หมวดพืช-ผัก

หมวดพืช-ผัก (Vegetables)

                                               

Chili (chilli) (ชิ้ล-ลี่) – พริก

Bean – ถั่ว

Bird-pepper – พริกขี้หนู

Onion (อั๊น-ยั่น) – หัวหอม

Ginger (จิ๊น-เจ่อะ) – ขิง

Fig – มะเดื่อ

Egg-apple – มะเขือ

Lettuce (เลท-ทิวซ์) – ผักกาดหอม

Pea-sprout (สเพร้าท์)  - ถั่วงอก

Sponge gourd (สพั้นจ์-กวด) – บวบ

Tomato – มะเขือเทศ

Cabbage – กะหล่ำปลี

Capsicum (แคพ-ซิ-คัม) – พริกขี้หนู

Liquorice (ลิค-โค-ลิซ) – ชะเอม

Garcinia (การ์-ซี-เนีย) – มะดัน

Guard (ก๊อร์ด, ก๊วด) – น้ำเต้า

Garlic – กระเทียม

Carrot – แครอท, หัวผักกาดแดง

Citron (ซิท-ทรัน) – มะกรูด

Tamarind (แท้ม-มะ-รินด์) – มะขาม

Chick-pea – ถั่วเขียว

Sago (เซ้-โกะ) – สาคู

Cucumber (คิว-คั้ม-เบอะ) – แตงกวา

Sesame (เซส-ซะ-มี) – งา

Luffa (ลุฟ-ฟ่ะ) – บวบ

Balsam (บ้อล-แซม)-apple – ฟักข้าว

Lime (ไลม์) – มะนาว

Peppermint – สะระแหน่

Ground-nut – ถั่วลิสง

Galanga (กะ-ลั้ง-ก้า) – ข่า

Pumpkin – ฟักทอง

Kaffir-lime (แคฟ-เฟ่อร์-ไลม์) – มะกรูด

Turnip (เท้อร์-นิพ) – หัวผักกาดขาว

Soybean – ถั่วเหลือง

Sweet potato – มันเทศ

Cowpea (ค้าว-พี) – ถั่วฝักยาว

Parkia (พ้าร์-เคีย) – สะตอ

Yam-bean – มันแกว

Taro (ท้าร์-โร่, แท้ร์-โร่) – เผือก

Pigeon (พิจ-เจิน) pea – ถั่วแระ

Margosa (มาร์-โก๊-ซ่ะ) – สะเดา

Winged (วิง-ดึ) bean – ถั่วพู

Hyacinth (ไฮ-ยา-ซิ้นท์) bean – ถั่วแปบ

Water-hyacinth – ผักตบชวา

Water-lettuce (เลท-ทิ้วซ์) – จอก

Morning glory (กล๊อ-รี่) – ผักบุ้ง

Duckweed – แหน

Tapioca – มันสำปะหลัง

Sugar apple – น้อยหน่า

Balsam pear (แพร์) – มะระ

Bitter cucumber – มะระ

Bitter melon – มะระ

Water-lily (ลิ-ลี่) – ดอกบัว, บัววิคตอเรีย

Lichen (ไล้-เคิ่น) – ตะไคร่

Water-cress (เครส) – แพงพวย

Water chestnut – กระจับ

Bamboo shoot – หน่อไม้

Asparagus (แอส-พะ-ระ-กัส) – หน่อไม้ฝรั่ง

Green bean – ถั่วแขก

Ash (อาช) pumpkin – ฟักเขียว

Sea weed – สาหร่ายทะเล

Broccoli – บรอกโคลี

Bottle gourd (ก๊อด, ก๊วด) – น้ำเต้า, บวบ

Hot pepper – พริกชี้ฟ้า

Betel-vine (เบทเทล-ไวน์) – พลู

Beet (beet root) – หัวผักกาดแดง, บีทรูท

Eggplant (เอค-แพล้นท์) – มะเขือสีม่วงเข้ม

Cantaloupe – แคนตาลูป

Autumn squash (สควอช) – ฟักทองพันธุ์หนึ่ง

Summer squash – ฟักพันธุ์ summer squash

Sweet pepper – พริกหวาน

Cauliflower (คอ-ลิ-เฟล้า-เออะ) – กะหล่ำดอก

Celery (เซ-เล้อ-รี่) – ขึ้นฉ่ายฝรั่ง

Zucchini – แตงซุกกีนี

Yellow onion (อั๊น-ยั่น) – หอมหัวใหญ่

Shallot – หอมแดง, หอมเล็ก

Scallion (สแค้ล-ยั่น) – ต้นหอม

Pickling (พิค-คลิ่ง) onion – หอมหัวเล็ก(ใช้ดอง)

Radish (แร้-ดิช) – ผักกาดหัว

Calabash (แค้ล-ละ-แบช) – น้ำเต้า

Coriander (คอ-ริ-แอ๊น-เดอะ) – ผักชี

Citronella (ซิท-ทระ-เน๊ล-ล่ะ) – ตะไคร้หอม

Garden stuff – ผลไม้และผัก

Egyptian (อี-จิ๊บ-เชียน) bean – เมล็ดบัว

Grain (เกรน) – เมล็ดข้าว, เมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหาร

Millet – ข้าวฟ่าง, ข้าวเดือย

Ginseng (จิ๊น-เซง) – โสม

Hyacinth bean – ถั่วแปบ

Garcinia (การ์-ซิ-เนีย) – มะดัน

Squash (สควอช) – ฟัก

Horse-tamarind – กระถิน

Haricot bean – ถั่วแขก(ฝรั่งเศส)

Marrow (แม้-โร่ะ) – แฟง

Peanut – ถั่วลิสง (= ground nut)

Lemon (เล้ม-ม่อน) – มะนาว

Lemon grass (กราส) – ตะไคร้

Paddy – ข้าวเปลือก

Oat – ข้าวโอ๊ต

Princess bean – ถั่วพู

Pepper – พริกไทย

Mushroom (มัช-รูม) – เห็ด

Rice – ข้าว

Red pepper – พริกขี้หนู, พริกชี้ฟ้า

Parsley (พาส-ลี่) – ผักชีฝรั่ง

Ochro (โอ-โคระ) – กระเจี๊ยบ

Roselle (โรส-เซล) – กระเจี๊ยบแดง

Soya (ซอ-ย่ะ) bean – ถั่วเหลือง

Paprika (แพ-พริ-ค่ะ) – พริกขี้หนูหรือพริกชี้ฟ้า

Peppercorn – เมล็ดพริกไทยตากแห้ง

Sorghum (ซ้อ-กั้ม) – ข้าวฟ่าง

Pigweed – ผักโขม

Sagasso (ซะ-แกส-โซ่) – สาหร่ายทะเล

Sweet pea (sugar pea) – ถั่วลันเตา

Wheat (วีท) – ข้าวสาลี

Spring onion (อั๊น-ยั่น) – ต้นหอมสด

Tiller – หน่อไม้

Chinese cabbage – ผักกาดขาวปลี

Green cabbage –กะหล่ำเขียว

Cabbage lettuce – ผักกาดแก้ว

White cabbage – กะหล่ำปลีขาว

Fennel (เฟ้น-เน่ว) – ยี่หร่า

Muskmelon – แตงไทย, แตงลาย

Ebony – มะเกลือ

Young coconut – มะพร้าวอ่อน

Star gooseberry – มะยม

Manila tamarind – มะขามเทศ

Bel (bael) fruit – มะตูม

Green chick-pea – ถั่วเขียว

Beansprout – ถั่วงอก

Black bean – ถั่วดำ

Stringbean – ถั่วฝักยาว

Jack bean – ถั่วพร้า

Beansprout – ถั่วเพาะ

Sugar pea (green pea) – ถั่วลันเตา

Pea pod – ฝักถั่ว

Aubergine – มะเขือ

                                  

                          

Subscribe to RSS - หมวดพืช-ผัก