หมวดโรงละคร

หมวดโรงละคร (Theater)

              

              

A play (หรือ show, theatrical performance) – ละคร

Footlights– แผงไฟพื้นเวที (ไฟขอบเวที)

Backdrop– ม่านแขวนหลังเวที

Catwalk–ทางเดินเหนือเวที

Iron curtain(ไออ้อน-เค้อเท่น) – ม่านเหล็ก (กันไฟเหนือเวที)         (Stage curtain – ม่านหน้าเวที)

Batten– ราวแขวนฉาก

Upstage– พื้นที่เวทีด้านใน

Flies–พื้นที่ด้านบนของเวที

Batten– ราวแขวนฉาก

Front lights– แผงไฟหน้าเหนือเวที

Hall – พื้นที่นั่งชม

Balcony– ที่นั่งชมชั้นลอย(ถัดขึ้นไปจาก dress circle)

Gallery– ที่นั่งชมชั้นบนสุด

Stall– ที่นั่งชั้นล่างแถวหน้า

Pit– ที่นั่งชั้นล่างแถวกลาง

Dress circle– ที่นั่งชั้นบน

Lighting – การให้แสงไฟ

Stage– เวที(revolving stage = เวทีหมุน)

Slot– ช่องพื้นเวที

Scenery lift– อุปกรณ์ยกฉาก

Hoist(ฮ้อยสท์) – อุปกรณ์ชักรอก

Prompt(พร้อมท์) box– ที่นั่งผู้บอกบท

Box– ที่นั่งพิเศษ (ที่นั่งชั้นบนข้างเวที)

Parterre(พาร์-แท้ร์) – ที่นั่งชมชั้นล่าง

Control room– ห้องควบคุมระบบ

Dressing room– ห้องแต่งตัวนักแสดง

Prompt side– ที่กำกับบทด้านข้าง

Opposite prompt side– ที่กำกับบทด้านตรงข้าม

Stage– เวที

Wings– ปีกเวที

Foyer(ฟ้อย-เออะ) – โถงทางเข้า

Orchestra pit– ที่ตั้งวงออเคสตร้า (อยู่ด้านหน้าเวที)

Orchestra seat – ที่นั่งชั้นล่างแถวหน้าติดกับวงดนตรี

Drama (หรือ play)ละคร

Performance– การแสดง

Opera– อุปรากร

Matinee– การแสดงรอบบ่าย

Stage manager– ผู้กำกับเวที

Escalator – บันไดเลื่อน

Rehearsing (รี-เฮิซ-ซิ่ง) room – ห้องซ้อมการแสดง

Scenery storage – ห้องสร้างและเก็บฉาก

Acoustic ceiling – เพดานเก็บ/สะท้อนเสียง

Comedy– ละครชวนหัว

Tragedy– ละครเศร้า (โศกนาฏกรรม)

Farce – ละครตลกโปกฮา

Melodrama– ละครประโลมโลก – ยั่วยวนใจ

Musical– ละครร้อง

Light comedy– ละครขำขันเบาสมอง

Musical comedy– ละครขำขันประเภทขับร้อง

Mystery (มิส-เทอ-รี่ หรือ มิส-ทรี่) – เรื่องลึกลับ, เรื่อง

นักสืบ เช่น เชอร์ล้อกโฮม

Thriller– เรื่องตื่นเต้น

Scene– ฉาก

Love scene – ฉากรัก

Stage setting– การจัดฉาก

Aisle (ไอ๊-เซิ่ล) หรือ center aisle – ช่องทางเดินกลางโรงละคร

Usher(อัช-เช่อ) – คนเดินตั๋ว (พาคนเข้าที่นั่ง)

Ticket-taker– คนเก็บตั๋ว

Reserved seat– ที่นั่งที่จองไว้

Price of admission (admission price)– ค่าผ่านประตู

Intermission– การหยุดพักระหว่างการแสดง

Make a reservation– จองที่นั่ง, จองตั๋ว

Cancellation– การยกเลิกการจอง (ตั๋ว, ที่นั่ง)

Principal role– บทบาทสำคัญ

Play the part of – แสดงเป็นตัว..........

Play the main role– แสดงบทส่วนใหญ่

Leading role– บทของตัวแสดงนำ

Minor role– บทของตัวประกอบ

Troupe(ทรูพ) – คณะละคร

Costume(คอส-ทูม) – เครื่องแต่งตัว

Make-up– เครื่องแต่งหน้า, การแต่งหน้า

Playwright(เพล-ไร้ท) – นักแต่งบทละคร

Produce– ผลิต (รายการ, ละคร)

Producer– ผู้ผลิต (รายการ, ละคร)

Script (หรือ scenario)– บทละคร

Poor actor (หรือ ham)– ตัวละครชั้นเลว

Cast– รายนามผู้แสดง

Casting – การกำหนดบทในละคร

Stage properties– สิ่งของเครื่องใช้บนเวที

Curtain(เค้อ-เท่น) rises (falls)– เปิดม่าน (ปิดม่าน)

Give actors a big hand– ปรบมือให้นักแสดง

Stage effect– ความงดงามที่เกิดจากการจัดฉากและตัวละคร

Mime(ไมม) show (หรือ mime play)– ละครใบ้

Dance-drama– ละครรำ

Perform (หรือ act) in a play (หรือshow)– เล่นละคร

             

             

Subscribe to RSS - หมวดโรงละคร