หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 318)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Do not call him a traitor (เทร้-เท่อะ) (n) unless you can verify the charge.

(อย่าเรียกเขาว่า  ผู้ทรยศ-ผู้หักหลัง-ผู้ขายชาติ   ถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหาได้)

(a) betrayer    (บิ-เทร้-เย่อ)  (ผู้ทรยศ, ผู้ไม่ซื่อสัตย์, ผู้นอกใจ, ผู้เผยความลับ, ผู้ล่อลวง-หลอกลวง, ผู้ทำให้ผิดหวัง) 

(b) assassin    (อะ-แซ้ส-ซิ่น)  (ผู้ลอบฆ่าโดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง, ผู้ทำลาย)

(c) rookie (slang)    (รุ้ค-คี่)  (มือใหม่, ผู้ที่เริ่มต้นทำ, มือใหม่, นักกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก) 

(d) trafficker    (พ่อค้า, ผู้ค้าขาย, ผู้ทำธุรกิจการพาณิชย์) 

(e) felon    (เฟ้ล-เลิ่น)  (อาชญากรที่ทำความผิดร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน, คนชั่วช้า) 

(f) patriot    (เพ้-ทริ-ออท)  (ผู้รักชาติ, ผู้ป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของชาติ)

 

2. Astronauts are subjected to the most rigorous training that has ever been devised (v) for human beings.

(นักบินอวกาศมีภาระต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดที่สุด  ซึ่งได้ถูก  ประดิษฐ์-คิดค้น-สร้างขึ้นมา (หมายถึง การฝึกฝนถูกคิดค้นขึ้นมา)    สำหรับมนุษยชาติ)

(a) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

(b) diagnosed    (วินิจฉัย, ตรวจโรค, วิเคราะห์)

(c) offered    (เสนอให้, หยิบยื่นให้)

(d) provided    (จัดหา, จัดให้)

(e) embodied    (รวบรวม, ประมวล, เป็นตัวอย่างของ)

(f) retaliated    (ตอบโต้, แก้แค้น, ตอบแทน, แก้เผ็ด, แก้ลำ)

 

3. The venom of the desert snake is extremely potent (a).

{พิษของงูทะเลทราย  มีกำลัง-มีอำนาจ-มีพลัง-แรง-สามารถ-มีผล   อย่างหนักที่สุด (มากที่สุด, สุดขีด)}

(a) transcendent    (แทรน-เซ้น-เดิ้นท)  (อยู่เหนือ, อยู่นอกเหนือ, อยู่เลย, เหลือล้น, เหลือเกิน, ยอดเยี่ยมกว่า, มีชัย, เหนือธรรมชาติ-โลก-จักรวาล)

(b) cataclysmic    (แคท-ทา-คลิส-มิค)  (ซึ่งทำให้เกิดความหายนะหรือภัยพิบัติ, ที่เสีย หายอย่างมาก, ที่น่ากลัวมาก, เกี่ยวกับความหายนะ-ภัยพิบัต-ความย่อยยับ-ความล่มจม-เคราะห์ร้าย)

(c) clandestine    (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

(d) powerful; mighty; strong; forcible; influential   (ทรงพลัง-มีอำนาจ; มีอำนาจ-กำลังกาย-แรง-ความสามารถ-ประสิทธิภาพ; แข็งแรง; มีพลัง-มีกำลัง-ใช้กำลัง; มีอิทธิพล)  (ในบริบทนี้ใช้ได้    คำ  คือ  “Powerful, Mighty, Forcible”  ส่วนอีก    คำ  ใช้กับ  “Potent”  ในบริบทอื่น)

(e) onerous   {อ๊อน (โอ๊น)-เนอ-เริส} (เป็นภาระ, ลำบาก, ยากยิ่ง, หนักอึ้ง, หนักหน่วง)

(f) mawkish    (ม้อ-คิช) {(รักหรือยกย่องเกินไปจน) น่าเอียนหรือชวนให้คลื่นไส้, น่าคลื่นไส้}

 

4. Hotels proliferate (v) as the new city expands rapidly in response to the demand of fun-loving travelers.  

(โรงแรม  ขยาย-เพิ่มทวี-ผุดขึ้น-งอก-แพร่หลาย-แพร่พันธุ์-เผยแพร่   ในขณะที่เมืองใหม่ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว  เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทาง-ท่องเที่ยวที่ชอบสนุก)

(a) vanish    (อันตรธานหายไป)

(b) deteriorate    (แย่ลง, เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เลวลง)

(c) multiply    (เพิ่มขึ้นมาก, เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว, คูณ)

(d) cluster    (จับกันเป็นกลุ่มก้อน, เป็นกลุ่มก้อน, กลุ่ม, ก้อน, ช่อ, พวง)

(e) scatter    (ทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, สาด,  โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

(f) deem    (คิดว่า)

 

5. Although dolphins sometimes swim singly or in pairs, they usually congregate (v) in large herds, often numbering in the hundreds.

(แม้ว่าปลาโลมาบางครั้งว่ายน้ำตัวเดียว หรือเป็นคู่,  พวกมันโดยปกติแล้ว  จับกลุ่มกัน-ชุมนุม-รวบรวม   เป็นฝูงใหญ่,  ซึ่งบ่อยครั้งมีจำนวนหลายร้อยตัว)

(a) procreate    (ให้กำเนิด, ออกลูก, สร้าง, ทำให้บังเกิด, กำเนิด, บังเกิด)

(b) eat    (กิน)

(c) live    (อาศัยอยู่)

(d) assemble    (รวมตัวกัน, ชุมนุม, ประชุม, รวบรวม, รวมเข้า)

(e) stammer    (พูดติดอ่าง, พูดตะกุกตะกัก)

(f) surrender    (ยอมแพ้)

 

6. Images from the Voyager spacecraft show that Saturn is distinctly (adv.) oval.

(ภาพจากยานอวกาศ “โวเยจเจอร์” (ผู้เดินทางผจญภัย) แสดงว่า  ดาวเสาร์เป็นรูปไข่ (กลมรี)   อย่างชัดเจน-อย่างแจ่มแจ้ง-อย่างแน่นอน-อย่างสังเกตได้ง่าย-อย่างแตกต่างกัน)

(a) suspiciously    (อย่างระแวง, อย่างสงสัย, อย่างกังขา)

(b) surprisingly    (อย่างน่าประหลาดใจ)

(c) clearly    (อย่างชัดเจน)

(d) rather    (ค่อนข้างจะ)

(e) vaguely    (เวก-ลี่)  (อย่างไม่ชัดแจ้ง, อย่างคลุมเครือ, อย่างเคลือบคลุม, อย่างเลือน-เลอะเลือน)

(f) meticulously    (อย่างพิถีพิถันมาก, อย่างเข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, อย่างจู้จี้)

 

7. Ground beetles are predacious throughout their lifecycle and run about freely in the pursuit (เพอร์-ซิ่วท หรือ ซูท) (n) of other insects.

(แมลงปีกแข็งที่อยู่บนดิน  จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารตลอดวงจรชีวิตของมัน  และไปไหนมาไหนอย่างอิสระใน  การตามจับ-การติดตาม-การไล่ตาม-การดำเนินต่อไป-การดำเนินตาม-อาชีพ-การงาน-การเจริญรอย   แมลงอื่นๆ)

(a) search for    (ค้นหา)

(b) competition with    (การแข่งขันกับ)

(c) fear of    (ความกลัว)

(d) need of    (ความต้องการ)

(e) lack of    (ความขาดแคลน, ความไม่มี)

(f) advent of    (การเกิดขึ้นของ, การปรากฏขึ้นของ, การมาถึงของ – ไฟฟ้า, น้ำประ ปา)

 

8. A peculiar (a) fact about life on Earth is that the molecules of living things tend to move in a leftward direction.

(ข้อเท็จจริงที่  แปลกพิกล-ประหลาด-เป็นพิเศษ-ไม่เคยปรากฏมาก่อน   เกี่ยวกับชีวิตบนโลกก็คือว่า  โมเลกุลของสิ่งที่มีชีวิต  มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางข้างซ้าย)

(a) universal    (สากล)

(b) unexplained    (ที่ไม่ได้รับการอธิบาย)

(c) odd    (แปลก, ประหลาด, ชอบกล, ผิดปกติ, ผิดคาดหมาย, เกี่ยวกับจำนวนคี่)

(d) outstanding    (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

(e) autonomous    (เป็นเอกราช, เป็นอิสระ)

(f) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

 

9. The new manage was eager to reform (v) the working conditions in the factory.

(ผู้จัดการคนใหม่กระตือรือร้นที่จะ  ปฏิรูป-เปลี่ยนรูป-ปรับปรุง-แก้ไขใหม่-กลับเนื้อกลับตัว-ดัดนิสัย-การปฏิรูป-การแก้ไขให้ดีขึ้น-การกลับเนื้อกลับตัว   สภาวะการทำงานในโรงงาน)

(a) improve    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น, แก้ไข, ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น)

(b) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(c) negotiate    (เจรจา, ซื้อขาย, แลกเป็นเงิน, จัดการ)

(d) extend    (ยืด (เวลา), ขยาย, ทำให้ยาวขึ้น)

(e) compromise    (ประนีประนอม, ยอม)

(f) challenge    (ท้าทาย)

 

10. Auditors give an independent judgment (n) of whether a business’s financial reports are accurate or not.

(ผู้ตรวจบัญชีให้  ความเห็น-การลงความเห็น-การวินิจฉัย-คำวินิจฉัย-การพิจารณา-การพิจารณาคดี-การตัดสิน-การชี้ขาด-การเลือกเอา   ที่เป็นอิสระ  ว่ารายงานทางการเงินของธุรกิจแห่งหนึ่งมีความถูกต้องหรือไม่)

(a) survey    (การสำรวจ)

(b) diagnosis    (การวินิจฉัยโรค)

(c) examination    (การตรวจ, การตรวจสอบ)

(d) opinion    (ความเห็น, ความคิดเห็น)

(e) resource    (ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังคน, กำลังวัตถุ)

(f) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกีดขวาง)

 

11. The tendency of the human body to reject foreign matters is the primary impediment (n) to successful tissue transplantation.

(แนวโน้มของร่างกายมนุษย์ที่จะปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมต่างๆ  เป็น  อุปสรรค-การขัด ขวาง-การหน่วงเหนี่ยว-การต้านทาน-การพูดติดอ่าง-ความบกพร่องในการพูด   ที่สำคัญที่สุด (อันดับแรก)  ต่อ  การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ประสบความสำเร็จ)

(a) factor in    (ปัจจัยใน)

(b) occurrence in    (การเกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์ใน)

(c) phenomenon of    (ปรากฏการณ์ธรรมชาติของ)

(d) obstacle to    (อุปสรรคต่อ)

(e) disadvantage of    (ข้อเสียเปรียบของ, ความเสียเปรียบของ, ข้อเสียหาย, ความเสียหาย, ความเป็นเบี้ยล่าง)

(f) adaptation to    (การปรับให้เหมาะสมกับ)

 

12. The United States sustains an economic life that is more diversified (a) than any other countries on Earth.

(สหรัฐฯ ดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจซึ่ง  หลากหลาย-หลายชนิด-แตกต่างกัน   มากกว่าประ เทศอื่นใดในโลก)

(a) peaceful    (มีความสงบ, รักสันติ)

(b) miserable    (ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน, เลว, น่าสังเวช, น่าดูถูก)

(c) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, ไม่มีข้อโต้แย้ง, มีความเห็นพร้อมเพรียง, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

(d) varied     (หลากหลาย, หลายรูปแบบ, แตกต่างกัน, ต่างๆ นาๆ, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, หลากสี)

(e) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, ไม่ชัดเจน, ตีความได้หลายอย่าง)

(f) perilous    (มีอันตราย, เต็มไปด้วยอันตราย, เสี่ยงภัย, น่ากลัว)    

 

13. In many countries, garlic has been indispensable (a) in cooking for about five thousand years.

(ในหลายๆประเทศ  กระเทียมได้เป็นสิ่งที่  จำเป็นอย่างยิ่ง-จะขาดเสียมิได้    ในการปรุงอาหาร  เป็นเวลาประมาณ    พันปีแล้ว)

(a) insignificant    (ไม่สำคัญ)

(b) useful    (มีประโยชน์)

(c) unknown    (ไม่เป็นที่รู้จัก)

(d) necessary    (จำเป็น, สำคัญ, ไม่มีทางอื่น)

(e) luxurious    (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย)

(f) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

 

14. Major earthquakes are among nature’s most devastating events, causing an incalculable (a) loss of lives and properties.

(แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆ เป็นเหตุการณ์ที่ทำลายล้างที่สุดของธรรมชาติแบบหนึ่ง, ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสีย   ที่ไม่สามารถคำนวณได้-เหลือคณานับ-ที่นับไม่ไหว-ที่คาดการณ์ไม่ได้-ที่ไม่แน่นอน   ของชีวิตและทรัพย์ สิน)

(a) unmentionable    (ไม่อาจจะกล่าวถึงได้, เอ่ยถึงไม่ได้, พูดไม่ออก, น้ำท่วมปาก)

(b) unprofitable    (ซึ่งไม่มีกำไร, ซึ่งไม่ให้ผลกำไร)

(c) insurmountable    (ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้, ไม่สามารถจะผ่านได้)

(d) immeasurable    (ซึ่งไม่สามารถจะวัดได้, นับไม่ถ้วน, เหลือคณานับ, ไม่มีขอบเขต)

(e) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, มีความเห็นพร้อมเพรียง, ไม่มีข้อโต้แย้ง)

(f) anomalous    (ผิดปกติ, วิปริต, ผิดหลัก, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์)

 

15. John D. MacDonald’s mystery novels have a huge (a) audience in the United States.

(นิยายเรื่องลึกลับของจอห์น ดี. แม็คโดนัลด์  มีผู้อ่าน  มหาศาล-มหึมา-ใหญ่มาก-ใหญ่โต   ในสหรัฐฯ)

(a) enthusiastic    (กระตือรือร้น, มีศรัทธาแรงกล้า, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ)

(b) demanding    (ที่เรียกร้องมากเกินควร)

(c) impressionable    (ที่โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ที่ประทับใจง่าย)

(d) tremendous    (มากมาย, ใหญ่โต, มหึมา, อย่างยิ่ง, น่ากลัว, น่าตกตะลึง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

(e) occult    (ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, เข้าใจยาก)

(f) prudent    (รอบคอบ, ระมัดระวัง, สุขุม, พิถีพิถัน, ฉลาด, มองการณ์ไกล, ประหยัด, มัธยัสถ์)

 

16. Life depends on the equilibrium (n) between the heat received from the sun and the heat lost to cooler surroundings.

(ชีวิตขึ้นอยู่กับ  ความสมดุล-ดุลยภาพ-ความเสมอภาค-สภาพคงที่-ความสงบใจ   ระหว่างความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์  และความร้อนที่สูญเสียให้แก่สภาพแวดล้อมที่เย็นกว่า)

(a) relationship    (ความสัมพันธ์)

(b) balance    (ความสมดุล, ดุลยภาพ, อาการทรงตัว, ความหนักแน่น, ความสุขุม, สติ, ตาชั่ง, งบดุล, รายรับรายจ่ายที่สมดุลกัน, ยอดเงินที่เหลือ, จำนวนที่เหลือ)

(c) contrast    (ความแตกต่าง, ความตรงกันข้าม, ภาวะที่ผิดแผกกัน, สิ่งหรือบุคคลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน)

(d) exchange    (การแลกเปลี่ยน, แลกเปลี่ยน)

(e) opposition    (การคัดค้าน, การต่อต้าน, การไม่เห็นด้วย)

(f) compliance    (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การเชื่อฟัง)

 

17. Subterranean (a) reservoirs in the United States contain far more usable water than all surface reservoirs and lakes combined.

(อ่างเก็บน้ำ  ใต้ดิน  ในสหรัฐฯ  บรรจุน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้  มากกว่า (น้ำใน) อ่างเก็บน้ำบนดินและทะเลสาบรวมกัน  อย่างมากมายทีเดียว)

(a) massive    (มากมาย, ใหญ่โต, เป็นก้อนใหญ่, เป็นกองใหญ่หนาแน่น)

(b) elegant    (สวยงาม, สง่างาม, งดงาม, เก๋, สละสลวย, เรียบร้อย, ดีเลิศ)

(c) underground    (ใต้ดิน)

(d) clandestine    (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

(e) bizarre    (แปลก, ประหลาด, ชอบกล)

(f) anonymous    (ไม่เปิดเผยชื่อ, ไม่บอกชื่อเสียงเรียงนาม)

 

18. His indifference (n) to the feelings of other people made him very unpopular.

(ความไม่แยแส-การขาดความสนใจ-ความเมินเฉย-ความไม่ลำเอียง-ความเป็นกลาง   ของเขา  ต่อความรู้สึกของคนอื่น  ทำให้เขาไม่เป็นที่นิยมชมชอบ)

(a) lack of courage    (การขาดความกล้าหาญ)

(b) lack of understanding    (การขาดความเข้าใจ)

(c) lack of control    (การขาดการควบคุม)

(d) lack of interest    (การขาดความสนใจ)

(e) lack of assistance    (การขาดความช่วยเหลือ)

(f) lack of intelligence    (การขาดความเฉลียวฉลาด)

 

19. For some people, it may take most of their lifetime to discover what natural talent (n) they were born with.

(สำหรับบางคน  มันอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของพวกเขา  ที่จะค้นพบว่า   ตนเองเกิดมาพร้อมกับ   พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ-บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ-กลุ่มคนที่มีความสามารถ   ทางธรรมชาติอะไรบ้าง)

(a) personality    (บุคลิกภาพ)

(b) ambition    (ความทะเยอทะยาน, ความปรารถนา, ความมักใหญ่ใฝ่สูง)

(c) gift    (พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, ของขวัญ, สิ่งที่ให้ด้วยความสมัครใจ)

(d) phenomena    (ปรากฏการณ์, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่ประทับใจ, บุคคลที่ประทับใจ, คนที่ยอดเยี่ยม)

(e) resources    (ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังคน, กำลังวัตถุ)

(f) motivation    (แรงกระตุ้น, สิ่งจูงใจ)

 

20. Parking at the bus stop is illegal.  Motorists committing this infraction (n) are heavily fined.

(การจอดรถที่ป้ายรถเมล์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย  ผู้ขับขี่ที่กระทำ  การฝ่าฝืน-การละเมิด-การทำให้แตก   นี้  จะถูกปรับอย่างหนัก)  (คือ  เป็นเงินจำนวนมาก)

(a) compliance    (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การเชื่อฟัง)

(b) devotion    (การอุทิศตัว, การเสียสละ)

(c) violation    (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

(d) crime    (อาชญากรรม)

(e) extradition    (การส่งผู้ร้ายข้ามแดน)

(f) agility    (อะ-จิ๊ล-ลิ-ทิ่)  (ความว่องไว, ความปราดเปรียว, ความกระฉับกระเฉง, ความเฉลียวฉลาด)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 317)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The design of timepiece (n) advanced rapidly after 1300.

(การออกแบบ  นาฬิกา-เครื่องคำนวณเวลาหรือจับเวลา   ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วหลังปี  ๑๓๐๐)

(a) works of art    (ผลงานศิลปะ)

(b) spare parts    (ชิ้นส่วนอะไหล่)

(c) clocks    (นาฬิกา)

(d) calendars    (ปฏิทิน)

(e) masterpiece    (งานชิ้นเอก, งานชิ้นดีที่สุด)

 

2. The recent flooding in the South was a calamity (n).

(น้ำท่วมภาคใต้เมื่อเร็วๆ มานี้เป็น  ภัยพิบัติ, ความหายนะ-เคราะห์ร้าย)

(a) grief    (ความเศร้าโศก)

(b) fortune    (โชค, โชคลาภ, ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ)

(c) contribution    (การให้-บริจาค, การมีส่วนช่วยหรือทำให้เกิด, การเขียนบทความให้)

(d) disaster    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)

(e) coincidence    (เหตุบังเอิญ, ภาวะบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน, เหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกัน, ภาวะประจวบกัน, การสอดคล้องต้องกัน)

 

3. An atomic bomb can annihilate (อะ-ไน้-ฮิ-เลท) (v) the city.

(ระเบิดปรมาณูสามารถ  ทำลายอย่างสิ้นซาก-ทำลายล้าง-บดขยี้   เมือง)  (ทำลายเมืองอย่างสิ้นซาก)

(a) wipe out    (ทำลายให้สิ้น, ฆ่า)

(b) assemble    {ชุมนุมกัน, ประกอบ (ชิ้นส่วน)}

(c) assist    (ช่วยเหลือ)

(d) jeer    (เยาะเย้ย, พูดเยาะ, โห่)

(e) hinder    (ขัดขวาง, กีดขวาง, กีดกัน, เป็นอุปสรรค, หยุดยั้ง)

 

4. For Socrates the fundamental principle of any liberal study was the notion (n) that the good life is guided by rational thought.

(สำหรับโสคราตีส  หลักการขั้นพื้นฐานของการศึกษาเสรีใดๆ  คือ  ความนึกคิด (ที่คลุมเครือ หรือไม่สมบูรณ์)-ความคิดชั่วขณะหนึ่ง-ความคิดเห็น-ความคิดโง่ๆ-ความเชื่อ-ความตั้งใจ   ที่ว่า  ชีวิตที่ดีถูกนำทางโดยความคิดที่มีเหตุมีผล)

(a) tenet    (หลักการ, ความเห็น, ทฤษฎี, ข้อบัญญัติ, ความเชื่อ)

(b) observation    (การสังเกต)

(c) idea    (ความคิด)

(d) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(e) assumption    (ข้อสมมติฐาน, การสันนิษฐาน, การนึกเอา, การเข้ารับตำแหน่ง, ความหยิ่ง, การเสแสร้ง)

 

5. The largest meteorites consist mostly (adv.) of iron.

(ลูกอุกาบาตร (ดาวตก) ที่ใหญ่ที่สุด  ประกอบด้วยเหล็ก   เป็นส่วนใหญ่-เป็นส่วนมาก)

(a) fully    (อย่างเต็มที่)

(b) extraordinarily    (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

(c) mainly    (ส่วนใหญ่, ส่วนมาก, โดยทั่วไป)

(d) regularly    (เป็นประจำ, อย่างสม่ำเสมอ, อย่างเป็นกิจวัตร, อย่างปกติ-ธรรมดา, อย่างมีระเบียบ-ตามระเบียบ)

(e) partly    (เป็นบางส่วน)

 

6. When individual musical tones are sounded together (adv.), a chord is produced.

(เมื่อเสียงดนตรีแต่ละเสียงถูกทำให้เกิดเสียง   พร้อมๆ กัน-เวลาเดียวกัน-ด้วยกัน-ร่วมกัน-เข้าด้วยกัน-สัมพันธ์กัน-เกี่ยวข้องกัน-โดยไม่หยุดยั้ง,   เสียงประสานได้ถูกสร้างขึ้น)

(a) loudly    (อย่างเสียงดัง)

(b) one by one    (ทีละเสียง-คน-สิ่ง-อัน)

(c) in ascending order    (ในลำดับที่สูงขึ้นไป)

(d) at the same time    (ในเวลาเดียวกัน)

(e) intermittently    (เป็นพักๆ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, เดินๆ หยุดๆ, มีลักษณะหมุนเวียน)

 

7. The book has a short prologue (n) written by the author.

(หนังสือเล่มนั้นมี  คำนำ-อารัมภบท-บทนำ-การเปิดฉาก-การเริ่มต้น-เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน   ซึ่ง (ถูก) เขียนโดยผู้เขียน)

(a) speech    (สุนทรพจน์, คำพูด, ภาษา)

(b) compendium    (บทย่อ, สรุป, หนังสือย่อเรื่อง)

(c) description    (คำพรรณนา, การพรรณนา, การบรรยาย)

(d) abbreviation    (คำย่อ, การย่อ)

(e) introduction    (คำนำ, การอารัมภบท, การเริ่ม, การแนะนำ, การแนะนำตัว, การแนะนำให้รู้จัก, การนำเข้า, สิ่งที่ถูกนำเข้ามาใช้)

(f) epilogue    (คำลงท้าย, ถ้อยคำส่งท้าย, ตอนส่งท้าย, บันทึกท้ายเล่ม, ปัจฉิมกถา, ถ้อยคำปิดการแสดง, เพลงส่งท้าย)

 

8. The people in the house had died from inhaling noxious (น้อค-เชิส) (a) gas.

(ผู้คนในบ้านล้มตายจากการสูดดมกาซ   เป็นอันตราย-เป็นพิษเป็นภัย)

(a) pure    (บริสุทธิ์, หมดจด, ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน, พันธุ์แท้, ชัดแจ้งและจริงๆ, ขาวสะอาด, ไม่มีราคี, ไม่มีมลทิน)

(b) contaminated    (ปนเปื้อน, มีมลภาวะ, สกปรก)

(c) harmful    (มีอันตราย, เป็นอันตราย, ทำให้เกิดอันตราย)

(d) putrid    (พิ้ว-ทริด)  (เหม็นเน่า, มีกลิ่นของเนื้อเน่า, เน่าเปื่อย, เน่าบูด, มีคุณภาพเลวมาก, เสื่อม, เสิ่อมโทรม)

(e) aromatic    (มีกลิ่นหอม, เกี่ยวกับสารประกอบที่มีกลิ่นหอม)

 

9. Hitler’s booty (บู๊ท-ทิ่) (n) included some of Europe’s best paintings.

(ของโจร-ของที่ปล้นสะดมมา-ของขโมย  ของฮิตเลอร์  (ปล้นมาจากประเทศที่เข้าไปยึดครอง)  รวมถึงภาพวาดที่ดีที่สุดของยุโรป)

(a) spoil    (ของโจร, สิ่งที่ปล้นมา, ของเสีย)

(b) character    (อุปนิสัย, คุณสมบัติ, ลักษณะ, ลักษณะพิเศษ, ตัวอักษร, ตัวละครในเรื่อง, บทบาทในละคร หรือภาพยนตร์)

(c) valiance    (ความกล้าหาญ)

(d) troupe    (ทรูพ)  (คณะ (นักร้อง, นักแสดง), กลุ่ม)

(e) wrath    (รอธ)  (ความโกรธอย่างรุนแรง, ความโมโห, การแก้แค้น)

 

10. The majority of our club members would not consent (v) to raise the dues.  

(สมาชิกชมรมของเราส่วนใหญ่  จะไม่  ยินยอม-เห็นชอบ-อนุญาต   ให้ขึ้นค่าธรรมเนียม)

(a) agree; approve    (ตกลง-ยินยอม; เห็นชอบ-เห็นพ้อง-อนุมัติ)

(b) anticipate    (คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดการณ์ล่วงหน้า, ทำนาย)

(c) surrender    (ยอมแพ้, ยอม, ยอมจำนน, ยอมตาม, ตามใจ, สละ, ละทิ้ง, คืน, ยกเลิก, มอบตัว, การยอมแพ้-ยอมจำนน-ยอมตาม-มอบตัว-สละ-ละทิ้ง)

(d) contravene    {ขัดแย้ง, ต่อต้าน, ละเมิด (กฎหมาย)}

(e) vanish    (แว้น-นิช)  (อันตรธาน, หายไป, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่, กลายเป็นศูนย์)

 

11. The collapse (n) of the stock market in 1929 signaled the beginning of the Depression. 

(การล้มลงหรือทรุดลง-ภาวะทรุดโทรม   ของตลาดหุ้นในปี  ๑๙๒๙  ส่งสัญญาณการเริ่มต้นของการถดถอยทางเศรษฐกิจ  -  ในอเมริกา)

(a) rise    {การเพิ่มขึ้น, การขึ้น (ของดวงอาทิตย์)}

(b) rebirth    (การเกิดใหม่, การเกิดอีกครั้ง)

(c) debt    (เด๊ท)  (หนี้สิน)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความเสื่อมถอย, ภาวะล้มละลาย, ความล้มเหลว-ไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, บุคคลหรือสิ่งที่ล้มเหลว)

(e) fluctuation    (การขึ้นๆ ลงๆ, การเปลี่ยนแปลง, การไม่มีเสถียรภาพ, การผันแปร, การแกว่งไปมา)

 

12. Before they are exhibited in any zoo, all imported animals are kept in quarantine (คว้อ-เริน-ทีน) (n) to make sure they are free from diseases.

(ก่อนที่พวกมันจะถูกแสดงในสวนสัตว์   สัตว์ที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศจะถูกเก็บไว้ใน  การเก็บกักตัวไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค-การกักเรือ หรือบุคคล หรือสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นพาหะนำเชื้อโรคติดต่อ-ระบบการป้องกันการแพร่เชื้อโรค-สถานที่กักกันดังกล่าว-การกักกัน (ทางสังคมหรือการเมือง)-ระยะเวลา ๔๐ วัน   เพื่อให้มั่นใจว่าพวกมันปราศจากโรค)

(a) hospitals    (โรงพยาบาล)

(b) captivity    (การจับกุมคุมขัง, ภาวะที่เป็นเชลย, ภาวะที่หลงใหล, การผูกมัด)

(c) laboratories    (ห้องปฏิบัติการ)

(d) isolation    (การแยกตัวโดดเดี่ยว, การแยกให้อยู่ต่างหาก, การแยกตัว-ปลีกตัวออก, การแยกผู้ป่วย (คนหรือสัตว์) ด้วยโรคติดต่อให้อยู่ต่างหาก)

(e) calamity    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

 

13. The slender (a) thief was able to enter the apartment through the narrow window.

(เจ้าหัวขโมยที่  ผอมสูง-ผอมบาง-จำกัด-เล็กน้อย-นิดหน่อย   สามารถเข้าไปในอพาร์ตเมนต์โดยทางหน้าต่างแคบๆ)

(a) risky    (เสี่ยง, มีอันตราย)

(b) intrepid    (กล้าหาญ, ไม่กลัว)

(c) transparent    (โปร่งใส, สุจริต)

(d) thin and high    (ผอมและสูง)

(e) averse    (อะ-เวิร์ส)  (คัดค้าน, รังเกียจ, ไม่ชอบ, ไม่ยินยอม, ไม่สมัครใจ)

 

14. It is ridiculous (ริ-ดิ๊ค-คิว-เลิส) (a) to become angry about such an insignificant matter.

(มัน  ไร้สาระ-น่าหัวเราะ-น่าขัน   ที่จะโกรธเคืองเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น)

(a) sinful    (บาป, ชั่วร้าย, ผิดศีลธรรม)

(b) tragic    (โศกสลด, น่าเศร้า, เกี่ยวกับเรื่องโศก)

(c) absurd    (ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, เหลวไหล, โง่เขลา)

(d) unpardonable    (ไม่อาจให้อภัยได้)

(e) meticulous    (มะ-ทิ้ค-คิว-เลิส)   (พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้)  

 

15. The proposed environmental amendment has not yet been ratified (v) by all participating countries.

 (การแก้ไข-ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ถูกเสนอขึ้นมา  ยังมิได้รับการ   ให้สัตยาบัน-รับรอง   โดยประเทศที่เข้าร่วมประชุมทุกประเทศ)

(a) promulgated    (พร้อม-เมิล-เกท  หรือ  โพร-มั้ล-เกท)  (ประกาศใช้เป็นกฎหมาย, ประกาศอย่างเป็นทางการ, เผยแพร่, สอน)

(b) debunked    (ทำลายชื่อเสียง, กล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง)

(c) approved    (อะ-พรูฟว)  (ให้สัตยาบัน, เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, พอใจ)

(d) skimmed    (ตักเอาผิวหน้าออกจากของเหลว, มองอย่างผ่านๆ, ดูอย่างผิวเผิน, มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว, อ่านอย่างลวกๆ, แฉลบผิวหน้าไป, เฉียดผ่านไป)

(e) repudiated    (ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ, บอกปัด, ทอดทิ้ง)

 

16. Being depressed makes him lethargic (ลิ-ธ้าร์-จิค) (a) and unable to get out of bed in the morning.  

(การซึมเศร้าทำให้เขา   เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ง่วง-ง่วงเหงาหาวนอน-เมินเฉย-เฉยเมย   และไม่สามารถลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้า)

(a) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, (เศรษฐกิจ) ฝืดเคือง)

(b) ignorant    (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา, โง่เขลา)

(c) diminutive    (เล็ก, จิ๋ว, กระจุ๋มกระจิ๋ม, แคระ, คนรูปร่างเล็ก, คนแคระ, สิ่งที่เล็ก)

(d) vainglorious    (เว้น-กลอ-เรียส)  {ยโส (ไว้ยศ, ถือตัว, หยิ่ง) เกินขนาด, โอ้อวด, โว}

(e) trustworthy    (น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้)

 

17. James was fraught with remorse (n) after his silly statements.

(เจมส์เต็มไปด้วย  ความสำนึกผิด-ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป-ความเห็นอกเห็นใจ   ภายหลังจากคำพูดโง่ๆ ของเขา)

(a) equanimity    (ความใจเย็น, ความสงบใจ, ความมีอารมณ์เย็น, ความสมดุลของใจ)

(b) ecstasy    (เอ๊ค-สทะ-ซี่)  (ความดีใจอย่างเหลือล้น, ความปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความเคลิบเคลิ้ม)

(c) atrocity    (อะ-ทรอส-ซิ-ที่)  (ความโหดร้าย, ความชั่วร้าย, ความน่ากลัว, ความดุร้าย, สิ่งชั่วร้าย, การกระทำที่ชั่วร้าย)

(d) compunction    (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจ หรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(e) vendetta    (เวน-เด๊ท-ท่ะ)  (ความอาฆาตแค้นส่วนตัว หรือระหว่างตระกูล, ความพยาบาทอันยาวนาน)

 

18. The night was so foggy (a) that the murderer was easily able to escape his pursuers. 

(คืนนั้น  มีหมอกลง-เต็มไปด้วยหมอก   มากเสียจนกระทั่ง  เจ้าฆาตกรสามารถหลบหนีผู้ติดตาม (จับตัว) เขาได้อย่างง่ายดาย)

(a) moist    (ชื้น)

(b) misty    (มีหมอกคลุม, พร่ามัว, ไม่ชัด, คลุมเครือ)

(c) mild    (ไมลด์)  (อ่อนโยน, อ่อน, เบา, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, ไม่ฉุนหรือเผ็ด, ไม่แรง, เมตตา, กรุณา)

(d) messy    (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง, ยุ่งยากใจ, ลำบากใจ)

(e) bizarre     (บิ-ซาร์)  (แปลกประหลาด, พิกล, ผิดปกติ)  

 

19. Her husband is very competent (a); he will repair the roof himself.

(สามีของเธอ  มีความสามารถ, ความชำนาญ ประสบการณ์   อย่างมาก  (ทั้งนี้) เขาจะซ่อมหลังคาด้วยตัวเอง)

(a) capable    (สามารถ, มีฝีมือ, มีวิชา, มีสติปัญญา)

(b) industrious    (ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ)

(c) thrifty    (ประหยัด, มัธยัสถ์, ตระหนี่, ขี้เหนียว, รู้จักเก็บเงิน)

(d) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(e) modest     (ม้อด-ดิสท)  (ถ่อมตัว, ไม่รุนแรง, พอประมาณ, เรียบๆ, สุภาพ, สงบเสงี่ยม)

 

20. Persistent headaches torment (ท้อร์-เมิ่นท) (v) him. 

(การปวดศีรษะอย่างฝังแน่น-เป็นประจำ  ทรมาน   ตัวเขา)  (“Torment”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การทรมาน, ความเจ็บปวด, ความทรมาน, ความระทมทุกข์)

(a) elaborate    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (. คำกริยา  หมายถึง  พูดหรือบรรยายอย่างละเอียด, สาธยาย, เพิ่มรายละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, ประดิษฐ์อย่างประณีต,  . คำคุณศัพท์  หมายถึง  ประณีต, ซับซ้อน) 

(b) mastermind    (๑. คำกริยา  หมายถึง  วางแผนอย่างชำนาญ, ควบคุมอย่างชำนาญ,  . คำนาม  หมายถึง  ผู้วางแผน, ผู้ริเริ่มความคิด, ผู้ชำนาญ) 

(c) impoverish    (อิม-พ้อฟ-เวอะ-ริช)  (ทำให้ยากจน, ทำให้เสื่อม, ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้มีคุณภาพเลว) 

(d) crumble    (ครั้ม-เบิ้ล)  (พังทลายลง, พังพินาศ, ล้มลง, แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย, สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย) 

(e) torture    (ท้อร์-เช่อะ)  (๑. คำกริยา  หมายถึง ทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ,   ๒. คำนาม  หมายถึง  การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 316)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Because of lack of money, the sweetness of their matrimony (n) turned sour.  

{เนื่องมาจากความขาดแคลนเงิน  ความหวานของ  การแต่งงาน-พิธีแต่งงาน   ของเขา (ทั้ง ) ได้กลายเป็นเปรี้ยว (บูด, ไม่มีรสชาติ)}

(a) marriage   (แม้ร์-ริจ) or married (แม้-รี่ด) life   (การแต่งงาน  หรือ  ชีวิตแต่งงาน)

(b) optimism    (การมองโลกในแง่ดี)

(c) dilemma    (ดิ-เล้ม-ม่ะ)  (สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือ หนีเสือปะจรเข้, ปัญหาที่ลำบาก)

(d) plagiarism    (เพล้-เจีย-ริ-ซึ่ม)  (การขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์, สิ่งที่ขโมยคัดลอกมา)

(e) impediment    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, การทำให้ล่าช้า)

 

2. The ambush (n) became a tragedy for those who attempted it because they were all killed.  

(การซุ่มโจมตี-การคอยดักทำร้าย   กลายเป็นโศกนาฏกรรม (เรื่องเศร้า)  สำหรับบุคคลผู้พยายามจะทำมัน  เพราะว่าพวกเขาถูกฆ่าตายทั้งหมด)  (คือ  ทำไม่สำเร็จและถูกฆ่าตาย)

(a) cannibalism    (การกินเนื้อมนุษย์, การกินเนื้อสัตว์พวกเดียวกัน)

(b) scapegoat    (แพะรับบาป)

(c) surprise attack; attack after hiding and waiting    (การลอบโจมตีอย่างไม่คาดคิด; การจู่โจมหลังจากหลบซ่อนและรอคอย (คือลอบโจมตี-ลอบทำร้าย)

(d) distortion    {การบิดเบือน (ข้อมูล, ข้อเท็จจริง)}

(e) demolition    (การรื้อ (ตึก) ทิ้ง, การทำลาย)

 

3. The scientist supports his theory with copious (a) evidence.

(นักวิทยาศาสตร์คนนั้นสนับสนุนทฤษฎีของตนด้วยหลักฐาน   มากมาย-อุดมสมบูรณ์)

(a) copyrighted    (มีลิขสิทธิ์, ได้รับลิขสิทธิ์)

(b) detrimental    (เป็นอันตราย, เป็นภัย) 

(c) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(d) paramount    (แพ้-ระ-เม่าท)  (สำคัญยิ่ง, ยิ่งยวด, ยอดเยี่ยม, สูงสุด, อันดับหนึ่ง)

(e) thrifty    (ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่)

 

4. The fireman’s valor (n) in rushing into the flaming house saved the occupants from a terrible fire.

(ความกล้าหาญ-ความอาจหาญ-ความองอาจ   ของพนักงานดับเพลิง  ในการวิ่งเข้าไปในบ้านที่กำลังไฟลุกโพลง  ได้ช่วยชีวิตของเจ้าของบ้านจากไฟไหม้ที่ร้ายกาจ-รุนแรง)

(a) jeopardy    (อันตราย, ภัย)

(b) illustration    (การแสดงด้วยภาพ)

(c) bravery    (ความกล้าหาญ)

(d) deterioration    (การแย่ลง-เลวลง-เสื่อมลง)

(e) generosity    (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง, ความใจบุญ)

 

5. The Singaporean government gives encouragement (n) for married couples to have more children due to a decreasing number of babies and adolescents.

(รัฐบาลสิงคโปร์ให้  การกระตุ้น-การสนับสนุน-การให้กำลังใจ-สิ่งที่ให้กำลังใจ   สำหรับคู่ชาย-หญิงที่แต่งงานแล้ว  เพื่อให้มีลูกเพิ่มขึ้น  เนื่องมาจากจำนวนที่ลดลงของเด็กทารกและวัยรุ่น)

(a) loans    (เงินกู้ยืม)

(b) presents    (ของขวัญ)

(c) remunerations    (ค่าตอบแทน, ผลตอบแทน)

(d) discouragements    (การทำให้เสียขวัญ-กำลังใจ, สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ, ภาวะที่น่าท้อใจ)

(e) incentives    (สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม)

 

6. Both the Republicans and the Democrats have agreed in principle (n. phrase) with President Carter’s energy plan.

(ทั้งสมาชิกพรรครีพับลิกันและเดมโมแครต (ส.ส. และ ส.ว.) เห็นด้วย   ในหลักการ   กับแผนพลังงานของประธานาธิบดีจิมมี  คาร์เตอร์)

(a) in public    (ในที่สาธารณะ)

(b) off the record    (มิได้จดบันทึกไว้)

(c) in essence    (ในเนื้อหาสาระ, ในจุดสำคัญ, ในเนื้อแท้-แก่นแท้)

(d) for the time being    (ชั่วขณะ, ชั่วคราว)

(e) every now and then    (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส, เป็นบางครั้ง)

 

7. Anthropologists have striven (v) with only some degrees of success to make the study of humans as inductive science.

(นักมานุษยวิทยาได้  พยายามอย่างหนัก-มุ่งมั่น-ฝ่าฟัน-ดิ้นรน-ต่อสู้-แข่งขัน   ด้วยความสำเร็จในระดับหนึ่งเท่านั้น  ที่จะทำให้การศึกษาเรื่องมนุษย์  เป็นศาสตร์แบบอุปนัย)  (คือ  หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง)  (กริยา    ช่อง  คือ  “Strive, Strove, Striven)

(a) promised    (สัญญา, ให้คำมั่น)

(b) expected    (คาดหวัง)

(c) pretended    (แสร้งทำ, เสแสร้ง, หลอกลวง, อวดอ้าง, อ้างสิทธิ)

(d) attempted    (พยายาม, ทดลอง)

(e) exaggerated    (พูดเกินความจริง, โม้, โอ้อวด, พูดหรือเขียนเลยเถิด, เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ)

 

8. Because salt was once hard to obtain, it used to be a costly (a) commodity.

(เพราะว่าเกลือครั้งหนึ่งหาได้ยาก,  มันจึงเคยเป็นสินค้า   แพง-มีราคาสูง-มีค่ามาก-ฟุ่มเฟือย-เป็นบทเรียนราคาแพง)

(a) desirable    (น่าปรารถนา, เป็นที่ต้องการ)

(b) stolen    (ถูกลักขโมย)

(c) unmarketable    (ไม่สามารถซื้อขายในตลาด, ไม่สามารถวางตลาดได้)

(d) luxurious    (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย, บำรุงความสุข, โอ่อ่า)

(e) expensive    (แพง, มีราคาสูงมาก, สิ้นเปลือง)

 

9. Since respiration is required for continual energy release, it is injurious (อิน-จั๊ว-เรียส) (a) to stop it for more than a short time.

(เนื่องจากการหายใจมีความจำเป็นเพื่อการปลดปล่อยพลังงานอย่างต่อเนื่อง  (ดังนั้น)  มันจึง  เป็นอันตราย-ทำให้บาดเจ็บ   ที่จะหยุดการหายใจเป็นเวลาเกินกว่าช่วงเวลาสั้นๆ)  (เนื่องจากทำให้สมองตาย)

(a) harmful    (เป็นอันตราย, มีอันตราย)

(b) troublesome    (สร้างปัญหา, ก่อกวน, รบกวน, น่ารำคาญ, ยุ่งยาก, เป็นภาระ, เป็นทุกข์)

(c) contrary    (ตรงกันข้าม, ต่อต้าน, ขัดกัน, ดื้อรั้น)

(d) offensive    (ซึ่งทำให้ไม่พอใจหรือขุ่นเคือง, ก้าวร้าว, น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ, ล่วงละเมิด, เกี่ยวกับการละเมิดหรือกระทำผิด)

(e) lethal    (ลี้-เธิ่ล)  (ถึงตาย, เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรง, ทำให้ตาย, เกี่ยวกับความตาย) 

 

10. In many cases, pollutants are put into the air faster than weather conditions can dispose of (v) them. 

(ในหลายๆกรณี  สิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะจะถูกใส่เข้าไปในอากาศ  เร็วกว่าที่สภาพอากาศจะสามารถ  กำจัด-จัดการ-โอน-ขายทิ้ง   มันได้)

(a) get rid of    (กำจัด, ทำให้หมดไป)

(b) make use of    (ใช้ประโยชน์, หาประโยชน์)

(c) absorb    (ดูดซับ, ดูดซึม, รับเอา (ความคิด, วิธีคิด) มา)

(d) disperse    (กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย, ทำให้แพร่หลาย, หายไป, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

(e) curtail    (เคอร์-เท่ล)  (ทำให้สั้น, ตัดให้สั้น, ตัดทอน, ย่อ, จำกัด, ลด) 

 

11. When there is a dearth (เดิร์ธ) (n) of food, many people may starve.

(เมื่อมี  ความขาดแคลน-ความไม่เพียงพอ-ความอดอยาก-ภาวะข้าวยากหมากแพง   ของอาหาร,   ผู้คนจำนวนมากอาจอดตาย) 

(a) injection    (การฉีดยา, การฉีดความคิดสู่บุคคล)

(b) lack; scarcity    (การขาดแคลน, ความไม่มี, ความไม่เพียงพอ; ความขาดแคลน, การมีน้อย, การหายาก)

(c) custody    (การดูแล, การอารักขา, การปกครอง, การควบคุม, การคุมขัง, การเก็บรักษา)

(d) chore    (ชอร์)  (งานเล็กๆน้อยๆ, งานบ้าน, งานประจำที่น่าเบื่อ  เช่น  งานทำความสะอาดบ้าน  งานในไร่นา)

(e) avalanche    (แอฟ-วะ-ลานซ)  (ภาษาฝรั่งเศส)  (หิมะ  ดิน หรือหินถล่ม, สิ่งที่พังทลายลงมา)

 

12. The typical symphony orchestra has evolved gradually (adv.) since the late eighteenth century.

(วงซิมโฟนีออร์เคสตราโดยทั่วไปได้วิวัฒนาการ  ทีละน้อย, อย่างค่อยเป็นค่อยไป   ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่  ๑๘)

(a) haphazardly    (อย่างตามอำเภอใจ, อย่างไม่มีการวางแผน, อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างไร้จุดหมาย)

(b) scarcely    (แทบจะไม่, ไม่ใคร่จะ, น้อยมาก)

(c) logically    (ตามหลักเหตุผล, เป็นไปตามหลักเหตุผล)

(d) slowly    (อย่างช้าๆ)

(e) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ, อย่างไม่สมัครใจ)

 

13. He doesn’t mingle (v) with people his own age.

(เขาไม่  คบหา-เข้าร่วม-ผสม-ปนกัน-ประสาน-ทำให้เข้าร่วม   กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขา)

(a) rehearse    {ซ้อม (ร้องเพลง, ละคร)}

(b) ponder    (ตรึกตรอง, ไตร่ตรอง)

(c) associate    (คบหาสมาคม-เข้าร่วม-มีส่วนร่วม-เกี่ยวเนื่อง-เชื่อมสัมพันธ์กัน  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  เพื่อน-ผู้ร่วมงาน-มิตรสหาย)

(d) assault    (โจมตี, เล่นงาน)

(e) converse    (สนทนา, พูดคุย, คุยกัน)

 

14. In a work environment in which strenuous (a) activity is the norm, the human body radiates more heat.

(ในสภาพแวดล้อมการทำงาน  ซึ่งกิจกรรมที่  ตรากตรำ-ใช้กำลังมาก-บากบั่น-พากเพียร-อุตสาหะ-แข็งแรง-มีพลัง-เข้มแข็ง   เป็นบรรทัดฐาน (ปกติวิสัย), ร่างกายมนุษย์จะแผ่ความร้อนออกมามากขึ้น – กว่าปกติ)  (หมายถึง  ในการทำงาน  ถ้างานที่ทำต้องใช้กำลังหรือความพากเพียรเป็นบรรทัดฐาน,  ร่างกายจะแผ่ความร้อนออกมามากกว่างานที่เบากว่า)

(a) prolonged    (ขยายเวลาออกไป, ทำให้ยาวนานยิ่งขึ้น)

(b) physical    (ทางกายภาพ, ทางวัตถุ)

(c) menial    (เป็นขี้ข้า, ต่ำต้อย, อย่างคนใช้, เกี่ยวกับคนใช้)

(d) vigorous    (กระฉับกระเฉง, มีพลัง, แข็งแรง, มีอำนาจ, เจริญเติบโตได้ดี)   (เป็นเพียงความหมายใกล้เคียงเท่านั้น)

(e) lucid    (แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, สว่าง, โปร่งใส, สามารถเข้าใจได้ง่าย, ฉลาด, หลักแหลม, มีเหตุผล, มีจิตใจที่ปกติ)

 

15. The term “automation” was coined (คอยน) (v) in the 1940’s.

(คำว่า  “ภาวะหรือลักษณะอัตโนมัติ”  ถูก  ประดิษฐ์-สร้าง  ในทศวรรษ  ๑๙๔๐)

(a) invented    (ประดิษฐ์, สร้างสรรค์, คิดค้นเอง, เสกสรร, กุเรื่อง)

(b) outdated    (ล้าสมัย, หมดสมัย, พ้นสมัย)

(c) criticized    (วิพากษ์วิจารณ์, ตำหนิ)

(d) modified    (เปลี่ยนแปลงแก้ไข)

(e) entreated    (วิงวอน, อ้อนวอน, ขอร้อง)

 

16. He resolved (v) to act more wisely in the future.

(เขา  ตกลงใจ-ตัดสินใจ-มีมติ-แยกออก-แยกวิเคราะห์-แยกสลาย   ที่จะทำตัวอย่างเฉลียวฉลาดมากขึ้นในอนาคต)

(a) promised    (สัญญา)

(b) consented    (ยินยอม, เห็นชอบ, อนุญาต)

(c) persisted    (ยืนกราน, ยืนหยัด, ดื้อรั้น, ดื้อ, เพียร, ทนทาน)

(d) decided    (ตัดสินใจ, ตกลงใจ)

(e) harassed    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

 

17. In arithmetic, a number stands for (v) the size of a set of things.

(ในวิชาเลขคณิต  “จำนวน”  แทน  ขนาดของเซตของสิ่งต่างๆ)

(a) measures    (วัด)

(b) estimates    (ประมาณการ, ประมาณค่า-ราคา, ประเมิน, กะ, ตีราคา, คำนวณ, ราคาที่ประเมิน)

(c) coerces    (โค-เอิซส)  (บังคับ, บีบบังคับ, ขู่เข็ญ)

(d) represents    (แทน, เป็นตัวแทน)

(e) reminisce    (เรม-มิ-นิส)  (ระลึกถึงอดีต, ระลึกถึง, จำได้, หวนระลึกถึง)

 

18. The classroom was chaotic (เค-อ๊อท-ทิค) (a) when the teacher went out. 

(ห้องเรียน  วุ่นวาย-ไร้ระเบียบ-สับสน-อลหม่าน-คลุมเครือ   เมื่อครูออกไปข้างนอกห้อง)

(คำนาม  คือ  “Chaos” (เค้-ออส) – ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย, ความไม่มีระ เบียบ, ความคลุมเครือ)

(a) incorrigible    (ที่แก้ไขไม่ได้, ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ที่ติดแน่น)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  บุคคลที่แก้ไขไม่ได้)

(b) impenitent    (ไม่สำนึกผิด, หัวดื้อ, ดื้อดึง, คนที่ดื้อรั้น)

(c) reprehensible    (น่าตำหนิติเตียน, สมควรถูกตำหนิ)

(d) unconscionable    (อัน-ค้อน-ชัน-เน-บึ้ล)  (ไม่ละอายแก่บาป, ขาดสามัญสำนึก)

(e) disorganized; messy; be in a state of complete disorder and confusion    (ไม่เป็นระเบียบ; ยุ่งเหยิง-ไม่เป็นระเบียบ หรือสกปรก; อยู่ในสภาพไร้ระเบียบ และสับสนวุ่นวายอย่างสิ้นเชิง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ – วลี)

 

19. Her overt (โอ๊-เวิร์ท หรือ โอ-เวิ้ร์ท) (a) attempt to dominate the discussion was met with strong resistance.

(ความพยายามแบบ  เปิดเผย-ไม่ปิดบัง-โจ่งแจ้ง-ชัดเจน   ของเธอ  ที่จะครอบงำการประชุมปรึกษาหารือ  ต้องพบกับการต่อต้าน (ต้านทาน) อย่างรุนแรง)

(a) rampant    {(แร้ม-เพิ่นท)  (หญ้า) ขึ้นอยู่ทั่วไป, มีแพร่หลาย, อาละวาด, วิ่งพล่าน, แผลงฤทธิ์, รุนแรง, ตึงตัง, ยืนบนขาหลัง}

(b) auspicious    (ออส-พิ้ช-เชิส)  (ได้ฤกษ์, เป็นมงคล, รุ่งเรือง, เป็นลางดี)

(c) apparent; obvious; manifest; unconcealed    (ชัดเจน-เห็นได้ชัด; เห็นได้ชัด-แจ่มแจ้ง; ชัดแจ้ง-ประจักษ์-เป็นที่เข้าใจดี; เปิดเผย-ไม่ได้ปิดบังหรือซ่อนเร้น)   (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) surreptitious    (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  (ซ่อนเร้น, ลับๆล่อๆ, แอบทำ, ลอบทำ, มีเลศนัย)

(e) arduous    (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก, ต้องใช้เรี่ยวแรงมาก)

 

20. The whispering in the audience ceased (ซีส) (v) when the curtain went up.

(เสียงกระซิบกระซาบในหมู่ผู้ชม  หยุด-ยุติ-สิ้นสุด-เลิก-เว้น-ตาย   เมื่อม่าน (เวที) ยกขึ้น)  (“Cease”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การหยุด, การยุติ, การสิ้นสุด)

(a) reiterated    (รี-อิ๊ท-เทอะ-เร้ท-ทิด)  (กล่าวซ้ำ, ทำซ้ำ)

(b) elaborated    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท-ทิด)  (สาธยาย, บรรยายอย่างละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)

(c) bickered    (ทะเลาะ, วิวาท, โต้เถียง, สั่น, ระยิบระยับ)

(d) stopped    (หยุด, ยุติ, เลิก, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, ห้าม)

(e) eliminated    (ทำลาย,กำจัด, ขจัด, คัดออก, ขับไล่, ขับออก, ลบทิ้ง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 315)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Once or twice she acted in a very peculiar (พี-คิ้ว-เลีย) (a) manner.

(ครั้งหรือ    ครั้ง  เธอแสดงกริยาอาการที่  ประหลาด-แปลกพิกล-ไม่เคยปรากฏมาก่อน-เป็นพิเศษ-ลักษณะเฉพาะ-ความประหลาด   อย่างมาก)

(a) strange; unusual; uncommon    (ประหลาด-แปลก; พิเศษ-ไม่ธรรมดา-ผิดปกติ; ไม่ธรรมดา-ไม่ใช่ทั่วๆไป)  (ใช้ได้ทั้ง    คำ)

(b) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ไม่คิดมูลค่า, ฟรี, ให้เปล่า, ไม่สำคัญ)

(c) officious   (อะ-ฟิ้ช-เชิส)  (เสือก, ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น, ซึ่งเอาอกเอาใจเกินไป)

(d) inexorable   (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมแพ้, ไม่ย่อท้อ, ไม่หยุดยั้ง, ไม่ผ่อนปรน, ไม่เปลี่ยนแปลง, ยืนหยัด, เหนียวแน่น)

(e) fractious   (แฟร้ค-ชัส)   (ชอบทะเลาะวิวาท, ขี้โมโห, ดื้อรั้น, หัวดื้อ)

(f) noteworthy   (น่าสังเกต)

 

2. Further explanations will be presented in subsequent (a) lectures.

(การอธิบายเพิ่มมากขึ้นจะถูกนำเสนอในการบรรยาย   ต่อมา-ซึ่งตามมา)

(a) colossal    (ใหญ่โตมาก, มหึมา)

(b) covetous    (คัฟ-วิ-ทัส)  (โลภ, อยากได้มาก, ปรารถนามาก, กระหายที่จะครอบครอง)

(c) melodious    (เม-โล้-เดียส)  (ไพเราะ, เป็นเสียงหวาน, สละสลวย, เป็นเสียงดนตรี)

(d) spacious    (สเพ้-เชิส)  (มีเนื้อที่มาก, กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล)

(e) following; later   (ต่อมา, ซึ่งตามมา; ต่อมา)

(f) spontaneous    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาตญาณ)

 

3. Unless the plant gets water for its roots to absorb, it will perish (เพ้อ-ริช) (v).

(ถ้าพืชไม่ได้น้ำสำหรับรากของมันเพื่อดูดซึมเข้าไป  มันจะ  ตาย-แตกดับ-สาบสูญ-ย่อยยับ-เหี่ยวแห้ง-เน่าเปื่อย)

(a) disperse    (กระจาย, ทำให้กระจาย, (ฝูงชน) สลายตัว, ทำให้ (ฝูงชน) สลายตัว, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

(b) die    (ตาย)

(c) transgress    (ละเมิด, ฝ่าฝืน, ลุกล้ำ, ล้ำเขต, กระทำผิด)

(d) humiliate    (ฮิว-มิ้ล-ลี-เอท)  (ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ)

(e) vandalize    (แว้น-เดิล-ไลซ)  (ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชน, ทำลายวัฒนธรรมและศิลปวรรณคดี)

(f) deteriorate    (เสื่อมลง, เลวลง, แย่ลง)  

 

4. Polar bears are well equipped for life in the perpetual (a) ice and snow of the far north.  

(หมีขั้วโลกมีการเตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับชีวิตในน้ำแข็งและหิมะ (ที่มีอยู่อย่าง)  ถาวร-ตลอดฤดู-ตลอดปี-ตลอดไป-ตลอดกาล-ต่อเนื่อง   ของซีกโลกทางเหนือที่อยู่ห่างไกล)  (คือ  แถบอาร์คติก)

(a) freezing    (เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง)

(b) melting    (หลอมละลาย)

(c) permanent    (ถาวร, ยาวนาน, ยืนยง, คงทน, (สี) ไม่ตก)

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(e) laudable    (ล้อ-ดะ-เบิ้ล)  (น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, น่าสดุดี)

(f) indignant    (อิน-ดิ๊ก-เนิ่นท)  (เดือดดาล, ขุ่นเคือง, ไม่พอใจมาก)

 

5. Booth Tarkington’s novels draw a sympathetic picture of the easygoing (a) life in the Midwest during the early 1900’s.

(นิยายของ บูธ ทาร์คิงตัน  วาดภาพที่ถูกใจ (พอใจ, เห็นด้วย, เห็นอกเห็นใจ)  ของชีวิตที่  ตามสบาย-ไปเรื่อยๆ-สงบและไร้กังวล-ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง   ในภูมิภาคตะวันตกกลาง (ของสหรัฐฯ)  ในระหว่างตอนต้นศตวรรษที่  ๑๙)

(a) farming    (การทำไร่ทำนา)

(b) frontier    (ฟรัน-เที่ยร์)  (ชายแดน, พรมแดน, ขอบเขต, เขตแดน, ความคิดแนวใหม่)

(c) lavish    (แล้ฟ-วิช)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ, มากเกินไป, เกินขอบเขต)

(d) relaxed    (ผ่อนคลาย, พักผ่อนหย่อนใจ, หย่อนอารมณ์)

(e) audacious    (ออ-เด๊-เชิส)  (กล้ามาก, ไม่กลัว, กล้าได้กล้าเสีย)

(f) advantageous    (แอด-แวน-เท้-เจียส)  (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, ได้กำไร)

 

6. The Apollo 11 astronauts were quarantined (v) when they returned to Earth.

(นักบินอวกาศยานอพอลโล ๑๑ ถูก   กักไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค-แยกตัวออก-ทำให้อยู่โดดเดี่ยว   เมื่อพวกเขากลับสู่โลก)

(a) praised by the press    (ยกย่องสรรเสริญโดยหนังสือพิมพ์)

(b) interviewed on television    (สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์)

(c) contaminated with lunar germs    (ทำให้ปนเปื้อน (เกิดมลภาวะ) ด้วยเชื้อโรคจากดวงจันทร์)

(d) isolated for medical reasons    (แยกตัวออกไปด้วยเหตุผลทางการแพทย์)

(e) inoculated to prevent contagious diseases    (ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติด ต่อ)

 

7. In 1861, it seemed inevitable (a) that the Southern states would break away from the Union.

(ในปี ๑๘๖๑ มันดูเหมือนว่า  ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้-แน่นอน-จำเป็น   ที่ว่ารัฐทางใต้ (ของสหรัฐฯ) จะแยกตัวออกจากสหภาพ)  (เนื่องจากรัฐทางใต้ต้องการให้มีทาสต่อไป  เพื่อนำแรงงานทาสมาใช้ในการกสิกรรม  แต่รัฐทางเหนือซึ่งอยู่ในสหภาพเช่นกัน  ไม่ต้องการให้มีทาส  ซึ่งในเวลาต่อมา  ได้เกิดสงครามกลางเมืองอเมริกัน)

(a) strange    (แปลก)

(b) proper    (เหมาะสม, สมควร)

(c) certain    (แน่นอน, แน่ใจ, ประจักษ์แจ้ง, แน่ๆ, ไม่มีพลาด, เชื่อมั่น, บ้าง, บางชนิดบางอย่าง)

(d) inconsistent    (ไม่คงเส้นคงวา, ไม่สม่ำเสมอ)

(e) obscure    (คลุมเครือ, เข้าใจยาก, ไม่โด่งดัง)

 

8. Although some birds have only a negligible (a) sense of smell, they have acute vision.

(แม้ว่านกบางชนิดมีประสาทดมกลิ่นเพียง  เล็กน้อย-ขี้ปะติ๋ว   เท่านั้น,  พวกมันมีสายตาที่เฉียบคม)  (คือ  มีสายตาดีมาก)

(a) faulty    (มีข้อบกพร่อง, มีข้อผิดพลาด)

(b) condensed    (สั้น, กะทัดรัด, เข้มข้น, หนาแน่นขึ้น, กลายเป็นของเหลว)

(c) unique    (ไม่มีที่เสมอเหมือน, ไม่มีที่เปรียบ, หาที่เปรียบมิได้, มีลักษณะเฉพาะ, พิเศษ)

(d) minimal    (น้อยที่สุด, เล็กที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด, ซึ่งเป็นไปได้น้อยที่สุด)

(e) remarkable    (พิเศษ, น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม, น่าสังเกต)

 

9. Tzar (Tsar) of Russia was forced to abdicate (v) in 1916 for political reasons

(พระเจ้าซาร์ของรัสเซียถูกบังคับให้   สละราชสมบัติ-สละตำแหน่ง-สละอำนาจ   ในปี  ๑๙๑๖  ด้วยเหตุผลทางการเมือง)

(a) leave the country    (ออกจากประเทศ)

(b) move to a new palace    (ย้ายไปอยู่วังใหม่)

(c) commit suicide    (ฆ่าตัวตาย)

(d) murder his wife and family    (สังหารภรรยาและครอบครัว)

(e)  renounce his throne    (สละบัลลังก์ของพระองค์)

 

10. Large passenger planes often carry weather instruments with which to forecast (v) storms.

(เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่  บ่อยครั้งบรรทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับอากาศ  เพื่อใช้  ทำนาย-พยากรณ์-คาดคะเน   พายุ)

(a) impede    (กีดขวาง, ขัดขวาง, สกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว, ต้าน, ต้านทาน)

(b) divert    (เบี่ยงเบน, หันเห, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง, เพลิดเพลิน, หาความสำราญ)

(c) predict    (ทำนาย, พยากรณ์, บอกล่วงหน้า)

(d) avoid    (หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, ออกห่างจาก, ทำให้ไม่ได้ผล, ทำให้โมฆะ))

(e) encounter    (เผชิญหน้า, พบ, ประสบ, ปะทะ, พบโดยบังเอิญ)

 

11. They could not convince (คัน-วิ้นซ) (v) the girl to go to the dance with them.  

(พวกเขาไม่สามารถ  ทำให้เชื่อมั่น-ทำให้มั่นใจ-ชักชวน-ทำให้รู้ว่ากระทำผิด   แก่เด็กหญิงคนนั้น  ให้ไปงานเต้นรำกับพวกเขา)  (คือ  ไม่สามารถชักชวนให้เด็กหญิง  -  หรือทำให้เด็กหญิงมั่นใจ  -  ไปงานเต้นรำกับพวกตนได้)

(a) exterminate   (กำจัด, ฆ่า, ทำลายล้างให้สิ้น)

(b) reminisce     (เร้ม-มิ-นิส)  (มองอดีต, มองย้อนหลัง)

(c) surrender    (ยอมแพ้, การยอมแพ้)

(d) swindle    (ฉ้อโกง, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, การฉ้อโกง-ต้มตุ๋น-หลอกลวง)

(e) persuade    (เพอร์-สเว้ด)  (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

 

12. Rats are nocturnal animals and tend (v) to sleep during the day.

(หนูเป็นสัตว์ออกหากินเวลากลางคืน  และ  มีแนวโน้ม-โน้มเอียง-มักชอบ   หลับในระ หว่างกลางวัน)

(a) are certain    (แน่นอน  -  คือต้องทำอย่างนั้น (นอนกลางวัน) อย่างแน่นอน)

(b) are afraid    (กลัว)

(c) are prone    (มีแนวโน้ม, ชอบ, มีใจเอนเอียง, นอนคว่ำ, หมอบลง, นอบน้อมเกินไป)

(d) are reluctant    (ไม่เต็มใจ)

(e) are recalcitrant   (ดื้อรั้น, ดื้อดึง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่อ่อนน้อม, หัวแข็ง, หัวรั้น)

 

13. At least six times since the end of the last ice age, the Mississippi River has dramatically (adv.) altered its course.

(อย่างน้อยที่สุด    ครั้ง  ตั้งแต่การสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย  แม่น้ำมิสซิสซิปปี้ได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดิน (ไหล) ของมัน  อย่างรุนแรง-อย่างกะทันหัน-อย่างตื่นเต้นเร้าใจ)

(a) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ)

(b) inevitably    (อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้)

(c) radically    (อย่างรุนแรง, อย่างสุดขีด)

(d) inadvertently    (อย่างไม่ตั้งใจ, อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท, อย่างขาดความสนใจ)

(e) brutally    (อย่างทารุณโหดร้าย)

 

14. Granite crystals are large enough to be seen with naked (เน้-คิด) (a) eyes.

(ผลึกหินแกรนิตใหญ่พอที่จะถูกมองเห็นด้วยตา   เปล่า-ไม่ได้สวมแว่น-เปลือย-เปลือยกาย-ไม่นุ่งผ้า-ล่อนจ้อน-ไร้ใบ-ไร้ขน-ไม่มีเครื่องตกแต่ง-ปราศจากความช่วยเหลือ)

(a) candid    (เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ปราศจากอคติ, เป็นธรรม, ซื่อตรง, ด้วยน้ำใสใจจริง)

(b) discerning    (ดิ-เซิ้ร์น-นิ่ง)  (เข้าใจ, รู้ดี, หยั่งรู้)

(c) mellifluous    (ไพเราะ, หวานเหมือนน้ำผึ้ง, คล่อง, ไหลเหมือนน้ำผึ้ง)

(d) unaided    (อัน-เอ๊ด-ดิด)  (ไม่มีเครื่องช่วย  -  ในที่นี้คือ (ตาเปล่า) มิได้สวมแว่น)

(e) cautious    (ค้อ-เชียส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

 

15. The erection (n) of the San Francisco Bay Bridge transformed once distant rural areas into bustling commuter suburbs.

(การก่อสร้าง-สิ่งก่อสร้าง-การตั้งตรง-การตั้งชัน-การลุก-การชู   สะพานข้ามอ่าวซานฟรานซิสโก  ได้เปลี่ยนอาณาบริเวณที่ครั้งหนึ่งเป็นชนบทที่ห่างไกล  ให้กลายเป็นชานเมืองของผู้ที่เดินทางไปมา (ระหว่างบ้านกับที่ทำงาน) ที่วุ่นวาย-จ้อกแจ้กจอแจ)

(a) extension    (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ต่อเติม)

(b) crossing    (การข้าม)

(c) construction    (การก่อสร้าง, วิธีการก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง)

(d) restoration    (การปฏิสังขรณ์, การบูรณะ, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม)

(e) devotion    (ดิ-โว้-เชิ่น)  (การอุทิศตน, ความรัก, การบูชา)

 

16. Back pains and an upset stomach are just two of his ailments (n).

(การเจ็บหลังและท้องเสียเป็นโรค    อย่างในบรรดาหลายๆ  โรค-ความเจ็บป่วย-ความไม่สบายกาย  ของเขา)

(a) massacre    (การสังหารหมู่)

(b) jeopardy    (อันตราย)

(c) illustration    (การแสดงภาพประกอบ, การเขียนภาพประกอบ, การอธิบาย-ชี้แจง, การแสดงให้เห็น, การให้ความกระจ่าง)

 (d) illness    (โรค, ความเจ็บป่วย)

(e) vestige    (ร่องรอย, ของที่เหลืออยู่)

 

17. The advent (n) of spring was a time for festivals in ancient days.

(การมาถึง-การปรากฏขึ้น-การกำเนิด   ของฤดูใบไม้ผลิ  เป็นเวลาสำหรับงานฉลองในสมัยโบราณ)

(a) departure    (การจากไป, การออกเดินทาง)

(b) origin    (จุดกำเนิด, จุดเริ่มต้น, แหล่งกำเนิด, ที่มา, ต้นตอ, บ่อเกิด, มูลเหตุ)

(c) arrival    (การมาถึง)

(d) beauty    (ความสวยงาม)

(e) melancholy    (เม้ล-เลิน-คอล-ลิ่)  (ความเศร้า, ความหดหู่, ภาวะจิตใจหดหู่, ใจคอเหี่ยวแห้ง, อาการครุ่นคิดมาก)

 

18. Lawyers try to avoid using equivocal (a) terms

(ทนายความพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำพูด   คลุมเครือ-กำกวม-มีสองนัย-ไม่แน่ชัด-น่าสงสัย-ไม่แน่นอน-มีเล่ห์นัย)

(a) lengthy    (ยาว)

(b) chronic    (เรื้อรัง)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, ตีความได้มากกว่า    แง่, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) concise    (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

(e) boastful    (ขี้โม้, ขี้คุย, คุยโม้, อวดดี)

 

19. She will resume (v) the piano lessons after the holidays.

(เธอจะ  เริ่มต้นใหม่-ดำเนินต่อไปใหม่-คืนสู่สภาพเดิม-เข้าครอบครองใหม่   (ศึกษา) บทเรียนเปียโนหลังจากวันหยุด)  (คือ  ศึกษามาก่อนวันหยุด  และหลังวันหยุดก็จะศึกษาต่อไปอีก  หรือ  เรียนต่อไปจากที่ค้างไว้)

(a) reconsider    (พิจารณาใหม่อีกครั้ง)

(b) strengthen    (ทำให้แข็งแรงหรือมั่นคงยิ่งขึ้น, ทำให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น)

(c) postpone    (เลื่อนออกไป)

(d) begin again    (เริ่มต้นใหม่, เริ่มต้นอีกครั้ง)

(e) quit    (หยุด, ยุติ, ลาออก, ออกจาก, เลิก, ละทิ้ง, เพิกถอน, สลัด, ปลดเปลื้อง)

 

20. The human brain is the most magnificently (adv.) organized concentration of matter in the known universe.

(สมองมนุษย์เป็นการรวมศูนย์ที่มีการจัดระเบียบ  อย่างดีเลิศ-อย่างสง่า-อย่างงดงาม-อย่างโอ่อ่า-อย่างภาคภูมิ (ผึ่งผาย, สูงส่ง)   ที่สุด  ของสสารในจักรวาลที่เป็นที่รู้จักกัน)

(a) strangely    (อย่างแปลก, อย่างประหลาด)

(b) completely    (อย่างสมบูรณ์)

(c) superbly    (อย่างดีเลิศ, อย่างดีเยี่ยม, อย่างยอดเยี่ยม, อย่างมากมาย, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

(d) perplexingly    (อย่างน่างงงวย, อย่างน่าฉงน)

(e) initially    (ตอนเริ่มแรก, ตอนต้น, แต่ดั้งเดิม, ครั้งแรก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 314)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The colors of the sky are among the most accurate (a) weather indicators.  

(สีของท้องฟ้าเป็นเครื่องบ่งชี้ (สภาพ) อากาศที่  ถูกต้อง-แม่นยำ-เที่ยงตรง-แน่นอน   มากที่สุดอย่างหนึ่ง)

(a) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(b) controversial    (ซึ่งถกเถียงกัน-โต้แย้งกัน, ซึ่งมีปัญหา, ซึ่งยังเถียง-ทะเลาะกันอยู่)

(c) dilapidated    (ดิ-แล้พ-พิ-เด-ทิด)  (ปรักหักพัง, ชำรุดทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

(d) reliable   (ไว้วางใจได้, เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(e) intimate    (คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม, ลึกซึ้ง, ที่สนิทสนมในทางเพศ, เพื่อนสนิท)

 

2. The man listened to reports of the approaching hurricane with mounting anxiety (n).  

(ชายคนนั้นฟังรายงานเกี่ยวกับพายุเฮอร์ริเคนที่กำลังใกล้เข้ามาด้วย  ความวิตกกังวล-ความกังวลใจ   ที่เพิ่มมากขึ้น)

(a) depression    (พายุโซนร้อน, ความซึมเศร้า, ความหดหู่)

(b) absorption    (การดูดซับ, การดูดซึม, การรับเอามา, การหมกมุ่น)

(c) gratification    (แกรท-ทิ-ฟิ-เค้-ชั่น)  (ความปลื้มปิติ, ความพึงพอใจ, สิ่งที่ทำให้พอใจ, เรื่องที่ทำให้น่ายินดี, รางวัล)

(d) uneasiness    (อัน-อี๊-ซี-เนส)  (ความไม่สบายใจ, ความเป็นห่วง, ความเป็นทุกข์, ความกระสับกระส่าย, ความไม่สบาย)

(e) habitat    (ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตามธรรมชาติ)

 

3. Freedom of speech is part and parcel (n) of the liberty of a free man.

(เสรีภาพในการพูดเป็น  ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ   ของเสรีภาพของบุคคลที่มีอิสรภาพ)

(a) integrity    (อิน-เท้ก-กริ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม, ความสมบูรณ์, สภาพที่สมบูรณ์, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ความมั่นคง)   

(b) adversity    (แอด-เว้อ-ซิ-ที่)  (เคราะห์ร้าย. ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก)

(c) publicity    (พับ-ลิซ-ซิ-ที่)  (การโฆษณา, การเผยแพร่,  การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) necessary and significant part    (ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ)

(e) mockery    (การเยาะเย้ย, การเย้ยหยัน)

 

4. As the city grew, it encroached (เอน-โคร้ช) (v) on the countryside surrounding it.

(ขณะที่เมืองขยายตัว,  มัน  ล่วงล้ำ-บุกรุก-ล่วงละเมิด-ล่วงเกิน   พื้นที่ที่เป็นชนบทซึ่งล้อมรอบมัน)

(a) exterminated    (ทำลาย, ทำลายอย่างสิ้นซาก)

(b) emitted    (ปล่อยหรือส่งออกมา เช่น ควัน, ก๊าซ ฯลฯ)

(c) trespassed    (บุกรุก, รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, ละเมิด, ล่วงเกิน)

(d) circulated    (หมุนเวียน)

(e) evacuated    {อพยพ, ขนย้าย  (คนจากที่น้ำท่วมหรือไฟไหม้), ถอนตัวออกจาก}

 

5. The policeman told the man to identify (v) himself.

(ตำรวจบอกให้ชายคนนั้น  ระบุ-บอกชื่อ-จำแนกแยกแยะ-พิสูจน์หรือหาเอกลักษณ์-ชี้ตัว   ตนเองออกมา)  (คือ  บอกว่าตัวเองเป็นใคร)

(a) ponder    (ตรึกตรอง, ไตร่ตรอง)

(b) chop    (สับ, ตัด, ผ่า)

(c) bicker    (ทะเลาะวิวาท, ทุ่มเถียง, โต้เถียง)

(d) specify    (ระบุ, ระบุชื่อ, ระบุรายละเอียด, กำหนด, กำหนดรายละเอียด)

(e) grumble    (บ่น, ครวญ, แสดงความไม่พอใจ, คำราม)

 

6. With lasers scientists can probe many physical processes, such as combustion, once beyond our ken (n).

(ด้วยแสงเลเซอร์, นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบ (พิสูจน์, ทดลอง) ขบวนการทางกายภาพจำนวนมาก  เช่น  การสันดาป, ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่เหนือ  ความเข้าใจ-ความรู้-สายตา   ของเรา)

(a) responsibility    (ความรับผิดชอบ)

(b) interpretation    (การอธิบาย, การชี้แจง, การแปลความหมาย, การตีความ)

(c) notice    (การสังเกต, ข้อสังเกต, หมายเหตุ, ข่าวสาร, การเตือน, ข้อความที่เตือน, ความสนใจ)

(d) hypothesis    (สมมุติฐาน)

(e) understanding    (ความเข้าใจ, ความรู้, สติปัญญา, เชาวน์, ความเห็นอกเห็นใจ, ความตกลงใจกัน, อำนาจในการเข้าใจเหตุผล)

 

7. A single strand of vicuna hair is four times as fine (a) as human hair.

(เส้นขนเส้นเดียวของไวคูนา  ละเอียดอ่อน-มีขนาดเล็ก-บอบบาง-มีสุขภาพดี-ดีเลิศ-เยี่ยม-วิเศษ-งดงาม-วิจิตร-หรูหรา-ประณีตไพเราะ-น่าชม-น่าฟัง-น่าดู   เป็น  ๔  เท่าของเส้นผมมนุษย์)  (ไวคูนาเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง  พบในทวีปอเมริกาใต้  ให้หนังขมที่นุ่มและละเอียด)

(a) nice    (ดี, งาม, สวย, อ่อนโยน, กรุณา, ประณีต, พิถีพิถัน, มีมิตรไมตรี, แน่นอน)

(b) flat    (แบน, ราบ, เรียบ, แฟบ, ตื้น, แน่นอน, เด็ดขาด, ไร้ชีวิตชีวา, ไม่มีรสชาติ, (ภาพ) ไม่คม, ทื่อ, (เสียง) ต่ำ, (ตลาด) ซบเซา, (ราคา) เหมือนกันหมด)

(c) thin    (ละเอียด, บาง, ผอม, น้อย, เล็ก, อ่อน, จาง, ซีด, ใส, ไม่มีสี)

(d) wavy    (เป็นคลื่น, เป็นลอน, มีคลื่นมาก, เป็นลอนมาก, สั่นไหว, ไม่มั่นคง, ผันแปร, แปรปรวน)

(e) light    (เบา, ขนาดเบา, ไม่หนัก, เบาแรง, บอบบาง, เล็กน้อย, นิดหน่อย, ว่องไว, คล่องแคล่ว, จาง, เริงรมย์, เล่นๆ, (อาหาร) เบา, เหลาะแหละ, ปล่อยตัว, เสเพล, เปลี่ยน แปลงง่าย)

 

8. Some animals pant and sweat (สเวท) (v) to speed evaporation of body moisture and thus cool themselves.

(สัตว์บางชนิดหายใจลึกและเร็ว  และ  ขับเหงื่อ-เหงื่อออก-เค้นออก-(น้ำ, ของเหลว) ซึมออก-เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ-ทำให้เหงื่อออก-ลดน้ำหนักโดยทำให้เหงื่อออก-ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ   เพื่อที่จะเร่งการระเหยของความชื้นในร่างกาย  และดังนั้น  ทำให้ตัวมันเองเย็น)

(a) wiggle slowly    (กระดิก, ขยับ, บิด, ส่าย, เลื้อย, ไชดิน, แกว่ง  -  อย่างช้าๆ)

(b) breathe quickly    (หายใจอย่างเร็ว)

(c) rest    (นอนพัก, พักผ่อนเอาแรง, หลับ, หยุดนิ่ง, พัก, อาศัย, ไว้ใจ, วางบน, นั่ง, ทำให้พัก, ทำให้สดชื่นจากการพัก, ทำให้สงบ, หยุดการให้หลักฐานพยาน)

(d) perspire    (เหงื่อออก, ขับเหงื่อ, ซึมออกจากรู)

(e) hibernate    (ไฮ้-เบอะ-เนท)  (จำศีลในฤดูหนาว, เก็บตัวอยู่ในรัง (รู, ถ้ำ) ในฤดูหนาว, อยู่อย่างสันโดษ, หลับในฤดูหนาว, หลบหนาว)

 

9. Urban renewal programs strive to upgrade (v) areas that are becoming slums.

(โครงการฟื้นฟูเมือง (สร้างเมืองใหม่) พยายามที่จะ  ยกระดับ-ทำให้ดีขึ้น-ปรับปรุงให้มีสมรรถนะสูงขึ้น-ทำให้เลื่อนชั้นขึ้น   พื้นที่ซึ่งกำลังจะกลายเป็นสลัม-ชุมชนแออัด)

(a) reproach    (ตำหนิ, ว่ากล่าว, ต่อว่า, ดุ, ประณาม, ทำให้ถูกตำหนิ, ทำให้ขายหน้า)

(b) improve    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น, แก้ไข, ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น)

(c) fortify    (ทำให้แข็งแรง, เสริมความแข็งแกร่ง, เสริมกำลัง, จัดการป้องกัน, สร้างสิ่งป้องกันข้าศึก, เพิ่มสมรรถภาพ-ประสิทธิภาพ, สร้างสิ่งป้องกัน เช่น ป้อมปราการ, กำแพงเมือง, สนามเพลาะ ฯลฯ)

(d) uproot    (ถอนรากถอนโคน, ทำลายสิ้น, ขจัดสิ้น, ถอนราก)

(e) demolish    (ทำลาย, รื้อ (ตึก, อาคาร), โค่น)

 

10. Because gymnasts exercise regularly, they have supple (a) bodies.

(เพราะว่านักยิมนาสติกออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  พวกเขาจึงมีร่างกายซึ่ง   อ่อน-ดัดไปมาได้-นิ่มนวล-นุ่ม-อ่อนลง-ปวกเปียก-งอโค้งได้ง่าย-เปลี่ยนใจได้ง่าย-ยินยอม-จำนน-อ่อนข้อ-ยอมตาม-คล้อยตาม)

(a) aching    (เอ๊ค-คิ่ง)  (ปวด)

(b) humble    (ถ่อมตัว, นอบน้อม, อ่อนน้อม, ต่ำต้อย)

(c) superb    (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, มากมาย, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

(d) robust    (แข็งแรง (ร่างกาย, การเงิน), เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ, ที่ใช้กำลังมาก, เอางานเอาการ, อุดมสมบูรณ์)

(e) limber    (อรชร, งอได้ (ร่างกาย, วัสดุ), ยืดหยุ่น, อ่อนนิ่ม)

 

11. The invention of the radio was a remarkable (ริ-ม้าร์ค-คะ-เบิ้ล) (a) achievement.   

(การประดิษฐ์คิดค้นวิทยุเป็นความสำเร็จที่   พิเศษ-น่าทึ่ง-ยอดเยี่ยม-น่าสังเกต)

(a) irksome    (เอิ๊ร์ค-เซิ่ม)  (น่าเบื่อ, เซ็ง, น่ารำคาญ)

(b) ecstatic    (เอค-สแต๊ท-ทิค)  (ซึ่งดีใจ-ปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น)

(c) exceptional; unusual; amazing; uncommon   (ดีเป็นพิเศษ; พิเศษ-ไม่ธรรมดา; น่าทึ่ง; ไม่ธรรมดา-หายาก-พิเศษ-เด่น-น่าใส่ใจ)  (ตอบได้ทั้ง  ๔  คำ)

(d) flaccid    (แฟล้ค-ซิด)  (อ่อน, อ่อนแอ, ปวกเปียก, หย่อนยาน, ไม่แข็ง, ไม่แน่น)

(e) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ฟรี, ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า, ปราศจากสาเหตุ)

(f) turbulent    (เท้อร์-บิว-เลิ่นท)  (วุ่นวาย, สับสน, อลหม่าน, โกลาหล, พล่าน, ซึ่งไหลทะลัก, ก้าวร้าว,รุกราน)

 

12.  Poor harvests have been found to debilitate (ดิ-บิ๊ล-ลิ-เทท) (v) the economy of many agricultural countries.  

(การเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้ผลถูกพบว่า  ทำให้อ่อนแอลง-ทำให้ทรุดโทรม-ทำให้อ่อนกำลัง-ทำให้อ่อนเพลีย   เศรษฐกิจของประเทศเกษตรกรรมจำนวนมาก)  (คือ  การปลูกพืชที่ไม่ได้ผล  ทำให้เศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอ-ทรุดโทรมลง)

(a) denigrate    (เด๊น-นิ-เกรท)  (ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้สกปรก, ใส่ร้ายป้ายสี)

(b) plunder    (พลั้น-เดอะ)  (ปล้นสะดม, ขโมย, โกง, ลัก, ยักยอก, ร่วมปล้น, การปล้น, การขโมย, การยักยอก, ของที่ปล้นมา)

(c) enfeeble; enervate; weaken; exhaust; exacerbate    (ทำให้อ่อน เพลีย-หมดกำลัง; ตัดกำลัง-ทำให้อ่อนกำลัง; ทำให้อ่อนกำลัง-อ่อนแอ; ทำให้หมดกำลัง-ทำให้อ่อนเพลีย; ทำให้ทรุดหนักลง-เลวร้ายลง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) flabbergast    (แฟล้บ-เบอะ-แกสท)  (ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ตกตะลึง) 

(e) degenerate    (ดี-เจ๊น-เนอะ-เรท)  (เสื่อม, เสื่อมทราม, ที่เสื่อม, ที่เสื่อมทราม, คนทราม, คนเลว)

(f) extradite    (เอ๊ค-สทระ-ไดท)  {ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน, ทำให้ (ผู้ร้าย) ถูกส่งข้ามแดน} 

 

13. The factory was located on the outskirts (n) of the city.

(โรงงานตั้งอยู่ที่  ชานเมือง-เขตรอบนอก-ขอบ-ริม   ของเมือง)  (หมายถึง  รอบๆ นอกของเมือง  ซึ่งตรงข้ามกับใจกลางเมือง)

(a) center    (ศูนย์กลาง, ใจกลาง)

(b) back streets    (ถนนของเมืองสายเล็กๆ เก่าๆ ที่มีบ้านและร้านค้าขนาดเล็กตั้งอยู่)  (ตรงข้ามกับ  “Main streets”  ที่เป็นถนนสายหลักของเมือง ที่มีตึก  ห้างสรรพสินค้า  และสำนักงานขนาดใหญ่-ทันสมัย  ตั้งอยู่)

(c) manufacturing district    (บริเวณที่มีการผลิตสินค้า)

(d) stock yards    (คอกปศุสัตว์ชั่วคราว)

(e) surrounding regions    (บริเวณที่อยู่โดยรอบ)

(f) residence    (ที่พักอาศัย, ถิ่นที่อยู่, ที่อยู่, การอยู่อาศัย, การมีถิ่นที่อยู่, ช่วงระยะเวลาการอยู่อาศัย)

 

14. A yearbook often contains a compendium (n) of the offenses, achievements, and future plans of the members of the senior class.

(หนังสือประจำปี (หนังสือรุ่น) มักบรรจุ   บทย่อ-บทสรุป-หนังสือย่อเรื่อง   ของการกระทำผิด, ความสำเร็จ  และแผนในอนาคต  ของสมาชิกของชั้นเรียนอาวุโส  -  หรือ นักศึกษาปีสี่)

(a) collusion    (การสมคบคิดกันทำความผิด, การร่วมมือกันอย่างลับๆเพื่อก่ออาชญากรรม)

(b) a summary; an abridgement     (เรื่องย่อ, บทย่อ; การย่อ, การทำให้สั้น, การตัดทอน)  (ใช้ได้ทั้ง    คำ)

(c) prerogative    (พรี-ร้อก-กะ-ทิฟว)  (สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์)

(d) torpor    (ท้อร์-เพ่อะ)  (ความเฉื่อยชา, การหมดความรู้สึก, ความเกียจคร้าน, การอยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร, ความไม่สนใจใยดี)

(e) temerity    (ทะ-เม้อ-ริ-ที่)  (ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม)

(f) spouse    (สเพาซ)  (คู่ชีวิต, คู่สมรส, สามีหรือภรรยา)  

 

15. The telegraph was the fastest means (n) of long-distance communication during much of the nineteenth century.

(โทรเลขเป็น  วิธีการ-เครื่องมือ-ทรัพย์สินจำนวนมากมาย-จำนวนมากมาย   ที่เร็วที่สุดของการสื่อสารระยะไกล  ในช่วงส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ ๑๙)

(a) converter    (เครื่องแปลง  -  ไฟ, ภาษา ฯลฯ)

(b) development    (การพัฒนา, พัฒนาการ)

(c) innovation    (นวัตกรรม, สิ่งใหม่, วิธีการใหม่, การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา)

(d) consequence    (ผลลัพธ์)

(e) method; approach    (วิธีการ; วิธีการ)

(f) struggle    (การต่อสู้ดิ้นรน, การพยายาม)

 

16. The witnesses’ testimony absolved (v) her from all blame for the accident.  

(คำให้การของพยาน  ปลดเปลื้อง-ทำให้พ้นผิด-ยกโทษ-ล้างบาป   เธอ  จากการตำหนิ (หรือ ความรับผิดชอบ)  ทั้งปวงในเรื่องอุบัติเหตุ)  (คือ  คำให้การของพยาน  ทำให้เธอไม่ถูกตำหนิในเรื่องอุบัติเหตุ  -  เพราะเธอไม่ใช่ผู้กระทำผิด)

(a) jeopardized    (ทำให้เป็นอันตราย, ทำอันตราย, เป็นภัยต่อ, ทำร้าย)

(b) mitigated    (ทำให้บรรเทาเบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง)

(c) exonerated    (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)

(d) implicated    (ทำให้พัวพัน, นำมาซึ่ง, เกี่ยวข้องกับ, มีส่วนร่วม)

(e) indoctrinated    (ปลูกฝังความเชื่อ, สอนให้ซึมซาบ, สั่งสอนทฤษฎี หลักการ ลัทธิ และอื่นๆ)

 

17. The weeds burgeon (เบ๊อร์-เจิ้น) (v) in our yard and soon overwhelm the grass.

(วัชพืช  ผลิ-ผลิหน่อ-ออกหน่อ-เจริญโดยฉับพลัน-เริ่มเจริญ   ในลานบ้านของเรา  และในไม่ช้าก็ท่วมท้นหญ้า)   (หมายถึง  วัชพืชงอกขึ้นมาจนท่วมหญ้า)

(a) classify    (จัดประเภท, แบ่งประเภท)

(b) expand; flourish    (ขยายตัว; เจริญเติบโต, งอกงาม)

(c) clarify    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น)

(d) elaborate    (พูดหรือขยายความอย่างละเอียด)

(e) disperse    (ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย (ม๊อบ), กระจัดกระจาย)

 

18. In studying social groups, sociologists often gain insight (n) through the use of such devices as questionnaires.

(ในการศึกษากลุ่มต่างๆทางสังคม  นักสังคมวิทยาได้รับ  การเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือลึกซึ้ง-การมองทะลุ   อยู่บ่อยครั้ง (คือ ได้รับฯ บ่อยครั้ง)  โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ  เช่น แบบสอบถาม)

(a) access    (การเข้าถึง, การเข้าสู่)

(b) credibility    (ความน่าเชื่อถือ)

(c) publicity    (การโฆษณา-เผยแพร่, การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) understanding    (ความเข้าใจ)

(e) reflection    (การไตร่ตรอง, การสะท้อน)

 

19. In the 1700’s, North American colonists proclaimed their wealth and social standing (n) by wearing elaborate stockings.

(ในศตวรรษ ๑๗๐๐ ( ปี ๑๗๐๐ – ๑๗๙๙) ชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือ  ประกาศ (ป่าวประกาศ, ป่าวร้อง) ความมั่งคั่งและ  สถานะ-ฐานะ-ตำแหน่ง-ชื่อเสียง-จุดยืน   ทางสังคมของตน  โดยการสวมถุงเท้ายาวที่ทำอย่างประณีตสวยงาม)  (คือ  ถุงเท้ายาวที่ถักทออย่างสวยงาม  แสดงฐานะและความร่ำรวยของบุคคลในยุคนั้น)

(a) events    (เหตุการณ์, เหตุการณ์สำคัญ, กรณี, การแข่งขัน, ผลที่ตามมา, ผลที่เกิดขึ้น)

(b) responsibility    (ความรับผิดชอบ)

(c) enterprise    (โครงการ, กิจการ, แผนการ, บริษัท, อุตสาหกิจ, วิสาหกิจ, การเข้าร่วมกิจการดังกล่าว)

(d) compendium    (บทย่อ, บทสรุป, หนังสือย่อเรื่อง)

(e) status    (ฐานะ, สภาพ, สภาพการณ์, ภาวะ, ตำแหน่ง, ยศ)  

 

20. A pristine (พริส-ทีน) (a) mountain stream is a stream that hasn’t been polluted.

(ลำธารภูเขาซึ่ง  แรกเริ่ม-บริสุทธิ์-เก่าแก่-ดึกดำบรรพ์   คือ ลำธารที่มิได้ถูกทำให้ปนเปื้อนหรือเกิดมลภาวะ)  (เช่น  ลำธารที่อยู่ลึกเข้าไปในหุบเขา  ซึ่งนักท่องเที่ยวยังเข้าไปไม่ถึง  จึงไม่สกปรก)

(a) obscure    (มืด, เข้าใจยาก, ไม่มีใครรู้จัก)

(b) unspoiled; pure    (ยังไม่ถูกทำลายหรือทำให้เสียหาย; บริสุทธิ์)

(c) secular    (ทางโลก, ทางฆราวาส, ไม่ใช่ทางพระ, ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา)

(d) subordinate    (เป็นรอง, มีตำแหน่ง  ยศ  หรือความสำคัญน้อยกว่า  หรือ ต่ำกว่า)

(e) volatile    (ว้อล-ละ-ไทล)  (ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว, ปะทุง่าย, ระเบิดง่าย, เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ขึ้นๆลงๆ, ชั่วคราว)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 313)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. After Mary’s wrath (ร้อธ  หรือ  แร้ธ  แต่นิยมอ่าน  “ร้อธ”) (n) subsided, we were able to tell her what happened.  

(หลังจาก  ความโกรธเคือง-ความโมโห   ของแมรี่สงบลง,  เราจึงสามารถบอกเธอว่าอะไรได้เกิดขึ้น)

(a) rage; fury; very great anger   (ความเดือดดาล-บันดาลโทสะ; ความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, ความโกรธอย่างมาก)

(b) compunction    (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(c) pinnacle    (ยอด, ยอดภูเขา-ตึก-เจดีย์ ฯลฯ, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(d) embezzlement    (การยักยอก, การฉ้อฉล)

(e) harbinger    (ฮ้าร์-บิน-เจอะ)  (สิ่งที่มาก่อน, สิ่งที่เป็นสัญญานของ, ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า, ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน)

 

2. Social and economic democracy in Japan was expected to mitigate (v) competition for social status, but instead it made the competition stronger. 

(ประชาธิปไตยทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่น  ได้รับการคาดหวังว่าจะ  ทำให้เบาบาง, ลดน้อย, บรรเทา-ทำให้อ่อนโยนขึ้น-เบาบางลง-ลดน้อยลง-อ่อนลง   การแข่งขันเพื่อสถานภาพทางสังคม   แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น   มันทำให้การแข่งขันเข้มข้นขึ้น)  (คือ  คาดว่าระบอบประชาธิปไตยจะช่วยให้การแข่งขันเพื่อสถานภาพทางสังคม (ความร่ำรวย หรือ ตำแหน่งหน้าที่การงาน) ในญี่ปุ่นลดน้อยลง  แต่ไม่ใช่  กลับกลายเป็นตรงกันข้าม)

(a) increase    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(b) hamper    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, สกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว)

(c) diminish   (ทำให้ลดน้อยลง, ลดน้อยลง)

(d) ameliorate    (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

(e) regret    (เสียใจ, เสียดาย)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ความเสียใจ, ความเสียดาย)

 

3. She was expected to deplete (ดิ-พลี้ท) (v) all her savings to buy a new computer.  

(เธอถูกคาดหวังว่าจะ  ใช้หมดไป-ทำให้หมดสิ้นหรือน้อยลงมาก-ทำให้สูญเสีย-ทำให้ว่างเปล่า-ถ่ายทิ้ง-เททิ้ง   เงินออมทั้งหมดของเธอ  เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่)  (คือ  ถูกคาดว่า  จะใช้เงินออมจนหมดเพื่อซื้อคอมฯตัวใหม่)

(a) use up; exhaust; empty; drain; diminish; decrease    (ใช้จนหมดสิ้น; ทำให้หมดกำลัง-อ่อนเพลีย; ทำให้ไม่เหลือ หรือว่างเปล่า; เททิ้ง-ระบายทิ้ง; ทำให้ลดน้อยลง; ทำให้ลดลง) (“Deplete”  มีทั้งหมด    ความหมาย  ดังใน ข้อ (a) แต่ความหมายในบริบทของประโยคใน ข้อ    มีเพียง    ความหมาย  ตามที่ขีดเส้นใต้)  (คำที่  ๑, ๓, ๕ และ )

(b) replenish    (ริ-เพล้น-นิช)  (เติมจนเต็ม, เติมเต็มใหม่, เสริมกำลัง, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่) 

(c) prevaricate    (พริ-แว้-ริ-เคท)  (โกหก, พูดกลับกลอก, พูดหลบหลีก, พูดปัดภาระ)  (= lie)

(d) dabble    (ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆจดๆ, ทำไม่จริง, เล่นน้ำ, ทำให้เปียกนิดหน่อย, ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก)

(e) inundate    (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย)

(f) deride    (ดิ-ไร้ด)  (หัวเราะเยาะ, ดูถูก, เยาะเย้ย, เหยียดหยาม, เย้ยหยัน)

 

4. The governor made a controversial (คัน-โทร-เว้อ-เซิ่ล) (a) decision to raise taxes.  

(ผู้ว่าการรัฐทำการตัดสินใจ  ที่โต้เถียงกัน-ที่ขัดแย้งกัน-ที่ทะเลาะวิวาทกัน-เกี่ยวกับการโต้เถียง, ขัดแย้ง, ทะเลาะ   ที่จะขึ้นภาษี)   (คือ  การตัดสินใจ  ที่ยังโต้เถียง-ขัดแย้ง-ทะเลาะกัน  ยังไม่จบ  ไม่สามารถหาข้อสรุป  หรือ ข้อยุติได้)                                                                                                              (คำนาม  คือ  “Controversy” (ค้อน-โทร-เวอ-ซี่)  -  การโต้เถียง, การทะเลาะวิวาท, การโต้ความ-โต้แย้ง)

(a) despicable    (น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, น่ารังเกียจ, เลวทราม) 

(b) impious    (อิ๊ม-เพียส)  (ไม่เลื่อมใส, ไม่ศรัทธา, ไม่เคารพนับถือ, ไม่นับถือศาสนา, หยาบคาย, ดูหมิ่น)

(c) meretricious    (แม-รี-ทริ้ช-เชิส)  (หลอกลวง, ไม่จริงใจ, ชั่วช้า, แพศยา, บาดตา, ฉูดฉาดและหรูหราแต่ไม่มีราคา)

(d) disputatious; debatable; arguable    (ซึ่งถกเถียง-โต้เถียง-ทะเลาะ-วิวาทกัน; ซึ่งอาจโต้เถียง-อภิปรายได้; สามารถโต้แย้ง-ถกเถียงกันได้) (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

 

5. No one believed his incredible (อิน-เคร้ด-ดิ-เบิ้ล) (a) story.

(ไม่มีใครเชื่อเรื่องเล่าที่  ไม่น่าเชื่อ-เหลือเชื่อ-ไม่น่าเป็นไปได้-น่าพิศวง  ของเขา)

(a) absurd    (แอบ-เซิ่ร์ด)  (เหลวไหล, ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, โง่เขลา)

(b) peculiar    (พิ-คิ้ว-เลีย)  (ประหลาด, แปลกพิกล, เป็นพิเศษ, ไม่เคยปรากฏมาก่อน)

(c) dormant    (ด๊อร์-เมิ่นท)  {แฝง, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, อยู่เฉยๆ, ไม่เคลื่อนที่, สงบ, หยุดเคลื่อนไหว (ชั่วคราว), (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด, ไม่เปิดเผย}

(d) conspicuous    (คัน-สพิ้ค-คิว-อัส)  (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(e) unbelievable; inconceivable; doubtful    (ไม่น่าเชื่อ; สุดที่จะนึกได้-ประหลาด; น่าสงสัย-มีข้อกังขา)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(f) nimble    (คล่องแคล่ว, ว่องไว, ปราดเปรียว)

 

6. Most members of the camel family are found in arid (a) habitats.

(สมาชิกส่วนใหญ่ของตระกูลอูฐ  ถูกพบในถิ่นที่อยู่อาศัย (ตามธรรมชาติ) ซึ่ง  แล้ง-แห้งมาก-ไม่มีความชื้น-ไม่น่าสนใจ-ไม่มีรสชาติ-จืดชืด)

(a) dirty    (สกปรก)

(b) sandy    (มีทรายมาก, ประกอบด้วยทราย, สีทราย, สีเหลืองอมน้ำตาล)

(c) harsh    (หยาบ, สาก, ฝาด, บาด (ตา), แสบ (แก้วหู), ห้าว, ไม่น่าดู)

(d) dry    (แห้ง, แห้งแล้ง, ไร้ฝนหรือมีฝนน้อย, ไร้น้ำ, แห้งผาก, ไม่ให้น้ำนม, ไม่มีน้ำตา, ที่กระหายน้ำ, ใช้กินเปล่าๆ (ไม่ใส่นม, เนย), ไม่มีความชื้นเพียงพอ, ไม่มีการตกแต่ง, เรียบๆ, ไร้อารมณ์, ไม่หวาน)

(e) remote    (ไกล, ห่างไกล, ไกลโพ้น, ลึกลับ, นานมาแล้ว, ห่างๆ, ยาวนาน, โดดเดี่ยว, ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง, ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

 

7. Georgia O’Keeffe’s best-known paintings are those in which she magnified (v) flowers or animal skulls to fill the picture.

(ภาพวาดที่รู้จักกันดีที่สุดของจอร์เจีย โอ คีฟเฟ  คือ  ภาพซึ่งเธอ  ขยาย-เพิ่มขนาด-ทำให้ใหญ่ขึ้น-พูดขยาย-ยกยอ-สรรเสริญ   (รูป) ดอกไม้ หรือ กะโหลกสัตว์  เพื่อเติมให้เต็มภาพ)

(a) dissected    (ชำแหละเพื่อศึกษา, ผ่า (ศพ, เนื้อเยื่อ) เพื่อศึกษา, ตัดกิ่ง ต้น ดอก เพื่อศึกษา, จำแนก, วิเคราะห์)

(b) enlarged    (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ขยายภาพ, ทำให้กว้างออก, เพิ่ม, เสริม, ขยายตัว, กว้างขึ้น, โตขึ้น, พูดหรือเขียนอย่างละเอียด)

(c) duplicated    (ทำสำเนา, ถ่ายสำเนา, อัดสำเนา, จำลอง, ทำซ้ำ)

(d) glorified    (ทำให้รุ่งโรจน์, สรรเสริญ, สดุดี, ยกย่องว่าประเสริฐ, ถวายพระเกียรติ)

(e) emulated    (เอาอย่าง, เลียนแบบ)

 

8. Some termites surround their nests with huge mounds of earth (n) up to forty feet tall.

(ปลวกบางชนิดล้อมรังของมันด้วยเนิน  ดิน  ขนาดใหญ่  ที่มีความสูงถึง  ๔๐  ฟุต)

(a) sticks    (กิ่งไม้)

(b) leaves    (ใบไม้)

(c) world    (โลก)

(d) weed    (วัชพืช, ต้นยาสูบ, ต้นกัญชา, คนหรือสัตว์ผอมที่อ่อนแอ)

(e) dirt    (ดิน, สิ่งที่สกปรก, สิ่งที่ต่ำช้า, สิ่งที่ไร้ค่า, ความชั่ว, ความเลวทราม, การกระ ทำที่เลว, คำผรุสวาท, ภาษาลามก, การนินทา)

 

9. Orioles are arboreal (a) birds, and when they descend to the ground, it is mainly to gather nest materials.

(นกขมิ้นเป็นนกซึ่ง  อาศัยอยู่บนยอดไม้-เกี่ยวกับต้นไม้-คล้ายต้นไม้   และเมื่อมันลงมาที่พื้นดิน  ส่วนใหญ่ก็เพื่อเก็บรวบรวมวัสดุที่ใช้ทำรัง)

(a) territorial    (เกี่ยวกับอาณาเขต หรือดินแดน, เกี่ยวกับบริเวณหนึ่งเฉพาะ, เกี่ยวกับภาคพื้นดิน)

(b) tree-dwelling    (อาศัยอยู่บนต้นไม้)

(c) magnificent    (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ดีเลิศ, ภาคภูมิ, ผึ่งผาย, สูงส่ง)

(d) carnivorous    (ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร)

(e) oviparous     (ออกไข่, ซึ่งออกไข่)

 

10. Mountain ranges influence (v) the development of deserts by creating rain shadows.

{เทือกเขา (ทิวเขา)  มีอิทธิพล-มีผลกระทบ   ต่อพัฒนาการของทะเลทราย  โดยการสร้างที่กัน หรือกำบังฝน (เงาฝน)}  (หมายถึง  เทือกเขากันมิให้ฝนตกเข้าไปถึงในบริเวณดังกล่าว  ซึ่งทำให้เกิดทะเลทรายขึ้นมาตรงบริเวณนั้น)

(a) speed up    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

(b) promote    (ส่งเสริม, กระตุ้น)

(c) affect    (มีผลกระทบ)

(d) limit    (จำกัด, จำกัดจำนวนหรือขอบเขต)

(e) edify   (เอ๊ด-ดิ-ไฟ)  (สั่งสอน, อบรม, เทศนา, สอนศีลธรรม, กระตุ้นทางด้านจิตใจหรือคุณธรรม) 

 

11. The refugee camp was filled with illicit (อิ-ลิส-ซิท) (a) immigrants who had fled their countries. 

(ค่ายผู้ลี้ภัยเต็มไปด้วยผู้อพยพที่  ผิดกฎหมาย-ไม่ชอบด้วยกฎหมาย-เถื่อน-ไม่ได้รับอนุญาต   ผู้ซึ่งหลบหนีมาจากประเทศของตน)

(a) illegal    (ผิดกฎหมาย)

(b) illegible    (อ่านไม่ออก – เนื่องจากเขียนลายมือหวัด)

(c) illiterate    (อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  -  เพราะไม่รู้หนังสือ)

(d) illogical    (อิ-ล้อจ-จิ-เคิ่ล)  (ไร้เหตุผล, ไม่มีเหตุผล)

(e) lethal    (ลี้-เธิ่ล)  (ถึงตาย, เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรง, ทำให้ตาย, เกี่ยวกับความตาย) 

 

12. The torrential rains were relentless (a), eventually creating a deluge.

(ฝนซึ่งเทกระหน่ำลงมา  ไม่หยุดหย่อน-ไม่ผ่อนผัน-ไม่ยอมผ่อนปรน-ไม่ไว้หน้า-ทรหด-บึกบึน  (และ) ในที่สุดได้ทำให้เกิดน้ำท่วม)

(a) earnest    (เอิ๊น-นิสท)  (เอาจริงเอาจัง, กระตือรือร้น, เคร่ง)

(b) eccentric    (พิกล, พิลึกกึกกือ, วิตถาร)

(c) contented    (พอใจ)

(d) continuous; unstoppable    (ต่อเนื่องกันไป; ไม่รู้จักหยุด)

(e) dreadful    (เดร๊ด-ฟุล)  (น่ากลัว)

 

13. Economic changes contribute to stress (n) in families.

(ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีส่วนทำให้เกิด  ความเครียด-ความตึงเครียด-แรงกดดัน-การบังคับ-การบีบคั้น-ความฉุกละหุก-เสียงหนัก-เสียงเน้น-การกด-การดัน-สิ่งกระตุ้น   ในครอบครัว)

(a) miscommunication    (การสื่อสารที่ผิดพลาด)

(b) violence    (ความรุนแรง)

(c) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(d) tension    (ความเครียด, ความตึงเครียด, ความตึง)

(e) ramification    (แรม-มิ-ฟิ-เค้-ชั่น)   (การขยาย, การเพิ่ม, การแตกกิ่งก้านสาขา, กิ่งก้าน, สาขา, ผลลัพธ์, ลักษณะ  หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง)

 

14. At the zenith (ซี้-นิธ) (n) of her career in the 1930’s, Dorothy Thomson was one of the best known journalists in the United States.

(ที่   จุดสุดยอด-จุดสูงสุด   ของอาชีพของเธอในทศวรรษ  ๑๙๓๐,  โดโรธี  ทอมสัน  เป็นหนึ่งในบรรดานักหนังสือพิมพ์ที่รู้จักกันดีที่สุดในสหรัฐฯ)

(a) outset    (การเริ่มต้น)

(b) termination    (การสิ้นสุด, การยุติ, การจบลง, การทำให้สิ้นสุด-ยุติ)

(c) decline    (การเสื่อมถอย, การลดลง, การล่มสลาย, การปฏิเสธ)

(d) pinnacle    (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดเจดีย์ ภูเขา ตึก หอ และอื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(e) rebellion    (ริ-เบ๊ล-เยิ่น)  (การกบฏ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

(f) antipathy    (แอน-ทิพ-พะ-ธี่)  (ความจงเกลียด, ความไม่ลงรอย, ความไม่พอใจ, สิ่งที่ไม่ชอบ, สิ่งที่ไม่ลงรอย)

 

15. The history of the exploration of Antarctica recounts many tales of perseverance (n) and suffering.  

(ประวัติศาสตร์ของการสำรวจแอนตาร์คติกา (ขั้วโลกใต้) บอกเล่านิทาน (เรื่องเล่าลือ) มากมายของ  ความอุตสาหพยายาม-ความบากบั่นมุมานะ   และความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน)

(a) expertise    (เอ๊ค-สเพอ-ไท้ซ)  (ความชำนาญ, ความรู้ความชำนาญ)

(b) generosity    (เจน-นะ-รอส-ซิ-ที่)  (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง, ความใจดี, ความไม่เห็นแก่ตัว)

(c) disturbance    (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ, การเปลี่ยนแปลงของลมจากสภาวะปกติ)

(d) endurance;  industriousness    (ความอดทน-ทนทาน-อดกลั้น; ความขยัน-อุตสาหะ-พากเพียรพยายาม)

(e) allegiance    (อะ-ลี้-เจิ้นซ)  (ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ...........................)

(f) blasphemy    (แบลส-เฟ-มี่)  (การสบประมาท-ลบหลู่ศาสนาหรือพระเจ้า, การสบประมาท, การดูหมิ่น)

 

16. Studying abroad can be a very gratifying (แกร๊ท-ทิ-ไฟ-อิ้ง)  (a) experience. 

(การศึกษาในต่างประเทศ  สามารถเป็นประสบการณ์ที่  น่าปลื้มปิติ-น่าพอใจ-ให้ความเพลิดเพลิน  หรือความรู้สึกของความสำเร็จ-ให้รางวัล   อย่างมาก)

(a) scandalous    (สแค้น-ดะ-เลิส)  (อื้อฉาว, ฉาวโฉ่, อัปยศอดสู, น่าอับอาย, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

(b) treacherous    (เทร้ช-เชอะ-เริส)  (ทรยศ, หักหลัง, อกตัญญู, ไม่มีสัจจะ, ไร้สัตย์, ขายเพื่อน, ขายชาติ, หลอกลวง, ไม่น่าไว้ใจ, มีเล่ห์เพทุบาย, อันตราย, ไม่ปลอดภัย)

(c) pleasurable; satisfying; delighting; fulfilling; rewarding    (น่าพอใจ-เป็นที่ถูกใจ-น่าสนุก-น่าสบายใจ; น่าพึงพอใจ; น่าปลาบปลื้มยินดี; ซึ่งบรรลุผล  หรือ ประสบความสำเร็จ; ให้รางวัล)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) ominous   (อ๊อม-มิ-เนิส)  (เป็นลางร้าย, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางสังหรณ์, เป็นลางบอกเหตุ)

(e) stringent    (สทริ๊น-เจิ้นท)  (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งระเบียบ, แน่นหนา, รุนแรง, รีบด่วน, ฉุกละหุก)

 

17. When human beings first turned to farming, they became intensely (adv.) concerned with the phenomenon of rain.

(เมื่อมนุษย์หันไปสู่การทำฟาร์ม (เพาะปลูก) ครั้งแรก  พวกเขาวิตกกังวล  อย่างมาก-อย่างรุนแรง-อย่างเข้มข้น-ลึกซึ้ง-หนาแน่น-เร่าร้อน-เอาจริงเอาจัง   เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของฝน)  (คือ  วิตกว่าจะมีฝนเพียงพอสำหรับการทำไร่ทำนาหรือไม่)

(a) unexpectedly    (อย่างไม่คาดฝัน, อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน, อย่างนึกไม่ถึง, อย่างประหลาดใจ, อย่างฉับพลัน)

(b) suddenly    (อย่างทันทีทันใด, อย่างฉับพลัน-กะทันหัน-รวดเร็ว-คาดคิดไม่ถึง-ไม่มีการเตือนมาก่อน)

(c) ambitiously    (อย่างทะเยอทะยาน, อย่างมักใหญ่ใฝ่สูง)

(d) deeply    (อย่างมาก, อย่างลึกซึ้ง, อย่างยิ่ง, อย่างลึก, อย่างลึกล้ำ, อย่างใจจดใจจ่อ)

(e) extravagantly    (อย่างฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-สิ้นเปลือง-มากเกินควร)

 

18. In the late 1800s Charlotte Gilman was a prominent (a) lecturer and writer on such theme as feminism and labor.

(ในปลายทศวรรษ  ๑๘๐๐  ชาร์ลอตต์  กิลแมน  เป็นนักบรรยายและนักเขียนที่  มีชื่อ เสียง-โด่งดัง-เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา-ยื่นออก-โผล่ออก    ในหัวข้อ (เรื่อง)  เช่น  ลัทธิสตรีนิยมและแรงงาน)

(a) an insightful    (ซึ่งเข้าใจอย่างถ่องแท้-ลึกซึ้ง, ซึ่งมองทะลุ)

(b) an interesting    (น่าสนใจ)

(c) a determined    (มุ่งมั่น, แน่วแน่, มีเจตนาแรงกล้า)

(d) a notable    (มีชื่อเสียง, เด่น, สะดุดตา, มีความสามารถ, น่าจดจำ, น่าสังเกต)

(e) an ingenious    (ชาญฉลาด, เก่ง)

 

19. In order to overcome (v) the Earth’s gravity and rise into the air, an aircraft must be acted on by a life force.

(เพื่อที่จะ  เอาชนะ-พิชิต-มีชัย-ถูกข่มขวัญ-ถูกครอบงำ-ปกคลุม   แรงโน้มถ่วงของโลกและขึ้นไปในอากาศ,  เครื่องบินจะต้องได้รับแรงกระทำอย่างมหาศาล)

(a) realize    (ตระหนัก, รู้ดี)

(b) defeat    (เอาชนะ, รบชนะ, แข่งชนะ, ทำให้พ่ายแพ้, ทำให้เสียหรือล้มเหลว, การได้ชัยชนะ, การทำให้พ่ายแพ้, ความพ่ายแพ้)

(c) diminish    (ลดน้อยลง, ทำให้ลดน้อยลง)

(d) flee    (หนี, หลบหนี)

(e) disseminate    (เผยแพร่, แพร่กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย)

 

20. In his will, Mr. Larson warned his children not to squander (สคว้อน-เดอะ) (v) their inheritance.  

(ในพินัยกรรมของเขา,  มิสเตอร์ลาร์สัน  เตือนลูกๆ ของเขามิให้   ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย-ใช้สิ้นเปลือง-ถลุง   มรดกของพวกตน)

(a) intrude    (บุกรุก, ล่วงล้ำ)

(b) compile    (คัม-ไพล่)  (รวบรวม, เรียบเรียง)

(c) waste or spend foolishly   {ใช้ (เงิน, เวลา) อย่างสิ้นเปลือง  หรือ  ใช้ (เงิน-เวลา-แรงงาน) อย่างโง่เขลา}

(d) disburse    (จ่ายเงิน)

(e) surmount    (เอาชนะ, พิชิต, ปีน, ป่าย, ขึ้น, อยู่เหนือ, อยู่ข้างบน, ข้าม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 312)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The whole house was filled with the aroma (อะ-โร้-ม่ะ) (n) of coffee and garlic. 

(บ้านทั้งหลังเต็ม (อบอวล) ไปด้วย  กลิ่นหอม-ความหอม  ของกาแฟและกระเทียม)

(a) trauma (ทร้อ-ม่ะ)     (ความชอกช้ำทางจิตใจ, การบาดเจ็บ, แผลบาดเจ็บ, ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ)

(b) forgiveness    (การให้อภัย, การยกโทษให้)

(c) memory    (ความทรงจำ)

(d) distress    (ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย, ความเศร้าโศกเสียใจ, ความลำบาก, ภัยพิบัติ)

(e) fragrance    (เฟร้-เกริ้นซ)  (กลิ่นหอม, ความหอม)  

 

2. Her parents were very wealthy (a), and generous as well.

(พ่อแม่ของเธอ  มั่งคั่ง-ร่ำรวย-รวย-มั่งมี-มากมาย-อุดมสมบูรณ์   มาก  และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยเช่นกัน)

(a) curious    (อยากรู้อยากเห็น)

(b) ambiguous    (กำกวม, คลุมเครือ, มีความหมายหลายอย่าง, เข้าใจยาก)

(c) grateful    (ขอบคุณ, รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

(d) affluent    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(e) belligerent    (บะ-ลิ้จ-เจอ-เริ่นท)  (กระหายสงคราม, ชอบสงคราม, ทำสงคราม, มุ่งร้าย, ชอบตีรันฟันแทง, ก่อสงคราม, เกี่ยวกับสงคราม)

 

3. Nineteenth-century movements to improve sanitation occurred simultaneously (ไซ-มัล-เท้-เนียส-ลี่) (adv.) in several European countries.

(ขบวนการหรือการเคลื่อนไหวในศตวรรษที่  ๑๙  ที่จะปรับปรุงด้านสุขอนามัย  เกิดขึ้น  อย่างพร้อมๆ กัน-ในเวลาเดียวกัน-ในขณะเดียวกัน    ในหลายๆ ประเทศในยุโรป)

(a) suddenly    (ในทันทีทันใด)

(b) spontaneously    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน, โดยทันที)

(c) gradually    (ทีละน้อย)

(d) concurrently    (อย่างพร้อมๆ กัน, ในเวลาเดียวกัน)

(e) cautiously    (ค้อ-ชัส)  (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ, อย่างละเอียด)  

 

4. Young people, both male and female, like to roam (v) the streets at night.

(คนวัยรุ่น, ทั้งชายและหญิง, ชอบที่จะ   เดินเตร่ (โดยไม่มีจุดหมาย)-ท่องเที่ยว-ท่องเที่ยวไปเรื่อย   (ไป) ตามถนนในเวลากลางคืน)  (“Roam”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “การเดินเตร่, การท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวไปเรื่อย)

(a) excel    (อิค-เซ่ล)  (ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า)

(b) abbreviate    (ย่อให้สั้น, ย่อความ)   

(c) discriminate    (แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง, เลือกปฏิบัติ)

(d) aggregate    (แอ๊ก-กริ-เกท)  (รวมตัว, รวบรวม, สรุป, ไหลไปรวมกัน)

(e) wander    (ว้อน-เดอะ)   (เตร็ดเตร่, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, พเนจร, เถลไถล)

 

5. The vast majority of animals leave no trace (n) of their existence after their passing.

(สัตว์ส่วนใหญ่เป็นจำนวนมากมิได้ทิ้ง   รอย-ร่องรอย-รอยเท้า-รอยทาง-ทางเล็ก-ปริมาณเล็กน้อยมาก   ของการดำรงอยู่ของมัน  หลังจากที่มัน (เดินทาง) ผ่านพ้นไป)

 (a) ruins    (ซากปรักหักพัง, สถานที่ปรักหักพัง, ความพินาศ, ความหายนะ, ความย่อยยับ, ความล่มจม, การทำลาย, การล้มละลาย)

(b) foundations    (รากฐาน, มูลฐาน, มูลนิธิ)

(c) parts    (ส่วนต่างๆ, ชิ้นส่วน)

(d) remnants    (ส่วนที่เหลือ, สิ่งที่ทิ้งเอาไว้, เศษ, เศษเล็กเศษน้อย, เศษผ้า, เดน)

(e) enmity    (เอ๊น-มิ-ที่)  (ความเป็นปฏิปักษ์, ความเกลียด, ความมีใจเป็นศัตรู หรือมุ่งร้าย, ความรู้สึกต่อต้าน) 

 

6. In 1897, President Grover Cleveland vetoed an immigration bill that required a literacy (n) test.

(ในปี  ๑๘๙๗, ประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลีฟแลนด์ (ของสหรัฐฯ) ใช้สิทธิยับยั้งพระราช บัญญัติการอพยพเข้าประเทศ (สหรัฐฯ)  ซึ่งกำหนดให้ต้องทดสอบ   การรู้หนังสือ-ความสามารถอ่านออกเขียนได้)

(a) standard intelligence    (ความเฉลียวฉลาด (สติปัญญา) มาตรฐาน)

(b) reading and writing    (การอ่านและเขียน)

(c) current affairs    (เหตุการณ์ปัจจุบัน)

(d) physical and mental health    (สุขภาพกายและจิต)

(e) language proficiency    (ความคล่องแคล่ว (เชี่ยวชาญ) ด้านภาษา)

 

7. The song Yankee Doodle was originally sung by British troops to ridicule (ริด-ดิ-คิวล) (v) the American colonists.

(เพลง “แยงกี้ ดูเดิล” ถูกร้องแต่ดั้งเดิม (แรกเริ่ม) โดยกองทหารอังกฤษ  เพื่อที่จะ  เยาะเย้ย-หัวเราะเยาะ-หยอกล้อ-ยั่วเย้า   ชาวอาณานิคมอเมริกัน)  (ซึ่งอังกฤษปกครองอยู่ในขณะนั้น  ก่อนที่ชาวอาณานิคมจะประกาศเอกราชจากอังกฤษ  และก่อตั้งเป็นประเทศสหรัฐฯ)  (เพลงนี้เป็นเพลงปลุกใจให้รักชาติของคนอเมริกัน)

(a) give inspiration to    (ให้แรงบันดาลใจกับ)

(b) entertain    (ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความบันเทิง, ทำให้สนุกสนาน, ต้อนรับ, รับรองแขก)

(c) make fun of    (ล้อเลียน, หัวเราะเยาะ, หยอกล้อ)

(d) discourage    (ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ)

(e) conquer    (ค้อง-เค่อะ)  (ปราบ, พิชิต, ชนะ)

 

8. The American Medical Association has called for the sport of boxing to be banned (v).

(สมาคมแพทย์อเมริกันได้เรียกร้องให้กีฬาชกมวยถูก   ห้าม-สั่งห้าม-ประกาศห้าม-ประ ณาม-สาปแช่ง-ขับออกนอกศาสนา)  (กริยาช่องที่   คือ  “Ban”)

(a) regulated    (ควบคุม, ดูแล, ปรับ, ทำให้เป็นระเบียบ, วางระเบียบ, กำหนด, บัญญัติ)

(b) studied    (ศึกษา)

(c) penalized    (ลงโทษ, ปรับเปรียบเทียบ)

(d) reorganized    (จัดระเบียบใหม่, ปฏิรูป, ปรับปรุง, รวบรวมใหม่)

(e) forbidden    (ห้าม, ยับยั้ง, ไม่อนุญาต, ขัดขวาง, ทำให้เป็นไปไม่ได้)  (กริยา   ช่อง  คือ  “Forbid, Forbade, Forbidden”)

 

9. Over the years, countless (a) storytellers have been narrating tales that entertain their listeners as well as teach them a lesson.

(เป็นเวลาหลายปี (จนถึงปัจจุบัน),  นักเล่านิทาน (จำนวน)   มากมาย-เหลือคณานับ-สุดที่จะนับได้   ได้เล่าเรื่องราว (นิทาน) ซึ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟัง  เช่นเดียวกับสอนบทเรียน (คติสอนใจ) ให้กับพวกเขา)

(a) educated    (มีการศึกษา)

(b) elderly    (สูงอายุ, ชรา)

(c) innumerable    (มากมาย, เหลือคณานับ)

(d) lying    (โกหก, พูดปด)

(e) keen    (หลักแหลม, กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น, คม, แหลม, คมกริบ, ไวมาก, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม)

 

10. Cowbirds will lay eggs in the nests of other birds if those nests are left unattended (a).

(นกคาวเบิร์ด  (มีสีดำและชอบอยู่ใกล้ฝูงปศุสัตว์)  จะวางไข่ในรังของนกอื่นๆ  ถ้ารังเหล่านั้นถูกปล่อยทิ้งไว้ (โดย)   ไม่ได้รับการดูแล-ไม่ได้รับการเอาใจใส่-ไม่ได้รับความสนใจ-ไม่ได้รับการเชื่อฟัง)  (หมายถึง  ถ้านกเจ้าของรังทิ้งรัง  หรือ  ไม่คอยระมัดระวัง  หรือ ไม่ดูแลเอาใจใส่รังของมัน)

(a) unwanted    (ไม่มีใครต้องการ)

(b) disorganized    (ไม่เป็นระเบียบ, สับสน)

(c) unaccompanied    (ไม่มีผู้ติดตาม, ไม่มีเพื่อน, คนเดียว)

(d) disorderly    (ไม่เป็นระเบียบ, ยุ่งเหยิง, สับสน, ขัดต่อความสงบสุข  และศีลธรรมอันดีของประชาชน)

(e) unguarded    (ไม่มีการป้องกัน (ไม่ระมัดระวัง  หรือ ดูแลเอาใจใส่), เผลอ, เปิดเผย)

 

11. Bill’s caution prompted (v) him to ask many questions before he consented.  

{ความระมัดระวัง (รอบคอบ) ของบิล  กระตุ้น-สนับสนุน-ให้กำลังใจ-ถือหาง-บอกบท    ให้เขาถามคำถามมากมาย  ก่อนเขาจะยินยอม (ยอมทำตาม, คล้อยตาม, เห็นด้วย)}

(a) convicted    (ตัดสินว่าได้กระทำผิด, พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด)

(b) beheaded    (ตัดศีรษะ, บั่นคอ)

(c) ruined    (รู้-อิ้น  หรือ  รู้-เอิ้น)  {ทำลายย่อยยับ, ทำลายเหลือแต่ซาก, ทำลาย (ตึก, อาคาร, อนาคต, ชื่อเสียง)}

(d) stimulated; incited    (กระตุ้น, ส่งเสริม, เร้า, เร้าใจ, ปลุกใจ, เป็นตัวกระตุ้น, ชูกำลัง;  กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น)   

(e) belittled   (ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม, ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, ทำให้ด้อยค่า)

หมายเหตุ   -   “Prompt”  เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “กระตุ้น, ยุยง, เตือน, สนับสนุน ฯลฯ”  แต่เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “รวดเร็ว, ตรงเวลา, ซึ่งทำในทันที”

 

12. Gallup, New Mexico, a city that borders on a large Navajo Indian reservation, is recognized (เรค-เคิก-ไนซ) (v) as the American Indian capital of the United States. 

(แกลลัพ,  รัฐนิวเม็กซิโก,  ซึ่งเป็นเมืองทีมีเขตแดนติดต่อกับเขตสงวนขนาดใหญ่สำหรับอินเดียนแดงเผ่านาวาโจ  ได้รับการ  รู้จัก-ยอมรับ-จำได้-สำนึก-แสดงว่ารู้จักหรือเห็นคุณค่า   ในฐานะเมืองหลวงของชาวอินเดียนแดงอเมริกันของสหรัฐฯ)

(a) advertised    (โฆษณา)

(b) registered    (เรส-จิส-เทอร์)  (ลงทะเบียน)

(c) stigmatized    (ตราหน้า, ทำให้มีมลทิน, ประณาม, ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ตีตรา, ประทับตรา)

(d) known    (รู้, รู้จัก, ทราบ)

(e) harmonized    (ทำให้ผสมกลมกลืนกัน, ทำให้เข้ากัน-ประสานกัน-ปรองดองกัน, ประสานกัน, ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน)

 

13. If we could eliminate losses from people who defraud (ดิ-ฟร้อด) (v) the government, tax rates could be lowered.

(ถ้าเราสามารถขจัดความสูญเสีย (เสียหาย) จากผู้คนผู้ซึ่ง  โกง-ฉ้อโกง-ต้มตุ๋น-หลอกลวง   รัฐบาล,  อัตราภาษีก็จะสามารถลดต่ำลงได้)  (เพราะมีเงินเหลือเข้ารัฐมากขึ้น  รัฐจึงเก็บภาษีน้อยลง)

(a) flatter    (ประจบ, ยกยอปอปั้น, สอพลอ)

(b) bribe    (ไบร้บ)  (ติดสินบน, ให้สินบน)

(c) exonerate    (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)   

(d) swindle    (โกง, ฉ้อโกง, หลอกต้ม, หลอกลวง)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การโกง-ฉ้อโกง-หลอกต้ม-หลอกลวง)

(e) bolster    (หนุนค้ำ, รอง, ทำให้สูงขึ้น, ยก, สนับสนุน, ค้ำ, ค้ำจุน, เสริม, หมอนรอง, หมอนรองชั้นล่าง, เหล็กคานรถ, ลูกยางแท่นเครื่อง)

 

14. The struggle (n) between native peoples and colonial governments has been central to the politics of many Third World countries.

(การต่อสู้-การดิ้นรน-การแข่งขัน   ระหว่างคนพื้นเมืองเชื้อชาติต่างๆ  และรัฐบาลที่ล่าอาณานิคม (หรือ ปกครองอาณานิคม)  เป็นแก่นกลาง (หรือ มีความสำคัญ) ต่อการเมืองของประเทศในโลกที่    จำนวนมาก) 

(a) competition    (การแข่งขัน, คู่แข่ง)

(b) negotiation    (การเจรจา)

(c) conflict    (การต่อสู้, การขัดแย้ง, การทะเลาะ, การสู้รบ, สงคราม, การเป็นปรปักษ์)

(d) interaction    (ปฏิสัมพันธ์, การมีความสัมพันธ์หรือกิจกรรมร่วมกัน)

(e) ambush    (แอ๊ม-บุช)  {(คำนาม)   ๑. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย,  ๒. ที่ซุ่มโจมตีหรือคอยดักทำร้าย,  (คำกริยา) ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย)} 

 

15. There is no alternative (n); the president must approve the bill if Congress passes it. 

(ไม่มี  ทางเลือก-อีกทางหนึ่ง-อีกวิธีหนึ่ง-ของที่จะเลือก-วิธีการที่พอจะเลือกได้,   ท่านประธานาธิบดีจะต้องเห็นชอบกับพระราชบัญญัติ  ถ้าสภาผ่านมันออกมา)

(a) doubt    (ความสงสัย, ข้อกังขา, ความไม่แน่ใจ, ความสนเท่ห์)

(b) mistake    (ความผิด)

(c) other choice    (ทางเลือกอื่น)

(d) chance of agreement    (โอกาสของความตกลงกัน  หรือเห็นพ้องกัน)

(e) conspiracy    (การสมคบคิดกันกระทำความผิด, การสมรู้ร่วมคิดกันทำความชั่ว)

 

16. Not wishing to act hastily, the governor pondered (v) the problems for days.  

(ไม่ปรารถนาจะทำอย่างรีบเร่ง,  ท่านผู้ว่าฯ  ไตร่ตรอง-พิจารณา-ครุ่นคิด-คำนึง   ปัญหาต่างๆ เป็นเวลาหลายวัน)

(a) cannibalized    {(คน) กินเนื้อคน, (สัตว์) กินสัตว์จำพวกเดียวกัน, ใช้อะไหล่จากเครื่องหนึ่งไปใส่ให้กับอีกเครื่องหนึ่ง)}

(b) considered carefully    (พิจารณา-ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ)

(c) regretted   (ริ-เกร้ท-ทิด)  (เสียใจ, สลดใจ, ความเสียใจ, ความสลดใจ) 

(d) demoralized     (ทำให้เสียขวัญ-เสียกำลังใจ, ทำให้ระส่ำระสาย)

(e) repudiated    (ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอมรับ (ว่าเป็นของตน), ทอดทิ้ง)

 

17. The death of her husband was a calamity (คะ-แล้ม-มิ-ที่) (n) which left Mrs. Cynthia numb.  

(ความตายของสามีเธอเป็น  ความหายนะ-เคราะห์ร้าย-ภัยพิบัติ   ซึ่งทิ้งให้มิสซิสซินเธีย  มึนงง-ทำอะไรไม่ถูก)

(a) beneficiary   (ผู้ได้รับประโยชน์)

(b) disaster   (ดิ-ซาส-เทอะ)  or great misfortune    (ความหายนะ, ความล่มจม, ภัยพิบัติ  หรือ  โชคไม่ดีอย่างยิ่ง)

(c) probity   (โพร้  หรือ  พร้อบ-บิ-ที่)    (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรง มา)

(d) tycoon    (ไท-คู่น)    (นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก)

(e) fable    (นิทานแฝงคติ, เรื่องไม่จริงหรือแต่งขึ้นมา)

 

18. The merit (เม้อ-ริท) (n) of a sales tax is that it decreases government’s reliance on income taxes.  

(ข้อดี-คุณความดี-ความดีเลิศ-บุญกุศล   ของภาษีการขาย (สินค้า)  ก็คือว่า  มันช่วยลดการพึ่งพาอาศัยของรัฐบาลที่มีต่อภาษีเงินได้  -  จากพลเมือง)

(a) virtue    (เว้อร์-ชู่)  (คุณงามความดี, คุณความดี, ศีลธรรม, ความถูกต้อง, ความบริสุทธิ์, คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ, กำลังวังชาของชาย)

(b) surplus    (ส่วนเกิน, ส่วนล้น, จำนวนที่เกินหรือล้น, เงินที่เหลือ)

(c) accommodation    (อะ-คอม-โม-เด๊-ชั่น)  (สิ่งอำนวยความสะดวกหรือความต้องการ, การปรับตัว, การต้อนรับ, การจัดหาที่พัก, ที่พัก, การปรองดอง)

(d) compatriot    (คัม-เพ้-ทรี-เอิท)  (เพื่อนร่วมชาติ, คนชาติเดียวกัน)

(e) grievance    (กรี๊-เวิ่นซ)  (ความไม่พอใจ, ความข้องใจ, ข้อข้องใจ)

(f) prudence    (พรู้-เดิ้นซ)  (ความรอบคอบ, ความฉลาด, ความสุขุม, ความระมัดระวัง, การมองการณ์ไกล, การประหยัด-มัธยัสถ์)

 

19. In early New England, elementary education was fostered (v) for religious purposes.

(ในภาคนิวอิงแลนด์  (รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ)  ยุคแรกๆ,  การศึกษาขั้นประถมศึกษาได้รับการ  สนับสนุน-เลี้ยงดู-อุปถัมภ์-ให้กำลังใจ   ด้วยวัตถุประสงค์ทางด้านศาสนา)

(a) protected    (คุ้มครอง, ป้องกัน)

(b) promoted    (สนับสนุน, ส่งเสริม, เลื่อนชั้น, กระตุ้น, ก่อการ, ก่อตั้ง)

(c) conserved    (อนุรักษ์, ประหยัด, ออม, รักษาเอาไว้)

(d) eradicated    (ขจัด, ทำให้หมดไป)

(e) assimilated    (ดูดซึม, ย่อย, เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้, เอาอย่าง, ทำให้เหมือน, ทำให้คล้ายกัน, กลายเป็นเหมือน)

 

20. Penicillin quickly supplanted (v) the sulfa drugs in the treatment of bacterial diseases.

(เพนนิซิลลิน  เข้าแทนที่-แทนที่-แย่งที่   ยาซัลฟาอย่างรวดเร็ว  ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับแบคทีเรีย)

(a) was added to    (ถูกเพิ่มเข้ากับ)

(b) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(c) provided support for    (ให้การสนับสนุนแก่)

(d) replaced    (แทนที่)

(e) surpassed    (เหนือกว่า, ดีกว่า, ข้าม, แซง (รถ), เลย, ล้ำ, เกิน, เลยเถิด)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 311)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. He was removed (v) from his position as head of the bus company.

(เขาถูก  ปลดออก-ไล่ออก-เอาออก-ย้าย-โยกย้าย-ถอด (หมวก)-ขนของ-ลบ-ขจัด-กำจัด-ปลดเปลื้อง-ฆ่า   จากตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้าของบริษัทรถประจำทาง)

(a) approved    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(b) distinguished    (บอกความแตกต่าง, แยกความแตกต่าง)

(c) recovered   (ได้คืนมา, เอาคืน, ฟื้นหรือหายจากอาการเจ็บป่วย, คืนสู่ภาวะปกติ)

(d) ousted    (เอาซท)  (ปลดออก, ไล่ออก,  ขับไล่, ขับออก, เพิกถอน, ชิง, เบียด, แย่ง)

(e) enriched    (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, ประดับ, ตกแต่ง, เพิ่มคุณค่า, เพิ่มความสำคัญ, ทำให้คุณภาพดีขึ้น)

 

2. Formerly (adv.), in the United States, many nurses worked as private-duty nurses rather than in hospitals.

(เมื่อก่อนนี้-แต่ก่อนนี้-สมัยก่อน-ในระยะแรกเริ่ม,   ในสหรัฐฯ, นางพยาบาลจำนวนมากทำงานเป็นพยาบาลที่ทำหน้าที่เป็นส่วนตัว (ตามบ้านเรือน  หรือสำนักงาน) มากกว่า (ที่จะทำงาน) ในโรงพยาบาล)

(a) Strictly    (อย่างเคร่งครัด, อย่างเข้มงวด)

(b) Officially    (อย่างเป็นทางการ, เกี่ยวกับสำนักงาน หรือภาระหน้าที่การงาน)

(c) Previously    (เมื่อก่อนนี้, แต่ก่อนนี้)

(d) Periodically    (เป็นระยะๆ, เป็นช่วงเวลา, เป็นช่วงๆ, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นเวลา, โดยตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา)

(e) Superbly    (อย่างดีเยี่ยม, อย่างยอดเยี่ยม)

 

3. X-rays are basically (adv.) a form of radiation.

(เอกซเรย์  โดยพื้นฐานแล้ว   เป็นรูปแบบหนึ่งของการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)

(a) definitely    (อย่างแน่นอน, เด็ดขาด)

(b) fundamentally    (เป็นรากฐาน, เป็นพื้นฐาน, เป็นส่วนสำคัญ, เป็นแหล่งแรกเริ่ม)

(c) probably    (บางที, เป็นไปได้, น่าจะเป็นไปได้, ค่อนข้างแน่, คงจะ, น่าจะเกิดขึ้น)

(d) frequently    (บ่อยๆ)

(e) elaborately    (อย่างสลับซับซ้อน, อย่างประณีต)

 

4When she heard the news, she was overcome with grief (n).

(เมื่อเธอได้ยินข่าว  เธอถูกครอบงำ (ปกคลุม, เอาชนะ, พิชิต)  ด้วย  ความโศกเศร้า-ความระทมทุกข์-ความคับข้องใจ-ความยุ่งยาก)

(a) terror    (ความน่าหวาดกลัว, ความสยองขวัญ, ความหวาดกลัว)

(b) sorrow    (ความเศร้าโศกเสียใจ)

(c) fury    (ความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ)

(d) emotion    (อารมณ์, ความสะเทือนใจ, ความรู้สึกโกรธ ดีใจ รัก เกลียด และอื่นๆ)

(e) abbreviation    (การย่อให้สั้น, การทำให้สั้น)

 

5. The population of our town has been stationary (a) for a decade.

(ประชากรของเมืองของเราได้   ไม่เปลี่ยนแปลง-อยู่ในสภาพเดิม-หยุดนิ่ง-หยุดอยู่กับที่-ไม่เคลื่อนที่   เป็นเวลา    ทศวรรษ (๑๐ ปี) แล้ว)

(a) inadequate    (ไม่พอเพียง)

(b) not changing in size, number or activity    (ไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องขนาด, จำนวน หรือกิจกรรม)

(c) minute    (ไม-นิ้วท)  (เล็กมาก, ละเอียดยิบ)

(d) adorable    (น่าเคารพ, น่านิยม, น่ารักใคร่หลงใหล)

(e) lucid    (ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, สว่าง, โปร่งใส, เข้าใจได้ง่าย, มีเหตุผล)

 

6. The modern world is inundated (อิ๊น-อัน-เดท) (v) with competing propaganda and counterpropaganda.

(โลกสมัยใหม่ถูก  ทำให้เต็มไปด้วย-ท่วมท้น-(น้ำ) ท่วม-ไหลบ่า   ไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ  และการโฆษณาชวนเชื่อตอบโต้  ซึ่งแข่งขันกัน)

(a) balanced    (สมดุล, ทำให้สมดุล)

(b) protected    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(c) overwhelmed    (ครอบงำ, ปกคลุม, มีชัยท่วมท้น, ทำให้ตกตะลึงมาก, ล้มล้าง, ทำลาย)

(d) contaminated    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

(e) accumulated    (อะ-คิ้ว-มิว-เลท)  (รวบรวม, สะสม, เพิ่มพูน, กอง)

 

7. Because the crocodile is accustomed to a tropical climate, it becomes lethargic (ลิ-ธ้าร์-จิค) (a) at temperatures below 60 degrees Fahrenheit.

(เพราะว่าจระเข้คุ้นเคยกับภูมิอากาศแบบเขตร้อน  มันจะ  เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ซึม-ง่วง   ที่อุณหภูมิต่ำกว่า  ๖๐  องศาฟาเรนไฮต์)   (เนื่องจากมันรู้สึกเย็น)

(a) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน)

(b) chilly    (เย็นเยือก)

(c) sickly    (อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิดสะเอียน)

(d) snappish    (หุนหันพลันแล่น, ฉุนเฉียว, อารมณ์ร้อน)

(e) pugnacious    (พัก-เน้-เชิส)  ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบชกต่อย, ชอบต่อสู้, ชอบต่อยตี) 

 

8. The witty (a) columns of Erma Bombeck are published in newspapers throughout the United States.

(คอลัมน์   สนุกหรือขบขันในแบบฉลาด-เฉลียวฉลาด-มีไหวพริบ-มีความรู้-รอบรู้   ของเออร์มา บอมเบ็ค  ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศสหรัฐฯ)  (เออร์มา บอมเบ็ค  (๑๙๒๗ – ๑๙๙๖) เป็นนักเขียนเรื่องขำขันชาวอเมริกัน  ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงมากสำหรับคอลัมน์ของเธอในหนังสือ พิมพ์  ซึ่งพรรณนาเกี่ยวกับชีวิตในบ้านแถบชานเมืองอเมริกัน  ระหว่าง  ๑๙๖๐ – ๑๙๙๐  นอกจากนั้น  บอมเบ็คยังเขียนหนังสืออีก  ๑๕  เล่ม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็น  “Bestseller”)

(a) successful    (ประสบความสำเร็จ)

(b) lengthy    (ยาวมาก, (คำพูด) ยืดยาวเกินไป, น้ำท่วมทุ่ง)

(c) humorous    (ตลก, ขบขัน, ในเชิงตลก, ซึ่งมีนิสัยเป็นคนตลก)

(d) sensible    (ฉลาด, มีเหตุผล, มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ, รู้สึกไวต่อสิ่งกระตุ้น)

(e) concise    (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

 

9. Astronomers have found the first evidence (n) that gravity waves exist.

(นักดาราศาสตร์ได้พบ  พยานหลักฐาน-หลักฐาน-พยานบุคคล-วัตถุพยาน-ความชัดแจ้ง  ชิ้นแรก  ว่าคลื่นแรงโน้มถ่วงมีอยู่)

(a) examination    (การสอบ, การตรวจสอบ, การทดสอบ, การสอบสวน)

(b) thesis    (ข้อวินิจฉัย, ข้อสมมติ, ข้อสรุป, บทความ, บทความวิจัย, วิทยานิพนธ์)

(c) denial    (การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ, การบังคับใจตัวเอง, การไม่ยอมตามใจตัวเอง)

(d) proof    (หลักฐาน, พยาน, การพิสูจน์, การตรวจทาน, การตรวจปรู๊ฟ, การทดลองพิมพ์)

(e) anecdote    (เกร็ดความรู้, เรื่องขำขัน หรือน่าสนใจ)

 

10. Paul Bunyan has been the subject of numerous tales (n).

(พอล บันแยน  ได้เป็นหัวเรื่องของ   นิทาน-นิยาย-เรื่องเล่าลือ-คำเล่าลือ-เรื่องโกหก-คำนินทา-จำนวนทั้งหมด   มากมาย)  (พอล บันแยน  เป็นยักษ์ในตำนานพื้นบ้านอเมริกัน  เป็นเรื่องเล่าที่เกิดจากการแต่งขึ้นของคนผิวขาวที่อพยพมาบุกเบิกดินแดนอเมริกาในตอนต้นศตวรรษที่  ๑๘  ในพื้นที่แถบรัฐเมน, โอกลาโฮมา, มิชิแกน และมินนิโซตา,  พอล บันแยน  เป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง  ทรหดอดทน  และกำลังวังชามหาศาล)

(a) songs   (เพลง)

(b) speeches    (คำพูด, สุนทรพจน์, การพูด, คำบรรยาย, ภาษา)

(c) statues    (สแท้ช-ชู)  (รูปปั้น, รูปสลัก, รูปแกะสลัก, รูปหล่อ)

(d) gossips    (การนินทา, การซุบซิบ, การคุยเล่น, คนที่ชอบนินทาคน, คำนินทา, คำซุบซิบ)

(e) stories    (นิทาน, นิยาย, เรื่องเล่าลือ, เรื่องราว, เทพนิยาย, ประวัติ, พงศาวดาร, การบรรยาย, การเล่านิยาย, การโกหก, เรื่องโกหก)

 

11. When the fight was over, the underdog emerged (อิ-เมิ้ร์จ) (v) the winner.  

(เมื่อการต่อสู้จบสิ้นลง  ผู้ที่เสียเปรียบ (ผู้ที่เป็นเบี้ยล่าง)  ปรากฏออกมา-โผล่ออกมา-ออกมา-มีตัวตน   เป็นผู้ชนะ)

(a) emigrated    (อพยพ, อพยพออกนอกประเทศ)  

(b) remunerated    (ริ-มิ้ว-เนอะ-เรท-ทิด)  (จ่ายให้, ชดใช้, ตอบแทน, ให้รางวัล)

(c) came into view; came out; appeared    (ปรากฏหรือโผล่ออกมาให้เห็น; ออกมา; ปรากฏ)

(d) remonstrated    (เร้ม-เมิน-สเทรท  หรือ  ริ-ม้อน-สเทรท)  (คัดค้าน, ทัดทาน, ประท้วง, โต้แย้ง, คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล)

(e) conquered    (ค้อง-เค่อะ)  (ปราบ, เอาชนะ, พิชิต, ได้ชัยชนะ, ยึดได้)

 

12. The majority of our club members would not consent (v) to raise the dues.  

(สมาชิกชมรมของเราส่วนใหญ่  จะไม่   ยินยอม-เห็นชอบ-อนุญาต   ให้ขึ้นค่าธรรมเนียม)

(a) agree; approve    (ตกลง-ยินยอม; เห็นชอบ-เห็นพ้อง-อนุมัติ)

(b) anticipate    (คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดการณ์ล่วงหน้า, ทำนาย)

(c) surrender    (ยอมแพ้, ยอม, ยอมจำนน, ยอมตาม, ตามใจ, สละ, ละทิ้ง, คืน, ยกเลิก, มอบตัว, การยอมแพ้-ยอมจำนน-ยอมตาม-มอบตัว-สละ-ละทิ้ง)

(d) contravene    {ขัดแย้ง, ต่อต้าน, ละเมิด (กฎหมาย)}

(e) vanish    (แว้น-นิช)  (อันตรธาน, หายไป, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่, กลายเป็นศูนย์)

 

13. His qualifications for the research assistantship are indisputable (a).

(คุณสมบัติของเขาสำหรับการเป็นผู้ช่วยวิจัยเป็นสิ่ง  ที่โต้แย้งไม่ได้-ที่ปฏิเสธไม่ได้-ที่ไม่อาจเถียงได้)  (คือ  เหมาะสมอย่างมากๆ)

(a) fraudulent    (ฟร้อ-ดู-เลิ่นท)  (หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง, สำคัญ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ค้าง, ยังไม่ได้ชำระ, ยังคาราคาซังอยู่)

(c) unquestionable    (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัย, ไม่มีปัญหา, ไม่มีข้อยกเว้น)  (คือ  เหมาะสมอย่างยิ่ง)

(d) invalid    (ไม่สมบูรณ์, ใช้การไม่ได้, ไม่มีผลบังคับ, โมฆะ, อ่อนแอ, ไร้กำลัง)

(e) gullible    (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย)

 

14. Geronimo was a renowned (ริ-เนานด์) (a) chief of the Apache tribe.

(เจอโรนิโมเป็นหัวหน้าเผ่าที่  มีชื่อเสียง-มีกิตติศัพท์เลื่องลือ   ของ (อินเดียนแดง) เผ่าอปาเช่)

(a) a youthful    (ซึ่งอยู่ในวัยหนุ่ม)

(b) a knowledgeable    (มีความรู้)

(c) an eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง)

(d) an inventive    (ซึ่งชอบประดิษฐ์คิดค้น)

(e) gracious    (กรุณา, ปรานี, เมตตา, สุภาพ, มีมารยาท, สง่างาม, สวยงาม, เรียบร้อย)

 

15. The police took drastic (แดรส-ทิค) (a) measures to end the crime wave.

(ตำรวจใช้มาตรการที่  รุนแรงมาก-ดุเดือดมาก-เข้มงวดมาก-อย่างสุดขีด   เพื่อยุติคลื่นอาชญากรรม)

(a) lenient    (ลี้-เนี่ยนท  หรือ  ลี้น-เยิ่นท)  (ผ่อนผัน, โอนอ่อน, กรุณา, ปรานี)

(b) mendacious    (โกหก, มดเท็จ, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่แท้, ปลอม)

(c) very strong and severe; very significant and noticeable   (เข้มข้นและรุนแรงมาก; สำคัญมากและสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน)  

(d) precocious    (แก่แดด, แก่เกินวัย, โตเกินวัย, ฉลาดเกินวัย)

(e) parsimonious    (ตระหนี่, ขี้เหนียว)

 

16. The scientist’s grandiose (แกร๊น-ดี-โอส) (a) plan was to build a huge shopping center on the surface of the moon.

(แผนการที่  โอ้อวด-โม้มาก-ยิ่งใหญ่-หรูหรา-สง่างาม   ของนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้น  คือ  การสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่บนพื้นผิวของดวงจันทร์)

(a) judicious    (ฉลาด, เข้าท่า, มีวิจารณญาณดี)

(b) meticulous    (ละเอียดถี่ถ้วน)

(c) absurdly exaggerated    (คุยโม้ หรือโอ้อวดอย่างไร้สาระ)

(d) resourceful    (รับมือกับปัญหาได้ทุกรูปแบบ, หัวใส, เจ้าความคิด)

(e) insipid    (จืดชืด, ไร้รสชาติ, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, (คน) จืดชืด)

 

17. The torrential rains were relentless (a), eventually creating a deluge.

(ฝนซึ่งเทกระหน่ำลงมา   ไม่หยุดหย่อน-ไม่ผ่อนผัน-ไม่ยอมผ่อนปรน-ไม่ไว้หน้า-ทรหด-บึกบึน   (และ) ในที่สุดได้ทำให้เกิดน้ำท่วม)

(a) earnest    (เอิ๊น-นิสท)  (เอาจริงเอาจัง, กระตือรือร้น, เคร่ง)

(b) eccentric    (พิกล, พิลึกกึกกือ, วิตถาร)

(c) contented    (พอใจ)

(d) continuous; unstoppable    (ต่อเนื่องกันไป;  ไม่รู้จักหยุด)

(e) dreadful    (เดร๊ด-ฟุล)  (น่ากลัว)

 

18. Bill did not hope to become a millionaire; all he wanted to do was remain solvent (ซ้อล-เวิ่นท) (a).

(บิลมิได้หวังจะเป็นเศรษฐี  ทั้งหมดที่เขาต้องการทำ  คือ  ยังคง  สามารถชำระหนี้ได้ (ไม่ล้มละลาย)-สามารถละลายน้ำได้)

(a) innocuous    (ปลอดภัย, ไม่มีอันตราย)

(b) dim    (มัว, ไม่สว่าง)

(c) not broke or bankrupt; able to pay one’s bills    (ไม่ถังแตกหรือล้มละลาย; สามารถจ่ายบิลของตัวเองได้)

(d) bizarre    (บิ-ซาร์)  (แปลก, พิกล, พิลึก, ประหลาด)

(e) gloomy    (มืด, มัว, หม่นหมอง, เศร้า, เซ็ง)

หมายเหตุ  -  Insolvent”  =   “ถังแตก, ล้มละลาย

 

19. This is the fifth consecutive (a) weekend that I have spent working, and I am a bit fed up with it. 

(นี่เป็นสุดสัปดาห์ที่  ติดต่อกัน-ติดๆกัน-ต่อเนื่องกัน-ตามกันมา-เป็นลำดับ   ที่ผมได้ใช้เวลาทำงาน  และผมรู้สึกสะอิดสะเอียน (เบื่อ, รังเกียจ) นิดหน่อยกับมัน)  (หมายถึง  กับการทำงานวันสุดสัปดาห์)

(a) lengthy    (ยืดเยื้อ, ยาวนาน, ใช้เวลามาก)

(b) laborious    {ใช้แรงงานมาก, (งาน) หนัก, ยาก, ลำบาก, ต้องใช้ความพยายามมาก, อุตสาหะ}

(c) successive    (ต่อเนื่อง, ติดๆกัน, เป็นลำดับ, ตามลำดับ, ตามหลัง, รับช่วง)

(d) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(e) prolific    {โพร-ลิฟ-ฟิค)  (ออกลูกมาก, มีลูกมาก, มีผลดก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน-นักประพันธ์) มีผลงานมาก}

 

20. A covert (คัฟ-เวิร์ท) (a) military operation is one the public knows nothing about.

(การปฏิบัติการทางทหาร  ซึ่งหลบซ่อน-ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับๆ-แอบแฝง   เป็นสิ่งที่สาธารณชนไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย)

(a) haughty    (ฮ้อ-ทิ่)  (เย่อหยิ่ง, หยิ่งผยอง)

(b) weary    (เวี้ยร์-ริ)  (เหนื่อยอ่อน, เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า)

(c) fabulous    (แฟ้บ-บิว-เลิส)  (น่าอัศจรรย์, ไม่น่าเชื่อ, เหลือเชื่อ)

(d) secret; hidden    (ลับๆ; ซ่อนเร้น)

(e) exhausted    (อิค-ซ้อส-ทิด)  (หมดแรง, เปลี้ย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 310)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. In 1946, controversy mounted (v) as special-interest groups asked that large numbers of refugees be admitted to the United States.

(ในปี  ๑๙๔๖  การโต้เถียง (การอภิปราย)   เพิ่มขึ้น-มากขึ้น-ปีนขึ้น-ขึ้นม้าหรือสัตว์อื่น-ลุกขึ้น-ยกขึ้น-วางยาม   เมื่อกลุ่มผลประโยชน์พิเศษขอร้องว่า  ให้รับผู้ลี้ภัยจำนวนมากเข้ามาในสหรัฐฯ)

(a) slackened    (หย่อนยาน, ทำให้หย่อนยาน, คลาย, หลวม, ปล่อย, กลายเป็นช้า, เนือย, เบาลง, อ่อนลง, ทำให้ช้า)

(b) intensified    (รุนแรงขึ้น, เข้มข้นขึ้น, หนาแน่นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น)

(c) was restrained    (ถูกระงับยับยั้ง, ถูกจำกัด, ถูกควบคุม, ถูกห้ามปราม, ถูกหน่วงเหนี่ยว, ถูกรั้ง)

(d) emerged    (ปรากฏออกมา, ออกมา, โผล่ออกมา, มีตัวตน)

(e) terminated    (สิ้นสุดลง, จบสิ้น, จบลง, ยุติ, ทำให้ยุติ, ทำให้สิ้นสุด)

 

2. The ordinary (a) land snail moves at the rate of about two inches per minute.

(หอยทากบก  ธรรมดา-ปกติ-สามัญ-พื้นๆ-ระดับต่ำ-ต่ำกว่าปกติหรือค่าเฉลี่ย   เคลื่อนที่ในอัตราประมาณ    นิ้วต่อนาที)

(a) expert    (เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีประสบการณ์)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ, ผู้มีประสบการณ์, มือปืนชั้นเยี่ยมยอด)

(b) colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีภาพสีสดใส, น่าตื่นเต้น, ตรึงใจ, มีเสน่ห์)

(c) common    (ธรรมดา, สามัญ, ร่วมกัน, ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว, พร้อมกัน, เหมือนกัน, สาธารณะ)

(d) huge    (ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล)

(e) tasty    (มีรสชาติ, มีรสดี, อร่อย, มีรสนิยมดี)

 

3. Insect pests are among the leading (a) causes of crop failure.

(โรคระบาดที่เกิดจากแมลง  อยู่ในบรรดาสาเหตุ   สำคัญที่สุด-ชั้นนำ-ชั้นแนวหน้า-นำ หน้า-หัวหน้า-ชี้นำ-นำทาง   ของการไม่เจริญเติบโตของพืช)

(a) expected    (ซึ่งถูกคาดหวัง)

(b) natural    (โดยธรรมชาติ, เหมือนธรรมชาติ, เกี่ยวกับธรรมชาติ, ธรรมดา, ตามธรรมดา, โดยกำเนิด, แต่กำเนิด, ไม่มีมารยา)

(c) least    (น้อยที่สุด, ต่ำที่สุด)

(d) chief    (สำคัญที่สุด, หลัก)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  หัวหน้า, นาย, ผู้นำ, ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุด)

(e) possible    (อาจเป็นได้, เป็นไปได้)

 

4. After the big flood, most houses were extensively devastated (v) while the government was trying to help the flood victims.

(หลังน้ำท่วมใหญ่  บ้านส่วนใหญ่ถูก  ทำลายล้าง-ล้างผลาญ   อย่างกว้างขวาง  ในขณะที่รัฐบาลกำลังพยายามช่วยเหลือเหยื่อน้ำท่วม)

(a) repaired    (ซ่อมแซม, ซ่อมปะ, แก้ไข, ปฏิสังขรณ์, ฟื้นฟู, รักษา, เยียวยา, ชดเชย, ชดใช้)

(b) established    (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, ทำให้เป็นที่ยอมรับ, พิสูจน์)

(c) abominated    (เกลียดชัง, เกลียดอย่ารุนแรง)

(d) rehabilitated    (ปรับปรุง (อาคาร) ให้แข็งแรงดังเดิม, พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

(e) ruined    (ทำให้พินาศ, ทำลายให้ล่มจม, ทำให้ย่อยยับ, ทำให้ล้มละลาย, ประสบความหายนะ-ล่มจม, ย่อยยับ, ล้มละลาย)

 

5. The National Industrial Recovery Act was designed to spur (v) industry.

(พระราชบัญญัติฟื้นฟูอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ของสหรัฐฯ) ถูกออกแบบเพื่อ   กระตุ้น-เร่ง-กระตุ้นม้าด้วยเดือยรองเท้า-ลงปฏัก-ห้อตะบึง-ห้อเหยียด-(ไก่ชน) ตีด้วยเดือยไก่   อุตสาหกรรม)

(a) tax    (จัดเก็บภาษี, ทำให้เกิดภาระหน้าที่, ประเมินค่า, ประณาม, ด่า, ตำหนิ)

(b) stimulate    (กระตุ้น, ส่งเสริม, เร้าใจ, เร้า, ปลุกใจ, กระตุ้นประสาท, ชูกำลัง, เป็นตัวกระตุ้น)

(c) censure    (เซ้น-เช่อะ)  (ตำหนิ, ติเตียน, ด่า, ว่า, วิจารณ์อย่างรุนแรง)

(d) rebuke    (ว่ากล่าว, ตำหนิ, ประณาม, ดุ, ดุด่า, ต่อว่า)

(e) inhibit    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม)

 

6. She was not cognizant of the ramification (n) of her mistake.

(เธอมิได้ตระหนักถึง (รู้ถึง-รับรู้)   ผลลัพธ์-การแตกกิ่งก้านสาขา-กิ่งก้าน-สาขา   ของความผิดของเธอ)

(a) damage    (ความเสียหาย, ค่าเสียหาย, ทำให้เสียหาย)

(b) result    (ผลลัพธ์)

(c) severity    (ซี-เวี้ย-ริ-ที่)  (ความรุนแรง, ความหนักหน่วง, ความเข้มงวดกวดขัน, ความเคร่ง, การเอาจริงเอาจัง, การลงโทษอย่างรุนแรง)

(d) repetition    (การทำซ้ำ, การพูดซ้ำ, สำเนา, เรื่องซ้ำ, จำลอง, การท่อง, การบรรเลงซ้ำ)

(e) scandal    (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอับอาย, การนินทาป้ายร้าย)

 

7. Auto accidents maim (v) many persons each year.

(อุบัติเหตุรถยนต์   ทำให้พิการ-ทำให้เสียแขนขา-ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป   แก่บุคคลจำนวนมากในแต่ละปี)

(a) commence    (เริ่มต้น)

(b) cripple    (ทำให้พิการ, ทำให้เป็นง่อย, ทำให้หยุดชงัก, เดินขาเป๋)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  คนหรือสัตว์ที่พิการ, คนขาเป๋, คนง่อย)

(c) supersede    (แทนที่)

(d) muster    (รวบรวม, ชุมนุม, รวมแถว, การชุมนุม-รวมพล-รวบรวม-รวมแถว, กลุ่มคนดังกล่าว)

(e) quell    (ปราบปราม, ระงับ)

 

8. Madame Curie was completely engrossed (a) in her work.

(มาดามคูรี่ (นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง)   หมกมุ่น-ค่ำเคร่ง   อย่างเต็มที่ในงานของเธอ)  (“Engrossed”  เป็นคำคุณศัพท์  ที่มาจาก กริยาช่องที่  )

(a) fatigued    (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย)

(b) absorbed    (ที่หมกมุ่น, ที่ตั้งอกตั้งใจ)

(c) fruitful    (ประสบความสำเร็จ, ได้ผล, มีผลดก)

(d) confused    (สับสน, งงงวย)

(e) wary    (แว้-รี่)  (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู)

 

9. Billy’s mother had only one immutable (a) rule; no dancing on the dinner table.

(แม่ของบิลลี่มีกฎซึ่ง   เปลี่ยนแปลงไม่ได้-ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   อยู่เพียงข้อเดียว  นั่นคือ  ต้องไม่เต้นรำบนโต๊ะอาหาร)

(a) unchangeable    (ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้)

(b) imminent    (จวนจะเกิด, ใกล้จะเกิด)

(c) illicit    (ผิดกฎหมาย, ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ)

(d) ignominious    (น่าอัปยศ, น่าอับอาย, น่าขายหน้า)

(e) idyllic    (ไอ-ดิ๊ล-ลิค)  (ที่งดงามอย่างเรียบๆ, มีเสน่ห์ในแบบบ้านนอก, สงบแบบธรรมชาติ)

 

10. Asked why he discards (v) his family traditions, Mr. Forbs remains mute (มิ้วท).  

{ถูกถามว่าทำไมเขา  ละทิ้ง-ทิ้ง-ปฏิเสธ  จารีตหรือประเพณีดั้งเดิมของครอบครัว,  มิสเตอร์ฟอร์บสยังคงเงียบ (นิ่งเฉย, ไม่พูด, ไม่ปริปาก, ใบ้, พูดไม่ได้)}

(a) impairs    (ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ทำให้เลวลง, ทำให้อ่อนแอ, ลดคุณค่า)

(b) thinks over    (พิจารณา, คิดทบทวน)

(c) throws aside   (ทิ้ง, ทิ้งขว้าง, โยนออกไป)

(d) conceals    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

(e) assaults    (โจมตี, จู่โจม, เล่นงาน)

 

11. The governor’s impromptu (a) remarks caused his political party much embarrassment. 

(คำพูด  ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน-ไม่ได้ซ้อมมาก่อน-กะทันหัน-ทันควัน- (ว่ากลอน) สดๆ   ของท่านผู้ว่าฯ  ทำให้เกิดความกระดากอาย (กระอักกระอ่วน)  แก่พรรคการเมืองของเขา (พรรคฯ ที่เขาสังกัด) เป็นอย่างมาก)

(a) forceful    (มีพลัง, มีอำนาจ, เด็ดเดี่ยว)

(b) unrehearsed   (ซึ่งไม่ได้ฝึกซ้อมหรือซ้อมทำ, ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน)

(c) unrestrained    (ซึ่งไม่ได้ระงับยับยั้ง-ชั่งใจ)

(d) absurd    (เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ)

(e) garrulous    (พูดมาก, ชอบจ้อ)

 

12. The orchid is an exotic (อิก-ซ้อท-ทิค) (a) plant to see blooming in most North American gardens.

(กล้วยไม้เป็นพืช   ผิดธรรมดา-ไม่ใช่ของพื้นเมือง-มาจากต่างประเทศ-ประหลาด   ที่เห็นเบ่งบานในสวนในทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่)

(หมายถึง  กล้วยไม้มิใช่พืชพันธุ์พื้นเมืองในอเมริกา  แต่เป็นพืชเมืองร้อน  ดังนั้น  ที่เห็นมันเบ่งบานขึ้นมาได้ในสวนในอเมริกา  จึงไม่ใช่เรื่องปกติ  ซึ่งในกรณีนี้  ถือเป็นข้อยกเว้นที่มิใช่เรื่องปกติทั่วไป)

(a) a common    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป, รวมกัน)

(b) a colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีสีฉูดฉาด)

(c) a beautiful    (สวยงาม)

(d) an unusual    (ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

(e) an obsolete    (อ๊อบ-ซะ-ลีท)  (พ้นสมัย, ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว, เก่าคร่ำครึ)    

 

13. For some people, it may take most of their lifetime to discover what natural talent (n) they were born with.

(สำหรับบางคน  มันอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของพวกเขา  ที่จะค้นพบว่า  ตนเองเกิดมาพร้อมกับ   พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ-บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ-กลุ่มคนที่มีความสามารถ   ทางธรรมชาติอะไรบ้าง)

(a) personality    (บุคลิกภาพ)

(b) ambition    (ความทะเยอทะยาน, ความปรารถนา, ความมักใหญ่ใฝ่สูง)

(c) gift    (พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, ของขวัญ, สิ่งที่ให้ด้วยความสมัครใจ)

(d) phenomena    (ปรากฏการณ์, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่ประทับใจ, บุคคลที่ประทับใจ, คนที่ยอดเยี่ยม)

(e) resources    (ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังคน, กำลังวัตถุ)

 

14. They are taught to persist (v) in doing something until it is finished.

(พวกเขาถูกสอนให้   ยืนกราน-ยืนหยัด-พากเพียร   ในการทำบางสิ่งบางอย่าง  จนกระทั่งมันสำเร็จ)

(a) run away from it    (วิ่งหนีไปจากมัน)

(b) keep trying at it    (พยายามทำมันไปเรื่อยๆ)

(c) want to eliminate it    (ต้องการกำจัดมันให้สิ้นซาก)

(d) tolerate it to the end    (อดทนกับมันไปจนจบ)

(e) leave it for good    (จากมันไปอย่างถาวร  หรือ ตลอดกาล)

 

15. A computer is a device for handling or processing information.

(คอมพิวเตอร์เป็น  อุปกรณ์-เครื่องมือ  สำหรับจัดการ  หรือโปรเซสข้อมูล)

(a) tool    (อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง, เครื่องกล)

(b) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(c) tension    {ความตึงเครียด, ความตึง (ของเชือก)}

(d) counterfeit    (การทำปลอม, ของปลอม)

(e) opposition    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย, พรรคฝ่ายค้าน)

 

16. It teaches him to discriminate (v) between right and wrong.

(มันสอนให้เขา  แยกแยะ-แบ่งแยก-วินิจฉัย-เลือกที่รักมักที่ชัง-ตัดสินโดยใช้เหตุผล    ระหว่างสิ่งที่ถูกและผิด)

(a) discuss    (ประชุมปรึกษาหารือ, ถกปัญหา)

(b) display    (แสดง)

(c) consume    (บริโภค, ใช้, กิน, ทำลาย)

(d) distinguish    (แบ่งแยก, จำแนก, วินิจฉัย, รู้ถึงข้อแตกต่าง, แสดงความแตกต่าง, ทำให้แตกต่าง, ทำให้เด่น, กระทำตัวดีเป็นพิเศษ)

(e) abhor    (แอ็บ-ฮ่อร์)  (เกลียด, รังเกียจ, ชิงชัง)

 

17. Most diabetic patients are advised to take innocuous (อิน-น้อค-คิว-เอิส) (a) food, like that cooked with a little amount of sugar or without sugar at all.

(ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ได้รับการแนะนำให้รับประทานอาหาร   ไม่มีอันตราย-ไม่เป็นภัย-ไม่เป็นพิษ-ไม่น่ากลัว-ซ้ำซาก-น่าเบื่อหน่าย-ไม่กระตุ้น-ขาดรสชาติ   เช่น  อาหารที่ปรุงด้วยน้ำตาลเพียงเล็กน้อย  หรือไม่มีน้ำตาลเลย)

(a) incoherent    (อิน-โค-เฮี้ย-เริ่นท)  (ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ไม่เข้ากัน, ไม่เกาะติดกัน) 

(b) prestigious    (เพรส-ทิ้จ (หรือ ที้) -เจิส)  (มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ) 

(c) harmless    (ไม่มีภัย, ไม่เป็นอันตราย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ) 

(d) ferocious    (เฟ-โร้-เชิส)  (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, ไม่เชื่อง) 

(e) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, ฉูดฉาด, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

(f) prolific    (โพร-ลิ้ฟ-ฟิค)  (มีลูกดก-ผลดก, ออกลูก-ผลมาก, มีผลมาก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน) ที่มีวัตถุดิบในการเขียนมาก) 

 

18. Jane’s gloomy nature hinders (v) her relationships with other people.

(ลักษณะ (นิสัย) แบบซึมเศร้า (ห่อเหี่ยวใจ-มองโลกในแง่ร้าย) ของเจน  เป็นอุปสรรค-ขัดขวาง-กีดขวาง-หยุดยั้ง   ความสัมพันธ์ของเธอกับคนอื่นๆ)

(a) exterminates    (ทำลายสิ้น, กำจัดให้สิ้น, ถอนราก, ขุดรากถอนโคน) 

(b) contaminates    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

(c) hampers    (เป็นอุปสรรค, ขัดขวาง, หยุดยั้ง, ทำให้ชะงัก, สอดแทรก, ตัด, สิ่งกีดขวาง)

(d) decapitates    (ตัดศีรษะ)

(e) sympathizes    (เห็นอกเห็นใจ)  

 

19. The collapse (n)of the stock market in 1929 signaled the beginning of the Depression. 

(การล้มลง หรือทรุดลง-ภาวะทรุดโทรม   ของตลาดหุ้นในปี  ๑๙๒๙  ส่งสัญญาณการเริ่มต้นของการถดถอยทางเศรษฐกิจ  -  ในอเมริกา)

(a) rise    {การเพิ่มขึ้น, การขึ้น (ของดวงอาทิตย์)}

(b) rebirth    (การเกิดใหม่, การเกิดอีกครั้ง)

(c) debt    (เด๊ท)  (หนี้สิน)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความเสื่อมถอย, ภาวะล้มละลาย, ความล้มเหลว-ไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, บุคคลหรือสิ่งที่ล้มเหลว)

(e) fluctuation    (การขึ้นๆลงๆ, การเปลี่ยนแปลง, การไม่มีเสถียรภาพ, การผันแปร, การแกว่งไปมา)

 

20. The police were baffled as to who was responsible for the homicide (ฮ้อม-มิ-ไซด) (n).  

(ตำรวจรู้สึกสับสน (งุนงง) เกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ  การฆาตกรรม-การฆ่าคน-ฆาตกร)  (คือ  ใครเป็นคนลงมือฆ่า)

(a) bankruptcy    (การล้มละลาย)

(b) felony    (เฟ้ล-โล-นี่)  (ความผิดอาญาร้ายแรง  เช่น  ฆาตกรรม,  วางเพลิง,  ข่มขืน)

(c) murder    (การฆาตกรรม, สิ่งที่ยากมากหรืออันตรายมาก)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  ฆ่า, ฆ่าอย่างป่าเถื่อน, ทำลาย, ทำให้เสียหรือเสื่อม)

(d) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง)  

(e) coercion    (โค-เอ๊อ-เชิ่น)  (การบังคับ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 309)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Atrocious (อะ-โทร้-เชิส) (a) treatment of inmates instigated a riot in the prison. 

(การปฏิบัติที่  โหดร้าย-ทารุณ-ชั่วร้าย-น่ากลัว-ดุร้าย-เลวร้าย   ต่อนักโทษ  ยั่วยุหรือก่อให้เกิดการจลาจลในเรือนจำ)

(a) Indulgent    (ผ่อนปรน, ตามใจ, หมกมุ่น, หลงผิด, ที่ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา)

(b) Massive    (มากมาย, ใหญ่โต)

(c) Brutal    (ทารุณ, โหดร้าย)

(d) Comprehensive    (กว้างขวาง, ครอบคลุม, กินวงกว้าง)

(e) Perspicacious    (เพอร์-สพิ-เค้-เชิส)  (ปัญญาเฉียบแหลม, สายตาแหลมคม)

 

2. Windows in early New England houses were large enough to provide only minimal light and ventilation (n).

(หน้าต่างในบ้านทางภาคนิวอิงแลนด์ในยุคแรกๆ  ใหญ่เพียงพอที่จะให้แสงและ  การระบายลม-อากาศ  ผ่านเข้าไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น)

(a) decoration    (การตกแต่ง, การประดับประดา)

(b) air    (อากาศ)

(c) safety    (ความปลอดภัย)

(d) sunshine    (แสงอาทิตย์)

(e) aversion    (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างแรง)

 

3. The metal becomes fragile (แฟร้จ-ไจล) (a) at cold temperatures and breaks easily. 

(โลหะนั้นจะ  เปราะ-หักง่าย-แตกง่าย-เสียหายง่าย-อ่อนแอ-บอบบาง   ที่อุณหภูมิเย็น  และแตกหักได้ง่าย)

(a) soft    (อ่อนนุ่ม, อ่อน, นิ่ม, นิ่มนวล, ละมุนละไม, อารี, อ่อนโยน, สบาย, อบอุ่นใจ, (เครื่องดื่ม) ที่ไม่มีแอลกอฮอล์)

(b) malleable    (สามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้, ดัดแปลงได้, เปลี่ยนแปลงได้)

(c) brittle    (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย, งอไม่ได้)

(d) tactile    (สัมผัสได้, แตะได้)

(e) substantive    (สำคัญ, มีแก่นสาร, มีตัวตน, มีเนื้อหา, แท้จริง, มากมาย, ยิ่งใหญ่)

 

4. She is a contemporary (a) writer who has received much critical acclaim. 

(เธอเป็นนักเขียน  สมัยปัจจุบัน-ในยุคสมัยหรือรุ่นเดียวกัน   ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ (หรือ ต้อนรับ) ในแบบวิพากษ์วิจารณ์)

(a) realistic    (เป็นจริง, เกิดได้จริง, สมจริงสมจัง)

(b) witty    (มีสติปัญญา, เฉลียวฉลาด, มีไหวพริบ, มีความรู้, รอบรู้)

(c) modern    (ทันสมัย, ปัจจุบัน)

(d) colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีชีวิตชีวา)

(e) enterprising    (ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม, กล้าได้กล้าเสีย, แคล่วคล่อง) 

 

5. The law is hard to enforce as few people agree (v) with it.

(กฎหมายนี้ใช้บังคับยาก  เนื่องจากมีน้อยคนที่  ตกลง-เห็นพ้อง-ยอมรับ-เห็นด้วย-ยินยอม-สนับสนุน-ลงรอย   กับมัน)

(a) comply    (เชื่อฟัง, ทำตาม, ยินยอม)

(b) compete    (แข่งขัน)

(c) reprimand    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(d) commence    (เริ่มต้น)

(e) perturb    (ก่อกวน, ทำให้ยุ่งยากใจ, ทำให้ไม่สบายใจ)

 

6. The Dial, edited by Margaret Fuller, was among the first influential (a) magazines published in the United States.

( “เดอะ ไดแอล”  ซึ่งเขียน (ตรวจสอบ-เปลี่ยนแปลง-แก้ไข) บทบรรณาธิการ  โดยมาร์กาเร็ต ฟุลเลอร์   เป็นหนึ่งในบรรดาวารสารที่   มีอิทธิพล-มีอำนาจชักจูง-มีผลกระทบกระเทือน-มีผลสะท้อน   เล่มแรกๆ  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในสหรัฐฯ)

(a) profitable    (ทำกำไร, มีกำไร, เป็นประโยชน์)

(b) imaginative    (ช่างจินตนาการ, ซึ่งคิดเอาเอง, ไม่เป็นความจริง)

(c) illustrated    (ซึ่งถูกแสดงด้วยภาพ)

(d) important    (มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก, มีฐานะสูง, สำคัญ, มีความหมาย)

(e) beneficial    (เบน-นิ-ฟิ้-เชิ่ล)  (ให้ประโยชน์, ให้คุณ)  

 

7. As the city grew, it encroached (เอน-โคร้ช) (v) on the countryside surrounding it.

(ขณะที่เมืองขยายตัว,  มัน  ล่วงล้ำ-บุกรุก-ล่วงละเมิด-ล่วงเกิน   พื้นที่ที่เป็นชนบทซึ่งล้อมรอบมัน)

(a) exterminated    (ทำลาย, ทำลายอย่างสิ้นซาก)

(b) emitted    (ปล่อยหรือส่งออกมา  เช่น  ควัน, ก๊าซ ฯลฯ)

(c) trespassed    (บุกรุก, รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, ละเมิด, ล่วงเกิน)

(d) circulated    (หมุนเวียน)

(e) evacuated    {อพยพ, ขนย้าย  (คนจากที่น้ำท่วมหรือไฟไหม้), ถอนตัวออกจาก}

(f) perforated    (เจาะ, เจาะเป็นรู)

 

 8. We hope to commence (v) our work by next week.   

(เราหวังที่จะ  เริ่ม-เริ่มต้น-ริเริ่ม-ได้รับปริญญา  งานของเราในสัปดาห์หน้า)

(a) terminate    (สิ้นสุดลง, ทำให้สิ้นสุด)

(b) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ, ชักช้า)

(c) start    (เริ่มต้น)

(d) apologize    (ขอโทษ)

(e) entice    (เอน-ไท้ซ)  (ชักจูง, ล่อใจ, ยั่วยวนใจ, หลอกลวงให้ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

 

9. Be cautious (a) about showing your anger so openly.

(จง   ระมัดระวัง-รอบคอบ-ละเอียด   เกี่ยวกับการแสดงความโกรธของคุณอย่างเปิดเผยมากเกินไป)

(a) irrelevant    (อิ-เร้ล-ลิ-เวิ่นท)  (ไม่ตรงประเด็น)

(b) expert    (เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, เก่ง)  (ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญ)

(c) careful; circumspect    (รอบคอบ-ระมัดระวัง; รอบคอบ-ระมัดระวัง-ละเอียดรอบคอบ)

(d) customary    (ซึ่งเป็นปกติวิสัย, ซึ่งทำกันมา, อย่างที่เคยปฏิบัติกัน, เหมือนอย่างที่เคยทำมา)

(e) qualified    (มีคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิ ตามที่ต้องการ, เหมาะสม)

 

10. It is vital (a) to keep an accurate record of every transaction.

(มัน  จำเป็น-สำคัญ-จะขาดเสียมิได้-จำเป็นสำหรับชีวิต-เกี่ยวกับความเป็นความตาย-กระฉับกระเฉง-มีพลังงาน-มีชีวิตชีวา-มีกำลัง   ที่จะต้องเก็บรักษาประวัติ (หรือ บันทึก) ที่ถูกต้อง  ของการทำธุรกรรมทุกชนิด)

(a) necessary    (จำเป็น, สำคัญ, ไม่มีทางอื่น)

(b) insignificant    (ไม่สำคัญ, ไม่มีความหมาย, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป)

(c) excessive    (มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น)

(d) stubborn    (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ดันทุรัง)

(e) impervious    (ไม่สะดุ้งสะเทือน, ไม่หวั่นไหว, ไม่รู้สึกรู้สา)

 

11. Detectives used precaution (n) before entering the bomb’s vicinity.

(นักสืบใช้   การระมัดระวังล่วงหน้า   ก่อนเข้าไปในบริเวณของระเบิด)

(a) foresight; measures taken beforehand    (การมองเห็นหรือความคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงหน้า; มาตรการที่ใช้ล่วงหน้า (เพื่อป้องกันมิให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น)  -  หมายถึง การระมัดระวังล่วงหน้านั่นเอง)

(b) vandalism    (การทำลายทรัพย์สินของรัฐ หรือเอกชนแบบคนมือบอน หรือเพื่อความสนุก, การทำลายศิลปะ,  วัฒนธรรม หรือ วรรณคดีของชาติอื่น)

(c) specimen    (ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ เช่น  เลือด น้ำลาย อสุจิ, แบบอย่าง, ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง, ตัวอย่างในการทดลอง, ข้อมูลสำหรับตรวจสอบ)

(d) scandal    (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าอับอาย)  (เช่น  การทุจริต,  การคบชู้สู่สาว,  การลอบทำแท้ง)

(e) destitution    (ความยากจนอย่างมาก, ความอดอยาก, ความขาดแคลน)

 

12. When there is a dearth (เดิร์ธ) (n) of food, many people may starve.

(เมื่อมี  ความขาดแคลน-ความไม่เพียงพอ-ความอดอยาก-ภาวะข้าวยากหมากแพง   ของอาหาร,  ผู้คนจำนวนมากอาจอดตาย) 

(a) injection    (การฉีดยา, การฉีดความคิดสู่บุคคล)

(b) lack; scarcity    (การขาดแคลน, ความไม่มี, ความไม่เพียงพอ; ความขาดแคลน, การมีน้อย, การหายาก)

(c) custody    (การดูแล, การอารักขา, การปกครอง, การควบคุม, การคุมขัง, การเก็บรักษา)

(d) chore    (ชอร์)  (งานเล็กๆน้อยๆ, งานบ้าน, งานประจำที่น่าเบื่อ เช่น งานทำความสะอาดบ้าน  งานในไร่นา)

(e) avalanche    (แอฟ-วะ-ลานซ)  (ภาษาฝรั่งเศส)  (หิมะ  ดิน หรือหินถล่ม, สิ่งที่พังทลายลงมา)

 

13. The boy who had lived with wolves for fifteen years lacked even the most rudimentary (a) social skills.

(เด็กชายผู้ซึ่งอาศัยอยู่กับหมาป่าเป็นเวลา  ๑๕  ปี  ไม่มีแม้กระทั่งทักษะทางสังคม  ขั้น ต้น-ขั้นพื้นฐาน-ขั้นมูลฐาน-ขั้นต่ำ-แรกเริ่ม-ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่   ที่สุด)  (คือ  ขาดพื้นฐานทางสังคมขั้นต่ำที่สุด  เนื่องจากไปคลุกคลีกับหมาป่าถึง  ๑๕  ปี)

(a) covert    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ลับ)

(b) basic; crude    (พื้นฐาน; หยาบ (มิได้ขัดเกลา), ยังไม่ผ่านกรรมวิธี)

(c) ambivalent    (ยังไม่ตัดสินใจ, สองจิตสองใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)

(d) tranquil    (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, ไร้ความยุ่งยาก)

(e) beneficial    (ให้ประโยชน์, ให้คุณ)

 

14. Tom was reluctant to pledge (v) his loyalty to his new girlfriend.

(ทอมไม่เต็มใจที่จะ  ให้คำมั่นสัญญา-ปฏิญาณ-ค้ำประกัน-วางมัดจำ-ดื่มอวยพร   ความซื่อสัตย์ของเขาต่อแฟนสาวคนใหม่)

(a) rehearse    (ริ-เฮิ้ซ)  (ซ้อม)

(b) aggravate    (ทำให้แย่ลง)

(c) promise    (สัญญา, ให้คำมั่น)

(d) mingle    (ผสม, ปะปน, คลุกเคล้า, คบหา)

(e) demolish    (ดิ-ม้อล-ลิช)  {รื้อ (สิ่งก่อสร้าง), ทำลาย, โค่น}

 

15. The rivalry (ไร้-เวิล-รี่) (n) between the two construction companies was obvious.

(การแข่งขันกัน-การชิงดีชิงเด่น-การเป็นคู่ต่อสู้กัน-การตีเสมอ   ระหว่างบริษัทก่อสร้าง แห่งนั้น  เห็นได้อย่างชัดเจน)

(a) cooperation    (ความร่วมมือ)

(b) compromise    (ค้อม-พระ-ไมซ)  (การประนีประนอม, การยอมรับ, การยอมอ่อนข้อแก่กัน, การตกลงกันได้, สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง, ประนีประนอม, ยอม, พัวพัน, อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ)

(c) competition    (การแข่งขัน, การชิงชัย, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ, ผู้แข่งขัน)

(d) probity    (โพร้-บิ-ที่ หรือ พร้อบ-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา)

(e) stagnation    (การหยุดนิ่ง, การหยุดไหล, การอยู่เฉยๆ, การซบเซา, การหยุดเจริญ, การไม่เจริญ)

 

16. Like many other swamp birds, blue herons use wild grasses for shelter (n).  

(เหมือนกับนกตามหนองน้ำ-บึงชนิดอื่นๆ,  นกกระสาสีน้ำเงินใช้หญ้าป่าสำหรับเป็น  ที่กำบัง-ที่หลบภัย-ที่หลบซ่อน-ที่พักอาศัย-ที่ลี้ภัย-การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว)

(a) laying eggs    (การวางไข่)

(b) nourishment   (เน้อ-ริช-เมิ่นท)  (อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, การบำรุงเลี้ยง-บำรุงกำลัง)

(c) finding mates    (การหาคู่)

(d) cover    (สิ่งที่คุ้มกันภัย, สิ่งที่ปกคลุม, ฝาปิด)   

(e) subterfuge    (ซั้บ-เทอะ-ฟิวจ)  (คำอ้าง, ข้ออ้าง, วิธีการหลีกเลี่ยง, การบอกปัด, คำบอกปัด)

 

17. Knowledge of spelling is an integral (อิ๊น-ทิ-เกริ้ล) (a) part of writing in any language.

(ความรู้เรื่องการสะกดคำ  เป็นส่วน  จำเป็น-สำคัญ   ของการเขียนในภาษาใดๆ)

(a) erratic    (อิ-แร้ท-ทิค)  (เบี่ยงเบน, เอาแน่ไม่ได้, ไม่มีกฎเกณฑ์, ไม่มั่นคง, ไร้จุดหมายปลายทาง)

(b) prevalent    (มีอยู่ทั่วไป, ดาษดื่น, แพร่หลาย, เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป)

(c) eloquent    (พูดคล่อง  ชัดเจน  และน่าเชื่อถือ)

(d) vital; to be an essential or basic part of something    (จำเป็น, สำคัญ, ขาดมิได้; เป็นส่วนจำเป็นหรือพื้นฐานของบางสิ่ง)

(e) deficient    (ดิ-ฟิ้ช-เชิ่นท)  (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, บกพร่อง)

 

18. The diet of more than one-tenth of the world’s population cannot sustain (v) a person’s health.  

(อาหาร-โภชนาการของมากกว่า    ใน  ๑๐  ของประชากรของโลก  ไม่สามารถ  ค้ำจุน-ช่วยเหลือ-รักษาไว้-ผดุงไว้-ประคองไว้-รับภาระ   สุขภาพของบุคคล)  (คือ  มากกว่า ใน ๑๐ ของพลเมืองโลก  กินอาหารที่ไม่ช่วยบำรุงสุขภาพ  หรือ  ขาดอาหารนั่นเอง)

(a) maintain    (บำรุง, รักษาไว้, เกื้อกูล, ผดุงไว้, ธำรงไว้, ค้ำ, ยืนยัน)

(b) damage    (ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับอันตราย, เป็นภัย, เสียหาย)

(c) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(d) rejuvenate    (รี-จู๊-วิ-เนท)  (ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, ทำให้เป็นหนุ่มขึ้นอีก, ทำให้กลับเป็นหนุ่ม, ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้นอีก, ฟื้นคืน)

(e) recede    (ลด, ตกต่ำ, ถอย, ถอยห่าง, ถอยหลัง, ล่าถอย, ห่างออก)

 

19. It is futile (a) to argue with him once he has made up his mind.

(มัน  ไร้ผล-ไม่มีประโยชน์   ที่จะโต้เถียงกับเขา  เมื่อเขาได้ตัดสินใจลงไปแล้ว)

(a) helpful    (ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์)

(b) encouraging    (ซึ่งให้กำลังใจ, ซึ่งส่งเสริม)

(c) unpleasant    (ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่น่ายินดีหรือพอใจ)

(d) useless    (ไม่มีประโยชน์, ไม่ได้ผล, ใช้การไม่ได้)

(e) fertile    (ซึ่งมีดินดี, อุดมสมบูรณ์, ให้ลูกให้ผลได้, ซึ่งให้กำเนิด)

 

20. It is not easy to remain tranquil (แทร้ง-ควิล) (a) when events suddenly change your life. 

(มันไม่ง่ายที่จะยังคง  สงบ-สงบเงียบ-สงบสุข-ราบรื่น-ปราศจากสิ่งรบกวน   เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างทันทีทันใด)

(a) superior    (เก่งกว่า, เหนือกว่า, ดีกว่า)

(b) antagonistic    (เป็นปฏิปักษ์, มุ่งร้าย, เป็นศัตรู)

(c) ambivalent    (สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, มีความรู้สึกทั้งด้านลบและบวกต่อคนหรือสิ่งหนึ่งในเวลาเดียวกัน)

(d) serene    (สงบ, สงบเงียบ, ราบรื่น, เยือกเย็น, ปลอดโปร่ง, แจ่มใส)

(e) equivocal    (คลุมเครือ, ตีความได้มากกว่า ๑ อย่าง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL