หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 308)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Smoking is prohibited (โพร-ฮิ้บ-บิท) (v) in many university classrooms in the United States.  

(การสูบบุหรี่ถูก  ห้าม-ขัดขวาง-ป้องกัน  ในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยจำนวนมาก  ในสหรัฐฯ)

(a) permitted    (อนุญาต, ยอมให้ทำ)

(b) juxtaposed     (จั๊ค-สทะ-โพซ)  (วางข้างๆ, วางชิดกัน, วางแนบ)

(c) banned    (ห้าม, ประกาศห้าม, สั่งห้าม, ประณาม, สาปแช่ง)

(d) rummaged    (รื้อค้นกระจุยกระจาย)

(e) conspired    (สมคบคิดกัน (ทำผิด), ร่วมหัวกันวางอุบาย, ร่วมกันวางแผน)

 

2. Reckless (a) use of fireworks often leads to injury and property damage. 

(การใช้ดอกไม้เพลิง (ประทัด) อย่าง  ไม่รอบคอบ-สะเพร่า-ประมาทเลินเล่อ   บ่อยครั้งได้นำไปสู่การบาดเจ็บ  และความเสียหายของทรัพย์สิน)

(a) Pointless    (ไร้จุดหมาย, ไร้ความหมาย, ทื่อ, ไม่ได้คะแนน, ไม่ได้แต้ม)

(b) Unsupervised    (ไม่ได้กำกับดูแล, ไม่ได้ควบคุม)

(c) Careless    (สะเพร่า, ประมาท, เลินเล่อ)

(d) Circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) Prodigal    (พร้อด-ดิ-เกิ้ล)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ไม่มีความเสียดาย, ใจป้ำ, สิ้น เปลืองยิ่ง)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย) 

 

3. Aside from its use as an ornamental tree, the larch is valued for its hard, durable (a) wood.

(นอกเหนือจากการใช้มันในฐานะต้นไม้สำหรับประดับประดา-ตกแต่ง  ต้นสนลาร์ชได้รับการประเมินค่า (ให้ราคา) สำหรับไม้ที่แข็งและ  ทนทาน-ใช้ทน-ยั่งยืน  ของมัน)

(a) fragrant    (มีกลิ่นหอม)

(b) sturdy    (ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง, มั่นคง, เหนียว)

(c) thick    (หนา)

(d) resinous    (ประกอบด้วยเรซิน, ซึ่งเป็นยางไม้หรือยางสน)

(e) remarkable    (๑. เด่น, ยอดเยี่ยม, น่าทึ่ง, น่าสังเกต,  ๒. พิเศษ, ไม่เหมือนใคร, ไม่คาดฝัน, แปลก, น่าประหลาดใจ, เหลือเชื่อ)  

 

4. The existing disparities (n) between rich and poor nations, always a source of great trouble, are increasing rather than decreasing.

(ความแตกต่างกัน-ไม่เหมือนกัน  ที่มีอยู่ระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจน,  ซึ่งมักเป็นบ่อเกิดของความยุ่งยากอย่างใหญ่หลวงอยู่เสมอ,  กำลังเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะลดลง)

(a) difference    (ความแตกต่าง)

(b) similarities    (ความคล้ายกัน, ความเหมือนกัน)

(c) connections    (ความเกี่ยวโยง, ความเชื่อมโยง)

(d) fortitude    (ฟ้อร์-ทิ-ทิวด์ หรือ ทูด)  (ความกล้าหาญ, ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

(e) vigor    (วิ-เกอะ)  (กำลังวังชา, พละกำลัง, ความกระฉับกระเฉง, ความแข็งแรง)

 

5. Speculators have made millions of dollars by benefiting from the fluctuation (n) of prices on new stock markets. 

(นักเก็งกำไรทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์  โดยได้ประโยชน์จาก  ความผันผวน-ความไม่แน่นอน-การขึ้นๆลงๆ  ของราคาในตลาดหุ้นใหม่)

(a) increase    (การเพิ่มขึ้น)

(b) trend    (แนวโน้ม)

(c) collapse    (การล้มลง, การทรุดลง, ภาวะทรุดโทรม, ล้มลง, ทรุดลง, พังลง, ล้มหมดสติ, (ราคา) ตกฮวบฮาบ)

(d) instability    (ความไม่มีเสถียรภาพ, ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน, ความลังเลใจ)

(e) grief    (ความเศร้าโศก)

 

6. His extreme nervousness impeded (v) his ability to speak in front of large groups of people. 

(ความประหม่าอย่างสุดๆ (สุดโต่ง) ของเขา  กีดกั้น-ขัดขวาง-เป็นอุปสรรค  (ต่อ) ความสามารถของเขาในการพูดต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่)

(a) accelerated    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

(b) terminated    (สิ้นสุดลง, จบสิ้นลง, ทำให้สิ้นสุด)

(c) hindered    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, กีดกัน, สกัดกั้น)

(d) fostered    (บ่มเพาะ, เลี้ยงดู, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, อุปถัมภ์)

(e) mollified    (ม้อล-ลิ-ไฟ)  (๑. ทำให้อ่อนโยน, ทำให้สงบ, ปลอบ,  ๒. ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้ผ่อนคลายลง, บรรเทา, ระงับ)  

 

7. The thieves penetrated (v) the bank’s security and stole the money.

(เจ้าหัวขโมย  ผ่าน-ลอด-บุกเข้าไป-แทรกซึม-ทะลุ-เจาะทะลุ-แทง-มองทะลุ-มองผ่าน-มองออก   การรักษาความปลอดภัยของธนาคาร  และขโมยเงินไป)  (คือ  โจรแทรกซึม  หรือเจาะทะลุระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร  และขโมยเงินไป)

(a) denounced    (ประณาม)

(b) requested     (ร้องขอ, เรียกร้อง, อ้อนวอน, ขอ, ถามหา)

(c) distrusted    (ไม่ไว้ใจ)

(d) got into or through    (เข้าไปข้างใน  หรือ ฝ่าหรือทะลุเข้าไป)

(e) hampered    (แฮ้ม-เพ่อะ)  (ขัดขวาง, หยุดยั้ง, ทำให้ชะงัก, เป็นอุปสรรคต่อ, สอดแทรก)

(f) surpassed  (เหนือกว่า, ดีกว่า, (รถ) แซงขึ้นหน้า, เลย, ล้ำ, เกิน, ข้าม)

 

8. Most of the effects of science are really beneficial (เบน-นะ-ฟิ้ช-เชี่ยล) (a) to people.

(อิทธิพลหรือผลกระทบส่วนใหญ่ของวิทยาศาสตร์  เป็นประโยชน์-มีประโยชน์-เป็นผลดี-ซึ่งช่วยเหลือ   อย่างแท้จริงกับผู้คน)

(a) essential    (จำเป็น, สำคัญ, จะขาดเสียมิได้)

(b) conceivable    (นึกเห็นได้, พอจะนึกภาพออก, เป็นไปได้, พอที่จะคิดออก)

(c) advantageous    (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, ได้กำไร)

(d) detrimental    (ซึ่งเป็นผลเสียหรือผลร้าย, เป็นอันตราย, เป็นภัย)

(e) bizarre   (บิ-ซาร์)  (แปลกประหลาด, พิกล, ผิดปกติ)  

 

9. The French detective novelist Georges Simenon is one of the most prolific (a) writers of the twentieth century.

(นักเขียนนิยายนักสืบชาวฝรั่งเศส  ยอร์ชเจส  ซิเมนอน  เป็นหนึ่งในบรรดานักเขียนที่  มีผลงานมากมาย-(ต้นไม้) มีลูกดก   ของศตวรรษที่ ๒๐)

(a) famous    (โด่งดัง, มีชื่อเสียง)

(b) productive    (มีผลผลิตหรือผลงาน, ให้ผลดีมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์)

(c) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำสอนหรือคำแนะนำ, เป็นการสั่งสอน, เป็นการแจ้งข่าว)

(e) ardent    (อ๊าร์-เดิ้นท)  (มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง)

 

10. The judge sentenced the convict man.

(ผู้พิพากษา  ตัดสินลงโทษ (พิพากษา)   ชายผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด)

(a) gave a pardon to    (ให้อภัยแก่, ยกโทษให้กับ)

(b) passed judgment upon    (ผ่านการตัดสิน-คำวินิจฉัย-การชี้ขาด ไปยัง หรือแก่บุคคล)

(c) sympathized with    (เห็นอกเห็นใจกับ)

(d) gave high praise to    (ให้การสรรเสริญ-ยกย่องอย่างสูงแก่)

(e) bickered with    (ทะเลาะกับ, ทุ่มเถียงกับ)

 

11. All the people who had assembled for the picnic vanished (v) when the rain began to fall.

(ผู้คนทั้งหมด  ซึ่งได้มารวมตัวกันสำหรับการปิกนิก  หายไป-อันตรธาน-สูญสิ้น-จากไป-ไม่มีอยู่-กลายเป็นศูนย์   เมื่อฝนเริ่มตก)  (คือ  หายหน้ากันไปหมด  เมื่อฝนตก)

(a) proclaimed    (ประกาศอย่างเป็นทางการ)

(b) explored    (สำรวจ)

(c) evaded  (หลบเลี่ยง, หลบหน้า, หลีกหนี, เลี่ยง)

(d) leaped    (กระโดด)

(e) disappeared    (หายไป, สูญหาย, สาบสูญ, ตาย)

 

12. The woman was dismissed (v) from hospital yesterday only a week after her operation. 

(ผู้หญิงคนนั้นได้รับการ  ปล่อยตัว-ไล่ออก-ยกฟ้อง-บอกเลิกแถว   จากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้  หลังจากการผ่าตัดของเธอเพียง สัปดาห์เท่านั้น)

(a) expelled    (ขับไล่, ขับออก, ตัดออกจากการเป็นสมาชิก)

(b) evicted    (ขับไล่, ขับออก, ไล่ที่, เรียกคืน)

(c) ejected    (ขับไล่, ขับออก, ดีดตัวออกจากเครื่องบิน, ดีดออก, ขว้างออก, พ่น, เป่า, พุ่ง)

(d) discharged    (ปล่อยตัว, ปลดจากงาน, ปล่อย, เอาลง, ขับออก, ระบายออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่นๆ, ขนถ่าย (สินค้า), ปล่อยกระแสไฟฟ้า, ปลดภาระ, ปล่อยออก, ไล่ออก)

(e) burgeoned    (เบ๊อร์-เจิ้น)  (งอกงาม, เจริญเติบโต, ผลิ, ผลิหน่อ, เพิ่มขึ้น, เริ่มเจริญ, เจริญโดยฉับพลัน) 

 

13. Few people like someone who meddles (v) in the affairs of others.

(น้อยคนที่ชอบบุคคลผู้ซึ่ง  เข้าไปยุ่ง-ยุ่ง-เสือก   เรื่องของคนอื่น)

(a) participates    (มีส่วนร่วม)

(b) delights    (ให้ความสุขใจ-พอใจ, มีความยินดี-ปลื้มปิติ)

(c) interferes    (แทรกแซง, ยุ่ง, ก้าวก่าย, สอดแทรก, ขัดขา, รบกวน)

(d) dabbles    (ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก, ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆจดๆ)

(e) engenders    (เอ็น-เจ๊น-เดอะ)  (ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด, ทำให้ปรากฏขึ้น, สร้าง)  

 

14. One of the most widely (adv.) discussed environmental effects of supersonic travel is the sonic boom.

(หนึ่งในบรรดาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการอภิปราย   อย่างกว้างขวาง-อย่างแพร่ หลาย-อย่างไพศาล-อย่างห่างไกล-อย่างใจกว้าง   ที่สุด  ของการเดินทางเร็วกว่าเสียง  คือ  เสียงดังที่เกิดจากการเดินทางโดยเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียง)

(a) completely    (โดยสมบูรณ์, อย่างเต็มที่)

(b) distantly    (อย่างห่างไกล, อย่างยาวนาน, อย่างไม่ต่อเนื่องกัน, อย่างไม่คุ้นเคย, อย่างห่างเหิน, อย่างเฉยเมย)

(c) extensively    (อย่างกว้างขวาง, อย่างแพร่หลาย, อย่างครอบคลุม, อย่างถ้วนทั่ว, แบบเพาะปลูกห่างๆ กัน)

(d) deliberately    (อย่างรอบคอบ, อย่างสุขุม, อย่างใคร่ครวญ, อย่างระมัดระวัง, โดยเจตนา)

(e) abruptly    (อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างฉับพลัน, อย่างฉุกเฉิน, อย่างคับขัน, อย่างหยาบคาย, อย่างไม่ติดต่อกัน)

 

15. The oldest preserved manuscripts are those written on papyrus, which were found (v) in Egyptian tombs.

(ต้นฉบับ (หนังสือที่เขียนด้วยลายมือ) เก่าแก่ที่สุดที่ได้ถูกเก็บรักษาไว้  คือ  ต้นฉบับที่ถูกเขียนบนป่านปาปีรัส (ต้นกกที่ใช้ทำกระดาษสมัยโบราณ)  ซึ่งถูก   พบ-ค้นพบ-หา-สืบหา-ค้น-สอบค้น-พบความลับ-เห็นว่า   ในหลุมศพในประเทศอียิปต์)

(a) protected    (คุ้มครอง, ปกป้อง, พิทักษ์, รักษา, อารักขา, คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศ  โดยการจัดเก็บภาษีสินค้าขาเข้า)

(b) hidden    (ซ่อนเร้น, ปิดบัง, อำพราง)  (กริยา  ๓  ช่อง  คือ  “Hide, Hid, Hidden”)

(c) sought    (ค้นหา, หา, เสาะหา, แสวงหา, สอดส่องหา, สืบหา, พยายามให้ได้มา, ถามหา, สอบหา, สำรวจ)  (กริยา  ๓  ช่อง  คือ  “Seek, Sought, Sought”)

(d) discovered    (ค้นพบ, พบ, เปิดเผย, มองออก)

(e) annihilated    (ทำลายล้าง, บดขยี้)

 

16. The symptoms (n) of influenza are fever, headache, and                                                                                                                                           muscular pain.

(อาการ-ลักษณะอาการ-อาการโรค-เครื่องแสดง-เครื่องหมาย-เครื่องชี้บอก   ของไข้หวัดใหญ่  คือ  ไข้ (อุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกติ), การปวดศีรษะ, และการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ)

(a) effects    (ผลกระทบ, ผล, อิทธิพล, อำนาจ, ประสิทธิภาพ, ปรากฏการณ์ที่ลวงตา (หรือทางวิทยาศาสตร์), ทรัพย์สิน, ผลประโยชน์)

(b) delights    (ความปลาบปลื้ม, ความปลื้มปิติ, ความยินดี, ความสุขใจ, สิ่งที่ให้ความ สุขใจ)

(c) forces    (พลัง, กำลัง, อำนาจ, พลังงาน, แรง, อนุภาพ, อิทธิพล, อำนาจจิต, พลังจิต, กองทัพ, กลุ่ม)

(d) signs    (อาการ, อากัปกิริยาที่ส่อให้เห็น, เครื่องหมาย, เครื่องหมายแสดง, เครื่องแสดง, สัญลักษณ์, ลาง, นิมิต, การบอกใบ้, ร่องรอย, รอยเท้า, ราศี)

(e) handicaps    (อุปสรรค, ข้อเสียเปรียบ, ความบกพร่องทางกาย, ความพิการ, การแข่งขันแบบต่อแต้มให้)

 

17. Doctors prescribe massive (a) doses of penicillin for patients with pneumonia. 

(แพทย์สั่งยาเพ็นนิซิลลินที่กินในแต่ละครั้งใน  ปริมาณมาก-เป็นกองใหญ่-เป็นก้อนใหญ่และหนัก   สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม) 

(a) daily    (รายวัน, ประจำวัน)

(b) heavy    (มาก, จำนวนมาก, ใหญ่มาก, หนัก, ที่หนาแน่นมาก, หนา, ดก, อุ้ยอ้าย, สำคัญมาก, ลึกซึ้ง)

(c) double    (เป็น ๒ เท่า)

(d) adequate    (พอเพียง, เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด)

(e) succinct    (ซัค-ซิ้งคท)  (สั้น, รวบรัด, กะทัดรัด, สรุป, ย่อ, ไม่เยิ่นเย้อ, รัดรูป)  

 

18. Since their interests do not coincide (โค-อิน-ไซ้ด) (v), there is still lingering doubt in my mind whether they should enter into matrimony.

(เพราะว่าความสนใจของพวกเขาไม่   สอดคล้องต้องกัน-ตรงกัน-ลงรอยกัน-เข้ากันสนิท-ทับกันสนิท-เกิดขึ้นพร้อมกัน,   ยังคงมีความสงสัยไม่รู้จักหายในใจของผมว่า  เขา (ทั้ง  ๒  คน) ควรเข้าสู่พิธีสมรสหรือไม่)  (คือ  ชาย-หญิงคู่นี้มีความสนใจไม่เหมือนกัน  ผมเลยสงสัยว่า  เขาควรจะแต่งงานกันหรือไม่)  

(a) correspond exactly    (ตรงกันหรือสอดคล้องกันเป๊ะ  หรือ พอดิบพอดี)     

(b) verify    (พิสูจน์ความจริง, ตรวจสอบความจริง, ยืนยันความจริง, ค้นหาความจริง)

(c) withstand    (ทนต่อ, ต่อต้าน, สกัด, กลั้น, อดกลั้น, อดทน)

(d) deteriorate    (ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย, เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย)

(e) deplore    (ดิ-พล่อร์)  (เสียใจมาก, โศกเศร้ามาก, ร้องไห้คร่ำครวญ)  

 

19. Giant tortoises have been so ruthlessly (adv.) hunted for food that only those that have retreated to inaccessible habitats still survive.

(เต่ายักษ์ได้ถูกล่า  อย่างโหดร้าย-อย่างไร้ความปราณี   มาก  เพื่อเป็นอาหาร  จนกระทั่ง  เฉพาะตัวที่ได้ล่าถอยไปยังถิ่นที่อาศัยที่ (คน) ไม่อาจเข้าถึงได้  เท่านั้น  ที่ยังคงเหลือรอดชีวิตอยู่)

(a) frequently    (บ่อยๆ)

(b) extensively    (อย่างกว้างขวาง, อย่างครอบคลุม)

(c) unmercifully    (อย่างไร้ความปราณี, อย่างโหดเหี้ยม-ทารุณ)

(d) scarcely    (แทบจะไม่, มีน้อยมาก)

(e) generously    (อย่างใจกว้าง, อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, อย่างมีน้ำใจ, อย่างไม่เห็นแก่ตัว)

 

20. Archaeology is an immense (a) and wide-ranging subject that covers a time span of some three million years.

(โบราณคดีเป็นสาขาวิชาที่   ใหญ่โต-มหึมา-มโหฬาร-กว้างขวาง-ไม่มีขอบเขต-มากมาย-เหลือคณานับ-ดีมาก-เลิศ-ยอดเยี่ยม   และมีขอบเขตกว้างขวาง  ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาประมาณ    ล้านปี)

(a) time-consuming    (ใช้เวลามาก)

(b) in-depth    (เจาะลึก)

(c) historical    (เกี่ยวกับประวัติศาสตร์)

(d) tremendous    (ใหญ่โตมาก, มหึมา, มากมาย, อย่างยิ่ง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

(e) scrupulous    (คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, ละเอียดรอบคอบ, ระมัดระวัง, กระดากใจ, ตะขิดตะขวงใจ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 307)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. New legislation makes it possible for the Government to restrain (v)  political demonstration.  

(กฎหมายใหม่ทำให้เป็นไปได้สำหรับรัฐบาลที่จะ  ยับยั้ง-หยุดยั้ง-ห้ามปราม-หน่วงเหนี่ยว-จำกัด-คุม-ควบคุม-รั้ง   การเดินขบวนทางการเมือง)

(a) foresee    (ฟอร์-ซี)  (รู้ล่วงหน้า, มองเห็นล่วงหน้า)

(b) inhibit    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ยับยั้ง, หน่วงเหนี่ยว, ขัดขวาง, สกัดกั้น, ห้าม)

(c) deny    (ปฏิเสธ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

(e) confiscate    (ค้อน-ฟิส-เคท)  (ยึด, ริบ) 

 

2. A variety of animals once roamed (โรม) (v) our land.

(สัตว์จำนวนมากมายหลายชนิด  ครั้งหนึ่งเคย  ท่องเที่ยว-ท่องเที่ยวไปเรื่อย-เดินเตร่   บนผืนแผ่นดินของเรา)

(a) summoned    (เรียก, เรียกตัว, เรียกประชุม, ออกหมายเรียก, ปลุกเร้า, ปลุกให้ตื่น, กระตุ้น)

(b) capsized    {(เรือ) พลิกคว่ำ, ล่ม}

(c) wandered    (ว้อน-เดอะ)  (ท่องเที่ยว, เดินเตร่, เตร็ดเตร่, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ไปในแนวทางที่ไม่แน่นอน)

(d) deserted    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

(e) harassed    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

 

3. A sign in the elevator stated that its capacity (คะ-แพส-ซิ-ที่) (n) was 1100 pounds.

(ป้ายในลิฟต์บอกว่า  ความจุ (ผู้โดยสาร)  ของมัน  คือ  ๑,๑๐๐  ปอนด์)  (คือ  ลิฟต์ตัวนี้รับน้ำหนักได้  ๑,๑๐๐  ปอนด์)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ)

(b) amount of room or space inside; largest amount that can be held by a container    (ปริมาณที่ว่าง หรือพื้นที่ข้างใน; ความจุ, ปริมาณสูงสุดที่ภาชนะสามารถบรรจุได้)

(c) panic    (แพ้น-นิค)  (ความตกใจ, ความกลัว)

(d) execution    (การดำเนินการ, การบริหาร, การประหารชีวิต)

(e) magnanimity    (แมก-นะ-นิ้ม-มิ-ที่)  (ความมีใจกว้าง, ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความมีจิตใจสูงส่ง, ความไม่เห็นแก่ตัว, การกระทำที่มีใจสูงส่ง, ความสูงส่ง)  

 

4. What started out as a polite discussion soon became a violent brawl  (บรอล) (n).

(สิ่งที่เริ่มต้นเป็นการประชุมปรึกษาหารือกันแบบสุภาพ  ในไม่ช้ากลายเป็น  การทะเลาะวิวาท-การด่ากัน-เสียงเอะอะโวยวาย   อย่างรุนแรง)

(a) a noisy quarrel or fight    (การทะเลาะ หรือต่อสู้เสียงดังลั่น)

(b) truce    (ทรูซ)  (การสงบศึก, การพักรบ, สัญญาสงบศึก)

(c) hindrance    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(d) zeal    (ความกระตือรือร้นเกินไป, ความปรารถนาแรงกล้า, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดจ่อ, ความเร่าร้อน)

(e) extortion    (การรีดไถ)

 

5. The ambassador verified (v) the report before he called the State Department.  

(ท่านเอกอัครราชทูต  ยืนยัน-ตรวจสอบ-พิสูจน์-ค้นหาความจริง   ของรายงาน  ก่อนที่เขาจะโทรศัพท์ไปที่กระทรวงการต่างประเทศ)

(a) cancelled    (ยกเลิก)

(b) confirmed    (ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น)

(c) initiated    (อิ-นิช-ชี-เอ-ทิด)  (ริเริ่ม, เริ่มนำ, นำเข้ามา, นำไปให้รู้จัก)

(d) proofread     (พิสูจน์อักษร, ตรวจพรู้ฟ, ตรวจความถูกผิดของคำ-ข้อความก่อนนำลงพิมพ์)

(e) enhanced    (ทำให้ดีขึ้น, เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น)

 

6. The parliament had created a violent controversy (n) over a commercial treaty.  

(รัฐสภาได้ก่อให้เกิด  การโต้เถียง-การโต้คารม-ความขัดแย้ง-การทะเลาะวิวาท   อย่างรุน แรง  เกี่ยวกับสนธิสัญญาพาณิชย์)

(a) debauchery    (ดิ-บ๊อ-เชอะ-รี่)  (ความลุ่มหลงในสุรายาเมา, ความลุ่มหลงในโลกียวิสัย, การล่อลวงไปในทางที่เสียหาย)

(b) dispute    (ดิส-พิ้วท)  (การโต้เถียง, การทะเลาะ, ความขัดแย้ง)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง   โต้เถียง, ทะเลาะ, โต้แย้ง, ต่อสู้, แข่งขัน)

(c) seminar    (การสัมมนา, การประชุมสัมมนา, การประชุมของกลุ่ม)

(d) colloquium     (คะ-โล้-เควี่ยม)  (การประชุม หรือสัมมนาที่มีแต่ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้รอบรู้)

(e) anecdote    (แอ๊น-นิ-โดท)  (เกร็ดความรู้, เกร็ดประวัติ, เรื่องขำขันหรือน่าสนใจ)

 

7. Fats Waller was one of the most accomplished (a) pianists in the history of jazz. 

(แฟทส  วอลเล่อร์  เป็นหนึ่งในบรรดานักเปียโน  ที่ประสบความสำเร็จ-บรรลุผล   มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของดนตรีแจส)  (“Accomplished”  เป็นคำคุณศัพท์  ที่มาจากกริยาช่องที่   ของ  “Accomplish”  (อะ-ค้อม-พลิช)  ซึ่งหมายถึง  “ทำสำเร็จ, บรรลุผล”)

(a) eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(b) successful    (ประสบความสำเร็จ)

(c) proficient    (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(d) temperamental    (เจ้าอารมณ์, อารมณ์แปรปรวน, อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย)

(e) peculiar    (พิ-คิ้ว-เลีย)  (ประหลาด, แปลกพิกล, เป็นพิเศษ, ไม่เคยปรากฏมาก่อน) 

 

8. The paucity (พ้อ-ซะ-ทิ่) (n) of natural resources in a country may force it to depend on imports; for instance, China has to import most of its oil.

(จำนวนเล็กน้อย-ความแร้นแค้น-ความขัดสน-ความยากจน   ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศหนึ่ง  อาจจะบังคับให้ประเทศนั้นต้องพึ่งพาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ  ตัวอย่าง เช่น  จีนต้องนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่ของตน)

(a) development    (การพัฒนา)

(b) discovery    (การค้นพบ)

(c) scarcity    (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (การขาดแคลน, การหาได้ยาก, การมีน้อย, ความไม่เพียงพอ)

(d) adequacy    (ความพอเพียง)

(e) departure    (การจากไป, การไป)

 

9. The use of charms and talismans, still prevalent (เพรฟว-วะ-เลิ่นท) (a) in modern times, is of ancient origin. 

(การใช้เครื่องรางเวทมนตร์คาถา,  และของขลังผ้ายันต์,  ซึ่งยังคง  มีอยู่ทั่วไป-มีอยู่ดาษดื่น-แพร่หลาย-เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป   ในยุคสมัยใหม่,   มีจุดกำเนิดมาจากสมัยโบราณ)

(a) popular    (เป็นที่นิยม)

(b) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง)

(c) noteworthy    (น่าสังเกต)

(d) acceptable    (สามารถยอมรับได้)

(e) imperative    (อิม-เพ้อ-ระ-ทิฟว)  (จำเป็น, ซึ่งบังคับ, ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งกำหนดให้ต้องทำ)

 

10. Many old people don’t want to live in a home for the elderly because they don’t get much privacy (ไพร้-วะ-ซี) (n) there as they generally have to share a room with other people.

(คนแก่จำนวนมากไม่ต้องการอาศัยอยู่ในบ้านสำหรับคนชรา  เพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับ   ความเป็นส่วนตัว-การอยู่คนเดียว-ความโดดเดี่ยว-ความสันโดษ-ความลับ   มากนักที่นั่น (บ้านฯ)  เนื่องจากพวกเขาต้องแชร์ห้องกับคนอื่นๆ)

(a) sympathy    (ความเห็นอกเห็นใจ, ความมีใจเหมือนกัน, การเข้าข้าง, การเห็นด้วย, ความพอใจ, ความภูมิใจ)

(b) excitement    (ความตื่นเต้น, ภาวะที่ตื่นเต้น, ความเร่าร้อน, สิ่งที่กระตุ้น, สิ่งเร้า)

(c) tranquility    (แทรง-ควิ้ล-ลิ-ที)  (ความสงบ, ความเงียบ, ความเงียบสงบ, ความเยือกเย็น, ความราบรื่น)

(d) seclusion    (การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ, การตัดขาดจากโลกภายนอก, การแยกตัว, การเก็บตัว, ความสันโดษ, สถานที่สันโดษ)

(e) entertainment    (ความบันเทิง, ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน)

 

11. The police announced that the pickpocket was not working alone.  He had other conspirators (n).

(ตำรวจประกาศว่า  นักล้วงกระเป๋ามิได้กำลังทำงานตามลำพัง  เขามี   ผู้ร่วมสมคบกระทำผิด-ผู้ร่วมวางแผนร้าย-ผู้รวมหัวกันคิดอุบาย (ร้าย)   คนอื่นๆ)

(a) companions    (เพื่อน, สหาย, มิตร, เพื่อนร่วมงาน, ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้, สิ่งเปรียบเทียบ, คู่มือ)

(b) optimists    (คนมองโลกในแง่ดี, คนที่เชื่อว่าโลกที่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของโลกทั้งหลาย)

(c) accomplices    (ผู้ร่วมสมคบกระทำผิด)

(d) martinets    (ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัยอย่างยิ่ง)

(e) beneficiaries    (ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์, ผู้รับเงินประกัน, ผู้รับเงินช่วยเหลือ, ผู้มีสิทธิพิเศษ)

 

12. It was hoped that musicians such as Samuel Barber and Virgil Thomson would spearhead (v) the new American school.

(มันถูกหวังว่านักดนตรี  เช่น  แซมมูเอล บาร์เบอร์ และ เวอร์จิล ทอมสัน  จะ  นำหน้า-เป็นกองหน้า-โจมตี   สำนัก (ดนตรี) อเมริกันแบบใหม่)  (“Spearhead”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “หัวหอก, ปลายหอก, ผู้เป็นกองหน้า, ผู้นำหน้า)

(a) neglect    (ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่, ละเลย, ทอดทิ้ง)

(b) monitor    (ตรวจสอบ, ตรวจสอบความเหมาะสม, สังเกต, ควบคุม, เป็นเครื่อง เตือน, เป็นเครื่องตรวจ)

(c) lead    (นำ, นำหน้า, เป็นหัวหน้า, นำทาง, เป็นตัวนำ, นำไปสู่, พา, จูง, ชักจูง, จูงให้, ทำให้เกิดขึ้น, พูดนำ, สั่ง, บัญชา)

(d) pacify    (แพส-ซะ-ไฟ)  (ทำให้สงบ, ปลอบขวัญ, ทำให้เงียบ, ทำให้สุขุม)

(e) anticipate    (คาดการณ์ล่วงหน้า, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน)

 

13. New Hampshire was one of the first states to declare (v) its independence from Great Britain.

{รัฐนิวแฮมเชอร์  เป็นหนึ่งในบรรดารัฐแรกๆ (ของสหรัฐฯ) ที่  ประกาศ-แถลงการณ์-แจ้ง (การชำระภาษี)-เรียก (ไพ่)   อิสรภาพของตน  จากสหราชอาณาจักร}  (สมัยเมื่ออังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคม  ปกครองอเมริกา  ก่อนจะก่อตั้งเป็นประเทศสหรัฐฯ)

(a) explain    (อธิบาย, ชี้แจง, บรรยาย, ชี้แจงเหตุผล)

(b) desire    (ปรารถนา, ต้องการ, ประสงค์)

(c) postpone    (เลื่อน, เลื่อนไป, เลื่อนเวลา, ยืดเวลา, ถ่วงเวลา, จัดไว้ในตำแหน่งรอง)

(d) abrogate    (ยกเลิก (กฎหมาย), เพิกถอน)

(e) announce    (ประกาศ, แจ้ง, แถลง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา)

 

14. Many people who want warm coats can buy fake (a) furs.

(ผู้คนจำนวนมากที่ต้องการเสื้อคลุม-เสื้อนอกที่อบอุ่น  สามารถซื้อเสื้อผ้าที่ทำด้วยหนังขนสัตว์อ่อนนุ่มที่  ปลอม-เทียม)  (“Fake”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ของปลอม-ของเทียม”)

(a) costly    (มีราคาแพง)

(b) heavy    (หนา, หนัก)

(c) inexpensive    (ไม่แพง)

(d) imitation    (ของปลอม, ของเทียม, การเลียนแบบ, การลอกเลียน, การเอาอย่าง, ของเลียนแบบ)  {เป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  ที่เรียกว่า  “นามประกอบ”  (Imitation furs)}  (หรืออาจตอบ  imitated (a)  =  “ที่ถูกเลียนแบบ, ทำเทียม, ปลอม)

(e) authentic    (แท้, จริง)

 

15. Astronomers have speculated (v) that our galaxy formed about ten billion years ago.

(นักดาราศาสตร์ได้  คาดการณ์-พิจารณา-เก็ง-เดา-ครุ่นคิด-เสี่ยงโชค-ซื้อขายหากำไร-ค้าขาย   ว่ากาแล็กซี่ของเรา  ก่อตัวเมื่อประมาณ    หมื่นล้านปีมาแล้ว)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง)

(b) determined    (กำหนด, ตั้งใจ, มุ่งมั่น)

(c) hypothesized    (ตั้งสมมติฐาน, สร้างสมมติฐาน)

(d) affirmed    (ยืนยัน, เห็นพ้อง, รับรอง, อนุมัติ, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง)

(e) assisted    (ช่วยเหลือ)

 

16. We were forced by the heavy rain to postpone (v) the picnic.

(เราถูกบังคับโดยฝนที่ตกหนัก  ให้  เลื่อนออกไป-เลื่อน-เลื่อนเวลา-ยืดเวลา   การไปปิกนิก)  (หมายถึง  เลื่อนการไปปิกนิกออกไป)

(a) resume    (ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป)

(b) take part in    (มีส่วนร่วมใน)

(c) call off    (ยกเลิก)

(d) put off    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา)

(e) bury    (เบ๊-ริ))  (ฝัง, ปิด, ซุก, ลืม)

 

17. His face showed no sign of fatigue (ฟะ-ทิ้ก) (n) after three consecutive sleepless nights during his final exam.

(ใบหน้าของเขามิได้แสดงอาการของ  ความเหนื่อยล้า-ความอ่อนเพลีย-งานที่หนัก-งานกรรมกร-งานที่ใช้แรง   หลังจากนอนไม่หลับ (ไม่ได้นอน) ติดต่อกันเป็นเวลา    คืน  ในระหว่างการสอบไล่)

(a) excitement    (ความตื่นเต้น)

(b) anger    (ความโกรธ)

(c) tiredness    (ความเหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อ่อนเพลีย)

(d) disappointment    (ความผิดหวัง)

(e) euphoria   (ยู-ฟ้อร์-เรีย)  (ความรู้สึกสบาย, ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข) 

 

18. According to the law in some states, parents of minors who damage the property of others must compensate (v) the property owners.

(สอดคล้องกับกฎหมายในบางรัฐ – ในอเมริกา – พ่อแม่ของผู้เยาว์ผู้ซึ่งทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของบุคคลอื่น  จะต้อง  ชดเชย-ทดแทน (ค่าเสียหาย)  แก่ทรัพย์สินนั้น)  (คือ  พ่อแม่ต้องชดใช้ความเสียหายที่ลูกก่อขึ้น)

(a) identify    (ระบุ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์)

(b) confront    (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

(c) reimburse    (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

(d) comfort    (ปลอบโยน, ทำให้หายกังวลใจ, ช่วยเหลือ)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การปลอบโยน, ความอบอุ่นใจ, คำปลอบโยน, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, การช่วยเหลือ)

(e) yearn    (เยิน)  (อยากใจจะขาด, อยากเป็นอย่างมาก)

 

19. The invention of the radio was a remarkable (ริ-ม้าร์ค-คะ-เบิ้ล) (a) achievement.   

(การประดิษฐ์คิดค้นวิทยุเป็นความสำเร็จที่   พิเศษ-น่าทึ่ง-ยอดเยี่ยม-น่าสังเกต)

(a) irksome    (เอิ๊ร์ค-เซิ่ม)  (น่าเบื่อ, เซ็ง, น่ารำคาญ)

(b) ecstatic    (เอค-สแต๊ท-ทิค)  (ซึ่งดีใจ-ปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น)

(c) exceptional; unusual; amazing; uncommon   (ดีเป็นพิเศษ; พิเศษ-ไม่ธรรมดา; น่าทึ่ง; ไม่ธรรมดา-หายาก-พิเศษ-เด่น-น่าใส่ใจ)

(d) flaccid    (แฟล้ค-ซิด)  (อ่อน, อ่อนแอ, ปวกเปียก, หย่อนยาน, ไม่แข็ง, ไม่แน่น)

(e) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ฟรี, ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า, ปราศจากสาเหตุ)

(f) turbulent    (เท้อร์-บิว-เลิ่นท)  (วุ่นวาย, สับสน, อลหม่าน, โกลาหล, พล่าน, ซึ่งไหลทะลัก, ก้าวร้าว,รุกราน)

 

20. They both come from relatively affluent (a) backgrounds.

(พวกเขาทั้ง   คนมาจากภูมิหลังที่ค่อนข้าง  มั่งคั่ง-ร่ำรวย-มากมาย)  (คือ  มีพื้นฐานเป็นคนร่ำรวย)

(a) crucial    (สำคัญมาก, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, ถึงพริกถึงขิง, เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง)

(b) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มั่งมี, มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(c) influential    (มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง, มีผลกระทบกระเทือน, มีผลสะท้อน)

(d) immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มโหฬาร, มากมาย, กว้างขวาง, ไม่มีขอบเขต)

(e) witty    (ฉลาด, มีเชาวน์ปัญญา, มีไหวพริบ, เก่งในการใช้ถ้อยคำสำนวน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 306)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. A novice lawyer handling his first case in court often defends himself vigorously but clumsily (adv.).

(นักกฎหมาย (ทนายความ) มือใหม่  ที่จัดการกับคดี (ว่าความ) ครั้งแรกของตนในศาล   มักจะแก้ต่าง (ป้องกัน) ให้กับตัวเองอย่างกระฉับกระเฉง  แต่ทว่า  งุ่มง่าม-ไม่ทะมัดทะแมง)   (เนื่องจากเป็นการว่าความหนแรกในศาล  จึงอาจจะประหม่าหรือขาดประสบการณ์  ทำให้งกๆ เงิ่นๆ-เก้ๆ กังๆ)

(a) foolishly    (อย่างโง่เขลา)

(b) awkwardly    (อย่างงุ่มง่าม-เคอะเขิน-เก้งก้าง-ไม่รู้จะทำอย่างไรดี)

(c) recklessly    (อย่างสะเพร่า, อย่างไม่รอบคอบ)

(d) forcefully    (อย่างมีพลัง-มีอำนาจ-เข้มแข็ง-เด็ดเดี่ยว)

(e) inevitably    (อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

 

2. There was no trace (n) of poison in the coffee the chemist analyzed.

(ไม่มี  ร่องรอย-รอย-รอยเท้า-รอยทาง-ทางเล็ก-ปริมาณเล็กน้อยมาก   ของยาพิษในกาแฟที่นักเคมีได้วิเคราะห์)

(a) indication    (สิ่งที่บ่งชี้-ชี้บอก, การชี้บอก, เครื่องหมายแสดง)

(b) taste    (รสชาติ)

(c) color    (สี)

(d) smell    (กลิ่น)

(e) proportion    (สัดส่วน, อัตราส่วน, ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือสำคัญ, ขนาดที่สัมพันธ์กัน)

 

3. The policeman was commended (v) for his bravery in capturing the armed outlaw.

(เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นได้รับการ  ยกย่อง-สรรเสริญ  สำหรับความกล้าหาญของเขา  ในการจับกุมผู้ร้าย-อาชญากรที่มีอาวุธ)

(a) reprimanded    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(b) opposed    (ต่อต้าน, คัดค้าน, ขัดขวาง, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย, อยู่ฝ่ายตรงกันข้าม)

(c) praised    (ยกย่อง, สรรเสริญ)

(d) scared    (ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว)

(e) eroded    (เซาะ, กัดกร่อน, สึกกร่อน, ทำให้กร่อน, ทำให้น้อยลง)   

 

4. The parents were alarmed, but in the children’s presence they evinced (v) no sign of fright.

(พ่อแม่ตกใจกลัว  แต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกๆ  พวกเขาไม่  แสดงให้เห็น-แสดงออก-ทำให้เห็น-ประจักษ์   อาการ (สัญลักษณ์) ของความสะดุ้งกลัวเลย)

(a) caused    (ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้)

(b) displayed    (แสดง, เปิดเผย,  (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึงการแสดง, นิทรรศการ)

(c) feigned    (เฟน)  (แสร้งทำ)

(d) extoled    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(e) impeded    (อิม-พี้ด)  (ขัดขวาง, กีดขวาง, เป็นอุปสรรค, กันไม่ให้เกิด)

 

5. The purpose of the survey was to accustom (v) the travelers with local conditions. 

(วัตถุประสงค์ของการสำรวจเพื่อ  ทำให้คุ้นเคยหรือเคยชิน  (แก่) นักเดินทาง-นักท่องเที่ยว กับสภาพในท้องถิ่น)  (คือ  ทำให้นักท่องเที่ยวคุ้นเคยกับสภาพในท้องถิ่น)

(a) inform    (บอก, แจ้งให้ทราบ, รายงาน, ให้ความรู้)

(b) acquaint    (ทำให้คุ้นเคย หรือเคยชิน)  (ทำให้นักเดินทางคุ้นเคยกับสภาพท้องถิ่น)

(c) instruct    (สอน, แนะนำ)

(d) notify    (แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ, บอกให้ทราบ)

(e) eulogize   (ยู้-ละ-ไจซ)  (สรรเสริญ, เขียนหรือกล่าวคำสรรเสริญ)

 

6. The climate in the great plains is arid (แอ๊ร์-ริด) (a).

(ภูมิอากาศในทุ่งราบขนาดใหญ่แห่งนั้น  แห้งมาก-แล้ง-ไม่มีความชื้น-ไม่มีรสชาติ-จืดชืด)

(a) hot and wet    (ร้อนและชื้น)

(b) hot and dry    (ร้อนและแห้งแล้ง)

(c) cold and wet    (หนาวและชื้น)

(d) cold and dry    (หนาวและแห้งแล้ง)

(e) warm and damp    (อบอุ่นและชื้น)

 

7. Typically, a discount is offered as an incentive (n) to get a customer to pay promptly.

(โดยทั่วไป  การลดราคาได้กับการเสนอ (ให้ลูกค้า) ในฐานะเป็น  สิ่งจูงใจ-เครื่องกระตุ้น-เครื่องส่งเสริม-สิ่งดลใจ   ให้ลูกค้าจ่ายเงิน (ซื้อ) ในทันที)  (คือ  ควักเงินซื้อทันทีเพราะมีการลดราคา)

(a) investment    (การลงทุน)

(b) inventory    (รายการสิ่งของ-ทรัพย์สิน-สินค้า, แค็ตตาล็อก, สิ่งของ ทรัพย์สิน หรือสินค้าในรายการดังกล่าว, การทำรายการดังกล่าว)

(c) impasse    (อิ๊ม-แพส)  (ทางตัน, สภาพที่หยุดชะงักอยู่กับที่, สภาพที่เดินหน้าต่อไปไม่ได้, สภาวะที่อับจน)     

(d) motivation    (แรงกระตุ้น, สิ่งจูงใจ)

(e) barrier    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

 

8. The camel is a very lethargic (ลิ-ธ้าร์-จิค) (a) animal and has a reputation for stupidity.

(อูฐเป็นสัตว์ที่  เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ง่วงเหงาหาวนอน   และมีชื่อเสียงในเรื่องความโง่อย่างบัดซบ)

(a) lethal    (ลี้-เธิ่ล)  (ร้ายแรงถึงตาย, เป็นอันตรายถึงตาย, ทำให้ตาย, ถึงตาย, ร้ายแรง)

(b) shy    (ขี้อาย, (สัตว์) ขี้ตื่น)

(c) gregarious    (ชอบคบหาสมาคม, ชอบเข้าสังคม, (สัตว์) ชอบอยู่รวมฝูง)

(d) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน, (เศรษฐกิจ) ฝืดเคือง)

(e) candid    (จริงใจ, ตรงไปตรงมา)

 

9. The two representatives signed the treaty (ทรี้-ที่) (n) in front of television cameras.

(ผู้แทนทั้ง    คน  ลงนามใน  สนธิสัญญา-ข้อตกลง-ข้อตกลงระหว่างประเทศ-การเจรจาเพื่อตกลงกัน-การปรึกษาหารือ   ต่อหน้ากล้องโทรทัศน์)

(a) letter    (จดหมาย)

(b) order    (คำสั่ง, ใบสั่ง, คำสั่งซื้อ, ใบสั่งสินค้า, ตั๋วแลกเงิน, ธนาณัติ, หนังสือมอบอำนาจ, ระดับ, ลำดับ, นิกาย, คณะสงฆ์, อนุกรม, แบบแผน, ระเบียบ, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ)

(c) agreement    (ข้อตกลง, สัญญา, การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ความเห็นตรงกัน)

(d) petition    (การร้องเรียน, การร้องทุกข์, การถวายฎีกา, การอ้อนวอน, หนังสือร้องเรียน, ฎีกา)

(e) memorandum    (บันทึกความจำ, บันทึก, หนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อความที่บันทึกไว้, เอกสารข้อสัญญา, จดหมายเหตุุ)

 

10. Hospital officials are aware (a) of the need for nurses.

(เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล   ตระหนัก-รู้-รู้ตัว-รู้สึกตัว   ถึงความต้องการนางพยาบาล)

(a) talking about     (สนทนาเกี่ยวกับ)

(b) conscious of    (ตระหนักดี, รู้ดี, มีสติ, รู้สึกตัว, มีจิตสำนึก, มีเจตนา)

(c) tired of    (เบื่อ หรือ เหนื่อย ในเรื่อง)

(d) disturbed by    (ถูกรบกวน หรือทำให้ไม่สงบ โดย)

(e) cautious of    (ระมัดระวัง หรือรอบคอบ ในเรื่อง)

 

11. Americans customarily (adv.) enjoy a large dinner on holidays.

(คนอเมริกัน   เป็นประเพณี-เป็นกิจวัตร-เป็นนิสัย-ตามปกติ   เพลิดเพลินกับการกินอาหารค่ำมื้อใหญ่ในวันหยุดต่างๆ)

(a) communally    (ด้วยกัน, ร่วมกัน, เกี่ยวกับชุมชน)

(b) festively    (อย่างเป็นการเลี้ยงฉลอง, อย่างเป็นการเฉลิมฉลอง)

(c) traditionally    (เป็นจารีตประเพณี)

(d) happily    (อย่างมีความสุข)

(e) graciously    (อย่างเมตตากรุณา, อย่างสุภาพ, อย่างมีมารยาท, อย่างสง่างาม, อย่างเรียบร้อย)

 

12. Economic forecasters have staked (v) their reputations on predicting real gains in the gross national product.

(ผู้ทำนายเศรษฐกิจได้   เสี่ยง-วางเดิมพัน-สนับสนุน-ค้ำจุน-จัดให้มี-ปักหลัก-ปักเสา-ลงเสาเข็ม-ปักเขตล้อมรอบ-รังวัดปักเขต   ชื่อเสียงของตนเอง  ในการพยากรณ์การเพิ่มขึ้น (จำนวนที่เพิ่มขึ้น) ที่แท้จริง  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ)

(a) established    (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, พิสูจน์)

(b) strengthened    (ทำให้แข็งแรงขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ, ให้พลัง, แข็งแรงขึ้น, มีพลังมากขึ้น, มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

(c) destroyed    (ทำลาย, ผลาญ, ดับ, ฆ่า, ทำให้ใช้การไม่ได้)

(d) impaired    (ทำให้เลวลง, ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ทำให้อ่อนแอ, ลดคุณค่า)

(e) risked    (เสี่ยง, เสี่ยงภัย, เสี่ยงทำ, ลอง)

 

13. He finally succumbs (v) to the temptation to have another drink.

(เขาในที่สุด   ยอมแพ้ต่อ-ตกอยู่ในอำนาจ-เชื่อฟัง-ได้รับโรค-ได้รับบาดแผล-แก่-ตาย   การยั่วยวนใจ (สิ่งล่อใจ) ให้ดื่มเหล้าอีกแก้วหนึ่ง)

(a) converses about    (สนทนาเกี่ยวกับ)

(b) cares nothing for    (ไม่สนใจในเรื่อง)

(c) yields to    (ยอมแพ้ต่อ, ยอมให้, อ่อนข้อให้, ให้ผล, ผลิต, ให้, เกิด)

(d) appeals to    (อุทธรณ์, ร้องขอ, อ้อนวอน, เรียกร้อง, ดึงดูดใจ)

(e) relies on    (ไว้วางใจ, เชื่อใจ, พึ่งพาอาศัย)

 

14. He has the practice (n) of smoking a pipe after lunch.

(เขามี  การปฏิบัติ-กิจวัตร-การดำเนิน-กิจการ-พิธีการ   ของการสูบไปป์หลังอาหารเที่ยง)  (คือ  ชอบสูบไปป์หลังกินข้าวมื้อเที่ยง)

(a) custom    (ขนบธรรมเนียมประเพณี – ในระยะเวลายาวนาน)

(b) tradition    (จารีต, ประเพณี, จารีตนิยม, ธรรมเนียม, ประเพณีสืบทอด)

(c) habit    (นิสัย, ความเคยชิน, ธรรมเนียมปฏิบัติ)

(d) accustom    (ทำให้คุ้นเคยหรือเคยชิน)

(e) imitation    (การเลียนแบบ, การลอกเรียน)

 

15. The parents became extremely uneasy (อัน-อี๊-ซี่) (a) when their son had not returned by noon. 

(พ่อแม่  เป็นห่วง-ไม่สบายใจ-เป็นทุกข์-กระสับกระส่าย-ไม่สบาย   อย่างยิ่ง  เมื่อลูกชายของพวกเขายังไม่กลับมาในตอนเที่ยง)

(a) envious    (อิจฉาริษยา, หึงหวง)

(b) enticed    (ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด)

(c) anxious    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(d) enthralled    (ทำให้ติดใจ, ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้เป็นทาส)

(e) unbiased    (อัน-ไบ๊-เอิสท)  (ไม่ลำเอียง, ไม่เข้าข้าง, ไม่มีอคติ, ตรงไปตรงมา)

 

16. To avoid contamination, surgeons always wash their hands scrupulously (adv.) before starting each operation.

(เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน,  ศัลยแพทย์ล้างมือของตน  อย่างพิถีพิถัน-อย่างละเอียดรอบคอบ-อย่างระมัดระวัง-อย่างคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา   อยู่เสมอ  ก่อนเริ่มต้นการผ่าตัดแต่ละครั้ง)

(a) repeatedly    (อย่างซ้ำๆ, อย่างซ้ำซาก)

(b) gently    (อย่างแผ่วเบา, อย่างนุ่มนวล)

(c) deliberately    (โดยเจตนา, โดยตั้งใจ)

(d) meticulously    (อย่างพิถีพิถันมาก, อย่างเข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, อย่างจู้จี้)

(e) instantly    (ในทันทีทันใด)

 

17. After the Berlin Wall was torn down, relations between Russia and the United States became more cordial (a).

(หลังจากกำแพงเบอร์ลินถูกรื้อทิ้ง,  ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ เริ่ม  มีมิตรไมตรีจิต-รักใคร่กัน-เป็นมิตร-อบอุ่น-สนิทสนม-มีน้ำใสใจจริง   มากขึ้น)

(a) intimate    (คุ้นเคย, สนิทสนม)

(b) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

(c) estranged    (ห่างเหิน, แปลกหน้า)

(d) amicable    (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, รักใคร่กัน, ฉันมิตร)

(e) feasible    (ฟิ-ซะ-เบิ้ล)  (ที่ดำเนินการได้, ที่เป็นไปได้, ที่กระทำได้)  

 

18. The power station produces ample (a) supplies of electricity.

(สถานีไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้า  อุดมสมบูรณ์-พอเพียงและยังมีเหลือ-กว้างขวาง)

(a) pernicious    (เพ้อร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ, ถึงตาย)

(b) reluctant    (ไม่เต็มใจ)

(c) abundant    (มากมาย, ล้นเหลือ, อุดมสมบูรณ์)

(d) detrimental    (เป็นอันตราย, เป็นภัย)

(e) atrocious    (อะ-โทร้-เชิส)  (โหดร้าย, ทารุณ, ชั่วร้าย, น่ากลัว, ดุร้าย, เลวร้าย)  

 

19. Robin Hood was valiant (แว้ล-เยิ่นท) (a) and faced his opponents without fear.

(โรบินฮู้ด  กล้าหาญ-องอาจ-อาจหาญ-มีคุณค่า-ดีเลิศ   และเผชิญหน้ากับศัตรูของตนโดยไม่กลัวเกรง)

(a) aggressive    (ก้าวร้าว, ชอบรุกราน)

(b) courageous    (คะ-เร้-เจิส)  (กล้าหาญ, มีความกล้า)

(c) devoted    (อุทิศตัว, จงรักภักดี)

(d) fake    (ปลอม, เก๊, เท็จ, ไม่จริง)

(e) resolute    (เร้ซ-ซะ-ลู้ท)  (เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, ยืนหยัด, ตัดสินใจแล้ว)  

 

20. Those old buildings were demolished (v) to make room for a new shopping center. 

(อาคารหลังเก่าเหล่านั้นถูก  รื้อทิ้ง-ทำลาย-โค่น   เพื่อจัดหาที่ว่างสำหรับศูนย์การค้าแห่งใหม่)

(a) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

(b) rehabilitated    (ปรับปรุง, พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

(c) razed    (รื้อถอน, ทำลายราบ, ขจัด, ลบล้าง)

(d) modified    (ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง)

(e) renovated    (เร้น-นะ-เวท)  (ทำใหม่, ปรับปรุงใหม่, ซ่อมแซม, ทำให้มีพลังใหม่, ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 305)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. It was customary (a) for the victorious general to ride at the head of a parade.

(มัน  เป็นปกติ-เป็นธรรมดา-เป็นนิสัย-เป็นความเคยชิน-เป็นกิจวัตร-เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี   สำหรับนายพลผู้รบชนะ  ที่จะขี่ม้านำขบวนแห่)

(a) stagnant    (หยุดนิ่ง, หยุดอยู่กับที่, หยุดไหล, อยู่เฉยๆ, ซบเซา, เฉื่อยชา, ไม่เจริญ)     

(b) discreet    (พิจารณารอบคอบ, สุขุม, ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ, ระมัดระวัง)

(c) usual    (ยู้-ช่วล)  (เป็นธรรมดา, เป็นปกติ, เป็นประจำ, ทุกวัน)

(d) vigorous    (วิก-เกอะ-เริส)  (แข็งแรง, แรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง, มีอำนาจ, เจริญเติบโตได้ดี)

(e) inflexible    (๑. ไม่ยืดหยุ่น, แน่วแน่, ดื้อรั้น, ไม่ยอม, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ปรับตัว,  ๒. งอไม่ได้, ดัดไม่ได้, แข็งเหมือนเหล็ก) 

 

2. Jimmy was dismissed (v) because he had leaked confidential company information to the press.

(จิมมี่ถูก   ไล่ออกจากงาน-เลิก-บอกให้เลิกแถว-ไม่รับฟ้อง-ยกฟ้อง   เพราะว่าเขาทำให้ข้อมูลของบริษัทที่เป็นความลับ  รั่วไหลไปยังหนังสือพิมพ์ต่างๆ)

(a) nominated    (เสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้ง, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, ระบุชื่อ)

(b) disfigured    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปผิดร่าง)

(c) fired    (ไล่ออก, เลิกจ้าง, ยิง, ปล่อยขีปนาวุธ, จุดไฟ, ใส่เชื้อเพลิง, ทำให้ร้อน, เผาไหม้, ทำให้ลุกเป็นไฟ, กระตุ้นอารมณ์, ทำให้ระเบิด)

(d) reiterated    (กล่าวซ้ำ, กระทำซ้ำ)

(e) scoffed    (พูดเยาะเย้ย, ล้อเลียน, เสียดสี)

 

3. When a husband prospers in his business, his spouse (สเพาซ) (n) benefits also.

(เมื่อสามีเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจ  คู่ชีวิต-คู่สมรส-สามีหรือภรรยา   ของเขา  ก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน)

(a) concubine    (ค้อง-คิว-ไบน)  (เมียน้อย, หญิงที่อยู่กินกับชายโดยมิได้สมรส, อนุภรรยา, นางบำเรอ)

(b) partner    (หุ้นส่วน, ผู้ร่วมมือ, ผู้ช่วย, ผู้ร่วมกระทำ, คู่ขา, คู่เต้นรำ)

(c) wife    (ภรรยา)

(d) maid    (สาวใช้, คนใช้ผู้หญิง, หญิงที่ยังไม่แต่งงาน, เด็กผู้หญิง)

(e) opportunist    (ผู้ที่ฉวยโอกาส)

 

4. She was indignant (อิน-ดิ๊ก-เนิ่นท) (a) when they said she was a liar.

(เธอ  เดือดดาล-ขุ่นเคือง-ไม่พอใจมาก   เมื่อพวกเขากล่าวว่าเธอเป็นคนโกหก)

(a) satisfied    (พอใจ)

(b) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท) (ยากจน, ขัดสน)

(c) angry    (โกรธ, โมโห)

(d) deficient    (ดิ-ฟิ-เชิ่นท) (ขาดแคลน, บกพร่อง, มีไม่พอ)

(e) defective    (ดิ-เฟ้ค-ทิฟว)  (มีข้อบกพร่อง, ไม่สมบูรณ์, ไม่ปกติ, พิการ, ขาด, เสีย)  

 

5. Justice John Marshall always said that it was his fervent (a) wish to do a good job.

(ผู้พิพากษาจอห์น มาร์แชล  พูดอยู่เสมอว่า  มันเป็นความปรารถนา   แรงกล้า-เร่าร้อน-กระตือรือร้น-ร้อนรน-มีศรัทธาสูง-อบอุ่นมาก   ของเขา  ที่จะทำงานให้ได้ผลดี)

(a) secret    (เป็นความลับ, ลับๆ, เร้นลับ, ลึกลับ, ลับเฉพาะ, ปิดบัง, อำพราง)

(b) ardent    (แรงกล้า, รุ่มร้อน, กระตือรือร้น, มีอารมณ์เร่าร้อน)

(c) superficial    (ผิวเผิน, ไม่ลึกซึ้ง, ตื้นๆ, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า, ไม่สำคัญ)

(d) laudable    (น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, น่าสดุดี)

(e) buoyant    (บ๊อย-เอินท)  (ร่าเริง, เบิกบานใจ, ซึ่งลอยน้ำขึ้นมา, สามารถทำให้วัตถุลอยน้ำ, (ราคา) ลดแล้วขึ้นสูง)

 

6. A split personality is considered to be an indication (n) of mental illness.

(บุคลิกภาพแตกแยกในคนๆ เดียว  คล้ายกับว่าเป็นบุคคลสองคน (โรคจิตเภท) ถูกพิจารณาว่าเป็น  เครื่องหมายแสดง-การชี้บอก-สิ่งที่บอก-อาการของโรค   ของความเจ็บป่วยทางจิต)

(a) an example    (ตัวอย่างของ)

(b) a result    (ผลลัพธ์ของ)

(c) an occurrence    (การเกิดขึ้น, ปรากฏการณ์, สิ่งที่ปรากฏขึ้น, เหตุการณ์, กรณี)

(d) a sign    (เครื่องหมาย, เครื่องหมายแสดง, สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, อาการ, ลาง, นิมิต, การบอกใบ้, ร่องรอย)

(e) a discovery    (การค้นพบ)

 

7. The state’s climate has a relatively low mean (a) temperature.

(ภูมิอากาศของรัฐมีอุณหภูมิ   โดยเฉลี่ย-ระหว่างกลาง   ค่อนข้างต่ำ)  (“Mean”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ค่าเฉลี่ย, จำนวนเฉลี่ย, จำนวนกลาง, วิธีการ, เครื่องมือ)

(a) average    (เฉลี่ย, เท่าๆ กัน, ค่าเฉลี่ย, จำนวนเฉลี่ย)

(b) winter    (ฤดูหนาว)

(c) fall    (ฤดูใบไม้ร่วง)

(d) standard    (มาตรฐาน)

(e) method    (วิธีการ)

 

8. Devaluation is an official decrease in the par value of a nation’s currency (n).

(การลดค่าเงิน  คือ  การลดลงอย่างเป็นทางการของมูลค่าปกติ (เดิม) ของ   เงินตรา-เงิน-การยอมรับโดยทั่วไป-การแพร่หลาย   ของประเทศ)

(a) money    (เงิน, เงินตรา, ตัวเงิน, ธนบัตร, ทรัพย์สิน)

(b) taxes    (ภาษี)

(c) prices    (ราคา, เงินรางวัล, รางวัล, ค่า, คุณค่า, มูลค่า, สิ่งที่แลกมา)

(d) wealth    (ความมั่งคั่ง, ความมั่งมี, ความอุดมสมบูรณ์, ทรัพย์สิน, ทรัพย์สมบัติ, ผลิตผล)

(e) resources    (ทรัพยากร, ทรัพย์สมบัติ, ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์, แหล่งที่มา, วิธีการ)

 

9. Many villages were razed (v) to the ground after the earthquake.

(หมู่บ้านหลายแห่งถูก   ทำลายราบ-ทำลายโดยสิ้นเชิง   เป็นหน้ากลอง (ลงสู่พื้นดิน) หลังจากแผ่นดินไหว)

(a) buried    (ฝัง, ซ่อน, ปิด, กลบ, หมกมุ่น, หมก, ขจัด (ความคิด) ออก)

(b) discovered    (ค้นพบ)

(c) leveled    (ทำให้ราบ, ทำให้เรียบ, ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน, ทำให้ได้ระดับ, ยกหรือลดระดับ, ชกล้มลง, ทำให้เสมอภาคกัน)

(d) assaulted    (เออะ-ซ้อลท)  (โจมตี, เล่นงาน)

(e) assembled    (ประกอบ (ชิ้นส่วน), ชุมนุมกัน)

 

10. Chemically pure (a) iron has relatively few commercial uses.

(เหล็กที่  บริสุทธิ์-ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน-หมดจด-พันธุ์แท้-โดยตรง-แน่นอน-ขาวสะอาด-ไม่มีราคี-ไม่มีมลทิน   ทางเคมี  มีการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (การค้า) ค่อนข้างน้อย)

(a) unrefined    (ไม่บริสุทธิ์, ยังมิได้กลั่น-กรอง, ยังมิได้ขัดเกลา, ไม่สละสลวย, ไม่สุภาพเรียบร้อย, สกปรก, ไม่ประณีต, ไม่ละเอียดลออ)

(b) unadulterated    (บริสุทธิ์, ไม่มีสิ่งเจือปน)

(c) clear    (ใส, ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, สว่าง, แจ้ง, โล่ง, ไร้มลทิน, ชัดเจน, ชัดถ้อยชัดคำ, แน่ชัด, เข้าใจได้ง่าย, เปิดเผย, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, ไม่มีหนี้สิน)

(d) stable    (มั่นคง, สม่ำเสมอ, มีเสถียรภาพ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ขึ้นไม่ลง, แน่วแน่, เด็ดเดี่ยว, ทรหดอดทน)

(e) robust    (แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ, ที่ใช้กำลังมาก)

 

11. He tries to conquer (ค้อง-เค่อะ) (v) a bad habit by stopping drinking permanently. 

(เขาพยายาม  พิชิต-เอาชนะ  นิสัยเลวๆ  โดยการเลิกดื่มเหล้าอย่างถาวร)

(a) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(b) approve    (เห็นด้วย, เห็นชอบ, อนุมัติ)

(c) acquire    (หามาได้, ได้มา)

(d) overcome    (เอาชนะ, พิชิต)

(e) enrapture    (เอ็น-แร้พ-เช่อร์)  (ทำให้ปลื้มปิติ, ทำให้ปลื้มจนลืมตัว, ทำให้เคลิบเคลิ้ม)

 

12. Most American people are typically in buoyant (บ๊อย-เอิ้นท) (a) spirits at Christmas. 

(คนอเมริกันส่วนใหญ่โดยทั่วไปมักมีจิตใจที่  ร่าเริง-เบิกบานใจ-ซึ่งลอยน้ำขึ้นมา-(ราคา) ลดแล้วขึ้นสูง   ในช่วงเวลาคริสต์มาส)

(a) furious    (โกรธจัด)

(b) tranquil    (แทร้ง-ควิ่ล)  (สงบเงียบ, เงียบ, สงบ, สงบสุข, ราบรื่น, ไม่มีสิ่งใดรบกวน)

(c) cheerful    (ร่าเริง, เบิกบานใจ)

(d) depressed    (หดหู่, ซึมเศร้า)

(e) dexterous    (เด๊กซ-ทรัส)  (ชำนาญ, แคล่วคล่อง)

 

13. Prejudice (เพร้จ-จู-ดิส) (n) against minority groups will linger on as long as people ignore the facts. 

(อคติ-ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน-ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล   ต่อคนกลุ่มน้อย  จะยืดเยื้อต่อไป  ตราบใดที่ผู้คนไม่สนใจ (ละเลย, ไม่ยอมรับรู้) ข้อเท็จจริง)

(a) bias; an opinion formed without taking time and care to judge fairly    (อคติ; ความคิดเห็นที่มีขึ้นโดยมิได้ใช้เวลาหรือความเอาใจใส่ที่จะพิจารณาอย่างเป็นธรรม)

(b) falsehood    (ฟ้อลซ-ฮูด)  (ความไม่ซื่อ, ความทุจริต, ของปลอม, สิ่งที่ไม่แท้, การหลอกลวง, ความไม่จริง, ความผิดพลาด, การพูดโกหก, คำโกหก)

(c) fury    (ความโกรธแบบเป็นฟืนเป็นไฟ)

(d) exaggeration    (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ชั่น)  (การพูดเกินความจริง, การโอ้อวด, การเพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ)

(e) prodigy    (พร้อด-ดะ-จี้)  (เด็กอัจฉริยะ, อัจฉริยะบุคคล, ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์, สิ่งแปลกประหลาด, สิ่งผิดปกติ, สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร)

 

14. In her job, a telephone is indispensable (a). 

(ในงานของเธอ  โทรศัพท์เป็นสิ่งที่  สำคัญยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)  (“Indispensable”  ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  “บุคคลหรือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง”)

(a) adequate    (พอเพียง)

(b) undisputed    (ไม่อาจโต้แย้งได้, แน่นอน)

(c) compulsory    (ซึ่งเป็นการบังคับ, ซึ่งจำเป็นต้องทำ, เป็นเชิงบังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ)

(d) essential    (จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัย, เป็นพื้นฐาน)

(e) wary    (แว้-รี่)  (ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ)

 

15. The chick becomes independent as soon as it emerges (v) from its shell.  

(ลูกเจี๊ยบเป็นอิสระ (ไม่ต้องให้แม่ไก่ช่วยเหลือ) ในทันทีที่มัน  โผล่ออกมา-ปรากฏขึ้น  จากเปลือกไข่)

(a) erupts    (ระเบิด, แตกออก, ปะทุ, พุ่งออกมา, ทำให้แตกออก-ระเบิดออก-ปะทุ)

(b) overthrows    (โค่น, ล้มล้าง, ล้มคว่ำ, ขว้างลูกได้ไกลกว่า)

(c) appears    (ปรากฏ, เกิดขึ้น, ดูเหมือน, แสดงตัว, ประจักษ์)

(d) tolerates    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

(e) evinces    (แสดง, เผยให้เห็น)

 

16. He is too obstinate (a) to admit that he had been wrong.

(เขา  ดื้อดึง-ดื้อรั้น-หัวแข็ง   เกินไป  ที่จะยอมรับว่า  เขาเป็นฝ่ายผิด)

(a) stubborn   (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ไม่เชื่อฟัง)

(b) frightened    (ตกใจกลัว)

(c) selfish    (เห็นแก่ตัว)

(d) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(e) indiscriminate    (ไม่รู้จักแยกแยะ, ไม่เลือกหน้า, ไม่มีการจำแนก, ไม่เจาะจง, ที่ขาดการพิจารณา, ตามอำเภอใจ)

 

17. Eddy was such a shrewd (ชรูด) (a) businessperson that he never lost money in any transaction. 

(เอ็ดดี้เป็นนักธุรกิจที่  เฉลียวฉลาด-เฉียบแหลม-หลักแหลม   มาก  จนกระทั่งเขาไม่เคยสูญเสียเงินในการทำธุรกรรมใดๆ เลย)

(a) fortunate    (โชคดี, เคราะห์ดี)

(b) clever    (ฉลาด)

(c) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(d) well-liked    (เป็นที่ชื่นชอบ  หรือโปรดปราน)

(e) unwarranted    (ปราศจากเหตุผลที่ดี, ไม่เหมาะสม, ไม่สมเหตุสมผล, ไม่ได้หลักฐาน, ไม่มีประกัน, ไม่ได้รับรอง)

 

18. A miserly person cannot comprehend (v) the joy of sharing.

(บุคคลที่ตระหนี่-ขี้เหนียว  ไม่สามารถ  เข้าใจ-หยั่งรู้-รวมทั้ง-กินความกว้าง-ครอบคลุม   ความปลื้มปิติของการแบ่งปัน)

(a) reject    (ปฏิเสธ)

(b) banish    (แบ๊น-นิช)  (เนรเทศ)

(c) allot    (อะ-ล้อท)  (แจก, แบ่งปัน, จัดแบ่ง, จัดสรร)

(d) understand    (เข้าใจ)

(e) compound (v)    (ทำให้หนักขึ้น, ทำให้ร้ายแรงยิ่งขึ้น, ผสมกับ, รวมกับ)  (เมื่อเป็น คำนาม  หมายถึง  สารประกอบ, ของผสม)

 

19. Strong-minded people always try to surmount (v) their obstacles. 

(คนที่มีจิตใจแข็งแกร่ง  มักพยายามที่จะ  เอาชนะ-พิชิต-อยู่เหนือ   อุปสรรคของตนเสมอ)

(a) endure    (ทน, ทนทาน, อดทน, อดกลั้น)

(b) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัย, ปกคลุม)

(c) give in    (ยอมแพ้)

(d) analyze    (วิเคราะห์)

(e) entice    (เอน-ไท้ซ)  (ยั่วใจ, ล่อใจ, ชักจูง (ไปในทางที่ผิดหรือถูก), ชักชวนอย่างยั่วกิเลส, หลอกลวงชักจูง, หลอกลวงให้ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

 

20. He is an adroit (อะ-ดร้อยท) (a) speaker who always convinces most people he talks to.  

(เขาเป็นผู้พูดที่  คล่องแคล่ว-ชำนาญ   ผู้ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่ที่เขาพูดคุยด้วยเชื่อเสมอ)  (คือ  เชื่อในสิ่งที่เขาพูด)

(a) skillful    (คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีฝีมือ, ช่ำชอง, มีความสามารถ)

(b) dull    (ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ, ไม่มีชีวิตชีวา, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ)

(c) awkward    (งุ่มง่าม, เชื่องช้า, เคอะเขิน, เก้งก้าง, อึดอัดใจ, ไม่รู้จะทำอย่างไรดี)

(d) rapid    (รวดเร็ว)

(e) mean    (มีน)  (ใจแคบ, ขี้เหนียว, ต่ำช้า, หยาบช้า, น่าทุเรศทุรังมาก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 304)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. After Orlando had been the victim of a cheat, he was wary (a) of those who said they wanted to help him.

(หลังจากที่ออลันโดได้ตกเป็นเหยื่อของการต้มตุ๋น  เขา  ระมัดระวัง-ระวังตัว-รอบคอบ-คอยเฝ้าดู   บุคคลผู้ซึ่งพูดว่า  พวกตนต้องการจะช่วยเหลือเขา)  (คือ  ออลันโดระวังตัว  หลังจากโดนต้มตุ๋นไปแล้ว  โดยเฉพาะกับบุคคลที่พูดว่าต้องการจะช่วยเขา)

(a) ostentatious    (โอ้อวด, เอาหน้า)

(b) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(c) perpetual    (ตลอดไป, ตลอดกาล, ถาวร, ต่อเนื่อง, ตลอดฤดู, ตลอดปี)

(d) disdainful    (ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม)

(e) hackneyed    (แฮ้ค-นิด)  (ธรรมดา, สามัญ, ซ้ำซาก, เก่าแก่)

 

2. The boxing champion hopes to intimidate (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท) (v) his opponent by challenging the latter for the title match.

(แชมป์มวยคนนั้นหวังที่จะ  ขู่ขวัญ-ข่มขวัญ-ทำให้กลัว   คู่ต่อสู้ (ฝ่ายตรงข้าม) ของตน  โดยการท้าคนหลัง (คู่ต่อสู้) เพื่อแมทช์ชิงแชมป์)  (คือ  ข่มขวัญคู่ต่อสู้)

(a) negotiate    (เจรจา)

(b) make war with    (ทำสงครามกับ)

(c) frighten    (ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ)

(d) deceive    (โกง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

(e) applaud    (อะ-พล้อด)  (ปรบมือแสดงความนิยมชมชอบ, แซ่ซ้องสรรเสริญ)  (คำนาม  คือ  “Applause”  (อะ-พล้อส)  =  “การปรบมือ, การยกย่องสรรเสริญ”)

 

3. Medicines that induce (v) sleep have been available for centuries.

(ยาซึ่ง   ทำให้เกิด-ชักจูง-ชักนำ-ชักชวน-เหนี่ยวนำ-มีอิทธิพลต่อ   การนอนหลับ  สามารถหาได้เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว)

(a) inhibit    (ยับยั้ง, สกัดกั้น, ขัดขวาง, ห้าม)

(b) regulate    (ควบคุม, ดูแล, ปรับ, ทำให้เป็นระเบียบ, วางระเบียบ, กำหนด, บัญญัติ)

(c) deepen    (ทำให้ (ความสัมพันธ์) ล้ำลึก, ทำให้ลึกยิ่งขึ้น, ทำให้มากยิ่งขึ้น)

(d) cause    (ทำให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิด, ทำให้)

(e) assure    (ย้ำให้มั่นใจ, ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน, รับรอง, ประกัน, ยืนยัน, ให้กำลังใจ)

 

4. The main elements (n) of a politically effective group are size and unity.

(ส่วนประกอบสำคัญ-ปัจจัยสำคัญ-หน่วย-ธาตุ-ธาตุแท้-รากฐาน-พื้นฐาน-ขั้วไฟฟ้า   สำคัญที่สุด (หลัก) ของกลุ่มที่มีประสิทธิผลทางการเมือง  คือ  ขนาดและความสามัคคี)  (หรือ  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

(a) criteria    (หลักเกณฑ์)

(b) certainties    (ความแน่นอน, ภาวะที่แน่นอน, ความแน่ใจ, สิ่งที่แน่นอน, ความจริงที่ยืนยัน)

(c) components    (ส่วนประกอบ, ส่วนเสริม)

(d) consequences    (ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา)

(e) combinations    (การผสมกัน, การรวมกัน, การผนึกกำลังกัน, จำนวนสิ่งของที่รวมกัน, สิ่งที่เกิดจากการรวมกัน, พันธมิตร, กลุ่มคน, การจัดเป็นกลุ่ม)

 

5. Initially invented for scientific applications, the computer now suits (v) the daily needs of the general public as well.

(ถูกประดิษฐ์แรกเริ่มเพื่อการใช้งานทางวิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน   ทำให้เหมาะกับ-สนอง-ทำให้เหมาะสม-เหมาะ-เหมาะกับ-เหมาะสม-คู่ควรกับ   ความต้องการประจำวันของประชาชนทั่วไป  เช่นเดียวกัน)

(a) demonstrates    (แสดงประกอบ, สาธิต, อธิบาย, เดินขบวน, แสดงความรู้สึก, ทดลองให้เห็นจริง)

(b) acknowledges    (ยอมรับ, รับทราบ, รับรู้, รับรอง, เห็นคุณค่า)

(c) deters    (สกัดกั้น, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องกัน)

(d) accommodates    (ปรับให้เหมาะสมกับ, ทำให้เหมาะกับ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้, ไกล่เกลี่ย)

(e) fabricates    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ, ปลอม, ปลอมแปลง, กุเรื่องขึ้นมา)

 

6. Computers are widely used because they work accurately and rapidly (adv.).

(คอมพิวเตอร์ถูกใช้อย่างแพร่หลาย  เพราะว่ามันทำงานอย่างถูกต้องและ   อย่างรวดเร็ว-อย่างว่องไว-อย่างฉับพลัน-อย่างกะทันหัน)

(a) intelligently    (อย่างเฉลียวฉลาด-มีสติปัญญา-มีไหวพริบดี)

(b) flexibly    (อย่างยืดหยุ่น)

(c) thoroughly    (เธ้อร์-โร-ลิ่)  (อย่างละเอียดถี่ถ้วน, โดยตลอด, ตลอดทั่วถึง, อย่างสมบูรณ์, อย่างเต็มที่)

(d) amicably    (อย่างเป็นมิตร, อย่างฉันมิตร)

(e) swiftly    (อย่างรวดเร็ว, อย่างฉับไว, อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันควัน)

 

7. One of the biggest scandals (n) in the field of medicine concerns the dispensing of inadequately tested drugs.

(หนึ่งในบรรดา   เรื่องอัปยศอดสู-เรื่องอื้อฉาว-เรื่องฉาวโฉ่-เรื่องน่าอาย-การนินทาป้ายร้าย   ในวงการแพทย์  เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายยาที่มิได้รับการทดสอบอย่างเพียงพอ)  (หรือ  จ่ายยาที่ไม่มีคุณภาพ)

(a) disagreements    (การไม่เห็นด้วย, การไม่เห็นพ้องต้องกัน)

(b) disclosures    (การเปิดเผย, การเปิดโปง, สิ่งที่ถูกเปิดเผย)

(c) disciplines    (ระเบียบวินัย, วินัย, ข้อบังคับ, การฝึกฝน, การลงโทษ, สาขาวิชา, วินัยทางศาสนา)

(d) disgraces    (ความอัปยศอดสู, เรื่องที่อับอายขายหน้า, การเสียหน้า, การขายหน้า, ความเสื่อมเสีย)

(e) accomplishments    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

 

8. A child’s behavior (n) often changes in the presence of strangers.

(ความประพฤติ-พฤติกรรม-พฤติการณ์-การกระทำตัว-การแสดงอาการ-อาการ-ท่าที   ของเด็ก  เปลี่ยน  แปลงบ่อยๆ  เมื่ออยู่ต่อหน้าคนแปลกหน้า)

(a) personality    (บุคลิกภาพ)

(b) conduct    (ความประพฤติ, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, การชี้นำ)

(c) comprehension    (ความเข้าใจ, ความสามารถเข้าใจ, ความสามารถในการเรียนรู้, การครอบคลุม, การกินความกว้าง)

(d) attitude    (ทัศนคติ)

(e) fantasy    (การจินตนาการ, การนึกฝัน, ความคิดฟุ้งซ่าน, เรื่องเพ้อฝัน, ผลิตผลของจินตนาการ)

 

9. A sudden fire caused panic (แพ้น-นิค) (n - v) among residents of the apartment. 

(ไฟไหม้อย่างฉับพลันทันใด  ก่อให้เกิด  ความตกใจกลัว-ความหวาดกลัว-ความอกสั่นขวัญหาย-ตัวตลกที่สนุกสนาน   ในบรรดาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์)  (“Panic”  เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย, ทำให้สนุกสนาน, สนุกสนาน”  และเมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “เกี่ยวกับความตกใจกลัว”)   

(a) amusement    (ความสนุกขบขัน, มหรสพ, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ)

(b) amazement    (ความทึ่ง, ความประหลาดใจ)

(c) terror    (ความหวาดกลัว, ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ)

(d) conflict    (ความขัดแย้ง)

(e) pinnacle    (พิ-นะ-เคิ่ล)  (ยอดเขา, ยอดแหลมสุดของอาคาร, จุดสูงสุดของอำนาจ-ชื่อเสียง-ความสำเร็จ ฯลฯ)

 

10. Environmentalists are exasperated (v) by the constant killing of dolphins and whales.

(นักสิ่งแวดล้อม  รู้สึกโกรธเคืองอย่างมาก (ถูกทำให้โกรธอย่างมาก)  กับการสังหารปลาโลมาและปลาวาฬ  ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ)

(a) dismayed    (ท้อใจ, ท้อแท้, ตกใจ, สะดุ้งกลัว, ตกตะลึง)

(b) terrified    (ตกใจกลัว, สะดุ้งกลัว)

(c) irritated    (โมโห, โกรธเคือง, ฉุนเฉียว, ถูกกวนประสาท, ระคายเคือง, อักเสบ)

(d) delighted    (ปลาบปลื้ม, ยินดี, ปิติ)

(e) discouraged    (ท้อใจ, หมดกำลังใจ)

 

11. Amnesia varies in its intensity, but most victims have little or no recollection (n) of past events.

(โรคความจำเสื่อมแตกต่างกันในเรื่องของความรุนแรง,   แต่เหยื่อส่วนมากมี   ความทรงจำ-การระลึกได้   ถึงเหตุการณ์ในอดีต  แต่เพียงเล็กน้อย  หรือไม่มี (ความทรงจำ) เลย)

(a) notion    (ความคิด)

(b) knowledge    (ความรู้)

(c) memory    (ความจำ)

(d) retrospection    (การพิจารณาย้อนหลัง, การพิจารณาเรื่องในอดีต)

(e) sedition    (ซี-ดิ๊ช-ชั่น)  (การปลุกระดมให้เกลียดชังรัฐบาล, การปลุกปั่นให้เป็นกบฏ  หรือก่อจลาจล, การแยกตัวออกเพื่อต่อต้านรัฐบาล  หรือก่อความไม่สงบ)

 

12. One should try to pick an appropriate vocation (n) that suits him or her.

(คนเราควรพยายามเลือก  อาชีพ-ความต้องการอย่างมากในการประกอบอาชีพ-หน้าที่ของบุคคลหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า   ที่เหมาะสม  ซึ่งเหมาะกับตัวเขาหรือเธอ)

(a) vacation    (การเดินทางไปเที่ยววันหยุดพักผ่อน)

(b) residence    (ที่พักอาศัย, ถิ่นที่อยู่, ที่อยู่, การอยู่อาศัย, การมีถิ่นที่อยู่, ช่วงระยะเวลาการอยู่อาศัย)

(c) attire    (อะ-ไท้-เออะ)  (เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, เขากวาง)

(d) occupation; profession    (อาชีพ; อาชีพ, วิชาชีพ, การนับถือศาสนา)

(e) expansion    (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ขยายออก, สิ่งที่ถูกขยาย)

 

13. Scientific experiments with animal subjects that proliferated (v) in the 1950s are on the decline. 

(การทดลองทางวิทยาศาสตร์กับตัวทดลองที่เป็นสัตว์  ซึ่ง  แพร่หลาย-เพิ่มมากขึ้น-เพิ่มทวี-ขยาย-งอก-แพร่พันธุ์-เผยแพร่   ในทศวรรษ  ๑๙๕๐  กำลังลดน้อยลง)  (คือ  เริ่มเสื่อมความนิยมในการใช้สัตว์เป็นตัวทดลอง)

(a) started    (เริ่มต้น)

(b) increased    (เพิ่มขึ้น)

(c) progressed    (ก้าวหน้า, เดินหน้า, คืบหน้า)

(d) became popular   (กลายเป็นที่นิยม)

(e) aspired    (มุ่งมาดปรารถนา, อยากมีอยากเป็น, ทะเยอทะยาน)

 

14. In early typewriters the typists were unable to see what was being typed, but later models corrected this flaw (n).

(ในเครื่องพิมพ์ดีดยุคแรกๆ  นักพิมพ์ดีดไม่สามารถมองเห็นสิ่ง (ข้อความ) ที่กำลังถูกพิมพ์  แต่เครื่องพิมพ์ฯ รุ่นต่อๆ มาได้แก้ไข  ข้อบกพร่อง-จุดอ่อน   นี้)

(a) mistake    (ความผิด)

(b) situation    (สถานการณ์)

(c) fault    (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน)

(d) advantage    (ข้อได้เปรียบ, ประโยชน์)

(e) hierarchy    (ไฮ้-อะ-รา-คี่)  (การปกครองโดยลำดับชั้น  หรือชั้นยศ, การจัดลำดับสูง-ต่ำตามชั้นยศในวงราชการ  ทั้งพลเรือนและทหาร, ระบบสมณศักดิ์  หรือชั้นยศในการปกครอง)  

 

15. Economists distinguish between perishable and durable (a) goods.  

(นักเศรษฐศาสตร์แยกความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เน่าเสียได้  และสินค้า  คงทน-ทนทาน)

(a) lasting    (แลส-ทิ่ง)  (คงทน, ทนทาน, ทน, ยืนหยัด, ถาวร)

(b) duration    (ระยะเวลา, ช่วงเวลา)

(c) enduring    (ที่อดทน-ทนทาน-ยืนนาน-อมตะ-ไม่ตาย-อยู่ชั่วกาลนาน)

(d) saleable    (ที่สามารถขายได้)

(e) luxurious    (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย)

 

16. Since the disease is so contagious (คัน-เท้-เจิส) (a), it is essential to identify the carrier.

(เนื่องจากโรค  สามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้-แพร่กระจายได้ง่าย-มีลักษณะของโรคติดต่อ    อย่างมาก  มันมีความจำเป็นที่ต้องระบุพาหะ  -  หรือ ตัวนำโรค)

(a) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(b) easily spread from one to another    (แพร่กระจายอย่างง่ายดาย  จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง)

(c) frugal    (ฟรู้-เกิ้ล)  (ประหยัด, ตระหนี่, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, มีค่าเล็กน้อย, ราคาถูก)

(d) indolent    (เกียจคร้าน)

(e) adamant    (แอ๊ด-ดะ-แม่น)  (ใจแข็ง, ไม่เปลี่ยนใจ, ยืนกราน, ไม่ยืดหยุ่น, แข็งแกร่ง) 

 

17. The company will defer (v) payment of its bonus to its employees until after the New Year.  

(บริษัทจะ  เลื่อนออกไป-ผัดผ่อน-ยืดเวลา-หน่วงเหนี่ยว-ทำให้ล่าช้า-คล้อยตาม-เชื่อตาม-ทำตาม   การจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงาน  จนกระทั่งหลังปีใหม่)  (คือ  เลื่อนการจ่ายโบนัสออกไป)

(a) prohibit    (โพร-ฮิ้บ-บิท) (ห้าม, ป้องกัน, ขัดขวาง)

(b) cancel    (ยกเลิก)

(c) postpone    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

(d) schedule    (สเค้จ-ดู้ล)  (กำหนดเวลา, จัดตารางเวลา, กำหนดการประจำวัน)

(e) expose    (อิคส-โปส)  (แสดง, เผย, เปิดเผยให้เห็น, เปิดโปง, นำออกผึ่งหรือตาก (แดด, ลม), เปลื้องเครื่องปกปิดออก)

 

18. They are tremendously experienced and have outstanding business acumen (อะ-คู้-เม่น) (n).

(พวกเขามีประสบการณ์อย่างมากมาย  และมี   ไหวพริบและความเฉียบแหลม-ความฉลาดปราดเปรื่อง   ทางธุรกิจที่โดดเด่น)

(a) investment    (การลงทุน)

(b) initiative    (การริเริ่ม, ความคิดริเริ่ม)

(c) shrewdness    (ชรู้ด-นิส)  (ความเฉียบแหลม-หลักแหลม, ความเฉลียวฉลาดความว่องไว)

(d) organization    (องค์กร, การจัดองค์กร)

(e) delight    (ดิ-ไล้ท)  (ความรื่นรมย์, ความพอใจ, ความบันเทิงใจ)  (ถ้าเป็นคำกริยา  หมายถึง  รื่นรมย์, พอใจ, บันเทิงใจ, ทำให้รื่นรมย์-พอใจ-บันเทิงใจ)

 

19. The tornado caused a great deal of calamity (คะ-แล้ม-มิ-ที่) to most part of the city.

(พายุทอร์นาโดก่อให้เกิด  ภัยพิบัติ-ความหายนะ-เคราะห์ร้าย   อย่างมากมาย  กับส่วนใหญ่ของเมือง)

(a) storm    (พายุ)

(b) disaster    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)

(c) bliss    (ความสุขอันล้นพ้น, ความสุขบนสวรรค์, สวรรค์, มูลเหตุของความสุขอันยิ่งใหญ่)

(d) serenity    (ความสงบ, ความเงียบสงบ, ความราบรื่น, ความเยือกเย็น-ปลอดโปร่ง-แจ่มใส)

(e) tempest    (พายุ, พายุแรงกล้า, ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย)

 

20. In spite of chronic (คร้อน-นิค) (a) ill health, she wrote ten books.

(ทั้งๆ ที่มีสุขภาพไม่ดีแบบ   เรื้อรัง-ยาวนาน-เป็นประจำ-เป็นนิสัย   เธอเขียนหนังสือ  ๑๐  เล่ม)

(a) scarce    (หายาก, มีน้อย)

(b) occasional    (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

(c) imperative    (จำเป็น, เชิงบังคับ, ซึ่งเลี่ยงไม่ได้)

(d) constant    (ต่อเนื่อง, ไม่เปลี่ยนแปลง, มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ซื่อสัตย์)

(e) exhilarated    (เอ็ก-ซิ้ล-ละ-เร-ทิด)  (รื่นเริง, ตื่นเต้นเบิกบาน, มีชีวิตชีวา)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 303)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The fox is a sly (สไล) (a) animal, easily able to get away from hunters.

(หมาจิ้งจอกเป็นสัตว์   มีเล่ห์กระเท่ห์-เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม-ปลิ้นปล้อน-กลับกลอก-เหน็บแนม-เสียดสี-แคล่วคล่อง,   ซึ่งสามารถหลบหนีจากนักล่าได้อย่างง่ายดาย)

(a) an austere    (ออส-เทียร์)  (เข้มงวด, มัธยัสถ์, อดออม, ขึงขัง, เคร่งครัดในวินัย, สมถะมาก)

(b) a cunning    (ฉลาดแกมโกง, มีเล่ห์กระเท่ห์, หลักแหลม, แคล่วคล่อง, ชำนาญ, มีฝีมือ, ประณีต)

(c) an elusive    (ซึ่งหลบหลีกอย่างฉลาดหรือชำนาญ, ไวเหมือนปรอท, เข้าใจยาก, ยากที่จะอธิบาย)

(d) a brash    (หุนหันพลันแล่น, สะเพร่า, ไม่ไตร่ตรอง, ทะลึ่ง, ก๋ากั่น, (ไม้) เปราะ)

(e) sensible    (มีเหตุผล, ฉลาด, มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ, รู้สึกไวต่อสิ่งกระตุ้น)

 

2. The prisoner defended himself vigorously but clumsily (adv.).

(นักโทษแก้ต่างให้กับตัวเอง (ต่อหน้าศาล) อย่างแข็งขัน (กระตือรือร้น) แต่ทว่า   อย่างงุ่มง่าม-เซ่อซ่า)  (ความหมาย  คือ  เก้ๆ กังๆ  อาจเป็นด้วยความประหม่า  ทำให้พูดผิดๆ ถูกๆ  หรือ ตอบไม่ตรงคำถาม)

(a) foolishly    (อย่างโง่เขลา)

(b) awkwardly    (อย่างงุ่มง่าม-เคอะเขิน-เก้งก้าง-อึดอัดใจ-ไม่รู้จะทำอย่างไรดี)

(c) recklessly    (อย่างสะเพร่า-ประมาท-ไม่ระวัง-ไม่ไตร่ตรอง-ไม่ยั้งคิด-ใจร้อน-บุ่มบ่าม)

(d) forcefully    (อย่างมีพลัง-มีอำนาจ-เข้มแข็ง-เด็ดเดี่ยว)

(e) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

 

3. The lonely man exaggerated (v) his illness in order to gain people’s sympathy.

(ชายที่ว้าเหว่คนนั้น   พูดเกินความจริง-โอ้อวด-เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ   (เกี่ยวกับ) ความเจ็บป่วยของเขา  เพื่อที่จะได้รับความเห็นใจจากผู้คน)

(a) grumbled about    (บ่นเกี่ยวกับเรื่อง)

(b) overstated    (กล่าวเกินความจริง, คุยโม้โอ้อวด)

(c) dwelled on    (มีชีวิตอยู่ด้วย  -  เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล)

(d) developed    (พัฒนา, สร้างขึ้นมา)

(e) detected    (พบ, ค้นพบ, ค้นหา, จับ - สารกัมมันตรังสี)

 

4. Memories of his childhood still haunt (ฮอนท) (v) Ralph as he becomes older.

(ความทรงจำในวัยเด็กของเขายังคง   รบกวน-หลอกหลอน-สิ่งสู่-ปรากฏขึ้นเสมอ-สิงอยู่ในใจ-ไปเยี่ยมบ่อย   ราล์ฟ  เมื่อเขามีอายุมากขึ้น)

(a) cheer    (ให้กำลังใจ, โห่ร้อง, ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง, ไชโย, ร้องเสียงไชโย, มีความรื่นเริงยินดี)

(b) concern    (เกี่ยวกับ, เกี่ยวข้องกับ, พัวพัน, กังวล, เป็นห่วง)

(c) plague    (เพลก)  (ทำให้รำคาญ, ทำให้เกิดความทุกข์, ทำให้เกิดภัยพิบัติ, ทำให้เกิดโรคระบาด)

(d) depress    (ทำให้ซึมเศร้า, ทำให้หดหู่ใจ, ลดลง, กด, กดต่ำ, ยับยั้ง, ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง)

(e) illuminate   (ให้แสงสว่าง, ให้ความกระจ่าง, ให้ความรู้)

 

5. One out of five bridges in the United States is outmoded (a).

(หนึ่งในห้าของสะพาน (ข้ามแม่น้ำ) ในสหรัฐฯ   ล้าสมัย-หมดสมัย-พ้นสมัย-เลิกใช้แล้ว)

(a) narrow    (แคบ, คับแคบ, มีเนื้อที่จำกัด, จำกัด, เกือบไม่สำเร็จ, เกือบไม่พอ)

(b) illegal    (ผิดกฎหมาย, ผิดกฎ, ผิดกติกา)  (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง คนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย)

(c) concrete    (คอนกรีต, สิ่งที่เป็นรูปธรรม, มีตัวตน, เป็นรูปธรรม, ชัดแจ้ง, ซึ่งเห็นประจักษ์)

(d) obsolete    (ล้าสมัย, พ้นสมัย, เลิกใช้แล้ว, เก่าคร่ำครึ)

(e) illiterate    (ไม่รู้หนังสือ, ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้)

 

6. Millipedes generally live in damp (a) places in temperate and tropical regions and feed mostly on decaying plant material.

(กิ้งกือโดยทั่วไปแล้วอาศัยอยู่ในสถานที่   ชื้น-หมาด-ไม่กระตือรือร้น-หดหู่-ไร้ชีวิตชีวา   ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิปานกลางและร้อน  และกินอาหารส่วนใหญ่จำพวกซากพืชที่เน่าเปื่อย-ผุพัง)

(a) remote    (ห่างไกล, ไกลโพ้น, ลึกลับ, นานมาแล้ว, ยาวนาน, โดดเดี่ยว, ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

(b) dilapidated    (ชำรุด, ปรักหักพัง, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

(c) moist    (มอยซท)  (ชื้น, เปียก, ชุ่ม, น้ำตานอง, เกี่ยวกับหรือมีของเหลวหรือความชื้น)

(d) cozy (cosy)    (สะดวก, อบอุ่นและสบาย)

(e) mysterious   (ลึกลับ, ลี้ลับ, เป็นที่สงสัย, ไม่สามารถอธิบายได้, ลับๆ ล่อๆ)

 

7. The tribe still bases its subsistence (n), in the traditional way, on hunting.

(ชนเผ่านั้นยังคงมีพื้นฐาน   การยังชีพ-การดำรงชีพ-การอยู่รอด-วิธีการยังชีพหรืออยู่รอด-การมีอยู่,  ในแบบเก่าแก่ดั้งเดิม, อยู่บนการล่าสัตว์)

(a) survival    (การดำรงอยู่, การรอดชีวิต, การอยู่รอด, การรอดตาย, การเหลืออยู่, สิ่งที่ดำรงอยู่)

(b) lore    (นิทานพื้นบ้าน, ตำนาน, เรื่องเก่าๆ, นิยายที่เล่าลือกันมา, บทเรียน, ความรู้, การสั่งสอน, กระบวนการสอน)

(c) entertainment    (ความเพลิดเพลิน, ความบันเทิง, ความสนุกสนาน)

(d) exercise    (การออกกำลังกาย, แบบฝึกหัด, การฝึกหัด, การฝึกฝน)

(e) discrimination    (การเลือกที่รักมักที่ชัง, การเลือกปฏิบัติ, การแบ่งแยก, การแยกแยะ, การวินิจฉัย, ความสามารถหรืออำนาจในการแยกแยะ)

 

8. The government could not provide an abundant (a) supply of food to the refugees as requested by the United Nations.

(รัฐบาลไม่สามารถจัดหาเสบียงอาหารที่  มากมาย-อุดมสมบูรณ์   แก่ผู้ลี้ภัย  ตามที่สหประ ชาชาติร้องขอ)

(a) delicious    (อร่อย)

(b) insufficient    (ไม่เพียงพอ)

(c) plentiful    (มากมาย, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์)

(d) meager    (ขาดแคลน, น้อย, ไม่เพียงพอ, ยากจน, ผอม)

(e) eternal    (ไม่มีที่สิ้นสุด, คงอยู่ตลอดกาล, ชั่วนิรันดร)

 

9. All his money will go as a result of this ridiculous (ริ-ดิ๊ค-คิว-เลิส) (a) gambling.

(เงินของเขาทั้งหมดจะสูญสิ้นไป  อันเป็นผลมาจากการพนันที่   โง่เขลา-ไร้สาระ-ไม่สม เหตุสมผล-น่าหัวเราะ-น่าขัน)

(a) heavy    (หนัก)

(b) silly    (โง่, เซ่อ, เหลวไหล, ไร้เหตุผล, น่าหัวเราะ, อ่อนแอ)

(c) serious    (รุนแรง, จริงจัง, เอาจริง)

(d) peculiar    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(e) extravagant    (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, มากเกินไป)

 

10. The most striking (a) technological success in the twentieth century is probably the computer revolution.

(ความสำเร็จด้านเทคโนโลยีที่   เด่นชัด-ยอดเยี่ยม-น่าตะลึง-น่าประทับใจ-ซึ่งตี, ต่อย, ชก, ทุบ, ปะทะ   ในศตวรรษที่  ๒๐  บางทีอาจจะเป็นการปฏิวัติด้านคอมพิวเตอร์)

(a) productive    (ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์, ให้ผลดีหรือมาก, มีอำนาจผลิต)

(b) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก)

(c) recent    (เมื่อเร็วๆนี้)

(d) defunct    (ดิ-ฟั้งคท)  (ไม่มีผล, หมดอายุ, ตาย, เลิกใช้แล้ว, ไม่มีอยู่อีกต่อไป)

(e) hapless    (โชคไม่ดี, ไร้โชค)

 

11. Anthropologists believe that in the sixteenth century a few thousand Vikings inhabited (v) northern Scandinavia.

(นักมานุษยวิทยาเชื่อว่าในศตวรรษที่  ๑๖  ชาวไวกิ้ง  ๒ – ๓  พันคน  อาศัยอยู่ใน-อยู่ใน-มีอยู่ใน   สแกนดิเนเวียทางภาคเหนือ)

(a) governed    (ปกครอง)

(b) resided in    (อาศัยอยู่ใน)

(c) fought over    (ต่อสู้เพื่อ – ครอบครอง)

(d) recuperated    (ฟื้นคืน, พักฟื้น, กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม, ทำให้ฟื้นคืน (สุขภาพ, กำลัง, แรง, ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ), กู้, เอาคืน)

(e) matriculated    (มะ-ทริ้ค-คิว-เลท)  (สมัคร (ลงทะเบียน) เข้าเป็นนักศึกษา, สมัครเข้าเป็นสมาชิก)

 

12. The earthquake had devastated (เดฟ-เวิส-เทท) (v) the entire village.

(แผ่นดินไหวได้   ทำลายล้าง-ล้างผลาญ   ทั้งหมู่บ้าน)

(a) established    (สร้าง, ก่อตั้ง, สถาปนา)

(b) ruined    (รู้-อิ้น หรือ รู้-เอิ้น)  (ทำให้พินาศ-ย่อยยับ, ทำลายให้ล่มจม, ล่มจม, ล้มละ ลาย, ย่อยยับ)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง   “ความพินาศ-หายนะ-ย่อยยับ, ซากปรักหัก พัง”)

(c) flooded    (น้ำท่วม, ท่วม)

(d) recovered    (ฟื้นจากไข้, หายเป็นปกติ, กลับคืนสู่สภาพเดิม, นำกลับคืนมา)

(e) amplified    (มาจากกริยา  “Amplify”)  (ขยาย, เพิ่มให้มากขึ้น)

 

13. The fact that she had not arrived by midnight agitated (แอ๊จ-จิ-เทท) (v) her parents.

(ข้อเท็จจริงที่ว่า  เธอยังมาไม่ถึง (บ้าน) เมื่อตอนสองยาม   รบกวน-ทำให้ไม่สงบ-ทำให้ปั่นป่วน   พ่อแม่ของเธอ)  (คือ  ลูกยังไม่กลับบ้านตอน    ยาม  ทำให้พ่อแม่ไม่สงบ-ปั่นป่วน  หรือ รบกวนใจพ่อแม่)

(a) inundated     (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย)  

(b) exhausted     (เอก-ซ้อสท)   (๑. ใช้หมด, ทำให้หมดไป, สูบหรือดูดออกหมด,  ๒.  ทำให้หมดกำลังหรืออ่อนเพลีย)  

(c) scared     (ทำให้ตกใจ, ทำให้อกสั่นขวัญหาย) 

(d) disturbed     (รบกวน, กวน, ทำให้ไม่เป็นสุข, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้เป็นทุกข์, ก่อกวน, ทำให้ยุ่งใจ, ทำให้ลำบากใจ) 

(e) acknowledged    (ยอมรับ)

 

14. We worked without respite (เรส-พิท) (n) from five in the morning until five in the afternoon.

(เราทำงานโดยปราศจาก   การพักผ่อน-การหยุดชั่วคราว-การทุเลา-การยืดเวลาออกไป-การเลื่อนเวลาออกไป   จากตีห้าในตอนเช้า  จนกระทั่ง  ๕  โมงเย็น)

(a) reprisal    (ริ-ไพร้-เซิ่ล)  (การโต้ตอบด้วยกำลัง หรือกำลังทางทหาร, การแก้แค้น, การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ)  

(b) reparation     (เรพ-พะ-เร้-ชั่น)  (การชำระเงินคืน, การชดเชย, การเยียวยา, การแก้ไข, การปรับปรุง, การซ่อมแซม, การฟื้นฟู, การปฏิสังขรณ์)  

(c) a period of rest or relief    (ช่วงเวลาการพักผ่อน หรือผ่อนคลาย)  

(d) repercussion    (รี  หรือ  เรพ-เพอร์-คั้ช-ชั่น)  (ผลลัพธ์, ผลกระทบทางอ้อม, การสะท้อนกลับ, การเด้งกลับ, สิ่งที่สะท้อนกลับ, ผลสะท้อน, เสียงสะท้อน)  

(e) requisite    (เร้ค-ควิ-ซิท)  (ข้อกำหนด, สิ่งที่จำเป็น, สิ่งที่จะขาดเสียมิได้) 

 

15. The experts decided that the painting was a genuine (เจ๊น-ยู-อิ้น) (a) Michael Angelo.

(ผู้เชี่ยวชาญชี้ขาดว่า  ภาพเขียนเป็น (ฝีมือ) ของไมเคิล แอนเจโล   จริงๆ-แท้-แท้จริง-จริงใจ-ไม่เสแสร้ง)

(a) real    (แท้, จริง)

(b) valuable    (มีค่า)

(c) artificial    (ปลอม, เทียม, ไม่แท้, ทำขึ้นเอง, ประดิษฐ์ขึ้นเอง)

(d) defective    {(รถ) เสีย, มีรอยตำหนิ, บกพร่อง, ไม่ปกติ, ไม่สมบูรณ์, พิการ}

(e) proficient    (พรอ-ฟิ-เชิ่นท)  (ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

 

16. The government will allocate (แอ๊ล-โล-เคท) (v) its budget for the dam construction to provide a sufficient supply of water to villagers throughout the year.

(รัฐบาลจะ  จัดสรร-แบ่งสรร   งบประมาณสำหรับการก่อสร้างเขื่อน  เพื่อจัดหาปริมาณน้ำอย่างเพียงพอให้กับชาวบ้านตลอดทั้งปี)

(a) invest    (ลงทุน)

(b) contribute    (มีส่วนทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, มีคุณูปการ, บริจาค)

(c) obtain    (ได้รับ)

(d) distribute    (ดิส-ทริ้บ-บิ้วท)  (แบ่งสันปันส่วน, แจก, แยก, แพร่กระจาย, จำ หน่าย)

(e) eulogize    (ยู้-ละ-ไจส)  (ยกย่อง, สรรเสริญ, สดุดี)

 

17. MIT is one of the most prestigious (เพรส-ทิ้จ-เจิส หรือ ที้-เจิส) (a) universities in the United States.

(เอ็มไอทีเป็นหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยที่   มีชื่อเสียง-มีเกียรติ-สำคัญ มีอิทธิพล และได้รับการยกย่อง-เป็นที่เคารพนับถือ   มากที่สุดในสหรัฐฯ)

(a) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

(b) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (มีชื่อเสียง, เด่น, สูงส่ง)

(c) prodigious    (โพร-ดิ๊จ-เจิส)  (ใหญ่โตมโหฬาร, มหาศาล, มหัศจรรย์, แปลกประหลาด)

(d) monotonous    (มอน-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(e) unresponsive    (ไม่โต้ตอบ, ไม่ตอบสนอง, เฉยๆ, ไม่แสดงความรู้สึกตอบ)

 

18. The champion will have to confront (คัน-ฟรั้นท) (v) his formidable opponent in the ring soon.

(แชมเปี้ยนจำเป็นจะต้อง   เผชิญหน้ากับ-พบกับ   คู่ต่อสู้ที่น่ากลัว (เอาชนะได้ยาก) ของตนบนเวที (มวย) ในเร็วๆ นี้)  (คือ  ต้องชกกับคู่ต่อสู้)

(a) confuse    (ทำให้งงหรือสับสน, ทำให้วุ่นวาย)

(b) encounter    (เผชิญหน้า, ปะทะ, พบ, ประสบ, พบโดยบังเอิญ)

(c) berate    (ด่า, ตำหนิอย่างรุนแรง)

(d) admonish    (เตือน, ตักเตือน, ว่า, ตำหนิ)

(e) dismay    (ทำให้สลดใจและตกใจ, ทำให้หดหู่, ทำให้ใจหาย, ทำให้อกสั่นขวัญหาย)  (มักมีเรื่องความผิดหวังปนอยู่ด้วยมาก)

 

19. The police wish to confiscate (v) a number of unlicensed firearms from the gang members.   

(ตำรวจประสงค์ (มุ่งหวัง) ที่จะ  ริบ-ยึด   อาวุธที่ไม่มีใบอนุญาตจำนวนมาก  จากสมาชิกของแก๊ง)

(a) take or seize by authority    (นำไปหรือยึดโดยเจ้าหน้าที่)

(b) import from abroad    (นำเข้ามาจากต่างประเทศ)

(c) display in a showroom    (จัดแสดงไว้ในห้องโชว์)

(d) examine in details    (ตรวจสอบโดยละเอียด)

(e) displease a little    (ทำให้ไม่พอใจนิดหน่อย)

 

20. Governments should endeavour to mitigate (v) the distress of the people.

(รัฐบาลควรพยายามที่จะ   ทำให้เบาบาง, ลดน้อย, บรรเทา-ทำให้อ่อนโยนขึ้น-เบาบางลง-ลดน้อยลง-อ่อนลง   ความทุกข์ยาก (ความลำบาก, ความเศร้าโศกเสียใจ, ภัยพิบัติ, ความเคราะห์ร้าย) ของประชาชน)

(a) increase    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(b) hamper    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, สกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว)

(c) diminish   (ทำให้ลดน้อยลง, ลดน้อยลง)

(d) ameliorate    (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

(e) regret    (เสียใจ, เสียดาย)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ความเสียใจ, ความเสียดาย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 302)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The number of people going to the cinema seems to dwindle (ดวิ้น-เดิ้ล) (v) steadily.

(จำนวนของผู้คนที่ไปดูภาพยนตร์  ดูเหมือนว่า  ลดน้อยลง-หด-เล็กลง-ทรุดโทรม-ทำให้เล็กลงหรือหดลง  อย่างสม่ำเสมอ)

(a) augment    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

(b) diminish    (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆเล็กลง, หด,  ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น) 

(c) malign    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, กล่าวหา, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(d) deter    (ดิ-เทอร์)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องปราม, ป้องกัน) 

(e) confront    (คัน-ฟรั้นท)  (๑. เผชิญหน้ากับ, พบกับ,  ๒. ต้านทาน, ต่อต้าน, ท้าทาย)

 

2. He was disqualified for failing to conform (v) with the rules of the competition. 

(เขาถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่สามารถที่จะ  ทำตาม-ทำให้เข้ากับ-เหมือน-ลงรอย-ปรับเข้ากับ-ทำให้เหมือนหรือสอดคล้องกับ   กฎกติกาของการแข่งขัน)

(a) compete    (แข่งขัน)

(b) accommodate    (อะ-ค้อม-โม-เดท)  (ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ให้ที่พักอาศัย, ไกล่เกลี่ย, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้, ให้ยืมเงิน)

(c) compliment    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(d) comply   (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยอมตาม)

(e) proclaim    (ประกาศ)

 

3. We stayed at a resort beside a tranquil (a) lake.

(เราพักที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งใกล้กับทะเลสาบที่  สงบเงียบ-สงบสุข-ราบรื่น-ปราศจากสิ่ง รบกวน)

(a) calm    (สงบเงียบ, สงบ, ไร้ลมพัด, (ใจ) สงบ)

(b) perilous    (มีอันตราย)

(c) vast    (กว้างขวางมาก, ใหญ่โตมาก, มากมาย, มหึมา, ไพศาล)

(d) contaminated    (ปนเปื้อน, มีมลภาวะ)

(e) judicious    (ฉลาด, มีวิจารณญาณดี, เข้าท่า)

 

4. I am very sad about his untimely (a) death.

(ผมโศกเศร้าเป็นอย่างมากกับการตาย  ก่อนถึงเวลา-ไม่เหมาะสมกับกาลเวลา-ไม่ได้เวลา-ไม่ถูกกาลเทศะ-ไม่สมควร-ไม่เหมาะสม  ของเขา)

(a) disreputable    (เสียชื่อเสียง, ชื่อเสียงไม่ดี, ไม่น่าเคารพ) 

(b) cogent     (โค้-เจิ้นท)  (น่าเชื่อ, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, ถูกจุด, ตรงประเด็น)             

(c) horrible    (ฮ้อร์-ระ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง)            

(d) redoubtable   (ริ-เด๊า-ทะ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, ห้าวหาญ, น่านับถือ)      

(e) premature   (พรี-มะ-ทั่วร์)  (ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ ครบ, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่) 

 

5. For long-term planning, what the developing countries need is sustainable (a) development.

(สำหรับการวางแผนระยะยาว,  สิ่งที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องการ  คือ  การพัฒนาแบบ  ยั่งยืน-รักษาไว้ได้-ประคองไว้ได้-ช่วยสนับสนุน)

(a) susceptible    (รู้สึกไว, มีจิตใจอ่อนแอ, สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, ประทับใจง่าย)

(b) vulnerable    (อ่อนแอ, เปราะบาง, ไม่มั่นคง, บาดเจ็บได้, ถูกโจมตีได้ง่าย)

(c) maintainable    (สามารถรักษาไว้ได้, ยั่งยืน)

(d) renewable    (สร้างใหม่ได้, ทำให้กลับสู่สภาพเดิมได้, เปลี่ยนใหม่ได้, ฟื้นฟูได้)

(e) compatible    (ไปด้วยกันได้, ใช้ด้วยกันได้, ซึ่งเข้ากันได้, ซึ่งอยู่ด้วยกันได้)

 

6. _____________ in the water, the submarine could not be detected by the enemy’s warship.

(________________________ ในน้ำ, เรือดำน้ำไม่สามารถถูกค้นหาโดยเรือรบของศัตรู)

(a) Dived    (ดำน้ำ, กระโดดลงน้ำ, พุ่งเอาหัวลง, สอดมือเข้าไป)

(b) Vanished    (อันตรธาน, หายไป, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่)

(c) Submerged    (ถูกทำให้จมลง, จมลงใต้น้ำ, ดำน้ำ, จุ่ม, แช่)

(d) Soaked    (ทำให้โชก, ทำให้ชุ่ม, จุ่ม, หมัก, แช่, ทำให้เมา)

(e) Capsized    (พลิกคว่ำ, ล่ม, ทำให้ล่ม)

 

7. Prudential Life Insurance Company will announce its allotment (n) of shares to be offered to foreign investors next month.

(บริษัทประกันชีวิตพรูเดนเชียลจะประกาศ   การจัดสรร-การจัดแบ่ง-ส่วนที่จัดสรร-ส่วนแบ่งที่ได้รับ   หุ้นของบริษัท  ที่จะเสนอให้กับนักลงทุนต่างชาติในเดือนหน้า)

(a) payment    (การจ่ายเงิน, การชำระเงิน)

(b) holding    (การถือ (หุ้น), การครอบครอง)

(c) allocation    (การจัดสรร, การแบ่งสรร, การหาตำแหน่ง, การกำหนด, การบรรจุ)

(d) purchase    (การซื้อ)

(e) determination    (การกำหนด, ความมุ่งมั่น)

 

8. We should ponder (พ้อน-เดอะ) (v) the alternatives and select the most effective one.

(เราควร  พิจารณา-ไตร่ตรอง-คำนึงถึง  ทางเลือกต่างๆ  และเลือกแนวทางที่มีประสิทธิผลที่สุด)

(a) modify    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(b) explain    (อธิบาย)

(c) approve    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(d) consider    (พิจารณา, ครุ่นคิด, คิด, คำนึงถึง)

(e) admire    (แอ็ด-ไม้-เออร์)  (ชมเชย, ชื่นชม, ยกย่อง, นิยมนับถือ)

 

9. Jim is a versatile (เว้อร์-ซะ-ไทล) (a) man who can tackle all types of problems.  

(จิมเป็นคนที่  มีความสามารถรอบตัว-มีประโยชน์หลายอย่าง-สามารถปรับตัวได้ง่าย-อเนกประสงค์  ผู้ซึ่งสามารถรับมือ (จัดการ) กับปัญหาทุกประเภท)

(a) broad-minded    (ใจกว้าง)

(b) good-tempered    (อารมณ์ดี, ใจดี)

(c) perspicacious    (ปัญญาเฉียบแหลม, สายตาแหลม)

(d) resourceful    (สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี, มีความชำนาญดี, มีสติปัญญาดี, เจ้าความคิด, หัวดี, อุดมสมบูรณ์)

(e) isolated    (ไอ๊-สะ-เล-ทิด)  (โดดเดี่ยว, แยกตัว, ปลีกตัว)

 

10. The arms race is the greatest single peril (n) now facing the world.

(การแข่งขัน (สะสม) อาวุธเป็น  อันตราย, ภัย   เดียวที่สำคัญ (ยิ่งใหญ่) ที่สุด  ที่กำลังเผชิญหน้ากับโลกของเราในปัจจุบัน)

(a) jeopardy    (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)

(b) expedition    {การเดินทาง (สำรวจ, ทำสงคราม หรืออื่นๆ), คณะผู้เดินทางดัง กล่าว, ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง}

(c) advent    {การมาถึงหรือการปรากฏขึ้น (ของไฟฟ้า, น้ำประปา, ทีวี-วิทยุ ฯลฯ)}

(d) procrastination    (การผัดวันประกันพรุ่ง, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ล่าช้า, การเลื่อน)

(e) sanction    (แซ้ง-เชิ่น)  (คำอนุญาต, การลงโทษ)

 

11. The government has a plan to construct the elaborate (a) network of canals or water storage tanks.

(รัฐบาลมีแผนที่จะสร้างโครงข่ายที่   ซับซ้อน-ประณีต-มีการออกแบบทางศิลปะอย่างละ เอียด-ซึ่งต้องทำอย่างรอบคอบและตามระเบียบแบบแผน   ของคูคลองหรือบ่อเก็บน้ำ)

(a) simple     (ง่ายๆ,ไม่ยุ่งยาก, ไม่สลับซับซ้อน, เข้าใจง่าย, เรียบ, ถ่อมตัว, เซ่อๆ)

(b) eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง)

(c) complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, ยุ่งยาก, ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจ หรืออธิบาย)

(d) terse    (สั้นแต่ได้ใจความ, ได้ใจความดี, กะทัดรัด, รวบรัด)

(e) crafty    (แคร้ฟ-ทิ่  หรือ  คร้าฟ-ทิ่)  (เจ้าเล่ห์, มีเล่ห์เหลี่ยม, มีไหวพริบ, กะล่อน)

 

12. His sight had begun to deteriorate (v).

(สายตาของเขาเริ่มต้นที่จะ  เลวลง-เสื่อมลง-ทำให้เลวลง-ทำให้เสื่อมเสีย-ชำรุด-แตกสลาย)

(a) ameliorate    (ดีขึ้น, ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) enrich    (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, ประดับ, ตกแต่ง, เพิ่มคุณค่า, เพิ่มความสำคัญ, ทำให้คุณภาพดีขึ้น)

(c) worsen    (ทำให้แย่ลง-เลวลง, กลายเป็นแย่ลง-เลวลง)

(d) collide    (ชนกันโครม, ปะทะกันโครม, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย)

(e) subsidize    (ซั้บ-สิ-ได๊ซ)  (อุดหนุนเงิน, ให้เงินสงเคราะห์)

 

13.  The mechanic used the equipment to assemble (v) cars in the garage.

(ช่างเครื่องยนต์ใช้อุปกรณ์นั้น  ประกอบ-รวมเข้าด้วยกัน-ประชุม  รถยนต์ในอู่ซ่อม)  (คือ  ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เข้าด้วยกัน)   

(a) operate    (ควบคุม, ดำเนินงาน, ผ่าตัด)

(b) repair    (ซ่อม)

(c) purchase    (ซื้อ)

(d) put together    (ประกอบเข้าด้วยกัน, นำรวมเข้าด้วยกัน)

(e) thrive    (ไธร้ฟ)  (เจริญเติบโต, งอกงาม, คึกคักมีชีวิตชีวา)

 

14. It was a superb (a) performance of the year and was awarded an outstanding performance award voted by the audiences.  

(มันเป็นการแสดงที่  ดีเลิศ-ยอดเยี่ยม-ดีเยี่ยม   แห่งปี  และได้รับรางวัลการแสดงดีเด่น  ซึ่งได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ชม)

(a) outstanding    (โดดเด่น-มีชื่อเสียง, สำคัญ, โผล่ออก, นูนออก, ยังไม่ได้ชำระ, ค้าง, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ยังแก้ไม่ตก)

(b) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(c) excellent     (ดีเด่น, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม)

(d) supernatural    (เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งปาฏิหาริย์, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์)

(e) captivating    (น่าหลงใหล, จับใจ, ดึงดูดใจ, น่าประทับใจ, น่าติดใจ)

 

15. Her room is a terrible mess; she is very disorderly (a).

(ห้องของเธออยู่ในสภาพสกปรกหรือไม่เป็นระเบียบอย่างร้ายแรง,  เธอ  ไม่เป็นระเบียบ-ยุ่งเหยิง-สับสน-ขัดต่อความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน   อย่างมาก)

(a) sheepish    (ชี้-พิช)  (เหนียมอาย, ละอายใจ, เชื่อฟัง, เหมือนแกะ)

(b) slippery    (ลื่น)

(c) sickly    (ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิดสะเอียน)

(d) slovenly    (สลัฟ-เวิน-ลี่)  (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ, ประมาท, เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่เอาไหน)

(e) equivocal    (คลุมเครือ, ตีความได้หลายอย่าง)

 

16. Registration is imperative (a) in order to vote in an election.

(การลงทะเบียน  เป็นเรื่องบังคับ-จำเป็น-ไม่อาจเลี่ยงได้   เพื่อที่จะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง)  (หมายถึง  ต้องลงทะเบียนก่อน  จึงจะลงคะแนนได้)

(a) urgent    (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(b) compulsory    (เป็นเชิงบังคับ, บังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ, ซึ่งต้องกระทำ)

(c) irresistible    (เออ-ริ-ซิส-ทิ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่อาจต้านทานได้, มีเสน่ห์, ยั่วยวนใจ, เย้ายวนใจ)

(d) trivial    (ทริฟ-เวียล)  (ไม่สำคัญ, มีค่าน้อย, ขี้ปะติ๋ว, หยุมหยิม, ไร้สาระ)

(e) immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มหาศาล, มากมาย, ไพศาล)

 

17. The government is determined to accelerate (v) the construction project and complete it before Christmas.

(รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะ  เร่งรัด-เร่งให้เกิดขึ้น-เพิ่มขึ้น-ก่อให้เกิด   โครงการก่อสร้าง  และทำมันให้แล้วเสร็จก่อนคริสต์มาส)

(a) slow down    (ทำให้ช้าลง)

(b) resume    (ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป)

(c) speed up    (เร่ง, ทำให้เร็วขึ้น)

(d) prohibit    (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

(e) magnify    (แม็ก-นะ-ไฟ)  (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น)

 

18. The country expected to exterminate (v) its enemy before winter came.

(ประเทศคาดหวังที่จะ  กำจัดแบบสิ้นซากหรือถอนรากถอนโคน   ศัตรูของตน  ก่อนที่หน้าหนาวจะมาถึง)

(a) reconcile with    (ปรองดองหรือคืนดีกับ)

(b) destroy    (ทำลาย, ฆ่า, ผลาญ, ดับ)

(c) perpetrate    (กระทำผิดกฎหมาย, ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ)

(d) flee    (หลบหนี)

(e) revolutionize    (เร-วะ-ลู้-เชิ่น-ไนซ)  (ปฏิวัติ, เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง)

 

19. She was just beginning to recuperate (v) from her illness.

(เธอเพิ่งจะเริ่มต้น  ฟื้นคืน-กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม-พักฟื้น-ทำให้ฟื้นคืน (สุขภาพ, กำลัง, แรง, ฐานะทางเศรษฐกิจ)-กู้-เอาคืน   จากความเจ็บป่วยของเธอ)

(a) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(b) endure    (ทน, ทนทาน, อดทน, อดกลั้น)

(c) recover    (คืนสภาพ, กลับคืนอย่างเดิม, ทำให้คืนสภาพหรือกลับอย่างเดิม, เอากลับคืน, กู้, ค้นพบใหม่)

(d) infect    (ทำให้ติดเชื้อ-ติดโรค, ทำให้เปื้อน-มัวหมอง, มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ)

(e) chat    (พูดคุย, พูดคุยอย่างกันเอง)

 

20. Some desert reptiles, being cold-blooded, become dormant (a) in midsummer. 

(สัตว์เลื้อยคลานในทะเลทรายบางชนิด,  ซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็น,  จะ  อยู่เฉยๆ-ไม่เคลื่อนที่-หยุดเคลื่อนไหวชั่วคราว   ในช่วงกลางฤดูร้อน)

(a) inactive    (เฉื่อยชา, อยู่เฉยๆ, ไม่ทำอะไร, ไม่เคลื่อนไหว, ขี้เกียจ)

(b) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

(c) sensitive    (อ่อนไหว, ไวต่อความรู้สึก)

(d) feverish    (เป็นไข้, มีไข้, คล้ายอาการเป็นไข้, ซึ่งทำให้เกิดไข้ได้, ตื่นเต้น, กระสับกระส่าย)

(e) inaccessible    (เข้าไม่ถึง, เข้าไปไม่ได้, เข้าได้ยาก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 301)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The doctor told the patients about many things that could impair (v) a person’s health.

(หมอเล่าให้คนป่วยฟังเกี่ยวกับหลายๆสิ่งซึ่งสามารถ   ทำลาย-ทำให้เสียหาย-ทำให้บาดเจ็บ-ทำให้เลวลง-ลดคุณค่า   สุขภาพของบุคคล)

(a) promote     (๑. ส่งเสริม, สนับสนุน,  ๒. กระตุ้น, ปลูกฝัง, ก่อตั้ง, ทำให้รุนแรงขึ้น,   ๓. เลื่อนชั้น, ให้รางวัล) 

(b) damage     (ทำลาย, ทำให้เสียหาย, ทำให้เป็นอันตราย)

(c) remove     (๑. เอาออกไป, ย้าย, โยกย้าย, ขนของ,  ๒. ขจัด, กำจัด, ฆ่า, ลบออก, เอาทิ้งไป,  ๓.  ปลดออก, ไล่ออก, เอาออกจากตำแหน่ง, ไล่ไป, เนรเทศ,  ๔. เอาออก, สกัดออก, ร่อน, ทำให้บริสุทธิ์, แยกออก, ตัดออก, ทิ้งไป) 

(d) endorse     (สนับสนุน, เห็นด้วย, รับรอง, อนุมัติ) 

(e) conspire    (สมคบคิด, ร่วมกันวางแผนร้าย, ร่วมหัวกันวางอุบาย)

 

2. Procedures to eradicate (v) animal diseases may include quarantine, immunization, and even slaughter.

(กรรมวิธีที่จะ   กำจัด-ทำลาย-ถอนรากถอนโคน   โรคสัตว์  อาจรวมถึง  การกักบริเวณสัตว์,  การ (ฉีดยาสัตว์เพื่อ) ให้มีภูมิคุ้มกันโรค,  และแม้กระทั่งการฆ่า)  (หมายถึง  ฆ่าสัตว์ที่เป็นโรค  หรือต้องสงสัยว่าเป็นโรค)

(a) eliminate     (๑. กำจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก,  ๒. คัดออก, ลบทิ้ง, กันออกไป, เว้นว่างไว้)    

(b) alleviate     (บรรเทา, ทำให้ลดลง) 

(c) investigate     (สืบสวน, สอบสวน) 

(d) restore     (ริส-ทอร์)  (๑. ฟื้นฟู, ซ่อมแซม, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, ปฏิสังขรณ์,  ๒.  สร้างใหม่,  ๓. ทำให้แข็งแรง, บำรุงกำลัง-ร่างกาย,  ๔.  เอากลับคืนที่เดิมหรือตำแหน่งเดิม)  

(e) abrogate    {ยกเลิก (สัญญา, กฎหมาย)}

 

3. Congress first authorized a Department of Education in 1867 to collect and disseminate (v) information on education.

(สภาคองเกรสอนุญาตเป็นครั้งแรกให้กระทรวงศึกษาในปี  ๑๘๖๗  เก็บรวบรวมและ  เผยแพร่-แพร่กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย   ข้อมูลข่าวสารในด้านการศึกษา)

(a) publish    (ตีพิมพ์)

(b) record    (บันทึก)

(c) analyze    (วิเคราะห์)

(d) distribute    (เผยแพร่, แพร่กระจาย, แจก, แจกจ่าย, จำหน่าย)

(e) foresee    (ฟอร์-ซี่)  (รู้ล่วงหน้า, มองเห็นล่วงหน้า)

 

4. Studies of captured reptiles indicate that crocodiles rank only second to turtles in longevity (n)

(การศึกษาสัตว์เลื้อยคลานที่จับได้  บ่งชี้ว่า  จระเข้จะอยู่เป็นลำดับที่  ๒  รองจากเต่าเท่า นั้น  ในเรื่อง   การมีอายุยืนยาว-อายุยืน)

(a) length    (ความยาว)

(b) lifespan    (ช่วงชีวิต, เวลาในชีวิต)

(c) appetite    (ความอยากกินอาหาร)

(d) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

(e) expansion   (อิคส-แพ้น-ชั่น)  (การขยาย, การแผ่ออกไป, ส่วนที่ขยายออก, สิ่งที่ถูกขยาย)

 

5. He was driven by avarice (แอฟ-วะ-ริส) (n) for wealth regardless of what other people said.  

(เขาถูกผลักดันโดย  ความโลภ-ความงก-ความตะกละ  ต่อทรัพย์สมบัติ  โดยไม่คำนึงถึงว่าคนอื่นจะพูดว่าอย่างไร)

(a) interest    (ความสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย)

(b) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(c) temptation    (การยั่วใจ, การล่อใจ, การล่อ, สิ่งล่อใจ)

(d) greed    (ความละโมบ, ความโลภ, ความอยากได้, ความตะกละ)

(e) anxiety    (ความวิตกกังวล, ความกลุ้มใจ, ความเร่าร้อนใจ, ความกระวนกระวายใจ)

 

6. The bad weather seriously impedes (v) the army’s advance.

(อากาศที่เลวร้าย  ขัดขวาง-เป็นอุปสรรค-สกัดกั้น-หน่วงเหนี่ยว  อย่างรุนแรง  ต่อการรุกคืบหน้าของกองทัพ)

(a) forces    (บังคับ)

(b) facilitates    (ทำให้สะดวก, ทำให้ง่าย, ทำให้ราบรื่น)

(c) obstructs    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, หน่วงเหนี่ยว)

(d) fascinates    (ทำให้หลงใหล, เป็นที่จับจิตจับใจแก่)

(e) humiliates    (ฮิว-มิ้ล-ลี-เอท)  (ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ, ทำให้อัปยศ, ทำให้อดสูใจ)

 

7. The death of her husband was a calamity (n) which left Mrs. Cynthia numb.  

(ความตายของสามีเธอเป็น  ความหายนะ-เคราะห์ร้าย-ภัยพิบัติ  ซึ่งทิ้งให้มิสซิส  ซินเธีย  มึนงง-ทำอะไรไม่ถูก)

(a) beneficiary    (ผู้ได้รับประโยชน์)

(b) disaster    (ดิ-ซาส-เทอะ)  or great misfortune    (ความหายนะ, ความล่ม จม, ภัยพิบัติ  หรือ  โชคไม่ดีอย่างยิ่ง)

(c) probity    (โพร้  หรือ  พร้อบ-บิ-ที่)    (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา)

(d) tycoon    (ไท-คู่น)    (นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก)

(e) fable    (นิทานแฝงคติ, เรื่องไม่จริงหรือแต่งขึ้นมา)

 

8. The prime minister’s speech was just a redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท) (a)  statement.

(สุนทรพจน์ของท่านนายกฯ เป็นเพียงคำพูดที่  เยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง-ใช้คำมากเกินไป-เหลือเฟือ-มากเกินความจำเป็น)

(a) urgent    (เร่งรีบ, รีบด่วน, ฉุกเฉิน, เร่าร้อน)

(b) impolite    (ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท)

(c) wordy    (ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำยืดยาวหรือฟุ่มเฟือยเกินไป)

(d) gentle    (สุภาพ, นุ่มนวล, อ่อนโยน)

(e) miserable    (มีความทุกข์มาก, น่าเวทนา, แย่มาก)

 

9. She would postpone (v) her flight until next week.

(เธอจะ  เลื่อน-เลื่อนเวลา-เลื่อนไป-ยืดเวลา-ถ่วงเวลา-จัดไว้ในตำแหน่งรอง  เที่ยวบินของเธอ  จนกระทั่งสัปดาห์หน้า)  (คือ  เลื่อนเที่ยวบินออกไปจนสัปดาห์หน้า)

(a) start    (เริ่มต้น)

(b) call off    (ยกเลิก)

(c) put off    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา)

(d) think over    (พิจารณา, ไตร่ตรอง)

(e) rebut    (ริ-บั๊ท)  (โต้กลับ, โต้แย้ง, แสดงหลักฐานหักล้าง)

 

10. Few people prefer to live in a village remote (a) from the world.

(น้อยคนมากที่ชอบอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่  อยู่ห่างไกล-ไกลโพ้น-โดดเดี่ยว-ลึกลับ-ห่างๆ-ห่างเหิน-เมินเฉย  จากโลก)  (หมายถึง  อยู่ไกลลิบลับจากผู้คน หรือวงสังคม)

(a) isolated    (ที่แยกตัวออกไป, ที่แยกอยู่ต่างหาก, ที่แยกตัวโดดเดี่ยว)

(b) distant    (ไกล, ยาวนาน, ไม่ต่อเนื่องกัน,  ที่ไม่คุ้นเคย, ที่ห่างเหิน, ที่เฉยเมย)

(c) backward    (ล้าหลัง)

(d) small    (เล็ก)

(e) handy    (เหมาะมือ, มีฝีมือหรือคล่องแคล่ว, สะดวกหรือหยิบฉวยใช้ประโยชน์ได้ง่าย)

 

11. It is useless to attempt to flee (v) from every danger; some risks must be taken. 

(ไม่มีประโยชน์ที่จะ  หนี-หลบหนี  จากอันตรายทุกอย่าง, (คนเรา) จะต้องเสี่ยงภัยในบางครั้ง)   (คือยอมเสี่ยงอันตรายบางอย่าง  ในบางคราว)

(a) hide oneself    (หลบซ่อนตัวเอง)

(b) run away    (หลบหนี, วิ่งหนี)

(c) protect oneself    (ปกป้องตนเอง)

(d) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ)

(e) tempt    (ล่อใจ, ยั่วใจ, ล่อ, ยั่วยวน, ล่อให้ทำชั่ว)

 

12. The candidate’s victory (n) at the polls was overwhelming.

(ชัยชนะ-การมีชัยชนะในการรบ  ของผู้สมัครแข่งขัน ณ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (เป็นไปอย่าง) ท่วมท้น)

(a) defeat    (ความพ่ายแพ้)

(b) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) triumph    (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

(d) treachery    (เทรช-เชอะ-รี่)  (การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ-ไร้สัตย์, การหลอกลวง, การขายเพื่อน-ขายชาติ)

(e) petition    (การร้องเรียน, การร้องทุกข์, การถวายฎีกา, การอ้อนวอน, หนังสือร้องเรียน, ฎีกา)

 

13. Most crafty politicians are not reluctant to do away with (v) their opponent.

(นักการเมืองเจ้าเล่ห์-มีเล่ห์เหลี่ยม  เต็มใจ (= ไม่ไม่เต็มใจ) (หรือไม่ลังเล) ที่จะ  กำจัด-ขจัด-ทำให้หมดไป   ฝ่ายตรงข้ามของตน)

(a) penetrate    (ผ่านทะลุ, เจาะทะลุ, แทง, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มอง

ผ่าน)

(b) abolish    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง)

(c) challenge    (ท้าทาย)

(d) eliminate    (กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก, คัดออก, ลบทิ้ง)

(e) scatter    (กระจาย, แผ่, ขยาย, แพร่, ระบาด, ทำให้กระจาย, โปรย, โรย, หว่าน)

 

14. A good man should not abandon (v) his family.

(ผู้ชายที่ดีไม่ควร  ทอดทิ้ง-ละทิ้ง  ครอบครัวของตน)

(a) spoil    (ทำให้เสีย, ทำให้แย่, ทำอันตราย, ทำให้เสื่อมเสีย, โอ๋จนเสียคน, เสีย,

เสื่อมเสีย, ปล้น, แย่ง)
(b) take good care of    (ดูแลเป็นอย่างดี)

(c) support    (สนับสนุน)

(d) desert     (ดิ-เซิร์ท)  (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

(e) regulate    (ควบคุม, ดูแล, กำหนด, บัญญัติ)

 

15. His picture collection was incontrovertible (a) evidence of his wealth.

(ภาพที่เก็บรวบรวมไว้ของเขาเป็นหลักฐาน  แน่นอนที่สุด-ที่ไม่อาจปฏิเสธได้-ที่เถียงไม่ได้-ที่โต้แย้งไม่ได้-ที่ไม่มีทางโต้แย้ง-ที่ลบล้างไม่ได้  ของความร่ำรวยของเขา)

(a) unbearable    (ทนไม่ได้, ไม่สามารถอดกลั้นได้) 

(b) uncanny    (อัน-แค้น-นี่)  (แปลก, พิกล, ไม่ปกติ, ไม่ธรรมดา, ประหลาด, อัศจรรย์, ลึกลับ) 

(c) boisterous    (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, พล่าน, หยาบ) 

(d) indubitable    (อิน-ดู๊-บิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอน, ไม่สามารถโต้แย้งหรือเถียงได้

(e) derogatory    (ดิ-ร้อก-กะ-ทอร์-รี่)  (ที่เสื่อมเสีย, ที่เสียหาย) 

 

16. If you want to run a hotel business, you must comply (คัม-ไพล่) (v) with the conditions laid down by the authorities.

(ถ้าคุณต้องการที่จะดำเนินธุรกิจโรงแรม  คุณจะต้อง  ทำตาม-เชื่อฟัง-ยินยอม  (ตาม) เงื่อนไขต่างๆที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่)

(a) interrogate    (สอบถาม, ซักถาม) 

(b) erode    (อิ-โร้ด)  (สึกกร่อน, กัดกร่อน, เซาะ, ชะ, ทำให้สึกกร่อน) 

(c) acquiesce    (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมรับ, ตกลง, ยอมรับในใจ)

(d) emulate    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า) 

(e) contradict    (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (๑.โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, ๒. ปฏิเสธ) 

 

17. The population boom has increased enormously (adv.) the demand for food in the third world.

(การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร  ได้เพิ่มความต้องการด้านอาหารในโลกที่สาม  อย่างมากมายมหาศาล)

(a)  immensely    (อย่างมากมายมหาศาล)

(b) gradually    (ทีละน้อย)

(c) occasionally    (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

(d) unrealistically    (อย่างไม่สมจริงสมจัง)

(e) deliberately    (อย่างมีเจตนา, อย่างตั้งใจ)

 

18. According to the American Civil Liberties Union, theater owners can confiscate (v) any food or drink brought into the theater.

(ตามที่สหภาพเสรีของพลเมืองอเมริกันกล่าวไว้  เจ้าของโรงหนัง-โรงละครสามารถ  ริบ-ยึด   อาหารหรือเครื่องดื่มใดๆ  ที่ผู้ชมนำเข้าไปในโรงหนัง-โรงละครได้)

(a) ban    (ห้าม)

(b) surcharge    (เก็บเงินเพิ่ม, เก็บภาษีเพิ่ม, เก็บเพิ่ม, บรรทุกเกิน, เรียกเก็บเกิน)

(c) discard    (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ทิ้งไพ่)

(d) seize    (ซีซ)  (ยึด, ฉวย, จับ, จับกุม, จับตัว, ชิง, ยึดครอง, ครอบครอง)

(e) proclaim    (ประกาศ)

 

19. In some parts of the world, text messaging is more commonplace (a) than voice calling.

(ในบางส่วนของโลก  การส่งข้อความเป็นตัวหนังสือ  เป็นธรรมดาทั่วไป-สามัญ-ไม่น่าสนใจ-ซ้ำๆซากๆ   มากกว่าการโทรศัพท์)

(a) superb    (ซู-เพิ้ร์บ)  (ดีเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง)

(b) vital    (ไว้-เทิ่ล)  (จำเป็นอย่างยิ่ง, สำคัญมาก, จำเป็นสำหรับชีวิต)

(c) ordinary    (ธรรมดา, ปกติ, สามัญ, พื้นๆ)    

(d) wary    (แว้-ริ่)    (ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ)

(e) deficient    (ดิ-ฟิ-เชิ่นท)  (ขาด, มีไม่พอ, บกพร่อง)

(f) feasible    (ปฏิบัติได้, สามารถทำได้)

 

20. The chairman will convene (v) a meeting tomorrow.

(ท่านประธานจะ  เรียกประชุม-เรียกตัว-ทำให้รวมกัน-รวมกัน-ชุมนุมกัน  วันพรุ่งนี้)

(a) fascinate    (ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์)

(b) call for a meeting    (เรียกประชุม)   

(c) expand    (ขยายออกไป, แผ่ออกไป, ทำให้ขยาย (ตัว), ขยายความ)

(d) conserve    (รักษาเอาไว้, อนุรักษ์, ประหยัด, ออม)

(e) facilitate    (ทำให้ง่ายหรือสะดวกขึ้น)

(f) chase    {ไล่ (กวด), วิ่งไล่ (เพื่อจับ)}

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 300)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. There are thousands of kinds of bacteria, many of which are  beneficial (a).

(มีแบคทีเรียหลายพันชนิด  ซึ่งหลายชนิด  มีประโยชน์-เป็นประโยชน์-มีผลดี-ให้ความช่วยเหลือ(ต่อร่างกายมนุษย์)

(a) helpful    (มีประโยชน์, ให้ความช่วยเหลือ)

(b) invisible    (ไม่สามารถมองเห็นได้)

(c) infectious    {(โรค) ซึ่งติดต่อได้, ที่ติดผู้อื่น, ที่มีผลต่อผู้อื่น, ซึ่งทำให้ติดเชื้อ}

(d) familiar    (คุ้นเคย, เคยชิน)

(e) temporary    (ชั่วคราว)

 

2. In 1923, Jean Toomer wrote a book entitled Cane that blended (v) fiction and poetry to describe the Black experience.

(ในปี ๑๙๒๓, ยีน ทูมเม่อร์  เขียนหนังสือเรื่อง “เคน” ซึ่ง  ผสมผสาน-คลุกเคล้าให้เข้ากัน-ทำให้เหมาะกับ-กลมกลืน    เรื่องที่แต่งขึ้นกับบทกวี  เพื่ออธิบายถึงประสบการณ์ของคนผิวดำ)

(a) included    (รวมถึง, รวมทั้ง)

(b) combined    (ทำให้รวมกัน, เชื่อมโยง, รวบรวม, รวมกัน)

(c) converted    (เปลี่ยน)

(d) defended    (ป้องกัน, กล่าวแก้, แก้ต่างให้จำเลย)

(e) detected    (สืบหา, ค้นหา)

 

3. Materials transported (v) by glaciers eventually come to rest on the surface of the earth.

(วัสดุที่ถูก  พาไป-ขนส่ง-นำส่ง-ส่ง-ลำเลียง-ขนย้าย-เนรเทศ   โดยธารน้ำแข็ง  ในที่สุดแล้วก็จะมาหยุด (กอง) อยู่ที่พื้นผิวของโลก)

(a) covered    (ปกปิด, ปกคลุม, ห่อหุ้ม)

(b) carried    (พาไป, นำไป, พัดพาไป, ขนส่ง, แบก, ลำเลียง, หอบ, หาบ, อุ้ม, ยก, ถือ, บรรทุก, ส่ง, นำติดตัว, สะพาย)

(c) broken off    (ตัดความสัมพันธ์, เลิกคบหาสมาคม)

(d) relieved    (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดลง)

(e) realized    (ตระหนัก, เห็นชัดแจ้ง)

 

4. Tall buildings became practical only with the advent (n) of safe passenger elevators in the 1850s.

(อาคารสูงๆ เริ่มใช้งานได้ (ใช้ประโยชน์ได้ดี) เพียงด้วย  การมาถึง-การปรากฏขึ้น-การกำเนิด   ของลิฟต์ขนผู้โดยสารขึ้น-ลงที่ปลอดภัย  ในช่วงทศวรรษ ๑๘๕๐ เท่านั้นเอง)   (คือ  ก่อนที่จะมีลิฟต์ใช้  อาคารสูงใช้งานไม่ค่อยได้ดี  เพราะยากลำบากต่อการขึ้น-ลง)

(a) promise    (สัญญา, คำสัญญา, การสัญญา)

(b) introduction    (การนำมาใช้, การเริ่มต้นใช้งาน, การแนะนำให้รู้จัก)

(c) prevalence    (การมีอยู่ทั่วไป-ดาษดื่น-แพร่หลาย)

(d) construction    (การก่อสร้าง, สิ่งก่อสร้าง)

(e) display    (การแสดง, แสดง)

 

5. In 1971, U.S. Secretary of Commerce Maurice Stans recommended (v) a gradual conversion to the metric system.

(ในปี ๑๙๗๑, รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐฯ นายมอริส สแตนซ  แนะนำ-ชี้แนะ-เสนอแนะ-ฝากฝัง-มอบ-ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ   ให้เปลี่ยนไปสู่ระบบเมตริกทีละน้อย – หรืออย่างช้าๆ)

(a) denounced    (ประณาม, ปรักปรำ, กล่าวโทษ, ติเตียน)

(b) suggested    (แนะนำ, เสนอให้ทำ)

(c) described    (อธิบาย, พรรณนา)

(d) demonstrated    (สาธิต, แสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง, เดินขบวน)

(e) stabilized    (ทำให้มั่นคง, ทำให้มีเสถียรภาพ)

 

6. The New England colonies owed their prosperity to fishing, shipbuilding, and commerce (n).

(อาณานิคมแถบนิวอิงแลนด์ (ของสหรัฐฯ) เป็นหนี้ความเจริญรุ่งเรืองของตนแก่การจับปลา, การต่อเรือ, และ  การค้า-การพาณิชย์)

(a) manufacturing    (การผลิต, การสร้าง-ทำ-ประดิษฐ์)

(b) politics    (การเมือง)

(c) agriculture    (เกษตรกรรม)

(d) trade    (การค้าขาย, การพาณิชย์)

(e) appliance    (เครื่องไม้เครื่องมือ)

 

7. The tip (n) of the tongue is extremely sensitive to touch.

(ตอนปลาย-ปลาย-ปลายแหลม-ปลายเรียว-ยอดสุด-ใบแทรกหนังสือ   ของลิ้นไวต่อการสัมผัสเป็นอย่างมาก)

(a) bottom    (ก้น, ด้านล่าง)

(b) end    (ตอนปลาย, ท้าย, ตอนจบ, จุดจบ, ขั้นสุดท้าย, มรณกรรม, ส่วนที่เหลือ, บทสรุป, ความหายนะ, ความพินาศ, วัตถุประสงค์, การลงเอย)

(c) edge    (ริม, ขอบ)

(d) surface    (พื้นผิว, ผิวหน้า)

(e) top    (ตอนบน, ส่วนบน, ยอด)

 

8. In rain forests, bats disperse (v) many of the seeds.

(ในป่าฝน ค้างคาว   ทำให้กระจัดกระจาย   เมล็ดพืชจำนวนมาก)  (คือ  ทำให้เมล็ดพืชกระจัดกระจาย)

(a) discover    (ค้นพบ)

(b) require    (ต้องการ)

(c) distribute    (แพร่, กระจาย, แจก, แบ่งสันปันส่วน, จำหน่าย)

(d) discard    (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ทิ้งไพ่)

(e) separate    (แยกกัน, แยกออก, แบ่งออกจากกัน, แบ่งสรร, แยกแยะ, วินิจฉัย, สกัด)

 

9. The urban renewal projects of the 1960s razed (v) many historic buildings.

(โครงการสร้างบ้านใหม่ในเขตเมืองในช่วงทศวรรษ ๑๙๖๐ ได้   รื้อถอน-ทำลายราบ-ขจัด-ลบล้าง   อาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก)

(a) relocated    (ย้ายไปตั้งสถานที่ใหม่)

(b) renovated    (ปรับปรุง-ตกแต่งเสียใหม่)

(c) demolished    (รื้อทิ้ง, ทำลาย, โค่น)

(d) purchased    (ซื้อ)

(e) impaired    (ทำให้อ่อนแอ-เลวลง-เสียหาย-ได้รับบาดเจ็บ, ลดคุณค่า)

 

10. The wool found beneath (prep.) the hair of certain goats is called mohair.

(ขนสัตว์ที่ถูกพบ  ข้างใต้-ภายใต้-ต่ำกว่า-เลวกว่า-ไม่เหมาะ-ไม่สมควร-เสื่อมเสีย   ขนของแพะบางชนิดถูกเรียกว่าโมแฮร์)

(a) around    (รอบๆ)

(b) attached to    (ติดอยู่กับ, ยึดอยู่กับ)

(c) under    (ใต้, ภายใต้, ข้างล่าง, ล่าง, ต่ำกว่า, น้อยกว่า, รอง, ใต้หัวข้อ, ในสังกัด, ภายใต้การบังคับบัญชา)

(d) in back of    (อยู่ด้านหลัง)

(e) in front of    (อยู่ด้านหน้า)

 

11. Some people believe that the crystals of certain minerals have curative (a) powers.

(คนบางคนเชื่อว่าผลึกของแร่ธาตุบางชนิดมีอำนาจ  เยียวยารักษา-บำบัด-รักษาโรค-มีผลในการรักษาโรค   ได้)

(a) potent    (มีอำนาจ, มีพลัง)

(b) magical    (มีเวทย์มนตร์, เกี่ยวกับมายากล, วิเศษ)

(c) magnetic    (ซึ่งมีแรงดึงดูด, เป็นแบบแม่เหล็ก)

(d) healing    (ซึ่งเยียวยารักษา, ซึ่งทำให้หายป่วยไข้)

(e) curious    (อยากรู้อยากเห็น, แปลกพิกล, หายาก, ผิดธรรมดา, น่าสนใจ)

 

12. Like radios, automobiles began as playthings (n), but soon became a powerful force for social change.

(เช่นเดียวกับวิทยุ, รถยนต์เริ่มต้นในฐานะเป็น  เครื่องเล่น-ของเล่น-ตุ๊กตา-คนทีถูกหยอกเล่น,  แต่ในไม่ช้าได้กลายเป็นพลังที่ทรงอำนาจสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม)

(a) necessities    (ของใช้ที่จำเป็น, สิ่งจำเป็น)

(b) experiments    (การทดลอง)

(c) symbols    (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย)

(d) toys    (ของเล่น)           

(e) efforts    (ความพยายาม, ความบากบั่น)

 

13. Hunting and fishing techniques were highly developed among the North American Indians, particularly (adv.) in regions where agriculture was less successful.

(เทคนิคการล่าสัตว์และการจับปลาได้รับการพัฒนาอย่างสูงในบรรดาอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือ,  โดยเฉพาะ  ในบริเวณซึ่งการเกษตรกรรมประสบผลสำเร็จน้อยกว่าที่อื่น)

(a) exclusively    (แต่เพียงผู้เดียว, เป็นพิเศษ, ในวงจำกัด)

(b) occasionally    (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส)

(c) originally    (แต่เดิมเริ่มแรก, แรกเริ่มเดิมที)

(d) especially    (โดยเฉพาะ)

(e) routinely    (เป็นกิจวัตร, เป็นปกติธรรมดา, เป็นประจำ)

 

14. Unlike trout, most bass prefer still (a) waters.

(ไม่เหมือนปลาเทร้าท์, ปลาบาสส่วนใหญ่ชอบน่านน้ำ  นิ่ง-ไม่ไหล-สงบ-สงัด-เงียบสงบ-ปราศจากสิ่งรบกวน-ปราศจากเสียง-ไม่มีฟอง-ยังคง)

(a) quiet    (เงียบสงบ, นิ่งเฉย, ปราศจากสิ่งรบกวน)

(b) shallow    (ตื้น)

(c) warm    (อบอุ่น)

(d) clear    (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, ใส)

(e) profound    (ลึก, ลึกซึ้ง)

 

15. The Gross National Production represents the sum (n) of a nation’s goods and services produced in a single year.

(ผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ (เป็นตัว) แทน  ผลรวม-ผลบวก-จำนวนรวม-จำนวนทั้งหมด-ยอด-จำนวนเงิน-ข้อสรุป-ใจความย่อ-โจทย์เลขคณิต   ของสินค้าและบริการของประเทศที่ผลิตขึ้นใน ปี)

(a) remainder    (ส่วนที่เหลือ, เศษ, เศษอาหารที่เหลืออยู่)

(b) unit    (หน่วย)

(c) total    (ผลรวม, ผลบวก, จำนวนรวม, ทั้งสิ้น)

(d) result    (ผลลัพธ์, ให้ผล)

(e) multiplication    (การคูณ, ผลคูณ)

 

16. In certain parts of the world, women are considered inferior (a), and are therefore not granted equal rights as men.

(ในบางส่วนของโลก  ผู้หญิงถูกถือว่า   ด้อยกว่า-แย่กว่า-(คุณภาพ) เลวกว่า   และ ดังนั้น  มิได้รับสิทธิเท่าเทียมกันเหมือนผู้ชาย)

(a) superior    (ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า)

(b) second-rate    (อันดับสองหรือรอง, ด้อยคุณภาพ)

(c) glamorous    (มีเสน่ห์, ซึ่งดึงดูดใจ, ที่ทำให้หลงใหล, เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย)

(d) isolated    (แยกตัวออกมา, ปลีกตัวโดดเดี่ยว, อยู่ห่างไกล)

(e) penitent    (สำนึกผิด, รู้สึกผิด)

 

17. Typically, a discount is offered as an incentive (n) to get a customer to pay promptly.

(โดยทั่วไป  การลดราคาได้กับการเสนอในฐานะเป็น   สิ่งจูงใจ-เครื่องกระตุ้น-เครื่องส่ง เสริม-สิ่งดลใจ    ให้ลูกค้าจ่ายเงิน (ซื้อ) ในทันที)  (คือ  ควักเงินซื้อทันทีเพราะมีการลดราคา)

(a) investment    (การลงทุน)

(b) inventory    (รายการสิ่งของ-ทรัพย์สิน-สินค้า, แค็ตตาล็อก, สิ่งของ ทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว, การทำรายการดังกล่าว)

(c) impasse    (อิ๊ม-แพส)  (ทางตัน, สภาพที่หยุดชะงักอยู่กับที่, สภาพที่เดินหน้าต่อไปไม่ได้, สภาวะที่อับจน)     

(d) motivation    (แรงกระตุ้น, สิ่งจูงใจ)

(e) barrier    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

 

18. Adolf Hitler gained support for his power-hungry goals by sparking (v) people’s emotions and prejudices.

(อด็อล์ฟ ฮิตเลอร์  ได้รับการสนับสนุนสำหรับเป้าหมายที่กระหายอำนาจของตน  โดยการ   กระตุ้น-ปลุกเร้า-เร้าใจ-ทำให้มีชีวิตชีวา-ทำให้เกิดประกายไฟ   อารมณ์และอคติของประชาชน)

(a) exploiting    (ใช้ประโยชน์, ใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ)

(b) eliminating    (กำจัด, ทำลาย, ทำให้หมดไป, คัดออก, ลบออก)

(c) encountering    (เผชิญหน้า, พบกับ)

(d) arousing    (ปลุกเร้า, กระตุ้น)

(e) demonstrating    (แสดง, สาธิต)

 

19. Generally, smallpox caused appalling (a) facial scars.

(โดยทั่วไป  ไข้ทรพิษ (ไข้ฝีดาษ) ก่อให้เกิดแผลเป็นที่ใบหน้า  ซึ่ง   น่ากลัว-น่าใจหาย-น่าตกใจ)

(a) deep    (ลึก)

(b) disfiguring    (ซึ่งทำให้เสียโฉม, ซึ่งทำให้ผิดรูปผิดร่าง)

(c) dreadful    (เดร๊ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, เลวมาก, น่าเคารพยำเกรง)

(d) permanent    (ถาวร, คงทน)

(e) taciturn    (แทส-ซิ-เทิร์น)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่ค่อยพูด)

 

20. Corruption is the cancer that undermines (v) the country’s strength.

(การคอร์รัปชั่นเป็นมะเร็งซึ่ง   บ่อนทำลาย-ทำลายทีละน้อย-ทำลายอย่างลับๆ-ทำให้อ่อนลง-ขุด-เซาะ  ความแข็งแรงของประเทศ)

(a) weakens    (ทำให้อ่อนลงหรืออ่อนแอ)

(b) proves    (พิสูจน์)

(c) supports    (สนับสนุน, ค้ำจุน)

(d) stabilizes    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

(e) aspires    (ปรารถนา, ใฝ่ฝัน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 299)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. With the advent of job specialization, some people have been able to take full advantage of their gifts (n) and become experts in their fields.

(ด้วยการปรากฏขึ้นของความชำนาญเป็นพิเศษในงาน,  คนบางคนสามารถที่จะใช้ประ โยชน์อย่างเต็มที่จาก   พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ-ของขวัญ-สิ่งที่ให้ด้วยความสมัครใจ-สิทธิในการให้   ของตน  และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง)

(a) instincts    (สัญชาติญาณ)

(b) talents    (สติปัญญา, ความสามารถ, ความฉลาดปราดเปรื่อง)

(c) possessions    (การครอบครอง, ทรัพย์สมบัติ)

(d) achievement    (ความสำเร็จ)

(e) endurance    (ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

 

2. My neighbor is taking his regular (a) morning walk in the garden.  He does this every morning before he takes his breakfast.

(เพื่อนบ้านของผมกำลังเดินยามเช้าที่   เป็นประจำ-เป็นกิจวัตร-สม่ำเสมอ-ปกติ-ธรรมดา-สามัญ-ตามระเบียบ-ตามแบบแผน   ของเขาในสวน,  เขาทำแบบนี้ทุกเช้าก่อนกินอาหารเช้า)

(a) habitual    (เป็นปกติวิสัย, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ)

(b) periodical    (เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ)

(c) traditional    (แบบโบราณดั้งเดิม, ตามขนบธรรมเนียม-จารีตประเพณี)

(d) voluntary    (ที่สมัครใจ, ที่รับอาสาทำ-ไม่ได้บังคับ)

(e) compulsory    (ซึ่งบังคับ, ซึ่งต้องทำ)

 

3. The audience at the performance was supportive.  Dancers were repeatedly given a big hand (idiom).

(ผู้ชมที่การแสดงให้การสนับสนุน, นักเต้นรำได้รับการ  ปรบมือ  ซ้ำแล้วซ้ำอีก)

(a) reprimanded    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(b) criticized    (วิพากษ์วิจารณ์, จับผิด)

(c) applauded     (ปรบมือให้, ปรบมือ, ยกย่องสรรเสริญ)

(d) given a hand    (ช่วยเหลือ)

(e) commended    (ยกย่องชมเชย)

 

4. My friend generously offered to look after my children while I was out, but because we already had a babysitter, I gratefully rejected (v) the offer.

(เพื่อนของผมเสนออย่างเอื้อเฟื้อที่จะดูแล (เอาใจใส่) ลูกๆ ของผมในขณะที่ผมออกไปข้างนอก,  แต่เพราะว่าเรามีพี่เลี้ยงเด็กอยู่แล้ว,  ผมเลย  ปฏิเสธ-ไม่ยอมรับ-บอกปัด-ทิ้ง-ละทิ้ง   ข้อเสนอนั้นด้วยความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ-ขอบคุณ)

(a) accepted    (ยอมรับ)

(b) embraced    (กอดรัด, ยินดีต้อนรับ, รับเอามาอย่างเต็มใจ)

(c) welcomed    (ยินดีต้อนรับ)

(d) declined    (ปฏิเสธ)

(e) pondered    (ไตร่ตรอง, ตรึกตรอง)

 

5. One shortcoming (n) of the new scheme is that it might actually daunt those applicants who it was intended to encourage.

(ข้อบกพร่อง-จุดอ่อน-ความล้มเหลว-ปมด้อย   อย่างหนึ่งของโครงการใหม่ก็คือว่า  มันอาจจะทำให้ผู้สมัครเหล่านั้นหวั่นกลัว (ท้อถอย) อย่างแท้จริง,  ผู้ซึ่งโครงการถูกมุ่งหมายให้กำลังใจแก่พวกเขา)  (แทนที่จะทำให้ท้อถอย  ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม)

(a) attraction    (เสน่ห์หรือแรงดึงดูด)

(b) characteristic    (คุณลักษณะ)

(c) highlight    (เหตุการณ์ที่สำคัญ)

(d) impact    (อิทธิพล, ผลกระทบ, แรงปะทะ, การปะทะ, แรงกระทบ)

(e) drawback    (ข้อบกพร่อง, อุปสรรคสิ่งกีดขวาง)

 

6. Most features of a political system tend to develop gradually (adv.).

(ลักษณะส่วนใหญ่ของระบบการเมืองหนึ่งๆ  มีแนวโน้มที่จะพัฒนา  อย่างช้าๆ-ทีละน้อย)

(a) unevenly    (ไม่ราบเรียบ, ไม่สมดุล, ไม่ขนานกัน)

(b) slowly    (อย่างช้าๆ)

(c) effectively    (อย่างมีประสิทธิผล)

(d) locally    (อย่างท้องถิ่น-พื้นเมือง)

(e) differently    (อย่างแตกต่างกัน)

 

7. Until the development of mass production in the nineteenth century, books were relatively scarce (a).

(จนกระทั่งมีการพัฒนาการผลิตในปริมาณมากๆ ในศตวรรษที่ ๑๙, หนังสือค่อนข้างจะ   หาได้ยาก-ขาดแคลน-ไม่เพียงพอ-ไม่ค่อยพบ)  (คือ  ก่อนมีการพิมพ์หนังสือได้ในปริมาณมากๆ ในศตวรรษที่ ๑๙, หนังสือแทบไม่มีใครพิมพ์ขาย  เพราะไม่คุ้มค่าพิมพ์)

(a) costly    (มีราคาแพง)

(b) crude    (หยาบ, ดิบ, สกปรก, ยังไม่สุก, ยังไม่ผ่านกรรมวิธี)

(c) rare    (หายาก, มีน้อย, ไม่ค่อยมี, บาง, เบาบาง, ไม่บ่อย, เลิศ, ประเสริฐ, น่าชมเชย,  (อาหาร) ปรุงไม่สุก)

(d) outstanding    (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

(e) available    (สามารถหาได้, หาง่าย, มี, เท่าที่จะหาได้, เหมาะที่ใช้)

 

8. The smelting of ores takes place (idiom) in blast furnaces.

(การถลุงสินแร่  เกิดขึ้น  ในเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่และสูงที่ใช้ลมเป่า)

(a) originates    (มีจุดกำเนิด, เริ่มต้น)

(b) remains    (ยังคงเหลือ, ยังคงอยู่อาศัย)

(c) accelerates    (เร่ง, ช่วยให้เร็วขึ้น)

(d) occurs    (เกิดขึ้น)

(e) jeopardizes    (ทำให้เป็นอันตราย, เสี่ยง, ทำอันตราย, ทำร้าย, เป็นภัยต่อ)

 

9. Arbitrators in labor disputes must be impartial (a).

(ผู้ไกล่เกลี่ยในความขัดแย้งด้านแรงงานจะต้อง   ยุติธรรม-มีใจเป็นธรรม-ไม่ลำเอียง-ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด-ไม่มีอคติ)

(a) unemotional    (ไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึก)

(b) fair    (ยุติธรรม, ไม่ลำเอียง, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์, ปานกลาง, ดีพอใช้, มีผิวพรรณดี, มีเสน่ห์)

(c) impractical    (ปฏิบัติไม่ได้, ใช้ไม่ได้, ไม่ได้ผล, ไม่มีประโยชน์)

(d) wise    (ฉลาด)

(e) dedicated    (อุทิศตัว, เสียสละ)

 

10. Having served previously (adv.) as counselor to President Richard M. Nixon, Anne Armstrong was appointed ambassador to Great Britain in 1976.

(หลังจากได้รับใช้ (ทำหน้าที่)   เมื่อก่อนนี้-แต่ก่อนนี้   ในฐานะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีริชาร์ด  นิกสันแอน อาร์มสตรอง ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำสหราชอาณา จักรในปี ๑๙๗๖)

(a) loyally    (อย่างจงรักภักดี, อย่างซื่อสัตย์)

(b) frequently    (บ่อยๆ)

(c) exactly    (อย่างแน่นอน, ใช่เลย)

(d) imminently    (อย่างใกล้แล้ว, อย่างจวนๆแล้ว, ใกล้จะเกิดแล้ว)

(e) earlier    (ก่อนหน้านี้, แต่ก่อนนี้)

 

11. The first great industrial conflict (n) in the United States came in 1877.

(ความขัดแย้ง-การต่อสู้-การทะเลาะ-การเป็นปรปักษ์-สงคราม-การสู้รบ   ด้านอุตสาหกรรมครั้งใหญ่หนแรกในอเมริกา  เกิดขึ้นในปี  ๑๘๗๗)

(a) accident    (อุบัติเหตุ)

(b) boom    (การเติบโตอย่างรวดเร็ว, การมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว)

(c) development    (การพัฒนา)

(d) struggle    (การดิ้นรน, การแข่งขัน, การต่อสู้)

(e) monopoly   (การผูกขาด – ด้านการค้าหรือสนทนาหรืออื่นๆ)

 

12. Most rabbits become active at twilight (adv.).

(กระต่ายส่วนมากออกหากิน  ในเวลาสายัณห์)  (คือ  เวลาโพล้เพล้ใกล้ค่ำ)

(a) at noon    (เวลาเที่ยง)

(b) at midnight    (เวลาเที่ยงคืน)

(c) in the early morning    (เวลาเช้าตรู่)

(d) in the afternoon    (ในตอนบ่าย)

(e) in the early evening    (ในตอนใกล้ค่ำ)

 

13. The green flag signifies (v) the beginning of an auto race.

(ธงสีเขียว   บ่งชี้-มีความหมาย-แสดงออก-บอกให้รู้ล่วงหน้า-บอกใบ้-บุ้ย-เป็นลาง-มีความสำคัญ   ถึงการเริ่มต้นของการแข่งรถ)  (คือ  ให้รถออกวิ่งได้)

(a) delays    (ล่าช้า, ทำให้ล่าช้า)

(b) indicates    (ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้)

(c) precedes    (มาก่อน, นำหน้า, นำก่อน)

(d) depicts    (วาดให้เห็น, อธิบาย, พรรณนา)

(e) delivers    {ส่ง, ส่งต่อ, นำส่ง, ส่งจดหมาย, กล่าว (สุนทรพจน์), คลอดลูก, ช่วยคลอดลูก}

 

14. Many early television performers initially (adv.) starred in radio series.

(นักแสดงทางทีวียุคก่อนๆ นี้จำนวนมาก  แสดง  ในตอนเริ่มต้น-เริ่มแรก  ในรายการวิทยุซีรี่ซ์ –  เล่นเป็นหลายๆ ตอน)  (คือ  เริ่มอาชีพโดยแสดงทางวิทยุ  แล้วต่อมาหันไปแสดงทางทีวี)

(a) originally    (ดั้งเดิมเริ่มแรก, ในตอนเริ่มต้น)

(b) presumably    (โดยสันนิฐาน, โดยคาดคะเน)

(c) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) occasionally    (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส)

(e) definitely    (อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด)

 

15. Loud (a) noises may contribute to hearing loss.

(เสียง  ดัง  อาจก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน)

(a) high-pitched    (เสียงแหลม)

(b) irregular    (ไม่ปกติ, ไม่สม่ำเสมอ, ไม่แน่นอน, ไม่สมบูรณ์, ไม่เป็นไปตามแบบแผน)

(c) high-volume    (เสียงดัง)

(d) pleasant    (น่ารื่นรมย์, น่าฟัง, น่าสบาย)

(e) faint    (สลัวๆ, เลือนๆ, อ่อนกำลัง, เป็นลม, หน้ามืด, วิงเวียน, ขี้ขลาด, กลัว)

 

16. To remain alive, all living things require (v) food.

(เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป, สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  ต้องการ-ประสงค์-ปรารถนา-ขอร้อง-เรียกร้อง   อาหาร)

(a) create    (สร้าง, ผลิต)

(b) redirect    (เปลี่ยนทิศทางใหม่)

(c) need    (ต้องการ, จำเป็น)

(d) postpone    (เลื่อนไป, ผัดเวลาออกไป)

(e) enlarge    (ขยายให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มเวลาให้มากขึ้น)

 

17. Edward Hopper painted realistic urban scenes (n).

(เอ็ดเวิร์ด ฮอพเพอร์  ระบายสี  ภาพ-ทิวทัศน์   ในเมือง  แบบรีอัลลิสติก)

(a) dramas    (ละคร)

(b) buildings    (ตึก, อาคาร, สิ่งก่อสร้าง)

(c) sights    (ภาพ, ทิวทัศน์, สายตา, การมองเห็น)

(d) characters    (ตัวละคร, ตัวหนังสือ, อุปนิสัย)

(e) canvas    (ผ้าใบ)

 

18. Walt Whitman revised (v) his collection of poems Leaves of Grass many times.

(วอลต์ วิธแมน  ทบทวน-เปลี่ยนแปลงแก้ไข   กวีนิพนธ์ที่เขาเก็บรวบรวมไว้  ที่ชื่อว่าใบหญ้าหลายครั้งหลายหน)

(a) issued    (ปล่อยออก, ตีพิมพ์, ออกคำสั่ง, จ่าย, แจก)

(b) renamed    (ตั้งชื่อใหม่)

(c) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(d) quoted    (อ้าง, ยกเอาคำพูดมา, อ้างราคา)

(e) discovered    (ค้นพบ)

 

19. Tinkers once traveled from town to town, offering to mend (v) pots and pans.

(ช่างบัดกรีเมื่อก่อน  เคยเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง, เสนอ (ให้บริการ)  ซ่อมแซม-แก้ไข-ปะ-แก้-ทำให้ถูกต้อง-ปรับปรุง-ดีขึ้น-เจริญขึ้น   หม้อไหและกระทะ)

(a) sell    (ขาย)

(b) purchase    (ซื้อ, การซื้อ)

(c) clean    (ทำความสะอาด)

(d) repair    (ซ่อมแซม, การซ่อมแซม)

(e) exchange    (แลกเปลี่ยน, การแลกเปลี่ยน)

 

20. Frederick Bonfils was a newspaper editor who became famous for his lurid (a) presentation of the news.

(เฟรดเดอริกค์  บอนฟิลซ  เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์  ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านการนำเสนอข่าวในแบบ  น่ากลัว-น่าขนลุก)  (คือ  เป็นวิธีการเสนอข่าวแบบน่าตื่นเต้น ไม่เหมือนใคร)

(a) informative    (ซึ่งให้ข้อมูล-ข่าวสาร)

(b) literary    (เกี่ยวกับวรรณคดี-หนังสือ-ผลงานประพันธ์, มีเนื้อหาสาระดี, (สำ นวน) โผงผาง)

(c) horrible    (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง)

(d) childish    (เหมือนเด็ก, ไม่ประสีประสา, ราวกับทารก)

(e) fragile    (เปราะ, บอบบาง, แตกง่าย, ถูกทำลายโดยง่าย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL