หมวดเครื่องเขียน

หมวดเครื่องเขียน (Stationery)

            

Blackboard – กระดานดำ

Slate (สเล้ท) – กระดานชนวน

Paper – กระดาษ

Note-paper – กระดาษเขียนจดหมาย

Foolscap paper – กระดาษฟูลสแคป

Blotting paper – กระดาษซับ (หมึก)

Chalk – ชอล์ค

Envelope (เอ๊น-วะ-โลพ) – ซองจดหมาย, ซองกระดาษ

Pen – ปากกา

Fountain (เฟ้าน์-เทิ่น) pen – ปากกาหมึกซึม

Ballpoint pen – ปากกาลูกลื่น

Pencil – ดินสอดำ

Mechanical pencil – ดินสอแบบกดปลายด้าม

(Blackboard) eraser (หรือ duster) – แปลงลบกระดาน

Eraser (อิ-เร้-เซ่อะ) – ยางลบ

Stick eraser – ยางลบรูปแท่งดินสอ

Paint brush – พู่กัน

Protractor – ไม้โปรแทรกเตอร์

Rubber – ยางลบ

Correction fluid – น้ำยาลบคำผิด

Marker – ปากกาทำเครื่องหมาย

Highlighter pen – ปากกาเน้นข้อความ

Glue (กลู) stick – กาวชนิดแท่ง

Stapler (สเท้-เพลอะ) – ที่เย็บกระดาษ

Staple (สเท้-เพิ่ล) – ลวดเย็บกระดาษ

Clip – ตัวหนีบ (มีสองขา)

Paper clip – ลวดเสียบกระดาษ

Staple remover – ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ

Correction paper – เทปลบคำผิด

Pencil sharpener (ชาร์พ-เพ็น-เน่อะ) – กบเหลาดินสอ

Paper fastener – หมุดกันเอกสาร (แยกเอกสารเป็นหมวดหมู่)

Thumb (ธัม) tack – หมุด (แบบใช้นิ้วกดเสียบกระดาษหรือโน้ตติดบอร์ด)

Letter opener – มีดเปิดซองจดหมาย

Tape dispenser – แท่นตัดเทปกาวหรือสก๊อตเทป

Rubber stamp – ตรายางปั๊มชื่อหรือข้อความ

Ink – หมึก

Stamp pad – แผ่นเติมหมึกตรายาง (ที่หมึกซึมลงไป)

Numbering machine – เครื่องตีเบอร์ (เลขหน้าเอกสารหรือจำนวน)

Dater (เด้ท-เท่อะ) – ตรายางประทับวันที่

Compasses (คั้ม-พัส-ซิส) – วงเวียน (ใช้เขียนวงกลม)

Stamp rack – ที่แขวนตรายาง

Bill-file (spike file) – เหล็กเสียบบิลล์หรือกระดาษโน้ต

Paper punch – ที่เจาะกระดาษ (ใช้มือกดมีสองรู)

Label (เล้-บึล) maker – เครื่องยิงเทปตัวอักษร

Telephone index – ที่จดเบอร์โทรศัพท์

Index card drawer – ลิ้นชักบัตรรายการ (ใช้ในห้องสมุดหรือคลีนิคแพทย์)

Expanding file – แฟ้มซองเอกสาร

Ruler – ไม้บรรทัด

Book – หนังสือ, สมุด

Book marker – ที่คั่นหนังสือ

Book end – เหล็กกั้นหนังสือ (มักใช้ในห้องสมุดหรือร้านขายหนังสือ เพื่อกันหนังสือล้ม)

Index card – บัตรรายการ (ชื่อผู้ป่วยหรือชื่อหนังสือ)

Index card cabinet – ตู้หรือกล่องใส่บัตรรายการ

Filing box – กล่องใส่แฟ้ม (ทำด้วยกระดาษแข็ง ตั้งได้)

Desk tray – ถาดเอกสาร (วางบนโต๊ะ)

Name card (visiting card) – นามบัตร

Desk – โต๊ะทำงาน

Note-book – สมุด, สมุดโน้ต

Exercise book – สมุดแบบฝึกหัด

Appointment book – สมุดนัดหมาย

Tear-off calendar (คา-เล้น-เด่อะ) – ปฏิทินแบบฉีก

Calendar pad – ปฏิทินกิจกรรม (จดบันทึกภารกิจประจำวัน)

Account book – สมุดบัญชี

Memo pad – กระดาษบันทึกช่วยจำ

Clipboard – กระดานรองเขียนแบบมีตัวหนีบข้างบน

Archboard (อาร์ค-บอร์ด) – กระดานรองเขียนแบบมีที่ยึดกระดาษอยู่ตอนบน

Self-adhesive label (เล้-บึ้ล) – ป้ายผนึกแห้ง (สำหรับเขียนชื่อแปะหน้าอกหรือกระเป๋าเดินทาง)

Tab – ป้ายติดขอบเอกสาร เช่น บอกว่าเป็นเอกสารแนบ

Folder – แฟ้มเอกสาร

File guides – ดัชนีติดแฟ้ม

Hanging file – แฟ้มแบบแขวน

Post binder (ไบ๊-เด่อะ) – แฟ้มแบบแข็ง

Spring binder – แฟ้มสปริง

Document folder – แฟ้มเสียบเอกสาร (ทำด้วยพลาสติกอ่อน)

Ring binder – แฟ้มสามห่วง (วงกลม ง้างใส่เอกสาร)

Dividers – แฟ้มอ่อนแบบมีดัชนีคั่นเอกสาร

Spiral (สไพ้-เริ่ล) binder – แฟ้มแบบมีสันห่วงขดเข้าเล่ม

Clamp binder – แฟ้มหนีบ (ทำด้วยกระดาษแข็ง ด้านในมีคันโยกหนีบเอกสาร)

Fastener binder – แฟ้มปกสันรูด (ปกอ่อน ด้านในมีรางเหล็กอ่อน มีสองขาสำหรับเสียบกระดาษที่เจาะรูด้านข้างสองรู ใช้รูดเปิดปิดเอาเอกสารเข้าออก)

 

           

Subscribe to RSS - หมวดเครื่องเขียน