หมวดนก-สัตว์สองเท้า

หมวดนก-สัตว์สองเท้า (Birds, two-footed animals)

                                  

Stork (สทอค) – นกกระสา

Crane (เครน) – นกกระเรียน

Robin (ร้อบ-บิ้น) – นกกางเขน

Magpie (แม็ก-ไพ) – นกกางเขน, นกขุนทอง, นกสาริกาดง

Shama (ชา-ม่ะ) – นกกางเขน

Parrot (แพ้-รอท) – นกแก้ว

Parakeet (แพ-ระ-คืท) – นกแก้ว, นกหงส์หยก

Pheasant (เฟซ-เซิ่นท) – ไก่ฟ้า

Ostrich (ออส-ทริช) – นกกระจอกเทศ

Cockatoo (คอค-คะ-ทู) – นกกระตั้ว, นกแขกเต้า

Quail (เควล) – นกกระทา, นกคุ่ม

Partridge (พ้าร์-ทริดจ์) – นกกระทา

Pelican (เพ้ล-ลิ-แคน) – นกกระทุง

Spotted billed pelican – นกกระทุง

Canary (คะ-แน้-รี่) – นกคีรีบูน, นกขมิ้นเหลืองอ่อน

Pigeon (พิจ-เจี้ยน) – นกพิราบ

Pigmy owlet (พิก-มี่-เอา-เลท) – นกเค้าแมว

Eagle (อี๊-เกิ้ล) – นกอินทรี

Woodpecker – นกหัวขวาน

Swan (สวอน) – หงส์

Cygnet (ซิก-เนท) – ลูกหงส์

Owl (เอาล์) – นกฮูก

Emu – นกอีมู

Screeching owl (สครีชิง-เอาล์) – นกแสก

Penguin – นกเพนกวิน

Gull (กัล) หรือ Sea-gull – นกนางนวล

Vulture (วั้ล-เช่อะ) – นกแร้ง

Buzzard (บุซ-เซิด) – นกแร้ง

Peacock – นกยูงตัวผู้

Peahen – นกยูงตัวเมีย

Nightingale – นกไนติงเกล

Swallow (สว้อล-โล่ะ) – นกนางแอ่น

Rain bird – นกต้อยตีวิด

King-fisher – นกกินปลา, นกกระเต็น

Warbler (ว้อ-เบล้อะ) – นกกระจิบ

Wren (เรน) – นกกระจิบ, นกไซ

Myna หรือ mynah (ไม-น่ะ) – นกสาริกา, นกขุนทอง

Talking mynah – นกขุนทอง

Pied (ไพด์) mynah – นกกิ้งโครง

Flying fox – ค้างคาว

Dove (ดัฟว์) – นกเขา

Turtle dove – นกเขา

Adjutant (แอ๊ด-จิว-แทนท์) –bird – นกตะกรุม

Horned (ฮอน-ดึ) owl – นกฮูก, นกถึดทือ

Falcon (ฟ้อล-ค่อน) – เหยี่ยว ใช้ฝึกให้จับนกอื่น

Hawk (ฮอค) – เหยี่ยว

Kite (ไคท์) – เหยี่ยว

Ibis (ไอ-บิส) – นกปากห่าง, นกซ้อน

Snipe (สไน้พ) – นกปากส้อม

House mynah (ไม-น่ะ) – นกกระสา, นกขุนทอง

Crow pheasant (โคร-เฟส-แซ่น) – นกกะปูด

Crow (โคร) – อีกา

Raven (แร้-เว่น) – อีกา

Comorant (ค้อ-มอ-แรนท์) – กาน้ำ

Black bird – นกดุเหว่า, นกกาเหว่า

Koel (โค้-เอล) – นกดุเหว่า, นกกาเหว่า

Bittern (บิท-เทิร์น) – นกกระยาง

Egret (อี-เกรท) – นกกระยาง

White-breasted (เบรส-เท็ด) water-rail – นกกวัก

White-breasted water-hen – นกแขวก

Babbler (แบ๊บ-เบล่อะ) – นกขมิ้น

Oriole (โอ๊-ริ-โอล) – นกขมิ้นเหลืองอ่อน

Flamingo (ฟลา-มิ้ง-โก้) – นกฟลามิงโก้ขนสีแดง, นกกดเพลิง

Bulbul (บุล-บุล) – นกปรอด

Teal (ทีล) – นกเป็ดน้ำ

Rice bird – นกกระจาบ

Weaver (วี้-เว่อะ) bird – นกกระจาบ

Small pied (ไพด์) hornbill – นกเงือก

Sandpiper (แซนด์-ไพ้-เพ่อะ) – นกอีก๋อย

Singing mynah (ไม-น่ะ) – นกเอี้ยง

Kora (โค-ร่ะ) – นกอีลุ้ม

King crow (โคร) – นกแซงแซว

Black drongo (ดร๊อง-โก้) – นกแซงแซว

Watercock – นกพริก

Green pigeon – นกเปล้า

Red turtle dove – นกเปล้า

Bantam (แบ๊น-ทั่ม) – ไก่แจ้

Bird – นก

Bat – ค้างคาว

Bird of paradise – ไก่ฟ้า, นกการะเวก

Chestnut bittern – นกกระยางแดง

Cock – ไก่ตัวผู้

Hen – ไก่ตัวเมีย

Chicken – ลูกไก่

Cockerel (คอค-เคอ-เร่ล) – ลูกไก่ตัวผู้

Condor (ค้อน-ดอร์) – นกแร้งขนาดใหญ่

Coot – นกเป็ดนา

Cuckoo (คุก-คู) – นกกาเหว่า

Drongo (ดร๊อง-โก้) – นกแซงแซว

Duck – เป็ดตัวเมีย

Drake (เดร๊ค) – เป็ดตัวผู้

Duckling (ดั๊ค-ลิ่ง) – ลูกเป็ด

Erne (เอิน) – นกอินทรีทะเล

Eider (ไอ๊-เด่อะ) – เป็ดนอร์เว

Goose (กูซ) – ห่านตัวเมีย

Gander (แก๊น-เด่อะ) – ห่านตัวผู้

Gosling (กอส-ลิ่ง) – ลูกห่าน

Fowl (เฟาล์) – นก, สัตว์ปีก, สัตว์พวกเป็ดไก่

Flying squirrel (สเคว้อ-เริ่ล) – บ่าง

Hornbill – นกเงือก

House-sparrow – นกกระจอก

Martin (ม้าร์-ทิน) – นกนางแอ่น

Lark (ล้าร์ค) – นกล้าร์ค ตัวเล็กสีเหลืองร้องเพลงเพราะ

Griffon (กริฟ-ฟ่อน) – แร้ง

Godwit (ก๊อด-วิท) – นกแสก

King of birds – พญานก หรือนกอินทรี

Koal (โค๊-เอล) – นกกาเหว่า

Moorhen (มู-เฮน) – ไก่นา, นกอีโก้ง

Guinea-fowl (กินี่-เฟาล์) – ไก่ต๊อก

Garuda (การุด้า) – ครุฑ

Lineated barbet (ลิ-นีท-เท็ด-บาร์-เบ๊ท) – นกโพระดก

Indian gallinule (อินเดียน-แก๊ลลินิวล์) – นกอีเก้ง

Mocking bird – นกมอคคิ่ง (ชอบทำเสียงล้อเลียนนกอื่น)

Minivet (มิน-นิ-เวท) – นกสีชมพูทะเล

Paint stork (เพ้นท์-สทอค) – นกฝักบัว

Plover (พลัฟ-เว่อะ) – นกต้อยตีวิด

Pintail (พิน-เทล) – นกจำพวกนกเป็ดน้ำ

Quail (เควล) – นกกระทา, นกคุ่ม

Serpent-eagle (เซอร์เพ้นท์-อีเกิ้ล) – นกอีรุ้ง

Rhode Island Red – ไก่พันธุ์โร้ดไอแลนด์ สีแดงแก่

Sparrow (สแพ้-โร่ะ) – นกกระจอก

Poultry (โพ้ล-ทรี่) – เป็ด ไก่ หรือสัตว์ปีก

Poult (โพ้ลท) – ลูกเป็ด ไก่ หรือสัตว์ปีก

Sparrow-hawk (ฮอค) – เหยี่ยวนกเขา

Tomtit (ท้อม-ทิท) – นกกระจิบ

Vampire (แว้ม-ไพ-เออะ) – ค้างคาวดูดเลือดคน-สัตว์

Turkey (เท้อ-คี่) – ไก่งวง

Spoonbill – นกปากเป็ด

Turtle dove (เท้อเทิ่ล-ดัฟว์) – นกเขา

Tree-partridge (พ้าร์-ทริดจ์) – นกกระทา, นกค้อ

Wader (เว๊ด-เด้อะ) – นกจำพวกนกกระยางขายาว

Weaver (วี้-เว่อะ) – bird – นกกระจาบ

Babbler (แบ๊บ-เบล้อะ) – นกขมิ้น

Orpington (ออ-พิ้ง-ตั้น) – ไก่เลี้ยงออปิงตั้น

Kiwi – นกกีวี

 

                                

Subscribe to RSS - หมวดนก-สัตว์สองเท้า