หมวดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

หมวดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ (Diseases and illness)

                                   

Small pox – ไข้ทรพิษ, ฝีดาษ

Malaria – ไข้จับสั่น

Rheumatism (รู-มา-ทิส-ซึ่ม) – ไขข้ออักเสบ

Malnutrition (มอล-นิว-ทริ-ชั่น) – โรคขาดอาหาร

Rabies (เร-บีซ) – โรคกลัวน้ำ

Hydrophobia – โรคกลัวน้ำ

Appendicitis (แอพ-เพน-ดิ-ไซ-ทิส) – ไส้ติ่งอักเสบ

Asthma (แอส-ม่ะ) – หืด

Measles (มี๊-เซิลซ์) – โรคหัด

Chicken pox – อีสุกอีใส

Palsy (พ้อล-ซี่) – อัมพาต, ง่อยเปลี้ย

Paralysis (พะ-แร้ล-ลิ-ซิส) – อัมพาต, อาการตายด้าน

Leprosy (เลพ-พระ-ซี่) – โรคเรื้อน

Sunstroke – การหมดสติ(เป็นลม)เนื่องจากถูกแดด

Epilepsy (เอพ-พิ-เลพ-ซี่) – โรคลมบ้าหมู

Swoon (สวูน) – การเป็นลม สลบ

Convulsions – ลมชัก

Spasms (สปัส-ซึ่ม) – ลมชัก

Dizziness – ลมวิงเวียน, เวียนศีรษะ

Burn – แผลไฟลวก, แผลพอง

Morning sickness – อาการแพ้ท้อง

Cancer – มะเร็ง

Leukemia (ลู-คี้-เมีย) – มะเร็งเม็ดโลหิต

Seasickness – อาการเมาคลื่น

Airsickness – อาการเมาเครื่องบิน

Carsick – อาการเมารถ

Drunkenness – อาการเมา(สุรา)

Intoxication – อาการเมา(สุรา)

Gangrene (แก๊ง-กรีน) – อาการเนื้อตายและเน่า

Elephantiasis (เอล-ละ-เฟิน-ไท้-อะ-ซิส) – โรคเท้าช้าง

Nettles (เน็ท-เทิลส์) – เริม

Hemorrhoids (เฮ้ม-มะ-รอยด์ส) – ริดสีดวงทวาร

Trachoma (ทรา-โค้-ม่า) – ริดสีดวงตา

Bubo (บิ๊ว-โบ้) – ฝีมะม่วง

Diarrh(o)ea (ได-อะ-เรีย) – โรคท้องร่วง

Constipation – อาการท้องผูก

Flatuency (แฟลท-ทู-เอ๊น-ซี่) – ท้องอืดท้องเฟ้อ

Dysentery (ดิส-เซ้น-เท่อะ-รี่) – โรคบิด

Diabetes (ได-อะ-บี๊-ทิส) – โรคเบาหวาน

Ache (เอ๊ค) – อาการปวด

Stomach-ache (สทั๊ม-มัค-เอ๊ค) – อาการปวดท้อง

Tooth-ache (ทูธ-เอ๊ค) – อาการปวดฟัน

Back-ache – อาการปวดหลัง

Head-ache – อาการปวดหัว

Ear-ache – อาการปวดหู

Sore eye – อาการเจ็บตา

Sore foot – อาการเจ็บเท้า

Pneumonia (นิว-โม้(ม้อน)-เนีย) – โรคปอดบวม ปอดอักเสบ

Dengue (เด๊ง-เก้) – ไข้เลือดออก

Dengue fever – ไข้เลือดออก

Breakbone fever – ไข้เลือดออก

Influenza (flu) (อิน-ฟลู-เอ๊น-ซ่า) (ฟลู) – ไข้หวัดใหญ่

Mumps (มัมพส์) – โรคคางทูม

Crossed-eye – ตาเหล่ ตาเข

Have a squint – อาการตาเหล่ ตาเข

Sore throat (ซอร์-โทรธ) – อาการเจ็บคอ

Jaundice (จอน-ดิซ) – โรคดีซ่าน

Cataract (แคท-ทะ-แรคท์) – ต้อกระจก

Tonsillitis  (ทอน-ซิล-ไล้-ทิส) – ต่อมทอนซิลอักเสบ

Plague (เพล้ก) – กาฬโรค, โรคห่า, โรคระบาดอื่นๆ

Sty (สไท) – โรคตากุ้งยิง

Venereal disease (วี-เนี้ย-เรียล-ดี-ซีส) – กามโรค

Gout (เก๊าท์) – โรคนิ้วเท้าบวม

Fever (ฟี้-เว่อร์) – อาการไข้

Hay (เฮ) fever – โรคหวัดจาม

Calculus (แค้ล-คิว-ลัส) – นิ่ว

Tumour (ทิ้ว-เม่อะ) – เนื้องอก, เนื้อบวม

Dyspepsia (ดิส-เพ็พ-เซีย) – อาการอาหารไม่ย่อย

Ague (เอ๊-กิว) – ไข้จับสั่นมีอาการปวดเมื่อย

Beriberi (เบอริเบอรี่) – โรคเหน็บชา

Chill (ชิล) – อาการหนาวสั่น, หวัด

Nervous disorder – โรคประสาทพิการ

Kidney (คิด-นี่) trouble – โรคไต

Cramps (แครมพส์) – ตะคริว

Bruise (บรูส) – แผลถลอกฟกช้ำดำเขียว

Corn – ตาปลาที่นิ้วเท้า

High blood pressure – ความดันโลหิตสูง

Low blood pressure – ความดันโลหิตต่ำ

Goiter (ก๊อย-เท่อะ) – คอหอยพอก

Herpes (เฮ้อ-พีส) – งูสวัด, เริม

Hemorrhage (เฮ้ม-เมาะ-เรจ) – อาการตกเลือด

Home sickness – โรคคิดถึงบ้าน

Nostalgia (โนส-แทล-เจีย) – โรคคิดถึงบ้าน

Myopia (ไม-โอ๊-เพีย) – โรคสายตาสั้น

Cold – โรคหวัด

Delirium (ดิ-เลี้ย-เรี่ยม) – อาการเพ้อคลั่ง

Contagious (คัน-เท้-จัส) disease – โรคติดต่อ

Hong Kong foot – โรคเปื่อยคันตามง่ามเท้า

Scurvy (สเค้อ-วี่) – โรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน

Delirium (ดิ-เลี้ย-เรี่ยม) tremens (ทรี้-เม่นซ์) – อาการเพ้อคลั่งเกิดจากพิษสุราเรื้อรัง

Consumption (คัน-ซั้ม-ชั่น) – วัณโรค โรคปอด

Tuberculosis (ทิ้ว-เบอร์-คู-โล้-ซิส) – วัณโรค โรคปอด

Anemia (อะ-นี้-เมีย) – โรคโลหิตจาง

Hysteria – โรคประสาทของผู้หญิง เกิดจากความใคร่

Chronic (คร้อน-นิค) alcoholism – โรคพิษสุราเรื้อรัง

Hernia (เฮ้อ-เนีย) – โรคไส้เลื่อน

Scabies (สเค้-บีส) – โรคหิด

Wart (ว๊อท) – หูด

Cholera (ค้อล-เลอ-ร่า) – โรคท้องร่วง, อหิวาตกโรค

Heart failure – โรคหัวใจล้มเหลว

Heart attack – โรคหัวใจวาย

Stroke (สโตร๊ค) – โรคเส้นเลือดในสมองตีบ

Cough (คัฟ) – อาการไอ

Whooping (ฮูพ-พิง) cough – ไอกรน

Vomiting (วอม-มิท-ทิง) – อาเจียน

Bronchitis (บรอง-ไค๊-ทิส) – โรคหลอดลมอักเสบ

Nausea (น้อ-เซีย) – อาการคลื่นเหียน

Indigestion – อาการอาหารไม่ย่อย

Pest – โรคห่า กาฬโรค

Poisoning – การวางยาพิษ ยาเบื่อ

Scarlet (สแค้ร์-ลิท) fever – ไข้อีดำอีแดง มีอาการเจ็บคอ ลิ้นมีสีแดงเข้ม ผิวหนังมีผื่นแดง

Social disease – กามโรค (โรคทางสังคม)

Epidemic (เอพ-พิ-เด๊ม-มิค) – โรคระบาดเป็นครั้งคราว เช่น อหิวาตกโรค กาฬโรค

Gumboil (กั๊ม-บอยล์) – ฝีที่เหงือก เหงือกบวม รำมะนาด

Pimple (พิ๊ม-เพิล) – สิว

Faint (เฟ้นท์) – การเป็นลม สลบ

Poliomyelitis (โพ-ลิ-โอ-ไม-ไล-ทิส) – ไข้สันหลังอักเสบ

Exanthematous (เอ๊ก-ซัน-ธี-เม-ทัส) disease – โรคที่มีผื่นแดง

Catarrh (คะ-ทาร์) – หวัดน้ำมูกไหล

Ulcer (อั๊ล-เซ่อะ) – ฝี แผลมีหนอง แผลพุพอง

Chancre (แช้ง-เค่อะ) – แผลซิฟิลิส แผลริมแข็ง

Carbuncle (ค้าร์-บัง-เคิล) – โรคฝีฝักบัว สิวหัวใหญ่

Boil (บอยลื) – ฝี

Itch (อิทช์) – โรคหิด คัน

Diphtheria (ดิพ-ที-เรีย) – โรคคอตีบ

Syphilis – โรคซิฟิลิส (กามโรค)

Typhus (ไท-ฟัส) – ไข้รากสาดใหญ่

Typhoid (ไท-ฟอยด์) – ไข้รากสาดน้อย

Gonorrhea (กอน-นะ-เรีย) – โรคหนองใน

Needle worm (เวิม) – พยาธิเส้นด้าย

Tape worm – พยาธิตัวแบน

Hook worm – พยาธิปากขอ

Ring worm – ขี้กลาก

Rupture – โรคไส้เลื่อน

Cirrhosis (เซอ-โร้-ซิส) – โรคตับแข็ง

Impotence (impotency) – โรคกามตายด้าน อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

Infection – โรคติดต่อ การติดเชื้อ

Lesion (ลี้-เชิ่น) – บาดแผล แผลฟกช้ำ

Malady (แม้ล-ละ-ดิ) – โรคภัย ความเจ็บไข้

Malaise (แม-เลซ) – อาการป่วยกระเสาะกระแสะ ความไม่สบาย

Meningitis (เมน-นิน-ไจ๊-ทิส) – โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ

Menstruation (เมน-สทรู-เอ๊-เชิ่น) – การมีประจำเดือนของสตรี

Migraine (ไม๊-เกรน) – อาการปวดหัวข้างเดียว

Nervousness (เน้อ-เวิส-เนซ) – อาการประสาทวิตกกังวล

Nervous breakdown – อาการประสาทเสียคลุ้มคลั่ง

Neurosis (นิว-โร้-ซิส) – โรคประสาท

Numb (นัมบ์) – อาการชา หมดความรู้สึก

Psychosis (ไซ-โค้-ซิส) – โรคจิต

Melancholia (เมล-เลิน-โค้-เลีย) – โรคจิตหดหู่ใจหรือซึมเศร้า

Seizure (ซี้-เช่อะ) – การเป็นลม, การเกิดอาการของโรคอย่างกะทันหัน

Yellow fever – ไข้เหลือง มีอาการดีซ่าน อาเจียน

Food poisoning – อาหารเป็นพิษ

Fractured (broken) arm, leg – แขน-ขาหัก

Dislocated ankle (elbow) – ข้อเท้า (ศอก) เคลื่อนหรือแพลง

Convulsion (คัน-วั้ล-ชั่น) – อาการชัก

Concussion (คัน-คัส-ชั่น) – การถูกกระทบกระแทก

Cut – บาดแผลถูกมีดบาดหรือฟัน

Contusion (คัน-ทู้-ชั่น) – บาดแผลฟกช้ำดำเขียว

Sting – การกัดต่อยของสัตว์หรือแมลง

Pain – อาการเจ็บปวด, ความเจ็บปวด

Shiver (ชิฟ-เว่อะ) – อาการหนาวสั่น

Insomnia (อิน-ซ้อม-เนีย) – โรคนอนไม่หลับ

Swollen leg – อาการขาบวม

Blister – ตุ่มหรือเม็ดพุพองบนผิวหนัง

Gastric (แกส-ตริค) problem – โรคกระเพาะอาหาร

Colic (ค้อล-ลิค) – อาการจุกเสียดท้อง

Coma (โค้-ม่ะ) – อาการป่วยหนักถึงขั้นไม่รู้สึกตัว

Melanoma (เมล-ละ-โน้-ม่า) – เนื้องอก

Depression – อาการหดหู่ซึมเศร้า

Kleptomania (เคล็พ-โท-เม้-เนีย) – โรคจิตชอบขโมยของ แม้ไม่มีค่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร

Pyromania (ไพ-โร-เม้-เนีย) – โรคจิตคลั่งเผาไฟเพราะตื่นเต้น

Monomania (มอน-โน-เม้-เนีย) – โรคจิตชอบพูดหรือทำอะไรซ้ำอยู่อย่างเดียว

Masochism (แมส-โซ-คิ-ซึ่ม) – โรคกามวิตถาร มีความสุขเมื่อตัวเองถูกทำให้เจ็บ

Sadism (ซ้า-(แซ้ด)-ดิ-ซึ่ม) – โรคกามวิตถาร มีความสุขเมื่อได้ทรมานหรือทำให้คู่นอนเจ็บปวด

Dipsomania (ดิ้พ-โซ-เม้-เนีย) – โรคพิษสุราเรื้อรัง

Megalomania (เม็ก-กะ-โล-เม้-เนีย) – โรคจิตคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ เช่น มีอำนาจหรือเงินมาก หรือคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้า

Hypochondria (ไฮ-โพ-ค้อน-เดรีย) – โรคจิตวิตกกังวลคิดไปเองว่าตัวเองเจ็บป่วย

Amnesia (แอม-นี้-เซีย) – โรคหมดความจำ (ทั้งหมดหรือบางส่วน

Somnambulism (ซัม-แน้ม-บิว-ลิ-ซึ่ม) – อาการละเมอเดินเวลาหลับ

Manic-depression (แม้น-นิค-ดี-เพรส-ชั่น) – โรคจิตมีอาการหดหู่และตื่นเต้นดีใจสลับกันไป

Schizophrenia (สคิส-โซ-เฟร้น-เนีย) – โรคจิตไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง มักจินตนาการคิดไปว่าตนเองเป็นอีกคนหนึ่ง

Paranoia (แพร์-ระ-นอยด์) – โรคจิตคิดไปว่ามีคนคอยจ้องจะทำร้ายตนเอง หรือสะกดรอยตาม หรือเป็นปฏิปักษ์กับตนเอง

Claustrophobia (คลอส-โท-โฟ้-เบีย) – โรคจิตหวาดกลัวการอยู่ในที่คับแคบหรือมีคนมากๆ

Agoraphobia (แอ๊ก-โก-ระ-โฟ้-เบีย) – โรคจิตหวาดกลัวการอยู่ในที่โล่งแจ้ง เช่นห้องใหญ่ๆหรือที่สาธารณะที่มีคนอยู่น้อย เช่นกลัวการเดินข้ามสนามฟุตบอลที่ไม่มีผู้คน

Acrophobia (แอ๊ค-โคร-โฟ้-เบีย) – โรคกลัวความสูง

Insomnia (อิน-ซ้อม-เนีย) – โรคนอนไม่หลับ

Gape (เกพ) – โรคหาวนอน

Gastritis (แกส-ไทร-ทิส) – โรคกระเพาะอักเสบ

Heart-burn – อาการเจ็บคอและหน้าอก

Hives (ไฮ้ฟ์) – ลมพิษ

Jitter – อาการสั่นกระตุก ตกอกตกใจ

Broken heart – โรคอกหัก

Love sickness – อาการป่วยเพราะรัก

Papilla (พะ-พิ้ล-ล่ะ) – หูด

Pus (พัส) – หนองแผล

Weak-sightedness – สายตาพิการ

Short-sightedness – อาการสายตาสั้น

Long-sightedness – อาการสายตายาว

                                                                              

                                                                      

Subscribe to RSS - หมวดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ