หมวดบทสนทนาเกี่ยวกับประปา

บทสนทนาทั่วไปสำหรับพนักงาน กปภ. ใช้สนทนากับลูกค้าชาวต่างประเทศจากสาขาภูเก็ต

 

   1

ขอโทษค่ะ/ครับ...เราไม่รับชำระด้วยบัตรเครดิต

 

Sorry…We don’t take credit cards for payments.

 

 2

 

เนื่องจากคุณต้องชำระค่าน้ำทุกเดือน หากคุณไม่ชำระทางประปาต้องตัดมาตร งดจ่ายน้ำ และคุณต้องชำระค่าธรรมเนียม

 

You have to pay your water bill every month. If you don’t pay it, your meter will be cut off and you will have to pay a fee to reconnect your meter.

3

 

ขณะนี้เรากำลังดำเนินการซ่อมท่อ เราจะปล่อยน้ำประปาบริการคุณเร็ว ๆ นี้

 

We are in the process of fixing pipe burst. Soon you will have your water again.

4

 

คุณมีอะไรให้ฉันช่วย คุณมีปัญหาอะไรในวันนี้

 

Can I help you? What is the nature of your visit today.

5

 

เราจะตรวจสอบปัญหาของคุณและถ้าเราพบปัญหาเราจะติดต่อคุณอีกครั้ง

 

We will inspect for your problems and will notify you if any of them are found.

6

 

เรามีความสุขที่คุณพอใจในบริการของเรา

 

We are very glad that you like our services.

7

 

หากคุณมีปัญหากับการบริการของเรา กรุณาแจ้งให้เราทราบ

 

If you have any problems with your water service, please inform us as soon as possible.

8

 

เราจะให้บริการในวันนี้ เนื่องจากว่าเรามีงานจำนวนมาก พนักงานอาจต้องใช้เวลาในการเดินทางเพื่อไปให้บริการคุณ

 

We will do the service for you today, but due to the high volume of jobs, it may take some time to get to your location.

9

หากค่าน้ำประปามีราคาสูง กรุณาตรวจสอบเบื้องต้นว่าน้ำรั่ว/ซึม ในบริเวณบ้านหรือตรวจสอบอัตราการหมุนของของมาตรวัดน้ำ

 

If the amount in your bill is too high, can you please check for any water leaks around your house and also check the speed of the rotation of your water meter.

 

10

 

เรารู้สึกเสียใจที่ต้องหยุดจ่ายน้ำ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมการแตกของท่อประปาได้ เราจึงต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อให้สามารถบริการจ่ายน้ำให้คุณได้ตามปกติ  ขอบคุณที่เข้าใจเรา

 

We are sorry to stop our distribution because we cannot control the pipe burst. We have to fix the pipe before we can resume our normal service. Thank you for your understanding.

 

บทสนทนาหน้าเคาน์เตอร์

 

บทสนทนาหน้าเคาน์เตอร์

 

Front Office Conversation

 

 

1.

คุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหม

 

Can I help you? หรือ

May I help you? หรือ

What can I do for you? หรือ

Can  I be of any service to you? หรือ

May I be of any service to you?

 

2.

คุณต้องการติดต่อประปาในเรื่องอะไรครับ/คะ

 

What do you come to our office for, sir (หรือ madam) ?

Why do you come to our office, sir (หรือ madam)

(ลงท้ายด้วย  sir ถ้าพูดกับลูกค้าผู้ชาย  หรือใช้ madam ถ้าพูดกับลูกค้าผู้หญิง)       

         

3.

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่

 

Documents that (หรือ which) you have to prepare to request for the installation of a new water meter.

4.

 

สำเนาทะเบียนบ้าน

 

House registration.

5.

 

บัตรประชาชน

 

Identity card (ID card).

6.

 

หนังสือมอบอำนาจ

 

Authorization letter (Authorization document)

7.

 

หนังสือรับรองบริษัท/หจก.

 

A letter certifying the company (Document certifying the company)

8.

 

ผู้รับมอบอำนาจ

 

An authorized person

9.

 

มาตรวัดน้ำโดนตัดหรือไม่

 

Was your water meter cut off?

10.

 

จ่ายเงินค่าประสานมาตรที่ช่อง……. 

 

Make a payment of meter reconnection fee at counter number……

11.

 

จ่ายเงินค่าน้ำประปาที่ช่อง........

 

Make a payment of water fee at counter number…….

12.

 

โอนเปลี่ยนชื่อ

 

Transfer to another name (Transfer to a new owner’s name)

13.

 

คุณต้องการทำเรื่องตัดบัญชีผ่านธนาคารหรือไม่

 

Do you want to make a payment through a bank account?

14.

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการฝากมาตรวัดน้ำ

 

A fee for water meter retention

15.

 

ติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ภายใน.....วัน

 

Install a new water meter within…….days

16.

 

ค่าติดตั้งขอมาตรวัดน้ำใหม่เป็นเงิน..............บาท

 

A fee for installing a new water meter is…….…Baht

17.

 

 

ยังไม่ได้ทำการสำรวจและประมาณราคา

 

We have not yet made a survey and make an estimate. (for an installation of a new meter or for an installation of the water supply system)

18.

 

คุณมีเลขที่คำขอติดตั้งมาหรือไม่

 

Do you have the number of an installation request with you now?
19.

 

อีก.........วัน คุณโทรมาสอบถามใหม่อีกครั้ง

 

You may (หรือ can) call back to check again within………days
20.

 

ในบริเวณดังกล่าวยังไม่มีแนวท่อประปา

 

In that area there is no water pipeline
21. ฝากมาตรวัดน้ำ

 

Do you want to retain your water meter? (This means when you don’t want to use our service for a long time such as for several months or a year, you can ask for a retention of your meter, but you have to pay a fee of……150…… Baht a year.  If you don’t ask for a retention, your meter will be cut off and you will have to pay…….500……Baht to reconnect your meter when you want to use our service again.

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้น้ำในการให้บริการของ กปภ.

 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้น้ำในการให้บริการของ กปภ.

Questionnaire on Customer’s Satisfaction on PWA Services

 

Please fill in this questionnaire so that we can improve our services for you. (Choose one of the 3 choices)

กรุณากรอกแบบสอบถามเพื่อเราจะได้ปรับปรุงการให้บริการแก่ท่าน (เลือกเพียงข้อเดียว)

 1. Your feeling towards our office building     ความรู้สึกของท่านต่ออาคารสำนักงานของเรา   
 • Beautiful, clean and in good order          สวยงาม, สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • Good   ดี                Fair   พอใช้          Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 1. Your feeling towards our services in general   ความรู้สึกของท่านต่อการให้บริการของเราโดยทั่วๆไป
  • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 2. Your feeling towards our staff      ความรู้สึกของท่านต่อพนักงานของเรา
 • Their reception    การต้อนรับของพนักงาน
  • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 • Their clothes    การแต่งกายของพนักงาน
  • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 • Their manner    มารยาทของพนักงาน
  • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 • Their enthusiasm on services    ความกระตือรือล้นในการให้บริการ
  • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 1. Your feeling towards our response to your request for pipe burst repair

ความรู้สึกของท่านต่อการตอบสนองของเรา ในกรณีที่ท่านร้องเรียนซ่อมท่อแตกรั่ว

 • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 1. Your feeling towards our tap water    ความรู้สึกของท่านต่อน้ำประปาของเรา
 • Flow pressure     แรงดันน้ำ
  • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 • Flow continuity      การไหลต่อเนื่องของน้ำ
  •  Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 • Water cleanness  and safety   ความสะอาดและปลอดภัยของน้ำ
  • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 1. Do you drink tap water ?   Why ?       ท่านดื่มน้ำประปาหรือไม่  เพราะเหตุใด
  • Yes      ใช่                  No    ไม่ใช่

         Because เพราะว่า ...................................................................................................

 

*****  THANK     YOU *****

 

คำถามทั่วไปสำหรับพนักงาน กปภ. ใช้สนทนาหน้าเคาน์เตอร์กับลูกค้าชาวต่างประเทศ

 

คำถามทั่วไปสำหรับพนักงาน กปภ. ใช้สนทนาหน้าเคาน์เตอร์กับลูกค้าชาวต่างประเทศ

General Question for PWA Staff to Ask Foreign Customers

 

1

 

จ่ายค่าน้ำทางนี้ (ทางเคาน์เตอร์นี้) ครับ/ค่ะ

 

Water fee payment, this way (หรือ this counter), please.

2

 

คุณมาที่สํานักงานประปาทุกเดือนหรือเปล่า

 

Do you come to this office every month ? 

3

คุณพักที่ไหนครับ/คะ

บ้านอยู่ไหนครับ/คะ

 

Where do you live, sir ? (หรือ madam ?)

Where is your residence, sir ?(หรือ madam ?)

(ถ้าเป็นลูกค้าหญิง เปลี่ยน sir เป็น madam)

 

4

 

คุณมาสำนักงานนี้ด้วยวิธีใด

(โดยรถยนต์, รถเมล์ หรือเดินมา)

 

How do you come to this office ?

(by car, bus or walking)

5

 

ใช้เวลาเดินทางเท่าไรมาสำนักงานประปา

 

How long does it take you to come to this office ?

6

 

ที่บ้านมีกี่คน

 

How many people are there in your family ? (หรือ home) ?

7

 

คุณเคยเดินทางมาสำนักงานประปานี้หรือไม่

 

Have you ever been to this office before ?

8

 

สำนักงานประปานี้ให้บริการดีไหม

 

Do you think this office gives you a good service ?

9

 

คุณทราบไหมว่าสามารถชำระค่าน้ำด้วยช่องทางอื่นๆได้ เช่น 7-Eleven, ไปรษณีย์, เทสโก้ โลตัส, ธนาคาร และช่องทางอื่นๆ

 

Do you know you can pay water fee through other channels such as 7-eleven, post office, TESCO Lotus, commercial banks and so on ?

10

 

คุณต้องการให้เราปรับปรุงบริการหรือไม่

ถ้าต้องการ,ในแบบใด

 

Do you want us to improve our service ? 

If yes, in what way ? 

11

 

นี่สตางค์ทอนค่านํ้าครับ

 

 

This is the change (หรือ  your change), sir.

(ถ้าเป็นลูกค้าหญิง เปลี่ยน sir เป็น madam)

 

12

นี่เงินทอน 50 บาทครับ

 

This is your change, fifty baht, sir.

(ถ้าเป็นลูกค้าหญิง เปลี่ยน sir เป็น madam)

 

13

 

(ใช้พูดกล่าวลา หลังเสร็จสิ้นการบริการ)

 

Hope to see you again next time, bye-bye, and have a nice day.

14

 

(ใช้พูดกล่าวลา หลังเสร็จสิ้นการบริการ)

 

I hope you would use our service again next month.

15

 

กรุณาตอบคำถามในแบบสอบถามเพื่อว่าเราจะได้ปรับปรุงบริการในคราวต่อไป

 

Please answer the questions in this questionnaire so that we can improve our service for you later. 

16

 

(เมื่อลูกค้าตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว เรากล่าวขอบคุณว่า)  

ขอบคุณมากครับ/ค่ะ  หรือ

ขอบคุณมากครับ/ค่ะ ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เราจะทำอย่างดีที่สุดในการปรับปรุงบริการ

 

 

 

Thank you very much.  หรือ

Thank you very much for your kind cooperation.  

We will do our best to improve our service.

 

 

Subscribe to RSS - หมวดบทสนทนาเกี่ยวกับประปา