หมวดคำศัพท์ร่างกายมนุษย์

หมวดคำศัพท์ร่างกายมนุษย์ (Parts of the body)

                                           

Skull (สคัล) – กะโหลกศีรษะ

Head – ศีรษะ

Neck – คอ

Throat (โธรท) – คอ, ลำคอ

Chin – คาง

Cheek – แก้ม

Arm – แขน

Hand – มือ

Nose – จมูก

Nostril (นอส-ทริล) – รูจมูก, โพรงจมูก

Cerebrum (เซ้อ-รี-บรัม) – สมองส่วนหน้า

Ankle – ข้อเท้า

Wrist (ริสท์) – ข้อมือ

Elbow – ศอก

Ear – หู

Eardrum (เอี๊ยะ-ดรัม) – เยื่อแก้วหู

Mouth – ปาก

Cheek bone – กระดูกแก้ม

Armpit – รักแร้

Face – หน้า

Eye – ตา

Eyebrow (อ๊าย-เบรา) – คิ้ว

Eyelash (อ๊าย-แลช) – ขนตา

Eyeball – ลูกตา

Nape (เนพ) – ต้นคอ

Hip – ตะโพก

Bottom (บ๊อท-เทิม) – ก้น

Buttock (บั๊ท-ทอก) – ก้นหรือตะโพกข้างหนึ่ง

Gum (กัม) – เหงือก

Talus (เท้-ลัส) – ตาตุ่ม

Hair – ผม, ขน

Shin – แข้ง, หน้าแข้ง

Forehead (ฟ้อร์-เฮด) – หน้าผาก

Beard (เบียร์ด) – หนวด, เครา

Eyesight – สายตา

Eyelid (อ๊าย-ลิด) – หนังตา

Flesh – เนื้อ

Skin – ผิวหนัง

Skeleton (สเค้ล-ลิ-เทิน) – โครงกระดูก

Thigh (ไธ๊) – ขาอ่อน, ต้นขา, โคนขา

Shoulder (โช้ว-เดอะ) – หัวไหล่

Chest (เชสท์) – หน้าอก, ทรวงอก

Ankle bone – กระดูกข้อเท้า, ตาตุ่ม

Tooth – ฟัน (teeth – ฟันหลายซี่)

Tongue (ทั้ง) – ลิ้น

Larynx (ล้าร์-ริงคซ) – กล่องเสียง

Stomach (สทั้ม-มัค) – ท้อง

Nail (fingernail)  – เล็บมือ

Thumb (ธัม) – นิ้วหัวแม่มือ

Forefinger (ฟ้อร์-ฟิง-เกอะ) – นิ้วชี้

Index finger – นิ้วชี้

middle finger – นิ้วกลาง

Ring finger – นิ้วนาง

Little (small) finger – นิ้วก้อย

Hand – มือ

Back hand – หลังมือ

Temple (เท้ม-เพิล) – ขมับ

Palm (พาม) – ฝ่ามือ

Toe (โท) – นิ้วเท้า, หัวแม่เท้า

Heel (ฮีล) – ส้นเท้า

Instep – หลังเท้า

Jaw (จอ) – กราม, ขากรรไกร

Adam’s (แอ๊ด-ดัม) apple – ลูกกระเดือก

Tendon (เท้น-เดิน) – เอ็น, เส้นเอ็น(ใหญ่)

Leg – ขา

Foot – เท้า (feet – เท้าหลายเท้า)

Knee – หัวเข่า

Calf (คาล์ฟ) – น่อง

Finger tip – ปลายนิ้ว

Bosom (บู้ซ-เซิม) – หน้าอก, เต้านมสตรี

Breast (เบรสท์) – หน้าอก, ทรวงอก, เต้านม

Nipple – เต้านม

Belly – พุง, ท้อง

Fist – กำปั้น

Toe nail – เล็บเท้า

Limb (ลิมบ์) – แขนขา

Cell – เซลล์

Shank (แช้งค์) – หน้าแข้ง, ขา (รวมทั้งขาอ่อน)

Back – หลัง

Bone (โบน) – กระดูก

Muscle (มัส-เซิล) – กล้ามเนื้อ

Groove (กรูฟว์) – ร่องเหนือริมฝีปากบน

Navel (เน้-เวิล) – สะดือ

(foot) sole (โซล) – ส้นเท้า

Palate (แพ้ล-ลิท) – เพดานปาก

Pupil (พิ้ว-เพิล) – รูม่านตา, ช่องตาดำ

Dimple – ลักยิ้ม

Nose bridge – ดั้งจมูก

Lip – ริมฝีปาก

Upper lip – ริมฝีปากบน

(lower) under lip ริมฝีปากล่าง

Tonsil (ท้อน-เซิล) – ต่อมทอนซิล

Gland – ต่อม

Ridge – สันหลัง

Trunk (ทรั้งค์) – ลำตัว

Rib – กระดูกซี่โครง

Flank – สีข้าง

Abdomen (แอบ-โด๊-เมน) – ช่องท้อง, ส่วนท้อง

Brain – สมอง, มันสมอง

Nerve – เส้นประสาท

Spine (สไพน์) – กระดูกสันหลัง

Windpipe – หลอดลม

Vocal cord – เส้นเสียง

Artery (อ๊าร์-เทอะ-รี่) – เส้นเลือดแดง

Vein (เวน) – เส้นเลือดดำ

Capillaries – เส้นเลือดฝอย

Blood (บลัด) – เลือด

Blood vessel – เส้นเลือด

Corpuscle (ค้อร์-พัส-เซิล) – เม็ดเลือด

Red corpuscle – เม็ดเลือดแดง

White corpuscle – เม็ดเลือดขาว

Moustache (มัส-แทช) – หนวด

Whisker (วิส-เคอะ) – หนวดเครา

Marrow – ไขกระดูก

Pore (พอร์) – รูขุมขน

Sinew (ซิ้น-นิว) – เอ็น, เส้นเอ็น(เล็ก)

Valve (วาล์ฟ) – ลิ้นปี่

Plasma – น้ำเลือด

Heart (ฮาร์ท) – หัวใจ

Liver (ลิฟ-เว่อร์) – ตับ

Lung (ลั้ง) – ปอด

Spleen (สพลีน) – ม้าม

Kidney (คิด-นี่) – ไต

Gall (กอล) – น้ำดี

Bile (ไบล์) – น้ำดี

Bowels (เบ๊า-เอิล) – ลำไส้, ตับไตไส้พุง

Small intestine – ลำไส้เล็ก

Large intestine – ลำไส้ใหญ่

 

Diaphragm (ได๊-อะ-แฟรม) – กะบังลม

Testicles – ลูกอัณฑะ

Penis (พี้-นิส) – อวัยวะสืบพันธ์ชาย

Vagina (วะ-ไจ๊-น่ะ) – ช่องคลอด

Knee cap – กระดูกสะบ้าหัวเข่า

Backbone (spine, vertebra) – กระดูกสันหลัง

Collar (ค้อล-เล่อะ) bone – กระดูกไหปลาร้า

Clavicle (แคลฟ-วิ-เคิล) – กระดูกไหปลาร้า

Thorax (ธ้อ-แร็กซ์) – ช่องอก

Pancreas (แพ้น-เครียส) – ตับอ่อน

Gall bladder – ถุงน้ำดี

Lymph (ลิ้มฟ์) – น้ำเหลือง

Aorta (เอ-โอ๊-ท่ะ) – เส้นเลือดใหญ่

Pulse (พัลส์) – ชีพจร

Epidermis (เอพ-พิ-เด๊อร์-มิส) – หนังกำพร้า

Appendix – ไส้ติ่ง

Perspiration (เพิส-พิ-เร๊-เชิ่น) – เหงื่อ

Sweat (สเว็ท) – เหงื่อ

Urine (ยั๊ว-ริน) – ปัสสาวะ

                                            

Subscribe to RSS - หมวดคำศัพท์ร่างกายมนุษย์