หมวดวงศาคณาญาติ

หมวดวงศาคณาญาติ (Relations)

                                              

Father (ฟ้า-เธอะ) – พ่อ

Mother (มัท-เธ่อะ) – แม่

Parent(s) – บิดาหรือมารดา (หลายคน)

Grandfather – ปู่, ตา

Grandmother – ย่า, ยาย

Grandparent(s) – ปู่หรือย่าหรือตาหรือยาย(หลายคน)

Great-grandfather – ปู่ทวด, ตาทวด

Great-grandmother – ย่าทวด, ยายทวด

Great-grandparent – ปู่ทวด, ตาทวด, ย่าทวด, ยายทวด

Child - ลูก(คนเดียว)

Children – ลูก(หลายคน)

Son – ลูกชาย

Daughter – ลูกสาว

Grandson – หลานปู่, หลานตา (ชาย)

Granddaughter – หลานปู่, หลานตา (หญิง)

Great-grandson – เหลนชาย

Great-granddaughter – เหลนหญิง

Grandchild – หลานชาย-หญิง (คนเดียว) ของปู่ย่าตายาย

Grandchildren – หลานชาย-หญิง (หลายคน) ของปู่ย่าตายาย

Nephew (เนฟ-ฟิว) – หลานชาย

Niece (นีซ) – หลานสาว

Uncle – ลุง, อา

Aunt – ป้า, น้า

Son-in-law – ลูกเขย

Daughter-in-law – ลูกสะใภ้

Step-son – ลูกเลี้ยง (ชาย)

Step-daughter – ลูกเลี้ยง (หญิง)

Father-in-law – พ่อตา

Mother-in-law – แม่ยาย

Step-father – พ่อเลี้ยง

Step-mother – แม่เลี้ยง

Husband – สามี

Wife – ภรรยา

Concubine (ค้อง-คิว-ไบน์) – ภรรยาน้อย

Fiancé (ฟิ-อั๊ง-เซ่) – คู่หมั้นชาย

Fiancée (ฟิ-อั๊ง-ซี) – คู่หมั้นหญิง

Relative (เร้ล-ละ-ทิฟว) – ญาตีพี่น้อง

Relation (ริ-เล้-ชั่น) – ญาติพี่น้อง

Cousin (คัส-ซึ่น) – ลูกพี่ลูกน้อง

Twins – ฝาแฝดสองคน

Siamese twins – ฝาแฝดสองคนตัวติดกัน

Triplets (ทริพ-เพลทส์) – ฝาแฝดสามคน

Quadruplets (ควอท-รู-เพลทส์) – แฝดสี่คน

Quintuplets (ควิ้น-ทิว-เพลทส์) – แฝดห้าคน

Half-brother (บรัท-เธ่อะ) – พี่ชายหรือน้องชายต่างพ่อหรือต่างแม่

Half-sister - พี่สาวหรือน้องสาวต่างพ่อหรือต่างแม่

Brother-in-law – พี่เขย, น้องเขย

Sister-in-law – พี่สะใภ้, น้องสะใภ้

Bride (ไบรด์) – เจ้าสาว

Bridegroom (ไบร๊ด์-กรูม) – เจ้าบ่าว

Bridesmaid – เพื่อนเจ้าสาว

Best man – เพื่อนเจ้าบ่าว

Friend – เพื่อน

Boyfriend – เพื่อนชาย (แฟน)

Girlfriend – เพื่อนหญิง (แฟน)

Widow (วิด-โด้) – แม่หม้าย

Widower (วิด-โด-เออะ) – พ่อหม้าย

Orphan (อ๊อ-แฟ่น) – ลูกกำพร้า

Lovechild  - ลูกนอกสมรส

Parentage (แพ้-เริน-ทิจ) – เทือกเถาเหล่ากอ, บรรพบุรุษ

Grandpa (grandpapa) – ปู่, ตา (ภาษาพูด)

Grandma (grandmamma) – ย่า, ยาย (ภาษาพูด)

Dad – พ่อ (ภาษาพูด)

Papa – พ่อ (ภาษาพูด)

Mom (มอม) – แม่ (ภาษาพูด)

Mama – แม่ (ภาษาพูด)

Brother – พี่ชาย น้องชาย

Sister – พี่สาว น้องสาว

Elder brother – พี่ชาย

Elder sister – พี่สาว

Younger brother – น้องชาย

Younger sister – น้องสาว

Eldest son – ลูกชายคนโต

Eldest daughter – ลูกสาวคนโต

Youngest son – ลูกชายคนเล็ก (สุดท้อง)

Youngest daughter – ลูกสาวคนเล็ก (สุดท้อง)

Adopted (อะ-ดอพ-เท็ด) son – ลูกบุญธรรม (ชาย)

Adopted daughter – ลูกบุญธรรม (หญิง)

Adopted child – ลูกบุญธรรม (ชายหรือหญิง)

Foster child – ลูกเลี้ยง (บุญธรรม)

Nephew-in-law – หลานเขย

Nephew-by-marriage – หลานเขย

Niece-in-law – หลานสะใภ้

Niece-by-marriage – หลานสะใภ้

Ancestor – บรรพบุรุษ

Forebear (ฟ้อร์-แบร์) – บรรพบุรุษ

Forefather (ฟ้อร์-ฟา-เธอะ) – บรรพบุรุษ

Descendant – ลูกหลาน, ผู้สืบเชื้อสาย

Younger generation – ลูกหลาน

Offspring – ทายาท, บุตร, ลูกหลาน, ผู้สืบเชื้อสาย

Heir (แอร์) – ทายาท, รัชทายาท

Mistress – เมียน้อย

Foster brother – พี่น้องที่ร่วมแม่นมเดียวกัน

Fosterling – ลูกเลี้ยง

Foster father (step father) – พ่อเลี้ยง

Foster mother (step-mother) – แม่เลี้ยง

Foster parent – พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง

Baby of the family – ลูกคนสุดท้องของครอบครัว

Flesh and blood – ญาติใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ หรือ น้อง

His own flesh and blood – อาจหมายถึงพ่อหรือลูกหรือพี่น้องของเขา

Minor wife – เมียน้อย

 

                                                              

                                                       

Subscribe to RSS - หมวดวงศาคณาญาติ