หมวดบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศ

หมวดบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศ

หมวดบทสนทนาทั่วไป

การเดินทางทางอากาศ ( Travelling by air )

(1) ที่สำนักงายขายตั๋ว ( At the ticket office )

1. I would like to fly to London.

( ผมต้องการบิน – เดินทางโดยเครื่องบิน – ไปลอนดอนครับ )

2. Where is the information desk ?

( โต๊ะประชาสัมพันธ์อยู่ที่ไหนครับ )

3. I would like to get information about travelling by air.

( ผมต้องการทราบเรื่องเกี่ยวกับการเดิน ทางทางอากาศครับ )

4. Can you give me any information on this matter ?

( คุณกรุณาให้ข้อมูลเรื่องนี้แก่ผมหน่อยได้ไหมครับ )

5. That’s a useful piece of information.

( เรื่องที่คุณบอกมีประโยชน์มากครับ )

6. How many flights do you have in a week ?

( สัปดาห์หนึ่งมีกี่เที่ยวบินครับ )

7. We have 3 flights a week, every Monday, Wednesday and Saturday.

( สัปดาห์หนึ่งมี 3 เที่ยวบินครับ คือ ทุกวันจันทร์ พุธ และเสาร์ )

8. How long will it take from here to Tokyo ?

( จากนี้ไปโตเกียวกินเวลานานเท่าไรครับ )

9. About 8 hours and a half, sir.

( ราวๆ 8 ชั่วโมงครึ่งครับ )

10. How many hours does it take from London to New York ?

( จากลอนดอนถึงนิวยอร์คกินเวลากี่ชั่วโมงครับ )

11. I would like to take a non-stop flight.

( ผมต้องการไปเครื่องบินที่จะบินโดยไม่แวะที่ไหน – บินตรง – เลยครับ )

12. What time dose the plane arrive in London ?

( เครื่องบินไปถึงลอนดอนเวลาเท่าไรครับ )

13. At what time does the plane leave for Hong Kong ?

( เครื่องบินจะออกไปฮ่องกงเวลาเท่าไรครับ )

14. I want a ticket for New York.

( ผมต้องการซื้อตั๋วไปนิวยอร์ค 1 ใบ ครับ )

15. I want a one – way ticket for London ?

( ผมต้องการซื้อตั๋วเที่ยวเดียวไปลอนดอน 1 ใบ ครับ )

16. I want a return ticket for New York.

( ผมต้องการตั๋วไปกลับถึงนิวยอร์ค 1 ใบ ครับ )

17. The plane is going to take off in a few minutes.

( เครื่องบินจะออกภายในสองสามนาทีนี้แล้ว )

18. How much is the fare for that ?

( ค่าโดยสารเท่าไรครับ )

19. I’m afraid I’m going to be airsick.

( ผมเกรงว่าผมจะเมาเครื่องบิน – เมาอากาศ – เสียแล้ว )

20. This is my first travel by air.

( นี่เป็นการเดินทางทางอากาศครั้งแรกของผมครับ )

21. How about the service on the plane ?

( การบริการบนเครื่องบินเป็นอย่างไรครับ )

22. We have beautiful air hostesses to wait on you so long as you are in the plane, that is from the time you get on until you get off.

( เรามีพนักงานต้อนรับแขกบนเครื่องบินที่สวยงามคอยรับใช้คุณตลอดเวลาที่คุณอยู่บนเครื่องบิน นั่นคือ นับตั้งแต่คุณขึ้นเครื่องจนกระทั่งลงจากเครื่อง )

Subscribe to RSS - หมวดบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศ