หมวดสุภาษิตคำพังเพย

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่25)

 • Virtue is health, vice is sickness.

  (ความดี หรือศีลธรรมเป็นเหมือนสุขภาพที่ดี ส่วนความชั่วเป็นเหมือนความเจ็บป่วย)

 • Unlimited power corrupts the possessor.

  (อำนาจที่ไม่มีขอบเขตมักทำลายผู้เป็นเจ้าของอำนาจนั้น)

 • Fortune befriends the bold.

  (โชคลาภเป็นมิตรกับผู้กล้าเสี่ยงภัย)

 • Home is where the heart is.

  (บ้านคือที่ที่หัวใจสถิตย์อยู่)

 • Man is his own worst enemy.

  (ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของมนุษย์คือตัวเขานั่นเอง)

 • Money makes the man.

  (เงินสร้างคน คือ มีเงินเขาเรียกน้องมีทองเขาเรียกพี่)

 • Disappointment is the nurse of wisdom.

  (ความผิดหวังเป็นเสมือนพยาบาล-คือช่วยอุ้มชู-สติปัญญาให้ดีขึ้น)

 • Enjoy your own life without comparing it with that of another.

  (จงพอใจในชีวิตของท่านเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่น)

 • Better an ugly face than an ugly mind.

  (มีหน้าตาที่น่าเกลียดยังดีกว่ามีจิตใจที่สกปรก)

 • All wealth is the product of labour.

  (ทรัพย์สมบัติทั้งหลายเป็นผลผลิตของการทำงาน)

 • All men are poets at heart.

  (ทุกคนย่อมมีหัวใจเป็นกวี)

 • The busy have no time for tears (เทีย).

  (คนมีธุระยุ่งไม่มีเวลาร้องไห้)

 • Silence is one great art of conversation.

  (การรู้จักนิ่งเสียบ้างเป็นศิลปะยิ่งใหญ่ของการสนทนา)

 • Money is a good servant but a bad master.

  (เงินเป็นคนใช้ที่ดีแต่เป็นนายที่เลว หมายถึง ให้เราเป็นฝ่ายใช้เงิน อย่าให้เงินมาใช้เรา)

 • The love of work is the secret of success.

  (ความรักต่อการงานเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จ)

 • Who knows most forgives most.

  (คนที่รู้มากที่สุดเกี่ยวกับชีวิต ย่อมให้อภัยได้มากที่สุด)

 • New brooms sweep clean.

  (ไม้กวาดใหม่กวาดสะอาด หมายถึง พนักงานใหม่ย่อมไฟแรง)

 • Virtue is its own reward.

  (ความดีคือรางวัลในตัวของมันเอง)

 • Speech is the index of the mind.

  (คำพูดเป็นสิ่งบ่งชี้จิตใจ)

 • Variety is the spice of life.

  (ความหลากหลายเป็นรสชาติของชีวิต)

 • He who hesitates is lost.

  (บุคคลผู้ลังเลมักจะสูญเสีย คือโอกาสหลุดมือ)

 • Hungry is the best sauce.

  (ความหิวเป็นเครื่องปรุงรสที่ดีที่สุด)

 • Courtesy (เคอ-เท้-ซี่) costs nothing.

  (ความสุภาพไม่ต้องลงทุนอะไรเลย)

 • Chickens come home to roost.

  (ไก่จะกลับมาที่คอนของมัน หมายถึง คนเราทำกรรมอันใดไว้ กรรมนั้นย่อมตามสนอง)

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่24)

·         Better an empty house than a bad tenant. (เท้น-แน่น) = ปล่อยบ้านให้ว่างเปล่าดีกว่าให้ผู้เช่าเลวเลวอาศัย

·         A hard beginning makes a good ending. = การเริ่มต้นที่ยากลำบากทำให้จบลงด้วยดี

·         Beauty without grace is the hook without bait. = ความงามที่ปราศจากความดี ก็เหมือนเบ็ดที่ไม่มีเหยื่อ หมายถึงสวยแต่รูป จูบไม่หอม

·         It is not easy to find happiness in ourselves and it is not possible to find it elsewhere. = ไม่ง่ายนักที่จะค้นหาความสุขในตัวเอง และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปหาจากที่อื่น

·         The unexpected always happens. = สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขื้นได้เสมอ ดังนั้นจงอย่าประมาท เตรืยมรับมือให้พร้อม

·         Better be born lucky than rich. = เกิดมาโชคดีดีกว่าเกิดมารวย เพราะคนรวยถ้าใช้เงินไม่เป็น เงินก็อาจหมดได้ แต่ถ้าเป็นคนมีโชคแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักประสบความสำเร็จ

·         Who risks nothing has nothing. = คนที่ไม่กล้าเสี่ยงก็จะไม่ได้อะไร หมายถึง ถ้าอยากสำเร็จ อยากรวย ต้องกล้าเสี่ยงกล้าลงทุน

·         Fortune favors the brave. = โชคเข้าข้างคนกล้าเสมอ ดังนั้นคิดจะทำอะไร จงอย่าขาดกลัว ให้ทำลงไป แล้วความสำเร็จจะตามมา

·         Life is half spent before we know what it is. = เราใช้ชีวิตหมดไปครึ่งหนึ่งแล้ว ก่อนจะรู้ว่าชีวิตคืออะไร

·         A good face needs no paint. = ใบหน้าที่งามแล้วไม่จำเป็นต้องแต่ง หมายถึงของดีไม่ต้องโฆษณา คนเขารู้เอง

·         You cannot get blood out of stone. = อย่าหาเลือดกับปู คืออย่าไปเรียกร้องอะไรกับใครในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

·         Blood is thicker than water. = เลือดเข้มข้นกว่าน้ำ หมายถึง พี่น้องหรือพรรคพวกย่อมดีกว่าคนอื่น

·         Everything comes to him who waits. = ผู้รู้จักรอคอยย่อมมีโอกาสเสมอ ดังนั้น ไม่ต้องรีบร้อน ก้มหน้าทำต่อไป แล้วจะสำเร็จเอง

·         Hard words break no bones. = คำด่าว่านินทาไม่ทำให้กระดูกใครแตก หมายถึง นินทากาเลเหมือนเทน้ำ ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหิน

·         Murder will out. = ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด แปลตรงๆคือ การฆาตกรรมจะต้องโผล่มาให้คนเห็น ปกปิดไว้ไม่อยู่ ความชั่วปิดไม่มิด

·         Grasp (แกรสพ์) all, lose all. = โลภมาก ลาภหาย แปลตรงๆ คือ คว้าเอาไว้ทั้งหมด เลยสูญเสียทั้งหมด

·         Penny wise and pound foolish. = เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย แปลตรงๆ คือ ฉลาดรอบคอบในการใช้เงินเพนนี แต่โง่สุรุ่ยสุร่ายในการใช้เงินปอนด์ ซึ่งมีค่าเยอะกว่าเงินเพนนีมาก

·         Like father, like son. = ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น แปลตรงๆ คือ พ่อเป็นอย่างไร ลูกก็เป็นอย่างนั้น

·         An eye for an eye, a tooth for a tooth. = ตาต่อตา ฟันต่อฟัน หมายถึง ดีมาก็ดีไป ร้ายมาก็ร้ายตอบ

·         When the wine is in, the wit is out = เมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้ว สติปัญญาก็หายไปหมด คือเหล้าทำให้ขาดสติ

·         Too many cooks spoil the broth. = มากหมอก็มากความ แปลตรงๆ คือ พ่อครัวมากเกินไปทำให้น้ำซุปเสียรส

·         No time like the present. = ไม่มีเวลาไหนจะเหมือนเวลาปัจจุบัน คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ไม่ต้องคิดถึงอดีต หรือพะวงกับอนาคต

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่23)

·       A friend is proved in distress. = จะพิสูจน์เพื่อนได้ก็ยามทุกข์ยาก

·       Cheerful company ( เพื่อน,กลุ่มที่คบหาสมาคม ) shortens the miles. = มีเพื่อนร่าเริงร่วมไปด้วยช่วยเร่งหนทาง ( การเดินทาง ) ให้สั้นเข้า

·       Everything is good when new, but friendship when old.  = ทุกอย่างดีหมดเมื่อยังใหม่อยู่ แต่มิตรภาพยิ่งเก่ายิ่งดี

·       Old friends and old wine are best. = เพื่อนเก่าและเหล้าเก่าย่อมดีที่สุด

·       No road is long with good company. ( เพื่อน ) = ทางไม่ไกลถ้ามีเพื่อนดีไปด้วย

·       Lend your money and lose your friend. = ให้เพื่อนยืมเงินเมื่อใด ท่านก็จะต้องสูญเสียเพื่อนคนนั้นไป

·       Be quick to hear and slow to speak. = รับฟังให้เร็ว แต่พูดให้ช้า       ( คือคิดก่อนพูด )

·       Speech is the picture of the mind. = คำผูดเผยให้เห็นภาพของความคิดหรือจิตใจ

·       Saying is one thing, doing another. = การพูดเป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนการกระทำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ( หมายถึงพูดอย่างแต่ทำอีกอย่าง ไม่เหมือนที่พูด )

·       Better the foot slip than the tongue. = พลาดเท้า ( ลื่นหกล้ม ) ดีกว่าพลั้งปาก ( พูดพล่อยๆแบบไม่คิดก่อน )

·       The second vice is lying,the first being,that of owing money. = ความชั่วครั้งที่สองคือการโกหก ส่วนครั้งแรกคือการเป็นหนี้

·       In at one ear, out at the other. = เข้าหูข้างหนึ่ง ออกอีกข้างหนึ่ง ( เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา หมายถึง ไม่ยอมฟังใคร )

·       A word once out flies everywhere. = คำพูดที่ออกมาแต่ละคำย่อมกระจายไปทั่ว

·       No one is harmed by thinking. = การไตร่ตรองยั้งคิดไม่เคยทำอันตรายใคร

·       No rose without a thorn. = ไม่มีกุหลาบใดที่ปราศจากหนาม ( หมายถึงความสำเร็จย่อมมีอุปสรรคเสมอ )

·       Better it is to die than to beg. = ตายเสียดีกว่าขอทาน

·       A tree is known by its fruit. = จะรู้ว่าเป็นต้นอะไรก็ดูที่ผลของมัน

        ( หมายถึงให้ดูคนที่การกระทำของเขา หรือ พ่อแม่เป็นคนเช่นใดให้ดูที่ลูก )

·       A trouble shared is a trouble halved. = ปัญหาที่แบ่งปัน ( ช่วยกันแก้ ) เป็นปัญหาที่เหลือครึ่งเดียว

·       Better be envied than pitied. = ให้เขาอิจฉาดีกว่าให้เขาสงสาร

·       He laughs best who laughs last. = หัวเราะทีหลังดังกว่า

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่22)

•    A fit of anger is a nail in your coffin. = ท่านมีความโกรธครั้งหนึ่ง ก็เท่ากับว่าได้ตอกตะปูที่โลงศพของท่านครั้งหนึ่งเช่นกัน เป็นการเตือนสติมิให้คนมักโกรธง่าย เพราะเป็นอันตรายกับสุขภาพ

•    Necessity knows no laws. = ความจำเป็นทำให้ไม่นึกถึงกฎหมาย หมายความว่า เมื่อถึงคราวจำเป็นคนเรามักยอมฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเอาตัวรอดก่อนทำให้ต้องมาเดือดร้อนภายหลัง

•    There is nothing new under the sun. = ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ หมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าตื่นเต้น เพราะเคยเกิดมาแล้วในอดีต

•    A fool is better than an obstinate man. = คนโง่ดีกว่าคนดื้อรั้นดันทุรัง

•    You must not expect old heads upon young shoulders. = จงอย่าคาดหวังหัวคนแก่(ตั้งอยู่) บนไหล่คนหนุ่มสาว หมายถึง จงอย่าคาดหวังว่าคนหนุ่มสาวจะมีความสุขุมรอบคอบเหมือนอย่างผู้สูงอายุ

•    The goal of morality is the preservation of mankind. = จุดมุ่งหมายของคุณธรรมคือการดำรงไว้ซึ่งมนุษยชาติ หมายความว่า ถ้าไร้ศีลธรรม มนุษย์ก็อาจกลายเป็นสัตว์ได้

•    There is no accounting for tastes. = ไม่มีเหตุผลใดๆ มาอธิบายได้ว่าทำไมคนเราจึงมีรสนิยมต่างๆ กัน

•    To know the value of money, try to borrow it. = ถ้าอยากรู้จักค่าของเงิน ก็ลองขอยืมเงินจากคนอื่นดู

•    Money cannot be made out of nothing. = เงินไม่อาจมาถึงเราได้โดยไม่ทำอะไรเลย หมายความว่า คนเราต้องทำงาน ต้องลงทุนหรือเสี่ยงจึงจะได้เงินมา

•    A man's life is full of ups and downs. = ชีวิตคนเราย่อมมีขึ้นมีลง เอาแน่อะไรไม่ได้ ดังนั้นจงอย่าประมาท

•    Be true to yourself. = จงสุจริตต่อตนเอง คืออย่าหลอกตนเอง

•    Truth is disclosed by time. = เวลาย่อมเปิดเผยความจริง หมายความว่า เมื่อเวลาผ่านไปความจริงย่อมปรากฎ ไม่อาจปิดบังเรื่องใดไว้ได้

•    There's a black sheep in every flock. = ในทุกกลุ่มคนย่อมมีคนชั่วปนอยู่ ดังนั้นจงอย่าคาดหวังจะพบคนดีทั้ง 100% ณ ที่แห่งหนึ่งแห่งใด

•    It takes two to make a quarrel. =  ต้องมีคน 2 คน จึงจะทะเลาะกันได้ หมายถึง ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

•    Forbidden fruit is sweetest. = ผลไม้ที่เขาห้ามกินมักจะหวานที่สุด คือยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

•    Example is better than precept. = การทำให้ดูเป็นตัวอย่างย่อมดีกว่าคำสอน

•    There is no pleasure(เพลส-เช่อ) without pain. = ไม่มีความสำราญใดที่ปราศจากความเจ็บปวด หมายถึง ไม่มีสุขใดที่ไร้ทุกข์

•    Love me, love my dog. = จงรักฉันในแบบที่ฉันเป็น อย่าให้ฉันต้องเปลี่ยนเพื่อให้เธอรัก

•    Walls have ears. = หน้าต่างมีหูประตูมีช่อง หมายความว่า จะทำอะไรจะต้องระวัง อย่าคิดว่าจะไม่มีใครรู้

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 21)

·         Cast pearls before swine.    = โปรยไข่มุกต่อหน้าหมู 

ตรงกับคำสุภาษิตไทยว่า “ยื่นแก้วให้วานร” หมายถึง ให้ของมีค่ากับคนไม่รู้จักคุณค่าของมัน ย่อมไม่เป็นประโยชน์สำหรับบุคคลนั้น.

·         A wolf (วูฟ) in sheep’s clothing.  = หมาป่าในชุดเสื้อผ้าของแกะ  คือ หน้าเนื้อใจเสือ  หมายถึง  ผู้มีความประสงค์ร้าย แต่แฝงมาในลักษณะของคนใจบุญหรือหวังดี

·         Better be sure than sorry.  =  ช้าเป็นการนานเป็นคุณ หรือช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม  หมายถึง  จะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบหรือนานๆ จะได้ไม่ผิดพลาด เสียใจภายหลัง

·         A leopard cannot change his spots. = เสือดาวจะไม่เปลี่ยนรอยจุดด่างบนตัวมัน คือ ชาติเสือย่อมไม่ทิ้งลาย หมายถึงบุคคลไม่ว่าจะดีหรือเลว ย่อมไม่อาจละทิ้งความดีหรือความชั่วของตนเองได้ สุภาษิตนี้ใช้กับทั้งคนดีและเลว

·         There is no smoke without fire. = ไม่มีไฟย่อมไม่มีควัน หรือไม่มีมูลหมาไม่ขี้ หมายถึง  ผลย่อมเกิดมาแต่เหตุ  สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนมาจากเหตุคือการกระทำ

·         Waste not, want not. = ไม่ใช้สิ้นเปลือง  ก็ไม่มีความต้องการตรงกับสุภาษิต มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง       อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน.

·         Ignorance  is bliss.  = ความไม่รู้คือความสุข ตรงกับสุภาษิต

“รู้มากยากนาน”  หมายถึง การไม่รู้อะไรทำให้คนไม่คิดมาก  ทำให้มีความสุข.

·         Moderation in all things.  =  จงรู้จักพอประมาณในทุกสิ่งทุกอย่าง.

·         Planning smooths the path of progress.  = การวางแผนจะช่วยให้ทางแห่งความก้าวหน้าราบรื่น.

 

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 20)

 • Self-done is soon done. = การทำอะไรโดยตนเองมักสำเร็จเร็ว หมายถึง มีงานอะไรในมือ ก็ให้ลงมือทำด้วยตนเอง อย่าหวังพึ่งพาผู้อื่น แล้วงานจะสำเร็จได้เร็ว
 • Love at first sight. = รักแรกเห็น
 • Do not marry money. = อย่าแต่งงานกับเงิน หมายถึง อย่าแต่งงานเพราะความร่ำรวยของอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะชีวิตคู่อาจล้มเหลวถ้าขาดความรักแท้
 • Knowledge is itself a power. = ความรู้เป็นอำนาจในตัวของมันเอง
 • The first sign of love is the last wisdom. = พอเริ่มรักก็เริ่มหมดความมีปัญญา (คือ เสื่อมสติหรือความยั้งคิด)
 • Soon ripe, soon rotten. = สุกเร็ว ก็เน่าเร็ว หมายถึง รักง่ายมักหน่ายเร็ว
 • A merry heart makes a cheerful countenance. = หัวใจที่เบิกบานทำให้หน้าตาแจ่มใส
 • Beautiful flowers are soon picked. = ดอกไม้งามย่อมถูกเด็ดเร็ว หมายถึง ของสวยงาม (รวมทั้งผู้หญิง) หรือของมีค่าย่อมเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย จึงมักถูกครอบครองเป็นเจ้าของในไม่ช้า
 • Love does much, but money more. = ความรักมีอำนาจมาก แต่เงินมีอำนาจกว่า
 • Out of sight, out of mind. =  พอพ้นสายตาไปก็ลืม หมายถึง ธรรมชาติของมนุษย์ พอจากกันไป ไม่นานก็มักลืม (รวมทั้งคนรักด้วย) เนื่องจากไปเจอคนใหม่ ตรงกับสุภาษิตที่ว่า "สามวันนารีจากเป็นอื่น"
 • Respect yourself first and the other will respect you. = จงนับถือตัวท่านเองก่อน แล้วคนอื่นจึงจะนับถือท่าน
 • Love and pity are twins. = ความรักและความสงสารเป็นฝาแฝด (เป็นของคู่กัน)
 • More beautiful, more dangerous. = สวยมากเท่าใดก็มีอันตรายมากเท่านั้น สุภาษิตนี้มี 2 ความหมาย คือ 1. ผู้หญิงบางคนยิ่งสวยมาก ยิ่งมีความเลวร้ายซ่อนอยู่มาก ดังนั้นใครจะคบหากับคนประเภทนี้จะต้องระวังตัวให้มาก 2. ผู้หญิงยิ่งสวยมาก ยิ่งต้องระวังตนเองให้มาก เพราะจะมีชายหมายปองมากมาย ซึ่งมีทั้งคนดีและคนเลว ความสวยจึงเป็นดาบสองคม
 • All men, great and little, must die. = มนุษย์ไม่ว่าจะใหญ่โตหรือต่ำต้อยล้วนต้องตายทุกคน ดังนั้น จึงอย่าทะนงตนให้มากเกินไป
 • All men are brothers. = มนุษย์เป็นญาติพี่น้องกันทั้งสิ้น หมายถึง ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างเพื่อนมนุษย์ อย่าแบ่งแยกซึ่งกันและกันเพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนา จริงๆแล้วทุกคนล้วนเป็นเพื่อนร่วมโลกกัน
 • Good luck comes behind bad luck. = โชคดีย่อมตามมาหลังโชคร้าย หมายความว่า คนเราเมื่อประสบโชคร้าย จงอย่าท้อแท้ ให้ก้มหน้าสู้ต่อไป แล้วจะพบโชคดีเอง
 • All men are equal. = มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันหมด หมายถึง ในแง่ของกฎหมาย และเวลาที่มีเท่ากัน คือ วันละ 24 ชั่วโมง ดังนั้นจงอย่าท้อแท้สิ้นหวัง ถ้าเกิดมาจนหรือด้วยกว่าคนอื่น จงมุมานะต่อสู้ดิ้นรน แล้วจะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน
 • Money finds friends. = มีเงินย่อมหาเพื่อนได้ง่าย
 • Keep company with the good, not the bad. = จงคบหาสมาคมกับคนดี อย่าคบคนชั่ว (company ในที่นี้หมายถึง หมู่เพื่อนฝูง วงสมาคม)
 • Use your head, not your heart. = จงใช้สมองของคุณ อย่าทำตามอารมณ์
 • Kindness begets kindness. = ความกรุณานำมาซึ่งความกรุณา
 • Your dress and handwriting show your character. = เครื่องแต่งกายและลายมือแสดงอุปนิสัยใจคอของท่าน
 • Spare the rod, spoil the child. = ทิ้งไม้เรียวทำให้เด็กเสีย = รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
 • No man's credit is as good as his money. = ไม่มีเครดิตของคนใดเลยที่จะดีเท่ากับเงินของเขา = เงินดีกว่าเกียรติ
 • Full bellies make empty skulls. = ท้องอิ่มเกินไปทำให้สมอง (กะโหลก) ว่างเปล่า หมายถึง คนเราเมื่ออิ่มท้องเสียแล้ว ก็ไม่อยากทำหรือคิดอะไรมาก เรียกกว่าเป็นความสบายเสียจนเคยตัว ไม่ต้องใช้สมองความคิดอะไรอีก
 • Fame, like a river, is narrowest at its source and broadest afar off. = ชื่อเสียงก็เหมือนแม่น้ำ จะแคบที่สุดตอนเริ่มต้น (แหล่งกำเนิด) และกว้างออกไปเรื่อยๆ หมายถึง การกระทำความดีต่างๆ ที่จะให้ได้รับชื่อเสียงเกียรติยศนั้น จะต้องใช้เวลาอยู่บ้าง อย่าคิดว่า เพียงการกระทำอย่างเดียวในเวลาสั้นๆ จะได้รับชื่อเสียง เราจะต้องหมั่นทำความดีสะสมไว้ ไปภายหน้าความดีของเราจะค่อยๆแผ่ขยายไปเอง

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 19)

 • Rome was not built in one day. = กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว หมายถึง งานทุกอย่างจะต้องค่อยทำค่อยไปจึงจะสำเร็จ ถ้าเป็นงานใหญ่ก็อาจต้องใช้เวลาทำนาน ดังนั้นจงอย่าย่อท้อ ให้พากเพียรทำต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ เหมือนกรุงโรมต้องใช้เวลาสร้างหลายสิบปี แต่พอสร้างเสร็จแล้ว เป็นเมืองที่สวยงามมีชื่อเสียงก้องโลก
   
 • A drowning man will catch at a straw. = คนที่ใกล้จมน้ำตายอยู่แล้วจะคว้าแม้กระทั่งฟางหญ้า หมายถึง คนที่กำลังประสบเคราะห์หรือภัยอันตราย ย่อมจะไขว่คว้าหาที่พึ่งหรือคนช่วยที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดไว้ก่อน โดยไม่คำนึงว่าผู้นั้นจะช่วยได้หรือไม่
   
 • We never know the worth of water till the well runs dry. = เราไม่รู้คุณค่าของน้ำจนกว่าบ่อน้ำจะแห้งแล้ว หมายถึง บุคคลที่มีของดีอยู่กับตัวหรือมีเพื่อนที่คอยให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตลอดมา แต่ก็ไม่เคยเห็นความดีของเพื่อนหรือคุณค่าของของสิ่งนั้น ว่ามีประโยชน์แก่ตน จนกว่าจะขาดเพื่อนหรือสิ่งมีค่านั้นไป จึงจะสำนึกขึ้นมาได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือสิ่งของมีค่าที่ต้องสูญไป
   
 • The cow knows not the value of her tail till she has lost it. = วัวย่อมไม่รู้ค่าของหางตนเอง จนกว่าเมื่อหางได้หายไปแล้ว หมายถึง หางวัวมีประโยชน์สำหรับวัว เพราะใช้แทนแซ่ที่คอยปัดไล่ยุงหรือแมลงมารบกวน แต่วัวก็ไม่เห็นประโยชน์ของหางจนกว่าจะเสียหางไป เปรียบเหมือนบุคคลมีของดีอยู่กับตัวแต่ไม่รู้คุณค่า จนกระทั้งเมื่อเสียของมีค่านั้นไปจึงสำนึกได้ มีความหมายเหมือนสุภาษิต "We never know the worth of water till the well runs dry."
   
 • It is no use  crying over spilt milk. = ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้ต่อนมที่ทำหกไปแล้ว หมายถึง อย่าไปมัวทุกข์ร้อนหรือเสียดายต่อสิ่งที่สูญเสียไปแล้ว เพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีทางได้กลับคืนมา ทางที่ดีควรลืมมันเสีย และมาเริ่มลงมือทำหรือตั้งต้นกันใหม่จะได้ประโยชน์มากกว่า หรือหาทางแก้ไขไม่ให้ผิดพลาดซ้ำอีก
   
 • Quick feet and busy hands fill the mouth. = เท้าไวมือไม่นิ่งจึงจะบรรจุ (อาหาร) ได้เต็มปาก หมายถึง คนเราต้องไม่งอมืองอเท้า จึงจะสามารถหาเลี้ยงชีพตนเองหรือครอบครัวได้อย่างเต็มที่
   
 • Look before you leap, see before you go. = จงมองก่อนกระโดด จงดูก่อนก้าวไปข้างหน้า หมายถึง ก่อนจะทำอะไรสักอย่าง จะต้องพินิจพิจารณาให้รอบครอบ อย่าด่วนผลีผลามโดยไม่คำนึงว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
   
 • No path of flowers leads to glory. = ไม่มีทางที่ลาดด้วยดอกไม้จะนำไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้ หมายถึง งานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง มักเต็มไปด้วยอุปสรรคนานาประการ ดังนั้น จะต้องพยายามต่อสู้ทุกวิถีทางจึงจะเอาชนะได้ ส่วนทางเดิน (หรืองาน) ที่สะดวกสบายจะไม่นำไปสู่ความรุ่งโรจน์หรือสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
 • He, who climbs too high, will have a fall. =  คนที่ปีนขึ้นไปสูงเกินไป มักจะตกลงมา หมายถึง คนที่คิดทำการใหญ่เกินกำลังหรือสติปัญญาของตน (ไม่รู้จักประมาณตน) มักจะล้มเหลว ดังนั้นทำอะไรจึงควรรู้จักประมาณตน
   
 • If you wish to reach the highest, begin at the lowest. = ถ้าคุณอยากจะไปถึงจุดสูงสุด ก็จงเริ่มต้นที่จุดต่ำสุด
   
 • He who climbs a ladder must begin at the first rung. = คนที่ปีนขึ้นบันได ก็ต้องปีนตั้งแต่ขั้นแรกขึ้นไป หมายถึง จะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องเริ่มลงมือทำตั้งแต่แรกก่อน เหมือนสุภาษิต "If you wish to reach the highest, begin at the lowest."
   
 • A journey of a thousand miles begins with a single step. = การเดินทาง 1,000 ไมล์ เริ่มต้นจากก้าวแรกก่อน ความหมายเหมือนสุภาษิต "He who climbs a ladder must begin at the first rung." และ "If you wish to reach the highest, begin at the lowest."
   
 • A close mouth catches no flies. = แมลงจะไม่บินเข้าปากที่หุบไว้ หมายถึง ถ้ากบหรือเขียดหุบปากของมัน ก็จะไม่ได้กินแมลง เปรียบเหมือนคนเรา ถ้ามัวแต่งอมืองอเท้า นั่งๆนอนๆ ก็จะไม่มีวันทำอะไรสำเร็จ ดังนั้นจงขยันและตื่นตัวอยู่เสมอ
   
 • Nothing falls into a mouth of a sleeping fox. = ไม่มีอะไรที่จะตกลงในปากของสุนัขจิ้งจอกที่หลับใหล ความหมายเหมือน "A close mouth catches no flies."
   
 • Self-praise is no recommendation. = การยกย่องตนเองมิใช่การแนะนำที่ดี หมายถึง การยกย่องหรือยกยอตนเองเพื่อที่จะแนะนำตนเองให้เป็นที่ชื่นชมแก่คนอื่นนั้น ไม่ใช่การแนะนำตนเองที่ดีนัก เพราะจะทำให้ผู้อื่นหมั่นไส้ได้
   
 • Personality is to a man, what perfume is to the flower. = บุคลิกลักษณะเป็นของคู่กับคน เหมือนกับกลิ่นหอมหรือน้ำหอมเป็นของคู่กับดอกไม้ หมายถึง คนเราต้องรู้จักรักษาบุคลิกหรือการวางตัวของตนไว้ เพื่อเป็นคุณสมบัติประจำตัวที่คนอื่นชื่นชม เช่นเดียวกับดอกไม้ที่ต้องมีกลิ่นหอมไว้เป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น
   
 • Judge not according to the appearance. = จงอย่าตัดสินแต่เพียงรูปกายภายนอกเท่านั้น หมายถึง จงอย่าวัดคนด้วยรูปร่าง-หน้าตาเท่านั้น ให้ดูจิตใจภายในของเขาด้วย
   
 • The lion is not so fierce as painted. = สิงโตไม่ดุร้ายตามที่วาดกันไว้ หมายถึง อย่าปักใจเชื่อเมื่อได้ยินว่าคนนั้นดุร้ายหรือชั่วช้า ควรต้องคบหาสมาคมหรือวิสาสะกับผู้นั้นก่อน จึงค่อยตัดสินว่าเป็นไปตามนั้น
   
 • Out of debt, out of danger. = ไร้หนี้สินก็ไร้อันตราย
   
 • Better to go to bed supperless than rise in debt. = ไปนอนโดยไม่กินอาหารค่ำดีกว่าตื่นขึ้นมาเป็นหนี้สิน
   
 • He, who goes a borrowing, goes a sorrowing. = คนที่เอาแต่กู้ยืมเขาก็ต้องเสียใจอยู่เรื่อยไป

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 18)

 • The only way to have friend is to be one. = วิถีทางเดียวที่จะมีมิตร คือ จงเป็นมิตรกับเขา

 • Silence in time of suffering is the best. = ความเงียบในเวลาที่มีความทุกข์เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

 • Human fortune, like the weather, is subject to sudden changes. = โชคลาภของมนุษย์ก็เช่นเดียวกับลมฟ้าอากาศ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

 • Humanity is essential for happiness. = มนุษยธรรม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสุข

 • Planning smooths the path of progress. = การวางแผนทำให้หนทางไปสู่ความก้าวหน้าราบรื่น

 • The more a man learns, the more he see his ignorance. = คนยิ่งเรียนมากเท่าไร ก็ยิ่งมองเห็นความโง่ของตนมากขึ้น

 • Easier to remove mountains than to change habits. = การย้ายภูเขายังง่ายกว่าการเปลี่ยนนิสัยคน หมายถึง สันดอนขุดได้แต่สันดานขุดยาก

 • From thrift to luxury is easier than luxury to thrift. = การเปลี่ยนจากประหยัดไปสู่ความฟุ่มเฟือยง่ายกว่าการเปลี่ยนจากความฟุ่มเฟือยไปสู่ความประหยัด หมายถึง คนส่วนมากคุ้นเคยกับความฟุ่มเฟือย จะให้กลับไปมัธยัสถ์ย่อมทำได้ยาก

 • Faith will move mountains. = ความเชื่อมั่นสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้ หมายถึง ถ้ามีความเชื่อมั่นแล้ว ก็จะทำสิ่งที่ยากลำบากได้

 • Fear not for the future ; weep not for the past. = จงอย่ากลัวอนาคต และอย่ามัวเศร้าโศกเสียใจอยู่กับความหลัง

 • A rolling stone gathers no moss. = หินที่กลิ้งอยู่ย่อมไม่มีตะไคร่เกาะ หมายถึง คนที่ทำอะไรแบบจับจด ย่อมไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน ดังนั้น จะทำอะไร ควรทำอย่างจริงจัง จึงจะเป็นผลสำเร็จ

 • An early bird catches the worms. = นกที่ตื่นแต่เช้าย่อมจับหนอนได้ หมายถึง คนที่ลงมือทำอะไรก่อนคนอื่น ย่อมสำเร็จก่อนและได้เปรียบ ดังนั้น จงเริ่มลงมือทำแต่โดยเร็ว จะสำเร็จกว่าหรือชนะคนที่มัวแต่รีรอ

 • First come first served. = มาก่อนได้ก่อน หมายถึง ผู้ที่มาถึงก่อนย่อมได้รับบริการก่อนคนมาถึงทีหลัง ข้อความนี้มักใช้กับห้างร้านที่ขายสินค้า หรือบริษัทที่เปิดรับสมัครคนเข้าทำงาน

 • A tree is known by its fruit. เรารู้จักต้นไม้จากผลของมัน ว่าจะดีหรือมีประโยชน์มากน้อย ก็ต้องดูว่าผลไม้ของมันนำมาทำอะไรได้บ้าง เปรียบเหมือนคนเรา จะรู้ว่าดีหรือไม่ดี ก็ต้องดูที่กริยามารยาทหรือการพูดจา ตรงกับสำนวนไทยว่า สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล

 • A cat has nine lives. = แมวเก้าชีวิต หมายถึง คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก ล้มลุกคลุกคลานล้มเหลวมาเยอะ แต่ก็ยังยืนหยัดลุกขึ้นมาได้ หรือประสบความสำเร็จในที่สุด

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 17)

 • Make good use of the sun while it shines. = จงใช้ดวงอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์ในขณะที่ยังส่องแสงอยู่ หมายถึงเมื่อมีโอกาสแล้วควรรีบคว้าเอาไว้ และหาประโยชน์จากโอกาสนั้น อย่าปล่อยให้หลุดลอยไป เหมือนดวงอาทิตย์เมื่อลับขอบฟ้าแล้วมนุษย์ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมัน

 • Never answer a letter, while you are angry. = อย่าตอบจดหมายในขณะท่านกำลังโมโห หมายถึง ขณะเราโกรธ ความคิดมักไม่รอบคอบหรือขาดสติ ดังนั้นจึงไม่ควรทำอะไรระหว่างโกรธ ควรรอให้หายโกรธเสียก่อน ใช้กับทุกเรื่อง มิใช่เฉพาะกับการตอบจดหมาย

 •  Man is born for work as the bird for flying. = คนเกิดมาเพื่อทำงานฉันใด นกก็เกิดมาเพื่อจะบินฉันนั้น

 • A wise man does not put all his eggs in one basket. = คนฉลาดจะไม่ฝากสมบัติทั้งหมดของเขาไว้ ณ ที่แห่งเดียว คือ จะกระจายไปไว้หลายๆที่ ถ้าสมบัติ ณ ที่แห่งหนึ่งต้องเสียไป ก็ยังมีสมบัติเหลืออยู่ในที่อื่นๆ สุภาษิตนี้ยังสามารถเปรียบเทียบได้กับเรื่องอื่นๆ เช่น การลงทุน ไม่ควรลงทุนที่หุ้นตัวเดียวจนหมด แต่ควรกระจายไปที่ตัวอื่นๆด้วย เพื่อป้องกันการขาดทุนจนหมดตัว – เปรียบกับการเก็บไข่ทั้งหมดไว้ในตระกร้าใบเดียว ซึ่งเสี่ยงสูญเสียไข่ทั้งหมดถ้าตะกร้าหล่น จึงควรแยกเก็บไว้หลายๆที่

 • Too much rest is rust = การอยู่เฉยมากเกินไปจะทำให้ขึ้นสนิม

 • Nobody is enemy but his own = ไม่มีใครเป็นศัตรูของเรานอกจากตัวเราเอง หมายถึง คนอื่นสร้างความพินาศให้เราไม่ได้ นอกจากตัวเราเอง ถ้าทำชั่วลงไป

 • None is so blind as those who won’t see. = ไม่มีคนใดจะตาบอดเหมือนคนที่ไม่ยอมมอง – หมายถึง คนโง่ซึ่งไม่ยอมฟังเหตุผล เหมือนคนตาบอด ไม่อาจมองเห็นอะไรได้

 • Beauty without grace is the hook without bait. = ความสวยที่ปราศจากคุณงามความดีเปรียบเสมือนเบ็ดที่ปราศจากเหยื่อ

 • What you don’t know would make a great book. = สิ่งที่คนเราไม่รู้มีอยู่มากมาย สามารถนำมาเขียนเป็นหนังสือเล่มใหญ่

 • Nature has given us two ears but only one mouth. = ธรรมชาติให้เรามีหู 2 ข้าง แต่ปากเดียว หมายถึง จงฟังให้มากแต่พูดให้น้อย

 • While I breathe (บรีธ) I hope. = ฉันยังมีความหวังอยู่ ตราบใดที่ฉันยังมีลมหายใจ

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 16)

 • A work, ill done, must be twice done. = งานที่ทำไม่ดี จะต้องทำเป็นครั้งที่สอง หมายถึง งานที่ทำแบบลวกๆ มักไม่ได้ผลดี จึงต้องทำซ้ำ ดังนั้น จะทำอะไร ต้องทำจริงจัง จึงจะได้ผลดี ไม่ต้องมาแก้ไขทำซ้ำ

 • Let us have faith that right makes might. = ขอให้เรามีศรัทธาว่าความถูกต้องก่อให้เกิดอำนาจหรือพลัง คือไม่เชื่อว่าอำนาจก่อให้เกิดความถูกต้อง เพราะนั่นอาจมาจากความเกรงกลัว จึงยอมรับอำนาจ ซึ่งมักใช้ในทางที่ผิด

 • No man is free who does not command himself. = ไม่มีคนใดเป็นอิสระ ถ้าไม่รู้จักคุมสติตนเอง

 • An angry man is again angry with himself when he returns to reasons. = คนโกรธจะโกรธตัวเองซ้ำมากขึ้นอีกเมื่อเขาคิดถึงเหตุผลในภายหลัง

 • Be slow in choosing a friend and slower in changing. = จงช้าๆในการเลือกเพื่อน และจงช้าให้มากขึ้นอีกเมื่อเวลาจะเปลี่ยนเพื่อน หมายความว่า จะคบใครให้คิดให้รอบคอบก่อน และเมื่อคบกันแล้ว ให้คิดให้รอบคอบมากขึ้นอีกเวลาจะตัดสัมพันธ์กับเพื่อนคนนั้น เพราะอาจทำให้เสียเพื่อนดีๆไป

 • Love needs no teaching. = ความรักไม่ต้องสอนกัน เพราะเกิดจากสัญชาตญาณมนุษย์

 • A true friend is forever a friend. = เพื่อนแท้จะเป็นเพื่อนตลอดไป

 • A friend in need is a friend indeed. = เพื่อนในยามยากคือเพื่อนแท้

 • Business before pleasure. = งานมาก่อนความสนุกสนาน

 • Duty before all. = หน้าที่ย่อมมาก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด

 • Good merchandise finds a ready buyer. = สินค้าดีย่อมมีผู้พร้อมซื้อเสมอ

 • A faithful friend is the medicine of life. = เพื่อนที่ซื่อสัตย์เปรียบเสมือนยาของชีวิต

 • Look before you leap, see before you go. = จงมองก่อนที่ท่านจะกระโดด และดูก่อนที่ท่านจะไป หมายถึงจะทำอะไรต้องมีความรอบคอบ พิจารณาให้ดีเสียก่อน จะได้ไม่ผิดพลาด

 • All men of action are dreamers. = คนที่ทำงานทุกคนคือนักฝัน หมายถึงผู้ไม่ยอมหยุดนิ่งย่อมมีความพยายาม ความหวังที่จะบรรลุความสำเร็จ

 • Laugh and the world laughs with you ; weep and you weep alone. = เมื่อท่านหัวเราะ โลกจะหัวเราะกับท่าน แต่เมื่อท่านร้องไห้ ท่านจะร้องไห้คนเดียว หมายถึงมนุษย์เราชอบคบแต่คนที่มีความสุข ไม่อยากคบกับคนทุกข์หรือเศร้า ดังนั้น ถ้าท่านมีทุกข์อย่าแสดงให้คนอื่นเห็น เพราะจะไม่มีใครเห็นใจ

Pages

Subscribe to RSS - หมวดสุภาษิตคำพังเพย