Essential Idioms

Essential Idioms (ตอนที่ 10)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “All over”  -  ๑. ทุกหนทุกแห่ง, ในทุกๆส่วน  ๒. สิ้นสุดลง, จบลง

 • That news was broadcast all over the world.

(ข่าวนั้นถูกถ่ายทอด (กระจายเสียง) ไปทั่วโลก)

 • I’ve looked all over for my glasses.

(ผมได้ค้นหาแว่นตา (ที่หายไป) ทุกแห่งหน)

 • He has a fever and aches all over

(เขาเป็นไข้  และเจ็บปวดไปทั่วทั้งตัว)

 • By the time we arrived, the party was all over.

(เมื่อตอนที่เรามาถึง  งานเลี้ยงจบสิ้นไปแล้ว)

 

2. “Come down with”  -  ป่วย, เป็นไข้

 • I’m feeling feverish; I think I’m going to come down with flu.

(ผมกำลังรู้สึกเป็นไข้  ผมคิดว่าผมจะเป็นไข้หวัดใหญ่)

 • We all came down with the mumps.

(เราเป็นโรคคางทูมกันทุกคน)

 • After being out in the rain, Susan came down with a cold.

(หลังจากออกไปตากฝน  ซูซานเป็นไข้หวัด)

 

3. “Time of one’s life”  -  เวลาที่มีความสุขสนุกสนาน, ช่วงเวลาที่เบิกบานใจและยอดเยี่ยมอย่างมาก

 • John had the time of his life at the party last night.

(จอห์นมีความสุขอย่างมากที่งานเลี้ยงเมื่อคืนวาน)

 • I could see that she was having the time of her life.

(ผมสามารถเห็นได้ว่า  เธอกำลังสนุกสนานกับชีวิตอย่างมาก)

 

4. “Think the world of”  -  ยกย่องชื่นชม

 • Now, not all Chinese people think the world of the late Chairman Mao.

(ปัจจุบันนี้  มิใช่ชาวจีนทุกคนยกย่องท่านประธานเหมาผู้ล่วงลับ)

 • I think the world of my boss.  He is always very kind and helpful to me.

(ผมยกย่องชื่นชมเจ้านายผมมาก  เขาใจดีและช่วยเหลือผมมากมายเสมอ)

 

5. “Time and again” (= Time and time again = Time after time)  -  หลายครั้ง, ซ้ำซาก, บ่อยมาก

 • I’ve told you time and again to take off your dirty boots before you come in.

(ผมได้บอกคุณหลายครั้งแล้วว่าให้ถอดรองเท้าบูทที่สกปรกของคุณออก  ก่อนเข้ามาข้างใน)

 • She’s told her maid time and time again not to touch the vase.

(เธอได้บอกสาวใช้หลายครั้งหลายหน  ว่ามิให้แตะต้องแจกันใบนั้น)

 • Children are forgetful and must be told time and time again how to behave.

(เด็กๆมักขี้ลืม  และจะต้องได้รับการบอกซ้ำซากว่าควรประพฤติตนอย่างไร)

 

6. “From time to time” (= At times, Once in a while, (Every) now and then)  -  ไม่บ่อย, มิได้ทำเป็นประจำ, เป็นบางครั้ง, เป็นบางโอกาส

 • Even though the Smiths have moved, we still see them from time to time.

(แม้ว่าครอบครัวสมิธได้ย้ายออกไป (จากบ้าน หรือเมือง) แล้ว  เรายังคงเห็น (พบ) พวกเขาเป็นบางโอกาส)

 • Mother tries new recipes from time to time, but the children never like them.

(แม่ทดลองตำรากับข้าว (วิธีปรุงอาหาร) ใหม่ๆ เป็นครั้งคราว  แต่ลูกๆไม่เคยชอบมันเลย)

 • We go to the movies once in a while.

(เราไปดูหนังไม่บ่อยนัก)

 • They don’t have much income, so they go shopping (every) now and then.

(พวกเขามีรายได้ไม่มาก  ดังนั้น  จึงไปช้อปปิ้งเป็นบางโอกาส)  (คือ  ไม่บ่อยนัก)

 

7. “From the bottom of one’s heart” (= From the heart)  -  อย่างจริงใจ, ด้วยความรู้สึกอย่างแรงกล้า,  ด้วยความสัตย์  (แปลตรงตัว  คือ  “จากก้นบึ้งของหัวใจ”  “จากหัวใจ”)

 • When I returned the lost kitten to Mrs. Brown, she thanked me from the bottom of her heart.

(เมื่อผมเอาลูกแมวที่หายไป  ไปคืนมิสซิสบราวน์  เธอขอบคุณผมอย่างจริงใจ)

 • Oh, thank you!  I’m grateful from the bottom of my heart.

(โอ้  ขอบคุณมาก  ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจ)

 • Jim always speaks from the heart.

(จิมพูดด้วยความจริงใจ-ความสัตย์เสมอ)

 • A mother loves a baby from the bottom of her heart.

(แม่รักลูกน้อยอย่างจริงใจ  และด้วยความรู้สึกอย่างแรงกล้า)

 • John thanked his rescuers from the bottom of his heart.

(จอห์นขอบคุณผู้ช่วยชีวิตเขาอย่างจริงใจ และด้วยความรู้สึกแรงกล้า)

 • The people welcomed the returning soldiers from the bottom of their hearts.

(ผู้คนต้อนรับทหารที่กลับมา (จากสงคราม) ด้วยความจริงใจ  และความรู้สึกอย่างแรงกล้า)

 

8. “That’s your funeral (ฟิ้ว-เนอะ-เริ่ล)”  คุณเองนั่นแหละจะเป็นผู้เดือดร้อน มิใช่คนอื่น  (แปลตรงตัว  คือ  “นั่นเป็นงานศพ หรือ พิธีฝังศพของคุณ”)

 • I’ve given you my advice and if you won’t take it, that’s your funeral (not mine).

(ผมได้ให้คำแนะนำแก่คุณไปแล้ว  และถ้าคุณไม่ฟังมัน  คุณเองนั่นแหละจะเดือดร้อน) (ไม่ใช่ผม)

 

9. “A square peg in a round hole”  -  คนเก่งที่ไม่เหมาะสมกับงาน หรือตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย  (แปลตรงตัว  คือ  “หมุดสี่เหลี่ยมในรูกลม”)

 • George is a square peg in a round hole when he is playing football.

(จอร์ชเป็นนักกีฬาที่เก่งแต่ไม่เหมาะสมเลย  เมื่อเขาเล่นฟุตบอล)  (เขาเป็นแชมป์เทนนิส)

 • Jim likes to work with his hands.  When it comes to books, he’s a square peg in a round hole.

(จิมชอบทำงานด้วยมือ  (แต่) เมื่อพูดถึงหนังสือแล้ว  เขาไม่เหมาะสมกับงานพวกนี้เลย)  (จิมชอบงานโยธา (ใช้มือทำ)  ที่ไม่ต้องใช้สมอง  เช่น งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับหนังสือ หรือการศึกษา)

 

10. “Set the world on fire”  -  ทำอะไรได้อย่างดีเด่นหรือประสบความสำเร็จอย่างมาก,   ทำเรื่องที่น่าตื่นเต้น ซึ่งนำชื่อเสียงและความรุ่งโรจน์มาให้,  ทำอะไรในแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจได้มาก  หรือทำให้ตัวเองโด่งดัง  (แปลตรงตัว  คือ  “ทำให้โลกลุกเป็นไฟ”)

 • Bill works hard but he’ll never set the world on fire.

(บิลขยันทำงาน  แต่เขาไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จโด่งดังในงานของตน)

 • I’m not very ambitious.  I don’t want to set the world on fire.

(ผมมิได้ทะเยอทะยานอะไรมากนัก  ผมไม่ต้องการที่จะทำอะไรดีเด่น หรือประสบความสำเร็จอย่างมากมาย)  (ผมขอเป็นเพียงคนธรรมดาก็พอ)

 • You don’t have to set the world on fire.  Just do a good job.

(คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่น่าตื่นเต้น หรือนำชื่อเสียง-ความโด่งดังมาให้หรอก)  (ทำงานให้มันดีก็พอแล้ว)

 • Mary could set the world on fire with her piano playing.

(แมรี่สามารถทำให้ตัวเธอเองมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยการเล่นเปียโน)  (เธอเป็นนักเปียโนที่มีชื่อเสียง)

 • The new musical band will set the world on fire when it comes to play in our town next week.

(วงดนตรีวงใหม่จะประสบความสำเร็จ  หรือดึงดูดความสนใจผู้คนได้มาก  เมื่อพวกเขามาแสดงที่เมืองของเราในสัปดาห์หน้า)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

Essential Idioms (ตอนที่ 9)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “A piece of cake”  -  ง่ายมาก, เป็นเรื่องหมูๆ  (แปลตรงตัว  คือ  “เค้ก  ๑  ชิ้น”)

 • The final exam was a piece of cake.

(การสอบไล่ง่ายมาก)

 • Writing an essay is a piece of cake for Jimmy.

(การเขียนเรียงความเป็นเรื่องหมูๆสำหรับจิมมี่)

 

2. “Come across” (= Run across)  -  พบโดยบังเอิญ, เจอโดยบังเอิญ

 • I’m going to the mall and if I come across a good pair of shoes, I’ll buy them for you.

(ผมกำลังจะไปห้างสรรพสินค้า  และถ้าผมพบโรงเท้าดีๆสักคู่โดยบังเอิญ  ผมจะซื้อมาให้คุณ)

 • I came across this old diary in my desk.

(ผมพบบันทึกเก่าๆเล่มนี้โดยบังเอิญในโต๊ะทำงานของผม)

 • The other day I ran across a book that you might like.

(เมื่อวันก่อน  ผมพบหนังสือเล่มหนึ่งโดยบังเอิญ  ซึ่งคุณอาจจะชอบมัน)

 • I came across George at a party last week; it was the first time I had seen him in months.

(ผมพบจอร์ชโดยบังเอิญที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  มันเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอเขาในรอบหลายๆเดือน)

 • He came across a dollar bill in the suit he was sending to the cleaner.

(เขาพบธนบัตร  ๑  ดอลลาร์โดยบังเอิญ  ในสูทที่เขากำลังจะส่งไปร้านทำความสะอาด)  (เขาพบธนบัตรที่เขาลืมไว้ในสูทที่เขากำลังจะส่งไปที่ร้านซักผ้า)

 

3. “Catch cold” (= Take cold)  -  ๑. เป็นหวัด   ๒. ทำให้มิได้เตรียมตัว หรือไม่พร้อมสำหรับคำถาม  หรือเหตุการณ์ที่มิได้คาดฝัน

 • If I sit in a draft, I always catch cold.

(ถ้าผมนั่งตากลม  ผมเป็นหวัดทุกที)

 • Please close the window, or we’ll all catch cold.

(กรุณาปิดหน้าต่าง  มิฉะนั้นเราจะเป็นหวัดกันทั้งหมด)

 • I take cold every year at this time.

(ผมเป็นหวัดทุกปี  ณ  ช่วงเวลานี้)

 • Don’t get your feet wet or you’ll catch cold.

(อย่าให้เท้าของคุณเปียกนะ  มิฉะนั้นคุณจะเป็นหวัด)

 • I had not studied my lesson carefully, and the teacher’s question caught me cold.

(ผมมิได้ศึกษาบทเรียนอย่างรอบคอบ  และคำถามของอาจารย์ทำให้ผมตอบไม่ได้)  (ผมไม่พร้อมสำหรับคำถามของอาจารย์  เลยตอบไม่ได้)

 

4. “See someone off”  -  ไปส่งคน, ไปเพื่อกล่าวคำอำลา  (ที่สนามบิน, สถานี  ฯลฯ)

 • I’m going to see him off at the airport.

(ผมจะไปส่งเขาที่สนามบิน)

 • We saw our friends off at the railway station last night.

(เราไปส่งเพื่อนที่สถานีรถไฟเมื่อคืนที่ผ่านมา)

 • When Judy flew to New York, Jack saw her off at the airport.

(เมื่อจูดี้บินไปนิวยอร์ค  แจ๊คไปส่งเธอที่สนามบิน)  (แจ๊คไปสนามบินกับจูดี้  เพื่อกล่าวคำอำลากับเธอ)

 

5. “Put in order”  -  จัดให้เป็นระเบียบ

 • Please put these folders in alphabetical order.

(กรุณาจัดแฟ้มเหล่านี้ให้เรียงตามลำดับอักษร)

 

6. “Eat one’s words” (= Swallow one’s words)  -  จำต้องถอนคำพูดของตัวเอง, ยอมสารภาพว่าคำทำนายของตนเองผิด, ขออภัยอย่างสุภาพ, ยอมรับว่าบางอย่างไม่เป็นความจริง  {แปลตรงตัว  คือ  “กินคำพูดของตัวเอง” (กลืนคำพูดของตัวเอง)}

 • You shouldn’t say that to me.  I’ll make you eat your words.

(คุณไม่ควรพูดแบบนั้นกับผมนะ  ผมจะทำให้คุณถอนคำพูดให้ได้)

 • Peter was wrong about the election and had to eat his words.

(ปีเตอร์ทายผิดเกี่ยวกับ (ผล) การเลือกตั้ง  และต้องขอโทษอย่างสุภาพ)  (หรือ ยอมรับว่าคำทำนายของตนผิด)

 • When confronted with such a clear evidence, the President was forced to eat his words in public.

(เมื่อถูกเผชิญกับพยานหลักฐานที่ชัดเจนเช่นนั้น  ท่านประธานาธิบดีก็ถูกบังคับให้ต้องขออภัยอย่างสุภาพต่อหน้าสาธารณชน)

 • Bill had called Jim a coward, but the boys made him eat his words after Jim bravely fought a big bully.

(บิลเรียกจิมว่าคนขี้ขลาด  แต่พวกเด็กผู้ชายทำให้เขา (บิล) ต้องถอนคำพูด  หลังจากจิมต่อสู้อย่างกล้าหาญกับเจ้าคนขี้รังแกตัวใหญ่)  (พวกเด็กผู้ชายทำให้บิลยอมรับว่าจิมมิได้เป็นคนขี้ขลาด  เมื่อเขาสู้กับคนเกเรตัวใหญ่)

 

7. “Eat out”  -  ๑. กินอาหารในภัตตาคาร, กินไกลจากบ้าน   ๒. ขึ้นสนิม,  ผุ, ผุพัง หรือถูกทำลายไปตามกาลเวลา

 • Fred ate out often even when he wasn’t out of town.

(เฟรดกินข้าวนอกบ้านบ่อย  แม้กระทั่งเมื่อเขามิได้ออกไปนอกเมือง)  (เฟรดกินข้าวที่ร้านอาหารบ่อย  แม้กระทั่งเมื่อเวลาที่เขามิได้เดินทาง)  (เป็นเรื่องในอดีต)

 • Rust had eaten out the gun barrel.

(สนิมได้ทำให้ลูกโม่ของปืนผุ)  (สนิมทำให้ด้านในของลูกโม่ปืนเสียหาย  และทำให้มันใช้การไม่ได้)

 • I don’t eat out very often after I got married.

(ผมไม่ได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยนัก  หลังจากผมแต่งงาน)

 

8. “Have a good command of”  -  มีความชำนาญในเรื่อง...........

 • He has a good command of English.

(เขามีความชำนาญในด้านภาษาอังกฤษ)

 • The company has a good command of international trade.

(บริษัทมีความชำนาญในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ)

 

9. “Be concerned with”  -  เกี่ยวข้องกับ

 • We are more concerned with efficiency than expansion.

(เราเกี่ยวข้องกับเรื่องประสิทธิภาพมากกว่าเรื่องการขยายตัว)  (เช่น  ด้านธุรกิจ  การศึกษา การประกันภัย  ฯลฯ)

 • I don’t like to be concerned with such unimportant issues.

(ผมไม่อยากที่จะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ไม่มีความสำคัญแบบนั้น)

 • The secretary’s work is concerned with typing and correspondence.

(งานของเลขานุการเกี่ยวข้องกับการพิมพ์ดีดและการโต้ตอบจดหมาย)

 

10. “Be concerned about”  -  วิตกกังวลเกี่ยวกับ, วิตกกังวลในเรื่อง

 • He is very much concerned about his wife’s health.

(เขาวิตกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสุขภาพของภรรยา)

 • The government was concerned about the rise in vandalism.

(รัฐบาลวิตกกังวลกับการเพิ่มขึ้นของการทำลายข้าวของสาธารณะ)  (โดยคนมือบอน  ที่มีเจตนาจะทำให้ทรัพย์สินสาธารณะเสียหาย)

 • The prime minister was concerned about the level of unemployment in the country.

(ท่านนายกรัฐมนตรีวิตกกังวลกับระดับของการว่างงานในประเทศ)

 • There were lots of letters from concerned parents.

(มีจดหมายมากมายจากพ่อแม่ที่มีความวิตกกังวล-ห่วงใย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

Essential Idioms (ตอนที่ 8)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Beyond question”  -  (อย่าง) แน่นอน, (อย่าง) ไม่ต้องสงสัย  (แปลตรงตัว  คือ  “เหนือปัญหา”)

 • He is beyond question the greatest leader this country has ever had.

(เขาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  -  อย่างไม่ต้องสงสัยเลย  -  ที่ประเทศนี้เคยมีมา)  (เขาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแน่นอน)

 • People always believe anything that Mark says; his honesty is beyond question

(ผู้คนเชื่อเสมอในสิ่งใดๆที่มาร์คพูด  ความซื่อสัตย์ของเขาไม่ต้องสงสัยเลย)  (ผู้คนรู้ว่ามาร์คซื่อสัตย์  ไม่มีใครสงสัยในความซื่อสัตย์ของเขา)

 

2. “Smell a rat”  -  สงสัย (ว่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากล), รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ หรือ มีพิรุธ  (แปลตรงตัว  คือ  ได้กลิ่นหนู)

 • When he refused to answer my question, I smelt (smelled) a rat.

(เมื่อเขาปฏิเสธที่จะตอบคำถามของผม  ผมเริ่มสงสัย)  (ว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากล)

 • Every time Dick visits me, one of my ash trays disappears.  I’m beginning to smell a rat.

(ทุกครั้งที่ดิ๊กมาเยี่ยมผม  ที่เขี่ยบุหรี่ของผมจะหายไปอันหนึ่ง  ผมเริ่มสงสัยแล้ว)  (ว่าดิ๊ก ต้องขโมยมันไป)

 • When the policeman saw a light go on in the store at midnight, he smelled (smelt) a rat.

(เมื่อตำรวจเห็นแสงไฟเปิดอยู่ในร้านตอนเที่ยงคืน  เขาสงสัย)  (ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในร้าน)

 

3. “In the dark”  -  ไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร, มืดแปดด้าน (ไม่รู้เรื่องราวอะไร), ถูกปิดหูปิดตา ไม่ให้รู้อะไร  (แปลตรงตัว  คือ  (อยู่) ในความมืด)

 • Peter was in the dark about the job he was being sent to.

(ปีเตอร์มืดแปดด้านเกี่ยวกับงานที่เขากำลังถูกส่งไปทำ)  (เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปเจอกับอะไรบ้างที่นั่น)

 • If the government controls the news, it can keep people in the dark on any topic it chooses.

(ถ้ารัฐบาลควบคุมข่าว  มันสามารถปิดหูปิดตาประชาชนในเรื่องใดๆที่รัฐบาลเลือก)  (คือ  ไม่ให้ข้อมูล-ข่าวสารกับประชาชนในเรื่องนั้นๆ)

 • Mary had a letter from Cindy yesterday, but she was left in the dark about Cindy’s plans to visit her.

(แมรี่ได้รับจดหมายจากซินดี้เมื่อวานนี้  แต่เธอ (แมรี่) ถูกปล่อยให้มืดแปดด้าน  เกี่ยวกับแผนการของซินดี้ที่จะมาเยือนเธอ)  (ซินดี้ไม่ได้บอกว่าเธอจะมาเมื่อใด  หรือ จะพักอยู่กับแมรี่นานเท่าใด)

 

4. “Skin and bones”  -  คนหรือสัตว์ที่ผอมมาก,  คนที่ผอมเหลือแต่กระดูก  หรือมีแต่หนังหุ้มกระดูก  (แปลตรงตัว  คือ  “หนังและกระดูก”)

 • The puppy is healthy now, but when we found him he was just skin and bones.

(ลูกหมาแข็งแรงแล้วในขณะนี้  แต่ตอนที่เราพบมัน  มันผอมมาก)  (มีแต่หนังหุ้มกระดูก)

 • “Have you been dieting?  You’re nothing but skin and bones.”

(คุณกำลังลดน้ำหนัก (กินอาหารพิเศษ) ใช่ไหม  คุณไม่เหลืออะไรเลย นอกจากหนังหุ้มกระดูก)

 

5. “A fish out of water”  -  คนที่ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตนไม่คุ้นเคย  หรือไม่เหมาะสมสำหรับตน,  คนที่รู้สึกว่าตัวเองแปลกถิ่น,  คนที่รู้สึกเปิ่น,  คนที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ งาน หรืออื่นๆ  (โดยเฉพาะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในด้านความรับผิดชอบ หรือ สภาพแวดล้อม)  (แปลตรงตัว  คือ  “ปลานอกน้ำ”)

 • Jim felt like a fish out of water at the party last night.

(จิมรู้สึกเหมือนปลานอกน้ำที่งานเลี้ยงเมื่อคืนที่ผ่านมา)  (จิมเต้นรำไม่เป็นเหมือนคนอื่น  หรือคุยกับใครไม่รู้เรื่องเพราะคนละอาชีพกัน  หรือเขาไม่รู้จักใครเลยที่งานเลี้ยง  เหมือนกับตัวเองเป็นคนแปลกถิ่น)

 • He has been like a fish out of water since he was transferred to another department.

(เขาเหมือนกับคนที่รู้สึกว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตนไม่คุ้นเคย  ตั้งแต่ที่เขาถูกย้ายไปอยู่อีกแผนกหนึ่ง)  (เพราะเขาไม่มีประสบการณ์ในแผนกใหม่  หรือ ไม่รู้จักใครเลย  หรือ งานในแผนกใหม่ไม่เหมาะสมกับเขา)

 • At a formal dance, John is like a fish out of water.

(ที่งานเต้นรำอย่างเป็นทางการ  จอห์นเหมือนกับปลานอกน้ำ)  (จอห์นรู้สึกเขินเพราะเขาเต้นรำไม่เป็นเหมือนกับคนอื่นๆ  หรือเต้นเป็นแต่เพลงแร็พ)

 • Mary was like a fish out of water at the bowling tournament.

(แมรี่เหมือนปลานอกน้ำที่การแข่งขันโบว์ลิ่ง)  (เธอไม่ถนัดกีฬาประเภทนี้  จึงเก้งก้างเวลาโยนโบว์)

 • Because Mark could not swim, he felt like a fish out of water at the beach.

(เพราะว่ามาร์คว่ายน้ำไม่เป็น  เขารู้สึกเหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตนไม่คุ้นที่ชายหาด)  (เขารู้สึกไม่สบายใจ  เพราะเขาว่ายน้ำไม่เป็น  ในขณะที่คนอื่นๆกำลังว่ายน้ำกันอยู่)

 • She was the only girl at the party not in a formal dress and she felt like a fish out of water.

(เธอเป็นเพียงเด็กหญิงคนเดียวที่งานเลี้ยงที่มิได้อยู่ในชุดที่เป็นทางการ (ชุดที่คนนิยมใส่เมื่อไปงานเลี้ยง)  และเธอรู้สึกเหมือนคนแปลกถิ่น)  (เธอรู้สึกเคอะเขิน  เพราะเด็กหญิงอื่นๆใส่ชุดตามประเพณีนิยม  ยกเว้นเธอคนเดียว)

 

6. “Be snowed under (with)”  -  ถูกท่วมท้นไปด้วยงาน-จดหมาย-หรืออื่นๆ, มีงานมากจนล้นมือ  หรือมากมายจนทำแทบไม่ทัน  {แปลตรงตัว  คือ  ทำให้ท่วมท้นไปด้วย (งาน-จดหมาย-หรืออื่นๆ) เหมือนกับหิมะตกท่วมทับ} (มักใช้ในรูป “Passive voice”)

 • The factory received so many orders that it was snowed under with work.

(โรงงานได้รับการสั่งซื้อมากมายจนกระทั่งมันมีงานล้นมือ)  (ส่งสินค้าตามสั่งให้ลูกค้าแทบไม่ทัน)

 • Since we advertised our new product on television, we have been snowed under with orders.

(ตั้งแต่เราโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราทางทีวี  เราถูกท่วมท้นไปด้วยการสั่งซื้อ)  (มีการสั่งซื้อเข้ามามากมาย  จนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแทบไม่ทัน)

 • The crippled girl was snowed under with Christmas letters.

(เด็กหญิงพิการคนนั้นถูกท่วมทับไปด้วยจดหมายคริสต์มาสเหมือนหิมะตกทับ)  (จดหมายถูกส่งมาที่เธอมากมายจนล้นช่วงคริสต์มาส  จนเธออ่านมันไม่ทันในแต่ละวันที่จดหมายเข้ามา)

 

7. “Catch fire”  -  ๑. ไหม้ไฟ, เริ่มไฟไหม้   ๒. ตื่นเต้น

 • The straw catches fire easily.

(ฟางไหม้ไฟได้ง่าย)

 • When he dropped a match in the leaves, they caught fire.

(เมื่อเขาทำไม้ขีดไฟหล่นลงไปที่ใบไม้  มันเริ่มไหม้ไฟ)

 • The audience caught fire at the speaker’s words and began to cheer.

(ผู้ฟังตื่นเต้นกับคำพูดของผู้พูด  และเริ่มส่งเสียงเชียร์)

 • His imagination caught fire as he read.

(จินตนาการของเขาตื่นเต้นไปกับกิจกรรมสำคัญ  ในขณะที่เขาอ่าน  -  จดหมายหรือรายงาน ฯลฯ)

 

8. “Clear the table”  -  เก็บจานบนโต๊ะ  (หลังกินอาหารเสร็จ)

 • Clear the table, please.

(ช่วยเก็บจานบนโต๊ะหน่อย)

 • Will you please help clear the table?

(กรุณาช่วยเก็บจานบนโต๊ะได้ไหมครับ)

 • After you clear the table, we’ll play cards.

(หลังจากคุณเก็บจานบนโต๊ะแล้ว  เราจะเล่นไพ่กัน)

 

9. “Carry on”  -  ดำเนินการต่อไป, บริหาร, ทำงานที่, ดำเนินธุรกิจ

 • We have carried on a correspondence for years.

(เราดำเนินการติดต่อกันทางจดหมายไปเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายปี)

 • He carried on working although he was tired.

(เขาทำงานต่อไปแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อย)

 • After his father died, Bill carried on with the business.

(หลังจากพ่อของเขาตาย  บิลดำเนินธุรกิจต่อไป)  (เขาบริหารร้านต่อไป)

 • Though tired and hungry, the scouts carried on until they reached camps.

(แม้จะเหน็ดเหนื่อยและหิว  พวกลูกเสือเดินต่อไป  จนกระทั่งพวกเขาไปถึงค่ายพักแรม)

 • Carry on reading from where you left off.

(อ่านหนังสือต่อไป  จากที่คุณอ่านค้างไว้)

 • He carried on a profitable business as a butcher.

(เขาดำเนินธุรกิจที่มีกำไร  ในฐานะพ่อค้าเนื้อ)

 • Bill and his father carried on a hotel business.

(บิลและพ่อของเขาบริหารและทำงานในโรงแรม)

 

10. “Call to mind”  -  ทำให้ระลึกถึง  (แปลตรงตัว  คือ  "เรียกมาที่ใจ")

 • Your story calls to mind something similar which happed to me some time ago.

(เรื่องของคุณทำให้ระลึกถึงเรื่องบางอย่างที่คล้ายกัน  ซึ่งเกิดขึ้นกับผมเมื่อนานมาแล้ว)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

Essential Idioms (ตอนที่ 7)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “On (the) grounds of”  -  ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับ, ด้วยเหตุผลในเรื่อง

 • Under US equal opportunity laws, an employee can’t be discriminated against on grounds of race, religion or gender.

(ภายใต้กฎหมายโอกาสเท่าเทียมกันของสหรัฐฯ  ลูกจ้างไม่สามารถถูกแบ่งแยก (หรือถูกเลือกที่รักมักที่ชัง) ด้วยเหตุผลในด้านเชื้อชาติ  ศาสนา  หรือเพศ)  (คือ  นายจ้างต้องไม่แบ่งแยกลูกจ้างในเรื่องดังกล่าว)

 • He was always declining their invitations on (the) grounds of ill health.

(เขาปฏิเสธคำเชิญของคนพวกนั้นเสมอ  ด้วยเหตุผลในเรื่องสุขภาพไม่ดี)

 • They refused to publish the report on (the) grounds of cost.

(พวกเขาปฏิเสธที่จะตีพิมพ์รายงาน  ด้วยเหตุผลในเรื่องค่าใช้จ่าย)

 • Those children cannot attend school on (the) grounds of poverty.

(เด็กๆเหล่านั้นไม่สามารถเข้าโรงเรียน  ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความยากจน)

 

2. “On the grounds that”  -  ด้วยเหตุผลที่ว่า

 • They refused to participate on the grounds that broader issues should be discussed.

(พวกเขาปฏิเสธที่จะเข้าร่วม  ด้วยเหตุผลที่ว่า  ควรจะได้หารือในประเด็นที่กว้างขวางยิ่งขึ้น)  (ไม่เข้าร่วมประชุม  เพราะประเด็นแคบเกินไป)

 • Those children cannot attend school on the grounds that they are poor.

(เด็กๆเหล่านั้นไม่สามารถเข้าโรงเรียน  ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขายากจน)

 • The officials were fired on the grounds that they were corrupt.

(เจ้าหน้าที่ถูกไล่ออก  ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาทุจริต)

 

3. “Give rise to”  -  ก่อให้เกิด, เป็นสาเหตุของ

 • Her strange behavior gives rise to unpleasant gossip.

(ความประพฤติแปลกๆของเธอก่อให้เกิดการซุบซิบนินทาที่ไม่สบายใจ – ไม่สนุก)

 • John’s black eye gave rise to rumors that he had been in a fight.

(ตาที่ดำคล้ำของจอห์นก่อให้เกิดข่าวลือ (เรื่องซุบซิบนินทา, เรื่องโจษจัน) ว่าเขามีเรื่องทะเลาะวิวาท-ชกต่อย)  (ตาที่ดำคล้ำของเขาทำให้คนอื่นคิดไปแบบนั้น)

 • A branch floating in the water gave rise to Columbus’s hopes that land was near.

(กิ่งไม้ที่ลอยน้ำ (ในมหาสมุทร) ก่อให้เกิดความหวังของ (คริสโตเฟอร์) โคลัมบัส ว่าพื้นดินอยู่ใกล้ๆ)  (เขาเดินเรือมาจากยุโรป  ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก  เมื่อเห็นกิ่งไม้ลอยน้ำมา  ทำให้มีความหวังว่า  ต้องมีพื้นดินอยู่ใกล้ๆ  ซึ่งต่อมาเขาก็มาพบทวีปอเมริกา)

 

4. “Sleep on”  -  เลื่อนการตัดสินใจออกไปจนกระทั่งวันถัดไป  เพื่อที่จะได้มีเวลาไตร่ตรอง, เลื่อนการตัดสินใจออกไปเกี่ยวกับ  (แปลตรงตัว  คือ  “นอนทับ”)

 • He didn’t want to reveal his intentions immediately, so he agreed to sleep on it a few more days.

(เขาไม่ต้องการเปิดเผยความตั้งใจในทันทีทันใด  ดังนั้น  เขาจึงตกลงที่จะเลื่อนการตัดสินใจออกไปอีกสองสามวัน)  (เพื่อจะได้มีเวลาไตร่ตรอง)

 • I’ll sleep on it and let you know in the morning.

(ผมจะเลื่อนการตัดสินใจออกไปเกี่ยวกับมัน  และบอกให้คุณรู้ในตอนเช้า)  (ของวันถัดไป)

 • I slept on it, and I’ve decided to accept your offer.

(ผมเลื่อนการตัดสินใจออกไปเกี่ยวกับมัน  และได้ตัดสินใจแล้วที่จะรับข้อเสนอของคุณ) 

 • I don’t know whether I agree to do it.  Let me sleep on it.

(ผมยังไม่รู้เลยว่าจะตกลงทำมันหรือไม่  ให้ผมเลื่อนเวลาการตัดสินใจออกไปก่อน)

 • We asked Judy if she would join our club and she answered that she would sleep on it.

(เราถามจูดี้ว่าเธอจะเข้าร่วมกับชมรมของเราหรือไม่  และเธอตอบว่าเธอจะเลื่อนการตัดสินใจออกไปเกี่ยวกับมัน)  (ขอเวลาคิดก่อน)

 • We will have to sleep on your invitation until we know whether we will be free Monday night.

(เราจำเป็นต้องเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับคำเชิญของคุณ  จนกระทั่งเรารู้ว่าเราจะว่างในคืนวันจันทร์หรือไม่)  (ต้องให้เรารู้แน่ก่อนว่าเราว่างในคืนวันจันทร์ เราจึงจะยอมรับคำเชิญฯ  ขอเวลาพิจารณาก่อน)

 

5. “Red tape”  -  กฎระเบียบของทางราชการซึ่งใช้เวลานานในการปฏิบัติ  ซึ่งมักจะเกินความจำเป็น, ระเบียบปฏิบัติทางการที่ซับซ้อนเกินความจำเป็น และทำให้อะไรๆช้ากว่าที่ควรจะเป็น  (แปลตรงตัว  คือ  “เทปสีแดง”)

 • Applying for the grant involves a great deal of red tape.

(การสมัครขอรับทุน (เงินช่วยเหลือ) เกี่ยวข้องกับระเบียบราชการที่ล่าช้ามากมาย)

 • I hate all this red tape.  Is there a quicker way to complete the process?

(ผมเกลียดระเบียบราชการที่ล่าช้าและเกินความจำเป็นพวกนี้  มีวิธีที่รวดเร็วกว่าในการทำกระบวนการนี้ให้แล้วเสร็จหรือไม่)

 • Long time ago, starting business in Thailand was such red tape that it took several months.

(นานมาแล้ว  การเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยมีระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่ล่าช้าอยู่มากมาย  จนกระทั่งมันต้องใช้เวลาหลายเดือน)

 

6. “Pay through the (หรือ one’s) nose”  จ่ายเงินแพงลิ่ว, จ่ายแพงเกินไป  (แปลตรงตัว  คือ  “จ่ายผ่านทะลุจมูก”  (คือจ่ายสูงถึงจมูก)

 • He had to pay through the (หรือ his) nose for his new car.

(เขาจำต้องจ่ายเงินแพงลิ่วสำหรับรถยนต์คันใหม่

 • I hate to pay through the (my) nose for a tank of gas.

(ผมเกลียดที่ต้องจ่ายแพงลิบลิ่วสำหรับค่าแกส  ๑  ถัง)

 • There was a shortage of cars; if you found one for sale, you had to pay through the nose.

(มีการขาดแคลนรถยนต์  ถ้าคุณพบรถคันหนึ่งสำหรับขาย  คุณจำเป็นต้องจ่ายเงินสูงมาก)  (รถราคาแพงมากในยามที่รถขาดตลาด)

 

7. “Hope against (all) hope”  -  หวังลมๆแล้งๆ, มีความหวังแม้จะดูริบหรี่เต็มทน, หวังทั้งๆที่รู้ว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะเป็นดังหวัง, มีความหวังแม้สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะสิ้นหวัง

 • Jane hoped against hope that Joe would call her.

(เธอหวังลมๆแล้งๆว่าโจจะโทรมา)  (แต่คงจะไม่โทรเสียมากกว่า)

 • The mother continued to hope against hope although the plane was hours late.

(แม่ยังคงหวังลมๆแล้ง  แม้เครื่องบินจะล่าช้าไปหลายชั่วโมง)  (แม่ยังคงหวังว่าเครื่องบินจะมา  ทั้งๆที่ความจริงคงจะตกไปแล้ว)

 • He went on hoping against hope that his wallet would be found.

(เขาหวังลมๆแล้งๆต่อไป  ว่าจะพบกระเป๋าสตางค์ที่หายไป)

 • We hope against all hope that she’ll see the right thing to do and do it.

(เราหวังลมๆแล้งๆว่า  เธอจะมองเห็นในสิ่งที่ถูกต้องและทำมัน)  (แต่ก็คงไม่เป็นดังหวังเสียมากกว่า)

 • There is little point in hoping against all hope, except that it makes you feel better.

(มีสาระน้อยมากในการหวังลมๆแล้งๆ  ยกเว้นแต่ว่ามันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น)  (หวังลมๆแล้งๆไม่มีประโยชน์  แต่มันอาจทำให้คนเรารู้สึกดีกว่าที่จะไม่หวังเอาเสียเลย)

  

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

 

Essential Idioms (ตอนที่ 6)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Get out of hand”  -  บานปลายจนควบคุมไม่อยู่, ไม่สามารถจัดการหรือควบคุมได้  (แปลตรงตัว  คือ  หลุดออกจากมือ)

 • When the government used force, the angry mob got out of hand and set fire to the building.

(เมื่อรัฐบาลใช้กำลัง  ฝูงชนที่โกรธแค้นก็ควบคุมไม่อยู่  และจุดไฟเผาอาคาร)

 

2. “Hit the nail on the head”  -  บอกได้ถูกเผง, พูดหรือทำในแบบที่เหมาะสมหรือได้ผลมากที่สุด, พูดในสิ่งที่ถูกต้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างยิ่ง  (แปลตรงตัว  คือ  “ตอกลงบนหัวตะปูพอดิบพอดี”)

 • When Jack said there were 250 beans in that jar, he hit the nail on the head.

(เมื่อแจ๊คพูดว่ามีถั่วอยู่  ๒๕๐  เม็ดในเหยือกใบนั้น  เขาบอกได้ถูกเผงเลย)

 • The mayor’s talk on race relations hit the nail on the head.

(การสนทนาของนายกเทศมนตรีในเรื่องความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติถูกต้องอย่างยิ่ง)  (เป็นสิ่งที่สมควรพูดอย่างยิ่ง หรือเหมาะกับกาลเทศะมาก)

 

3. “Above all”  -  สำคัญที่สุด, เหนือสิ่งอื่นใด

 • You must, above all, be loyal to your country.

(คุณจะต้อง, เหนือสิ่งอื่นใด, จงรักภักดีกับประเทศของคุณ)

 • Be honest, above all with yourself.

(จงซื่อสัตย์, เหนือสิ่งอื่นใดกับตัวคุณเอง)

 • Children need many things, but above all they need love.

(เด็กๆต้องการสิ่งต่างๆมากมาย, แต่เหนือสิ่งอื่นใด  พวกเขาต้องการความรัก)  (ต้องการความรักมากที่สุด)

 

4. “Take advantage of”  -  ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก, ฉวยโอกาสหากำไรจาก, เอารัดเอาเปรียบ

 • Cathy took advantage of the lunch hour to finish her homework.

(เคธี่ใช้ประโยชน์จากชั่วโมงอาหารกลางวัน  เพื่อทำการบ้านของเธอให้เสร็จ)  (เธอใช้ประโยชน์เวลา)

 • The cat took advantage of the high grass to creep up on the bird.

(แมวตัวนั้นใช้ประโยชน์จากหญ้าสูง  เพื่อจะคืบคลานไปจับนก)  (แมวซ่อนตัวในหญ้าสูง  เมื่อมันคืบคลานเข้าไปหานก)

 • Many people take advantage of a fool by selling him worthless things.

(คนจำนวนมากฉวยโอกาสหากำไรจากคนโง่  โดยการขายของไม่มีค่าให้กับเขา)  (หลอกขายของให้คนโง่)

 • He took advantage of his friend’s kindness.

(เขาหาประโยชน์-ฉวยโอกาสจากความใจดีของเพื่อน)  (เขาขอความช่วยเหลือมากกว่าที่ควรขอ  เพราะเห็นเพื่อนใจดี)

 • The little children did not know how much to pay for the candy, and Ralph took advantage of them.

(เด็กเล็กๆพวกนั้นไม่รู้ว่าจะจ่ายเงินค่าลูกอมเท่าไรดี  และราล์ฟหาประโยชน์-ฉวยโอกาสจากพวกเขา)  (ราล์ฟขายลูกอมให้เด็กแพงกว่าราคาจริงของมัน)

 

4. “Bear in mind”  -  จำไว้ในใจ

 • Bear in mind the rules of safety when you swim.

(จงจำกฎความปลอดภัยไว้  เมื่อคุณว่ายน้ำ)  (ปฏิบัติตามกฎแล้วคุณจะไม่จมน้ำ)

 • Jim’s father told him to bear in mind that his allowance had to last all week.

(พ่อของจิมบอกเขาให้จำไว้ว่า  เบี้ยเลี้ยงของเขาจะต้องใช้ไปตลอดทั้งสัปดาห์)  (คือ  อย่าใช้จ่ายเสียหมดในคราวเดียว  ให้เก็บไว้ใช้ตลอดทั้งสัปดาห์)

 • Bear in mind that I am not so young as I used to be.

(จำไว้ด้วยว่า  ผมไม่ได้เป็นเด็กเหมือนอย่างแต่ก่อน)  (อย่างที่เคยเป็น)

 

5. “Leave no stone unturned”  -  ค้นหาทุกหนทุกแห่งเท่าที่จะทำได้, พยายามอย่างเต็มที่, พยายามอย่างสุดกำลัง, พยายามทุกรูปแบบ, ทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เป็นได้  (แปลตรงตัว  คือ  “ไม่ปล่อยให้หินก้อนไหนไม่ถูกพลิกหรือหงายดู)  (พลิกหินดูทุกก้อน  ราวกับว่าจะพบอะไรอยู่ใต้หิน)

 • Because you don’t believe what I told you, I’ll leave no stone unturned to convince you.

(เพราะว่าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่ผมบอกคุณ  ผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เป็นได้  เพื่อทำให้คุณเชื่อ)

 • Don’t worry.  We’ll find your stolen car.  We’ll leave no stone unturned.

(ไม่ต้องวิตกหรอก  เราจะหารถของคุณที่ถูกขโมยไป  เราจะค้นหาทุกหนทุกแห่งเท่าที่จะทำได้)

 • In searching for a nice place to live, we left no stone unturned.

(ในการค้นหาที่ดีๆเพื่ออยู่อาศัย  เราจะพยายามอย่างเต็มที่)  (หรือ  ค้นหาทุกหนทุกแห่งเท่าที่จะทำได้) 

 • The police will leave no stone unturned in their search for the bank robbers.

(ตำรวจจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เป็นได้  ในการค้นหาโจรปล้นธนาคาร)  (จะพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อค้นหาโจร)

 

6. “Ring a bell”  -  ทำให้นึกถึงอะไรบางอย่าง, ทำให้จำอะไรบางอย่างได้, ฟังดูคุ้นๆหู  (แปลตรงตัว  คือ  “สั่นกระดิ่ง หรือ สั่นระฆัง”)

 • Not even the cat’s meowing seemed to ring a bell with Judy.  She still forgot to feed him.

(แม้กระทั่งเสียงร้องเหมียวของแมวก็ดูเหมือนว่าไม่ทำให้จูดี้นึกถึงอะไรบางอย่าง  เธอยังคงลืมที่จะให้อาหารแมว)  (แม้กระทั่งเสียงร้องของแมวก็ไม่ทำให้จูดี้จำได้ว่า  ถึงเวลาที่จะต้องให้อาหารมันแล้ว)

 • When Ann told Father the name of the new teacher, it rang a bell, and Father said “James Carson!  I went to school with a James Carson.”

(เมื่อแอนบอกชื่อคุณครูคนใหม่แก่พ่อของเธอ  มันทำให้ (พ่อ) จำอะไรบางอย่างได้ (มันคุ้นๆหูพ่อ)  และพ่อพูดว่า  “เจมส์ คาร์สัน  ฉันไปโรงเรียนกับคนๆหนึ่ง ชื่อ  เจมส์ คาร์สัน”)  (ชื่อ เจมส์ คาร์สัน  ทำให้พ่อจำได้ว่าเขา (เคย) ไปโรงเรียนกับบางคน ที่ชื่อ เจมส์  คาร์สัน  คือ  เคยมีเพื่อนร่วมชั้นที่ชื่อนี้)

 

7. “Be about to”  -  ใกล้จะ, จวนจะ, เกือบจะ, พร้อมที่จะ

 • I am about to die.

(ผมใกล้จะ (จวนจะ) ตายอยู่แล้ว)

 • The man was about to leave when he noticed a large packing-case lying on the floor.

(ชายผู้นั้นจวนจะจากไป  เมื่อเขาสังเกตเห็นลังสำหรับบรรจุหีบห่อขนาดใหญ่วางอยู่บนพื้น)

 • His father is about to retire.

(พ่อของเขาจวนจะเกษียณอายุงานแล้ว)

 • She was just about to go on stage again.

(เธอพร้อมที่จะขึ้นแสดงบนเวทีอีกครั้ง)

 • It is about to rain very soon.

(ฝนจวนจะตกแล้วเร็วๆนี้)

 • We were about to leave when the snow began.

(เรากำลังจะจากไปเมื่อหิมะเริ่มตก)

 • I haven’t gone yet, but I’m about to.

(ผมยังไม่ได้ไปเลย  แต่ผมพร้อมจะไปแล้ว)

 

8. “By accident”  -  โดยบังเอิญ, โดยไม่เจตนา

 • I met him by accident in London last year.

(ผมพบเขาโดยบังเอิญ  ในลอนดอนเมื่อปีที่แล้ว)

 • She found out the truth about her husband by accident.

(เธอค้นพบความจริงเกี่ยวกับสามีของเธอโดยบังเอิญ)

 

9. “By mistake”  -  โดยเข้าใจผิด

 • She sent it to the wrong address by mistake.

(เธอส่งมันไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง  โดยเข้าใจผิด)

 • He picked up the wrong hat by mistake.

(เขาหยิบหมวกผิดใบไป  โดยเข้าใจผิด)

 

10. “Burn the candle at both ends”  -  ทำงานหนักมากและนอนดึกมากเวลากลางคืน, สำบุกสำบันร่างกายมากเกินไป, ทำงานและเล่นอย่างหนักเท่าๆกัน, ทำงานหรือเล่นหนักเกินไป  โดยพักผ่อนไม่เพียงพอ, เหน็ดเหนื่อยมากเกินไป  (แปลตรงตัว  คือ  จุดเทียนทั้ง  ๒  ปลาย  หรือทั้งหัวท้าย)  (เป็นวิธีที่จะใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากเทียน  หรือ (โดยอุปมา) จากตนเอง)

 • To work all day and go out to parties every night is simply burning the candle at both ends.

(การทำงานตลอดวัน และออกไปงานเลี้ยงทุกคืน  เป็นการสำบุกสำบันร่างกายจนเกินไป

 • No wonder Mary is ill.  She has been burning the candle at both ends for a long time.

(ไม่ต้องประหลาดใจเลยที่แมรี่ป่วย  เธอได้สำบุกสมบันกับร่างกาย  โดยพักผ่อนไม่เพียงพอมาเป็นเวลานานแล้ว)

 • You can’t keep on burning the candle at both ends.

(คุณไม่สามารถที่จะสำบุกสำบันร่างกายมากเกินไปต่อไปเรื่อยๆ)  (ต้องเลิกเสีย และพักผ่อนให้เพียงพอ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

Essential Idioms (ตอนที่ 5)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Consist of”  -  ประกอบด้วย, สร้างขึ้นมาจาก

 • PWA’s Board of Directors consists of 10 members.

(คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคประกอบด้วยสมาชิก  ๑๐  คน)

 • Water consists of hydrogen and oxygen.

(น้ำประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจน)

 • The committee consists of scientists and engineers.

(คณะกรรมการประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร)

 • Each convoy consisted of ten ships.

(กองเรือแต่ละกองประกอบด้วยเรือ  ๑๐  ลำ)

 • The remainder of the island consists largely of swamps.

(ส่วนที่เหลือของเกาะประกอบด้วยหนอง-บึงเป็นส่วนใหญ่)

 

2. “Consist in”  -  ประกอบด้วย...........เป็นส่วนสำคัญ หรือ...........เพียงส่วนเดียว, เกิดจาก

 • Nineteen-century trade consisted principally in luxuries such as silk, spices and ivory.

(การค้าในศตวรรษที่  ๑๙  ประกอบด้วยสิ่งฟุ่มเฟือยเป็นส่วนใหญ่  ได้แก่  ไหม  เครื่องเทศ  และงาช้าง)

 • A game of tennis is competitive and consists in beating your opponent.

(กีฬาเทนนิสเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน  และประกอบด้วยการเอาชนะคู่ต่อสู้เป็นสำคัญ)

 • Our happiness consists in doing something beneficial to society.

(ความสุขของเราเกิดจากการทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม)

 • The true wealth does not consist in what we have, but in what we share with others.

(ความมั่งคั่งที่แท้จริงมิได้เกิดจากว่าเรามีอะไร  แต่เกิดจากเราได้แบ่งปันอะไรกับคนอื่น)

 

3. “Drive at”  -   พยามที่จะพูด หรือหมายถึงอะไร  (ใช้กับ  “Continuous tense”  เท่านั้น)  (แปลตรงตัว  คือ  “ขับรถไปที่”)

 • I don’t understand what you are driving at.

(ผมไม่เข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไร  หรือพยายามจะพูดอะไร)

 

4. “Lame duck”  -    บุคคลโชคไม่ดี  ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ  หรือไม่สามารถทำงานของตนได้อย่างเหมาะสม  (แปลตรงตัว  คือ  เป็ดขาพิการ  เป็ดง่อย)

 • The Prime Minister has become a lame duck and had to ask for support from the MPs, both of the coalition and the opposition.

(นายกรัฐมนตรีกลายเป็นเป็ดง่อย  และจำต้องขอความสนับสนุนจาก ส.ส.  ทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน)

 

5. “Due to” (= Because of = On account of = Owing to = By reason of = As a result of)  -  เนื่องมาจาก, เพราะว่า

 • The accident was due to a fault in the signal.

(อุบัติเหตุเนื่องมาจากความผิดพลาด (บกพร่อง) ในเรื่องสัญญาณ)

 • Due to the heavy rain, there was a blackout.

(เนื่องมาจากฝนตกหนัก  ไฟฟ้าดับ)

 • His death was due to natural causes.

(การตายของเขาเนื่องมาจากสาเหตุธรรมชาติ)  (คือ แก่ตาย)

 • Due to the storm, the school will be closed tomorrow.

(เนื่องมาจากพายุ  โรงเรียนจะปิดในวันพรุ่งนี้)

 

6. “Fast track”  -  วิธีที่เร็วที่สุดสู่จุดหมาย  (แปลตรงตัว  คือ  “ทางเร็ว”)  (ถ้าเป็นคำคุณศัพท์  ใช้  “Fast-track”)

 • Some people believe that cheating is the fast track to being rich.

(บางคนเชื่อว่าการโกงเป็นวิธีเร็วที่สุดเพื่อไปสู่ความร่ำรวย)

 • He needs to be on the fast track if he wants his business to succeed.

(เขาจำเป็นต้องใช้วิธีที่เร็วที่สุดไปสู่จุดหมาย  ถ้าเขาต้องการให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ)

 

7. “Free and easy”  -  ไม่เป็นทางการ, ไม่มีพิธีรีตอง  (แปลตรงตัว  คือ  อิสรเสรีและง่ายๆ)

 • There’s no need for you to put on a tie.  We’re free and easy around here.  (หรือ “There’s a free and easy atmosphere here.”)

(ไม่มีความจำเป็นสำหรับคุณที่จะต้องผูกเนกไท  เราไม่มีพิธีรีตอง (ไม่เป็นทางการ) แถวๆนี้)  (หรือ  มีบรรยากาศแบบง่ายๆที่นี่)

 

8. “Deal with”  -  มีความสัมพันธ์กับ, คบหาสมาคม, จัดการกับ, ทำตัวเมื่อต้องคบหากับ, เกี่ยวข้องกับ

 • He is a difficult man to deal with.

(เขาเป็นคนคบยาก)

 • I don’t know how to deal with this enquiry.

(ผมไม่รู้จะจัดการกับคำถามนี้อย่างไรดี)

 • I have a lifetime’s experience of dealing with criminals.  I think I understand them.

(ผมมีประสบการณ์ชั่วชีวิตในการคบหาสมาคมกับพวกอาชญากร  ผมคิดว่าผมเข้มใจพวกเขานะ)

 • His article deals with unemployment and ways of overcoming it.

(บทความของเขาเกี่ยวกับการว่างงานและวิธีเอาชนะมัน)

 

9. “Call a spade a spade”  -  พูดตรงๆตามความเป็นจริง  (แม้จะไม่สุภาพ), พูดแบบขวานผ่าซาก  (แปลตรงตัว  คือ  “เรียกพลั่ว (จอบ, เสียม) ว่าพลั่ว”)

 • A boy took some money from Dick’s desk and said he borrowed it, but I told him he stole it; I believe in calling a spade a spade.

(เด็กคนหนึ่งเอาเงินจากโต๊ะของดิ๊กไป  และพูดว่าเขายืมมัน  แต่ผมบอกเขาว่าเขาขโมยเงิน  ผมเชื่อมั่นในการพูดแบบตรงไปตรงมา)  (เพราะการเอาเงินไปโดยไม่ขออนุญาต  คือการขโมย)

 • If you want to know how you really look, ask Nancy.  She always calls a spade a spade and is willing to tell you the truth. 

(ถ้าคุณต้องการรู้ว่าคุณมีลักษณะท่าทางอย่างไร (มีสารรูปแบบไหน) ให้ถามแนนซี่ดูสิ  เธอพูดอะไรตรงไปตรงมาเสมอ  และเต็มใจที่จะบอกความจริงแก่คุณ)

 

10. “Out of one’s mind” (= Out of one’s senses หรือ head)  -  เป็นบ้า, เสียสติ, มีจิตฟั่นเฟือน, ไม่ใช้หัวคิด, ไม่มีสมอง

 • If you think I’m going with you in this weather, you’re out of your mind!

(ถ้าคุณคิดว่าผมจะไปกับคุณในสภาพอากาศแบบนี้  คุณเป็นบ้าไปแล้วละ)

 • Her friends thought she was out of her mind to marry that man.

(เพื่อนของเธอคิดว่าเธอเสียสติไปแล้ว  ที่ไปแต่งงานกับเจ้าหมอนั่น)  (เพราะว่าไม่เหมาะสมกันเลย)

 • The patient was feverish and out of his head and had to be watched.

(ผู้ป่วยรายนั้นมีไข้และสติฟั่นเฟือน  และจำเป็นต้องได้รับการเฝ้ามองไว้)  (เขาคุ้มคลั่งและไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร)

 

11. “See eye to eye”  -  เห็นด้วยอย่างเต็มที่, มีความเห็นตรงกันเดี๊ยะ

 • Mother didn’t see eye to eye with father on where we would go for our vacation.

(แม่เห็นไม่ตรงกับพ่อในเรื่องว่าเราจะไปที่ไหนกันสำหรับวันหยุดพักผ่อน)  (คือ มีความ เห็นต่างกัน)

 • Though we did not usually agree, we saw eye to eye in the matter of reducing taxes.

(แม้ว่าเรามักจะเห็นไม่ตรงกัน  (แต่) เราเห็นพ้องกันอย่างยิ่งในเรื่องการลดภาษี)

 

12. “Out of the question”  -  เป็นไปไม่ได้, นึกไม่ถึง, ไม่ควรค่าต่อการพิจารณา

 • To arrive there in 2 hours is out of the question.

(การไปถึงที่นั่นใน  ๒  ชั่วโมง เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้)

 • It is out of the question that he will be elected president.

(มันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเขาจะได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี)

 • Most people think that snow is out of the question during summer.

(คนส่วนใหญ่คิดว่าหิมะเป็นไปไม่ได้  (ไม่ต้องไปนึกถึงเลย) ระหว่างหน้าร้อน)

 • The boys had no money, so it was out of the question for them to go to the movies.

(เด็กไม่มีเงิน  ดังนั้น  มันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะไปดูหนัง)  (เป็นไปไม่ได้ที่จะไปดูหนังโดยไม่มีเงิน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

Essential Idioms (ตอนที่ 4)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Make friends ”  -  ผูกมิตร, คบหาสมาคม, เป็นเพื่อน

 • Mrs. Jones invited Bobby to her home to play with Don.  She hoped that they would make friends with each other.

(มิสซิสโจนส์เชิญบ๊อบบี้ไปที่บ้านของเธอเพื่อเล่นกับดอน  เธอหวังว่าพวกเขาจะผูกมิตรกัน)  (เธอเชิญบ๊อบบี้ไปที่บ้านเพื่อเล่นกับลูกชายของเธอ (ดอน)  เพื่อว่าทั้งคู่จะได้คบหาเป็นเพื่อนกัน)

 • You can make friends with an elephant by giving him peanuts.

(คุณสามารถผูกมิตรกับช้างโดยให้ถั่วมันกิน)

 • Nobody wants to make friends with Cindy because she is so arrogant.

(ไม่มีใครต้องการคบหากับซินดี้  เพราะว่าเธอหยิ่งยโสมาก)

 

2. “Make believe”  -  แสร้งทำ, ทำประหนึ่งว่าบางอย่างเป็นเรื่องจริง  ทั้งๆที่รู้ว่าไม่จริง

 • Let’s make believe (that) we have a million dollars.

(เรามาแกล้งทำเป็นว่าเรามีเงิน  ๑  ล้านดอลลาร์กันเถอะ)  (เรามาแกล้งทำเป็นว่า  เราเป็นเศรษฐี  ทั้งๆที่เป็นไปไม่ได้)

 • Jim made believe (that) he didn’t hear his mother calling.

(จิมแสร้งทำเป็นว่าเขาไม่ได้ยินแม่เรียก)  (จริงๆแล้วเขาได้ยิน  แต่แกล้งทำเป็นไม่ได้ยิน)

 • Kim made believe (that) she was sick so that she wouldn’t have to do the work.

(คิมแสร้งทำเป็นป่วย  เพื่อที่ว่าเธอจะได้ไม่ต้องทำงาน)  (แกล้งทำเป็นป่วยเพื่อเลี่ยงงาน)

 

3. “Make up one’s mind”  -  ตัดสินใจ

 • They made up their minds to sell the house.

(พวกเขาตัดสินใจขายบ้าน)

 • Tom couldn’t make up his mind whether he should tell his mother about the broken window, or let her find it herself.

(ทอมไม่สามารถตัดสินใจว่าเขาควรจะบอกแม่เกี่ยวกับกระจกที่แตก  หรือปล่อยให้เธอพบมันเอง)  (ทอมตัดสินใจไม่ถูกว่าควรทำอย่างไรดี)

 • She has made up her mind that she is going to be a doctor.

(เธอได้ตัดสินใจแล้วว่าเธอจะเป็นหมอ)

 • I made up my mind to apply for a scholarship.

(ผมได้ตัดสินใจสมัครรับทุนการศึกษา)

 • He can’t make up his mind which car to buy.

(เขาไม่สามารถตัดสินใจว่าจะซื้อรถคันไหนดี)

 

4. “Up in the air”  (= In midair)  -  ยังไม่ได้ตัดสินใจ, ยังตกลงกันไม่ได้, ยังไม่ยุติ, ไม่แน่นอน  (แปลตรงตัว  คือ  “อยู่สูงในอากาศ”)  (= ในกลางอากาศ)

 • Our plans this summer are still up in the air.  We don’t know where to go.

(แผนของเราสำหรับหน้าร้อนนี้ยังคงไม่แน่นอน (ไม่ได้ตัดสินใจ  หรือยังตกลงกันไม่ได้)  เรายังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดี)

 • I don’t know what Sally plans to do.  Things were up in the air the last time we talked.

(ผมไม่รู้ว่าแซลลี่มีแผนจะทำอะไร  สิ่งต่างๆยังไม่แน่นอน (ไม่ได้ตัดสินใจ  หรือยังตกลงกันไม่ได้) ครั้งสุดท้ายที่เราคุยกัน)

 • Let’s leave this question up in the air till next week.

(เราอย่าเพิ่งไปตัดสินใจในปัญหานี้  จนกระทั่งสัปดาห์หน้า)  (ปล่อยปัญหานี้ไปก่อน  ค่อยมาตัดสินใจอาทิตย์หน้า)

 • Plans for the next meeting have been left up in the air until Jane gets better.

(แผนสำหรับการประชุมคราวหน้ายังไม่แน่นอน  จนกว่าเจนจะอาการดีขึ้น)  (ยังไม่รู้ว่าจะประชุมครั้งหน้าที่ไหน  เมื่อไร หรือ จะได้ประชุมหรือเปล่า  จนกว่าเจนจะอาการดีขึ้น)

 • The result of the game was left hanging in midair because it rained before the finish.

(ผลการแข่งขันยังไม่แน่นอน  เพราะว่าฝนตกก่อนการแข่งขันจะจบ)  (เกมยังไม่จบ  และจะต้องดำเนินต่อไปหลังฝนหยุด  ก่อนที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้ชนะ)

 

5. “Get away with murder”  -  ทำผิด  หรือทำอะไรเลวๆอย่างมากโดยไม่ถูกจับหรือถูกลงโทษ  (แปลตรงตัว  คือ  “หนีไปกับการฆาตกรรม”)

 • I don’t understand Mrs. Black.  She’s so strict with her daughter but her son gets away with murder all the time.

(ผมไม่เข้าใจมิสซิสแบล็ค  เธอเข้มงวดมากกับลูกสาวของเธอ  แต่ลูกชายทำอะไรผิดโดยไม่ถูกลงโทษตลอดเวลาเลย) 

 • John is scolded if he is late with his homework, but Robert gets away with murder.

(จอห์นถูก (ครู) ด่าถ้าเขาส่งการบ้านล่าช้า  แต่โรเบิร์ตไม่ถูกลงโทษเลย)  (โรเบิร์ตส่งการบ้านล่าช้ากว่าจอห์น  หรือไม่ทำการบ้านเลย  แต่ครูไม่เคยจับได้ หรือลงโทษเขาเลย)

 • Mrs. Smith lets her children get away with murder.

(มิสซิสสมิธยอมให้ลูกๆของเธอทำผิดโดยไม่มีการลงโทษ)  (แม้ลูกจะทำผิดหรือประพฤติตัวไม่ดี  แต่เธอไม่ลงโทษพวกเขา)

 

6. “Get away with”  -  หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ, ทำผิดหรือเลวโดยไม่ถูกจับหรือลงโทษ  (คล้ายๆกับ  “Get away with murder”)

 • He is so charming that he can insult people and get away with it.

(เขามีเสน่ห์มากจนกระทั่งเขาสามารถดูถูก-สบประมาทผู้คนโดยไม่ต้องถูกลงโทษ)

 • Some students get away without doing their homework.

(นักเรียนบางคนไม่ถูกลงโทษ (หรือถูกจับได้) ทั้งๆที่ไม่ทำการบ้าน)

 

7. “Tighten one’s belt  -  ประหยัดเพื่อเตรียมพร้อมรับช่วงเวลาลำบากหรือขัดสน,  บริหารเงิน หรือใช้เงินน้อยลง, ดำรงชีวิตด้วยเงินที่น้อยกว่าปกติ, กินอาหารและใช้สิ่งต่างๆน้อยลง  (แปลตรงตัว  คือ  “รัดเข็มขัดของตนให้แน่น”)

 • Due to the oil price rise and increasing cost of living, most people had to tighten their belts to cope with the situation.

(เนื่องมาจากการขึ้นราคาน้ำมันและค่าครองชีพที่สูงขึ้น  คนส่วนใหญ่จำเป็นต้องประหยัดมากขึ้น (กินน้อยใช้น้อยกว่าปกติ) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว)

 • Things are beginning to cost more and more.  It looks like we’ll all have to tighten our belts.

(สิ่งต่างๆกำลังแพงขึ้นและแพงขึ้น  มันดูเหมือนว่า  เราทุกคนจำเป็นต้องประหยัดเพิ่มขึ้น)

 • Times are hard, and prices are high.  I can tighten my belt for so long.

(ช่วงเวลายากลำบากและราคาสินค้าสูงขึ้น  ผมสามารถกินน้อยใช้น้อยลงอีกเป็นเวลานาน)

 • When father lost his job, we had to tighten our belts.

(เมื่อพ่อตกงาน  เราจำเป็นต้องประหยัดมากขึ้น  หรือใช้ชีวิตด้วยเงินที่น้อยกว่าปกติ)

 

8. “Throw the book at”  -  ลงโทษในอัตราสูงสุดเพราะทำผิดกฎหมาย หรือกฎระเบียบ  (แปลตรงตัว  คือ  “ขว้างตำรา (กฎหมาย) ใส่”

 • The judge was angry and threw the book at the criminal.

(ผู้พิพากษาโกรธ  และลงโทษเจ้าอาชญากรด้วยอัตราโทษสูงสุด)

 • Because it was the third time he had been caught speeding that month, the judge threw the book at him.

(เพราะว่ามันเป็นครั้งที่  ๓  ที่เขาถูกจับเพราะขับรถเร็วในเดือนนั้น  ผู้พิพากษาจึงลงโทษเขาในอัตราสูงสุด)  (เขาได้รับโทษสูงสุด  เพราะถูกจับเนื่องจากขับรถเร็ว  ๓  หนในเดือนเดียวกัน)

 

9. “Strike while the iron is hot”  -  รีบฉวยโอกาสหรือลงมือทำขณะที่มีโอกาส, น้ำขึ้นให้รีบตัก  (แปลตรงตัว  คือ  “ตีเหล็กขณะที่มันยังร้อนอยู่”)

 • As soon as Phil heard that his father had won in the lottery, he struck while the iron was hot and asked for an increase in his allowance.

(ในทันทีที่ฟิลได้ยินว่าพ่อของเขาถูกลอตเตอรี่  เขารีบฉวยโอกาสทันที  และขอเพิ่มเงินค่าเบี้ยเลี้ยงของตน)

 

10. “Sold out”  -  ถูกขายไปจนหมดเกลี้ยง

 • All the tickets for the concert have been sold out.

(ตั๋วสำหรับดูคอนเสิร์ตถูกขายไปจนเกลี้ยงแล้ว)

 • That shop is never sold out of bread.

(ร้านนั้นมีขนมปังขายอยู่ตลอด)  (ไม่เคยขายไปจนเกลี้ยงร้าน)

 • We don’t have sun cream now because we’ve sold it out.

(เราไม่มีครีมทากันแดดในขณะนี้  เพราะว่าเราได้ขายมันไปหมดแล้ว)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

Essential Idioms (ตอนที่ 3)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Make up for”  -  ชดเชยสำหรับ

 • He was too ill to go to the children’s party, so we bought him a toy to make up for it.

(เขาป่วยเกินไปที่จะไปงานเลี้ยงของเด็กๆ  ดังนั้น  เราเลยซื้อของเล่นให้เขาเพื่อชดเชยสำหรับสิ่งนี้)

 • We made up for lost time by taking an airplane instead of a train.

(เราชดเชยเวลาที่เสียไปโดยการนั่งเครื่องบินแทนที่จะไปทางรถไฟ)

 • Saying you are sorry won’t make up for the damage of breaking the window.

(การพูดว่าคุณเสียใจ  จะไม่สามารถชดเชยความเสียหายจากการทำกระจกหน้าต่างแตก)  (คุณจ่ายค่ากระจกมาเสียจะดีกว่า)

 • Susan had to make up for the time she missed in school when she was sick, by studying very hard.

(ซูซานจำเป็นต้องชดเชยเวลาที่เธอขาดเรียนเมื่อตอนเธอป่วย  โดยการเรียนอย่างหนัก)  (คือ  เรียนหนักกว่าปกติเป็น  ๒  เท่า  เพื่อให้ทันเพื่อน เช่น  อาจนอนดึกกว่าปกติเพื่ออ่านหนังสือ  หรือทบทวนบทเรียนแทนที่จะออกไปเที่ยวในวันหยุด)

 • The beautiful view at the top of the mountain makes up for the hard climb to get there.

(ทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา  ชดเชยการปีนไต่เขาที่ยากลำบากเพื่อไปให้ถึงที่นั่น)  (ความงดงามบนยอดเขา  ทำให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยในการปีน  และทำให้รู้สึกว่า  การปีนครั้งนี้คุ้มค่า)

 

2. “In case of” (= In the event of)  -  ในกรณีที่อาจเกิด..........., เผื่อไว้สำหรับเกิดหรือมี..........      

 • There is a fire extinguisher on every floor in case of (in the event of) fire.

(มีเครื่องดับเพลิงอยู่ทุกชั้น (ของอพาร์ตเม้นต์, โรงแรม) ในกรณีที่เกิดไฟไหม้)  (คือมีเตรียมไว้เผื่อเกิดไฟไหม้)

 • In case of (In the event of) fire, take an emergency exit.

(ในกรณีที่เกิดไฟไหม้  ให้ใช้ทางออกฉุกเฉิน)

 • Take your umbrellas in case of rain.

(เอาร่มของคุณติดไปด้วยนะ  เผื่อฝนตก)

 • The wall was built along the river in case of floods.

(กำแพงถูกสร้างขึ้นตามฝั่งแม่น้ำเพื่อป้องกัน (หรือในกรณีที่เกิด) น้ำท่วม)

 

3. “In spite of” (= Despite = Notwithstanding)  -  ทั้งๆที่

 • He hasn’t been able to get a good job in spite of (= despite = notwithstanding) his having had an expensive education.

(เขาไม่สามารถหางานดีๆทำได้  ทั้งๆที่มีการศึกษาที่แพง)  (ไม่สามารถหางานดีได้  ทั้งๆมีการศึกษาหรือ เสียค่าเรียนราคาแพง)

 • He went on doing it in spite of (despite) our protests.

(เขาทำมันต่อไป  ทั้งๆที่การคัดค้าน-ประท้วงของเรา)

 • In spite of (despite) the bad storm John delivered his papers on time.  

(ทั้งๆที่มีพายุเลวร้าย  ทอมก็ยังไปส่งหนังสือพิมพ์ได้ตรงเวลา)  (ทอมเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์)

 • In spite of (despite) all their differences, Mary and Ann remain friends.  

(ทั้งๆที่แตกต่างกันอย่างมากมายอย่างนั้น  แมรี่และแอนยังคงเป็นเพื่อนกันได้)

 • They went out in spite of (despite) the heavy rain.

(พวกเขาออกไปข้างนอกทั้งๆที่ฝนตกหนัก)

 

4. “In one’s name”  -  โดยใช้ชื่อของเขา,  ในนามของเขา  (เช่น  เช่ารถยนต์  หรือบริจาคเงิน

 • The car was rented in his name

(รถถูกเช่าในนามของเขา)

 

5. “Instead of” (= In lieu (ลู) of  =  In place of)  -  แทน,  แทนที่จะ

 • Instead of going home to his wife, he took his secretary to the cinema.

(แทนที่จะกลับบ้านไปหาภรรยา  เขาพาเลขาฯ ของเขาไปดูหนัง)

 • I wore mittens instead of (= in place of = in lieu (ลู) of) gloves.

(ผมสวมถุงมือแบบปล่อยให้นิ้วโผล่ออกมา  แทนถุงมือแบบคลุมนิ้ว)

 • The grown-ups had coffee but the children wanted milk instead of (= in place of = in lieu of) coffee.

(ผู้ใหญ่ดื่มกาแฟ  แต่เด็กๆต้องการนมแทนกาแฟ)

 • The boys went fishing instead of (= in place of = in lieu of) going to school.

(พวกเด็กผู้ชายไปตกปลาแทนที่จะไปโรงเรียน)

 • The Vice-President talked at the meeting instead of (= in place of = in lieu of) the President, because the President was sick.

(รองประธานาธิบดีกล่าวในที่ประชุมแทนท่านประธานาธิบดี  เพราะว่าท่านประธานาธิบดีป่วย)

 • The magician appeared on the program instead of (= in place of = in lieu of) a singer.

(นักมายากลปรากฏตัวในรายการแทนนักร้อง)  (เนื่องจากนักร้องป่วยหรือติดภารกิจ)

 • You ought to do some work, instead of sitting there reading the paper.

(คุณควรจะทำงาน  แทนที่จะนั่งอยู่ตรงนั้น (และ) อ่านหนังสือพิมพ์)

 

6. “Because of (= Due to = On account of = Owing to = By reason of = As a result of)  -  เนื่องมาจาก, เพราะว่า

 • The train arrived late because of (as a result of) the snowstorm.

(รถไฟล่าช้าเนื่องมาจากพายุหิมะ)

 • Because of (Due to) her friendly personality, she is admired by all her friends.

(เนื่องมาจากบุคลิกที่เป็นมิตรของเธอ  เธอได้รับการยกย่องโดยเพื่อนๆ ทุกคน)

 • Because of (On account of) his poor health, he could not work in a tropical country.

(เนื่องมาจากสุขภาพที่แย่ของเขา  เขาไม่สามารถทำงานในประเทศในเขตร้อน)

 • His injury was due to (because of) his careless use of the shot gun.

(บาดแผลของเขาเนื่องมาจากการใช้ปืนที่ลั่นออกมาอย่างไม่ระวัง)

 • Joe’s application to the university was not accepted due to (as a result of) his failing English.

(การสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของโจมิได้รับการยอมรับ  เนื่องมาจากเขาสอบภาษาอังกฤษตก)

 

7. “Make fun of”  -  หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, ล้อเลียน

 • Jim made fun of the new student because her speech was not like that of the other students.

(จิมหัวเราะเยาะ (ล้อเลียน) นักเรียนใหม่  เพราะว่าการพูดของเธอไม่เหมือนกับการพูดของนักเรียนคนอื่นๆในชั้น)  (จิมล้อเลียนเพื่อนใหม่ของเขา  เพราะเธอพูดสำเนียงแปลกๆ  เหน่อๆ)

 • We sometimes make fun of the fancy dress people wear at the party.

(เราบางครั้งก็หัวเราะเยาะชุดแฟนซีที่ผู้คนใส่ไปที่งานเลี้ยง)

 • We should not make fun of our friend in front of other people because he or she may feel ashamed.

(เราไม่ควรหัวเราะเยาะ (ล้อเลียน) เพื่อนของเราต่อหน้าคนอื่น  เพราะเขาหรือเธออาจรู้สึกอับอาย-กระดาก)

 

8. “A wet blanket”  -  คนที่ทำให้ผู้อื่นหมดสนุก  (แปลตรงตัว  คือ  “ผ้าห่มเปียก”)

 • Everyone wanted the party to go on, but Ronnie, the wet blanket, decided to go home to bed.

(ทุกคนต้องการให้งานเลี้ยงดำเนินต่อไป  แต่รอนนี่,  เจ้าคนที่ชอบทำให้คนอื่นหมดสนุก, ตัดสินใจกลับบ้านไปนอน)

 

9. “Feel no pain”  -  เมา  (แปลตรงๆ ตัว  คือ  “ไม่รู้สึกเจ็บปวด”)

 • Although the party had just begun, after his first drink, Bill was feeling no pain.

(แม้ว่างานเลี้ยงเพิ่งจะเริ่มต้น, หลังจากดื่มแก้วแรก, บิลกำลังเมา)

 • After a few drinks, the man felt no pain and began to act foolishly.

(หลังจากดื่มเข้าไปสองสามแก้ว  ชายคนนั้นเมาและเริ่มทำอะไรโง่ๆ)

 

10. “Eat humble pie”  -  ยอมรับผิดและขออภัย, ยอมรับการดูหมิ่นหรือความอับอาย, ถูกทำให้ต่ำต้อย  (แปลตรงตัว  คือ  “กินขนมพายที่ต่ำต้อย”)

 • After his candidate had lost the election, the boastful campaign manager had to eat humble pie.

(หลังจากผู้สมัคร (รับเลือกตั้ง) ของเขาแพ้การเลือกตั้ง  ผู้จัดการรณรงค์ (เลือกตั้ง) ที่ขี้โม้  จำต้องยอมรับผิดและขออภัย)  (ยอมรับว่าวางแผนหาเสียงไม่ดี  ทำให้พ่ายแพ้)

 • Tom told a lie about George, and when he was found out, he had to eat humble pie.

(ทอมพูดโกหกเกี่ยวกับจอร์ช  และเมื่อเขาถูกพบว่าทำเช่นนั้น  เขาจำเป็นต้องยอมรับผิดและขออภัย)  (จำต้องยอมสารภาพว่าพูดโกหก  และขอโทษจอร์ช)

 • In some old stories a boy with a stepfather has to eat humble pie.

(ในนิทานเก่าๆบางเรื่อง  เด็กชายที่มีพ่อเลี้ยง  จำต้องยอมรับการดูหมิ่นจากพ่อฯ)  (เนื่องจากเขาต้องพึ่งพาอาศัยพ่อเลี้ยง  จึงยอมรับการดูหมิ่นเหยียดหยามจากพ่อฯ)

 

11. “Easy money”  -  เงินที่ได้มาอย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องทำงานหนัก, เงินที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม หรือออกเรี่ยวออกแรง  (แปลตรงตัว  คือ  “เงินง่าย”)

 • Young people who look for easy money are usually disappointed.

(คนหนุ่มสาวผู้ซึ่งมองหาเงินง่ายๆ (ได้มาโดยไม่ต้องทำงานหนัก) มักจะผิดหวังอยู่เสมอ)  (เพราะยากที่จะได้เงินมาโดยไม่ต้องทำงานหนัก)

 • The movie rights to a successful play mean easy money to the writer of the play.

(ค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากละครที่ประสบความสำเร็จ (มีคนดูเยอะ) หมายถึงเงินง่ายสำหรับผู้เขียนบทละคร)  (เพราะผู้เขียนบทละครจะได้เงินจากค่าลิขสิทธิ์การนำไปสร้างภาพยนตร์ฟรีๆ  โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเพิ่ม)

 

12. “Get (Be) used to”  -  คุ้นเคย, เคยชิน  

{ต้องตามด้วย คำนาม หรือ  “Gerund” (Verb + ing)   เพราะในที่นี้   “To”  เป็น“Preposition”   สำหรับ  “Get used to”  หรือ  “Be used to  จะใช้กับเหตุ การณ์ในอดีต   หรือ ปัจจุบัน  หรือ อนาคต  ก็ได้}

 • We got used to playing football when we were in college.

(เราเคยชินกับการเล่นฟุตบอล เมื่อตอนเราเรียนมหาวิทยาลัย)  (ปัจจุบันไม่ได้เล่นแล้ว)

 • They get used to eating out because they are not good at cooking.

(พวกเขาคุ้นเคยกับการกินอาหารนอกบ้าน  (ในปัจจุบัน) เพราะปรุงอาหารไม่เก่ง)

           - He is used to getting up late.

(เขาคุ้นเคยกับการตื่นสาย) (ปัจจุบัน)

 • She was used to watching TV late at night.

(เธอคุ้นเคยกับการดูทีวีจนดึกเวลากลางคืน) (เป็นอดีต)  (ปัจจุบันไม่ได้ทำเช่นนั้นแล้ว)

 • They are used to cold weather.

(พวกเขาคุ้นเคยกับอากาศเย็น) (ปัจจุบัน)

 • You will be used to living in hot weather very soon.

(คุณจะคุ้นเคย-เคยชินกับการอาศัยอยู่ใน (เขต) อากาศร้อนในเร็วๆนี้) (เป็นอนาคต)

 • My friend doesn’t like being without any servants because she has never been used to cooking her meals.

(เพื่อนของผมไม่ชอบอยู่โดยไม่มีคนรับใช้  เพราะว่าเธอไม่เคยคุ้นเคย-เคยชินกับการปรุงอาหารของเธอ)  (ไม่คุ้นเคยตั้งแต่ในอดีต  มาจนถึงปัจจุบัน)

 • He is used to living in Bangkok and so doesn’t mind the noise and the crowded conditions. 

(เขาคุ้นเคย-เคยชินกับการอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ  และ ดังนั้น  จึงไม่รังเกียจเสียงดังและสภาพที่แออัด)  (เป็นปัจจุบัน)

 • They will get used to reading English newspapers.

(พวกเขาจะคุ้นเคย-เคยชินกับการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ)  (ในอนาคต)

 • He got used to living in an apartment.

(เขาคุ้นเคยหรือเคยชินกับการอาศัยอยู่ในอพาร์ตเม้นต์)  (ในอดีต)  (ปัจจุบันไม่ได้อยู่แล้ว)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

Essential Idioms (ตอนที่ 2)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Hand in glove” (Hand and glove)  =  (ในทางการเมือง, ธุรกิจ, ฯลฯ) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ, เป็นพันธมิตรกัน, ใกล้ชิดกัน หรือเป็นมิตรอย่างมาก, ทำงานร่วมกัน, เห็นพ้องต้องกัน หรือร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมาก  โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่เลวร้าย, เข้ากันได้ดีแบบเป็นปี่เป็นขลุ่ย  (แปลตรงตัว  คือ  มือในถุงมือ  หรือ  มือและถุงมือ)

 • He has obtained some good contracts from the Government.  Of course, he is hand in glove with the people at the Ministry.

(เขาได้รับสัญญาจ้างงานดีๆจากรัฐบาล  แน่ละ  เขามีความสัมพันธ์อันดีกับผู้คน (ข้าราชการ) ในกระทรวง)  (คือ  มีเส้นสายอยู่ในกระทรวง  ทำให้ประมูลงานได้)

 • The Navy and the Coast Guard work hand and glove, especially in war time.

(กองทัพเรือและหน่วยงานยามรักษาฝั่ง (ในสหรัฐฯ) ทำงานเข้าขากันเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะในช่วงเวลาสงคราม)  (พวกเขาร่วมมือกันเพื่อชนะสงคราม)

 • Judges and others in high office sometimes are hand in glove with gangsters to cheat and steal.

(ผู้พิพากษาและข้าราชการในตำแหน่งสูง  บางครั้งร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกของแก๊งอาชญากร  เพื่อหลอกลวงต้มตุ๋นและลักขโมย)  (พวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อทำสิ่งเลวๆ)

 

2. “Live from hand to mouth”  =  (เกี่ยวกับชีวิต  หรือ  สถานการณ์ทางการเงิน)ดำรงชีวิตด้วยเงินเพียงเล็กน้อย  และใช้จ่ายเงินออกไปในทันทีที่ได้มา  ทำให้ไม่มีเงินออม;  ดำรงชีวิตโดยมิได้เก็บออมเงินไว้สำหรับอนาคต; หาเช้ากินค่ำ; ดำรงชีวิตแบบปากกัดตีนถีบ; กินอยู่อย่างฝืดเคือง  แบบหากินไปวันๆ   (แปลตรงตัว  คือ  ดำรงชีวิตจากมือถึงปาก  หมายถึง  หาเงินมาได้ด้วยมือ  คือ ทำงานได้เงิน  เสร็จแล้วก็ซื้ออาหารใส่ปากโดยทันที  ไม่มีเงินเหลือเก็บ  กล่าวคือ  มีชีวิตแบบวันต่อวัน  ไม่มีสตางค์เหลือไว้ใช้สำหรับวันพรุ่งนี้)

 • I’m tired of living from hand to mouth.  I want a job where I can save money.

(ผมเบื่อหน่ายการมีชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ  ผมต้องการได้งานซึ่งผมสามารถเก็บออมเงินได้)

 • Frank got very little pay, and the family lived from hand to mouth when he had no job.

(แฟร้งค์ได้เงินเดือนน้อยมาก  และครอบครัวของเขามีชีวิตแบบฝืดเคือง  เมื่อเขาไม่มีงานทำ)  (ครอบครัวต้องอาศัยเงินของแฟร้งค์  พอเขาตกงาน  ทุกคนเลยอดมื้อกินมื้อ)

 • These Indians live from hand to mouth on berries, nuts, and roots.

(อินเดียนแดงเหล่านี้มีชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ โดยกินพวกเบอรี่  ลูกนัท  และ หน่อพืชต่างๆ)  (คือ  คนเหล่านี้ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร  และอยู่ได้โดยการกินพืช-ผลไม้ที่พบเจอในป่า)

                          สำหรับ  “Hand-to-mouth”  เป็นคุณศัพท์  ใช้ขยายหน้าคำนาม  หมายถึง  “ซึ่งฝืดเคือง, ซึ่งปากกัดตีนถีบ  ไม่มีเงินออมไว้ใช้ในอนาคต”

 • Bill is not a saving boy; he spends his money without thought for the future, and lives a hand-to-mouth life

(บิลมิใช่เด็กที่เก็บออมเงิน  เขาใช้จ่ายเงินโดยไม่คิดถึงอนาคต  และดำรงชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ)  (เขาไม่วิตกกังวลกับอนาคต  และมีชีวิตแบบอยู่ไปวันๆ)

 

3. “At large”  =  ๑. (โจร, ผู้ร้าย) ยังลอยนวล, ยังจับตัวไม่ได้, (สัตว์) มิได้ถูกกักขังไว้ในคอก  หรือรั้ว-กำแพง  หรือพื้นที่ๆจัดไว้ให้โดยเฉพาะ  ๒. (ของกลุ่ม) โดยทั่วไป, โดยส่วนใหญ่

 • Since the dangerous criminal was at large, all the town people began to buy dogs for protection.

(เพราะว่าอาชญากรอันตรายยังลอยนวล (จับตัวไม่ได้)  ผู้คนทั้งหมดในเมืองเริ่มซื้อหมาสำหรับการคุ้มครองตนเอง)

 • The murderer is still at large.

(เจ้าฆาตกรยังคงจับตัวไม่ได้)

 • The killer remained at large for weeks.

(ฆาตกรยังลอยนวลอยู่เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว)

 • Cattle and sheep roamed at large on the big ranch.

(วัวควายและแกะท่องเที่ยว (ตระเวน) ไปอย่างเสรี  ในทุ่งเลี้ยงปศุสัตว์กว้างใหญ่ที่มิได้ล้อมรั้ว)

 • I don’t think the public at large would support such a scheme.

(ผมไม่คิดว่าสาธารณชนโดยทั่วไป (ส่วนใหญ่) จะสนับสนุนโครงการเช่นนั้น)

 • The junior class at large was not interested in a senior yearbook.

(ชั้นเรียนของนักศึกษาปี  ๓  โดยทั่วไป (ส่วนใหญ่) ไม่สนใจในหนังสือประจำปีของนักศึกษาปี  ๔)

 

4. “Show one’s hand”  =  เปิดเผยความตั้งใจ, พูดออกมาในแบบเปิดเผย  (แปลตรงตัว  คือ  แสดงมือของตน  หรือชูมือของตนขึ้นมา)

 • Anyone who seeks to join the club is required to show his hand.

(ใครก็ตามที่พยายามเข้าร่วมกับ (เป็นสมาชิกของ) ชมรม  จะต้อง (ถูกกำหนดให้) เปิดเผยความตั้งใจของเขาออกมา)  (คือ  แสดงตัวออกมาอย่างเปิดเผย)

 

5. “Fair-weather friend”  =  เพื่อนที่พึ่งไม่ได้ในยามยาก (เพื่อนกิน), บุคคลที่เป็นมิตรเฉพาะตอนที่คุณประสบความสำเร็จ  (แปลตรงตัว  คือ  เพื่อนในยามอากาศดี)

 • The general regretted to learn that so many of his supposed supporters were actually fair-weather friends.

(ท่านนายพลเสียใจที่รู้ว่า  ผู้ที่เขาคิดว่าจะสนับสนุนเขาจำนวนมาก  จริงๆแล้วเป็นเพื่อนกินทั้งนั้น)  (ถีบหัวส่ง  เมื่อรู้ว่าท่านนายพลกำลังจะรบแพ้)

 • Everyone knows that Dick is only a fair-weather friend.

(ทุกคนรู้ว่าดิ๊คเป็นเพียงเพื่อนกินเท่านั้น)   (คือ  รู้ว่าเป็นมิตรเฉพาะกับผู้ที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น  เขาจะไม่เป็นมิตรด้วยเลยถ้าผู้นั้นประสบกับโชคร้าย)

 

6. “Pay the piper”  (จ่ายเงินให้คนเป่าปี่)  =  “Pay the fiddler”  (จ่ายเงินให้คนสีซอ)   =  ๑. ใช้หนี้กรรม, รับผลแห่งการกระทำของตน,   ๒. เสียค่าโง่, รับผลแห่งความโง่หรือสะเพร่าของตน, จ่ายเงินหรือเป็นทุกข์เพราะการกระทำโง่ๆ  หรือเพราะใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยของตัวเอง  (มีที่มา  คือ  สมัยโบราณ  ชาวบ้านจ้างคนเป่าปี่ให้ขึ้นไปนั่งบนหลังคาบ้านของตน  และคอยเป่าปี่เตือน  เมื่อหมาป่า-หมาจิ้งจอกจะเข้ามาขโมยกินแกะหรือสัตว์เลี้ยงของตน  และชาวบ้านต้องจ่ายค่าจ้างให้คนเป่าปี่พวกนี้   หรือ  ชาวบ้านบางแห่งนิยมจ้างคนสีซอพเนจรให้สีซอ  เพื่อที่พวกตนจะได้เต้นรำสนุกสนาน  และสุดท้ายก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้คนสีซอเหล่านี้

 • The cruel leader was doing well at the present time, but he knew that one day he might have to pay the piper.

(ผู้นำที่โหดร้ายคนนั้นกำลังไปได้สวยในปัจจุบัน  แต่เขารู้ว่า  สักวันหนึ่ง  เขาอาจจะต้องใช้หนี้กรรมที่เขาได้ก่อไว้)

 • Bob had spent all his money and got into debt, so now he must pay the piper.

(บ๊อบใช้เงินของตนเสียหมดเกลี้ยง และต้องเป็นหนี้  ดังนั้น  ตอนนี้  เขาต้องใช้กรรมของเขาแล้ว)  (คือ  เขาต้องทำงาน  และเดือดร้อนในเรื่องต้องใช้หนี้  เพราะเขาไม่ระวังเรื่องการใช้เงิน  และทำอะไรโง่ๆ มาก่อนหน้านี้)

 • Fred had a fight, broke a window, and quarreled with his boss, so now he must pay the fiddler.

(เฟรดวิวาท-ชกต่อย  ทำกระจกหน้าต่างแตก  และทะเลาะกับเจ้านายของตนเอง  ดังนั้น  ขณะนี้  เขาจะต้องรับผลกรรมแล้ว)  (คือ  จะถูกลงโทษ  เพราะการกระทำของเขาเอง)

 

7. “Save face”  =  รักษาหน้า หรือ หลีกเลี่ยงการเสียชื่อเสียงหรือความอับอาย, รักษาชื่อเสียง หรือ เกียรติเอาไว้  เมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้น และอาจทำความเสื่อมเสียให้กับมัน, ซ่อนอะไรบางอย่างที่อาจก่อให้เกิดความอับอายแก่ตนเอง

 • Instead of firing the corrupt executive, they allowed him to resign in order that he might save face.

(แทนที่จะไล่ออกผู้บริหารที่ทุจริต  พวกเขาอนุญาตให้เขาลาออก  เพื่อที่เขาจะได้รักษาหน้าไว้ได้)

 • They managed to save their faces by saying that they had been let down by their advisers.

(พวกเขาสามารถรักษาหน้าของตัวเองไว้ได้  โดยกล่าวว่าที่ปรึกษาทำให้พวกเขาผิดหวัง)  (คือ  อ้างว่าความล้มเหลวของพวกเขามีสาเหตุมาจากทำตามคำแนะนำของที่ปรึกษา)

 • The policeman was caught accepting a bribe; he tried to save face by claiming it was money owed to him.

(ตำรวจถูกจับได้ในขณะกำลังรับสินบน  (และ) เขาพยายามรักษาหน้าโดยอ้างว่า  มันเป็นเงินที่คนอื่นเป็นหนี้เขา)  (เขาพยายามซ่อนความอายโดยบอกว่า  จริงๆแล้วมันเป็นการชำระหนี้ให้กับเขา  เขามิได้ไถเงินนายคนนั้น)

 • Bill would not play in the game because he knew he could not do well and he wanted to save face.

(บิลจะไม่ลงเล่นในการแข่งขัน  เพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถเล่นได้ดี  และเขาต้องการรักษาหน้าของตนเอง)  (เขาไม่ต้องการอับอายจากความพ่ายแพ้  ถ้าเขาเข้าแข่งขัน)

 

8. “Have (Get) cold feet”  =  เกิดความกลัวขึ้นมาในทันทีทันใด, รู้สึกปอดโดยฉับพลัน  (แปลตรงตัว  คือ  มีเท้าเย็น)

 • My cousin was ready to join the army, but at the last moment he got cold feet.

(ลูกพี่ลูกน้อง (ญาติห่างๆ) ของผมพร้อมที่จะเข้าทำงานในกองทัพอยู่แล้ว  แต่ในนาทีสุดท้าย  เขาเกิดอาการปอดขึ้นมาโดยทันทีทันใด)  (และอาจยกเลิกความคิดที่จะเป็นทหาร)

 

9. “Red-letter day”  =  วันสำคัญ, วันแห่งความสุขหรือความทรงจำ  (แปลตรงตัว  คือ  “วันตัวอักษรสีแดง”  คือ  วันสำคัญต่างๆในปฏิทิน  ที่จะพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดง  เพื่อให้มองเห็นได้เด่นชัด)

 • My red-letter day came when I was chosen as senior class president.

(วันแห่งความสุข-ความทรงจำของผมมาถึง  เมื่อผมได้รับเลือกให้เป็นประธานนักศึกษาชั้นปีที่  ๔)

 

10. “Spill the beans”  =  เปิดเผยความลับ  (แปลตรงตัว  คือ  ทำให้ถั่วกระจาย หรือหกล้น)

 • Although he was naturally reticent when the felon was intimidated by the members of the rival gang, he spilled the beans.

(แม้ว่าเขาจะเงียบขรึม-พูดน้อยโดยธรรมชาติ  เมื่อเจ้าอาชญากร (คนชั่วช้า) ถูกทำให้ตกใจกลัวโดยสมาชิกของแก๊งศัตรู  เขาก็เปิดเผยความลับออกมา)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

Essential Idioms (ตอนที่ 1)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “No picnic”  =  ไม่ใช่งานที่ง่าย, ไม่ใช่สถานการณ์ที่ง่าย

 • We had to rescue the people from the burning house.  It was no picnic.

(เราจำเป็นต้องช่วยชีวิตผู้คนจากบ้านที่กำลังไฟไหม้  มันไม่ใช่งานที่ง่ายเลย)

 

2. “The next man”  =  คนอื่นๆ

 • In normal circumstances I’m as honest as the next man, but I avoid paying taxes if I can.

(ในสถานการณ์ปกติ  ผมก็ซื่อสัตย์เหมือนคนอื่นๆ นั่นแหละ  แต่ผมจะเลี่ยง (จ่าย) ภาษี  ถ้าผมสามารถทำได้)

 

3. “Give (Lend) someone a hand”  =  ช่วยเหลือผู้นั้น

 • Give me a hand with this case, will you?

(ช่วยผมยกลัง-หีบนี้หน่อย  ได้ไหมครับ)

 • My mother asked me to lend a hand with the cleaning

(แม่ของผมขอให้ผมช่วยเธอทำความสะอาด)

 • Jack saw a woman with a flat tire and offered to give her a hand with it.

(แจ๊คเห็นผู้หญิงที่รถยางแบน  และเสนอจะช่วยเปลี่ยนยางให้)

 

4. “Out of hand”  =  บานปลาย, ควบคุมไม่อยู่

 • You must be firm with the boys or they will get out of hand.

(คุณจะต้องเด็ดขาดกับเด็กพวกนั้นนะ  มิฉะนั้นพวกเขาจะควบคุมไม่อยู่)

 • Jimmy’s birthday party got out of hand and the children were naughty.

(งานเลี้ยงวันเกิดของจิมมี่ควบคุมไม่ได้  และเด็กๆเลยไม่เชื่อฟัง-ซุกซน)  (คือ  เด็กๆควบคุมไม่อยู่)

 • Small puppies often get out of hand.

(ลูกหมาตัวเล็กๆ มักควบคุมไม่ได้อยู่บ่อยๆ)  (คือ  มันมักทำสิ่งไม่ดี  และไม่เชื่อฟังเจ้าของ)

 

5. “End up”  =  ลงเอย, จบสิ้นลง, ตาย, ถูกสังหาร, ทำให้ยุติ, ทำให้จบสิ้น, หยุด

 • If you go on in this way, you’ll end up in prison.

(ถ้าคุณยังดำเนินต่อไปในแบบนี้  คุณจะลงเอยในตะราง)  (ถ้ายังไม่เลิกทำ  สุดท้ายจะติดคุก)

 • How does the story end up?

(เรื่องนั้นจบลงยังไง)

 • We lost our way and ended up miles away from home.

(เราหลงทาง  และลงเอยด้วยอยู่ห่างจากบ้านหลายไมล์)  (กว่าจะรู้ว่าหลงทาง  ก็อยู่ห่างจากบ้านไกลโข)

 • The gangster ended up in the electric chair.

(เจ้าสมาชิกของแก๊งอาชญากรถูกประหารโดยเก้าอี้ไฟฟ้า)

 • The politician finally ended up his speech.

(นักการเมืองคนนั้นยุติ (พูดจบ) สุนทรพจน์ของตนในที่สุด)

 

6. “No end of”  “No end to”  =  จำนวนมาก, มากมาย, ไม่จบไม่สิ้น

 • We’ve had no end of complaints since the new system was installed.

(เราได้รับการร้องเรียนมากมาย (ไม่จบไม่สิ้น) ตั้งแต่ระบบใหม่ถูกติดตั้ง)

 • There was no end to the letters pouring into the post office.

(มีจดหมายจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามายังสำนักงานไปรษณีย์)  (จนดูเหมือนว่าไม่จบไม่สิ้น)

 • Bob and Bill became close friends, and had no end of fun together.

(บ๊อบและบิลกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน  และสนุกด้วยกันมากมาย)

 

7. “At last” (= Finally)  =  ในที่สุด

 • At last he saw the opportunity he had been waiting for.

(ในที่สุด  เขามองเห็นโอกาสที่เขากำลังรอคอยมานาน)

 • The war had been long and hard, but now there was peace at last.

(สงครามยืดเยื้อและดุเดือด  แต่ขณะนี้ได้มีสันติภาพในที่สุด)

 • The boy saved his money until at last he had enough for a bicycle.

(เด็กคนนั้นออมเงินของตน  จนกระทั่งในที่สุดก็มีเงินเพียงพอซื้อรถจักรยาน)

 

8. “Last but not least”  =  มาถึงหรือกล่าวถึงเป็นคนสุดท้าย  แต่ไม่ได้สำคัญน้อยที่สุด

 • Last but not least I must thank my parents, who have helped us so much.

(ขอกล่าวถึงเป็นคนสุดท้าย  แต่มิได้สำคัญน้อยสุด   ผมต้องขอบคุณพ่อแม่ของผม  ผู้ซึ่งช่วยเหลือเรา (ผมและภรรยา) มากมายเหลือเกิน)

 • Billy will bring sandwiches, Alice will bring cake, Susan will bring cookies, John will bring potato chips, and last but not least, Sally will bring the lemonade.

(บิลลี่จะเอาแซนวิชมา  อลิซจะเอาเค้กมา  ซูซานจะเอาคุกกี้มา  จอห์นจะเอามันฝรั่งทอดมา  และท้ายสุดแต่มิได้สำคัญน้อยสุด  แซลลี่จะเอาน้ำมะนาวมา)  (แซลลี่ถูกพูดถึงเป็นคนสุดท้าย  แต่น้ำมะนาวของเธอก็มีความสำคัญกับการปิกนิก  เท่าๆกับ (พอๆกับ) ของที่คนอื่นๆจะนำมา)

 

9. “A drop in the ocean”  =  ปริมาณเล็กน้อยมาก หรือจิ๊บจ๊อยมาก (โดยเปรียบ เทียบ)  (แปลตรงตัว คือ  น้ำ  ๑  หยดในมหาสมุทร)

 • The amount of money I waste is a drop in the ocean compared to what the Government spends on projects which achieve nothing.

(จำนวนเงินที่ผมใช้สิ้นเปลืองไป  นับเป็นเงินที่เล็กน้อยเหลือเกิน  เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่รัฐบาลใช้จ่ายไปกับโครงการต่างๆที่ไม่ได้บรรลุผลสำเร็จอะไรเลย)

 

10. “Go to the dogs”  =  เสื่อมลง, แย่ลง

 • The newspapers are always telling us that the country is going to the dogs.

(หนังสือพิมพ์กำลังบอก (พูดกรอกหู) เราอยู่เสมอว่า  ประเทศ (ของเรา) กำลังแย่ลง)  (เช่น  เศรษฐกิจตกต่ำ  โจรผู้ร้ายชุกชุม  ผู้บริหารประเทศทุจริต  ข้าวของแพง  ฯลฯ)

 

11. “As a rule”  =  ตามปกติ  (แปลตรงตัว  คือ  ตามกฎ-ระเบียบ)

 • As a rule I catch an earlier train, but I got up late this morning.

(ตามปกติแล้ว  ผมมารถไฟเที่ยวเร็วกว่านี้  แต่ผมตื่นสายเมื่อเช้านี้)  (เลยต้องมารถไฟเที่ยวช้ากว่าปกติ)

 • As a rule  a secretary must be punctual.

(โดยปกติแล้ว  เลขานุการจะต้องตรงต่อเวลา)

 

12.Make do (with)”  =   ใช้ของเลวแทนไปพลางก่อน  ในเมื่อยังหาของที่ดีกว่าไม่ได้, อยู่แบบถูไถ หรือ ใช้ (เงิน, สิ่งของ) เท่าที่มีไปพลางๆก่อน หรือแก้ขัดไปก่อน  เพราะยังหาของที่ดีกว่าไม่ได้

 • I have only Baht 100.  It is not much but I have to make do with it.) 

 (ผมมีเงินแค่  ๑๐๐  เดียว มันไม่มาก แต่ผมก็ต้องถูไถไปกับเงินจำนวนนี้)

 • He had no hammer to use with the nails but he could make do with this stone.)  

(เขาไม่มีค้อนที่จะใช้ตีตะปู   แต่เขาสามารถใช้หินก้อนนี้  (ตอก)  แทนค้อนแก้ขัดไปก่อน)

 • We have not time to cook a proper meal.  We’ll have to make do with sandwiches.

(เราไม่มีเวลาที่จะปรุงอาหารที่เหมาะสม  เราจำเป็นต้องกินแซนวิชแก้ขัดไปก่อน)

 • This motel isn’t what we want, but we must make do.

(นี่ไม่ใช่โรงแรมนอกเมืองที่เราต้องการพัก  แต่เราจะต้องนอน (พัก) แก้ขัดไปก่อน)

 • Many families manage to make do on (หรือ “With”) very little income.

(ครอบครัวจำนวนมากสามารถอยู่แบบถูไถกับรายได้ที่น้อยมาก)  (คือ  มีชีวิตอยู่ได้กับเงินเพียงนิดเดียว)

 

13. “A feather in one’s cap”  =  สิ่งที่ภาคภูมิใจ  (แปลตรงตัว  คือ  ขนนกที่เสียบอยู่ที่หมวกของคน)  (ใช้กับทหารที่รบชนะในสมัยโบราณ)

 • If she could get the movie star’s autograph, she knew it would be a feather in her cap.

(ถ้าเธอสามารถได้ลายเซ็นของดาราหนังคนนั้น  เธอรู้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เธอภาคภูมิใจ)

 

14. “Rock the boat”  =  ก่อกวนหรือสร้างปัญหา, สร้างความปั่นป่วนซึ่งอาจทำให้แผนเสีย  (แปลตรงตัว  คือ  เขย่าเรือ หรือโคลงเรือ)

 • Politicians don’t like to rock the boat around election time.

(นักการเมืองไม่ชอบที่จะสร้างปัญหาใกล้เวลาเลือกตั้ง)  (คือ  ไม่อยากพูดหรือทำอะไรที่จะทำให้ผู้ลงคะแนนไม่พอใจ  หรือไม่เลือกตน)

 • The other boys said that Henry was rocking the boat by wanting to let girls into their club.

(เด็กชายคนอื่นๆกล่าวว่า  เฮนรี่กำลังสร้างปัญหาโดยต้องการให้เด็กผู้หญิงเข้ามา (เป็นสมาชิก) ของชมรม)  (เพราะเด็กพวกนั้นกลัวว่า  เด็กหญิงจะทำให้ชมรมแตก)

 

15. “Once in a blue moon”  =  น้อยครั้งมาก, นานๆมากสักครั้งหนึ่ง

 • His wife complained that they went out to dinner and a show once in blue moon.

(ภรรยาของเขาบ่น-คร่ำครวญว่า  พวกเขา (เธอและสามี) ออกไปกินอาหารเย็นนอกบ้านและดูการแสดงน้อยครั้งมาก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Essential Idioms