หมวดสัตว์น้ำ

หมวดสัตว์น้ำ (Aquatic animals)

                                           

Crab – ปู

Spider crab – ปูม้า

Sea crab – ปูทะเล

Hermit (เฮ้อ-มิท) crab – ปูเสฉวน

Fiddler (ฟิด-ดเล่อร์) crab – ปูลม

King crab – แมงดาทะเล

Lobster – กุ้งก้ามกราม

Shrimp (ชริมพ์) – กุ้งฝอย

Prawn (พรอน) – กุ้งนาง

Crayfish (เคร้-ฟิช) – กุ้งนาง

Crawfish (คร้อ-ฟิช) – กุ้งนาง

Cockle (คอค-เคิ่ล) – หอยแครง

Oyster (อ๊อย-สเท่อะ) – หอยนางรม

Pearl oyster – หอยมุก

Periwinkle (เพ-ริ-วิ๊ง-เคิ่ล) – หอยจุ๊บแจง, หอยขม

Conch (ค้อนช์) – หอยสังข์

Snail (สเนล) – หอยทาก

Sea mussel (มัส-เซล) – หอยแมงภู่

Horse mussel – หอยกระพง

Worm (เวิม) shell – หอยหลอด

Abalone (แอ็บ-บ๊ะ-โล-นิ) – หอยโข่งทะเล (เป๋าฮื้อ)

Clam (แคลม) – หอยกาบ

Scallop (สแค้ล-ลอพ) – หอยเชลล์, หอยพัด

Great scallop – หอยเชลล์ยักษ์

Razor clam – หอยหลอด

Soft shell clam – หอยลาย

Hard shell clam – หอยตลับ

Field crab – ปูนา

Crustacean (ครัส-เท-เชียน) – สัตว์ทะเลประเภทกุ้ง กั้ง ปู และสัตว์อื่นๆที่มีเปลือกแข็งหุ้มตัว

Nautilus (นอท-ทิ-ลัส) – หอยงวงช้าง

Slug – หอยทาก

Land snail – หอยทาก

Garden snail – หอยทาก

Leech (ลีช) – ปลิง

Sea-cucumber – ปลิงทะเล

Sea slug (สลั๊ก) – ปลิงทะเล

Jelly fish – แมงกะพรุน

Barnacle (บ๊าร์-นะ-เคิ่ล) – เพรียง

Hippopotamus – ฮิปโป ช้างน้ำ

Seal – แมวน้ำ

Sea lion – สิงโตทะเล

Otter – นาก

Pupa (พิ๊ว-พ่ะ) – ลูกน้ำ

Sponge (สพั๊นจ์) – ฟองน้ำ

Coral (ค้อ-เริ่ล) – ปะการัง

Coral reef – โขดหินปะการัง

Fighting fish – ปลากัด

Carp – ปลาคาร์พ, ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่

Catfish – ปลาดุก

Bass (แบส) – ปลากระพง

Cod – ปลาค้อด

Codling – ลูกปลาค้อด

Climbing perch (ไคลม์-บิ้ง-เพิช) – ปลาหมอ

Butter-fish – ปลาหมอ

Cuttle fish – ปลาหมอ

Crawling (คร้อ-ลิ่ง) fish – ปลาหมอ

Anabas (แอ๊น-นะ-แบส) – ปลาหมอ

Eel (อีล) – ปลาไหล

Electric eel – ปลาไหลไฟฟ้า

Conger (ค้อง-เกอะ) - eel – ปลาไหลทะเล

Baleen whale (แบลีน เวล) – ปลาวาฬชนิดมีกระดูกในปาก

Goldfish – ปลาทู

Mackerel – ปลาแมคเคอเรล ประเภทปลาทู

Dolphin (ด๊อล-ฟิน) – ปลาโลมา

Bottlenose – ปลาโลมาทะเลที่มีจมูกคล้ายรูปขวด

Porpoise (พ้อร์-เพิส) – ปลาโลมา

Dace (เดซ) – ปลาตะเพียน

Murrel (เม้อ-เร่ล) – ปลาช่อน

Herring – ปลาเฮริ่ง

Goby (โกบี้) – ปลาบู่

Grampus (แกร๊ม-พัส) – ปลาวาฬชนิดหนึ่ง

Puffer – ปลาปักเป้า

Globefish (โกล๊บ-ฟิช) – ปลาปักเป้า

Blowfish – ปลาปักเป้า

Tuna – ปลาทูน่า

Squid – ปลาหมึก

Octopus (ออค-โท-พัส) – ปลาหมึกยักษ์

Giant catfish – ปลาบึกทะเล

Giant carp – ปลากระโห้

Ray – ปลากระเบน

Skate – ปลากระเบน

Whip ray – ปลากระเบนหางยาว

Sardine – ปลาซาร์ดีน

Star fish – ปลาดาว

Sole (โซล) – ปลาลิ้นหมา

Silver fish – ปลาเงิน

Sea catfish – ปลาดุกทะเล

Shark (ชาร์ค) -ปลาฉลาม

Tiger shark – ปลาฉลามเสือ (มีขนาดใหญ่)

Whale (เวล) – ปลาวาฬ

Dugong (ดู-ก๊อง) – พะยูน

Salmon – ปลาแซลมอน

Saw (ซอ) -fish – ปลาฉนาก

Whiting – ปลาตาเดียว

Sword (ซ้อด) – fish – ปลาฉนาก

Scrabbard (สแคร็บ-บาร์ด)-fish – ปลาดาบเงิน

Tunny (ทั้น-นี่) – ปลาทะเลขนาดใหญ่ เช่นปลาโอ ปลาอินทรีย์ (ความหมายเหมือนกับทูน่า)

Whitebait (ไว้ท์-เบท) – ปลาสร้อย, ลูกปลาเฮริ่ง

Roach (โรช) – ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งมีขนาดเล็ก

Salmon trout – ปลาเทร้าท์, ปลาคล้ายปลาแซลม่อนแต่เป็นปลาน้ำจืด

Anchovy (แอ๊น-โช-วี่) – ปลากระตัก คล้ายปลาเฮริ่ง เป็นอาหารของปลาที่กินปลา

Tilapia (ทิ้ล-ละ-เพีย) – ปลาหมอเทศ

 

                                             

Subscribe to RSS - หมวดสัตว์น้ำ