หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 248)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. If a miner pondered over the high mortality (n) rate in his occupation, he might want to quit.

(ถ้าคนงานเหมืองไตร่ตรองเกี่ยวกับอัตรา  การตาย   ในอาชีพของตน  เขาอาจต้องการเลิกทำอาชีพนี้)

(a) neophyte    (นี้-โอ-ไฟท)  (ผู้เริ่มฝึกหัด, ผู้เริ่มทำงาน, สมาชิกใหม่, เณร) 

(b) valediction    (แวล-ลิ-ดิ๊ค-ชั่น)  (การอำลา, การเอ่ยคำอำลา, คำอำลา)

(c) death; fatality; decease; demise; end; termination   (ความตาย; ความหายนะหรืออุบัติเหตุถึงตาย-คนตายโดยอุบัติเหตุ; ความตาย-มรณกรรม; การตาย-มรณกรรม-การสิ้นสุด; มรณกรรม-จุดจบ-ความพินาศ-ความหายนะ; การสิ้นสุด-การยุติ-การจบลง)

(d) vainglory    (เว้น-โกล-รี่)  (การทะนงตัว-เย่อหยิ่ง-จองหอง-ผยองเกียรติ, ความเห่อ, คนเย่อหยิ่ง, คนผยอง)

(e) heist    (ไฮ้ซท)  (การปล้น, การขโมย, การโจรกรรม, ปล้น, ขโมย)

 

2. Although the former farm girl pretended to be urbane, a feeling of nostalgia (นอส-แท้ล-เจีย) (n) always came over her when she heard country music.

(แม้ว่าอดีตเด็กหญิงชาวไร่จะแสร้งทำเป็นแบบชาวเมือง-ผู้ดี   ความรู้สึก   ความคิดถึงอดีต  มักจะมาเยือนเธอเสมอ  เมื่อเธอได้ยินดนตรีบ้านนอก)

(a) obliquity    {โอ (อะ)-บลิ๊ค-ควิ-ที่}  (ความไม่ซื่อตรง, ความไม่มีศีลธรรม จรรยา, ความมีเลศนัย, ความเอียง, การเอียงลาด, ความอ้อมค้อม, ความบิดเบือน)

(b) rendezvous    (ร้าน-เด (ดี-ดะ)-วู)  (การนัดพบ, ที่นัดพบ, ที่ชุมนุม, ที่ชุมนุมพล, นัดพบ, ชุมนุมกัน)

(c) melancholy    (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่)  (ภาวะจิตใจหดหู่, ใจคอเหี่ยวแห้ง, อาการครุ่นคิดมาก, หดหู่, ซึมเศร้า, สลดใจ, ซึ่งทำให้สลดใจ)

(d) arson    (อ๊าร์-เซิ่น)  (การลอบวางเพลิง)

(e) yearning for the past   (การคิดถึงอดีต)

 

3. His two front teeth were knocked out in a brawl (บรอล) (n - v).

(ฟันหน้า  ๒  ซี่ของเขาถูกทำให้หลุดออกมาใน  การทะเลาะวิวาท-การด่ากัน-เสียงเอะอะโวยวาย-ทะเลาะวิวาทเสียงดัง-เอะอะโวยวาย)

(a) artifact    (อ๊าร์-ทิ-แฟคท)  (สิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน, สิ่งประดิษฐ์, ของเทียม)

(b) fray   (เฟร) (noun-verb)  (การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้, การชกต่อย, การโต้เถียง, ทำให้ตกใจ-ตกตะลึง)

(c) crony    (โคร้-นี่)  (เพื่อนสนิท) 

(d) magnanimity    (แมก-นะ-นิ้ม-มี-ที่)  (ความมีใจกว้าง-เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความสูงส่ง, ความไม่เห็นแก่ตัว, ความมีจิตใจสูงส่ง, การกระทำที่มีใจสูงส่ง)

(e) felony   (เฟ้ล-ละ-นี่)  (ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น  ฆาตกรรม, วางเพลิง, ข่มขืน) 

 

4. She had recovered her composure (n) once again.

(เธอได้  ความสงบ-อารมณ์ที่สงบ-ภาวะจิตที่สงบ-ความเงียบสงบ   กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง)

(a) bistro    (บิส-โทร)  (ภัตตาคารหรือบาร์เล็กๆที่นิยมเสิร์ฟไวน์)

(b) artisan    (อ๊าร์-ทิ-เซิ่น)  (ช่างฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ)

(c) freight    (เฟรท)  (สินค้า)

(d) equanimity    (อี-ควะ-นิ้ม-มิ-ที่)  (ความใจเย็น, ความสงบใจ, ความมีอารมณ์เย็น, ความสมดุลของใจ

(e) surgery    (เซ้อ-เจอะ-ริ)  (การผ่าตัด)

 

5. As part of their training, some artists reproduce (v) famous paintings.

(ในฐานะส่วนหนึ่งของการฝึกฝน  ศิลปินบางคน   ลอก-จำลอง-ถอดแบบ-ทำสำเนา-พิมพ์ใหม่-สืบพันธุ์-แพร่พันธุ์   ภาพวาดที่มีชื่อเสียง)   (หมายถึง  ฝึกวาดภาพหรือลอกเลียน-ทำซ้ำ  ภาพมีชื่อเสียง)

(a) copy    (เลียนแบบ, จำลอง, ถ่ายสำเนา, สำเนา, เล่มคัดลอก, หนึ่งฉบับ, หนึ่งชุด)

(b) compare    (เปรียบเทียบ)

(c) investigate    (สืบสวน, สอบสวน)

(d) pacify    (แพส-ซิ-ไฟ)  (ปลอบ, ปลอบโยน, ปลอบขวัญ, เอาใจ, ทำให้สงบ, ทำให้เงียบ)

(e) ejaculated    (หลั่งน้ำกามออกมา, ร้องอุทาน, ปล่อยออกมาอย่างกะทันหันและรวดเร็ว, พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ)

 

6. The usefulness of silver in such different fields as photography and solar energy makes it a practical as well as a precious (เพร้ช-เชิส) (a) metal.  

(ประโยชน์ของเงินในหลากหลายสาขา  เช่น  การถ่ายภาพและพลังงานแสงอาทิตย์  ทำให้มันเป็นโลหะที่มีประโยชน์ (ใช้งานได้) และ   มีค่า-ล้ำค่า-สำคัญมาก-เป็นที่รัก)

(a) an attractive    (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

(b) a flexible    (ยืดหยุ่น, งอได้, เปลี่ยนแปลงได้, แก้ได้, ดิ้นได้, ละมุนละไม, คล่อง, พลิกแพลงได้)

(c) a valuable    (มีค่า, มีคุณค่า, มีราคา, มีค่าเป็นเงินมาก, มีประโยชน์มาก, มีความสำคัญมาก)

(d) a glossy    (เป็นเงามัน, เป็นเงา, วาว, ที่ดูน่าสนใจ (แบบฉาบฉวย), ดูเหมือนว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่)

(e) ambivalent    (๒ จิต ๒ ใจ, ยังไม่ตกลงใจ, ขัดแย้งในตนเอง, มีความรู้สึกทั้งเชิงบวกและลบต่อบุคคลและสิ่งของ, จิตใจโลเล, เปลี่ยนใจกลับไปกลับมา)

 

7. Polar bears are well equipped for life in the perpetual (a) ice and snow of the far north.  

(หมีขั้วโลกมีการเตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับชีวิตในน้ำแข็งและหิมะ (ที่มีอยู่)  ถาวร-ตลอดฤดู-ตลอดปี-ตลอดไป-ตลอดกาล-ต่อเนื่อง   ของซีกโลกทางเหนือที่อยู่ห่างไกล)  (คือ  แถบอาร์คติก)

(a) freezing    (เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง)

(b) melting    (หลอมละลาย)

(c) permanent    (ถาวร, ยาวนาน, ยืนยง, คงทน, (สี) ไม่ตก)

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(e) laudable    (ล้อ-ดะ-เบิ้ล)  (น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, น่าสดุดี)

 

8. When human beings first turned to farming, they became intensely (adv.) concerned with the phenomenon of rain.

(เมื่อมนุษย์หันไปสู่การทำฟาร์มครั้งแรก  พวกเขาวิตกกังวล    อย่างมาก-อย่างรุนแรง-อย่างลึกซึ้ง-เข้มข้น-หนาแน่น-เร่าร้อน-เอาจริงเอาจัง   เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของฝน)  (คือ  วิตกว่าจะมีฝนเพียงพอสำหรับทำไร่ทำนาหรือไม่)

(a) unexpectedly    (อย่างไม่คาดฝัน, อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน, อย่างนึกไม่ถึง, อย่างประหลาดใจ, อย่างฉับพลัน)

(b) suddenly    (อย่างทันทีทันใด, อย่างฉับพลัน-กะทันหัน-รวดเร็ว-คาดคิดไม่ถึง-ไม่มีการเตือนมาก่อน)

(c) ambitiously    (อย่างทะเยอทะยาน, อย่างมักใหญ่ใฝ่สูง)

(d) deeply    (อย่างมาก, อย่างลึกซึ้ง, อย่างยิ่ง, อย่างลึก, อย่างลึกล้ำ, อย่างใจจดใจจ่อ)

(e) extravagantly    (อย่างฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-สิ้นเปลือง-มากเกินควร)

 

9. The growth of medical specialties has resulted in seriously (adv.) ill patients receiving much more effective treatment than ever before.

(การเติบโตของการแพทย์แบบเฉพาะทาง (คือ หมอมีความเชี่ยวชาญโรคเฉพาะด้าน) ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ป่วย   อย่างหนัก-อย่างรุนแรง-อย่างเอาจริงเอาจัง    ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิผลมากขึ้นเป็นอย่างมากกว่าที่เคยเป็นมา)

(a) intermittently    (อย่างไม่ต่อเนื่อง-เดินๆหยุดๆ-เป็นพักๆ-ไม่สม่ำเสมอ-มีลักษณะหมุนเวียน)

(b) mildly    (อย่างแผ่วเบา-อ่อนโยน-ละมุนละไม)

(c) moderately    (อย่างปานกลาง-พอสมควร-พอประมาณ-ไม่รุนแรง-ไม่มากเกินไป-เพลาๆ)

(d) gravely    (เกรฟว-ลี่)  (อย่างรุนแรง-ร้ายแรง-วิกฤต-เอาจริงเอาจัง-ขึงขัง-สำคัญ-มืดมัว-เศร้าซึม)

(e) equivocally    (อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม, อย่างมี ๒ นัย, อย่างมีเล่ห์นัย, อย่างไม่แน่นอน, อย่างไม่แน่ชัด, อย่างน่าสงสัย)

 

10. He wasn’t trying to deceive you when he said that his was the best car in the world; he was just exaggerating (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ทิ่ง) (v).

(เขามิได้กำลังพยายามหลอกต้มคุณเมื่อเขาพูดว่า  รถของเขาเป็นรถที่ดีที่สุดในโลก;  เขาเพียงแต่กำลัง  พูดเกินความจริง-คุยโม้-โอ้อวด)

(a) evaporating    (ระเหย, กลายเป็นไอ)

(b) victimizing    (ทำให้ตกเป็นเหยื่อ, โกง, ฉ้อโกง, ทำให้ถูกสังเวย)

(c) recovering    (ฟื้นจากไข้, กลับคืนสู่สภาพปกติ, คืนสภาพเดิม, หายเป็นปกติ, เอากลับคืน, กู้, ค้นพบใหม่, ได้ค่าสินไหมชดเชย)

(d) boasting or overstating    (คุยโม้ หรือ พูดเกินความจริง)

(e) accomplishing    (อะ-ค้อม-พลิช)  (ทำสำเร็จ, บรรลุผล)

 

11. After reading my composition, Mrs. Evans remarked that it was mediocre (มี-ดิ-โอ๊-เค่อะ  หรือ  มี้-ดิ-โอ-เค่อะ) (a) and that I could do better.  

(หลังจากอ่านเรียงความของผม  มิสซิสอีแวนส์กล่าวว่า  มัน (เรียงความ)   มีคุณภาพปานกลาง-ไม่ดีไม่เลว-สามัญ   และ (กล่าว) ว่า  ผมสามารถทำได้ดีกว่านี้)

(a) prominent    (มีชื่อเสียง, สำคัญ)

(b) reprehensible    (น่าตำหนิ, น่าประณาม, น่าถูกต่อว่า, น่าจับผิด, น่าดุ)

(c) maladroit    (แมล-ละ-ดร๊อยท)  (ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องแคล่ว, อุ้ยอ้าย)

(d) ordinary; commonplace; average; neither good nor bad    (ธรรมดาสามัญ; ไม่น่าสนใจ; เฉลี่ย; ไม่ดีหรือเลว; ปานกลาง

(e) monotonous    (มะ-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

 

12. Jim and Tom removed the bulky (บั๊ล-คี่) (a) package from the car.

(จิมและทอมเคลื่อนย้ายหีบห่อ-สัมภาระที่   ใหญ่และเทอะทะ   จากรถ)

(a) heavy    (หนัก)

(b) tiny    (ไท้-นี่)  (เล็กมาก, จิ๋ว)

(c) large; clumsy; taking up much space    (ใหญ่; อุ้ยอ้าย-เทอะทะ; กินเนื้อที่มาก)

(d) oppressive    (กดขี่ข่มเหง, เกี่ยวกับการกดขี่, ซึ่งทำให้ลำบากใจ-เป็นทุกข์หนัก)

(e) indelible    (ที่ลบไม่ออก, ที่ถูไม่ออก, ที่ลบไม่ได้, ที่ขัดไม่ออก)

 

13. It is not possible to compel (v) a person to love his fellow man

(มันเป็นไปไม่ได้ที่จะ   บังคับ-ผลักดัน-เกณฑ์-ต้อน   บุคคลคนหนึ่งให้รักเพื่อนผู้ชายของเขา  -  คือบังคับให้รักอีกคนหนึ่งโดยไม่เต็มใจ)  (หมายถึง  ความรักเป็นเรื่องบังคับกันไม่ได้)

(a) force    (บังคับ, ผลักดัน, รุน, ดัน, ยัดเยียด, เร่ง, ใช้กำลัง, กำลัง, แรง, พลัง, อำนาจ, อิทธิพล, อำนาจจิต, พลังจิต, กองทัพ)

(b) torture    (ทรมาน, ทำให้เจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ, การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส)

(c) slaughter    (สล้อ-เท่อะ)  (ฆ่าสัตว์, ฆ่าเป็นอาหาร, ฆ่าอย่างทารุณ, สังหารหมู่, การฆ่า, การฆ่าสัตว์, การฆ่าเป็นอาหาร, การสังหารหมู่อย่างไม่ละเว้น)

(d) emblazon    (เอม-เบล๊-ซั่น)  (ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม, ประดับด้วยสีหลายสี, ประดับด้วยตราหรือเครื่องหมาย, ฉลอง, สรรเสริญ, เยินยอ)

(e) ridicule    (ริ้ด-ดิ-คิวล)  (หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ, การหัวเราะเยาะ-เยาะเย้ย-ยั่วเย้า-หยอกล้อ)

 

14. Medics venture (v) their lives to save wounded soldiers.  

(แพทย์  (หรือเจ้าหน้าที่การแพทย์)   เสี่ยง-เสี่ยงภัย-ผจญภัย-ลองดู-กล้าได้กล้าเสีย   ชีวิตของพวกตน  เพื่อช่วยชีวิตของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ)

(a) exacerbate    (อิก-แซส-เซอร์-เบท)  (ทำให้หนักขึ้น, ทำให้ทรุดหนัก, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้ช้ำ, ทำให้โกรธเคือง)

(b) fabricate    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ปั้นเรื่อง, ปลอม, ปลอมแปลง, ทอ)

(c) hibernate    (ไฮ้-เบอะ-เนท)  (จำศีลในฤดูหนาว, เก็บตัวอยู่ในรังในฤดูหนาว, หลับในฤดูหนาว, หลบหนาว, อยู่อย่างสันโดษ)

(d) risk; dare    (เสี่ยง-เสี่ยงภัย-เสี่ยงทำ-ลอง;  กล้า-กล้าทำ-กล้าเผชิญหน้า-ท้าทาย)

(e) catapult    (แค้ท-ทะ-พัลท)  (ขว้างก้อนหิน, ยิงกระสุน, ยิงขีปนาวุธ, กระเด็น, หนังสติ๊ก, เครื่องยิงกระสุน, เครื่องยิงอาวุธสมัยโบราณ, เครื่องปล่อยเรือบินจากดาดฟ้าเรือ)

 

15. He reads and reads and reads to quench (เคว้นช) (v) his thirst for knowledge.

(เขาอ่านและอ่านและอ่านหนังสือ  เพื่อ   ระงับ-ดับ-ทำให้หมด-ปราบ-เอาชนะ   ความกระหายในความรู้ของเขา)

(a) utilize    (ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์)

(b) extinguish   ( อิคส-ทิ้ง-กวิช)  (ดับ, ทำให้สิ้น, ยุติ, ยกเลิก, ชำระหนี้)

(c) construe    (อธิบาย, ชี้แจง, ตีความ, แปล, วิเคราะห์, ผูกประโยค, วิเคราะห์รูปประโยค)

(d) conceal    (คัน-ซี่ล)  (ซ่อน, ปิดบัง, ปกปิด, บัง)

(e) incarcerate    (อิน-ค้าร์-เซอะ-เรท)  (จำคุก,กักขัง, คุมขัง)

 

16. The sense of imminent disaster was mitigated (v) by the guide’s calm behavior and easy smile.

(ความรู้สึกถึงภัยพิบัติที่ใกล้เข้ามา  ได้รับการ   ทำให้เบาบาง-ทำให้ลดน้อยลง-ทำให้อ่อนโยนขึ้น-อ่อนลง-ลดลง-บรรเทา    โดยพฤติกรรมที่สงบนิ่งและการยิ้มอย่างง่ายดายของมัคคุเทศก์)  (หมายถึง  ลูกทัวร์รู้สึกกลัวน้อยลง  เมื่่อเห็นมัคคุเทศก์ไม่แสดงอาการตกใจและยิ้ม)

(a) enunciated    (ออกเสียง, เปล่งเสียง)

(b) petrified    (ทำให้กลายเป็นหิน)

(c) alleviated; moderated    (บรรเทา, ทำให้ลดลง; บรรเทา, ทำให้น้อยลง)

(d) testified    (ให้การเป็นพยาน, ให้การในศาล)

(e) propelled    (ผลักดัน, ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า)

 

17. The baby-sitter was unable to mollify (v) the cranky child, who cried all night.

(พี่เลี้ยงเด็กไม่สามารถ   ทำให้สงบ-ปลอบ-ระงับโทสะ-ทำให้อ่อนโยน    เจ้าเด็กที่ฉุนเฉียว-อารมณ์ร้าย  ผู้ซึ่งร้องไห้ตลอดทั้งคืน)

(a) synchronize    (ตั้งเวลาให้ตรงกัน)

(b) soothe; pacify    (ปลอบประโลม, ปลอบโยน; ทำให้สงบ)

(c) proceed    (ดำเนินต่อไป)

(d) quake    (สั่น, ไหว)

(e) submerge    (จมลงใต้น้ำ, จุ่ม, แช่, ดำน้ำ)

 

18. Billy’s mother had only one immutable (a) rule; no dancing on the dinner table.

(แม่ของบิลลี่มีกฎซึ่ง   เปลี่ยนแปลงไม่ได้-ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   อยู่เพียงข้อเดียว  (นั่นคือ)  ต้องไม่เต้นรำบนโต๊ะอาหาร)

(a) unchangeable    (ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้)

(b) imminent    (จวนจะเกิด, ใกล้จะเกิด)

(c) illicit    (ผิดกฎหมาย, ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ)

(d) ignominious    (น่าอัปยศ, น่าอับอาย, น่าขายหน้า)

(e) idyllic    (ไอ-ดิ๊ล-ลิค)  (ที่งดงามอย่างเรียบๆ, มีเสน่ห์ในแบบบ้านนอก, สงบแบบธรรมชาติ)

 

19. A covert  (คัฟ-เวิร์ท)  (a) military operation is one the public knows nothing about.

(การปฏิบัติการทางทหาร   ซึ่งหลบซ่อน-ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับๆ-แอบแฝง    เป็นสิ่งที่สาธารณชนไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย)

(a) haughty    (ฮ้อ-ทิ่)  (เย่อหยิ่ง, หยิ่งผยอง)

(b) weary    (เวี้ยร์-ริ)  (เหนื่อยอ่อน, เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า)

(c) fabulous    (แฟ้บ-บิว-เลิส)  (น่าอัศจรรย์, ไม่น่าเชื่อ, เหลือเชื่อ)

(d) secret; hidden    (ลับๆ; ซ่อนเร้น)

(e) exhausted    (อิค-ซ้อส-ทิด)  (หมดแรง, เปลี้ย)

 

20. Like many other swamp birds, blue herons use wild grasses for shelter (n – v).  

(เหมือนกับนกตามหนองน้ำ-บึงชนิดอื่นๆ   นกกระสาสีน้ำเงินใช้หญ้าป่าสำหรับเป็น   ที่กำบัง-ที่หลบภัย-ที่หลบซ่อน-ที่พักอาศัย-ที่ลี้ภัย-การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว-ให้ที่กำบังหรือที่หลบภัย-คุ้มครอง-ปกป้อง-หลบภัย-หลบซ่อน-ลี้ภัย)

(a) laying eggs    (การวางไข่)

(b) nourishment    (เน้อ-ริช-เมิ่นท)  (อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, การบำรุงเลี้ยง-บำรุงกำลัง)

(c) finding mates    (การหาคู่)

(d) cover    (สิ่งที่คุ้มกันภัย, สิ่งที่ปกคลุม, ฝาปิด)   

(e) subterfuge    (ซั้บ-เทอะ-ฟิวจ)  (คำอ้าง, ข้ออ้าง, วิธีการหลีกเลี่ยง, การบอกปัด, คำบอกปัด)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 247)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Differences in climate mean differences in temperature, precipitation (n), and the length of the growing season.

(ความแตกต่างในภูมิอากาศ  หมายถึงความแตกต่างในอุณหภูมิ   ฝน-หิมะ-ลูกเห็บ-น้ำค้าง  และความยาวของฤดูกาลเพาะปลูก)

(a) topography    (การทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ)

(b) altitude    (ความสูง)

(c) rainfall    (ฝนตก, ปริมาณน้ำฝนที่ตกลง)

(d) whirlpool    (เวิร์ล-พูล)  (น้ำวน)

 

2. The modern world is inundated (v) with competing propaganda and counterpropaganda.

(โลกสมัยใหม่ถูก  ท่วมท้น   ไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ  และการโฆษณาชวนเชื่อตอบโต้ที่แข่งขันกัน)

(a) balanced    (สมดุล, ทำให้สมดุล)

(b) protected    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(c) overwhelmed    (ครอบงำ, ปกคลุม, มีชัยท่วมท้น, ทำให้ตกตะลึงมาก, ล้มล้าง, ทำลาย)

(d) contaminated    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

 

3. After a virus invades a living cell, it becomes an active organism capable of proliferating (v).

(หลังจากไวรัสรุกรานเซลที่มีชีวิต  มันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระฉับกระเฉง-มีประสิทธิ ภาพ  ที่สามารถที่จะ   แพร่พันธุ์-เพิ่มทวี-ขยายตัว)

(a) killing    (ฆ่า)

(b) multiplying    (เพิ่มขึ้นหลายเท่า, เพิ่มจำนวน, คูณ)

(c) attacking    (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย)

(d) annihilating    (อะ-ไน้-ฮิ-เลท)  (ทำลายล้าง, บดขยี้)

 

4. Walrus ivory, which the Eskimos used for weapons and carvings, is now very scarce due to the slaughter (สล้อ-เท่อะ) (n - v) of the animals.

(งาของตัววอลรัส  ซึ่งชาวเอสกิโมใช้เป็นอาวุธและการแกะสลัก  ในปัจจุบันหายากมาก  เนื่องมาจาก   การฆ่า-การฆ่าสัตว์-การฆ่าเป็นอาหาร-การสังหารหมู่อย่างไม่ละเว้น-ฆ่าสัตว์-ฆ่าเป็นอาหาร-ฆ่าอย่างทารุณ-สังหารหมู่   สัตว์เหล่านี้)

(a) migration    (การอพยพ)

(b) dispersal    (การไล่ไป, การทำให้หายไป, การทำให้กระจายไป)

(c) inbreeding    (ผสมพันธุ์ด้วยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, ผสมพันธุ์จากพ่อแม่ที่มีเชื้อสายโลหิตเดียวกัน)

(d) destruction    (การทำลาย, การฆ่า, ภาวะที่ถูกทำลาย)

 

5. Virtually all people will feel humiliated (v) by their friends’ remarks at one time or another.

(จริงๆแล้ว  คนทุกคนจะรู้สึกถูก   ทำให้ขายหน้า-ทำให้เสียเกียรติ-ทำให้อับอาย    โดยคำพูดของเพื่อนๆของพวกเขา  ไม่ช่วงเวลาใดก็เวลาหนึ่ง)

(a) embarrassed    (ขวยเขิน, กระดากอาย, อึดอัดใจ, ลำบากใจ)

(b) surprised    (ประหลาดใจ)

(c) discouraged    (ท้อใจ, หมดกำลังใจ)

(d) pleased    (ยินดี, พอใจ)

 

6. By 1900, the United States had shifted (v) from being a country of farmers to a country of factory workers.

(ราวๆปี  ๑๙๐๐ สหรัฐฯ ได้  เปลี่ยน-สับเปลี่ยน-หมุนเวียน-เปลี่ยนเวร-เปลี่ยนเกียร์-โยกย้าย-เลื่อน-เคลื่อน-ย้าย-เคลื่อนย้าย   จากการเป็นประเทศของชาวไร่ชาวนา  ไปสู่ประเทศของคนงานที่ทำงานในโรงงาน)

(a) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) drifted    (ล่องลอย, เลื่อนลอย, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิม)

(c) changed    (เปลี่ยน)

(d) anticipated    (คาดหวัง, คาดหมาย, ทำนาย)

 

7. By the 1870’s Arizona’s copper- mining industry was thriving (v).

(ราวๆ ทศวรรษ  ๑๘๗๐  อุตสาหกรรมทำเหมืองทองแดงของรัฐอริโซน่า  กำลัง   เจริญเติบโต-รุ่งเรือง-เฟื่องฟู)

(a) beginning    (เริ่มต้น)

(b) recovering    (ฟื้นจากไข้, กลับคืนสู่สภาพเดิม, นำกลับคืนมา)

(c) consolidating    (ทำให้เป็นปึกแผ่น, ทำให้แข็งแรง-มั่นคง, รวบรวมกำลัง, รวบรวมเข้าด้วยกัน)

(d) flourishing    (ฟล้อร์-ริช)  (เจริญ, รุ่งเรือง, เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, งอกงาม)

 

8. Calcium, the body’s most abundant (a) mineral, works with phosphorus in maintaining the skeletal system.

(แคลเซี่ยม – แร่ธาตุที่  อุดมสมบูรณ์ที่สุด-มีมากมายที่สุด   ของร่างกาย – ทำงานร่วมกับฟอสฟอรัส  ในการบำรุงรักษาระบบเกี่ยวกับโครงกระดูก)

(a) most mysterious    (ลึกลับ-ลี้ลับ-ประหลาดที่สุด)

(b) toughest    (เหนียว-ยากที่สุด)

(c) most plentiful    (มากมาย-อุดมสมบูรณ์ที่สุด)

(d) purest    (บริสุทธิ์ที่สุด)

 

9. The quality and number of a city’s public roads offer an excellent means of gauging (เกจ-จิง) (v) its prosperity.

(คุณภาพและจำนวนของถนนสาธารณะของเมือง  ให้วิธีการที่ดีเยี่ยมในการ  วัด-ประเมิน   ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนั้น)

(a) protecting    (คุ้มครอง, ป้องกัน)

(b) enriching    (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, เพิ่มความสำคัญ, เพิ่มคุณค่า, ทำให้คุณภาพดีขึ้น)

(c) tracing    (สะกดรอย, สืบหา)

(d) judging    (ตัดสิน, พิจารณา, ลงความเห็น, พิพากษา, ชี้ขาด, วินิจฉัย, ออกความเห็น, เดา, ประมาณ)

 

10. The Eskimos are superb (ซู-เพิ้ร์บ) (a) hunters.

(ชาวเอสกิโมเป็นนักล่าสัตว์ที่   ดีเลิศ-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม)

(a) fast    (รวดเร็ว, ว่องไว)

(b) veteran    (มีประสบการณ์, เคยงาน, ผ่านศึกมาแล้ว)

(c) excellent    (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

(d) nocturnal    (ออกหากินในเวลากลางคืน, เปิดในเวลากลางคืน, เกี่ยวกับกลางคืน)

 

11. The sculptor, Lorenzo Ghiberti, blended (v) medieval grace with Renaissance realism.  

(ช่างปั้นรูป-แกะสลัก  คือ นายลอเร็นโซ กิเบอร์ติ  ผสม-ปน-คลุกเคล้า   ความงดงามของสมัยกลาง  เข้ากับศิลปะรีอัลลิสซึ่มสมัยเรเนซองต์)  (คือ  สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในยุโรป) 

(a) produced    (ผลิต)

(b) invented    (ประดิษฐ์,  คิดค้น)

(c) combined    (ผสม, รวมกัน, ทำให้รวมกัน)

(d) discovered    (ค้นพบ)

 

12. The sales representatives were asked to go over (idiom) the figures in their reports before the conference.

(ผู้แทนจำหน่ายได้รับการร้องขอให้  ทบทวน-พิจารณา   ตัวเลขในรายงานของตนก่อนการประชุม)

(a) relate    (บอก, เล่า, บรรยาย, เชื่อมโยง, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวดอง, สัมพันธ์, สอดคล้อง, เป็นญาติกัน)

(b) revise    (ปรับปรุง, แก้ไข)

(c) review    (ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์)

(d) calculate    (คำนวณ)

 

13. The trauma (ทร้อ-ม่ะ) (n) of Batman’s childhood was that both his parents had been killed.  

(ความชอกช้ำทางจิตใจ-การบาดเจ็บ-แผลบาดเจ็บ-ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ   ในวัยเด็กของมนุษย์ค้างคาว  ก็คือว่า  ทั้งพ่อและแม่ของเขาถูกฆ่าตาย)

(a) picture    (รูปภาพ)

(b) forgiveness    (การให้อภัย, การยกโทษให้)

(c) memory    (ความทรงจำ)

(d) distress    (ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย, ความลำบาก, ภัยพิบัติ, ความเศร้าโศกเสียใจ)

 

14. The child is disturbingly hyperactive (a); he is unable to rest or be quiet.  

(เด็กคนนั้น  ทำอะไรมากเกินไป-ไม่ยอมอยู่นิ่ง-เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา   อย่างเป็นการรบกวนหรือวุ่นวาย  ทั้งนี้  เขาไม่สามารถที่จะอยู่เฉยหรือสงบได้)

(a) disobedient    (ไม่เชื่อฟัง, ดื้อรั้น)

(b) indignant    (ขุ่นเคือง, เดือดดาล, ไม่พอใจมาก)

(c) excessively active    (กระตือรือร้นมากจนเกินไป)

(d) less active    (กระตือรือร้นน้อยลง)

 

15. Both a person’s heredity and his environment (n) help to shape his character. 

(ทั้งพันธุกรรมของบุคคลและ  สภาพแวดล้อม   ของเขา  ช่วยหล่อหลอมอุปนิสัยของเขา)

(a) relatives    (ญาติพี่น้อง)

(b) education    (การศึกษา)

(c) nationality    (สัญชาติ)

(d) surroundings    (สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม)

 

16. Weather forecasters must know as much as possible about the state (n) of the atmosphere.

(นักพยากรณ์อากาศจะต้องรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  เกี่ยวกับ  สภาพ-สภาพการณ์-สถานการณ์-ลักษณะ-อาการ-อารมณ์-มลรัฐ-รัฐ-ประเทศ   ของบรรยากาศ)

(a) nation    (ชาติ, ประเทศ)

(b) condition    (สภาพ, สภาวะ, เงื่อนไข)

(c) location    (ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, ตำแหน่ง, การหาแหล่งที่ตั้ง)

(d) composition    (การประกอบเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง)

 

17. The theory that insects are produced by spontaneous generation in decaying matter prevailed (v) until the twentieth century.

(ทฤษฎีที่ว่าแมลงถูกสร้างขึ้นมาโดยการก่อกำเนิดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในสสารที่เน่าเปื่อย   มีอยู่ทั่วไป-เหนือกว่า-มีมากกว่า (ความคิดในแนวอื่น)   จนกระทั่งศตวรรษที่  ๒๐)

(a) predominated    (ครอบงำ, มีอิทธิพลเหนือ, เหนือกว่า, มีมากกว่า, ปกครอง, มีอำนาจเหนือ)

(b) advanced    (ก้าวหน้า, คืบหน้า, ทันสมัย)

(c) circulated    (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, ผ่านจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง, ผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, ทำให้หมุนเวียน)

(d) proceeded    (ดำเนินต่อไป)

 

18. The population boom has increased enormously (adv.) the demand for food in the third world.

(การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร  ได้เพิ่มความต้องการด้านอาหารในโลกที่สาม   อย่างมากมายมหาศาล-อย่างมหึมา-อย่างใหญ่โต-อย่างร้ายกาจ-อย่างชั่วร้าย)

(a) immensely    (อย่างมากมายมหาศาล)

(b) gradually    (ทีละน้อย)

(c) occasionally    (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

(d) unrealistically    (อย่างไม่สมจริงสมจัง)

 

19. James was fraught with remorse (n) after his silly statements.

(เจมส์เต็มไปด้วย   ความสำนึกผิด-ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป-ความเห็นอกเห็นใจ   ภายหลังจากคำพูดโง่ๆ ของเขา)

(a) equanimity    (ความใจเย็น, ความสงบใจ, ความมีอารมณ์เย็น, ความสมดุลของใจ)

(b) ecstasy    (เอ๊ค-สทะ-ซี่)  (ความดีใจอย่างเหลือล้น, ความปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความเคลิบเคลิ้ม)

(c) atrocity    (อะ-ทรอส-ซิ-ที่)  (ความโหดร้าย, ความชั่วร้าย, ความน่ากลัว, ความดุร้าย, สิ่งชั่วร้าย, การกระทำที่ชั่วร้าย)

(d) compunction    (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(e) vendetta    (เวน-เด๊ท-ท่ะ)  (ความอาฆาตแค้นส่วนตัวหรือระหว่างตระกูล, ความพยาบาทอันยาวนาน)

 

20. A number of people including children have been maimed (v) for life by these bombs.  

(ผู้คนจำนวนมากรวมทั้งเด็กๆ  ได้ถูก   ทำให้พิการบาดเจ็บทางกาย-ทำให้เสียแขนขาหรือส่วนของร่างกาย-ทำให้พิการ-ทำให้เสื่อมเสีย   ไปตลอดชีวิต  โดยระเบิดเหล่านี้)

(a) massacred    (แมส-ซะ-เคอะ)  (สังหารหมู่)

(b) assaulted    (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย, ข่มขืน)

(c) extradited    {ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน, ทำให้ (ผู้ร้าย) ถูกส่งข้ามแดน}

(d) assassinated    (ลอบสังหาร, ลอบฆ่า)

(e) disfigured    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปร่าง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 246)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. In 1897, President Grover Cleveland vetoed an immigration bill that required a literacy (n) test.

(ในปี  ๑๘๙๗, ประธานาธิบดีโกรเว่อร์ คลีฟแลนด์  ใช้สิทธิยับยั้งพระราชบัญญัติการอพยพเข้าเมืองซึ่งต้องการการทดสอบ  การรู้หนังสือ-ความสามารถอ่านออกเขียนได้)  (หมายถึง  การรู้หนังสือของผู้อพยพ)

(a) standard intelligence    (สติปัญญา-ความเฉลียวฉลาดมาตรฐาน)

(b) physical and mental health    (สุขภาพกายและจิต)

(c) current affairs    (เหตุการณ์ปัจจุบัน)

(d) reading and writing    (การอ่านและการเขียน)

 

2. As a result of his pioneering (v) work with Louis Armstrong in the late 1920’s, Earl Hines has been called the father of modern jazz piano.

(เป็นผลมาจากผลงาน   บุกเบิก-ริเริ่ม-นำทาง-หักร้างถางพง   ของเขากับหลุยส์ อาร์มสตรอง  ในช่วงปลายทศวรรษ  ๑๙๒๐, เอิร์ล  ไฮเนส  ได้ถูกเรียกว่าบิดาของเปียโนดนตรีแจสสมัยใหม่)

(a) professional    (เป็นมืออาชีพ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, เกี่ยวกับอาชีพ, โดยอาชีพ, ผู้มีวิชาชีพ, ผู้เชี่ยวชาญ, นักเล่น-นักกีฬาอาชีพ)

(b) artistic    (เกี่ยวกับศิลปะ)

(c) original    (ไม่เอาอย่างใคร, ไม่ซ้ำแบบใคร, แรกเริ่ม, เป็นครั้งแรก, ซึ่งมีมาแต่เดิม, เป็นของเดิม, เป็นของแท้, เดิม, ต้นตอ, ต้นฉบับ, เป็นรากฐาน, ใหม่, สด)

(d) excellent    (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

 

3. Ants follow scent trails so precisely that they can locate (v) their nests without hesitation.

(มดติดตามรอย (รอยทาง) กลิ่นได้อย่างแม่นยำมาก  จนกระทั่งพวกมันสามารถ  หาแหล่งที่ตั้ง-หาที่ตั้ง-กำหนดที่ตั้ง-ตั้งอยู่-ตั้งรกราก   รังของพวกมันได้อย่างไม่ลังเล)

(a) build    (สร้าง)

(b) clean    (ทำความสะอาด)

(c) display    (แสดง, การแสดง, การโชว์)

(d) find    (หา, พบ, เจอ, สืบหา, ค้น, ค้นพบ, พบความลับ, ได้รับ)

 

4. Apple trees need moisture in order to thrive (v).

(ต้นแอบเปิ้ลต้องการความชื้นเพื่อที่จะ   เจริญเติบโต-ก้าวหน้า-รุ่งเรือง-งอกงาม-เฟื่องฟู)

(a) bloom    (ออกดอก, สู่วัยหนุ่มสาว, ทำให้สดสวย, ดอกไม้, ดอกไม้บาน, ความเปล่งปลั่ง, การแตกเนื้อสาว)

(b) pollinate    (นำละอองสู่เกสรตัวเมีย)

(c) flourish    (เจริญ, งอกงาม, รุ่งเรือง, เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, แกว่ง, โบก, โอ้อวด, ประดับหรูหรา)

(d) bend    (โค้ง, งอ, ก้ม, ทำให้งอ, ทำให้โค้ง, โน้มน้าว, ดัด, หัน, เปลี่ยนทิศทาง)

 

5. Health experts say that walking briskly (adv.) strengthens the heart and lungs.

(ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่า  การเดิน   อย่างรวดเร็ว-ว่องไว-กระฉับกระเฉง-ปราดเปรียว-คล่อง- (ลม) แรง    ทำให้หัวใจและปอดแข็งแรงมากขึ้น)

(a) regularly    (เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, เป็นปกติ)

(b) energetically    (อย่างกระตือรือร้น, อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างขะมักเขม้น, อย่างมีพลัง, ชอบทำงาน)

(c) gracefully    (อย่างสง่างาม, อย่างสวยงาม)

(d) dramatically    (อย่างน่าตื่นเต้น)

 

6. I was so annoyed that I felt impelled (v) to write a letter to the paper.

(ผมรำคาญ (ถูกรบกวน) มาก  จนกระทั่งผมรู้สึกถูก  กระตุ้น-ผลักดัน-โน้มน้าว   ให้เขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพ์)  (เพื่อร้องเรียน)

(a) free    (มีอิสระ)

(b) satisfied    (พึงพอใจ)

(c) guilty    (สำนึกผิด, รู้สึกผิด)

(d) forced    (บังคับ)  (เป็นเพียงความหมายใกล้เคียงกับ  “impelled”)

 

7. A number of suspected terrorists have been revoked (v) to enter the country.

(ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจำนวนมาก  ได้ถูก  ยกเลิก-เพิกถอน-ลบล้าง   การเข้าประเทศ)

(a) reminded    (เตือน, เตือนให้ระลึกถึง)

(b) renewed    (ต่ออายุ, เริ่มใหม่, ทำใหม่, เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแซม, เสริม, เติม, ฟื้นฟู, สร้างใหม่)

(c) repealed    (ยกเลิก, ถอน, เลิกล้ม, ลบล้าง)

(d) reconfirmed    (ยืนยันซ้ำ)

 

8. The promise of a bonus acted as an incentive (n) to greater effort.

(คำมั่นสัญญาจะจ่ายโบนัส  กระทำเป็นเหมือนกับ   สิ่งจูงใจ-สิ่งกระตุ้น-เครื่องกระตุ้น-เครื่องส่งเสริม   ให้มีความพยายามมากยิ่งขึ้น)

(a) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(b) remuneration    (ค่าตอบแทน, การตอบแทน, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การชดเชย)

(c) encouragement    (การให้กำลังใจ, การส่งเสริม, การกระตุ้น)

(d) panic    (การตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย, ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย)

 

9. The initial (a - n) step is often the most difficult.

(ก้าวหรือขั้น   แรก-แรกเริ่ม-ตอนแรก-ดั้งเดิม-อักษรตัวแรก-ชื่อแรก-คำย่อ-ชื่อย่อ    มักจะยากที่สุดอยู่บ่อยๆ)  (หมายถึง  เมื่อเริ่มลงมือทำงานมักจะพบว่าเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด  แต่พอทำไปสักพักแล้ว  เกิดความคุ้นเคย  มีประสบการณ์  งานนั้นก็จะค่อยๆ ง่ายขึ้นเป็นลำดับ)

(a) quickest    (เร็วที่สุด)

(b) longest    (ยาวที่สุด)

(c) last    (สุดท้าย, ที่แล้ว, ที่ผ่านมา)

(d) first    (แรก, แรกสุด, เริ่มแรก, ประการแรก)

 

10. Doctors prescribe massive (a) doses of penicillin for patients with pneumonia. 

(แพทย์สั่งยาเพ็นนิซิลลิน   ปริมาณมาก-เป็นกองใหญ่-เป็นก้อนใหญ่และหนัก   สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม) 

(a) daily    (รายวัน, ประจำวัน)

(b) heavy    (มาก, จำนวนมาก, ใหญ่มาก, หนัก, ที่หนาแน่นมาก, หนา, ดก, อุ้ยอ้าย, สำคัญมาก, ลึกซึ้ง)

(c) double    (เป็น  ๒  เท่า)

(d) adequate    (พอเพียง, เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด)

 

11. Before taking such a test, one had better brush up on (idiom) his or her vocabulary.  

(ก่อนจะทำการทดสอบดังกล่าว  คนเราควรที่จะ  ปัดฝุ่น-ฟื้นฟูความรู้   คำศัพท์ของเขาหรือเธอ)

(a) translate    (แปลภาษา, แปลความให้เข้าใจง่ายขึ้น)

(b) revise    (แก้ไขใหม่, ปรับปรุงใหม่)

(c) review    (ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์, สังเกตการณ์)

(d) outline    (ร่างเค้าโครง, ร่างภาพคร่าวๆ, สรุปความ)

 

12. He is too obstinate (a) to admit that he had been wrong.

(เขา   ดื้อดึง-ดื้อรั้น-หัวแข็ง   เกินไปที่จะยอมรับว่า  เขาเป็นฝ่ายผิด)

(a) stubborn    (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ไม่เชื่อฟัง)

(b) frightened    (ตกใจกลัว)

(c) selfish    (เห็นแก่ตัว)

(d) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

 

13. Supporters of political parties vote (v) more frequently than non-supporters. 

(ผู้สนับสนุนพรรคการเมือง  ลงคะแนนเสียง  บ่อยครั้งกว่าผู้ที่ไม่สนับสนุนฯ)

(a) run for office    (ลงสมัครชิงตำแหน่ง)

(b) give their opinions    (แสดงความคิดเห็น)

(c) cast their ballots    (หย่อนบัตรลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง)

(d) criticize the government    (วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล)

 

14. He was able to mend (v) the cup and saucer.

(เขาสามารถ  ซ่อมแซม-แก้ไข-ปะ-ปรับปรุง   ถ้วยและจานรอง)

(a) wash    (ซัก, ล้าง, สระ)

(b) decorate    (ประดับประดา, ตกแต่ง)

(c) repair    (ซ่อมแซม)

(d) mold    (หล่อ)

 

15. The company staff’s confidence slowly dwindles (v) as the deadline of project completion approaches. 

(ความเชื่อมั่นของพนักงานของบริษัท   ลดน้อยลง-เล็กลง-หด-ทรุดโทรม-เสื่อมโทรม-สูญเสีย-ทำให้เล็กลง-ทำให้หดลง   อย่างช้าๆ  ในขณะที่เส้นตายของการสิ้นสุดโครงการใกล้เข้ามา)

(a) shifts    (เปลี่ยนแปลง)

(b) rises    (เพิ่มขึ้น)

(c) emerges    (โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา)

(d) diminishes    (ลดลง)

 

16. In our country all men are treated equally without regard to race, social origin, or creed (n).

(ในประเทศของเรา  คนทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ,  ต้นกำเนิดทางสังคม,  หรือ   ความเชื่อ-ลัทธิ)

(a) custom    (ขนบธรรมเนียม, ประเพณี)

(b) costume    (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าอาภรณ์, เครื่องแต่งกายของสตรี)

(c) belief    (ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส, ศรัทธา, ข้อบัญญัติทางศาสนา)

(d) sermon    (คำสอน, คำเทศน์)

 

17. Politicians nowadays, like those in ancient Roman times, are mostly adroit (a) public speakers.

(นักการเมืองในปัจจุบัน,  เหมือนกับนักการเมืองในสมัยโรมันโบราณ,  ส่วนใหญ่เป็นนักพูดในที่สาธารณะที่   คล่องแคล่ว-ชำนาญ)

(a) rapid    (เร็ว)

(b) dull    (ดัล)  (น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ซบเซา, ไม่มีชีวิตชีวา, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) skillful    (มีทักษะ, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว, มีฝีมือ, ช่ำชอง, มีความสามารถ)

 

18. My next-door neighbor gained a lot of clients as he claimed to be able to predict (v) the future.

(เพื่อนบ้านหลังถัดไปของผมได้ลูกค้ามากมาย  เนื่องจากเขาอ้างว่าสามารถ  ทำนาย-บอกล่วงหน้า-พยากรณ์   อนาคตได้)  (คือ  มีอาชีพหมอดู)

(a) estimate    (ประมาณการ, ประเมินค่า, ตีราคา)

(b) comprehend    (เข้าใจ)

(c) foretell    (ทำนาย, บอกล่วงหน้า)

(d) study    (เรียน, ศึกษา)

 

19. The parents were alarmed, but in the children’s presence they evinced (v) no sign of fright.

(พ่อแม่ตกใจกลัว  แต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกๆ  พวกเขาไม่  แสดง   อาการ (สัญลักษณ์) ของความสะดุ้งกลัวเลย)

(a) caused    (ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้)

(b) displayed    (แสดง, เปิดเผย, การแสดง, นิทรรศการ – เมื่อเป็นคำนาม)

(c) feigned    (แสร้งทำ)

(d) extoled    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

 

20. He is known to be a workaholic and gets immense (a) satisfaction from his job.

(เขาเป็นที่รู้จักกันในฐานะคนบ้างาน  และได้รับความพึงพอใจอย่าง   ใหญ่หลวง-มากมาย-ใหญ่มาก-มหึมา-มโหฬาร-กว้างขวาง-ไม่มีขอบเขต-เหลือคณานับ    จากงานของเขา)

(a) slight    (เล็กน้อย)

(b) enormous    (มากมาย, ใหญ่โต, มหึมา)  (ถ้าเป็นขนาด  คือ  ใหญ่   ปริมาณ  คือมาก)

(c) durable    (ทนทาน, คงทน)

(d) genuine    (เจ๊น-ยู-อิ้น)  (จริง, แท้, ไม่ปลอม, จริงใจ, ไม่เสแสร้ง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 245)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The term “automation” was coined (คอยน) (v) in the 1940’s.

(คำว่า  “ภาวะหรือลักษณะอัตโนมัติ”  ถูก  ประดิษฐ์-สร้าง   ในทศวรรษ  ๑๙๔๐)

(a) invented    (ประดิษฐ์, สร้างสรรค์, คิดค้นเอง, เสกสรร, กุเรื่อง)

(b) outdated    (ล้าสมัย, หมดสมัย, พ้นสมัย)

(c) criticized    (วิพากษ์วิจารณ์, ตำหนิ)

(d) modified    (เปลี่ยนแปลงแก้ไข)

 

2. Adverse (a) reactions to prescription drugs are a source of great concern to the medical profession.

(ปฏิกิริยาที่   เป็นผลร้าย-เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม-เป็นปฏิปักษ์-เสียเปรียบ    ต่อยาตามใบสั่งแพทย์  เป็นแหล่งกำเนิด (ต้นตอ) ของความวิตกกังวลอย่างยิ่งแก่วิชาชีพทางการแพทย์)

(a) Immediate    (ทันทีทันใด)

(b) Permanent    (ถาวร)

(c) Unforeseen    (ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, คาดไม่ถึง, นึกไม่ถึง)

(d) Negative    (ในทางลบ, เป็นการปฏิเสธ)

 

3. The erection (n) of the San Francisco Bay Bridge transformed once distant rural areas into bustling commuter suburbs.

(การก่อสร้าง-สิ่งก่อสร้าง-การตั้งตรง-การตั้งชัน-การลุก-การชู   (ของ) สะพานข้ามอ่าวซานฟรานซิสโก  ได้เปลี่ยนอาณาบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นชนบทที่ห่างไกล  ให้กลายเป็นชานเมืองของผู้ที่เดินทางไปมา (ระหว่างบ้านกับที่ทำงาน) ที่วุ่นวาย-จ้อกแจ้กจอแจ)

(a) extension    (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ต่อเติม)

(b) crossing    (การข้าม)

(c) construction    (การก่อสร้าง, วิธีการก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง)

(d) restoration    (การปฏิสังขรณ์, การบูรณะ, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม)

 

4. Results from experiments on invertebrates have confirmed (v) that learning takes place among lower forms of life.

 (ผลจากการทดลองในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  ได้   ยืนยัน-รับรอง-ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น   ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นในบรรดาสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ)  (คือ  สัตว์ชั้นต่ำก็มีการเรียนรู้เช่นเดียวกัน)

(a) verified    (พิสูจน์ความจริง, ยืนยันความจริง, ตรวจสอบความจริง, ค้นหาความจริง

(b) suggested    (แนะนำ, ชี้แนะ, บ่งชี้)

(c) proclaimed    (ประกาศ, แถลง, ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ)

(d) resolved    (ตกลงใจ, ตัดสินใจ, มีมติ, แยกวิเคราะห์, แยกสลาย)

 

5. Archaeology is an immense (a) and wide-ranging subject that covers a time span of some three million years.

(โบราณคดีเป็นสาขาวิชาที่  ใหญ่โต-มหึมา-มากมาย-มโหฬาร   และมีขอบเขตกว้างขวาง  ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาประมาณ    ล้านปี)

(a) time-consuming    (ใช้เวลามาก)

(b) in-depth    (เจาะลึก)

(c) historical    (เกี่ยวกับประวัติศาสตร์)

(d) tremendous    (ใหญ่โตมาก, มหึมา, มากมาย, อย่างยิ่ง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

 

6.  Currently, best-seller commodities (n) in our store include soap, detergent and washing machines.

(ในปัจจุบัน  สินค้า  ที่ขายดีที่สุดในร้านของเรา  รวมไปถึง  สบู่  ผงซักฟอก  และเครื่องซักผ้า)

(a) demands    (ความต้องการ)

(b) expenses    (ค่าใช้จ่าย, รายจ่าย)

(c) goods    (สินค้า)

(d) necessities    (สิ่งจำเป็น, ความจำเป็น, ความหลีกเลี่ยงไม่พ้น, ความแน่แท้)

 

7. Rainy days give some people a feeling of melancholy (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่) (n - a) and sluggishness.

{วันที่ฝนตกทำให้บางคนเกิดความรู้สึก   ภาวะจิตใจหดหู่-ใจคอเหี่ยวแห้ง-อาการครุ่นคิดมาก-หดหู่ใจ-ซึมเศร้า-สลดใจ-ซึ่งทำให้สลดใจ-ครุ่นคิดหนัก    และความเกียจคร้าน (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา)}

(a) failure    (ความล้มเหลว, ความไร้ผล, ความไม่สำเร็จ, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

(b) apprehension    (การจับกุม, ความเข้าใจ, ความกลัว)

(c) desperation    (ความสิ้นหวัง, ภาวะที่ล่อแหลม, ภาวะที่ร้ายแรง)

(d) sadness    (ความเศร้าโศก-เสียใจ-สลดใจ-ตรอมใจ)

 

8. The Public Relations’ Department’s function is to compile and analyze data, and subsequently disseminate (v) correct and genuine information.

(หน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์  คือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  และในเวลาต่อมา   เผยแพร่-กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย-แพร่    ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นเรื่องจริง)

(a) obtain    (ได้รับ)

(b) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(c) fabricate    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (กุเรื่องขึ้นมา, ปลอม, ปลอมแปลง, ทอ, สร้าง, ประ ดิษฐ์, คิดค้น)

(d) spread    (เผยแพร่, กระจาย, แผ่ออก, กางออก)

 

9. The Prime Minister issued a decree (n) that foreign migrant workers must be registered for temporary employment within three months from the New Year.

(ท่านนายกฯออก  คำสั่ง-คำบัญชา-กฤษฎีกา   ว่า  คนงานอพยพชาวต่างประเทศ  จะต้องลงทะเบียนสำหรับการจ้างงานชั่วคราว  ภายใน    เดือนนับจากปีใหม่)

(a) warning    (การเตือน)

(b) request    (การขอร้อง)

(c) order    (คำสั่ง)

(d) threat    (การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ภัย, อันตราย)

 

10. His face showed no sign of fatigue (n) after three consecutive sleepless nights during his final exam.

(ใบหน้าของเขามิได้แสดงอาการของ   ความเหนื่อยล้า-ความอ่อนเพลีย   หลังจากนอนไม่หลับ (ไม่ได้นอน) ติดต่อกันเป็นเวลา    คืน  ในระหว่างการสอบไล่)

(a) excitement    (ความตื่นเต้น)

(b) anger    (ความโกรธ)

(c) tiredness    (ความเหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อ่อนเพลีย)

(d) disappointment    (ความผิดหวัง)

 

11. The tendency of the human body to reject foreign matters is the primary impediment (n) to successful tissue transplantation.

(แนวโน้มของร่างกายมนุษย์ที่จะปฏิเสธวัตถุแปลกปลอม  เป็น   อุปสรรค-การขัดขวาง-การหน่วงเหนี่ยว-การต้านทาน   สำคัญที่สุด (อันดับแรก)  ต่อ  การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ประ สบความสำเร็จ)

(a) factor in    (ปัจจัยใน)

(b) obstacle to    (อุปสรรค-สิ่งกีดขวางต่อ)

(c) occurrence in    (การเกิดขึ้นใน)

(d) phenomenon of    (ปรากฏการณ์ของ)

 

12. As conspicuous (a), colorful, and behaviorally interesting components of the landscape, birds have always appealed to humans.

(ในฐานะองค์ประกอบของภูมิประเทศ   ที่เห็นได้โทนโท่-เด่นชัด-ชัดแจ้ง-เตะตา-เป็นที่สนใจ,  เต็มไปด้วยสีสัน,  และน่าสนใจในทางพฤติกรรม (หมายถึงขององค์ประกอบ)  นกดึงดูดใจมนุษย์อยู่เสมอ)

(a) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(b) noticeable    (สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย)

(c) wild    (ไวลด)  (เป็นป่า, ไม่เชื่อง, ป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม, ดุร้าย, รุนแรง, ไม่เป็นระเบียบ, ยุ่งเหยิง, ไม่มีการควบคุม, ไม่ได้ยับยั้ง, ฟุ่มเฟือย, คลั่ง, เอะอะ, เตลิดเปิดเปิง)

(d) characteristic    (ซึ่งเป็นคุณลักษณะ, ลักษณะ, อุปนิสัยใจคอ)

 

13. According to a number of physicians (n), high doses of vitamin C have little or no effect on the common cold.

(สอดคล้องกับ   แพทย์   จำนวนมาก   (การกิน) วิตามินซีในปริมาณที่มาก  มีผลกระทบเล็กน้อย  หรือไม่มีเลย  กับไข้หวัดธรรมดา)

(a) reports    (รายงาน)

(b) authorities    (เจ้าหน้าที่)

(c) druggists    (ดรั๊ก-กิสท)  (เภสัชกร, ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์)

(d) doctors    (แพทย์, หมอ)

 

14. Soap manufacturing was among the first industries in which using coal for fuel was a widespread (a) practice.

(การผลิตสบู่เป็นหนึ่งในบรรดาอุตสาหกรรมแรกๆ  ซึ่งการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต  เป็นการปฏิบัติที่   แพร่หลาย)

(a) clever    (ฉลาด)

(b) useful    (มีประโยชน์)

(c) broad-minded    (ใจกว้าง)

(d) common    (ธรรมดา, สามัญ, ปกติ, ร่วมกัน, พร้อมกัน, เหมือนกัน)

 

15. The Connecticut shore is a popular summer resort area, and, with its protected portion of the Long Island Sound, lures (v) boating enthusiasts.

(ชายฝั่งของรัฐคอนเนคติกัตเป็นพื้นที่ตากอากาศในฤดูร้อนที่เป็นที่นิยม  และ -  ด้วยส่วนที่ได้รับการคุ้มครองของอ่าว (หรือช่องแคบ) ลองไอซ์แลนด์ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่ง),   ดึงดูดใจ-ล่อใจ   ผู้มีความกระตือรือร้น-สนใจการพายเรือ – หรือการแล่นเรือ)

(a) shelters    (ให้ที่พักที่กำบัง, ที่พักที่กำบัง)

(b) delights    (ทำให้ยินดีหรือปลาบปลื้ม)

(c) attracts    (ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์)

(d) astounds    (ทำให้งงงวย, ทำให้ตกใจ – ด้วยความประหลาดใจ)

 

16. Trading companies put up (v) the money for the first English colonies in North America.

(บริษัทการค้า  จัดส่ง-จัดหา  เงินให้กับอาณานิคมของอังกฤษแห่งแรกๆในทวีปอเมริกาเหนือ)  (ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นประเทศสหรัฐฯ)

(a) borrowed    (ขอยืม)

(b) needed    (ต้องการ)

(c) supplied    (จัดส่ง, จัดหา, ส่งเสบียง, เสริม, ผนวก, ให้, ชดเชย, ชดใช้)

(d) earned    (หาได้, หามาได้, มีรายได้, ได้รับ, ได้กำไร)

 

17. In the 1920’s, the Progressive party led the way (v) in social reform legislation in the United States.

(ในทศวรรษ  ๑๙๒๐  พรรคก้าวหน้า  นำทาง-ชี้นำ   ในการออกกฎหมายการปฏิรูปทางสังคม  ในสหรัฐฯ)

(a) experimented    (ทำการทดลอง)

(b) pioneered    (นำทาง, บุกเบิก, ริเริ่ม, หักร้างถางพง)

(c) specialized    (มีความชำนาญเป็นพิเศษ)

(d) participated    (มีส่วนร่วม)

 

18. United States Navy Admiral Alfred Mahan wrote many books on naval strategy (n) and sea power.

(พลเรือเอก อัลเฟร็ด  มาร์ฮาน  แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ  เขียนหนังสือจำนวนมากในเรื่อง   ยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี-กลยุทธ์-แผนการณ์-วิธีการ-อุบาย   เกี่ยวกับกองทัพเรือ  และอำนาจทางทะเล)

(a) battles    (สงคราม, การทำสงคราม, การสู้รบ)

(b) tactics    (ยุทธวิธี, กลยุทธ์)

(c) history    (ประวัติศาสตร์)

(d) armaments    (อาวุธยุทโธปกรณ์, กองทัพติดอาวุธ, รถหุ้มเกราะ, ยานเกราะ, กำลังทหาร)

 

19. Among all societies, legal marriage is usually accompanied by some kind of ceremony that expresses group sanction (n) of the union.

(ในบรรดาสังคมทั้งหมด  การแต่งงานที่ถูกกฎหมาย (หรือตามกฎหมาย) มักจะตามมาด้วยพิธีการบางอย่าง  ซึ่งแสดงถึง   การเห็นด้วย-การยินยอม-การอนุญาต   ของกลุ่ม (ผู้ที่ไปร่วมพิธี) ในการสมรสกันนั้น)

(a) pressure    (ความกดดัน, แรงกดดัน)

(b) approval    (การเห็นด้วย, การยินยอม, การอนุมัติ-อนุญาต)

(c) opinion    (ความคิดเห็น)

(d) opposition    (การคัดค้าน, การต่อต้าน, การไม่เห็นด้วย)

 

20. Jewel experts claim that cultured pearls have greater luster (n) than do uncultivated pearls harvested from the sea.

(ผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรพลอย – หรือทรัพย์สินมีค่า – อ้างว่าไข่มุกต์เลี้ยงมี   ความเป็นเงา-ความเป็นมัน-ความแวววาว    มากกว่าไข่มุกต์ที่มิได้เพาะเลี้ยง  ที่ถูกเก็บขึ้นมาจากทะเล)

(a) durability    (ความทนทาน, ความคงทน)

(b) resilience    (ความยืดหยุ่น, ความหดได้, ความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิม, ความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ)

(c) radiance    (ความสว่าง, การส่องสว่าง, การปล่อยแสง, แสงที่แผ่รัศมี, ความร่าเริงแจ่มใส)

(d) value    (ค่า, คุณค่า, ราคา, มีราคา)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 244)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Many businesses provide a kind of retirement benefit (n) which is paid until the death of the former employee.

(ธุรกิจจำนวนมากให้   ผลประโยชน์-เงินช่วยเหลือ-เงินสงเคราะห์ยามเกษียณอายุงาน  ประเภทหนึ่ง  ซึ่งจะจ่ายให้จนกระทั่งอดีตพนักงานเสียชีวิต)

(a) patent    (ลิขสิทธิ์)

(b) subsidy    (เงินอุดหนุน, เงินสนับสนุน, เงินช่วยเหลือ)

(c) pension    (บำเหน็จบำนาญ)

(d) bargain    (การต่อรองราคา)

 

2. According to its label, that medicine should take effect (v) in about ten minutes.

(ตามที่สลากยาบอกไว้  ยานั้นจะ  ให้ผล-ออกฤทธิ์   ในอีกประมาณ  ๑๐  นาที)

(a) produce results    (ให้ผล, ออกฤทธิ์)

(b) dissolve completely    (ละลายไปโดยสิ้นเชิง)

(c) lose its strength    (สูญเสียกำลังหรือความแข็งแรง)

(d) penalize    (ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ปรับเปรียบเทียบ)

 

3. She is always diplomatic (a) when she deals with angry students.

(เธอ   มีไหวพริบในการพูดหรือทำ-มีความชำนาญทางการทูต   เสมอ  เมื่อเธอต้องเกี่ยวข้อง (รับมือ) กับนักเรียนที่กำลังโกรธ)

(a) firm    (มั่นคง, เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่)

(b) outspoken    (พูดจาโผงผาง, ขวานผ่าซาก)

(c) tactful    (มีไหวพริบดี, มีปฏิภาณดี, ฉลาด)

(d) rude    (หยาบคาย)

 

4. Gradually, the sound of the music and laughter died down (v).

(อย่างช้าๆ  เสียงดนตรีและเสียงหัวเราะ  สงบลง-ลดเสียงดังลง)

(a) became louder    (เสียงดังมากขึ้น)

(b) became softer    (เสียงดังลดลง)

(c) became more irritating    (น่าโมโหหรือฉุนเฉียวมากขึ้น)

(d) became more cheerful    (ร่าเริงมากขึ้น)

 

5. Before beginning classes, each student must fill out (v) many forms.

(ก่อนเริ่มต้นชั้นเรียน  นักเรียนแต่ละคนจะต้อง  กรอก-เติมให้เต็ม   แบบฟอร์มมากมาย)

(a) eliminate    (กำจัด, ทำลายให้หมดไป)

(b) complete    (เติมให้สมบูรณ์, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้แล้วเสร็จ)

(c) distribute    (แจกจ่าย, จำหน่าย, กระจาย)

(d) duplicate    (ทำสำเนา, ถ่ายสำเนา, อัดสำเนา, จำลอง, ทำซ้ำ)

 

6. Samuel Morse’s painting ability has been obscured (v) by his other accomplishments. 

(ความสามารถในการวาดภาพระบายสีของ  แซมมวล  มอร์ส  ได้ถูก  บดบัง-ปิดบัง-ทำให้ด้อยลง-ซ่อนเร้น-ทำให้มืดมนหรือมืดมัว    โดยความสำเร็จด้านอื่นๆ ของเขา)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง)

(b) hidden    (ซ่อนเร้น, ปิดบัง, อำพราง)

(c) exposed    (แสดง, เปิดเผย, ผึ่งแดดหรือลม, นำมาสัมผัสกับ)

(d) popularized    (ทำให้เป็นที่นิยมกันทั่วไป, ทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป)

 

7. He tramped (v) across the cream-colored carpet, leaving a trail of mud behind him. 

(เขา  เหยียบย่ำ-เดินเท้าเสียงดัง-เหยียบ-กระทืบ-พเนจร   ไปบนพรมสีครีม  โดยทิ้งรอย (รอยทาง, รอยเท้า) ที่เป็นโคลนไว้เบื้องหลัง)

(a) walked heavily    (เดินเท้าเสียงดัง, เดินเหยียบย่ำ)

(b) walked unsteadily    (เดินไม่มั่นคง, เดินสะเปะสะปะแบบคนเมา)

(c) skipped    (กระโดด, กระโดดข้าม, อ่านข้าม)

(d) limped    (เดินกระโผลกกระเผลก, เดินปวกเปียก, เดินขาเป๋)

 

8. The use of charms and talismans, still prevalent (a) in modern times, is of ancient origin. 

(การใช้เครื่องรางเวทมนตร์คาถา  และของขลังผ้ายันต์,  ซึ่งยังคง   มีอยู่ดาษดื่น-แพร่หลาย  ในยุคสมัยใหม่,  มีจุดกำเนิดมาจากสมัยโบราณ)

(a) popular    (เป็นที่นิยม)

(b) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง)

(c) noteworthy    (น่าสังเกต)

(d) acceptable    (สามารถยอมรับได้)

 

9. Bears tend to congregate (v - a) during the mating season and then pair off and mate in seclusion. 

(หมีมีแนวโน้มที่จะ  มารวมกัน-ชุมนุม-จับกลุ่มกัน-รวบรวม-ซึ่งชุมนุมกัน-ซึ่งจับกลุ่มกัน   ในระหว่างฤดูผสมพันธุ์  และต่อจากนั้นจะจับคู่และผสมพันธุ์กันโดยแยกตัวออกมาจากกลุ่ม – หรือในสถานที่ที่ห่างไกลจากกลุ่ม)

(a) roam    (ท่องเที่ยวไป, ตระเวนไป, พเนจร)

(b) hibernate    (จำศีล, ไม่ออกหากินในหน้าหนาว)

(c) gather    (รวมกัน, ชุมนุม)

(d) surpass    (เหนือกว่า, ดีกว่า, เลย, ล้ำ, เกิน, ข้าม, แซง)

 

10. Bats have made remarkable (a) adaptations with regard to food sources. 

(ค้างคาวได้ทำการปรับตัวที่   พิเศษ-น่าทึ่ง-น่าสังเกต-ยอดเยี่ยม   เกี่ยวกับแหล่งอาหาร)

(a) continual    (ต่อเนื่องกันไปแบบเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุด)

(b) fundamental    (ซึ่งเป็นพื้นฐานหรือรากฐาน)

(c) peculiar    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(d) extraordinary    (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

 

11. Some type of glassware are more fragile (a) than others.

(เครื่องแก้วบางชนิด  เปราะบาง-แตกหักได้ง่าย-เสียหายง่าย-อ่อนแอ-บอบบาง-อ่อน   กว่าชนิดอื่นๆ)

(a) available    (สามารถหามาได้, มี, หาได้, หาง่าย, เท่าที่จะหาได้)

(b) breakable    (ซึ่งแตกได้)

(c) practical    (ใช้ได้, ได้ผล, เหมาะสม, มีประโยชน์, ตามความเป็นจริง, เกี่ยวกับการปฏิบัติ, เน้นในทางปฏิบัติ)

(d) popular    (เป็นที่นิยมชมชอบ)

 

12. Molly Pitcher was the fictitious name given to a woman who fought valiantly (adv.) in the Revolutionary War.

(มอลลี่ พิทเช่อร์  เป็นชื่อซึ่งแต่งขึ้น (ไม่มีตัวตนจริง) ที่ให้กับผู้หญิงคนหนึ่ง  ผู้ซึ่งต่อสู้   อย่างกล้าหาญ   ในสงครามปฏิวัติ)  (คือ  สงครามที่อเมริกา (สมัยเป็นอาณานิคม) กู้เอกราชจากอังกฤษ  เมื่อกว่า ๒๐๐  ปีมาแล้ว)

(a) tirelessly    (อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย-ไม่เมื่อยล้า-ไม่เบื่อหน่าย)

(b) viciously    (อย่างชั่วร้าย-เสื่อมทราม-เลวทราม-ดุร้าย-ร้ายกาจ)

(c) needlessly    (อย่างไม่จำเป็น)

(d) bravely    (อย่างกล้าหาญ)

 

13. One major hazard (n) of space travel is the radiation that exists beyond Earth’s atmosphere.

(อันตราย-ภัย-การเสี่ยง-สิ่งที่เป็นอันตราย   ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเดินทางในอวกาศ  คือกัมมันตภาพรังสี (หรือการแผ่รังสี)  ซึ่งมีอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของโลก)

(a) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(b) mystery    (ความลึกลับ, ความลี้ลับ, ความลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้)

(c) reward    (รางวัล)

(d) danger    (อันตราย)

 

14. Birds play a large part in plant reproduction by disseminating (v) seeds across large areas.

(นกมีส่วนอย่างมากในการขยายพันธ์ของพืช  โดยการ  แพร่กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย-เผยแพร่   เมล็ดไปทั่วพื้นที่กว้างใหญ่)

(a) crushing    (บด, ทำให้แตก, ขยี้, บี้, คั้น, เหยียบ, กำจัด, ทำลาย)

(b) finding    (พบ, ค้น, หา, เจอ)

(c) spreading    (กระจาย, ทำให้กระจาย, แพร่, แผ่, กาง, คลี่)

(d) ingesting    (นำเข้าไปในร่างกายโดยทางปาก)

 

15. Exploding stars burst unexpectedly with such tremendous (a) energy that they hurl huge amounts of gas into space.

(ดาวที่ระเบิด  ระเบิดอย่างไม่คาดฝันด้วยพลังงาน   มหาศาล-มากมาย-มหึมา-ใหญ่โตมาก-อย่างยิ่ง-น่ากลัว-น่าตกตะลึง-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม   อย่างมาก  จนกระทั่งมันเหวี่ยงกาซปริมาณมหึมาไปในอวกาศ)

(a) traumatic    (ซึ่งเจ็บปวด, ซึ่งทรมาน)

(b) great    (มหึมา, มากมาย, ใหญ่โต)

(c) surprising    (น่าประหลาดใจ)

(d) sudden    (ทันทีทันใด)

 

16. She has lived with her aunt since her childhood and has great affection (n) and respect for her.

(เธอได้อาศัยอยู่กับป้าของเธอตั้งแต่ในวัยเด็ก  และมี  ความรัก-ความชอบ-ความเมตตา   และความเคารพต่อป้าเป็นอย่างมาก)

(a) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(b) fondness    (ความรัก, ความชอบ, ความติดอกติดใจ, ความโง่, ความงมงาย)

(c) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(d) fear    (ความกลัว)

 

17. “Do as you would be done by.” is a well-known precept (n).

(“จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา”  เป็น   สุภาษิต-คำสอน   ที่เป็นที่รู้จักกันดี)

(a) rule    (กฎ, ระเบียบ)

(b) proverb    (พรอฟ-เวิร์บ)  (สุภาษิต, คติพจน์, คำพังเพย, คำสอนใจ)

(c) belief    (ความเชื่อ, ความเชื่อมั่น, ความศรัทธา)

(d) remark    (คำกล่าว, คำพูด, หมายเหตุ)

 

18. His speech was impromptu (a - n) but it was so well delivered and very informative.

(สุนทรพจน์ของเขา   มิได้ตระเตรียมมาก่อน-กะทันหัน-ทันควัน-เฉพาะหน้า-การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน-กลอนสด    แต่ว่ามันได้ถูกกล่าวอย่างดีมาก  และให้ความรู้-ข้อมูลข่าวสารมาก)

(a) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(b) improper    (ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร)

(c) not rehearsed    (มิได้ฝึกซ้อม-ซักซ้อม-ทดลอง)

(d) of no value    (ไม่มีค่า)

 

19. The recent flood in southern Thailand was a calamity (n) which caused tremendous loss of lives and properties.

(น้ำท่วมเมื่อเร็วๆ มานี้ทางภาคใต้ของประเทศไทย  เป็น  ภัยพิบัติ-ความหายนะ   ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล)

(a) miracle    (ปาฏิหาริย์, เรื่องอัศจรรย์, ความอัศจรรย์)

(b) novelty    (นอฟ-เวิล-ที่)  (ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่, ประสบการณ์ใหม่, เรื่องหรือสิ่งใหม่, สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราว)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, ความเอะอะโกลาหล, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล)

(d) disaster    (ดิ-ซาส-เทอะ)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)

 

20. The alarm emits (v) infrared rays which are used to detect any intruders.

(สัญญาณเตือนภัย  ปล่อยออกมา-เปล่งออกมา-ฉาย-ส่อง-แพร่กระจาย    รังสีอินฟาเร็ด  ซึ่งถูกใช้สืบค้น-ค้นหาผู้บุกรุกใดๆ ก็ตาม)  (คือ  ปล่อยรังสีอินฟาเร็ดออกมา)

 (a) threatens    (คุกคาม, ขู่เข็ญ, ขู่กรรโชก, เป็นภัยต่อ, เป็นอันตรายต่อ)

 (b) absorbs    (ดูดซึม, ดูดซับ, ดูดกลืน)

 (c) neglects    (ละเลย, เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ไม่เอาใจใส่)

 (d) discharges    (ปล่อย, ปล่อยกระแสไฟฟ้า, ขับออก, ระบายออก, ทำให้พ้นหน้าที่-ความรับผิดชอบ, ปล่อยตัว, ขนถ่าย (สินค้า), ปลดออกจากงาน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 243)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Nineteenth-century movements to improve sanitation occurred simultaneously (adv.) in several European countries.

(ขบวนการหรือการเคลื่อนไหวในศตวรรษที่  ๑๙  ที่จะปรับปรุงด้านสุขอนามัย  เกิดขึ้น  อย่างพร้อมๆกัน-ในเวลาเดียวกัน-เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน   ในหลายๆประเทศในยุโรป)

(a) suddenly    (ในทันทีทันใด)

(b) spontaneously    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาตญาณ)

(c) gradually    (ทีละน้อย)

(d) concurrently    (อย่างพร้อมๆกัน, ในเวลาเดียวกัน)

 

2. Cattle were initially (adv.) the dominant commodity in India.

(วัวควายเป็นสินค้า  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ (เด่น)   แต่ดั้งเดิม-เริ่มต้น-เริ่มแรก-ในตอนแรก   ในประเทศอินเดีย)

(a) undoubtedly    (อย่างไม่มีปัญหา,  อย่างไม่ต้องสงสัย)

(b) originally    (โดยดั้งเดิม, โดยมีมาแต่เดิม, ครั้งแรก)

(c) eventually    (ในที่สุด)

(d) apparently    (อย่างชัดเจน, อย่างเห็นได้ชัด)

 

3. Congress first authorized a Department of Education in 1867 to collect and disseminate (v) information on education.

(สภาคองเกรสอนุญาตเป็นครั้งแรกให้กระทรวงศึกษาในปี  ๑๘๖๗  เก็บรวบรวมและ  เผยแพร่-แพร่กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย   ข้อมูลข่าวสารในด้านการศึกษา)

(a) publish    (ตีพิมพ์)

(b) record    (บันทึก)

(c) analyze    (วิเคราะห์)

(d) distribute    (เผยแพร่, แพร่กระจาย, แจก, แจกจ่าย, จำหน่าย)

 

4. Most of the effects of science are really beneficial (a) to people.

(อิทธิพลหรือผลกระทบส่วนใหญ่ของวิทยาศาสตร์   เป็นประโยชน์-มีประโยชน์-เป็นผลดี-ซึ่งช่วยเหลือ-มีสิทธิในการใช้สอย   อย่างแท้จริงกับผู้คน)

(a) essential    (จำเป็น, สำคัญ, จะขาดเสียมิได้)

(b) conceivable    (นึกเห็นได้, พอจะนึกภาพออก, เป็นไปได้, พอที่จะคิดออก)

(c) advantageous    (มีประโยชน์, ได้ประโยชน์, ได้กำไร)

(d) detrimental    (ซึ่งเป็นผลเสียหรือผลร้าย, เป็นอันตราย, เป็นภัย)

 

5. The cat’s independent personality, grace, cleanliness, and subtle displays of affection (n) have wide appeal. 

(บุคลิกที่เป็นอิสระ  ความสง่างาม  ความสะอาด  และการแสดง   ความรัก-ความชอบ   (เจ้าของมัน)  ที่ลึกลับ-เข้าใจยาก  ของแมว  มีเสน่ห์หรือแรงดึงดูดใจอย่างกว้างขวาง)  (หมายถึง เนื่องมาจากคุณสมบัติเหล่านั้นของแมว  ทำให้มันเป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์)

(a) devotion    (การอุทิศตัว)

(b) fondness    (ความรัก, ความชอบ, ความติดอกติดใจ, ความโง่งมงาย)

(c) instinct    (สัญชาตญาณ)

(d) passion    (อารมณ์, ความรู้สึกเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น, ความใคร่, กิเลส, ตัณหา)

 

6. A mountain’s lower slopes may support grass and timber, although the crest may be barren (a) and snow-covered.

(ส่วนลาดชันด้านล่างของภูเขาอาจจะมีหญ้าและต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่  แม้ว่ายอดเขาอาจจะ  ปราศจากพืชผล-แห้งแล้ง   และปกคลุมด้วยหิมะ)

(a) chilly    (เย็นเยือก)

(b) isolated    (ปลีกตัวโดดเดี่ยว)

(c) lifeless    (ไม่มีสิ่งมีชีวิต)

(d) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

 

7. The atmosphere moderates daytime temperature and retards (v) night heat loss. 

(ชั้นบรรยากาศช่วยบรรเทาอุณหภูมิ (ความร้อน) ในเวลากลางวัน  และ   ทำให้ช้าลง-ขัดขวาง-ถ่วง-หน่วง-ทำให้ลดความเร็ว-เป็นอุปสรรค   การสูญเสียความร้อนในเวลากลางคืน)  (คือ  ทำให้การสูญเสียความร้อนฯ ช้าลง)

(a) prevents    (ป้องกัน, ขัดขวาง)

(b) aids    (ช่วย, ช่วยเหลือ)

(c) enables    (ทำให้สามารถ)

(d) slows    (ทำให้ช้า)

 

8. In early typewriters the typists were unable to see what was being typed, but later models corrected this flaw (n - v).

(ในเครื่องพิมพ์ดีดยุคแรกๆ  นักพิมพ์ดีดไม่สามารถมองเห็นสิ่ง (ข้อความ) ที่กำลังถูกพิมพ์   แต่เครื่องพิมพ์ฯ  รุ่นต่อๆ มาได้แก้ไข   ข้อบกพร่อง-จุดอ่อน-ช่องโหว่-มลทิน-ตำหนิ-จุดด่างพร้อย-เป็นรอยร้าว-เกิดจุดด่างพร้อย-ทำให้เกิดรอยร้าว (มลทิน, จุดอ่อน, ข้อบกพร่อง)   นี้)
(a) mistake    (ความผิด)

(b) situation    (สถานการณ์)

(c) fault    (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน)

(d) advantage    (ข้อได้เปรียบ, ประโยชน์)

 

9. The parents were unable to pacify (v) their crying baby.

(พ่อแม่ไม่สามารถ  ปลอบขวัญ-ทำให้สงบ-ทำให้เงียบ-ทำให้สุขุม   ลูกน้อยที่ร้องไห้)

(a) beat    (ตี, ทุบ, กระแทก, เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน, ดีกว่า, เก่งกว่า, รบชนะ, พิชิต)

(b) soothe    (ปลอบขวัญ, ปลอบโยน, ปลอบ, ประโลมใจ, ทำให้บรรเทา, ลด)

(c) shut the mouth of    (ปิดปากของ)

(d) modify    (ม้อด-ดิ-ไฟ)  (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง, ดัดแปลง, ลดความรุนแรง, ลดหย่อน)

 

10. Jessica always has coarse (a) manners.

(เจสซิกามีกิริยามารยาท   หยาบคาย- (มีเนื้อ) หยาบ-ขาดรสนิยม-มีคุณภาพที่เลว-ธรรมดาๆ   อยู่เสมอ)

(a) polite    (สุภาพ)

(b) delicate    (ละเอียดอ่อน, บอบบาง, ประณีต, อ่อนช้อย, อ่อนแอ, แตกง่าย, ยากที่จะจัดการ)

(c) vulgar    (วั้ล-เกอะ)  (หยาบ, หยาบคาย, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, พื้นๆ, ธรรมดาสามัญ)

(d) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, ระมัดระวัง, เอาอกเอาใจผู้อื่น)

 

11. Superficial (a) relationship cannot last forever.

(ความสัมพันธ์ที่   ผิวเผิน-ตื้นๆ-ไม่ลึกซึ้ง-ใกล้ผิวหน้า   ไม่สามารถทน (ดำรง) อยู่ได้ตลอดไป)

(a) Cheating    (ต้มตุ๋น, หลอกลวง)

(b) Robust    (แข็งแกร่ง, แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ)

(c) Deep    (ลึก, ลึกซึ้ง)

(d) Shallow    (ไม่ลึกซึ้ง, ผิวเผิน, ตื้น, ไม่ลึก)

 

12. This new invention has an enormous sales potential (n).

(สิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่นี้มี   ความเป็นไปได้-ศักยภาพ   การจำหน่ายที่มหาศาล)  (คือ  น่าจะขายได้ดีอย่างมาก)

(a) increase    (การเพิ่มขึ้น)

(b) decrease    (การลดลง)

(c) possibility    (ความเป็นไปได้)

(d) discount    (การลดราคา)

 

13. The outlook of borrowers is bleak (a), as interest rates are certain to rise. 

(ลักษณะท่าทางของผู้กู้   หม่นหมอง-เศร้าโศก-สิ้นหวัง   เนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน)

(a) depressing    (หดหู่, เศร้าหมอง, ซึมเศร้า)

(b) hopeful    (มีความหวัง)

(c) concerned    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(d) cheerful    (ร่าเริง)

 

14. The national debt and chronic trade deficit have plagued (เพลก-ดึ) (v - n) international confidence in America.  

(หนี้แห่งชาติและการขาดดุลการค้าแบบเรื้อรัง  ได้   รบกวน-ทำให้รำคาญ-ทำให้เกิดกาฬโรค-ทำให้เกิดภัยพิบัติ-ทำให้เกิดความทุกข์-โรคระบาด-โรคห่า-สิ่งที่น่ารำคาญ   ต่อความเชื่อมั่นระหว่างประเทศในอเมริกา)

(a) betrayed    (ทรยศ, หักหลัง)

(b) bothered    (รบกวน, ทำให้รำคาญ)

(c) destroyed    (ทำลาย, ฆ่า)

(d) undermined    (บ่อนทำลาย, ทำลายทีละน้อย, ทำลายอย่างลับๆ, ขุด, เซาะ, ขุดอุโมงค์)

 

15. Scientists speculate that unrestrained (a) population growth and dwindling resources may force humans to look to the sea for food.

(นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า  การเติบโตของประชากร   ที่ไม่มีการควบคุม   และทรัพยากรที่ลดลง  อาจจะบังคับให้มนุษย์ต้องมองไปที่ทะเลเพื่อ (นำสัตว์น้ำมาทำเป็น) อาหาร)

(a) unavoidable    (ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้)

(b) unexpected    (ซึ่งไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง)

(c) unchecked    (ไม่ตรวจสอบ, ไม่ยับยั้ง, ไม่สกัด)

(d) unnecessary    (ไม่จำเป็น)

 

16. Smallpox was considered eradicated (v) two years after the last known case was reported in Somalia in 1977.

(ไข้ทรพิษถูกถือว่าถูก   กำจัดทำลายหมดไป-ถอนรากถอนโคน     ปีหลังจากกรณีที่รู้จักกันรายสุดท้าย (หมายถึงไข้ทรพิษ)  ได้รับการรายงานในโซมาเลียในปี  ๑๙๗๗)

(a) cured    (เยียวยา, รักษา)

(b) controlled    (ควบคุม)

(c) eliminated    (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ลบทิ้ง)

(d) quarantined    (กักบริเวณคนหรือสัตว์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค)

 

17. Hawaii is economically vigorous (a), with extensive agriculture and manufacturing, and is a Pacific Basin transportation and cultural center.

(รัฐฮาวาย   แข็งแรง-มีพลัง-เจริญเติบโตได้ดี-แรง-กระฉับกระเฉง-มีอำนาจ   ทางเศรษฐกิจ  ด้วยการเกษตรและการผลิตสินค้าอย่างกว้างขวาง  และเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและวัฒนธรรมของลุ่มน้ำแปซิฟิก)

(a) dependable    (สามารถพึ่งพาได้)

(b) fragile    (แฟร้จ-ไจล)  (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย, เสียหายง่าย, อ่อนแอ, บอบบาง)

(c) prestigious    (มีชื่อเสียง, มีอิทธิพล)

(d) robust    (แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ, เอางานเอาการ, ที่ใช้กำลังมาก)

 

18. An intensification of internal stress and conflict among social, racial, and ideological groups has had profound (a) effects on education in the twentieth century.

(ความเข้มข้นรุนแรงของความตรึงเครียดและความขัดแย้งภายใน  ในบรรดากลุ่มต่างๆทางสังคม  เชื้อชาติ  และอุดมการณ์  ได้มีผลกระทบที่   ลึกซึ้ง-ล้ำลึก-แน่นแฟ้น   ต่อการศึกษาในศตวรรษที่  ๒๐)

(a) superficial    (ผิวเผิน. ไม่ลึกซึ้ง, ไม่สำคัญ, ตื้นๆ, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า)

(b) moderate    (ม้อด-เดอ-เรท)  (ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป)

(c) significant    (สำคัญ, มีลักษณะสำคัญ, มีความหมาย, มีผล)

(d) inevitable    (ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

 

19. The initial assumption that the earth was flat was not erroneous (a) to the people of that time.

(สมมติฐานเบื้องต้น (ดั้งเดิม-แรกเริ่ม) ที่ว่าโลกแบน  ไม่   ผิด-ไม่ถูกต้อง-เข้าใจผิด-เกี่ยวกับความผิดหรือสิ่งที่ผิด   สำหรับผู้คนในยุคนั้น)

(a) immoral    (ผิดศีลธรรม, ไร้ศีลธรรม)

(b) illogical    (ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล)

(c) unsupported    (ไม่ได้รับการสนับสนุน)

(d) incorrect    (ผิด, ไม่ถูกต้อง)

 

20. The mermaid is a mythical (a) creature that appears in folk tales from many countries.

(นางเงือกเป็นสัตว์   ในนิยาย-ในจินตนาการ-เป็นเรื่องจินตนาการ-เกี่ยวกับนิยายหรือเรื่องที่แต่งขึ้น   ซึ่งปรากฏขึ้นในนิทานชาวบ้าน – หรือนิทานพื้นเมือง – จากหลายประเทศ)

(a) imaginary    (ในจินตนาการ, เพ้อฝัน, ไม่จริง, เป็นมโนภาพ)

(b) mysterious    (ลึกลับ, ลี้ลับ, แปลกประหลาด)

(c) amphibian    (ครึ่งบกครึ่งน้ำ)

(d) gorgeous    (หรูหรา, โอ่อ่า, วิเศษ, สวยงาม, น่ายินดี)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 242)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Before TV, candidates relied chiefly on public appearances to entreat (v) people to vote for them.

(ก่อนที่จะมีทีวี  ผู้สมัคร (รับเลือกตั้ง) พึ่งพาอาศัยโดยส่วนใหญ่กับการปรากฏตัวในที่สาธารณะ  เพื่อ  ขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน   ประชาชนให้ลงคะแนนให้พวกเขา)

(a) permit    (อนุญาต)

(b) influence    (มีอิทธิพลต่อ, มีผลกระทบกับ)

(c) beseech    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง)

(d) advocate    (สนับสนุน)

 

2. In the early 1900’s, the Ringling brothers assembled the world’s largest, most celebrated (a), and most spectacular circus.

(ในช่วงต้นศตวรรษ  ๑๙๐๐  พี่น้องตระกูลริงลิงรวบรวมคณะละครสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด,  มีชื่อเสียงมาก  ที่สุด  และโอ่อ่าตระการตา-น่าดูมากที่สุดของโลก)

(a) advanced    (ก้าวหน้า, ทันสมัย)

(b) renowned    (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(c) daring    (กล้าหาญ)

(d) unusual    (ไม่ธรรมดา, พิเศษ, ผิดปกติ)

 

3. Roller-skating, a sport that has an obscure (a - v) origin, is popular among children worldwide.

(การใส่รองเท้าสเกต    ล้อวิ่งไปบนถนน,  ซึ่งเป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดที่   ไม่ชัดแจ้ง-คลุมเครือ-มืดมัว-มืดมน-มัว-ไม่มีชื่อเสียง-เล็กน้อย-ห่างไกล-ไกลลิบลับ-ปิดบัง-ซ่อนเร้น-ทำให้มืดมัว-ทำให้คลุมเครือ,   เป็นที่นิยมในบรรดาเด็กๆ ทั่วโลก)

(a) occult    (ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, เข้าใจยาก)

(b) bizarre    (แปลก, ประหลาด, ชอบกล)

(c) perilous  (มีอันตราย)

(d) unclear    (ไม่ชัดเจน)

 

4. President Donald Trump has planned to put up (v) a wall along the border of the United States and Mexico.

(ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมพ์  มีแผนที่จะ  สร้าง-จัดตั้ง   กำแพงตามแนวชายแดนของสหรัฐฯ และเม็กซิโก)

(a) design    (ออกแบบ)

(b) demolish    (รื้อทำลาย)

(c) establish    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, กำหนด, บัญญัติ)

(d) climb    (ปีน, ไต่)

 

5. The National Association for the Advancement of Colored People was intentionally (adv.) founded on the one hundredth anniversary of Abraham Lincoln’s birth.

(สมาคมแห่งชาติสำหรับความก้าวหน้าของคนผิวสี  ถูกก่อตั้งขึ้นมา   โดยเจตนา-อย่างตั้งใจ    ในวันครบรอบวันเกิด  ๑๐๐  ปีของ (อดีตประธานาธิบดี) อับราฮัม  ลิงคอล์น)

(a) initially    (ในเบื้องแรก, ในเบื้องต้น, ในตอนเริ่มต้น)

(b) deliberately    (โดยเจตนา, โดยตั้งใจ)

(c) historically    (ในทางประวัติศาสตร์)

(d) haphazardly    (โดยบังเอิญ, โดยมิได้ตั้งใจ, ตามอำเภอใจ, โดยมิได้มีการวางแผน, อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างไร้จุดหมาย)

 

6. We are at an important juncture (n) in the negotiations.

(เราอยู่ ณ  ช่วงเวลา-วิกฤตการณ์-จุดเชื่อมต่อ-จุดประสาน-ชุมทาง-ที่บรรจบ-หัวต่อ-สิ่งเชื่อมต่อ   ที่สำคัญในการเจรจา)

(a) a time in a process of events    (ระยะเวลาในกระบวนการหนึ่งของเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์)

(b) rejection    (การปฏิเสธ, การบอกปัด)

(c) violation    (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

(d) injunction    (คำสั่ง, คำสั่งศาล, คำตักเตือน)

 

7. Leonardo da Vinci’s Mona Lisa is a portrait of a woman with an enigmatic (a) smile.

(ภาพวาด  “โมนา ลิซ่าร์”  ของเลโอนาร์โด ดา วินซี  เป็นภาพครึ่งตัวของสตรีที่มีรอยยิ้มที่   เป็นปริศนา-ลึกลับ-น่าฉงนสนเท่ห์)

(a) encouraging    (บำรุงขวัญ, ให้กำลังใจ)

(b) mocking    (เยาะเย้ย, เย้ยหยัน)

(c) mysterious    (ลึกลับ, ลี้ลับ, เป็นที่สงสัย, ไม่สามารถอธิบายได้, ลับๆล่อๆ)

(d) apologetic    (ซึ่งเป็นการขอโทษ-ขออภัย)

 

8. Environmentalists are exasperated (v) by the constant killing of dolphins and whales.

(นักสิ่งแวดล้อม   โกรธเคืองอย่างมาก-ถูกเพิ่มความรุนแรง   กับการสังหารปลาโลมาและปลาวาฬที่เกิดขึ้นเป็นประจำ)

(a) dismayed    (ท้อใจ, ท้อแท้, ตกใจ, สะดุ้งกลัว, ตกตะลึง)

(b) terrified    (ตกใจกลัว, สะดุ้งกลัว)

(c) irritated    (โมโห, โกรธเคือง, ฉุนเฉียว, ถูกกวนประสาท, ระคายเคือง, อักเสบ)

(d) delighted    (ปลาบปลื้ม, ยินดี, ปิติ)

 

9. After 1850, various states in the United States began to pass compulsory (a) school attendance laws.

(หลังจากปี  ๑๘๕๐  รัฐต่างๆในสหรัฐฯ เริ่มผ่าน (ออก) กฎหมายการเข้าเรียนในโรงเรียน   แบบบังคับ-ซึ่งเป็นการบังคับ)  (คือ  ออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ)

(a) diversified    (หลากหลาย, ต่างๆกัน)

(b) strict    (เข้มงวด, รัดกุม)

(c) free    (อิสระ, เสรี, ไม่คิดมูลค่า)

(d) mandatory    (แม้น-เด-ทอ-รี่)  (ซึ่งเป็นการบังคับ, ซึ่งจำเป็น, เกี่ยวกับคำสั่งหรือข้อบังคับ, มีลักษณะเป็นคำสั่ง)

 

10. Industrial self-sufficiency in the United States developed simultaneously (adv.) with  the mass production of textiles in New England.

(ความพอเพียงในตัวเองทางด้านอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ  พัฒนาขึ้น  อย่างพร้อมๆกัน-ในเวลาเดียวกัน   กับการผลิตในปริมาณมากของสิ่งทอในภาคนิวอิงแลนด์)  (คือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ  ที่ติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก – หมายถึงในช่วงเวลาดังกล่าว  สหรัฐฯไม่ต้องสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเหมือนในอดีต)

(a) smoothly    (อย่างราบรื่น-ราบเรียบ)

(b) spontaneously    (อย่างเกิดขึ้นได้เอง, อย่างอัตโนมัติ)

(c) progressively    (อย่างก้าวหน้า)

(d) concurrently    (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือร่วมกัน, อย่างพร้อมเพรียง, อย่างมีอำนาจเท่าๆ กัน)

 

11. Amnesia varies in its intensity, but most victims have little or no recollection (n) of past events.

(โรคความจำเสื่อมแตกต่างกันในเรื่องของความรุนแรง  แต่เหยื่อส่วนมากมี   ความทรงจำ-การระลึกได้   ถึงเหตุการณ์ในอดีตแต่เพียงเล็กน้อย  หรือไม่มี – ความทรงจำ - เลย)

(a) notion    (ความคิด)

(b) knowledge    (ความรู้)

(c) memory    (ความจำ)

(d) retrospection    (การพิจารณาย้อนหลัง, การพิจารณาเรื่องในอดีต)

 

12. Beavers are gregarious and dwell in colonies, which in favorable circumstances may persist (v) for centuries.

(ตัวบีเวอร์ชอบอยู่รวมฝูง  และอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม (colony),  ซึ่งในสถานการณ์ที่เอื้ออำนวย-เหมาะสม (โคโลนีดังกล่าว) อาจ   ดำรงอยู่-ทนทาน-ยืนหยัด-ยืนกราน-ดื้อรั้น-ดื้อ-เพียร-ฝังแน่น   เป็นเวลาหลายศตวรรษ)

(a) breed    (ออกลูก, แพร่พันธุ์, ตั้งท้อง, ทำให้เกิด, เพาะ, ฟักไข่, เลี้ยง, อบรม)

(b) last    (อยู่ไปได้นาน, ทนไปได้นาน, ยืนหยัด, ทนทาน, ต่อเนื่อง, ต่อไป)

(c) feed    (ให้อาหาร, ป้อนอาหาร, ป้อน, เลี้ยง, เลี้ยงให้อ้วน, ให้, จัดให้, กิน, กินอาหาร)

(d) decay    {เน่าเปื่อย, ผุพัง, สลาย, (ฟัน) ผุ}

 

13. It is widely believed that one barrier (n) to world peace is the nuclear arms buildup. 

(มันถูกเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า  อุปสรรค-สิ่งกีดขวาง-ด่านศุลกากร   ประการหนึ่งต่อสันติภาพโลก  คือการสะสมอาวุธนิวเคลียร์)

(a) threat    (อันตราย, ภัยคุกคาม, การขู่กรรโชก)

(b) obstacle    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า)

(c) contribution    (คุณูปการ, การมีส่วนช่วยเหลือ, การบริจาคเงินหรือสิ่งของ)

(d) devastation    (การทำลายล้าง, การล้างผลาญ, การมีชัยท่วมท้น)

 

14. One of the most baffling (a) aspects of brain research concerns the nature of consciousness. 

{หนึ่งในบรรดาแง่มุมที่  น่างงงัน-น่าสับสน   มากที่สุดอย่างหนึ่งของการวิจัยสมอง  เกี่ยวข้องกับลักษณะของจิตสำนึก (ภาวะจิต, ความมีสติ, ความคิดและความรู้สึกรวมกัน)}

(a) controversial    (ซึ่งโต้แย้งหรือถกเถียงกัน)

(b) haphazard    (ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระเบียบ, ไร้จุดหมาย)

(c) perplexing    (น่างงงัน, น่าสับสน)

(d) volatile    (เปลี่ยนแปลงบ่อย, ขึ้นๆลงๆ)

 

15. Psychologists have found that stern (a) disciplinary measures do not always make a child behave better.  

(นักจิตวิทยาได้พบว่า  มาตรการทางระเบียบวินัยที่   เข้มงวด-กวดขัน-เคร่งครัด-ไม่ผ่อนผัน   มิได้ทำให้เด็กประพฤติตัวดีขึ้นเสมอไป)

(a) consistent    (สม่ำเสมอ, คงเส้นคงวา)

(b) excessive    (มากเกิน, มากเกินพอดี)

(c) strict    (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด)

(d) tentative    (ซึ่งเป็นการทดลอง, ซึ่งยังไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

 

16. Gross anatomy is the most abhorrent (a) biology course that medical students have to complete. 

(กายวิภาคศาสตร์ใหญ่  เป็นหลักสูตรชีววิทยาที่   น่ารังเกียจ-น่าเกลียดชัง-รู้สึกเกลียดชัง-ต่อต้านหรือไม่เห็นด้วย-ไม่สอดคล้อง-ไม่ตรง-ตรงข้าม   มากที่สุด  ที่นักเรียนแพทย์จะต้องเรียนให้จบ)

(a) challenging    (ซึ่งท้าทาย)

(b) tedious    (น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ)

(c) distasteful    (น่ารังเกียจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่พอใจ, ไม่ถูกรส)

(d) tough    (เหนียว, ยาก)

 

17. Interest rates generally fluctuate (v) in a cyclical manner depending upon the strength and weakness of the economic system.

(อัตราดอกเบี้ย  โดยทั่วไปแล้วจะ  เปลี่ยนแปลง-ขึ้นๆลงๆ-ผันแปร-แกว่งไปมา-ทำให้เปลี่ยนแปลง-ทำให้ขึ้นๆลงๆ-ทำให้ผันแปร    ในแบบเป็นวัฏจักร (วงรอบ)  (ซึ่ง) ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจ)

(a) vary    (เปลี่ยนแปลง, แตกต่าง)

(b) inflate    {(เงิน) เฟ้อ, โป่ง, บวม, พอง}

(c) augment    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่ม)

(d) jeopardize    (เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงภัย, ทำให้เป็นอันตราย)

 

18. Throughout most of their lives, human beings perpetually (adv.) learn and increase their mental capacities.

(ตลอดชีวิตของพวกเขาส่วนใหญ่  มนุษย์เรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านจิตใจหรือสมองของตนเอง   ตลอดกาล-ตลอดไป-อย่างถาวร-อย่างต่อเนื่อง)

(a) actually    (อย่างแท้จริง)

(b) ultimately    (ในที่สุด, ท้ายที่สุด)

(c) spontaneously    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาติญาณ)

(d) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง)

 

19. The cost of living in nearly every country in the world has skyrocketed (v) in the past ten years. 

(ค่าครองชีพในเกือบจะทุกประเทศในโลก ได้  เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   ในช่วง  ๑๐  ปีที่ผ่านมา)

(a) grown steadily    (เติบโตอย่างสม่ำเสมอหรือมั่นคง)

(b) increased slowly    (เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ)

(c) risen rapidly    (เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว)

(d) leveled off    (หยุดอยู่กับที่หรือลดลงอย่างรวดเร็ว)

 

20. The Statue of Liberty was a gift to the United States from France to memorialize the alliance (n) between the two countries.

(เทพีเสรีภาพเป็นของขวัญสำหรับสหรัฐฯ จากฝรั่งเศส  เพื่อเตือนให้ระลึกถึง   พันธมิตร-ความสัมพันธ์-การแต่งงาน-สันนิบาต-สหพันธ์-ข้อตกลงระหว่างประเทศ-ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน   ระหว่าง    ประเทศดังกล่าว)

(a) negotiation    (การเจรจา)

(b) difference    (ความแตกต่าง)

(c) treaty    (สนธิสัญญา, ข้อตกลง)

(d) association    (ความสัมพันธ์, การสังสรรค์, สมาคม, บริษัท, การเชื่อมติดต่อกัน)

 

21. Your mood seems very meditative (a) this evening.

(อารมณ์ของคุณดูเหมือนว่า  ครุ่นคิด-ไตร่ตรอง   อย่างมากค่ำนี้)  (คือ  คุณอยู่ในอารมณ์ที่ครุ่นคิด-ไตร่ตรอง)

(a) gleeful    (ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง)

(b) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, คิดหนัก)

(c) desperate    (สิ้นหวัง, หมดหวัง, เข้าตาจน, ที่มีความต้องการอย่างมาก, ร้ายแรงมาก,  อย่างยิ่ง, เหลือเกิน)

(d) stern    (เคร่งขรึม, เอาจริงเอาจัง)

 

22. His winning the award was the highest attainment (n) of his career.

(การชนะ (ได้) รางวัลของเขาเป็น  ความสำเร็จ-การบรรลุผล-การได้มา-การได้ความรู้   สูงที่สุดในอาชีพของเขา)

(a) desire    (ความปรารถนา, ความต้องการอย่างมาก)

(b) subterfuge    (ข้ออ้าง, ข้อแก้ตัว, ข้อหลีกเลี่ยง)

(c) achievement    (ความสำเร็จ, การบรรลุผลสำเร็จ)

(d) ecstasy    (ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความยินดี-ดีใจอย่างเหลือล้น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 241)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Students who ask teachers to “repeat that again” are being redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท) (a) because “repeat” means “again”.

(นักเรียนผู้ซึ่งถามครูให้  “พูดเรื่องนั้นซ้ำอีกครั้ง”  กำลัง   ใช้คำมากเกินไป-น้ำท่วมทุ่ง-เหลือเฟือ-มากเกินไป-มากเกินความจำเป็น   เพราะว่า  “พูดซ้ำ” หมายถึง “อีกครั้งหนึ่ง”)

(a) scornful    (ถากถาง, เหน็บแนม, เสียดสี, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะเย้ย, พูดกระทบกระแทก)

(b) unctuous    (อั๊งค-ชู-เอิส)  (ประจบสอพลอ, เป็นน้ำมัน, เป็นมัน, ลื่น, ลื่นเกินไป, เหมือนสบู่)

(c) zealous    (เซ้ล-ลัส)  (กระตือรือร้น, ตั้งใจอย่างแข็งขัน, อุตสาหะอย่างใจจดใจจ่อ, ปรารถนาอย่างมาก, ขยันขันแข็ง, มีใจจดจ่อ, เร่าร้อน)

(d) wordy; verbose; superfluous; excessive    (ใช้คำเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง; ใช้คำมากเกินไป-ใช้คำหรือคำพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง; มากเกินพอ-มากเกินไป-ไม่จำเป็น-ฟุ่มเฟือย; มากเกินไป-มากเกินความต้องการ)

(e) avaricious    (แอฟ-วะ-ริ้ช-เชิส)  (โลภ, งก, มักได้)

(f) contumacious    (คอน-ทุ-เม้-เชิส)  (ดื้อรั้น, แข็งข้อ, ไม่ยอมเชื่อฟัง)

 

2. The discovery of a vaccine for smallpox was a substantial (ซับ-สแท้น-เชิ่ล) (a) medical achievement.  

(การค้นพบวัคซีนสำหรับไข้ทรพิษเป็นความสำเร็จทางการแพทย์ที่   สำคัญ-ยิ่งใหญ่- มากมาย-มีเนื้อหา-มีแก่นสาร-มีตัวตน-มีอิทธิพล-เป็นเนื้อเป็นหนัง)

(a) gluttonous   (กลั๊ท-เทิน-เนิส)  (ตะกละ, ไม่รู้จักอิ่ม, ไม่รู้จักพอ, ที่กินอย่างมูมมาม) 

(b)  important; great; strong; valuable; lasting; durable    (สำคัญ; ยิ่งใหญ่; แข็งแกร่ง; มีค่า; ทนทาน-อยู่ไปนาน; คงทน-ถาวร)

(c) irrefutable    (อิ-เร้ฟ-ฟิว-ทะ-เบิ้ล)  (ที่ไม่อาจปฏิเสธได้, ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่หักล้างไม่ได้) 

(d) recalcitrant    (ริ-แค้ล-ซิ-เทริ่นท)  (ดื้อรั้น, ดื้อดึง, พยศ, ไม่เชื่อฟัง, ไม่อ่อนน้อม, หัวแข็ง, หัวรั้น)

(e) remorseful    (ริ-ม้อร์ส-เฟิ่ล)  (สำนึกผิด, เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป)

(f) ravening    (แร้ฟ-เวิน-นิ่ง)  (ตะกละและหิวโซ, ช่วงชิง, แย่งชิง, ความตะกละ, การแย่งชิง, การช่วงชิง, ของที่ถูกปล้น)

 

3. She was expected to deplete (ดิ-พลี้ท) (v) all her savings to buy a new computer.  

(เธอถูกคาดหวังว่าจะ   ใช้หมดไป-ทำให้หมดสิ้นหรือน้อยลงมาก-ทำให้สูญเสีย-ทำให้ว่างเปล่า-ถ่ายทิ้ง-เททิ้ง    เงินออมทั้งหมดของเธอ  เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่)  (คือ  ถูกคาดว่าจะใช้เงินออมจนหมดเพื่อซื้อคอมฯ)

(a) use up; exhaust; empty; drain; diminish; decrease    (ใช้จนหมดสิ้น; ทำให้หมดกำลัง-อ่อนเพลีย; ทำให้ไม่เหลือหรือว่างเปล่า; เททิ้ง-ระบายทิ้ง; ทำให้ลดน้อยลง; ทำให้ลดลง)

(b) replenish    (ริ-เพล้น-นิช)  (เติมจนเต็ม, เติมเต็มใหม่, เสริมกำลัง, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่)

(c) prevaricate    (พริ-แว้-ริ-เคท)  (โกหก, พูดกลับกลอก, พูดหลบหลีก, พูดปัดภาระ) 

(d) dabble    (ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆจดๆ, ทำไม่จริง, เล่นน้ำ, ทำให้เปียกนิดหน่อย, ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก)

(e) inundate    (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย) 

(f) deride    (ดิ-ไร้ด)  (หัวเราะเยาะ, ดูถูก, เยาะเย้ย, เหยียดหยาม, เย้ยหยัน) 

 

4.  Poor harvests have been found to debilitate (ดิ-บิ๊ล-ลิ-เทท) (v) the economy of many agricultural countries.  

(การเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้ผลถูกพบว่า  ทำให้อ่อนแอลง-ทำให้ทรุดโทรม-ทำให้อ่อนกำลัง-ทำให้อ่อนเพลีย   เศรษฐกิจของประเทศเกษตรกรรมจำนวนมาก)  (คือ  การปลูกพืชที่ไม่ได้ผล  ทำให้เศรษฐกิจของประเทศฯ อ่อนแอ-ทรุดโทรมลง)

(a) denigrate    (เด๊น-นิ-เกรท)  (ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้สกปรก, ใส่ร้ายป้ายสี)  

(b) plunder    (พลั้น-เดอะ)  (ปล้นสะดม, ขโมย, โกง, ลัก, ยักยอก, ร่วมปล้น, การปล้น, การขโมย, การยักยอก, ของที่ปล้นมา)

(c) enfeeble; enervate; weaken; exhaust; exacerbate    (ทำให้อ่อนเพลีย-หมดกำลัง; ตัดกำลัง-ทำให้อ่อนกำลัง; ทำให้อ่อนกำลัง-อ่อนแอ; ทำให้หมดกำลัง-ทำให้อ่อนเพลีย; ทำให้ทรุดหนักลง-เลวร้ายลง)

(d) flabbergast    (แฟล้บ-เบอะ-แกสท)  (ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ตกตะลึง)

(e) degenerate    (ดี-เจ๊น-เนอะ-เรท)  (เสื่อม, เสื่อมทราม, ที่เสื่อม, ที่เสื่อมทราม, คนทราม, คนเลว) 

(f) extradite    (เอ๊ค-สทระ-ไดท)  {ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน, ทำให้ (ผู้ร้าย) ถูกส่งข้ามแดน}

 

5. The conclusion of the report should underscore (v) its main ideas.

(การสรุป (บทสรุป) ของรายงานควร   เน้น-ย้ำ-ยืนยัน-ขีดเส้นใต้-เส้นใต้-เส้นที่ขีดใต้ข้อความ   ข้อคิดเห็นสำคัญของมัน)

(a) undergo    (ได้รับ, ประสบ, ผ่าน, อดทน, อดกลั้น, ทนทุกข์) 

(b) extenuate    (อิค-สเท้น-นิว-เอท)  (ลดหย่อน, บรรเทา, ลดโทษ, ทำให้น้อยลง-อ่อนลง-เบาบาง) 

(c) implicate    (ทำให้ติดร่างแหเข้ามาด้วย, กล่าวหา, พัวพัน, เกี่ยวข้อง)

(d) highlight; emphasize; stress; underline    (ให้ความสำคัญกับ;  เน้นย้ำ; เน้นย้ำ; ขีดเส้นใต้-เน้นความสำคัญ-ย้ำ)

(e) rehabilitate    (รี-ฮะ-บิ๊ล-ลิ-เทท)  (พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, ปรับปรุง (ตึก-อาคารที่ชำรุด), กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

(f) disconcert    (ดิส-เคิน-เซิ้ร์ท)  (รบกวน, ทำให้ลำบากใจ, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้ว้าวุ่น) 

 

6. Although most birds have only a negligible (a) sense of smell, they have acute vision.

(ถึงแม้ว่านกส่วนมากมีประสาทการดมกลิ่นเพียง  เล็กน้อย-ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ-ไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจ   เท่านั้น,  พวกมันมีสายตาที่เฉียบคม)  (คือ  จมูกไม่ดี  แต่สายตาดี)

(a) faulty    (ผิดพลาด, มีข้อบกพร่อง, เสียหาย, ชำรุด)

(b) negative    (เป็นในทางลบ, ไม่เอื้ออำนวย)

(c) condensed    (กะทัดรัด, ข้น, หนาแน่นขึ้น)

(d) minimal    (น้อยที่สุด, เล็กที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด)

(e) wary    (ระวัง)

(f) versatile    (ซึ่งเก่งหลายอย่าง)

 

7. With lasers scientists can probe many physical processes, such as combustion, once beyond our ken (n - v).

(ด้วยแสงเลเซ่อร์  นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบ-พิสูจน์ขบวนการทางกายภาพมากมาย  เช่น  การสันดาป,  ซึ่งครั้งหนึ่งอยู่เหนือ   ความเข้าใจ-ความรู้-สายตา-รู้-เข้าใจ-ดู-จำได้   ของพวกเรา)

(a) understanding    (ความเข้าใจ)

(b) responsibility    (ความรับผิดชอบ)

(c) interpretation    (การอธิบายหรือแปลความหมาย)

(d) notice    (การสังเกต)

(e) bliss    (ความสุขที่ยิ่งใหญ่)

(f) succession    (ชุด, ตับ, จำนวนของสิ่งที่เกิดขึ้นตามกัน, การเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นลำดับ, การสืบทอดตำแหน่ง)

 

8. Music expresses, at different moments, serenity or exuberance, regret or triumph, fury (n) or delight.

(ดนตรีแสดง – ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน – ความสงบเงียบหรือความร่าเริง-ลิงโลด, ความเสียใจหรือชัยชนะ,  ความโกรธแค้น-ความโมโหร้าย-ความเดือดดาล-ความรุนแรง-ความดุเดือด-คนที่โมโหร้าย-คนที่ดุร้าย   หรือความยินดี)

(a) darkness    (ความมืด)

(b) grief    (ความโศกเศร้าเสียใจ)

(c) disgust    (ความเกลียดชัง-ขยะแขยง)

(d) anger    (ความโกรธ)

(e) decree    (คำสั่ง, ปกาศิต, กฤษฎีกา)

(f) anguish    {ความปวดร้าว (กายหรือใจ), ความระทมทุกข์}

 

9. Stings of bees, wasps and ants can have life-threatening, even fatal (a) results in minutes.

(เหล็กไนของผึ้ง, ตัวต่อ  และมด  สามารถมีผลที่เป็นภัยคุกคามชีวิต  แม้กระทั่ง  ร้ายแรงถึงตาย-ทำให้ตายได้-เป็นอันตราย-ร้ายกาจ-เคราะห์ร้าย-ซึ่งทำให้เกิดความหายนะหรือล้มเหลวได้)

(a) inconvenient    (ไม่สะดวก)

(b) annoying    (น่ารำคาญ, น่าโมโห)

(c) deadly    (เป็นอันตรายถึงตายได้, ซึ่งทำลายล้าง, เหมือนตาย, ที่เป็นศัตรู, มีอาการคล้ายตาย, เหลือเกิน, อย่างยิ่ง)

(d) unbelievable    (ไม่น่าเชื่อ)

(e) huge    (ใหญ่มาก, มหึมา)

(f) stagnant    (นิ่ง (น้ำ), ไม่ไหล)

 

10. There was one sentence that puzzled (v) me deeply.

(มีอยู่ประโยคหนึ่งที่   ทำให้ (ผม) งงงวย-ฉงนสนเท่ห์   อย่างมาก)

(a) offended    (ทำให้ขุ่นเคือง-ไม่พอใจ, กระทำผิด, ละเมิด, รุก, รุกราน)

(b) exasperated    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(c) confused    (ทำให้งง-สับสน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ไม่ชัด)

(d) delighted    (ทำให้ยินดี-พอใจ-ปลาบปลื้ม)

(e) bored     (ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้น่าเบื่อ, ความรำคาญ, คนน่าเบื่อ, คนพูดมาก, สิ่งที่น่าเบื่อ-น่ารำคาญ)

(f) obstructed    (กีดขวาง, ปิด, กั้น, เป็นอุปสรรคต่อ)

 

11. The presence of small amounts of certain minerals such as copper or iron in food can adversely (adv.) affect the taste.

(การมีอยู่ของปริมาณเล็กน้อยของแร่ธาตุบางอย่าง  เช่น ทองแดงหรือเหล็ก  ในอาหาร  สามารถมีผลกระทบต่อรสชาติอาหาร   อย่างเป็นผลร้าย-เป็นปฏิปักษ์-ในทางลบ-ในทางตรงกันข้าม)  (คือ  จากอาหารที่ปรุงอร่อย  แต่ธาตุเหล่านั้นกลับทำให้อาหารไม่อร่อย)

(a) apparently    (อย่างเห็นได้ชัดเจน)

(b) tremendously    (อย่างมากมาย, อย่างมโหฬาร)

(c) unfavorably    (อย่างไม่เอื้ออำนวย, อย่างในทางลบ, อย่างไม่ราบรื่น,  อย่างไม่เหมาะสม, อย่างเสียเปรียบ)

(d) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

(e) generously    (อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, อย่างใจกว้าง)

(f) notoriously    (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

 

12. The colors of the sky are among the most accurate (a) weather indicators.   

(สีของท้องฟ้าเป็นเครื่องบ่งชี้ (สภาพ) อากาศที่  ถูกต้อง-แม่นยำ-เที่ยงตรง-แน่นอน   มากที่สุดอย่างหนึ่ง)

(a) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(b) controversial    (ซึ่งถกเถียงกัน-โต้แย้งกัน, ซึ่งมีปัญหา, ซึ่งยังเถียง-ทะเลาะกันอยู่)

(c) dilapidated    (ดิ-แล้พ-พิ-เด-ทิด)  (ปรักหักพัง, ชำรุดทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

(d) reliable   (ไว้วางใจได้, เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(e) intimate    (คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม, ลึกซึ้ง, ที่สนิทสนมในทางเพศ, เพื่อนสนิท)

(f) adroit    (เออะ-ดร๊อยท)  (เก่ง, ชำนาญ, คล่อง)

 

13. Willa Cather wrote about immigrant women who braved the arduous and lonely (a) life of the prairies.

(วิลล่า คาเธอร์  เขียนหนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงอพยพ  ผู้ซึ่งเสี่ยงอันตราย-ผจญภัยกับชีวิตที่ตรากตรำ-ใช้แรงงาน  และ   โดดเดี่ยว-หงอยเหงา-ไร้เพื่อน-วังเวง-สันโดษ-คนเดียว    ในทุ่งหญ้าที่ปราศจากต้นไม้ในทวีปอเมริกาเหนือ)  (หมายถึง  ผู้หญิงอพยพชาวอเมริกัน  สมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ)

(a) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) reckless    (สะเพร่า, ประมาท, ไม่เอาใจใส่)

(c) solitary    (เปลี่ยว, อ้างว้าง, ลำพัง, โดดเดี่ยว, ไม่มีเพื่อน, สันโดษ, คนเดียว, เงียบสงัด)

(d) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) superstitious    (เชื่อถือโชคลาง, เชื่อไสยศาสตร์, เชื่องมงาย, ถือผีถือสาง, กลัวอย่างไม่มีเหตุผล  -  โดยเฉพาะด้านศาสนา)

(f) astute    (ฉลาด, หลักแหลม)

 

14. Controversy (n) continues to exist over the issue of whether there are inherent presidential powers that are not mentioned in the United States Constitution.   

(การโต้แย้ง-ถกเถียง-เถียงทะเลาะ   ยังคงมีอยู่ต่อไปในประเด็นที่ว่า  มีอำนาจของประธานาธิบดีที่มีอยู่อย่างถาวร (ประจำตัว)  ซึ่งมิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ  หรือไม่)

(a) Doubt     (ข้อกังขา, ข้อสงสัย, ความสงสัย-ฉงน-สนเท่ห์-ไม่แน่ใจ-ไม่ไว้วางใจ, สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่ไว้วางใจ, กลัว)

(b) Dispute    (การเถียง, การโต้แย้ง, การทะเลาะวิวาท, โต้เถียง, โต้แย้ง, ทะเลาะวิวาท, ต่อสู้, แข่งขัน)

(c) Policy    (นโยบาย)

(d) Intervention    (การแทรกแซง, การก้าวก่าย)

(e) Copulation (ค้อพ-พิว-เล้-ชั่น); Sexual intercourse   (การร่วมประเวณี; การสังวาส) 

(f) verification    (การพิสูจน์ตรวจสอบความจริง, การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง)

 

15. As more is learned about the incredibly large number of plants within the plant kingdom, scientific classifications are revised (v).

(เมื่อได้มีการเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพืชจำนวนมากมายอย่างเหลือเชื่อภายในอาณาจักรพืช,  การจัดแบ่งประเภท (ของพืช) ทางวิทยาศาสตร์จึงได้ถูก   แก้ไข-ปรับปรุงใหม่)

(a) incorporated    (รวมเข้าด้วยกัน, ทำให้รวมกัน, รวมเข้าเป็นรูปบริษัท, ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน)

(b) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(c) superseded    (แทนที่)

(d) disparaged    (ดูถูก, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ทำให้เสื่อมเสีย-เสียหาย)

(e) deliberated     (คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ)

(f) rehearsed    {ซ้อม (ดนตรี, ละคร)}

 

16. This is the fifth consecutive (a) weekend that I have spent working, and I am a bit fed up with it. 

(นี่เป็นสุดสัปดาห์ที่    ติดต่อกัน-ติดๆกัน-ต่อเนื่องกัน-ตามกันมา-เป็นลำดับ   ที่ผมได้ใช้เวลาทำงาน  และรู้สึกสะอิดสะเอียน (เบื่อ, รังเกียจ) นิดหน่อยกับมัน)  (หมายถึง  กับการทำงานวันสุดสัปดาห์)

(a) lengthy    (ยืดเยื้อ, ยาวนาน, ใช้เวลามาก)

(b) laborious    {ใช้แรงงานมาก, (งาน) หนัก, ยาก, ลำบาก, ต้องใช้ความพยายามมาก, อุตสาหะ}

(c) successive    (ต่อเนื่อง, ติดๆกัน, เป็นลำดับ, ตามลำดับ, ตามหลัง, รับช่วง)

(d) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(e) prolific    {โพร-ลิฟ-ฟิค)  (ออกลูกมาก, มีลูกมาก, มีผลดก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน-นักประพันธ์) มีผลงานมาก}

(f) obese    (โอ-บีส)  (อ้วนจัด)

 

17. She was not cognizant of the ramification (n) of her mistake.

(เธอมิได้ตระหนักถึง (รู้ถึง, รับรู้)   ผลลัพธ์-การแตกกิ่งก้านสาขา-กิ่งก้าน-สาขา   ของความผิดของเธอ)

(a) damage    (ความเสียหาย, ค่าเสียหาย, ทำให้เสียหาย)

(b) result    (ผลลัพธ์)

(c) severity    (ซี-เวี้ย-ริ-ที่)  (ความรุนแรง, ความหนักหน่วง, ความเข้มงวดกวดขัน, ความเคร่ง, การเอาจริงเอาจัง, การลงโทษอย่างรุนแรง)

(d) repetition    (การทำซ้ำ, การพูดซ้ำ, สำเนา, เรื่องซ้ำ, จำลอง, การท่อง, การบรรเลงซ้ำ)

(e) scandal    (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอับอาย, การนินทาป้ายร้าย)

(f) contraption    (เครื่องมือ, อุปกรณ์)

 

18. The most common parental admonition (n) surely is “Don’t stay out late.”  

(การตักเตือน-คำตักเตือน  ของพ่อแม่  ที่ธรรมดาสามัญ (หรือเหมือนๆ กัน) มากที่สุด  อย่างแน่นอน  คือ  “อย่าออกไปข้างนอก (บ้าน) จนดึกจนดื่นนะ”)

(a) offering    (สิ่งที่เสนอให้-ถวายให้, ของบูชา, ของขวัญ, สิ่งที่เสนอให้ตรวจดูหรือเพื่อขาย, การเสนอ-มอบ-ถวาย-บูชา)

(b) reprimand    (การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง, ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(c) warning    (การเตือน)

(d) prohibition    (การห้าม, ข้อห้าม, คำสั่งห้าม, ข้อละเว้น, การห้ามผลิตและขายสุรา)

(e) ultimatum    (คำขาด, คำสุดท้าย, ข้อสรุป)

(f) conjecture    (การเดา, การทาย, การคาดคะเน, การอนุมาน, เดา, ทาย, คาดคะเน, อนุมาน)

 

19. Being depressed makes him lethargic (ลิ-ธ้าร์-จิค) (a) and unable to get out of bed in the morning.  

(การซึมเศร้าทำให้เขา   เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ง่วง-ง่วงเหงาหาวนอน-เมินเฉย-เฉยเมย   และไม่สามารถลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้า)

(a) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, (เศรษฐกิจ) ฝืดเคือง)

(b) ignorant    (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา, โง่เขลา)

(c) diminutive    (เล็ก, จิ๋ว, กระจุ๋มกระจิ๋ม, แคระ, คนรูปร่างเล็ก, คนแคระ, สิ่งที่เล็ก)

(d) vainglorious    (เว้น-กลอ-เรียส) {ยโส (ไว้ยศ, ถือตัว, หยิ่ง) เกินขนาด, โอ้อวด, โว}

(e) trustworthy    (น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้)

(f) enthusiastic    (กระตือรือร้น, ใจจดใจจ่อ)

 

20. The witnesses’ testimony absolved (v) her from all blame for the accident.  

(คำให้การของพยาน   ปลดเปลื้อง-ทำให้พ้นผิด-ยกโทษ-ล้างบาป    เธอจากการตำหนิ (หรือความรับผิดชอบ) ทั้งปวงในเรื่องอุบัติเหตุ)  (หมายถึง  คำให้การของพยานทำให้เธอไม่ถูกตำหนิ  หรือไม่ต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น)

(a) jeopardized    (ทำให้เป็นอันตราย, ทำอันตราย, เป็นภัยต่อ, ทำร้าย)

(b) mitigated    (ทำให้บรรเทาเบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง)

(c) exonerated    (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบ หรือหน้าที่)

(d) implicated    (ทำให้พัวพัน, นำมาซึ่ง, เกี่ยวข้องกับ, มีส่วนร่วม)

(e) indoctrinated    (ปลูกฝังความเชื่อ, สอนให้ซึมซาบ, สั่งสอนทฤษฎี-หลักการ-ลัทธิ และอื่นๆ)

(f) intercepted    (สกัดกั้น, ขัดขวาง, บัง, ตัด, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, ดักฟัง, การขัดขวาง, การยับยั้ง, การทำให้หยุด, การดักฟัง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 240)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The speaker enlightened (v) the audience on how to succeed in college.  

(ผู้พูด   ให้ความรู้-บอกแจ้ง-สอน-ให้ความสว่าง-ให้ความสำเร็จ   กลุ่มผู้ชม-ผู้ฟัง  ในเรื่องจะประสบความสำเร็จ (การเรียน) ในมหาวิทยาลัยได้อย่างไร)

(a) apologized    (ขอโทษ)

(b) informed; taught    (บอก-แจ้ง; สอน)

(c) acknowledged    (ยอมรับ, รับรอง, เห็นคุณค่า, แจ้งว่าได้รับ)

(d) precipitated    (เร่งรัดให้เกิดขึ้น)

(e) invalidated    (อิน-แว้ล-ลิ-เดท)  (ทำให้เป็นโมฆะ, ทำให้ไร้ผล, ทำให้ใช้การไม่ได้)

(f) bragged    (โม้, คุยโว)

 

2. The invention of the telephone was a magnificent (แม็ก-นิฟ-ฟิ-เซิ่นท) (a) achievement for mankind. 

(การประดิษฐ์โทรศัพท์เป็นความสำเร็จที่   ดีเลิศ-ดีมาก-น่าประทับใจมาก-โอ่อ่า-งดงาม-สง่า-สวยมาก   สำหรับมนุษยชาติ)

(a) frugal    (ประหยัด)

(b) grand; excellent    (ดีเยี่ยม-สำคัญมาก-ชั้นหนึ่ง; ดีเยี่ยม-ดีเลิศ)

(c) altruistic    (ไม่เห็นแก่ตัว, ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์)

(d) sedentary    {(งาน) ที่นั่งทำอยู่กับโต๊ะ, นั่งติดอยู่กับที่, (ชีวิต) ที่ไม่กระฉับกระเฉง}

(e) introspective    (พิจารณาตนเอง, มองตนเอง)

(f) cryptic    (คริ้พ-ทิค)  (ลึกลับ, ซ่อนเร้น, ลับ, คลุมเครือ, เกี่ยวกับระหัส)

 

3. We listened as he began to narrate (แน-เร้ท) (v) his adventures.

(เราฟังในขณะที่เขาเริ่มต้น   เล่าเรื่อง-บรรยาย-เล่าเหตุการณ์ (ประสบการณ์ หรืออื่นๆ)   การผจญภัยของเขา)

(a) tell; describe; make known (either spoken or written)    (บอก; เล่าทำให้รู้จัก  -  ไม่โดยทางภาษาพูดก็ภาษาเขียน)

(b) renounce    (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ, ประกาศเลิก, สละกรรมสิทธิ์, สละบุตร)

(c) retaliate    (ริ-แท้ล-ลี-เอท)  (ตอบโต้, แก้แค้น, แก้เผ็ด, แก้ลำ, ตอบแทน)

(d) commiserate    (คัม-มิซ-เซอะ-เรท)  (แสดงความเสียใจกับ, เห็นใจ, สงสาร, สัง เวช, เวทนา)

(e) luxuriate    (ลัค-ชู้-ริ-เอท)  (อยู่อย่างฟุ่มเฟือย-เพลิดเพลิน, เจริญงอกงาม, รุ่งเรือง, มีความปิติยินดีมาก)

(f) alert    (อะ-เลิ้ร์ท)  (เตือนภัย, เตือนให้ระวัง, การเตรียมพร้อม, ว่องไว, เตรียม พร้อม, ระมัดระวัง)  (เป็นทั้งคำกริยา  คำนาม และคำคุณศัพท์)

 

4. It is imperative (a - n) that we get you to a doctor straight away.

(มันเป็นสิ่ง  จำเป็น-เชิงบังคับ-เลี่ยงไม่ได้-คำสั่ง-ความจำเป็น-ข้อบังคับ-กฎเกณฑ์   ว่าเราจะพาคุณไปหาหมอโดยทันทีทันใด)

(a) spectacular    (น่าตื่นเต้น, น่าประทับใจ, เกี่ยวกับการแสดงต่อหน้าสาธารณชน, เกี่ยวกับภาพที่น่าตื่นเต้น)

(b) miraculous    (อัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร, อาเพศ)

(c) vital; very important; essential    (สำคัญมาก; จำเป็นอย่างยิ่ง)

(d) panoramic    (แพน-โน-แร้ม-มิค)  (เกี่ยวกับทัศนียภาพทั้งหมด, เป็นภาพกว้างๆ เช่น ที่มองลงมาจากที่สูงหรือบนฟ้า, เป็นภาพหรือเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน, ซึ่งเป็นการสำรวจอย่างละเอียด)

(e) luxurious    (ลัค-ชุ้-เริส)  (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข)

(f) modest    (ม้อด-ดิสท)  (ถ่อมตัว, ไม่รุนแรง, พอประมาณ, เรียบๆ, สุภาพ, สงบเสงี่ยม)

 

5. The success of his book brought him great prestige (เพรส-ที้จ) (n).

(ความสำเร็จของหนังสือของเขา  นำ  ชื่อเสียง-เกียรติคุณ-เกียรติภูมิ-ศักดิ์ศรี-บารมี   มาให้เขาอย่างใหญ่หลวง)

(a) exodus    (การจากไปหรืออพยพออกไปของคนจำนวนมาก, การไหลเทออก)

(b) limbo    (ลิ้ม-โบ)  (การเต้นระบำงอตัวลอดไม้ขวาง)

(c) disclosure    (ดิส-โคล้-เช่อะ)  (การเปิดเผย, การเปิดโปง, สิ่งที่ถูกเปิดเผย)

(d) reputation or influence; respect    (ชื่อเสียงหรืออิทธิพล;  ความเคารพนับถือ)

(e) ruse    (รูซ)  (อุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย)

(f) comment    (ความเห็น, คำวิจารณ์)

 

6. The war ended when the armistice (อ๊าร์-มิ-ทิส) (n) was signed.

(สงครามยุติเมื่อ   การสงบศึกชั่วคราว-การพักรบ-การหยุดรบ   ได้รับการลงนาม)

(a) reprisal    (ริ-ไพร้-เซิ่ล)  (การโต้ตอบด้วยกำลัง, การแก้แค้น, การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ)

(b) contract    (สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา)

(c) nomination    (การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง, การแต่งตั้ง)

(d) truce    (ทรูส)  (การพักรบ, การสงบศึก, สัญญาพักรบ-สงบศึก, การหยุดพักชั่วคราว)

(e) terror    (ความหวาดกลัว)

(f) resolution    (ปณิธาน, ความตั้งใจ, มติ)

 

7. The child groped (โกรพ) (v) for the light switch.

(เด็ก  คลำหา-ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ  สำหรับสวิทช์ไฟ)  (คือ  คลำหาสวิทช์ในที่มืด)

(a) reached confidently   (เอื้อมมือถึงอย่างมั่นใจ)

(b) searched blindly   (ค้นหาอย่างมองไม่เห็นหรือไม่สามารถมองเห็นได้  -  คือค้นหาในที่มืด)

(c) listened attentively   (ฟังอย่างเอาใจใส่-ตั้งใจ)

(d) requested for   (ร้องขอ, เรียกร้อง)

(e) bombarded   (ระดมยิง, ทิ้งระเบิด)

(f) longed for    (ปรารถนา, ใคร่จะ, อยาก)

 

8. Detectives used precaution (n) before entering the bomb’s vicinity.

(นักสืบใช้  การระมัดระวังล่วงหน้า   ก่อนเข้าไปในบริเวณของระเบิด)

(a) foresight; measures taken beforehand    (การมองเห็นหรือความคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงหน้า; มาตรการที่ใช้ล่วงหน้า (เพื่อป้องกันมิให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น)  -  หมายถึง  การระมัดระวังล่วงหน้านั่นเอง)

(b) vandalism    (การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชนแบบคนมือบอน หรือเพื่อความสนุก, การทำลายศิลปะ  วัฒนธรรม หรือ วรรณคดีของชาติอื่น)

(c) specimen    (ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ เช่น  เลือด น้ำลาย อสุจิ, แบบอย่าง, ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง, ตัวอย่างในการทดลอง, ข้อมูลสำหรับตรวจสอบ)

(d) scandal    (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าอับอาย)  (เช่น  การทุจริต  การคบชู้สู่สาว  การลอบทำแท้ง)

(e) deficiency    (ดิ-ฟิ้ช-เชิน-ซี่)  (การขาดแคลน, ความไม่พอเพียง, ความบกพร่อง, ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่สมบูรณ์)

(f) acumen    (ความเฉลียวฉลาด, ความปราดเปรื่อง, ความหลักแหลม)

 

9. We should try to eliminate all vermin (n) from our house.

(เราควรพยายามกำจัด   สัตว์เล็กๆ หรือแมลงที่มีภัย-บุคคลที่น่ารังเกียจหรือเป็นภัยต่อสังคม   จากบ้านของเรา)  (“Vermin”  รูปพหูพจน์  ไม่ต้องเติม  “S”)

(a) genocide    (การฆ่าทำลายล้างเผ่าพันธุ์)

(b) rodents    (สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก กระแต บีเวอร์ กระต่าย ฯลฯ)

(c) small animals like fleas, bedbugs, lice, rats, mice, etc.  (สัตว์เล็กๆ  เช่น หมัด-เห็บ, ตัวเรือด, เล็น-ไร-โลน, หนู)

(d) culprits    (ผู้กระทำผิด, นักโทษ, ผู้ร้าย, จำเลยในคดีอาญา)

(e) vices    (ความชั่ว, ความชั่วร้าย, ความเลว, ความเลวทราม, นิสัยที่เลว, ความผิดพลาด, ข้อเสีย, มลทิน, ข้อบกพร่อง)

(f) felons    (อาชญากรร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน วางเพลิง, คนชั่วช้า)  (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  ร้ายกาจ, โหดร้าย)

 

10. Lenin was the disciple (ดิ-ไซ้-เพิ่ล) (n) of Marx but not his slave.

(เลนินเป็น  สาวก-ศิษย์-ผู้ติดตาม   ของมาร์คซ  มิใช่ทาสของเขา)

(a) cannibal   (คนกินเนื้อคน, ซีอุย, สัตว์ที่กินเนื้อพวกเดียวกันเอง)  (เสือ สิงโต หมี  ไม่จัดอยู่ในประเภทนี้  เพราะกินเนื้อสัตว์ประเภทอื่น)

(b) discipline    (ดิส-ซิ-พลิน)  (วินัย, ระเบียบวินัย, ข้อบังคับ, การฝึกฝน, การลงโทษ, สาขาวิชา, วินัยทางศาสนา)

(c) victim    (เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้รับบาป, ผู้ถูกโกง, ผู้ถูกหลอก, สิ่งมีชีวิตที่ถูกบูชายัญ)

(d) student; follower    (นักเรียน-ลูกศิษย์; ผู้ติดตาม-สาวก-ผู้รับใช้-ผู้สนับสนุน-บริวาร)

(e) adversary    (ศัตรู, คู่ปรปักษ์)

(f) fellow    (เพื่อน, เพื่อนฝูง, เพื่อนร่วมงาน, คนผู้ชาย, เด็กผู้ชาย)

 

11. He predicted that this would have a negligible (a) effect on the temperature.  

(เขาทำนายว่า  สิ่งนี้จะมีผลกระทบ   เล็กน้อย-ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ   มากเสียจนแทบไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่หรือวิตกกังวลต่ออุณหภูมิ)  (คือ  สิ่งนี้จะมีผลกระทบน้อยมากต่ออุณหภูมิ)

(a) unwonted    (อัน-ว้อน-ทิด)  (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ไม่เคยมาก่อน)

(b) spurious    (สพิ้ว-เรียส)  (ไม่แท้, เก๊, ปลอม, หลอกลวง, (ลูก) นอกกฎหมาย)

(c) intransigent    (อิน-แทร้น-ซิ-เจิ้นท)  (ดื้อ, หัวแข็ง, ไม่ยอม, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่ประนีประนอม)

(d) inordinate    (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัวเอง)

(e) insignificant; trivial; paltry    (ไม่สำคัญ; เล็กน้อยมาก-ขี้ปะติ๋ว-หยุมหยิม;  ไม่สำคัญ-ไม่มีสาระ-ขี้ปะติ๋ว-เล็กๆน้อยๆ)

(f) irreparable    (อิ-เร้พ-เพอะ-ระ-เบิ้ล)  (ที่ซ่อมแซมไม่ได้, ที่แก้ไขไม่ได้, ที่ทำให้ดีขึ้นไม่ได้)

 

12. The invention of the radio was a remarkable (ริ-ม้าร์ค-คะ-เบิ้ล) (a) achievement.   

(การประดิษฐ์คิดค้นวิทยุเป็นความสำเร็จที่   พิเศษ-น่าทึ่ง-ยอดเยี่ยม-น่าสังเกต)

(a) irksome    (เอิ๊ร์ค-เซิ่ม)  (น่าเบื่อ, เซ็ง, น่ารำคาญ)

(b) ecstatic    (เอค-สแต๊ท-ทิค)  (ซึ่งดีใจ-ปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น)

(c) exceptional; unusual; amazing; uncommon   (ดีเป็นพิเศษ; พิเศษ-ไม่ธรรมดา; น่าทึ่ง; ไม่ธรรมดา-หายาก-พิเศษ-เด่น-น่าใส่ใจ)

(d) flaccid    (แฟล้ค-ซิด)  (อ่อน, อ่อนแอ, ปวกเปียก, หย่อนยาน, ไม่แข็ง, ไม่แน่น)

(e) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ฟรี, ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า, ปราศจากสาเหตุ)

(f) turbulent    (เท้อร์-บิว-เลิ่นท)  (วุ่นวาย, สับสน, อลหม่าน, โกลาหล, พล่าน, ซึ่งไหลทะลัก, ก้าวร้าว,รุกราน)

 

13. The venom of the desert snake is extremely potent (a).

{พิษของงูทะเลทราย   มีกำลัง-มีอำนาจ-มีพลัง-แรง-สามารถ-มีผล   อย่างหนักที่สุด (มากที่สุด, สุดขีด)}

(a) transcendent    (แทรน-เซ้น-เดิ้นท)  (อยู่เหนือ, อยู่นอกเหนือ, อยู่เลย, เหลือล้น, เหลือเกิน, ยอดเยี่ยมกว่า, มีชัย, เหนือธรรมชาติ-โลก-จักรวาล)

(b) cataclysmic   (แคท-ทา-คลิส-มิค)  (ซึ่งทำให้เกิดความหายนะหรือภัยพิบัติ, ที่เสียหายอย่างมาก, ที่น่ากลัวมาก, เกี่ยวกับความหายนะ-ภัยพิบัต-ความย่อยยับ-ความล่มจม-เคราะห์ร้าย)

(c) clandestine    (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

(d) powerful; mighty; strong; forcible; influential   (ทรงพลัง-มีอำนาจ; มีอำนาจ-กำลังกาย-แรง-ความสามารถ-ประสิทธิภาพ; มีพลัง-มีกำลัง-ใช้กำลัง; มีอิทธิพล)

(e) onerous   {อ๊อน (โอ๊น)-เนอ-เริส} (เป็นภาระ, ลำบาก, ยากยิ่ง, หนักอึ้ง, หนักหน่วง)

(f) mawkish    (ม้อ-คิช) {(รักหรือยกย่องเกินไปจน) น่าเอียนหรือชวนให้คลื่นไส้, น่าคลื่นไส้}

 

14. Their formidable (ฟ้อร์-มิ-ดะ-เบิ้ล) (a) opponents gave no sign of weakness.

(คู่ต่อสู้-ฝ่ายตรงข้ามที่   น่ากลัว-น่าสะพรึงกลัว-น่าเกรงขาม-ซึ่งเอาชนะยาก-เหนือกว่ามาก-มีอำนาจหรือกำลังมาก-ยากลำบาก    มิได้แสดงสัญญานของความอ่อนแอเลย)

(a) pusillanimous    (พิว-ซิ-แล้น-นิ-เมิส)  (ขี้ขลาด, ตาขาว, ใจอ่อนแอ, ใจปลาซิว, ใจไม่เข้มแข็ง)

(b) imperturbable    (อิม-เพอ-เท้อร์-เบ-เบิ้ล)  (ไม่หวั่นไหว, ไม่ตื่นเต้นง่าย, ใจเย็น, สุขุม, เงียบ)

(c) invincible; dreadful; horrible; terrible    (ไม่สามารถเอาชนะได้-ที่ทำลายไม่ได้;  น่าหวั่นกลัว; น่ากลัว-น่าสยดสยอง; น่ากลัว-น่าเกรงขาม-สยองขวัญ-ร้ายแรง)

(d) vindictive    (อาฆาต, พยาบาท)

(e) taciturn    (แท้ซ-ซิ-เทิร์น)  (เงียบ, ขรึม, ไม่พูด, พูดน้อย, ถามคำตอบคำ)

(f) lackluster (= lackluster)    (ไม่มีชิวิตชีวา, ไม่สดใส, ไม่สง่าผ่าเผย, มัว, ไม่วาว)

 

15. The intricate (อิ๊น-ทริ-เคท) (a) design of the vase made it a valuable piece for her collection.

(การออกแบบ  ที่ซับซ้อน-ยุ่ง-ยากที่จะเข้าใจ   ของแจกันใบนั้น  ทำให้มันเป็นชิ้นสิ่งของที่มีคุณค่าสำหรับของเก็บสะสมของเธอ)

(a) penurious    (พี-นิ้ว-เรียส)  (ขี้เหนียวที่สุด, ยากจนที่สุด, ขาดแคลนยิ่ง)

(b) captious    (แค้พ-ชัส)  (หาเรื่อง, จับผิด, คอยจับผิด, ขี้บ่น)

(c) indomitable    (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

(d) saturnine    (แซ้ท-เทอะ-นิน)  (เงื่องหงอย, เซื่องซึม, เกี่ยวกับตะกั่วหรืออาการพิษตะกั่ว)

(e) complex; complicated    (ซับซ้อน-ประกอบด้วยส่วนต่างๆ; ซับซ้อน-ยุ่งเหยิง-ยุ่งยาก-ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

(f) fervid    (เฟ้อร์-วิด)  (ร้อนรน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, ร้อน, เผาไหม้)

 

16. No one believed his incredible (อิน-เคร้ด-ดิ-เบิ้ล) (a) story.

(ไม่มีใครเชื่อเรื่องเล่าที่   ไม่น่าเชื่อ-เหลือเชื่อ-ไม่น่าเป็นไปได้-น่าพิศวง   ของเขา)

(a) absurd    (แอบ-เซิ่ร์ด)  (เหลวไหล, ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, โง่เขลา)

(b) peculiar    (พิ-คิ้ว-เลีย)  (ประหลาด, แปลกพิกล, เป็นพิเศษ, ไม่เคยปรากฏมาก่อน)

(c) dormant    (ด๊อร์-เมิ่นท)  {แฝง, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, อยู่เฉยๆ, ไม่เคลื่อนที่, สงบ, หยุดเคลื่อนไหว (ชั่วคราว), (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด, ไม่เปิดเผย}

(d) conspicuous    (คัน-สพิ้ค-คิว-อัส)  (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(e) unbelievable; inconceivable; doubtful   (ไม่น่าเชื่อ; สุดที่จะนึกได้-ประหลาด; น่าสงสัย-มีข้อกังขา)

(f) nimble    (คล่องแคล่ว, ว่องไว, ปราดเปรียว)

 

17. The line AC is perpendicular (a) to AB if A is a right angle.

(เส้นเอซี   ตั้งฉาก-ได้ฉาก-ตั้งตรง-สูงชัน-เส้นตั้งฉาก-แนวตั้งฉาก-การยืนตรง   กับเส้นเอบี  ถ้ามุมเอเป็นมุมฉาก)

(a) copious    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, จำนวนมาก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง)

(b) caustic    (คอส-ทิค)  (ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่กัดกร่อน, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย, สารกัดกร่อน)

(c) enviable    (เอ๊น-วี-อะ-เบิ้ล)  (น่าอิจฉา, เป็นที่อิจฉา, เป็นที่ต้องการ)

(d) at right angle to a horizontal plane or another line; upright or vertical    (ทำมุมฉากกับแนวนอน-แนวราบ หรือกับอีกเส้นหนึ่ง;  ตั้งตรงหรืออยู่ในแนวดิ่ง)

(e) sinister    (ซิ้น-นิส-เท่อะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมิตร, อุบาทว์, อัปรีย์, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางร้าย)

(f) despondent    (เศร้า, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ, หมดหวัง, หมดกำลังใจ)

 

18. There has never been a chairman nomination in that political party which was won by a unanimous (ยู-แน้น-นิ-เมิส) (a) vote.

(ไม่เคยมีการเสนอชื่อประธานในพรรคการเมืองนั้น  ซึ่งได้รับชัยชนะโดยการลงคะแนนเสียงที่    เป็นเอกฉันท์-ไม่มีข้อโต้แย้ง-มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน-มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

(a) envious    (เอ๊น-เวียส)  (อิจฉา, ริษยา, ขี้อิจฉา, ขี้หึง)

(b) amiable    (เอ๊-มี-อะ-เบิ้ล)  (มีไมตรีจิต, สุภาพ,  อ่อนโยน, น่ารัก, ด้วยไมตรีจิต)

(c) harmonious; united; agreed; concordant; accordant    (เห็นพ้องต้องกัน; พร้อมเพรียงกัน-สามัคคี; ตกลงกันได้-เห็นพ้องกัน; ซึ่งสอดคล้องกัน; ซึ่งลงรอยกัน)

(d) ingenious    (อิน-เจ๊น-เยิส)  (เฉลียวฉลาด, ช่างประดิษฐ์, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, เจ้าความคิด)

(e) terrible    (ร้ายแรง, น่ากลัว, สยองขวัญ, มหันต์)

(f) awesome    (อ๊อ-ซั่ม)  (น่ากลัว, น่ายำเกรง, ร้ายแรง, ดีเยี่ยม)

 

19. Living in the vicinity (วิ-ซิ้น-นิ-ที่) (n) of New York, Jeremy was near many museums.    

(อาศัยอยู่ใน   บริเวณใกล้เคียง-ตำบลที่ล้อมรอบ-ความใกล้เคียง-จำนวนใกล้เคียง    นิวยอร์ก  เจเรมี่จึงอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์จำนวนมาก)

(a) council    (เค้า-เซิ่ล)  (สภา, คณะกรรมการ-กรรมาธิการ, กลุ่มคณะนิติบัญญัติ, กลุ่มคณะที่ปรึกษา, การประชุม, องค์กรร่วม, คณะมนตรี)

(b) neighborhood; proximity; region near a place    (พื้นที่-บริเวณรอบๆหรืออยู่ติดกัน; ละแวกบ้านใกล้เคียง; สถานที่ใกล้เคียง-บริเวณที่อยู่ใกล้ๆ)

(c) heyday    (เฮ้-เด)  (สมัยหรือช่วงเวลา (ในชีวิต) ที่รุ่งเรืองสุด, ระยะที่ประสบความสำเร็จสูงสุด, วัยหนุ่มสาวเต็มตัว, ความร่าเริงหรือเบิกบานใจอย่างมาก)

(d) arson    (อ๊าร์-เซิ่น)  (การลอบวางเพลิง, การลอบเผา)

(e) sedition    (ซี-ดิ๊ช-ชั่น)  การปลุกระดมมวลชน (ให้ต่อต้านรัฐบาล), การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ, การกระทำ การพูด สิ่งตีพิมพ์หรืออื่นๆ ที่สนับสนุนการก่อความไม่สงบ หรือการกบฏ, การจลาจล, การต่อต้านรัฐบาล)

(f) sculpture     (สคั้ลพ-เช่อะ)  (การแกะสลัก, การปั้นรูป, การหล่อรูป, ผลงานแกะสลัก, ผลงานปั้นหรือหล่อรูป, รูปปั้นหรือรูปสลัก) 

 

20. The merit (เม้อ-ริท) (n) of a sales tax is that it decreases government’s reliance on income taxes.  

(ข้อดี-คุณความดี-ความดีเลิศ-บุญกุศล   ของภาษีการขาย  ก็คือว่า  มันช่วยลดการพึ่งพาอาศัยของรัฐบาลที่มีต่อภาษีเงินได้)

(a) virtue    (เว้อร์-ชู่)  (คุณงามความดี, คุณความดี, ศีลธรรม, ความถูกต้อง, ความบริสุทธิ์, คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ, กำลังวังชาของชาย)

(b) surplus    (ส่วนเกิน, ส่วนล้น, จำนวนที่เกินหรือล้น, เงินที่เหลือ)

(c) accommodation    (อะ-คอม-โม-เด๊-ชั่น)  (สิ่งอำนวยความสะดวกหรือความต้องการ, การปรับตัว, การต้อนรับ, การจัดหาที่พัก, ที่พัก, การปรองดอง)

(d) compatriot    (คัม-เพ้-ทรี-เอิท)  (เพื่อนร่วมชาติ, คนชาติเดียวกัน)

(e) grievance    (กรี๊-เวิ่นซ)  (ความไม่พอใจ, ความข้องใจ, ข้อข้องใจ)

(f) prudence    (พรู้-เดิ้นซ)  (ความรอบคอบ, ความฉลาด, ความสุขุม, ความระมัดระวัง, การมองการณ์ไกล, การประหยัด-มัธยัสถ์)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 239)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. At the zenith (ซี้-นิธ) (n) of her career in the 1930’s, Dorothy Thomson was one of the best known journalists in the United States.

(ที่  จุดสุดยอด-จุดสูงสุด   ของอาชีพของเธอในทศวรรษ  ๑๙๓๐  โดโรธี ทอมสัน  เป็นหนึ่งในบรรดานักหนังสือพิมพ์ที่รู้จักกันดีที่สุดในสหรัฐฯ)

(a) outset    (การเริ่มต้น)

(b) termination    (การสิ้นสุด, การยุติ, การจบลง, การทำให้สิ้นสุด-ยุติ)

(c) decline    (การเสื่อมถอย, การลดลง, การล่มสลาย, การปฏิเสธ)

(d) pinnacle    (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดเจดีย์ ภูเขา ตึก หอ และอื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(e) rebellion    (ริ-เบ๊ล-เยิ่น)  (การกบฏ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

(f) antipathy    (แอน-ทิพ-พะ-ธี่)  (ความจงเกลียด, ความไม่ลงรอย, ความไม่พอใจ, สิ่งที่ไม่ชอบ, สิ่งที่ไม่ลงรอย)

 

2. The Gettysburg Address, Abraham Lincoln’s famous speech, concisely (adv.) expressed many of the ideals and principles of democracy.

(สุนทรพจน์เกตตีสเบิร์ก  ซึ่งเป็นสุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียงของอับราฮัม ลิงคอล์น  ได้กล่าว  อย่างสั้นๆ   ถึงอุดมการณ์และหลักการของประชาธิปไตยอย่างมากมาย)

(a) profoundly    (อย่างลึกซึ้ง, อย่างลึกล้ำ, อย่างสุดซึ้ง, อย่างแน่นแฟ้น, อย่างถ้วนทั่ว)

(b) superficially    (อย่างผิวเผิน, อย่างตื้นๆ, อย่างไม่ลึกซึ้ง, อย่างไม่สำคัญ, อย่างใกล้ผิวหน้า-อยู่ผิวนอก)

(c) succinctly; briefly    (ซัค-ซิ้งค)  (อย่างสั้นๆ)

(d) freely    (อย่างอิสระ, อย่างเสรี)

(e) amply    (อย่างมากมาย)   (มาจาก  “ample” = มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(f) blatantly    (เบล้-เทิ่นท-ลิ)  (อย่างครึกโครม, อย่างห้าว, อย่างบาดตา, อย่างโอ้ อวด, อย่างชัดเจน)

 

3. Needlework has always been an elegant and costly (a) form of embroidery.  

(งานเย็บปักถักร้อยได้เป็นรูปแบบ  ของการถักลาย (งานถัก, การตกแต่งประดับประดา)  ที่สวยงาม-เก๋และ  มีราคาแพง   อยู่โดยเสมอมา)

(a) complicated    (สลับซับซ้อน, ยุ่งยาก, ลำบาก)

(b) popular    (เป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) expensive    (มีราคาแพง)

(d) nefarious    (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก)

(e) horrendous    (ฮอ-เร้น-เดิส)  (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, (ราคา) แพงมากเสียจนน่ากลัว-น่าตกใจ)

(f) instrumental    (เป็นเครื่องมือ, เป็นเครื่องช่วย, เป็นสิ่งสำคัญ, เป็นสื่อ, มีประโยชน์, เกี่ยวกับเครื่องมือ)

 

4. Booth Tarkington’s novels draw a sympathetic picture of the easygoing (a) life in the Midwest during the early 1900’s.

(นิยายของ บูธ ทาร์คิงตัน  วาดภาพที่ถูกใจ (พอใจ, เห็นด้วย, เห็นอกเห็นใจ)  ของชีวิตที่  ตามสบาย-ไปเรื่อยๆ-สงบและไร้กังวล    ในภูมิถาคตะวันตกกลาง (ของสหรัฐฯ)  ในระหว่างตอนต้นศตวรรษที่  ๑๙)

(a) farming    (การทำไร่ทำนา)

(b) frontier    (ฟรัน-เที่ยร์)  (ชายแดน, พรมแดน, ขอบเขต, เขตแดน, ความคิดแนวใหม่)

(c) lavish    (แล้ฟ-วิช)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ, มากเกินไป, เกินขอบเขต)

(d) relaxed    (ผ่อนคลาย, พักผ่อนหย่อนใจ, หย่อนอารมณ์)

(e) bloodthirsty    (กระหายเลือด, โหดร้าย, เป็นฆาตกรรม)

(f) audacious    (ออ-เด๊-เชิส)  (กล้ามาก, ไม่กลัว, กล้าได้กล้าเสีย)

 

5. The history of the exploration of Antarctica recounts many tales of perseverance (n) and suffering.  

(ประวัติศาสตร์ของการสำรวจแอนตาร์คติกา (ขั้วโลกใต้) บอกเล่านิทาน (เรื่องเล่าลือ) มากมายของ   ความอุตสาหยพยายาม-ความบากบั่นมุมานะ   และความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน)

(a) expertise    (เอ๊ค-สเพอ-ไท้ซ)  (ความชำนาญ, ความรู้ความชำนาญ)

(b) generosity    (เจน-นะ-รอส-ซิ-ที่)  (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง, ความใจดี, ความไม่เห็นแก่ตัว)

(c) disturbance    (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ, การเปลี่ยนแปลงของลมจากสภาวะปกติ)

(d) endurance;  industriousness    (ความอดทน-ทนทาน-อดกลั้น; ความขยัน-อุตสาหะ-พากเพียรพยายาม)

(e) allegiance    (อะ-ลี้-เจิ้นซ)  (ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ..........................)

 

6. Hotels proliferate (v) as the new city expands rapidly in response to the demand of fun-loving travelers.  

(โรงแรม  ขยาย-เพิ่มทวี-ผุดขึ้น-งอก-แพร่หลาย-แพร่พันธุ์-เผยแพร่    ในขณะที่เมืองใหม่ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว  เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทาง-ท่องเที่ยวที่ชอบสนุก)

(a) vanish    (อันตรธานหายไป)

(b) deteriorate    (แย่ลง, เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เลวลง)

(c) multiply    (เพิ่มขึ้นมาก, เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว, คูณ)

(d) cluster    (จับกันเป็นกลุ่มก้อน, เป็นกลุ่มก้อน, กลุ่ม, ก้อน, ช่อ, พวง)

(e) scatter    (ทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, สาด,  โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

 

7. When the fight was over, the underdog emerged (อิ-เมิ้ร์จ) (v) the winner.   

(เมื่อการต่อสู้จบสิ้นลง  ผู้ที่เสียเปรียบ (ผู้ที่เป็นเบี้ยล่าง)  ปรากฏออกมา-โผล่ออกมา-ออกมา-มีตัวตน   เป็นผู้ชนะ)

(a) emigrated    (อพยพ, อพยพออกนอกประเทศ)  

(b) remunerated    (ริ-มิ้ว-เนอะ-เรท-ทิด)  (จ่ายให้, ชดใช้, ตอบแทน, ให้รางวัล)

(c) came into view; came out; appeared   (ปรากฏหรือโผล่ออกมาให้เห็น; ออกมา; ปรากฏ)

(d) remonstrated    (เร้ม-เมิน-สเทรท หรือ ริ-ม้อน-สเทรท)  (คัดค้าน, ทัดทาน, ประท้วง, โต้แย้ง, คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล)

(e) conquered    (ค้อง-เค่อะ)  (ปราบ, เอาชนะ, พิชิต, ได้ชัยชนะ, ยึดได้)

 

8. Unless the plant gets water for its roots to absorb, it will perish (เพ้อ-ริช) (v).

(ถ้าพืชไม่ได้น้ำสำหรับรากของมันเพื่อดูดซึมเข้าไป  มันจะ   ตาย-แตกดับ-สาบสูญ-ย่อยยับ-เหี่ยวแห้ง-เน่าเปื่อย)

(a) disperse    (กระจาย, ทำให้กระจาย, (ฝูงชน) สลายตัว, ทำให้ (ฝูงชน) สลายตัว, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

(b) die    (ตาย)

(c) transgress    (ละเมิด, ฝ่าฝืน, ลุกล้ำ, ล้ำเขต, กระทำผิด)

(d) humiliate    (ฮิว-มิ้ล-ลี-เอท)  (ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ)

(e) vandalize    (แว้น-เดิล-ไลซ)  (ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชน, ทำลายวัฒนธรรมและศิลปวรรณคดี)

 

9. The majority of our club members would not consent (v – n) to raise the dues.  

(สมาชิกชมรมของเราส่วนใหญ่  จะไม่   ยินยอม-เห็นชอบ-อนุญาต-การยินยอม-การเห็นชอบ-การอนุญาต    ให้ขึ้นค่าธรรมเนียม)

(a) agree; approve    (ตกลง-ยินยอม; เห็นชอบ-เห็นพ้อง-อนุมัติ)

(b) anticipate    (คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดการณ์ล่วงหน้า, ทำนาย)

(c) surrender    (ยอมแพ้, ยอม, ยอมจำนน, ยอมตาม, ตามใจ, สละ, ละทิ้ง, คืน, ยกเลิก, มอบตัว, การยอมแพ้-ยอมจำนน-ยอมตาม-มอบตัว-สละ-ละทิ้ง)

(d) contravene    {ขัดแย้ง, ต่อต้าน, ละเมิด (กฎหมาย)}

(e) vanish    (แว้น-นิช)  (อันตรธาน, หายไป, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่, กลายเป็นศูนย์)

 

10. Some people denounce (v) the government for probing into their private lives.  

(คนบางคน   ประณาม-ปรักปรำ-กล่าวโทษ-ติเตียน-ประกาศเลิก-บอกเลิก    รัฐบาล  ในเรื่องตรวจสอบ-สืบสวนเข้าไปในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา)

(a) galvanize    (กระตุ้น, กระตุ้นโดยกระแสไฟฟ้า)

(b) ostracize    (เนรเทศ, ขับออก, ขจัดออก, เอาออกไปจากสังคม, เอาออก, ตัดสิทธิ์, ลิดรอนสิทธิ์)

(c) condemn    (ประณาม, ตำหนิ, ตราหน้า, ด่าว่า, ประกาศหรือตัดสินว่ามีความผิด, ประกาศว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้, บีบบังคับ, ยึดทรัพย์เป็นของสาธารณะ)

(d) interrogate    (สอบถาม, ซักถาม)

(e) oust    (เอ๊าซท)  (ขับออก, ขับไล่, ไล่ออก, ปลดออก, ชิง, เบียด, แย่ง, เพิกถอน)

 

11. If we could eliminate losses from people who defraud (ดิ-ฟร้อด) (v) the government, tax rates could be lowered.

(ถ้าเราสามารถขจัดความสูญเสีย (เสียหาย) จากผู้คนผู้ซึ่ง   โกง-ฉ้อโกง-ต้มตุ๋น-หลอกลวง   รัฐบาล  อัตราภาษีก็จะสามารถลดต่ำลงได้)  (เพราะมีเงินเข้ารัฐมากขึ้น  รัฐจึงเก็บภาษีน้อยลง)

(a) flatter    (ประจบ, ยกยอปอปั้น, สอพลอ)

(b) bribe    (ไบร้บ)  (ติดสินบน, ให้สินบน)

(c) exonerate    (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)    

(d) swindle    (โกง, ฉ้อโกง, หลอกต้ม, หลอกลวง, การโกง-ฉ้อโกง-หลอกต้ม-หลอกลวง)

(e) bolster    (หนุนค้ำ, รอง, ทำให้สูงขึ้น, ยก, สนับสนุน, ค้ำ, ค้ำจุน, เสริม, หมอนรอง, หมอนรองชั้นล่าง, เหล็กคานรถ, ลูกยางแท่นเครื่อง)

 

12. In order to evade (v) the draft, the young man had moved to Canada last year.   

(เพื่อที่จะ  หลีกเลี่ยง-หลบ-หนี   การเกณฑ์ทหาร  ชายหนุ่มผู้นั้นได้ย้ายไปอยู่แคนาดาเมื่อปีที่แล้ว)

(a) escalate    (ขยาย, ลุกลาม, เพิ่มมากขึ้น)

(b) elude    (อิ-ลู้ด)  (หลบหลีก, เลี่ยง, หลบหนี, หลีก)

(c) shoplift    (ขโมยของในร้าน)

(d) gesticulate    (เจส-ทิค-คิว-เลท)  (ออกท่าออกทาง  -  โดยเฉพาะด้วยมือและแขนเวลาพูด)

(e) testify    (เป็นพยาน, สาบานตัว, แถลง, ยืนยัน, พิสูจน์)

 

13. Hurricanes often devastate (v) the coffee crop, Haiti’s principal exports.  

(พายุเฮอริเคนมักจะ  ทำลาย-ล้างผลาญ   อยู่บ่อยๆ จำพวกพืชกาแฟ  ซึ่งเป็นสินค้าออกสำคัญของประเทศเฮติ)

(a) scatter    (กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, ทำให้กระจัดกระจาย, ทำให้แตกกระเจิง, สาด, โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-แตกกระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

(b) fertilize    (ทำให้เจริญพันธุ์, ผสมพันธุ์,  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์, ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, ทำให้มีลูก, ทำให้เกิดผล)

(c) fracture    (ทำให้แตก-ร้าว, แตกร้าว, ร้าว, การแตกร้าว, การแยก, รอยแตกร้าว, กระดูกหัก)

(d) annihilate    (อะ-ไน้-ฮิ-เลท)  (ทำลายล้าง, บดขยี้)

(e) deem    (คิดว่า)

 

14. The rivalry (ไร้-เวิล-รี่) (n) between the two construction companies was obvious.

(การแข่งขันกัน-การชิงดีชิงเด่น-การเป็นคู่ต่อสู้กัน-การตีเสมอ   ระหว่างบริษัทก่อสร้าง  ๒  แห่งนั้น  เห็นได้อย่างชัดเจน)

(a) cooperation    (ความร่วมมือ)

(b) compromise    (ค้อม-พระ-ไมซ)  (การประนีประนอม, การยอมรับ, การยอมอ่อนข้อแก่กัน, การตกลงกันได้, สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง, ประนีประนอม, ยอม, พัวพัน, อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ)

(c) competition    (การแข่งขัน, การชิงชัย, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ, ผู้แข่งขัน)

(d) probity    (โพร้-บิ-ที่ หรือ พร้อบ-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา)

(e) blasphemy    (แบลส-เฟ-มี่)  (การสบประมาท-ลบหลู่ศาสนาหรือพระเจ้า, การสบประมาท, การดูหมิ่น)

 

15. The prices of gold and oil fluctuate (v) daily.

(ราคาทองและน้ำมัน   ขึ้นๆลงๆ-เปลี่ยนแปลง-ไม่คงที่   เป็นรายวัน)

(a) stabilize    (ทำให้มีเสถียรภาพ, ทำให้มั่นคง)

(b) augment    (อ๊อก-เมิ่นท)  (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(c) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(d) alter    (เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, แก้ไข, ดัดแปลง)

(e) replace    (แทนที่, เอาเก็บเข้าที่)

 

16. The proposed environmental amendment has not yet been ratified (v) by all participating countries.

(การแก้ไข-ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ถูกเสนอขึ้นมา  ยังมิได้รับการ  ให้สัตยาบัน-รับรอง   โดยประเทศที่เข้าร่วมประชุมทุกประเทศ)

(a) promulgated    (พร้อม-เมิล-เกท หรือ โพร-มั้ล-เกท)  (ประกาศใช้เป็นกฎหมาย, ประกาศอย่างเป็นทางการ, เผยแพร่, สอน)

(b) debunked    (ทำลายชื่อเสียง, กล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง

(c) approved    (อะ-พรูฟว)  (ให้สัตยาบัน, เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, พอใจ)

(d) skimmed    (ตักเอาผิวหน้าออกจากของเหลว, มองอย่างผ่านๆ, ดูอย่างผิวเผิน, มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว, อ่านอย่างลวกๆ, แฉลบผิวหน้าไป, เฉียดผ่านไป)

(e) repudiated    (ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ, บอกปัด, ทอดทิ้ง)

 

17.  It was long believed that the bed (n) of the Pacific Ocean was like a great sunken plain. 

(มันถูกเชื่อกันมานานแล้วว่า   พื้นล่าง-ก้น-ใต้ท้องแม่น้ำ-แปลง-ร่อง-ฐาน-แท่น-เตียง   ของมหาสมุทรแปซิฟิก  คล้ายกับที่ราบขนาดใหญ่มหึมาที่จมอยู่ใต้น้ำ)

(a) furniture    (เครื่องเรือน)  

(b) luxury    (ลั้ค-ชู-รี่)  (ความหรูหรา, ความฟุ่มเฟือย, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, ความโอ่อ่า, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

(c) place on which people sleep    (ที่ที่คนนอน, เตียง)

(d) fraud    (ฟร้อด)  (การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, เล่ห์ พฤติการณ์ที่หลอกลวง, ของปลอม, ผู้หลอกลวง)

(e) bottom    {ก้น, พื้นล่าง, ส่วนที่อยู่ลึกที่สุด, พื้นน้ำ (ทะเล, มหาสมุทรร, แม่น้ำลำคลอง)}

 

18. A motto is a short phrase or sentence that states (v) a guiding principle.   

(คติพจน์ (คำพังเพย, ภาษิตคำขวัญ)  เป็นวลีหรือประโยคสั้นๆ ที่   กล่าวถึง-กล่าว-แถลง-แจ้ง   หลักการซึ่งชี้นำ-นำทาง)  (การดำเนินชีวิตของบุคคล)

(a) recalls    (ระลึก, รำลึก, หวนคิด, เรียกกลับ, นำกลับ, เพิกถอน, การระลึก-รำลึก-เรียกกลับ-นำกลับ-เพิกถอน)

(b) clarifies    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, ทำให้บริสุทธิ์-ใสสะอาด)

(c) contradicts    (โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, ปฏิเสธ)

(d) expresses    (แสดงความคิด-ความรู้สึกเป็นคำพูด, แสดงความคิดเห็น, ส่งด่วน, ด่วน, เร็วเป็นพิเศษ, พิเศษ, ขบวนรถด่วน, การส่งด่วน)

(e) presides    (เป็นประธานในที่ประชุม)

 

19. The telegraph was the fastest means (n) of long-distance communication during much of the nineteenth century.

(โทรเลขเป็น   วิธีการ-เครื่องมือ-ทรัยย์สินจำนวนมากมาย-จำนวนมากมาย   ที่เร็วที่สุดของการสื่อสารระยะไกล  ในระหว่างส่วนใหญ่ของศตวรรษที่  ๑๙)

(a) converter    (เครื่องแปลง  -  ไฟ, ภาษา ฯลฯ)

(b) development    (การพัฒนา, พัฒนาการ)

(c) innovation    (นวัตกรรม, สิ่งใหม่, วิธีการใหม่, การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา)

(d) consequence    (ผลลัพธ์)

(e) method; approach    (วิธีการ)

 

20. Gallup, New Mexico, a city that borders on a large Navajo Indian reservation, is recognized (เรค-เคิก-ไนซ) (v) as the American Indian capital of the United States. 

(แกลลัพ  รัฐนิวเม็กซิโก  ซึ่งเป็นเมืองทีมีเขตแดนติดต่อกับเขตสงวนขนาดใหญ่สำหรับอินเดียนแดงเผ่านาวาโจ  ได้รับการ   รู้จัก-ยอมรับ-จำได้-สำนึก-แสดงว่ารู้จักหรือเห็นคุณค่า   ในฐานะเมืองหลวงของชาวอินเดียนแดงอเมริกันของสหรัฐฯ)

(a) advertised    (โฆษณา)

(b) registered    (เรส-จิส-เทอร์)  (ลงทะเบียน)

(c) stigmatized    (ตราหน้า, ทำให้มีมลทิน, ประณาม, ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ตีตรา, ประทับตรา)

(d) known    (รู้, รู้จัก, ทราบ)

(e) harmonized    (ทำให้ผสมกลมกลืนกัน, ทำให้เข้ากัน-ประสานกัน-ปรองดองกัน, ประสานกัน, ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL