หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 338)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. About a quarter (n) of the workers in the United States are employed in factories.

(ประมาณ  หนึ่งส่วนสี่-หนึ่งในสี่-เสี้ยว   ของคนงานในสหรัฐฯ  ได้รับการว่าจ้างในโรงงาน)

(a) fifteen minutes    (๑๕ นาที)

(b) three months    (๓ เดือน)

(c) third    (หนึ่งในสาม, ส่วนที่สาม, ลำดับที่สาม)

(d) fourth    (หนึ่งในสี่, ส่วนที่สี่, ลำดับที่สี่)

(e) tenth    (หนึ่งในสิบ, ส่วนที่สิบ, ลำดับที่สิบ)

(f) fifteenth    (หนึ่งในสิบห้า, ส่วนที่สิบห้า, ลำดับที่สิบห้า)

 

2. If wool is submerged in hot water, it tends to shrink (v).

(ถ้าสิ่งทอหรือเครื่องนุ่งห่มที่ทำด้วยขนแกะถูกแช่ (จุ่ม) ในน้ำร้อน,  มันมีแนวโน้มที่จะ  หดตัว-หลบหน้า-ตัวหด-ย่น-เหี่ยว-(ขนาด) ลดลง-ทำให้หดตัว-ทำให้ย่น-ทำให้ลดลง)

(a) smell    (มีกลิ่น, กลิ่นฟุ้ง, มีกลิ่นเหม็น, ปล่อยกลิ่น, มีร่องรอย, มีนัย, ดม, ดมกลิ่น, ตรวจสอบ, สังเกต, สืบสาว, )

(b) fade    (จางลง, อ่อนลง, หายไป, ค่อยๆ ตาย, (สี) เลือน, (สี) ตก, (ภาพ) ค่อยๆ ปรากฏขึ้นหรือหายไป, ทำให้สีตก, ทำให้ค่อยๆ หายไป)

(c) contract    (หด, ย่น, เกร็ง, ขมวด, ติด (โรค, นิสัย), ทำสัญญา)

(d) unravel    (คลี่คลาย, แก้ (เชือก, ปม, ปัญหา), ปลด, ปล่อย)

(e) swell    (บวม, พองตัว, ขยายตัว, โป่ง, ล้น, โตขึ้น, เพิ่มขึ้น, นูนขึ้น, ดังขึ้น, แรงขึ้น, คุยโวโอ้อวด, วางมาดใหญ่โต, ทำให้บวม (พองตัว, ขยายตัว), เพิ่มขนาด, เพิ่มกำลัง)

(f) melt    (ละลาย, หลอม, สูญไป, ผ่านไป, ใจอ่อน, เปลี่ยนเป็น)

 

3. Willie Mays, the renowned (ริ-เนานด) (a) American baseball player, hit 660 home runs in his professional career.

(วิลลี เมยส์, นักเบสบอลชาวอเมริกันซึ่ง  มีชื่อเสียง-มีกิตติศัพท์เลื่องลือ-มีเกียรติคุณ,   ทำได้  ๖๖๐  โฮมรันในอาชีพแบบมืออาชีพ (เชี่ยวชาญ, ชำนาญ) ของเขา)

(a) confident    (มั่นใจ, เชื่อมั่น, ซึ่งไว้วางใจ, กล้า, กล้าเกินไป)

(b) humble    (ถ่อมตัว, นอบน้อม, อ่อนน้อม, ต่ำต้อย)

(c) frank    (เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม, ไม่แอบแฝง, ด้วยน้ำใสใจจริง)

(d) celebrated; outstanding; famous; well-known; prominent; eminent; notable; noted; distinguished; notorious; lionized; publicized; illustrious    (มีชื่อเสียง, โด่งดัง, รุ่งโรจน์)  (ตอบได้ทุกคำ)

(e) enthusiastic   (กระตือรือร้น, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ, มีศรัทธาแรงกล้า)

(f) generous   (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

 

4. The Pacific Ocean and its contiguous (คัน-ทิ้ก-กิว-อัส) (a) seas cover more than one-third of the Earth.

(มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลซึ่ง  ติดกัน-ประชิดกัน   ของมัน  ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งในสามของ (พื้นที่ใน) โลก)  (หมายถึง  ทั้งส่วนที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำ)

(a) exquisite    (เอ๊คส-ควิ-ซิท)  (งดงาม, วิจิตร, ละเอียด, ประณีต, ยอดเยี่ยม)

(b) voluminous    (มากมาย, มโหฬาร, ใหญ่โต, เรื่องยาว, พูดเสียยืดยาว, พันหลายรอบ)

(c) adjoining; adjacent; neighboring; abutting; conterminous; proximate; propinquant    (ติดกับ, ประชิดกับ, ข้างเคียงกับ, ใกล้, ใกล้ชิด)  (ตอบได้ทุกคำ)

(d) glistening    (ระยิบระยับ, ส่องแสงแวววับ, สะท้อนแสง)

(e) vast    (วาสท  หรือ  แวสท)  (กว้างขวางมาก, ใหญ่โตมาก, มากมาย, มหึมา, ไพศาล)

(f) stormy    (มีลมพายุ, มีมรสุม, โกลาหล, สับสนวุ่นวาย, ดุเดือด, รุนแรง)

 

5. Perjury (เพ้อร์-จะ-รี่) (n) in a serious court case can result in life imprisonment.

(การให้การเป็นพยานเท็จ-การเบิกความเท็จ-การสาบานเท็จ   ในคดีในศาลซึ่งมีความร้ายแรง  อาจส่งผลให้ถูกจำคุกตลอดชีวิต)

(a) Destroying evidence    (การทำลายพยานหลักฐาน)

(b) Lying under oath    (การโกหกภายใต้การสาบาน)

(c) Aiding a criminal    (การช่วยเหลืออาชญากร)

(d) Threatening the jury    (การข่มขู่คุกคามคณะลูกขุน)

(e) Bribing a judge    (การติดสินบนผู้พิพากษา)

(f) Prosecution of suspects    (การฟ้องร้อง-ดำเนินคดีผู้ต้องหา)

 

6. The Shakers, an austere religious community, abhorred (v) ornamentation.

(เชคเค่อร์ส, ซึ่งเป็นชุมชนทางศาสนาที่เคร่งครัดในวินัย (หรือสมถะมาก),  เกลียดชัง-รังเกียจ-ชิงชัง   การประดับประดา-เครื่องประดับ)

(a) tolerated    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

(b) criticized    (วิพากษ์วิจารณ์)

(c) loathed; detested; abominated; hated; execrated; despised    (เกลียด, เกลียดชัง, ไม่ชอบ)  (ตอบได้ทุกคำ)

(d) envied    (อิจฉา, ริษยา)

(e) extoled    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(f) disapproved    (ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นชอบ, ไม่อนุมัติ, ไม่พอใจ, ไม่อนุญาต)

 

7. You must conform (v) to the rules or leave the club.

(คุณจะต้อง  ทำตาม-ทำให้สอดคล้องกับ-ปรับเข้ากับ-ทำให้เหมือนกับ-ทำให้เข้ากับ-เหมือน-ลงรอย   กฎระเบียบ  หรือมิฉะนั้นก็ออกจากชมรมไป)

(a) betray    (ทรยศ, หักหลัง, เอา (ความลับ) ไปเผย, เผย, แสดงออกซึ่ง)

(b) usurp    (ยู-เซิร์พ)  (ช่วงชิง, แย่งชิง, แย่งชิงอำนาจ, บุกรุก)

(c) oppose    (เออะ-โพส)  (คัดค้าน, แย้ง, ไม่เห็นด้วย, เป็นคู่แข่งของ, เป็นปรปักษ์ต่อ)

(d) comply; adapt    (ปฏิบัติตาม, ทำตาม; ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลง)

(e) withstand    (ทน, อดทน, ต่อต้าน, สกัด)

(f) comprehend    (เข้าใจ)

 

8. The mother insisted that the killing committed by her son had not been willful (wilful) (a), but the jury apparently believed that he had known what he was doing.

(แม่ยืนกรานว่าการฆ่าที่กระทำโดยลูกชายของตน  มิได้  จงใจ-มีเจตนา-โดยสมัครใจ-ดื้อรั้น-หัวแข็ง,   แต่คณะลูกขุนเชื่ออย่างแน่ชัดว่า  เขา (ลูกชาย) รู้ว่าเขากำลังทำอะไร)  (หมายถึง  รู้ว่ากำลังฆ่าคน)

(a) deliberate; obstinate    (มีเจตนา, จงใจกระทำ; ดื้อดึง, รั้น, เอาแต่ใจตนเอง)  (สำหรับ  “Obstinate”  เป็นความหมายของ  “Willful”  ในบริบทอื่น)

(b) inordinate    (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัว เอง)

(c) unanimous     (ยู-แน้น-นิ-เมิส)  (เป็นเอกฉันท์, ไม่มีข้อโต้แย้ง, มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) 

(d) terrible    (ร้ายแรง, น่ากลัว, สยองขวัญ, มหันต์)

(e) awesome    (อ๊อ-ซั่ม)  (น่ากลัว, น่ายำเกรง, ร้ายแรง, ดีเยี่ยม)

(f) willing    (เต็มใจ, ตั้งใจ, มีเจตนา, สมัครใจ, ยินดี)

 

9. The importance of the test will sometimes intensify (v) the nervousness of the students.

(ความสำคัญของการสอบบางครั้งจะ  ทำให้เข้มข้นขึ้น-ทำให้รุนแรงขึ้น-ทำให้หนาแน่นขึ้น-กลายเป็นเข้มข้นขึ้นหรือรุนแรงขึ้น   ความวิตกกังวลของนักเรียน)  (คือ  ทำให้ความวิตกของนักเรียนรุนแรงขึ้น)

(a) deplete    (ดิ-พลี้ท)  (ใช้หมดไป, ทำให้หมดสิ้นหรือน้อยลงมาก, ทำให้สูญเสีย, ทำให้ว่างเปล่า, ถ่ายทิ้ง, เททิ้ง)

(b) heighten    (ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้สำคัญหรือเด่นขึ้น, เพิ่มความสูง)

(c) deride    (ดิ-ไร้ด)  (หัวเราะเยาะ, ดูถูก, เยาะเย้ย, เหยียดหยาม, เย้ยหยัน)

(d) convey    (คัน-เว่)  (นำ, พา, นำไป, ขนส่ง, ถ่ายทอด, ถ่ายเท, โอน)

(e) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(f) wreck    (ทำลาย, ทำให้เสียหายอย่างหนัก)

 

10. According to investigators, the recent report of a sea monster was a hoax (โฮคซ) (n)

(สอดคล้องกับคำกล่าวของผู้สอบสวน-สืบสวน,  รายงานเมื่อเร็วๆ มานี้เกี่ยวกับสัตว์ยักษ์ – หรือสัตว์ประหลาด – ในทะเล  เป็น  การหลอกลวง-สิ่งหลอกลวง-การต้มตุ๋น-การเล่น ตลก)  (คือ  ไม่ใช่เรื่องจริง)

(a) breakthrough    (การฝ่าฟันอุปสรรค, การทำได้สำเร็จ)

(b) mistake    (ความผิด)

(c) crime    (อาชญากรรม)

(d) trick    (การหลอกลวง, การโกง, กลลวง, อุบาย, กลอุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, เคล็ดลับ, การเล่นกล)

(e) legend    (ตำนาน, เรื่องโบราณ)

(f) fault    (ฟอลท)  (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน, ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง, การเสิร์ฟลูกออกหรือติดเน็ต)

 

11. In his statements to the press, the administrator was consistently equivocal (a)

(ในคำกล่าวของเขาต่อหนังสือพิมพ์,  ผู้บริหารคนนั้น (พูด)   กำกวม-คลุมเครือ-มีสองนัย-ตีความได้ อย่าง-น่าสงสัย-ไม่แน่ชัด   อยู่ตลอดเวลา)

(a) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล)

(b) ambiguous    (พูดจากำกวม-คลุมเครือ-มีหลายความหมาย-ยากที่จะเข้าใจ)

(c) frank    (จริงใจ, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา)

(d) dynamic    (กระตือรือร้น, มีประสิทธิภาพ)

(e) lying    (พูดโกหก)

(f) terrific    (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ดีมาก, แจ๋ว, ยอดเยี่ยม)

 

12. The teacher discreetly (adv.) told the parents about their child’s inappropriate behavior.

(ครูบอกพ่อแม่  อย่างรอบคอบ-อย่างสุขุม-อย่างระมัดระวัง   เกี่ยวกับความประพฤติไม่เหมาะสมของลูกของตน)

(a) instantly    (ในทันทีทันใด)

(b) cautiously; in a careful, polite manner    (อย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง; อย่างระมัดระวังและสุภาพ)

(c) confidentially    (อย่างลับๆ, อย่างไว้วางใจ)

(d) gratefully    (อย่างขอบคุณ, อย่างชื่นชมยินดี, อย่างปลื้มปิติ)

(e) reliably    (อย่างเชื่อถือได้, อย่างน่าเชื่อถือ)

(f) recently    (เมื่อเร็วๆ นี้)  

 

13. The radio stations were inundated (อิ๊น-อัน-เด-เทด) (v) with reports of a severe traffic accident.

(สถานีวิทยุถูก  ท่วมท้น (มากมาย) -ทำให้เต็มไปด้วย-(น้ำ)ท่วม, ไหลบ่า   ด้วยรายงานของอุบัติเหตุจราจรที่รุนแรง)

(a) ruined    (ทำให้ย่อยยับ, ทำลายให้ล่มจม, ทำให้พินาศ, ทำให้ล้มละลาย, พินาศ, หายนะ, ย่อยยับ, ล้มละลาย, ล่มจม)

(b) affected    (ได้รับผลกระทบ, มีผลกระทบ)

(c) flooded; overwhelmed    (ท่วมท้น; ปกคลุม, ครอบงำ, มีชัยท่วมท้น)

(d) alleviated    (บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง)

(e) explored    (สำรวจ)

(f) ignored     (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่ใส่ใจ, ไม่ยอมรับรู้)

 

14. The women’s team exulted (v) in its victory over the men’s team at the badminton finals.

(ทีมหญิง  ยินดีมาก-ดีอกดีใจมาก-รื่นเริงอย่างมาก   ในชัยชนะของทีมเหนือทีมชาย  ในการแข่งขันแบดมินตันรอบสุดท้าย)

(a) deteriorated    (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

(b) exploited    (อิกซ-สพล้อย-เทด)  (ใช้ให้เป็นประโยชน์, ใช้อย่างเห็นแก่ตัว หรืออย่างเอารัดเอาเปรียบ)

(c) rejoiced; celebrated    (ดีใจ-ยินดี-รื่นเริง, ทำให้ดีใจ-ยินดี-รื่นเริง; ฉลอง-จัดงานเลี้ยงฉลอง-ทำพิธี-สรรเสริญ-ยกย่อง)

(d) depicted    (พรรณนา, วาดให้เห็น, อธิบาย)

(e) vanished    (หายไป, อันตรธาน, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่, กลายเป็นศูนย์)

(f) tolerated     (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

 

15. After a virus invades a living cell, it becomes an active organism capable of proliferating (v).

(หลังจากไวรัสรุกรานเซลที่มีชีวิต,  มันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระฉับกระเฉง (มีประสิทธิภาพ)  ที่สามารถ   แพร่พันธุ์-เพิ่มทวี-ขยายตัว)

(a) killing    (ฆ่า)

(b) multiplying    (เพิ่มขึ้นหลายเท่า, เพิ่มจำนวน, คูณ)

(c) attacking    (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย)

(d) annihilating    (อะ-ไน้-ฮิ-เลท)  (ทำลายล้าง, บดขยี้)

(e) terminating    (ทำให้สิ้นสุดหรือยุติ, สิ้นสุด)

(f) assaulting    (อะ-ซ้อลท-ทิ่ง)  (โจมตี, จู่โจม, ทำลาย, ข่มขืน)

 

16. In Japan, workers are generally protected by their unions against unfair hiring (v) practices.

(ในญี่ปุ่น  คนงานได้รับความคุ้มครองโดยทั่วไปโดยสหภาพแรงงานของตน  จากวิธีปฏิบัติ (หรือ การดำเนินการ)  การว่าจ้าง   ที่ไม่เป็นธรรม)

(a) training    (การฝึกอบรม, การฝึกซ้อม)

(b) employment    (การว่าจ้าง, การจ้างงาน)

(c) legal    (ทางด้านกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย)

(d) record keeping    (การเก็บรักษาประวัติ)

(e) implementing    (ทำให้เป็นผล, ลงมือดำเนินการ, ทำให้สำเร็จ, จัดเครื่องมือให้)

(f) furnishing    (จัดหา, จัดให้มี, ติดตั้ง, ให้)

 

17. If you can use a word correctly, there is a good chance that you comprehend (v) it. 

(ถ้าคุณสามารถใช้คำได้อย่างถูกต้อง, มีโอกาสดีที่คุณจะ  เข้าใจ-หยั่งรู้-รวมทั้ง-กินความกว้าง-ครอบคลุม   มัน)

(a) understand    (เข้าใจ)

(b) malign    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(c) belittle    (ทำให้ดูด้อยค่า, ทำให้ความสำคัญลดลง, ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม)

(d) assault    (อะ-ซ้อลท)  (โจมตี, จู่โจม, ทำลาย, ข่มขืน)  (เมื่่อเป็นคำนาม  หมายถึง  "การโจมตีอย่างรุนแรง, การจู่โจม, การทำลาย (ชื่อเสียง), การข่มขืน")

(e) intensify    (ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, กลายเป็นเข้มข้นขึ้นหรือรุนแรงขึ้น)

(f) abolish    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, ทำลาย)

 

18. Reading a variety of good books elevates (เอ๊ล-ละ-เวท) (v) the mind.

(การอ่านหนังสือหลากหลายชนิด  ยกระดับ-ทำให้สูงขึ้น-ยกขึ้น-เลื่อนตำแหน่ง-เลื่อนยศ-กระตุ้นจิต-บำรุงน้ำใจ   ปัญญา-จิตใจ)

(a) magnifies    (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มขนาด, พูดขยาย, ยกยอ, สรรเสริญ) 

(b) lifts up   (ยก, ทำให้สูงขึ้น)

(c) penetrates    (ทะลุเข้าไป, ฝ่าเข้าไป, เจาะทะลุ, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มองผ่าน, มีผลลึกซึ่งต่อ)

(d) perforates    (ทำให้เป็นรู, เจาะรู, เป็นรู, มีรูเต็ม)

(e) shuns    (หลีกเลี่ยง, หนี, หลบหลีก)

(f) prohibits    (โพร-ฮิ-บิท)  (ห้าม, ไม่อนุญาต, ขัดขวาง, ยับยั้ง)

 

19. In the 1970’s, many governments’ efforts to curb (เคิ้ร์บ) (v) inflation were unsuccessful.  

(ในช่วงทศวรรษ  ๑๙๗๐,  ความพยายามของรัฐบาลของหลายประเทศที่จะ  ควบคุม-ระงับ-เหนี่ยวรั้ง   ภาวะเงินเฟ้อ  ไม่ประสบความสำเร็จ)

(a) resist    (ต้านทาน, ต่อต้าน, แข็งข้อ)

(b) induce    (ชักจูง, ชักนำ, ชักชวน, เหนี่ยวนำ, ทำให้เกิดขึ้น, พิสูจน์หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง)

(c) nurture    (เน้อร์-เชอะ)  (สนับสนุน, เลี้ยง, บำรุง, ถนอม, ทะนุถนอม, ฝึกฝน, ให้การศึกษา, อาหาร, เครื่องบำรุง, การบำรุง)

(d) control    (ควบคุม, ยับยั้ง, บังคับ, มีอำนาจเหนือ)

(e) encounter    (เผชิญกับ, เผชิญหน้า, พบ, เจอ)

(f) eradicate    (กำจัด, ทำลาย, ถอนรากเหง้า, ถอนรากถอนโคน)

 

20. The strike ended when the employer conceded (v) to the demands of the workers.  

(การนัดหยุดงานยุติเมื่อนายจ้าง  ยอมรับ-ยอมทำตาม-ยินยอม-ยอมอ่อนข้อให้   ข้อเรียกร้องของคนงาน)

(a) exaggerated    (พูดโม้, พูดเกินความจริง)

(b) admitted    (ยอมให้, ยอมรับ, ให้เข้า, รับเข้า, ยอมรับรอง, รับสารภาพ, รับ)

(c) eliminated    (กำจัด, ทำลายให้หมดไป)

(d) encountered    (เผชิญกับ, เผชิญหน้า, พบ, เจอ)

(e) opposed    (คัดค้าน, ต่อต้าน, ไม่เห็นด้วย)

(f) inquired    (สอบถาม, ถามหา, ไต่ถาม, ถาม, สืบสวน, สอบสวน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 337)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. In bad weather, navigators use radar to steer (v) their ships clear of nearby vessels and dangerous objects. 

(ในอากาศที่เลวร้าย  นักเดินเรือใช้เรดาเพื่อที่จะ  นำทาง-มุ่งหน้า-คุมหางเสือ-ถือพวง มาลัย-คัดท้าย   เรือของตน  ให้ห่างจากเรือที่อยู่ใกล้เคียง  และวัตถุที่มีอันตราย)  (เช่น  โขดหิน  สะพาน  ฯลฯ)

(a) guide    (นำทาง)

(b) dock    (เอาเรือเข้าอู่)

(c) propel    (ขับดัน, ขับเคลื่อนที่, ทำให้ไปข้างหน้า)

(d) protect    (คุ้มครอง, ป้องกัน)

(e) oppose    (เออะ-โพส)  (คัดค้าน, แย้ง, ไม่เห็นด้วย, เป็นคู่แข่งของ, เป็นปรปักษ์ต่อ)

(f) endure  (อดทน, ทนทาน)

 

2. Reckless (a) use of fireworks often leads to injury and property damage. 

(การใช้ดอกไม้เพลิง (ประทัด) อย่าง  ไม่รอบคอบ-สะเพร่า-ประมาทเลินเล่อ   บ่อยครั้งนำ ไปสู่การบาดเจ็บและความเสียหายของทรัพย์สิน)

(a) Pointless    (ไร้จุดหมาย, ไร้ความหมาย, ทื่อ, ไม่ได้คะแนน, ไม่ได้แต้ม)

(b) Unsupervised    (ไม่ได้กำกับดูแล, ไม่ได้ควบคุม)

(c) Careless    (สะเพร่า, ประมาท, เลินเล่อ)

(d) Circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) Confidential    (ลับๆ, เป็นที่ไว้วางใจ, ซึ่งแสดงว่าเชื่อถือ)

(f) Deliberate    (มีเจตนา, จงใจกระทำ)

 

3. We are restricted (v) to 30 miles an hour in built-up areas.

(เราถูก  จำกัด-จำกัดวง-มีขอบเขต-คับแคบ-ถูกกำหนด  (ความเร็ว) ที่  ๓๐  ไมล์ต่อชั่วโมง  ในพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้าง – หรือ มีอาคารบ้านเรือน)

(a) allowed    (อนุญาต, ยอมให้, ยอมให้ทำได้)

(b) delayed    (ทำให้ล่าช้า)

(c) exceeded    (เกิน, มากเกิน, เกินกว่าพอดี)

(d) limited to    (จำกัดอยู่ที่)

(e) overcome   (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

(f) disappointed in    (ผิดหวังกับ)

 

4. Leather quickly deteriorates (v) in a hot, damp climate.

(หนัง  เสื่อมลง-เลวลง-แย่ลง-ชำรุด-แตกสลาย-ทำให้เลวลง-ทำให้เสื่อมเสีย   อย่างรวดเร็ว  ในภูมิอากาศร้อนและชื้น)

(a) gets better    (ดีขึ้น)

(b) becomes worse    (เลวลง, แย่ลง, เสื่อมลง)

(c) decays    {เน่าเปื่อย, ผุพัง, (ฟัน) ผุ}

(d) contracts    (หดตัว)

(e) grumbles    (บ่น, ครวญ, แสดงความไม่พอใจ)

(f) wrinkles    (ย่น, ทำให้เป็นรอยย่น)

 

5. Since he had never been in such a situation before, his apprehension (n) was understandable. 

(เนื่องจากเขาไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นมาก่อน,  ความกลัว-ความหวาดหวั่น-ความเข้าใจ-การหยั่งรู้-ความสงสัย-การจับกุม   ของเขาสามารถเข้าใจได้)  (คือ  เข้าใจได้ว่าทำไมเขาจึงกลัว)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ, การชักช้า)

(b) excitement    (ความตื่นเต้น)

(c) enthusiasm    (ความกระตือรือร้น, ความกระฉับกระเฉง)

(d) fear    (ความกลัว)

(e) insight    (การเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือลึกซึ้ง, การมองทะลุ)

(f) credibility    (ความน่าเชื่อถือ)

 

6. The boy felt disgraced (v) because he knew that he had been wrong to steal.

(เด็กคนนั้นรู้สึก  อัปยศอดสู-อับอาย-ขายหน้า-ถูกทำให้เสียหน้า-เสื่อมเสีย   เพราะว่าเขารู้ว่าเขาผิดที่ไปลักขโมยของ)

(a) worried    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(b) ashamed    (ละอาย, อับอาย, กระดากใจ)

(c) tempted    (ถูกยั่วยวน, ถูกล่อใจ)

(d) phony    (เก๊, ปลอม, ไม่แท้)

(e) terrible    (ร้ายแรง, น่ากลัว, สยองขวัญ, มหันต์)

(f) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

 

7. It was fortunate that the journalist had unearthed (v) the sinister plan to assassinate the President.

(มันโชคดีที่ว่านักหนังสือพิมพ์ได้  ขุดคุ้ย-เปิดเผย-ขุดดิน-ขุด   แผนการชั่วร้าย (มุ่งร้าย) ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดี)

(a) regretted    (เสียใจ, โทมนัส, สลดใจ)  

(b) disseminated    (กระจาย, ทำให้กระจาย, แพร่กระจาย, เผยแพร่)

(c) uncovered; exposed; revealed; disclosed; made known; unfolded; unmasked; discovered    (เปิดเผย, เปิดโปง, เปิดออก, เปิด, เปิดหมวก; เปิดเผย, เผย, เปิดโปง, นำออกแสดง; เปิดเผย, เผย, ทำให้ปรากฏ, แสดง, แสดงให้เห็น; เปิดเผย, เปิดโปง, ทำให้ปรากฏ; เปิดเผย, ทำให้ปรากฏ; คลี่คลาย, แผ่, กาง, ค่อยๆ โผล่, ออกดอก, ปรากฏตัว; เปิดเผย, เปิดโปง, เปิดเผยความจริง, เปิดหน้ากาก, ฉีกหน้ากาก; เปิดเผย, ค้นพบ, พบ, มองออก)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) lamented    (โศกเศร้า, คร่ำครวญ)

(e) confirmed    (ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น)

(f) conspired    (สมคบคิดกัน (ทำผิด), ร่วมหัวกันวางอุบาย, ร่วมกันวางแผน)

 

8. Though doctors toiled (ทอยล) (v) to cure the undernourished child, he never regained his full health.

(แม้ว่าพวกหมอ  ทำงานหนัก-ตรากตรำ-ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ-เดินทางด้วยความลำบากหรือเหน็ด เหนื่อย-ไปด้วยความลำบากหรือเจ็บปวด   เพื่อที่จะรักษาเด็กขาดอาหารคนนั้น,  (แต่) เด็กไม่เคยได้สุขภาพที่สมบูรณ์เต็มที่กลับคืนมาเลย)

(a) pondered    (ตรึกตรอง, ไตร่ตรอง)

(b) squandered   (สคว้อน-เดอะ)  (ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย, ใช้สิ้นเปลือง, ถลุง)   

(c) aided    (ช่วยเหลือ)

(d) evacuated    (อพยพ, โยกย้าย, ถอนออก, ถอย, ระบายออก, ขับออก, ขจัด)

(e) sweated; labored; travailed    (ทำงานหนัก, ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, เหงื่อออก, หลั่งเหงื่อ, เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ, ทำให้เหงื่อออก; ทำงาน, กระทำด้วยความลำบาก, พากเพียร, เหน็ดเหนื่อยกับ, พยายาม, คลอดลูก, กระทำอย่างละเอียด; ตรากตรำทำงาน, ทำงานด้วยความยากลำบาก, ได้รับความเจ็บปวดจากการคลอดลูก)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(f) rushed    (เร่งรีบ, ทำอย่างเร่งรีบ, ทำอย่างฉุกละหุก, พรวดพราด, วิ่ง, วิ่งเข้าไป, ถลัน)

 

9. The minister said those who are not redeemed (v) from sin will perish.

{บาทหลวงกล่าวว่าบุคคลผู้ซึ่งมิได้รับการ  ไถ่ถอน-ไถ่-ไถ่บาป-เอากลับคืนมา-ปลดเปลื้องหนี้-ชำระหนี้-ซื้อคืน-กู้คืน-ใช้คืน-ได้คืนมา-แลกเปลี่ยน (พันธบัตร, หลักทรัพย์) เป็นเงินสดหรือสินค้า-ชดเชย-ชดใช้   จากบาป  จะต้องตาย (แตกดับ, ย่อยยับ)}

(a) restrained    (ยับยั้ง, หยุดยั้ง, ห้ามปราม, หน่วงเหนี่ยว, จำกัด, คุม, ควบคุม, รั้ง)

(b) harassed    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

(c) regained; reclaimed; recovered; retrieved    (เอากลับคืนมา, ได้คืน, เอาคืน, กู้, ฟื้นคืนสติ; เรียกคืน, เรียกร้องกลับ, เรียกร้องอีก, บุกเบิก, หักร้างถางพง, ทำประโยชน์ที่ดิน; เอากลับคืน, กู้, เอามาได้อีก, ค้นพบใหม่, คืนสภาพ, กลับอย่างเดิม, ทำให้คืนสภาพ; เอากลับคืนมา, เอาคืนมา, กู้, ทำให้คืนสู่สภาพเดิม, ซ่อมแซม, ช่วยชีวิต, กอบ กู้, เอาเหยื่อกลับมา)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) swindled    (โกง, ฉ้อโกง, หลอกต้ม, หลอกลวง)

(e) plundered     (พลั้น-เดอะ)  (ปล้น, ปล้นสะดม, ขโมย, โกง, ลัก, ยักยอก)

(f) interfered    (แทรกแซง, ยุ่ง, ก้าวก่าย, สอดแทรก, ขัดขา, รบกวน)

 

10. When the third person she approached turned away from her, Pauline had a vague feeling that she was being snubbed (v).  

(เมื่อบุคคลที่สามที่เธอเข้าไปใกล้ (เพื่อพูดคุย) หันหลังให้เธอ, พอลลีนมีความรู้สึกคลุมเครือ (เลอะเลือน) ว่าเธอกำลังถูก   ดูหมิ่นดูแคลน-ดูถูก-เหยียดหยาม-ปฏิเสธ-บอกปัดอย่างไม่ใยดี-ไม่แยแส-ตำหนิอย่างมาก)

(a) deleted    (ลบ, ขีดฆ่า, ตัดออก)

(b) defied    (ท้าทาย, ท้า, ละเมิด, ฝ่าฝืน, ยากเกินไปสำหรับ)

(c) confronted    (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

(d) disdained; scorned; ignored; neglected; disregarded; cold-shouldered    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, รังเกียจ; ดูหมิ่น, สบประมาท, ปฏิเสธอย่างสบประมาท; ไม่สนใจ, ละเลย, ไม่ยอมรับรู้; ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่, ละเลย, ทอด ทิ้ง; ไม่สนใจ, มองข้าม, ไม่เอาใจใส่, ไม่นำพา; เมินเฉย, ไม่สนใจ, เย็นชากับ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) discouraged     (ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ)

(f) intimidated    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ข่มขวัญ, ขู่ขวัญ, ขู่, ทำให้ตกใจกลัว, คุกคาม)

 

11. Troops were quartered (v) in the city in a vain attempt to keep order. 

(กองทหารถูก  จัดที่พักอาศัยให้-นำทหารเข้าที่พัก-แบ่งออกเป็น ๔ ส่วนเท่าๆ กัน-เข้าที่พัก-พักแรม-ตั้งทัพ   ในเมือง  ในความพยายามซึ่งล้มเหลวที่จะรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย)

(a) forbidden    (ห้าม)  (มาจากกริยา  “Forbid”)

(b) disgraced    (ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้อับอาย, ทำให้ขายหน้า)

(c) protected    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(d) delayed    (ทำให้ล่าช้า)

(e) lodged; stationed; accommodated; housed; put up    (นำเข้าพัก, รับรอง, นำสู่, เสนอ, พักชั่วคราว, พำนัก; ตั้งประจำ, ตั้งฐานปฏิบัติการ, อยู่ประจำ; จัดหาที่พักให้, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เหมาะ, ทำให้เคย, บรรจุ, ปรองดอง, ไกล่เกลี่ย; จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่, ให้ที่อยู่อาศัย, มี, ซ่อนไว้, พำนัก, หลบซ่อน; ให้ที่พัก, สร้าง, เสนอ)  (ตอบได้ทั้ง   คำ)

(f) eliminated    (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขจัด, ลบทิ้ง, ขับออก)

 

12. When Bill asked his girlfriend to marry him, he did not anticipate that she would reject (v) him.

(เมื่อบิลขอร้องแฟนให้แต่งงานกับเขา,  เขามิได้คาดหวังว่าเธอจะ  ปฏิเสธ-บอกปัด-ทิ้ง-ไม่ยอมรับ-ละทิ้ง-อาเจียน   เขา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (a) deface    (ทำให้ใบหน้าเสีย, ทำให้เสียโฉม, เอาผิวหน้าออก, ทำให้ผิวหน้าบาดเจ็บ, ทำลาย)

(b) evict    (อิ-วิคท)  (ขับออก, ไล่ออก)

(c) approve    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(d) prohibit    (โพร-ฮิ-บิท)  (ห้าม, ไม่อนุญาต, ขัดขวาง, ยับยั้ง)

(e) embarrass    (ทำให้กระดากอาย, ทำให้ขวยเขิน, ทำให้เสียหน้า)

(f) turn down; refuse; decline; dismiss; spurn; snub    (ปฏิเสธ, พลิก; ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอม, ไม่ยอมรับ, ไม่ยอมให้; ปฏิเสธ, บอกปัด, ลดลง, เอียง, ลาดลง, เสื่อมลง; ปฏิเสธ, ไม่พิจารณา, ไล่ออก, เลิก, ยกฟ้อง, ไม่รับฟ้อง, บอกให้เลิกแถว; ปฏิ เสธอย่างดูถูก, ดันออก, ถีบออก; ปฏิเสธ, บอกปัดอย่างไม่ใยดี, ดูหมิ่นดูแคลน, ดูถูก, เหยียดหยาม, ไม่แยแส)  (ตอบได้ทั้ง   คำ)

 

13. This antiquated (แอ๊น-ทิ-เคว-เทด) (a) machinery breaks down too frequently.

(เครื่องจักรกล   โบราณ-ล้าสมัย-เก่าแก่-ชรา-อดีต   ตัวนี้  เสียบ่อยมาก)

(a) stentorian    (สเทน-เท้อร์-เรี่ยน)  (มีเสียงดังมาก) 

(b) immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มหาศาล, มากมาย, ไพศาล)

(c) old-fashioned; obsolete; outmoded; out-of-date; outdated; obsolescent; too old to be presently useful    (เก่าแก่, โบราณ; พ้นสมัย, ล้า สมัย, เลิกใช้แล้ว, เก่าคร่ำครึ; ล้าสมัย, หมดสมัย, เลิกใช้แล้ว; ล้าสมัย, หมดสมัย, พ้นสมัย; ล้าสมัย, หมดสมัย, พ้นสมัย; พ้นสมัย, ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว; เก่าเกินไปกว่าที่จะเป็นประโยชน์ในปัจจุบัน(ตอบได้ทั้ง   คำ)

(d) dependable    (เชื่อถือได้, พึ่งพาได้, ไว้วางใจได้)

(e) precious    (มีค่า)

(f) luxurious    (หรูหรา, ฟุ้งเฟ้อ, ฟุ่มเฟือย)

 

14. She confided (v) to me that she had always wanted to be a movie star.

(เธอ  บอกความลับ (ด้วยความไว้ใจ) -ไว้วางใจ-เชื่อถือ-ปรับทุกข์-มอบ   แก่ผมว่าเธอต้อง การจะเป็นดาราภาพยนตร์เสมอ)   

(a) implored    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(b) denounced    (ประณาม, ติเตียน, กล่าวโทษ, ปรักปรำ, ประกาศเลิก, บอกเลิก)

(c) complimented    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(d) confessed    (สารภาพ, ยอมรับ, สารภาพความผิด, ยอมรับผิด)

(e) intensified    (ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, กลายเป็นเข้มข้นขึ้นหรือรุนแรงขึ้น)

(f) complained    (บ่น, อุทธรณ์, ร้องทุกข์, ร้องเรียน)

 

15. A person is more likely to succeed if he or she approaches projects with a positive mindset (n).

(บุคคลมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมากขึ้น  ถ้าเขาหรือเธอเข้าสู่โครงการต่างๆ ด้วย    ทัศนคติที่ดี   และเป็นบวก)

(a) mentality; an established attitude or mood    (อำนาจจิต, ปัญญา; ทัศนคติหรืออารมณ์ที่มั่นคง, จิตใจที่ตั้งไว้ดีแล้ว, ทัศนคติที่ดี)

(b) confidence    (ความมั่นใจ, ความเชื่อมั่น)

(c) purpose    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(d) stamina    (ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความทรหดอดทน, สุขภาพ)

(e) publicity    (การโฆษณา-เผยแพร่, การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(f) quotation    (คำกล่าวอ้าง, คำพูดที่ยกมาอ้าง)

 

16. The credulous (a) housewife believed that she had won a million dollars through an email scam.

(แม่บ้าน  ซึ่งหูเบา-ซึ่งเชื่อคนง่าย-ซึ่งเชื่อคนมากเกินไป-ซึ่งไว้วางใจคนง่ายเกินไป   เชื่อว่า  เธอชนะได้เงิน    ล้านดอลลาร์  จากการสุ่มเลือกอีเมล์ของเธอ) 

(a) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(b) repentant    (สำนึกผิดหรือบาป, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป)

(c) diffident    (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล) 

(d) gullible; eager to believe    (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย; กระหายที่จะเชื่อ)

(e) amicable    (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, รักใคร่กัน, ฉันมิตร)

(f) grateful    (รู้สึกขอบคุณ, ชื่นชมยินดี, ปลื้มปิติ)

 

17. Some experts believe that the functions (n) of the print media will be replaced by audio or visual media. 

(ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่า  บทบาท-หน้าที่-ภารกิจ-งาน-การปฏิบัติงาน-พิธี   ของสื่อสิ่งพิมพ์  จะถูกแทนที่โดยสื่อทางเสียงหรือภาพ)  (เช่น  หนังสือพิมพ์หรือวารสารถูกแทนที่ด้วยเว็บไซต์หรืออี-บุ๊ค)

(a) influences    (อิทธิพล)

(b) distribution    (การจำหน่าย, การแจกจ่าย)

(c) roles    (บทบาท)

(d) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(e) endeavor (endeavour)    (ความพยายาม, ความบากบั่น)

(f) blunder    (ความผิดพลาด)

 

18. The director concurred (v) with the conclusions of the committee’s report.

(ผู้อำนวยการ  เห็นด้วย-เห็นพ้อง-ให้ความร่วมมือ-สนับสนุน   กับข้อสรุปในรายงานของคณะกรรมการ)

(a) disputed    (โต้เถียง, โต้แย้ง, ถกเถียง, ทะเลาะ, อภิปราย, ต่อต้าน, ต่อสู้, แข่งขัน)

(b) relinquished    (ริ-ลิ้ง (ลิ้น)-ควิช)  (สละ, ยกเลิก, ปลดปล่อย, ถอน)

(c) agreed; had the same opinion or drew the same conclusion    (เห็นด้วย; มีความเห็นเหมือนกัน หรือสรุปแบบเดียวกัน)

(d) exaggerated    (อิก-แซ้จ-เจอะ-เร-เทด)  (พูดหรือกล่าวเกินความจริง, โม้)

(e) wandered    (ว้อน-เดอะ)   (เตร็ดเตร่, พเนจร, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน)

(f) strived    (พยายาม)

 

19. One of the most important tenets (เท้น-นิท) (n) of our form of government is that people can be trusted to govern themselves.

(หนึ่งในบรรดา  หลักการ-ความเชื่อ-ข้อคิดเห็น-ความเห็น-ทฤษฎี-ข้อบัญญัติ   ที่สำคัญที่สุดของรูปแบบการปกครองของเราก็คือว่า  ประชาชนสามารถได้รับความไว้วางใจให้ปกครองตนเองได้)

(a) pinnacles    (ยอด, ยอดภูเขา-ตึก-เจดีย์ ฯลฯ, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(b) shared principles or beliefs    (หลักการหรือความเชื่อร่วมกัน)

(c) wraths    (ร้อธ)  (ความโกรธเคือง, ความโมโห, ความกริ้วโกรธ, การแก้แค้น)

(d) disasters    (ดิ-ซาส-เทอะ)  (ความหายนะ, ความล่มจม, ภัยพิบัติ) 

(e) contrasts    {ความต่างกัน, ความตรงกันข้าม, ความตัดกัน (ของสี)}

(f) foundations    (รากฐาน, มูลฐาน, มูลนิธิ)

 

20. The purpose of the colonies was to enrich (v) the colonists and the Spanish realm.

(วัตถุประสงค์ของอาณานิคมคือ  เพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวย-ปรับปรุงคุณภาพ-เพิ่มคุณค่า   เจ้าอาณานิคมและอาณาจักรสเปน)

(a) mitigate    (ทำให้เบาบาง, ลดน้อย, บรรเทา, ทำให้อ่อนโยนขึ้น-เบาบางลง-ลดน้อยลง-อ่อนลง)

(b) ameliorate    (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

(c) make wealthier; increase the value of    (ทำให้มั่งคั่งยิ่งขึ้น; เพิ่มคุณค่าของ)  (สำหรับวลีหลังเป็นความหมายของ  “Enrich”  ในบริบทอื่น)

(d) replenish    (ริ-เพล้น-นิช)  (เติมจนเต็ม, เติมเต็มใหม่, เสริมกำลัง, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่) 

(e) pinpoint    (หาตำแหน่งแน่นอน, หาตำแหน่งอย่างแม่นยำ, เจาะจง, ทำให้แน่ชัด, เน้น)

(f) resist    (ต้าน, ต่อต้าน, ต้านทาน, สกัดกั้น, ขัดขืน, ขัดขวาง, อดกลั้น, อดทน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 336)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The noise was so faint (a) that it was impossible to be sure what it was or even where it came from.

(เสียงนั้น  แผ่วเบาหรือค่อย-สลัวๆ-เลือนๆ-อ่อนกำลัง-เป็นลม-หน้ามืด-วิงเวียน-ขี้ขลาด-กลัว   มากจนกระทั่ง  มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแน่ใจว่ามันเป็นเสียงอะไร  หรือแม้กระทั่งว่ามันมาจากที่ไหน)

(a) frightening    (น่าตกใจ, น่ากลัว)

(b) loud    (เสียงดัง)

(c) melodious    (ไพเราะ, หวานหู, นุ่มนวล)

(d) indistinct    (ไม่ชัดเจน, สลัว, คลุมเครือ)

(e) gloomy    (มืด, มัว, หม่นหมอง, เศร้า, เซ็ง)

(f) beneficial    (ให้ประโยชน์, ให้คุณ)

 

2. His face was flushed (v) because he had run all the way from the dormitory. 

(ใบหน้าของเขา  แดง-แดงขึ้น-ทำให้หน้าแดง-ท่วม-ล้างด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง-ไหลพุ่ง-ไหลทะลัก-ทำความสะอาดด้วยน้ำ   เพราะว่าเขาได้วิ่งมาตลอดทางจากหอพัก)

(a) red    (แดง)

(b) shaking    (สั่น, สั่นเทา, สั่นระริก)

(c) pale    (ซีด, ซีดขาว, ซีดเผือด, จาง, จืด, (สี) อ่อน, (ความเข้มข้น) ต่ำ, อ่อนกำลัง)

(d) wet    (เปียก, ชื้น)

(e) abject    (น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม)

(f) abstruse    (แอบ-สทรู้ส)  (เข้าใจยาก, เร้นลับ, ซ่อนเร้น)

 

3. The early Japanese novelists intended primarily to edify (v) their readers.  

(นักเขียนนิยายชาวญี่ปุ่นยุคแรกๆ  ตั้งใจอย่างสำคัญทีเดียวที่จะ  สอนศีลธรรม-สั่งสอน-เทศนา   ผู้อ่าน (นิยาย) ของตน)

(a) entertain    (ให้ความบันเทิง, ให้ความเพลิดเพลิน)

(b) instill patriotism in    (ปลูกฝังความรักชาติใน)

(c) instigate     (ปลุกปั่น, กระตุ้น, ยุยง)

(d) morally improve    (ปรับปรุงหรือทำให้ดีขึ้นด้านศีลธรรม)

(e) verify    (ยืนยัน, ตรวจสอบ, พิสูจน์, ค้นหาความจริง)

(f) ban    (ห้าม, ประกาศห้าม, สั่งห้าม, ประณาม, สาปแช่ง)

 

4. Speculators have made millions by benefiting from the fluctuation (n) of prices on new stock markets. 

(นักเก็งกำไรทำเงินได้หลายล้านบาท  โดยได้ประโยชน์จาก  ความผันผวน-ความไม่แน่นอน-การขึ้นๆลงๆ   ของราคาในตลาดหุ้นใหม่)

(a) increase   (การเพิ่มขึ้น)

(b) trend   (แนวโน้ม)

(c) collapse   (การล้มลง, การทรุดลง, ภาวะทรุดโทรม)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  "ล้มลง, ทรุดลง, พังลง, ล้มหมดสติ, (ราคา) ตกฮวบฮาบ")

(d) instability   (ความไม่มีเสถียรภาพ, ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน, ความลังเลใจ)

(e) scarcity    (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (การขาดแคลน, การหาได้ยาก, การมีน้อย, ความไม่เพียงพอ)

(f) disparity    (ความแตกต่างกัน, ความไม่เหมือนกัน)

 

5. The seasonal changes in fashion styles have turned fashion photography into a lucrative (a) industry.  

(การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลด้านสไตล์แฟชั่น  ได้เปลี่ยนการถ่ายภาพแฟชั่นให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่   มีกำไรงาม-ให้ผลกำไร-ให้ผลตอบแทน)

(a) amusing    (น่าตลกขบขัน, น่าสนุกสนาน)

(b) declining    (ลดลง, เสื่อมลง)

(c) profitable    (มีกำไร, ซึ่งทำกำไร, ซึ่งเป็นประโยชน์)

(d) formidable    (น่ากลัว, ซึ่งเอาชนะได้ยาก, น่าเกรงขาม, ยาก, ลำบาก, มีอำนาจ-กำลังมาก)

(e) bizarre    (บิ-ซาร์)  (แปลก, พิกล, พิลึก, ประหลาด)

(f) covert    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ลับ)

 

6. Asked why he discards (v) his family traditions, Mr. Forbs remains mute (มิ้วท).  

{เมื่อถูกถามว่าทำไมเขา  ละทิ้ง-ทิ้ง-ปฏิเสธ   จารีตหรือประเพณีดั้งเดิมของครอบครัว,  มิสเตอร์ฟอร์บสยังคงเงียบ (นิ่งเฉย, ไม่พูด, ไม่ปริปาก, ใบ้, พูดไม่ได้)}

(a) impairs    (ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ทำให้เลวลง, ทำให้อ่อนแอ, ลดคุณค่า)

(b) thinks over    (พิจารณา, คิดทบทวน)

(c) throws aside   (ทิ้ง, ทิ้งขว้าง, โยนออกไป)

(d) conceals    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

(e) exasperates    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(f) instigates    (ปลุกเร้า, ปลุกระดม, ยั่วยุ, กระตุ้น)

 

7. The Civil Defense evacuated (v) all inhabitants from the area where the storm was predicted to strike.

(หน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือน  อพยพ-โยกย้าย-ถอนออก-ถอย-ระบายออก-ขับออก-ขจัด   ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดออกจากพื้นที่  ซึ่งพายุได้ถูกทำนาย  (คาดหมาย)  ว่าจะจู่โจม  -  หรือเข้าปะทะ)

(a) aided    (ช่วยเหลือ)

(b) warned    (เตือน)

(c) bickered    (ทะเลาะวิวาท, โต้เถียง, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, การทะเลาะวิวาท, การถกเถียงอย่างโกรธเคือง, เสียงทะเลาะวิวาท)

(d) removed    (ย้าย, โยกย้าย, เอาออก, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด, กำจัด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า, ลอบฆ่า, การเอาออก, การย้าย, การโยกย้าย)

(e) mustered    (รวบรวม, ชุมนุม, รวมแถว, การชุมนุม-รวมพล-รวบรวม-รวมแถว, กลุ่มคนดังกล่าว)

(f) comforted   (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

 

8. Soil formation is extremely slow, especially in its early (a – adv.) stages.

(การก่อตัวของดินเชื่องช้าอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะในช่วง  แรก-ยุคแรก-สมัยแรก-แต่กาลก่อน-เช้า-เนิ่นๆ-เร็ว-ก่อน   ของมัน)  (“Early”  เมื่อเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)  หมาย ถึง  “แต่เช้า, แต่หัวค่ำ, แต่เนิ่นๆ”)

(a) premature    (ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ครบ)

(b) latent    (ซึ่งซ่อนอยู่ภายใน, แฝงอยู่, ซ่อนเร้น, แอบแฝง)

(c) initial    (แรกเริ่ม, ตอนแรก, เบื้องแรก, ดั้งเดิม)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “อักษรตัวแรก, ชื่อแรก, คำย่อ, ชื่อย่อ”)

(d) diverse   (หลากหลาย, หลายชนิด, แตกต่างกัน)

(e) sudden   (ทันทีทันใด, ฉับพลัน)

(f) obvious   (ชัดเจน, เห็นได้ชัด)

 

9. Hummingbirds are tiny (a) creatures.

(นกฮัมมิ่งเบิร์ด (นกที่เล็กที่สุดในโลก) เป็นสัตว์  เล็กกระจิ๋ว-เล็กมาก)

(a) light    (เบา, ไม่หนัก, ขนาดเบา, เบาแรง, เล็กน้อย, นิดหน่อย, จาง, คล่องแคล่ว, ว่องไว)

(b) lively    (ไลฟว์-ลี่)  (มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, มีพลัง, มีชีวิตจิตใจ, ฮึกเหิม, สดใส, เป็นฟอง, กระฉับกระเฉง)

(c) lovely    (น่ารัก, ดีงาม, สวยงาม, เป็นที่น่าเบิกบานใจ)

(d) little    (เล็ก, น้อย, ไม่มาก, จ้อย, หน่อย, ปลีกย่อย, หยุมหยิม, (ใจ) แคบ, คับแคบ)

(e) moderate    (ปานกลาง, พอประมาณ, พอสมควร)

(f) huge    (ฮิ้วจ)  (มากมาย, ใหญ่โต, ใหญ่มาก, มหึมา, มหาศาล)

 

10. In many cultures, costumes are worn largely as adornment (n) on social or religious occasions.

(ในหลายๆ วัฒนธรรม  เสื้อผ้าอาภรณ์ถูกสวมใส่ส่วนใหญ่เป็น  การประดับประดา-การตกแต่ง-เครื่องตกแต่ง   ในโอกาสทางสังคมหรือศาสนา)

(a) ritual    (พิธี, พิธีการ, พิธีศาสนา, พิธีบูชา, หนังสือพิธีศาสนา หรือพิธีกรรม)

(b) attire    (เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, เขากวาง)

(c) masquerade    (การเต้นรำหรืองานรื่นเริงที่สวมหน้ากาก, หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว, การเสแสร้ง, การปิดบัง, การซ่อนเร้น, การปลอมตัว)

(d) evidence    (หลักฐาน, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล, วัตถุพยาน)

(e) ornamentation    (การประดับประดา, การตกแต่ง, การเสริมแต่ง, สิ่งประดับ, การเชิดชูเครื่องประดับ)

(f) requirement    (ข้อกำหนด, ความต้องการ)

 

11. The side effects of some drugs tend to outweigh (เอาท-เว่) (v) the possible benefits.

(ผลกระทบข้างเคียงของยาบางชนิดมีแนวโน้มที่จะ  มีค่าเกิน-มีน้ำหนักเกิน-มีความสำคัญหรืออิทธิพลเกินไป-มีภาระมากเกิน   ประโยชน์ที่อาจเป็นได้)  (หมายถึง  ผลกระทบข้างเคียงในทางลบของยาฯ  มีแนวโน้มจะมากกว่าประโยชน์ของมัน)

(a) exceed    (เกินกว่า, มากกว่า, เหนือกว่า, ดีกว่า, ละเมิด, ออกนอกลู่นอกทาง)

(b) maximize    (ทำให้มีจำนวนมากที่สุด, ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด)

(c) balance    (ทำให้สมดุล, น้ำหนักเท่ากัน, มีค่าเท่ากัน)

(d) inhibit    (ยับยั้ง, สกัดกั้น, ขัดขวาง, ห้าม)

(e) influence    (มีอิทธิพล, มีผลกระทบ)

(f) limit    (จำกัด, จำกัดจำนวนหรือขอบเขต)

 

12. From the piles of rubbish, it is obvious that the occupant of this room was an untidy (a) person.

(จากกองขยะหลายกอง,  มันเห็นได้ชัดเจนว่าเจ้าของห้องนี้เป็นบุคคลซึ่ง   ไม่เป็นระเบียบ-ไม่เรียบร้อย-สกปรก-รุ่มร่าม)

(a) hostile    (ฮอส-ไทล)  (มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์)

(b) cowardly    (ขี้ขลาด)

(c) reticent    (เร้ท-ทิ-เซิ่นท)  (เงียบขรึม, พูดน้อย, เงียบ, ไม่พูด,สงวนท่าที)

(d) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ล่วงละเมิด, สบประมาท, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

(e) confident    (มั่นใจ, เชื่อมั่น)

(f) messy; disorderly; unkempt; slovenly; disheveled    (ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง, สกปรก, ยุ่งยากลำบากใจ; ไม่เป็นระเบียบ, ยุ่งเหยิง, สับสน, ขัดต่อความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน; ไม่มีระเบียบ, ยุ่งเหยิง, สกปรก, เป็นกระเซิง, รุ่มร่าม, หยาบ, หยาบคาย; ไม่เป็นระเบียบ, สกปรก, ประมาทเลินเล่อ, สะเพร่า; ไม่เรียบร้อย, ยุ่งเหยิง, กระเจิง, ยู่ยี่)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

 

13. When his father died of cancer, the young doctor decided to pledge (v) his life to finding a cure for it.

(เมื่อพ่อของเขาตายด้วยโรคมะเร็ง,  คุณหมอหนุ่มตัดสินใจที่จะ  ให้คำปฏิญาณ-ให้คำมั่นสัญญา-ค้ำประกัน-วางมัดจำ-ดื่มอวยพร   กับชีวิตของตน  ในการหาวิธีรักษาโรคมะเร็ง)

(a) commence    (เริ่มต้น)

(b) prohibit    (โพร-ฮิ้บ-บิท)  (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

(c) promise; vow; affirm    (สัญญา, ให้คำมั่นสัญญา, เป็นเครื่องบอก, ทำให้มั่นใจ, รับปากจะแต่งงาน; สาบาน ปฏิญาณ, ให้คำมั่น, บนบาน, อธิษฐาน; รับรอง, ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) imitate    (เลียนแบบ, เอาอย่าง)

(e) assemble    {รวบรวม, รวมเข้า, ประชุมกัน, รวมตัวกัน, ประกอบ (ชิ้นส่วน)}

(f) squander    (ผลาญ, ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย)

 

14. In desert an oasis is a welcome relief to weary (แว้ร์-รี่) (a) travelers.

(ในทะเลทราย  โอเอซิส  (หนองน้ำ)  เป็นความผ่อนคลาย  (ความโล่งอก, การบรรเทาทุกข์)  ที่น่ายินดีแก่นักเดินทางที่   เหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อิดโรย)

(a) homeless    (ไร้ที่อยู่อาศัย)

(b) hungry    (หิว)

(c) despondent    (หมดหวัง, หมดกำลังใจ, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ)

(d) tired    (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย)

(e) qualified    (มีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิตามที่ต้องการ, เหมาะสม)

(f) quarrelsome    (คว้อ  หรือ  คว้า-เริล-เซิ่ม)  (ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบหาเรื่อง, ขี้ทะเลาะ, พาล)

 

15. The trade of a nation is an index (n) of its economic well-being.

(การค้าขายของประเทศหนึ่งเป็น  สิ่งบ่งชี้-เครื่องชี้-ดรรชนี-เข็มชี้-นิ้วชี้-เลขกำลังในพีชคณิต   ของความกินดีอยู่ดีทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น)

(a) a median    (ตัวกลาง, มัธยฐาน)

(b) a tool    (เครื่องมือ, อุปกรณ์)

(c) a sign    (เครื่องแสดง, เครื่องหมายแสดง, สัญลักษณ์)

(d) a response    (การตอบสนอง, การโต้ตอบ, การขานรับ, คำตอบ, คำรับ)

(e) a development    (การพัฒนา)

(f) an impediment    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, การทำให้ล่าช้า)

 

16. Being depressed makes him lethargic (ลิ-ธ้าร์-จิค) (a) and unable to get out of bed in the morning.  

(การซึมเศร้าทำให้เขา   เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ง่วง-ง่วงเหงาหาวนอน-เมินเฉย-เฉยเมย   และไม่สามารถลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้า)

(a) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, (เศรษฐกิจ) ฝืดเคือง)

(b) ignorant    (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา, โง่เขลา)

(c) diminutive    (เล็ก, จิ๋ว, กระจุ๋มกระจิ๋ม, แคระ, คนรูปร่างเล็ก, คนแคระ, สิ่งที่เล็ก)

(d) vainglorious    (เว้น-กลอ-เรียส)  {ยโส (ไว้ยศ, ถือตัว, หยิ่ง) เกินขนาด, โอ้อวด, โว}

(e) lackluster    (ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่สดใส, ไม่สง่าผ่าเผย, มัว, ไม่วาว)

(f) upset    (ถูกก่อกวน, สับสน, ว้าวุ่น, ใจไม่สงบ, ยุ่งเหยิง)

 

17. Although there is considerable (a) literature on theories of olfaction, there are insufficient grounds for accepting one theory over another.

(แม้ว่าจะมีวรรณกรรม  (ตำรับตำรา)   มากมาย-ค่อนข้างใหญ่-ค่อนข้างมาก-น่านับถือ-น่าพิจารณา   เกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าด้วยกลิ่น,  ยังไม่มีเหตุผลสนับสนุนหรือหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ  สำหรับการยอมรับว่าทฤษฎีหนึ่งน่าเชื่อถือกว่าอีกทฤษฎีหนึ่ง)

(a) convincing    (น่าเชื่อ)

(b) current    (ปัจจุบัน)

(c) authoritative    (เผด็จการ, ซึ่งมีอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐานพิสูจน์ได้)

(d) extensive    (มากมาย, กว้าง, กว้างขวาง, ครอบคลุม, แพร่หลาย, ถ้วนทั่ว)

(e) credible    (น่าเชื่อถือ, ซึ่งเชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ)

(f) caustic    (ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่กัดกร่อน, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย)

 

18. When he recovered (v) consciousness after the accident, he asked to meet his family.

(เมื่อเขา  ได้กลับคืนมา-เอากลับคืน-เอามาได้อีก-กู้-ค้นพบใหม่-พบอีก-คืนสภาพ-ทำให้คืนสภาพหรือกลับอย่างเดิม-คืนสภาพเดิม-หายเป็นปกติ-ชนะคดี   สติสัมปชัญญะ  หลังจากอุบัติเหตุ,  เขาร้องขอที่จะพบกับครอบครัวของเขา)  (คือ  เมื่อเขาได้สติสัมปชัญญะกลับคืนมาฯ  หลังจากอุบัติเหตุ)

(a) recalled    (ระลึกได้, รำลึก, หวนคิด)

(b) got better    (มีอาการดีขึ้น)

(c) got back    (ได้กลับคืนมา)

(d) discovered    (ค้นพบ)

(e) desired    (ปรารถนา, อยาก, ต้องการ)

(f) concentrated on    (ใช้สมาธิ, มีสมาธิ, ทำให้เข้มข้นกว่าเดิม, ทำให้มากระจุกอยู่, ทำให้มารวมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง)

 

19. Monica was so frugal (a) that she even tried to bargain with the checkout girl at the discount store.

(โมนิก้า   ตระหนี่-กระเหม็ดกระแหม่-ประหยัด-มัธยัสถ์    มาก  จนกระทั่งเธอแม้กระทั่ง (ถึงขนาด) พยายามที่จะต่อราคากับเด็กสาวที่คิดเงินที่ทางออก  ในร้านขายของราคาถูก)

(a) extravagant    (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, (ราคา) มากหรือสูงเกินไป)

(b) penny-pinching; economical; thrifty    (กระเบียดกระเสียร; ประหยัด; ประหยัด, มัธยัสถ์, ตระหนี่, รู้จักเก็บเงิน, ขี้เหนียว)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(c) indolent    (เกียจคร้าน)

(d) industrious    (ขยัน, อุตสาหะ, พากเพียร)

(e) earnest    (เอิ๊น-นิสท)  (เอาจริงเอาจัง, กระตือรือร้น, เคร่ง)

(f) ambivalent    (ยังไม่ตัดสินใจ, สองจิตสองใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)

 

20. The bird’s frenetic (ฟระ-เน้ท-ทิค) (a) attempt to free itself from the thorn bush only made the situation worse.

(ความพยายามที่  บ้าระห่ำ-บ้าคลั่ง   ของนก  ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากพุ่มไม้ที่มีหนาม  เพียงแต่ทำให้สถานการณ์แย่ลงเท่านั้น)  (คือ  นกเข้าไปติดอยู่ในพุ่มไม้มีหนาม  และพยายามดิ้นอย่างแรงเพื่อให้หลุด  แต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดหนักขึ้น)

(a) frenzied; frantic    (บ้าระห่ำ, บ้าคลั่ง, ตื่นเต้นอย่างมาก; บ้า, คลั่ง, มีสติฟั่นเฟือน, มีอารมณ์รุนแรง(ตอบได้ทั้ง    คำ)

(b) fruitless    (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่บังเกิดผล, เป็นหมัน)

(c) moderate    (ม้อด-เดอ-เรท)  (ปานกลาง, พอประมาณ, พอสมควร, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, เพลาๆ)

(d) elastic    (ยืดหยุ่น, ยืดหดได้, เด้งได้, ปรับตัวได้, ไม่ตายตัว, คล้อยตามได้, ขึ้นๆลงๆ)

(e) conspicuous    (เห็นได้ชัด, เด่น, สะดุดตา, เตะตา)

(f) unreasonable    (ไร้เหตุผล, ขาดสติ, เขลา, ไม่เหมาะสม, เลยเถิด, ไม่ฟังเหตุผล)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 335)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The government’s reassurances have done nothing to quell (v) the doubts of the public.

(การให้ความมั่นใจใหม่อีกครั้งของรัฐบาล  ไม่ได้ทำอะไรเลยที่จะ  ระงับ-ทำให้บรรเทา-ทำให้ลดน้อยลง-ปราบ-ทำให้สงบ-ดับไฟ   ความสงสัยหรือความฉงนของสาธารณชน)

(a) enhance    (เพิ่มพูน, ทำให้มากขึ้น)

(b) exterminate    (กำจัดให้สิ้น, ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน)

(c) stop    (หยุด, ยุติ, ยับยั้ง, ห้าม, จอด, เลิก, ขัดขวาง, ป้องกัน)

(d) propagandize    (โฆษณาชวนเชื่อ)

(e) resist    (ต้านทาน, ยับยั้ง, ต่อต้าน, ต้าน, สกัดกั้น, ทนต่อ, ขัดขืน, ขัดขวาง, อดกลั้น, อดทน)

(f) disapprove    (ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นชอบ, ไม่อนุมัติ, ไม่อนุญาต, ไม่พอใจ, รังเกียจ)

 

2. Malta has played a vital (a) role in the struggles of a succession of powers for domination of the Mediterranean.

(เกาะมอลต้าได้มีบทบาท  สำคัญ-จะขาดเสียมิได้-จำเป็น-จำเป็นสำหรับชีวิต-เกี่ยวกับชีวิต-กระฉับกระเฉง-มีพลังงาน-มีชีวิตชีวา-มีกำลัง-ทำให้ตายได้    ในการต่อสู้แย่งชิงของมหาอำนาจที่สืบทอดกันมายาวนาน  เพื่อการครอบงำหรือมีอิทธิพลเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)

(a) a singular    (เฉพาะตัว, เอกเทศ, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, แปลกประหลาด)

(b) a critical    (สำคัญ, วิกฤต, ชอบวิจารณ์, เกี่ยวกับการวิจารณ์)

(c) an ongoing    (ที่กำลังดำเนินไป, ที่ดำเนินต่อไป)

(d) an influential    (มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง, มีผลกระทบ)

(e) fruitful    (๑. อุดมสมบูรณ์,  มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก,  ๒. ที่ให้ผลดี, มีกำไร) 

(f) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง, เป็นปุ่มยื่นออกมา) 

 

3. Fats Waller was one of the most accomplished (a) pianists in the history of jazz.  (มาจากคำกริยา  “Accomplish”)

(แฟทส  วอลเล่อร์  เป็นหนึ่งในบรรดานักเปียโนผู้ซึ่ง  ประสบความสำเร็จ-บรรลุผล-ทำสำเร็จ-บรรลุ   มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของดนตรีแจส)

(a) vigilant    (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ตื่นตัว, เฝ้าระวังคอยสังเกต, ไหวตัว) 

(b) volatile    (เปลี่ยนแปลงบ่อย, ขึ้นๆลงๆ)

(c) successful    (ประสบความสำเร็จ)

(d) proficient    (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(e) temperamental    (เจ้าอารมณ์, อารมณ์แปรปรวน, อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย)

(f) eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

 

4. The discovery of the great East Texas oil field helped diminish (v) the impact of the Depression. 

(การค้นพบลานน้ำมันอีสต์เท็กซัสขนาดใหญ่  ช่วย  ลด-ทำให้น้อยลง-ลดลง   ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  -  ในช่วงทศวรรษ  ๑๙๓๐)

(a) resist    (ต้านทาน, ต่อต้าน, สกัดกั้น, ขัดขืน, ขัดขวาง)

(b) lessen    (ทำให้น้อยลง, ทำให้ลดลง)

(c) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(d) halt    (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุด)

(e) corrode    (คอ-โร้ด)  (กัดกร่อน, กัด, ทำให้ค่อยๆผุพัง, ชะ, ทำให้เสื่อม) 

(f) nurture    (เน้อร์-เช่อะ)  (๑.  เลี้ยง, หล่อเลี้ยง, บำรุง, ถนอม, อุปถัมภ์, ทะนุถนอม,  ๒. สนับสนุน, ให้การศึกษา, อบรม, สั่งสอน) 

 

5. The night was so foggy (a) that the murderer was easily able to escape his pursuers. 

(คืนนั้น  มีหมอกลง-เต็มไปด้วยหมอก   มากเสียจนกระทั่งเจ้าฆาตกร  สามารถหลบหนีผู้ติดตาม (จับตัว) เขาได้อย่างง่ายดาย)

(a) moist    (ชื้น)

(b) misty    (มีหมอกคลุม, พร่ามัว, ไม่ชัด, คลุมเครือ)

(c) mild    (ไมลด์)  (อ่อนโยน, อ่อน, เบา, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, ไม่ฉุนหรือเผ็ด, ไม่แรง, เมตตา, กรุณา)

(d) messy    (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง, ยุ่งยากใจ, ลำบากใจ)

(e) fertile    (เฟ้อร์-ไทล)  (อุดมสมบูรณ์, ซึ่งมีดินดี, ให้ผลให้ลูกได้, ซึ่งให้กำเนิด)

(f) decent    (ดี๊-เซิ่นท)  (สุภาพ, เหมาะสม, สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, มีสมบัติผู้ดี, กรุณา, โอบอ้อมอารี, พอเพียง)

 

6. During the war, the shipping lanes proved vulnerable (a) to attack.

(ในระหว่างสงคราม  เส้นทางการขนส่งทางเรือ  ได้พิสูจน์แล้วว่า  เปราะบาง-อ่อนแอ-ล่อแหลม-บาดเจ็บได้-ถูกโจมตีได้ง่าย-ถูกตำหนิได้ง่าย-ไม่มั่นคง   ต่อการถูกโจมตี)

(a) perilous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) futile    (ฟิ้ว-ไทล)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่สำคัญ, ไม่เอาจริงเอาจัง)

(c) susceptible    (อ่อนไหวต่อ, เปราะบางต่อ, มีแนวโน้มที่จะโดน, สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, รู้สึกไว, มีจิตใจอ่อนแอ)

(d) feasible    (ที่สามารถทำได้, ที่เป็นไปได้, ที่ดำเนินการได้, เหมาะสม)

(e) barren    (ปราศจากพืชผล, แห้งแล้ง)

(f) lifeless    (ไม่มีสิ่งมีชีวิต)

 

7. Jane Addams was a practical idealist and an activist (n).

(เจน แอดดัมส์  เป็นนักอุดมคติผู้ชอบปฏิบัติ  และ  นักเคลื่อนไหวทางการเมือง-นักกิจกรรม)  (เจน  แอดดัมส์  (๑๘๖๐ – ๑๙๓๕)  เป็นที่รู้จักกันในฐานะ  “มารดาแห่งงานสังคม”  เป็นนักบุกเบิกชาวอเมริกันในหลายๆ ด้าน  โดยเธอเป็นทั้งนักเคลื่อนไหวทางการเมือง, นักปฏิรูป, นักทำงานเพื่อสังคม, นักสังคมวิทยา, ผู้บริหารสาธารณะ, นักประท้วง, นักเขียน  และผู้นำในเรื่องสิทธิสตรีและสันติภาพโลก)

(a) an industrial person    (บุคคลที่ขยัน)

(b) a politically involved person    (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง)

(c) a fast worker    (คนงานที่ทำงานเร็ว)

(d) a dramatist    (นักเขียนละคร)

(e) a philanthropist    (คนใจบุญ, ผู้มีใจบุญ, ผู้มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน)

(f) a funambulist    (นักแสดงที่เดินบนเชือก, นักไต่ลวด)

 

8. The basic consideration prior to making any investment is the evaluation (n) of risk.

(การพิจารณาขั้นพื้นฐานก่อนทำการลงทุนใดๆ  คือ   การประเมินค่า-การหาค่า-การตีราคา   ความเสี่ยง)

(a) classification    (การแบ่งประเภท, การจัดหมวดหมู่)

(b) resolution    (ความแน่วแน่, ความเด็ดเดี่ยว, การยืนหยัด, การตัดสินใจแล้ว, มติ, การลงมติ, การแก้ปัญหา)

(c) impairment    (การลดคุณค่า, การทำให้เลวลง, การทำให้อ่อนแอ, การทำให้เสียหาย, การทำให้ได้รับบาดเจ็บ)

(d) assessment    (การประเมิน, การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน)

(e) gratification    (แกรท-ทิ-ฟิ-เค้-ชั่น)  (ความปลื้มปิติ, ความพึงพอใจ, สิ่งที่ทำให้พอใจ, เรื่องที่ทำให้น่ายินดี, รางวัล)

(f) exaggeration    (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ชั่น)  (การพูดเกินความจริง, การโอ้อวด, การเพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ)

 

9. The United States Congress can override (v) a Presidential veto with the approval of two-thirds of both houses.

(รัฐสภาสหรัฐฯ สามารถ  ลบล้าง-เอาชนะ-พิชิต-ข่ม-ครอบงำ-ขี่ม้ามากเกินไป-ผ่านเหนือ   การใช้สิทธิยับยั้งของประธานาธิบดี  โดยความเห็นชอบของสองในสามของ  (สมาชิกของ)  ทั้ง    สภา)  (คือ  สภาผู้แทนฯ และวุฒิสภา)

(a) advocate    (สนับสนุน)

(b) regulate    (ควบคุม, ดูแล, ปรับ, ทำให้เป็นระเบียบ, วางระเบียบ, กำหนด, บัญญัติ)

(c) nullify    (ทำให้เป็นโมฆะ, ทำให้ไม่มีผลบังคับ, ทำให้ไร้ผล, ทำให้ไร้ค่า)

(d) negotiate    (เจรจา, จัดการ, แลกเป็นเงิน, ซื้อขาย)

(e) postpone    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

(f) compile    (คัม-ไพล่)  (รวบรวม, เรียบเรียง)

 

10. In 1929, the U.S. stock market began its catastrophic (a) plunge.

(ในปี  ๑๙๒๙, ตลาดหุ้นของสหรัฐฯ  เริ่มการดิ่งลง (ตก) ซึ่ง  เป็นความหายนะ-เป็นภัยพิบัติ-เป็นเหตุการณ์ที่ร้ายกาจ-เป็นจุดจบ   ของมัน)

(a) unforeseen    (ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน)

(b) deliberate    (รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, ระมัดระวัง, โดยเจตนา)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ”)

(c) unequaled    (ไม่มีสิ่งใดทัดเทียม, ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน)

(d) disastrous    (ซึ่งทำให้เกิดความหายนะ, ซึ่งทำให้เกิดภัยพิบัติ, เกี่ยวกับความหายนะ  (ภัยพิบัติ, ความย่อยยับ, ความล่มจม, ความโชคร้าย), ที่เสียหายอย่างมาก, ที่น่ากลัวมาก)

(e) eternal    (ไม่มีที่สิ้นสุด, คงอยู่ตลอดกาล)

(f) traumatic    (ทร้อ-มะ-ทิค)  (ซึ่งเจ็บปวด, ซึ่งทรมาน, ซึ่งชอกช้ำ, ซึ่งชอกช้ำทางใจ)

 

11. Deafness is the inability (n) to hear.

(การหูหนวก  คือ  ความไม่สามารถ-การขาดความสามารถ-การไร้กำลังหรือปัจจัย   ที่จะได้ยิน)

(a) determination    (ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจ, การตกลงใจ, การกำหนด)

(b) inclination    (ความโน้มเอียง, แนวโน้ม)

(c) incapacity    (การไร้ความสามารถ, การขาดคุณสมบัติ)

(d) necessity    (ความจำเป็น, สิ่งจำเป็น, ของใช้ที่จำเป็น)

(e) attractiveness    (ความมีเสน่ห์, การดึงดูดใจ, ความน่าหลงใหล)

(f) anxiety    (ความวิตกกังวล, ความกังวลใจ)

 

12. Jobs that guarantee more immediate return on investment have priority (n) over local cultural needs and amenities.

(งานซึ่งให้หลักประกันผลตอบแทน (ผลกำไร) เพิ่มมากขึ้นในทันทีทันใด  จะมี  การมาก่อน-การมีสิทธิ์ก่อน-สิทธิพิเศษ   เหนือความต้องการและความสุภาพอ่อนโยน  (หรือความเจริญหูเจริญตา)  ทางด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น)  (หมายถึง  งานที่ทำเงินให้อย่างรวดเร็ว  ต้องมาก่อนความต้องการหรือความดีงามทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  คือ  ให้ความสำคัญกับงานที่สร้างเงินให้กับท้องถิ่น  มากกว่าการหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น)

(a) precedence    (เพรส-ซี-เดิ้นซ)  (การมาก่อน, ความสำคัญกว่า, การมีสิทธิ์ก่อน, การนำหน้า)

(b) control    (การควบคุม)

(c) influence    (อิทธิพล)

(d) jurisdiction    (อำนาจศาล, ขอบเขตอำนาจ, อำนาจในการตัดสินคดีหรือควบคุม)

(e) arrogance    (แอ๊-โร-เกิ้นซ)  (ความหยิ่ง, ความยโส, ความจองหอง) 

(f) avarice    (แอฟ-วะ-ริส)  (ความโลภ, ความตะกละ, ความงก) 

 

13. The appeal (n) of jade lies in its compact structure, which permits very delicate carving. 

(เสน่ห์-การขอร้อง-การขอความกรุณา-การอุทธรณ์   ของหยกอยู่ตรงโครงสร้างที่แน่น  (แข็ง, กระชับ)  ของมัน  ซึ่งยอมให้  (ทำให้)  มีการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนได้)  (“Appeal”  เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “ดึงดูดใจ, ร้องขอ, อ้อนวอน, เรียกร้อง, อุทธรณ์”)

(a) density    (ความหนาแน่น)

(b) value    (ค่า, คุณค่า, ค่านิยม)

(c) attraction    (เสน่ห์, แรงดึงดูด, ความยั่วยวนใจ, สิ่งยั่วยวนใจ)

(d) essence    (เนื้อหาสาระ, เนื้อแท้, แก่นแท้, ใจความ, จุดสำคัญ, ส่วนประกอบสำคัญ, หัวใจ, ตัวยาสำคัญ, หัวน้ำหอม)

(e) shrewdness    (ชรู้ด-นิส)  (ความเฉียบแหลม-หลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด, ความว่องไว)

(f) endurance    (เอน-ดิ๊ว-เริ่นซ)  (ความทรหดอดทน, ความอดกลั้น, ความทนทาน, ความไม่ตาย)

 

14. Individuals share genes not only with their offspring (n) but also with other members of their kinship group.

(ปัจเจกบุคคลมีหน่วยพันธุกรรมร่วมกันไม่เพียงแต่กับ  ลูกหลาน-บุตร-ทายาท-ผู้สืบเชื้อสาย-ผู้สืบสันดาน-ลูกสัตว์-หน่ออ่อน-ผล-ผลิตผล-ดอกผล   ของตนเท่านั้น,  แต่ยัง  (ร่วม กัน)  กับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มเครือญาติของพวกเขาอีกด้วย)

(a) ancestors    (บรรพบุรุษ)

(b) cousins    (ลูกพี่ลูกน้อง, ญาติห่างๆ, บุคคลที่เกี่ยวพันกัน)

(c) children    (ลูก, ลูกหลาน, เด็กๆ)

(d) siblings    (พี่ชาย, น้องสาว, พี่สาว, น้องชาย, ญาติสายเลือดเดียวกัน)

(e) heirs    (แอร์)  (ทายาท, ผู้รับมรดก, ผู้สืบทอด)

(f) relatives    (ญาติ, ญาติพี่น้อง, เครือญาติ, สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน)

 

15. The renovation of old buildings in the United States cities reflects a renewed perception (n) of the past as both art and history.

(การปรับปรุงใหม่ (ซ่อมแซม) อาคารเก่าในเมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ  สะท้อนให้เห็นถึง   การมองเห็น-การเข้าใจ-การหยั่งรู้-ญาณ-ความรู้สึก-ความรู้สึกสัมผัส   อดีตในรูปแบบใหม่  ว่าเป็นทั้งศิลปะและประวัติ ศาสตร์)

(a) understanding    (ความเข้าใจ)

(b) exploitation    (การใช้ประโยชน์, การใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ, การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว)

(c) acceptance    (การยอมรับ)

(d) example    (ตัวอย่าง)

(e) discovery    (การค้นพบ)

(f) custom    (ขนบธรรมเนียม, ประเพณี)

 

16. The development of modern drama in the United States was spurred (v) by the growth of university theaters.

(พัฒนาการของละครสมัยใหม่ในสหรัฐฯ  ได้รับการ  กระตุ้น-ปลุกเร้า-เร่ง   โดยการเจริญเติบโตของโรงละครในมหาวิทยาลัย)

(a) discouraged    (ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ)

(b) replaced    (แทนที่, ทดแทน)

(c) stimulated    (กระตุ้น, ส่งเสริม, เร้า, เร้าใจ, ปลุกใจ)

(d) hampered    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

(e) facilitated    (ทำให้ง่ายหรือสะดวกขึ้น)

(f) accompanied    (ติดตามไปด้วย, มากับ, ไปกับ, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เล่นดนตรีคลอเสียง)

 

17. Physicists have made discoveries that challenge our most fundamental (a) theories of the universe.

(นักฟิสิกส์ได้ทำการค้นพบ  ซึ่งท้าทายทฤษฎีของจักรวาล  ที่เป็นรากฐาน-ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ   (หมายถึงทฤษฎีฯ ที่เป็นรากฐาน)  ที่สุดของเรา

(a) permanent    (ถาวร)

(b) basic    (ที่เป็นพื้นฐาน)

(c) interesting    (น่าสนใจ)

(d) controversial    (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งทะเลาะวิวาทกัน)

(e) logical    (มีเหตุผล, สมเหตุสมผล, เกี่ยวกับตรรกวิทยา, เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล)

(f) familiar    (คุ้นเคย, เคยชิน)

 

18. The history professor gave a synopsis (n) of the events leading to World War I. 

(ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ให้  การสรุปย่อ-สรุปความ-ข้อสรุป-บทสรุป-ใจความสำคัญ-สาระสำคัญ    ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ )

(a) discussion    (การประชุมปรึกษาหารือ)

(b) report    (รายงาน)

(c) preview    (การชมก่อน, การดูก่อนการแสดง, การแสดงก่อน, การฉายหนังก่อน, การฉายหนังตัวอย่างก่อนหนังจริง)

(d) summary    (การสรุป, บทความย่อ, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

(e) pressure    (ความกดดัน, แรงกดดัน)

(f) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, อันตราย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

 

19. National governments commonly (adv.) employ tax increases to combat inflation.

(รัฐบาลแห่งชาติ   โดยธรรมดาสามัญ-โดยทั่วไป-โดยพร้อมกันหรือเหมือนกัน  ใช้การเพิ่มภาษี  เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ)

(a) rarely    (ไม่ใคร่จะ, แทบจะไม่)

(b) inevitably    (อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

(c) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) frequently    (บ่อยๆ, บ่อยครั้ง) 

(e) frankly    (อย่างตรงไปตรงมา, อย่างเปิดเผย)

(f) amicably    (อย่างเป็นมิตร, อย่างฉันมิตร)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันกับ  “Commonly

 

20. No remnants (n) of the settlement of Jacksonville, Virginia, were found by the next group of colonists. 

(ไม่มี  ส่วนที่หลงเหลือ-เศษซาก-เศษ-เศษเล็กเศษน้อย-เศษผ้า-เดน   ของนิคมหรือที่ตั้งถิ่นฐานของเมืองแจ็คสันวิลล์  รัฐเวอร์จิเนีย,  ที่ได้ถูกค้นพบโดยชาวอาณานิคมกลุ่มถัดไป)  (คือ  ตอนที่คนกลุ่มใหม่มาถึง  ไม่พบซากอาณานิคมเดิมแล้ว)

(a) survivors    (ผู้รอดชีวิต)

(b) buildings    (อาคาร, ตึก, สิ่งก่อสร้าง)

(c) traces    (ร่องรอย, รอย, รอยเท้า, รอยทาง)

(d) implements    (เครื่องไม้เครื่องมือ, อุปกรณ์)

(e) oppositions    (การคัดค้าน, การต่อต้าน, การไม่เห็นด้วย)

(f) absorptions    (การดูดซับ, การดูดซึม, การรับเอามา, การหมกมุ่น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 334)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The economic recession resulted in a sluggish (a) market.

(การถดถอยทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดตลาดที่  ซบเซา-เฉื่อยชา-เงื่องหงอย-ฝืดเคือง-ขี้เกียจ-เกียจคร้าน)

(a) miserable    (มีความทุกข์มาก, แย่มาก, น่าเวทนา)

(b) frank    (ตรงไปตรงมา, เปิดเผย)

(c) torpid    (เฉื่อยชา, เงื่องหงอย, ซึม, ไม่คล่องแคล่ว, เกียจคร้าน, ช้า, มึน, งง)

(d) dramatic    (น่าตื่นเต้น, เกี่ยวกับละคร)

(e) critical    (สำคัญ, วิกฤต, ชอบวิจารณ์, เกี่ยวกับการวิจารณ์)

(f) severe    (รุนแรง)

 

2. Solitary (a) most of the year, foxes do not live in dens except during the breeding season.

(อยู่ตามลำพัง-โดดเดี่ยว-คนเดียว-สันโดษ-ไม่มีเพื่อน-อ้างว้าง-เงียบสงัด    เกือบตลอดทั้งปี,  หมาจิ้งจอกมิได้อาศัยอยู่ในถ้ำ  ยกเว้นในระหว่างฤดูแพร่พันธุ์)

(a) Alert    (ระวังตัว, ระมัดระวัง, ตื่นตัว, ว่องไว, เตรียมพร้อม)

(b) Restless    (กระสับกระส่าย, กระวนกระวาย, ร้อนใจ, หงุดหงิด, ไม่อยู่กับที่, ไม่มีการพักผ่อน)

(c) Alone    (โดดเดี่ยว, ลำพังตนเอง, ตัว (คน) เดียว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ)

(d) Fearless    (กล้าหาญ, ไม่กลัว)

(e) Widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง, กระจาย, กางออก, ขยายออก)

(f) Eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

 

3. Since antiquity there have been many attempts, some quite fanciful (a), to explain how the cosmos came into being.

(ตั้งแต่สมัยโบราณ  มีความพยายามมากมาย, บางความพยายาม  เพ้อฝัน-เต็มไปด้วยจินตนาการ-ซึ่งนึกฝัน-ไม่จริง   อย่างมาก, ที่จะอธิบายว่าจักรวาลเกิดขึ้นมาได้อย่างไร)

(a) familiar    (คุ้นเคย, เคยชิน)

(b) imaginative    (ช่างคิดช่างฝัน, ช่างจินตนาการ, ซึ่งนึกเอาเอง, เป็นมโนภาพ, ไม่เป็นความจริง)

(c) apparent    (ชัดเจน, เด่นชัด, แจ่มแจ้ง, ภายนอก, เกี่ยวกับหลักฐานแรกเริ่ม)

(d) logical    (มีเหตุผล, สมเหตุสมผล, เกี่ยวกับตรรกวิทยา, เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล)

(e) accomplished    (ประสบความสำเร็จ, บรรลุผล, ทำสำเร็จ, บรรลุ)

(f) short-lived    (มีอายุสั้น, ไม่ถาวร)

 

4. Weather forecasters must know as much as possible about the state (n) of the atmosphere.

(นักพยากรณ์อากาศจะต้องรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  เกี่ยวกับ  สภาพ-สภาพการณ์-สถานการณ์-ฐานะ-ลักษณะ-อาการ-สภาพทางอารมณ์-มลรัฐ-รัฐ   ของบรรยากาศ)

(a) nation    (ชาติ, ประเทศ)

(b) condition    (สภาพ, สภาวะ, เงื่อนไข)

(c) location    (ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, ตำแหน่ง, การหาแหล่งที่ตั้ง)

(d) composition    (การประกอบเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง)

(e) foundation    (รากฐาน, มูลฐาน, มูลนิธิ)

(f) malfunction    (การทำงานอย่างบกพร่อง, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ)

 

5. He took part in an expedition (n) to make a survey of creatures and study how people live in the coldest environment in the arctic.

(เขามีส่วนร่วมใน  การเดินทางสำรวจ-คณะผู้เดินทางสำรวจ   เพื่อสำรวจสัตว์ต่างๆ  และศึกษาว่าผู้คนดำรงชีวิตอยู่อย่างไร  ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นที่สุดในบริเวณขั้วโลกเหนือ)

(a) tournament    (การแข่งขัน, การแข่งขันชิงชนะเลิศ)  (เทนนิส, หมากรุก, กอล์ฟ)

(b) journey    (การเดินทาง)

(c) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, อันตราย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

(d) discovery    (การค้นพบ)

(e) apex    (ยอด, ปลาย, สุดยอด)

(f) investment    (การลงทุน)

 

6. There was one sentence that puzzled (v) me deeply.

(มีอยู่ประโยคหนึ่งที่  ทำให้งงงวย-ทำให้ฉงนสนเท่ห์    แก่ผมอย่างมาก – อย่างลึกซึ้ง)  (คือ  ทำให้ผมงงอย่างมาก)

(a) offended    (ทำให้ขุ่นเคือง-ไม่พอใจ, กระทำผิด, ละเมิด, รุก, รุกราน)

(b) exasperated    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(c) confused    (ทำให้งง-สับสน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ไม่ชัด)

(d) delighted    (ทำให้ยินดี-พอใจ-ปลาบปลื้ม)

(e) bored    (ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้น่าเบื่อ)  (“Bore”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ความรำคาญ, คนน่าเบื่อ, คนพูดมาก, สิ่งที่น่าเบื่อ-น่ารำคาญ)

(f) rehabilitated    (ปรับปรุง, พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

 

7. As more is learned about the incredibly large number of plants within the plant kingdom, scientific classifications are revised (v).

(เมื่อได้มีการเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพืชจำนวนมากมายอย่างเหลือเชื่อภายในอาณาจักรพืช,  การจัดแบ่งประเภท (ของพืช) ทางวิทยาศาสตร์จึงได้ถูก   แก้ไข-ปรับปรุงใหม่)

(a) incorporated    (รวมเข้าด้วยกัน, ทำให้รวมกัน, รวมเข้าเป็นรูปบริษัท, ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน)

(b) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(c) superseded    (แทนที่)

(d) disparaged    (ดูถูก, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ทำให้เสื่อมเสีย-เสียหาย)

(e) deliberated     (คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ)

(f) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

 

8. He reads and reads and reads to quench (เคว้นช) (v) his thirst for knowledge.

(เขาอ่านและอ่านและอ่านหนังสือ  เพื่อ  ระงับ-ดับ-ทำให้หมด-ปราบ-เอาชนะ   ความกระ หายในความรู้ของเขา)

(a) utilize    (ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์)

(b) extinguish    (อิคส-ทิ้ง-กวิช)  (ดับ, ทำให้สิ้น, ยุติ, ยกเลิก, ชำระหนี้)

(c) construe    (อธิบาย, ชี้แจง, ตีความ, แปล, วิเคราะห์, ผูกประโยค, วิเคราะห์รูปประโยค)

(d) conceal    (คัน-ซี่ล)  (ซ่อน, ปิดบัง, ปกปิด, บัง)

(e) incarcerate    (อิน-ค้าร์-เซอะ-เรท)  (จำคุก,กักขัง, คุมขัง)

(f) enhance    (เพิ่มพูน, ทำให้มากขึ้น)

 

9. We listened as he began to narrate (แน-เร้ท  หรือ  นะ-เร้ท) (v) his incredible adventures.

(พวกเราฟังขณะที่เขาเริ่ม  เล่าเรื่อง-เล่าเหตุการณ์ ประสบการณ์-บรรยาย   การผจญภัยที่เหลือเชื่อของเขา)

(a) tell; describe; make known (either spoken or written)   (บอก-เล่า; อธิบาย; ทำให้รู้จัก  -  ไม่โดยทางภาษาพูดก็ภาษาเขียน)

(b) renounce    (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ, ประกาศเลิก, สละกรรมสิทธิ์, สละบุตร)

(c) retaliate    (ริ-แท้ล-ลี-เอท)  (ตอบโต้, แก้แค้น, แก้เผ็ด, แก้ลำ, ตอบแทน)

(d) commiserate   (คัม-มิซ-เซอะ-เรท)  (แสดงความเสียใจกับ, เห็นใจ, สงสาร, สังเวช, เวทนา)

(e) alert   (อะ-เลิ้ร์ท)  (เตือนภัย, เตือนให้ระวัง, การเตรียมพร้อม, ว่องไว, เตรียมพร้อม, ระมัดระวัง)  (เป็นทั้งคำกริยา  คำนาม และคำคุณศัพท์)

(f) exterminate    (กำจัดให้สิ้น, ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน)

 

10. If a miner pondered over the high mortality (n) rate in his occupation, he might want to quit.

(ถ้าคนงานเหมืองไตร่ตรองเกี่ยวกับอัตรา  การตาย-ความตาย-การที่ต้องตาย-มนุษย์ที่ต้องตาย-ความหายนะ    ในอาชีพของตน,  เขาอาจต้องการเลิกทำอาชีพนี้)

(a) neophyte    (นี้-โอ-ไฟท)  (ผู้เริ่มฝึกหัด, ผู้เริ่มทำงาน, สมาชิกใหม่, เณร)

(b) valediction   (แวล-ลิ-ดิ๊ค-ชั่น)  (การอำลา, การเอ่ยคำอำลา, คำอำลา)

(c) death; fatality; decease; demise; end; termination   (ความตาย; ความหายนะหรืออุบัติเหตุถึงตาย-คนตายโดยอุบัติเหตุ; ความตาย-มรณกรรม; การตาย-มรณกรรม-การสิ้นสุด; มรณกรรม-จุดจบ-ความพินาศ-ความหายนะ; การสิ้นสุด (ของชีวิต)-การยุติ-การจบลง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) vainglory    (เว้น-โกล-รี่)  (การทะนงตัว-เย่อหยิ่ง-จองหอง-ผยองเกียรติ, ความเห่อ, คนเย่อหยิ่ง, คนผยอง)

(e) heist    (ไฮ้ซท)  (การปล้น, การขโมย, การโจรกรรม, ปล้น, ขโมย)

(f) enthusiasm    (ความกระตือรือร้น, ความกระฉับกระเฉง)

 

11. The quality and number of a city’s public roads offer an excellent means of gauging (เกจ-จิง) (v) its prosperity.

(คุณภาพและจำนวนของถนนสาธารณะของเมือง  ให้วิธีการที่ดีเยี่ยมในการ  วัด-ประเมิน    ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนั้น)

(a) protecting    (คุ้มครอง, ป้องกัน)

(b) enriching    (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, เพิ่มความสำคัญ, เพิ่มคุณค่า, ทำให้คุณภาพดีขึ้น)

(c) tracing    (สะกดรอย, สืบหา)

(d) judging    (ตัดสิน, พิจารณา, ลงความเห็น, พิพากษา, ชี้ขาด, วินิจฉัย, ออกความเห็น, เดา, ประมาณ)

(e) perforating    (เจาะ, เจาะเป็นรู)

(f) deteriorating    (เสื่อมลง, เลวลง, แย่ลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

 

12. The government need colossal (a) sums of money to renovate the country’s infrastructure.

(รัฐบาลต้องการเงินจำนวน  มากมาย-(ปัญหา) ใหญ่-(อำนาจ) มหาศาล-(ตึก) ใหญ่โตมาก   เพื่อมาปรับปรุงสาธารณูปโภคของประเทศ) 

(a) peculiar    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(b) tiny    (เล็กมาก, จิ๋ว)

(c) advantageous    (ได้ประโยชน์, มีประโยชน์, ได้กำไร)

(d) gigantic; enormous; huge; stupendous; prodigious    (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โตผิดปกติ, คล้ายยักษ์; มหึมา, ใหญ่โต, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย; มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, ใหญ่มาก; มหาศาล, ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง, ทำให้ประหลาดใจหรือมึนงง; มหาศาล, ใหญ่โตมโหฬาร, มหัศจรรย์, งงงวย, แปลกประหลาด)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) awful    (อ๊อ-เฟิ่ล)  (น่ากลัว)

(f) contemporary    (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัย-รุ่น-ยุคเดียว กัน, เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน)

 

13. The scientist thought he had solved a huge riddle (n) of the universe.  

(นักวิทยาศาสตร์คนนั้นคิดว่าเขาได้คลี่คลาย   ปริศนา-สิ่งที่ทำให้ฉงน-คำปริศนา-บุคคลที่เป็นปริศนา-ปัญหา-คำถามที่ทำให้งง   ของจักรวาล)

(a) peril    (อันตราย, ภัย)

(b) generosity    (ความเอื้อเฟื้อ, ความใจกว้าง)

(c) mystery    (ความลึกลับ, ความลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, ความลับ)

(d) recklessness    (ความสะเพร่า, ความประมาท)

(e) phobia    (โฟ้-เบีย)  (ความกลัว, โรคกลัว)

(f) luxury    (ลั้ค-ชู-รี่)  (ความหรูหรา-ฟุ่มเฟือย, ความโอ่อ่า, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

 

14. Your mood seems very meditative (a) this evening.

(อารมณ์ของคุณดูเหมือนว่า  ครุ่นคิด-ไตร่ตรอง   อย่างมากค่ำนี้)

(a) gleeful    (ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง)

(b) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, คิดหนัก)

(c) desperate    (สิ้นหวัง, หมดหวัง, เข้าตาจน, ที่มีความต้องการอย่างมาก, ร้ายแรงมาก,  อย่างยิ่ง, เหลือเกิน)

(d) stern    (เคร่งขรึม, เอาจริงเอาจัง)

(e) mammoth    (ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล)

(f) depressed    (หดหู่, ซึมเศร้า)

 

15. He is infamous (a) for his dishonesty in business matters.

(เขา  เสียชื่อเสียง-เลวทราม-น่าเกลียดชัง   ในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องธุรกิจ)

(a) investigated    (สืบสวนสอบสวน)

(b) loathed    (เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(c) notorious    (มีชื่อเสียงไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันไปทั่วในทางเลวร้าย)

(d) dreadful    (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, น่าเคารพยำเกรง)

(e) furious    (โกรธจัด)

(f) dexterous    (เด๊กซ-ทรัส)  (ชำนาญ, แคล่วคล่อง)

 

16. Madrid lies almost exactly at the geographical heart (n) of the Iberian Peninsula.

 (แมดริด – สเปน – ตั้งอยู่เกือบจะ  ใจกลาง-ศูนย์กลาง   ทางภูมิศาสตร์พอดิบพอดี  ของคาบสมุทรไอบีเรีย)

(a) border    (พรมแดน, ชายแดน)

(b) center    (ใจกลาง, ศูนย์กลาง)

(c) edge    (ขอบ, ริม)

(d) apex    (ยอด, ปลาย, สุดยอด)

(e) tip    (ปลาย, ปลายแหลม, ปลายเรียว, ยอดสุด, ส่วนที่อยู่ปลาย, ส่วนที่สวมปลาย, ใบแทรกหนังสือ)

(f) proximity    (ความใกล้ชิด, ความใกล้เคียง)

 

17. Throughout the 19th century, a succession of improvements in textile machinery steadily increased the volume (n) of cloth and garment production.

(ตลอดศตวรรษที่  ๑๙,  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเครื่องจักรกลสิ่งทอ  ได้เพิ่ม  ปริมาณ-ปริมาตร-จำนวนมาก-เล่ม-ฉบับ-ระดับเสียง-ความดังของเสียง   การผลิตผ้าและเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างสม่ำเสมอ)

(a) luxury    (ลั้ค-ชู-รี่)  (ความหรูหรา-ฟุ่มเฟือย, ความโอ่อ่า, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

(b) quantity    (ปริมาณ, จำนวน)

(c) refinement    (การทำให้บริสุทธิ์, การขัดเกลา, การกลั่น)

(d) attractiveness    (ความมีเสน่ห์, การดึงดูดใจ, ความน่าหลงใหล)

(e) initiative    (การริเริ่ม, ความคิดริเริ่ม)

(f) delight    (ดิ-ไล้ท)  (ความรื่นรมย์, ความพอใจ, ความบันเทิงใจ)  (ถ้าเป็นคำกริยา  หมายถึง  รื่นรมย์, พอใจ, บันเทิงใจ, ทำให้รื่นรมย์-พอใจ-บันเทิงใจ)

 

18. Optimists appreciate every little happy period, while pessimists say that happiness is transitory (a).

(คนมองโลกในแง่ดี  ชื่นชมช่วงเวลาที่มีความสุขเล็กๆ น้อยๆ ทุกครั้ง,  ในขณะที่คนมองโลกในแง่ร้ายกล่าวว่า  ความสุข   ไม่ถาวร-ไม่ยั่งยืน-ชั่วคราว-มีอายุสั้น-อยู่ชั่วประเดี๋ยวเดียว)

(a) permanent    (ถาวร)

(b) hard to come by    (ได้มายาก)

(c) inevitable    (หลีกเลี่ยงไม่ได้)

(d) short-lived    (มีอายุสั้น, สั้นมาก, ชั่วคราว)

(e) malignant    (มะ-ลิก-เนิ่นท)    (มีเจตนาร้าย, ร้าย, มีภัย, อันตรายมาก, ถึงตาย, มักทำให้ตายได้)

(f) spontaneous    (เป็นไปเองโดยอัตโนมัติ, เป็นไปเอง, โดยสัญชาตญาณ, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ)

 

19. When one is unfamiliar with the customs, it is easy to make a blunder (n - v).

(เมื่อคนเราไม่คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณี,  มันก็ง่ายที่จะทำ  ความผิดพลาด   (เมื่่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  ทำผิดพลาด-เดินเซ่อ-งุ่มง่าม-ซุ่มซ่าม-พูดออกมาอย่างโง่-แพร่งพรายออกมา)

(a) a commitment    {การมอบหมาย (หน้าที่, ความไว้วางใจ), การให้คำมั่นสัญญา, การเกี่ยวข้อง, การพัวพัน}

(b) an adversary    (ศัตรู, ปรปักษ์)

(c) an injury    (อิ๊น-จัว-รี่)  (บาดแผล, อันตราย, ภัย, ความเสียหาย, คำสบประมาท, การล่วงละเมิด)

(d) a mistake    (ความผิด, ความผิดพลาด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด)

(e) a hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ, การชักช้า)

(f) a disgrace    (ความอัปยศอดสู, ความอับอาย, ความขายหน้า)

 

20. When a film is restricted to mature (a) audiences, it usually means that only those over eighteen are allowed to watch.

(เมื่อภาพยนตร์ถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ชมซึ่ง  เป็นผู้ใหญ่-เจริญเติบโตเต็มที่-ครบอายุ-สุก-สมบูรณ์,   มันปกติหมายความว่า  เฉพาะคนที่อายุมากกว่า  ๑๘  ปี เท่านั้น  ที่ได้รับอนุญาตให้ชมได้)

(a) senior    (อาวุโสกว่า, แก่กว่า)

(b) responsible    (รับผิดชอบ)

(c) prudent    (รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, ฉลาด, ประหยัด, มัธยัสถ์, มองการณ์ไกล)

(d) adult    (เป็นผู้ใหญ่, โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ผู้ใหญ่)

(e) tranquil    (แทร้ง-ควิ่ล) (สงบเงียบ, เงียบ, สงบ, สงบสุข, ราบรื่น, ไม่มีสิ่งใดรบกวน)

(f) bizarre    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 333)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. There was a paucity (พ้อ-ซะ-ที่) (n) of fresh vegetables at the supermarket, so we had to buy frozen ones.

(มี  ความขาดแคลน-ความขัดสน-ความยากจน-ความแร้นแค้น-จำนวนเล็กน้อย   ของผักสดที่ซูเปอร์มาเกต  ดังนั้น  เราจำเป็นต้องซื้อผักแช่แข็ง)

(a) abundance    (ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ)

(b) defect    (ข้อบกพร่อง, ข้อไม่ดี, ข้อเสีย)

(c) scarcity    (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, การมีน้อย, การหายาก)

(d) extravagance    (ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย, ความมากเกินไป)

(e) temerity    (ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม)

(f) embarrassment    (การทำให้กระดากอาย, การทำให้เคอะเขิน, การทำให้อับอาย, ความกระดากอาย-ขวยเขิน)

 

2. Laura tried to be an impartial (a) judge at the beauty contest, but in the end she couldn’t help selecting her own daughter to be the new Honeybee Queen.

(ลอร่าพยายามที่จะเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันผู้ซึ่ง  ยุติธรรม-ไม่เอนเอียง-ไม่เข้าข้างใคร-มีใจเป็นธรรม-ไม่มีอคติ   ที่การประกวดนางงาม  แต่ในตอนจบ  เธอก็อดไม่ได้ที่จะเลือกลูกสาวของเธอเองเป็น “ราชินีผึ้งน้ำหวาน” คนใหม่)  

(a) covetous    (คั้ฟ-วิ-ทัส)  (โลภ, อยากได้มาก, ปรารถนาอย่างไม่ควร)    

(b) fair; unbiased; not favoring one side or the other    (ยุติธรรม; ไม่ลำเอียง; ไม่ชอบหรือเอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(c) laconic    (ละ-ค้อน-นิค)  (ใช้คำน้อย, พูดสั้นๆ, กะทัดรัด) 

(d) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

(e) controversial    (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง-ขัดแย้ง)

(f) unyielding    (ไม่ยอมแพ้, ไม่ระย่อท้อถอย, เด็ดเดี่ยว)

 

3. We were dubious (ดู๊-เบียส) (a) about the team’s chance of success and, as it turned out, our dubiety (ดู-ไบ๊-อิ-ที่) was justified:  The team lost.

(เรา  สงสัย-แคลงใจ-กังขา-น่าสงสัย-น่าแคลงใจ-คลุมเครือ-ไม่แน่นอน   เกี่ยวกับโอกาสความสำเร็จของทีม  และ, ตามที่มันปรากฏออกมา, ความสงสัย (ความแคลงใจ, สิ่งที่สง สัย) ของเราได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้อง)     

(a) chimerical    (คิ-เม้-ริ-เคิ่ล)  (เพ้อฝัน, ช่างจินตนาการ, ไม่จริง) 

(b) rebellious    (ริ-เบ๊ล-เยิส)  (เป็นกบฏ, ซึ่งก่อการกบฏหรือจลาจล, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, พยศ, ทรยศ) 

(c) full of doubt; uncertain    (เต็มไปด้วยความสงสัย-กังขา; ไม่แน่นอน)  (สำหรับ  “Uncertain”  เป็นความหมายของ  Dubious”  ในบริบทอื่น)

(d) supercilious    (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส)

(e) unaware    (ไม่ตระหนัก, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ไม่ได้เตือนมาก่อน)

(f) prudent    (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ฉลาด, มองการณ์ไกล, ประหยัด, มัธยัสถ์, พิถีพิ ถัน, สุขุม)

 

4. Liars engage in duplicity (ดิว-พลิส-ซิ-ที่) (n) all the time; they say one thing and do another.

(คนโกหกเกี่ยวพันกับ  การตีสองหน้า-การหลอกลวง-ความไม่ซื่อตรง   ตลอดเวลา,  พวกเขาพูดอย่างหนึ่งและทำอีกอย่างหนึ่ง)

(a) treason    (ทรี้-เซิ่น)  (การกบฏ-การทรยศขายชาติ)

(b) probity    (พร้อบ-บิ-ที่  หรือ  โพร้-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรง ไปตรงมา) 

(c) deference    (เด๊ฟ-เฟอะ-เริ่นซ)  (การเคารพนับถือ, การยอมตาม, การคล้อยตาม, การอนุโลม, การเชื่อฟัง) 

(d) deception; double-dealing; the act of being two-faced    (การต้มตุ๋น -การหลอกลวง; การตีสองหน้า-หลอกลวง-ไม่ซื่อ; การกระทำแบบตีสองหน้า(ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) assessment    (การประเมิน, การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน)

(f) fidelity    (ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, ตัวอย่างของความจงรักภักดีหรือความซื่อ สัตย์)

 

5. If forced to conjecture (v), I would say the volcano will erupt in twenty-four hours.

(ถ้าถูกบังคับให้  เดา-ทาย-คาดคะเน-อนุมาน-การเดา, ทาย, คาดคะเน, อนุมาน,   ผมขอพูดว่า  ภูเขาไฟนั้นจะปะทุใน  ๒๔  ชั่วโมง)

(a) intrude    (บุกรุก, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, ก้าวก่าย)

(b) guess; deduce or infer on slight evidence    (เดา, ทาย; อนุมานหรือสรุปจากหลักฐานนิดเดียว)

(c) implore    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(d) comply   (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยอมตาม)

(e) accompany    (ติดตามไปด้วย, มากับ, ไปกับ, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เล่นดนตรีคลอเสียง)

(f) consume    (กิน, บริโภค, ใช้)

 

6. The erection (n) of the San Francisco Bay Bridge transformed once distant rural areas into bustling commuter suburbs.

(การก่อสร้าง-สิ่งก่อสร้าง-การตั้งตรง-การตั้งชัน-การลุก-การชู   สะพานข้ามอ่าวซานฟรานซิสโก  ได้เปลี่ยนอาณาบริเวณที่ครั้งหนึ่งเป็นชนบทที่ห่างไกล  ให้กลายเป็นชานเมืองของผู้ที่เดินทางไปมา  (ระหว่างบ้านกับที่ทำงาน)  ที่วุ่นวาย-จ้อกแจ้กจอแจ)

(a) extension    (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ต่อเติม)

(b) crossing    (การข้าม)

(c) construction    (การก่อสร้าง, วิธีการก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง)

(d) restoration    (การปฏิสังขรณ์, การบูรณะ, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม)

(e) location    (ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, ตำแหน่ง, การหาแหล่งที่ตั้ง)

(f) durability    (ความทนทาน, ความคงทน)

 

7. The police were called in to quell (v) a minor disturbance.

(ตำรวจถูกเรียกมาเพื่อ  ระงับ-ทำให้สงบ-ปราบ-ดับไฟ-ทำให้บรรเทา-ทำให้ลดน้อยลง    ความวุ่นวาย (ชุลมุน) เล็กๆ น้อยๆ)

(a) start    (เริ่ม, เริ่มต้น)

(b) stop    (ทำให้ยุติ, ห้าม, ยุติ, จอด, เลิก, หยุด, ขัดขวาง, ป้องกัน, ตัดขาด)

(c) facilitate    (ทำให้ง่ายหรือสะดวกขึ้น)

(d) devise    (คิดขึ้นมา, ประดิษฐ์)

(e) proclaim    (ประกาศ, แถลง, ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ)

(f) verify    (พิสูจน์ความจริง, ตรวจสอบความจริง, ยืนยันความจริง, ค้นหาความจริง)

 

8. When a problem arose concerning the perishability (n) of the new crops, a canning factor was set up as a means to preserve food.

(เมื่อปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับ  การเน่าเปื่อยได้ง่าย-การเหี่ยวแห้งได้ง่าย-การตายได้-การย่อยยับได้   ของพืชผลใหม่ๆ,  ปัจจัยด้านการบรรจุกระป๋องถูกยกขึ้นมาเป็นวิธีการที่จะเก็บรักษาอาหารเอาไว้)

(a) quick growth    (การเติบโตอย่างรวดเร็ว)

(b) quick decay    (การเน่าเปื่อยผุพังอย่างรวดเร็ว)

(c) quick sales    (การขายอย่างรวดเร็ว)

(d) quick advertising    (การโฆษณาอย่างรวดเร็ว)

(e) improvement    (การปรับปรุง, การทำให้ดีขึ้น)

(e) abundance    (ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ)

 

9. Seamounts, conical elevations formed beneath the ocean, are the most prominent (a) formations on the ocean bottom.

(ภูเขาใต้ทะเล, ซึ่งเป็นการยกระดับขึ้นในรูปกรวย  ที่ถูกก่อตัวขึ้นใต้มหาสมุทร, เป็นการก่อตัวขึ้น  (สิ่งที่สร้างขึ้น)  ที่  เห็นได้ชัดเจน-เด่นชัด-มีชื่อเสียง-ยื่นออกมา-โผล่ออกมา   ที่สุด  ที่ก้นมหาสมุทร)

(a) battered    (บุบบิบบู้บี้, ถูกทุบหรือตีติดต่อกัน, ถูกใช้จนเสีย, ถูกโจมตีติดต่อกัน)

(b) ancient    (โบราณ, เก่าแก่, คนสมัยโบราณ, คนชรา)

(c) mysterious    (ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่สามารถอธิบายได้, เป็นที่สงสัย, ลับๆล่อๆ)

(d) conspicuous    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(e) dubious    (ดู๊-เบียส)  (สงสัย, แคลงใจ, กังขา, น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, คลุมเครือ, ไม่แน่นอน)

 

10. The initial assumption that the earth was flat was not erroneous (a) to the people of that time.

(สมมติฐานเบื้องต้น  (ดั้งเดิม-แรกเริ่ม)  ที่ว่าโลกแบน  ไม่   ผิด-ไม่ถูกต้อง-เข้าใจผิด-เกี่ยว กับความผิดหรือสิ่งที่ผิด   สำหรับผู้คนในยุคนั้น)

(a) immoral    (ผิดศีลธรรม, ไร้ศีลธรรม)

(b) illogical    (ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล)

(c) unsupported    (ไม่ได้รับการสนับสนุน)

(d) incorrect    (ผิด, ไม่ถูกต้อง)

(e) perilous    (มีอันตราย, เต็มไปด้วยอันตราย, เสี่ยงภัย, น่ากลัว)

(f) sedulous    (เซ้จ-ดะ-เลิส)  (ขยัน, หมั่นเพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, อดทน)

 

11. The noise from the city street was incessant (a); there always seemed to be a fire engine or a police car screaming by.

(เสียงจากถนนของเมือง  ไม่หยุดหย่อน-ไม่หยุดยั้ง-ต่อเนื่อง-ติดต่อกัน   (ทั้งนี้)  ดูเหมือนว่ามีรถดับเพลิง  หรือรถตำรวจส่งเสียงแหลมดังผ่านไปมาอยู่เสมอ)

(a) deafening    (เด๊ฟ-เฟิน-นิ่ง)  (ทำให้หูหนวก, ทำให้งุนงงด้วยเสียงอึกทึก, เสียงดัง, หนวกหู, ดังแสบแก้วหู)

(b) soft    (เบา, อ่อน, นุ่ม)

(c) audible    (ดังพอได้ยิน)

(d) unceasing    (ไม่หยุดหย่อน, ต่อเนื่องกันไป)

(e) boring    (น่าเบื่อหน่าย)

(f) thrilling    (น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, น่าเสียวซ่าน)

 

12. Thomas immigrated (v) to the United States, thinking the move would give his three-year-old daughter a better chance at attending New York University preschool.

(โทมัส  อพยพเข้าสู่   สหรัฐฯ   โดยคิดว่าการกระทำนี้จะให้โอกาสที่ดีขึ้นแก่ลูกสาววัย    ขวบของเขา  ในการเข้าโรงเรียนอนุบาลของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก)

(a) emigrated    (อพยพออกจาก)

(b) integrated    (ผสมผสาน, บูรณาการ, ประสานกัน, รวมตัวกันเป็นกลุ่ม, รวบรวม, ทำให้รวมตัวกันเป็นก้อน)

(c) moved permanently to a new country    (ย้ายอย่างถาวรไปยังอีกประเทศหนึ่ง)

(d) regretted    (เสียใจ, โทมนัส, สลดใจ)

(e) soared    (ซอร์)  (สูงขึ้น, เพิ่มขึ้น, ร่อนสูง, บินสูง, บินถลา, ทะยาน, มีความหวังสูง, ทะเยอทะยาน)

(f) escaped    (หลบหนี)

 

13. A referee should be disinterested (a).  He or she should not be biased against one of the competing teams.

(กรรมการผู้ตัดสินควรจะ  เป็นกลาง-ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว-ไม่มีส่วนได้เสีย-ไม่เกี่ยวข้อง-ไม่สนใจ-เมินเฉย,   เขาหรือเธอไม่ควรที่จะลำเอียง  (มีอคติ)  ต่อทีมที่เข้าแข่งขันทีมใดทีมหนึ่ง)

(a) hospitable    (โอบอ้อมอารี, เอื้อเฟื้อ, ต้อนรับขับสู้)

(b) not taking sides; unbiased    (ไม่เข้าข้างฝ่ายใด; ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ)

(c) uninterested    (ไม่สนใจ)

(d) magnanimous    (ใจกว้าง, มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีจิตใจสูงส่ง, สูงส่ง)

(e) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, ระมัดระวัง, เอาอกเอาใจผู้อื่น)

(f) delicate    (ละเอียดอ่อน, บอบบาง, ประณีต, อ่อนช้อย, อ่อนแอ, แตกง่าย, ยากที่จะจัดการ)

 

14. One major hazard (n) of space travel is the radiation that exists beyond Earth’s atmosphere.

(อันตราย-ภัย-การเสี่ยง-สิ่งที่เป็นอันตรายหรือเกิดความเสี่ยง   ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเดินทางในอวกาศ  คือ  กัมมันตภาพรังสี  (หรือการแผ่รังสี)  ซึ่งมีอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของโลก)

(a) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(b) mystery    (ความลึกลับ, ความลี้ลับ, ความลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้)

(c) reward    (รางวัล)

(d) danger; peril; menace; threat; risk; jeopardy     (ภัย; อันตราย; ความไม่ปลอดภัย; การเสี่ยงภัย; สิ่งที่เป็นอันตราย(ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) talent    (พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ, กลุ่มคนที่มีความสามารถ)  

(f) phenomena    (ปรากฏการณ์, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่ประทับใจ, บุคคลที่ประทับใจ, คนที่ยอดเยี่ยม)

 

15. The recent flood in southern Thailand was a calamity (n) which caused tremendous loss of lives and properties.

(น้ำท่วมเมื่อเร็วๆ มานี้ทางภาคใต้ของประเทศไทย  เป็น  ภัยพิบัติ-ความหายนะ   ซึ่งก่อ ให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล)

(a) miracle    (ปาฏิหาริย์, เรื่องอัศจรรย์, ความอัศจรรย์)

(b) novelty    (นอฟ-เวิล-ที่)  (ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่, ประสบการณ์ใหม่, เรื่องหรือสิ่งใหม่, สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราว)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, ความเอะอะโกลาหล, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล)

(d) disaster    (ดิ-ซาส-เทอะ); catastrophe (คะ-แทส-ทระ-ฟี่); ruin; tragedy; mishap   (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกีดขวาง)

(f) disadvantage    (ข้อเสียเปรียบ, ความเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย, ความเสียหาย, ความเป็นเบี้ยล่าง)

 

16. No prudent (a) person spends all his money as soon as he gets it.

(ไม่มีบุคคลที่  รอบคอบ-ระมัดระวัง-ฉลาด-มองการณ์ไกล-ประหยัด-มัธยัสถ์-พิถีพิถัน-สุขุม   ใช้จ่ายเงินของตนเองทั้งหมด  ในทันทีที่เขาได้มันมา)   

(a) resourceful    (สามารถรับมือกับปัญหาทุกชนิด, สามารถรับมือกับความยุ่งยากได้)

(b) flexible    (ยืดหยุ่น, พลิกแพลงได้, คล่อง, ละมุนละไม, งอได้, งอได้ง่าย, เปลี่ยนแปลงได้, แก้ได้, ดิ้นได้)

(c) defective    (ชำรุด, เสีย, บกพร่อง, มีรอยตำหนิ)

(d) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ละเอียดรอบคอบ)

(e) educated    (มีการศึกษา)

(f) virile    (เว้อร์-ไรล  หรือ  เว้อร์-เริล)  (สมเป็นชาย, มีกำลังเช่นชาย, สามารถแพร่พันธุ์ได้, สามารถให้กำเนิดลูกได้) 

 

17. Whales, the earth’s largest mammals, can be easily categorized (v) into two groups, the baleen and toothed whales.

(ปลาวาฬ - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก - สามารถถูก  แยกประเภท-จัดเป็นหมวดหมู่หรือลำดับชั้น    ได้อย่างง่ายๆ เป็น    กลุ่ม  คือ  ปลาวาฬบาลีน  และปลาวาฬมีฟัน)

(a) discriminated    (เลือกที่รักมักที่ชัง, แยกแยะ, แบ่งแยก, วินิจฉัย)

(b) classified    (แยกประเภท, แยกหมวดหมู่, จัดให้เป็นประเภทความลับ)

(c) stored    (เก็บสะสม, เก็บรักษา, เก็บไว้ในห้องพัสดุ, เก็บข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์)

(d) adapted    (ดัดแปลง, ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ)

(e) infuriated    (ทำให้โกรธอย่างมาก)

(f) dispersed    (กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย, ทำให้แพร่หลาย, หายไป, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

 

18. Their old home has only been saved by a vigorous (a) campaign.

(บ้านเก่าแก่ของพวกเขาได้ถูกรักษาเอาไว้โดยการรณรงค์ซึ่ง  เข้มแข็ง-กระตือรือร้น-กระฉับกระเฉง-แข็งแรง-ทรงพลัง-มีอำนาจ-เจริญเติบโตได้ดี    เท่านั้น)  (หมายถึง  บ้านหลังเก่าได้รับการอนุรักษ์ไว้  โดยการรณรงค์อย่างเอาจริงเอาจัง)

(a) cohesive    (ซึ่งเกาะกัน, ซึ่งติดกัน, เป็นกลุ่มก้อน, เป็นปึกแผ่น, ซึ่งยึดติดกัน)

(b) zealous    (กระตือรือร้นอย่างมาก, ใจจดใจจ่อ, ขยันขันแข็ง, เร่าร้อน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า)

(c) commemorative    (ซึ่งทำให้ระลึกถึง, ซึ่งเป็นอนุสรณ์, ซึ่งเป็นการฉลอง)

(d) proficient    (โพร-ฟิ้ช-เชี่ยนท)  (ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว)

(e) swift    (รวดเร็ว)

(f) pernicious    (เพอร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ)

 

19. Due to illegal dumping of toxic wastes, pollution of our rivers is no longer a dormant (a) issue.

(เนื่องมาจากการทิ้งขยะมีพิษแบบผิดกฎหมาย,  มลภาวะของแม่น้ำของเราไม่เป็นประเด็นที่   อยู่นิ่ง-อยู่เฉยๆ-ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน-ไม่เปิดเผย-สงบ-ไม่เคลื่อนที่-หยุดเคลื่อนไหว (ชั่วคราว)-(ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด   อีกต่อไป)  (หมายถึง  ความสกปรกของแม่น้ำ  ไม่เป็นประเด็นที่นิ่งเงียบ-หลบซ่อน  หรือไม่มีใครรู้-ไม่สนใจ  อีกต่อไป) 

(a) domestic    (เกี่ยวกับบ้าน งานบ้าน หรือครอบครัว, เชื่อง, ซึ่งพบหรือผลิตภายในประเทศ, ภายในประเทศ)

(b) in a state of rest    (อยู่ในสภาพที่นิ่งเฉย หรือไม่เคลื่อนไหว)

(c) controversial    (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง-ขัดแย้ง)

(d) accurate   {ถูกต้อง, (นาฬิกาเดิน) ตรง}

(e) lucid    (แจ่มแจ้ง, ชัดเจน)

(f) illicit    (อิ-ลิส-ซิท)  (ผิดกฎหมาย, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เถื่อน, ไม่ได้รับอนุญาต)

 

20. Scrutiny (n) is the careful and detailed examination of something in order to obtain information.

(การพิจารณา-ตรวจสอบอย่างละเอียด   คือการตรวจสอบอย่างรอบคอบและลงรายละเอียดของบางสิ่งบางอย่าง  เพื่อให้ได้ข้อมูลมา)

(a) destiny    (โชคชะตา, เคราะห์กรรม)

(b) rebellion    (การกบฏ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

(c) struggle    (การต่อสู้ดิ้นรน, การพยายาม)

(d) investigation    (การสอบสวน, การสืบสวน)

(e) grievance    (กรี๊-เวิ่นซ)  (ความไม่พอใจ, ความข้องใจ, ข้อข้องใจ)

(f) comprehension     (ความเข้าใจ)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 332)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Equality, human rights, and justice are prominent (พร้อม-มิ-เนิ่นท) (a)  issues that came from the United States’ civil rights movement of the 1960s.

(ความเท่าเทียมกัน,  สิทธิมนุษยชน,  และความยุติธรรม  เป็นประเด็นที่  เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา-มีชื่อเสียง-โผล่หรือยื่นออกมา   ซึ่งมาจากขบวนการสิทธิพลเมืองของสหรัฐฯ ในทศวรรษ  ๑๙๖๐)

(a) political    (ทางการเมือง, เกี่ยวกับการเมือง)

(b) domestic    (โด-เมส-ทิค) (เกี่ยวกับบ้าน-งานบ้าน-ครอบครัว, เชื่อง, ภายในประ เทศ, ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ)

(c) conspicuous    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(d) contemporary    (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัย-รุ่น-ยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน)

(e) comprehensive    (กว้างขวาง, ครอบคลุม, เข้าใจได้กว้าง, ซึ่งหยั่งรู้, ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง)

(f) zealous     (กระตือรือร้นอย่างมาก, ใจจดใจจ่อ, ขยันขันแข็ง, เร่าร้อน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า)

 

2. His speech was impromptu (a) but it was so well delivered and very informative.

(สุนทรพจน์ของเขา  มิได้ตระเตรียมมาก่อน-กะทันหัน   แต่ว่ามันได้ถูกกล่าวอย่างดีมาก  และให้ความรู้-ข้อมูลข่าวสารมาก)

(a) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(b) improper    (ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร)

(c) not rehearsed    (มิได้ฝึกซ้อม-ซักซ้อม-ทดลอง)

(d) of no value    (ไม่มีค่า)

(e) intensive    (เข้มข้น, ละเอียด, รุนแรง, คร่ำเคร่ง, (การเพาะปลูก) หนาแน่น)

(f) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ละเอียดรอบคอบ)

 

3. After perusing (v) each line of the poem, he believed he had a clear understanding of its meaning.  (กริยา  คือ  “Peruse”)

(หลังจาก  อ่านตรวจ-อ่าน-พินิจพิจารณา-มองหรือสำรวจอย่างละเอียด   แต่ละบรรทัดของบทกวี  (โคลงกลอน),  เขาเชื่อว่าเขาเข้าใจความหมายของมันอย่างชัดแจ้ง)

(a) amusing    (ทำให้ขบขันหรือสนุกสนาน)

(b) reading carefully    (อ่านอย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง)

(c) looking at    (จ้องมอง)

(d) writing    (เขียน)

(e) classifying    (แยกประเภท, แยกหมวดหมู่, จัดให้เป็นประเภทความลับ)

(f) adapting    (ดัดแปลง, ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ)

 

4. A meteorologist’s reputation (n) is based on the accuracy of his weather forecast.

(ชื่อเสียง-กิตติศัพท์-ความโด่งดัง-ความมีหน้ามีตา   ของนักอุตุนิยมวิทยา  มีพื้นฐานอยู่บนความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศของเขา)

(a) potential    (ศักยภาพ, ความสามารถหรืออำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่, ความเป็นไปได้)

(b) capability    (ความสามารถ)

(c) implementation    (การลงมือทำ, การลงมือปฏิบัติ, การทำให้สำเร็จหรือเกิดผล)

(d) fame    (ชื่อเสียง, กิตติศัพท์, เกียรติยศ, เกียรติคุณ, ศักดิ์ศรี, ข่าวลือ, การเล่าลือ)

(e) dread    (เดรด)  (ความหวาดกลัว, ความเกรงขาม, ความเกรงกลัว, ความเคารพยำเกรง)

(f) investigation    (การสืบสวน, การสอบสวน)

 

5. Part-time employment gives students valuable experience and sometimes capacitates (v) them to pay their college tuition.

(การจ้างงานบางเวลาให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นักเรียน  และบางที  ทำให้ (พวกเขา) สามารถ-ให้อำนาจ   จ่ายค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย)

(a) persuades    (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, ทำให้เชื่อ, กล่อม, แนะนำ)

(b) requires    (ต้องการ, ประสงค์, ปรารถนา, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(c) enables    (ทำให้สามารถ)  (ทำให้........................(พวกเขา).........................สามารถ)

(d) relinquishes    (ริ-ลิ้ง-ควิช)  (สละ, ละทิ้ง)

(e) deceives    (โกง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ฉ้อโกง)

(f) exploit    (ใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, ใช้ประโยชน์)

 

6. If you want good grades on tests, it is vital (a) that you study hard.

(ถ้าคุณต้องการได้คะแนนดีในการสอบ  มัน  จำเป็น-สำคัญยิ่ง-จะขาดเสียมิได้-จำเป็นสำหรับชีวิต-มีชีวิตชีวา-มีพลังงาน-กระฉับกระเฉง-เกี่ยวกับชีวิต-เกี่ยวกับความเป็นความตาย    ที่ว่าคุณต้องขยันเรียน)

(a) genuine    (จริง, แท้, มิใช่ของปลอม)

(b) intensive    (เข้มข้น, ละเอียด, รุนแรง, คร่ำเคร่ง, (การเพาะปลูก) หนาแน่น)

(c) effective    (มีประสิทธิผล, ได้ผล, มีผล, เป็นผล, มีผลบังคับใช้, เห็นจริงเห็นจัง)

(d) essential    (จำเป็นที่สุด, จะขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นพื้นฐาน, เป็นปัจจัย)

(e) candid    (จริงใจ, ตรงไปตรงมา)

(f) proficient    (โพร-ฟิ้ช-เชี่ยนท)  (ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว)

 

7. She provided ample (a) evidence of her need for financial support and was granted a scholarship to continue her study.

(เธอให้พยานหลักฐาน  พอเพียง-เหลือพอเพียง-อุดมสมบูรณ์-กว้างขวาง   ของความต้องการของเธอสำหรับการสนับสนุนทางการเงิน  และ (เธอ) ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อ)

(a) fake    (ปลอม, เทียม, เก๊, ไม่จริง, ของปลอม, ของเก๊, คนทำปลอม, ทำปลอม, ทำเทียม)  (เป็นทั้งคำคุณศัพท์, คำนาม และ กริยา)

(b) vague    (เวก)  (คลุมเครือ, เคลือบคลุม, ไม่ชัดแจ้ง, เลือน, เลอะเลือน)

(c) inadequate    (ไม่เพียงพอ)

(d) sufficient    (ซะ-ฟิ้ช-ชั่นท)  (พอ, พอเพียง, พอใจ, เต็มที่)

(e) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, โว, ช่างพูด)

(f) harmonious    (เสนาะหู, คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน, ประสานกัน, เข้ากันได้,สามัคคี)

 

8. When making a presentation to a relatively small audience, an overhead projector can be invaluable.

(เมื่อทำการนำเสนอ  (รายงาน, ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ)  ต่อ  ผู้ฟัง-ผู้ชม-ผู้อ่าน-การได้ยิน-การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ-การเข้าพบเป็นทางการ    กลุ่มค่อนข้างเล็ก,  (การใช้) เครื่องฉายเหนือศีรษะ  (เครื่องฉายขึ้นบนจอ  สำหรับการนำเสนอ)  อาจจะมีค่าอย่างมากมายทีเดียว)

(a) spectators    (ผู้ดู, คนดู)

(b) congregation    (กลุ่มคน, การชุมนุม, การจับกลุ่มกัน, กลุ่มคนที่มาชุมนุมกัน)

(c) listeners    (ผู้ฟัง)

(d) onlookers    (ผู้ดู, ผู้ชม)

(e) executives    (ผู้บริหาร)

(f) employees    (พนักงาน, ลูกจ้าง)

 

9. The unrest had gone out of hand and the government felt that it had reached an impasse (อิ๊ม-แพส) (n).

(ความไม่สงบ  (วุ่นวาย)  ได้บานปลายจนควบคุมไม่อยู่  และรัฐบาลรู้สึกว่า  มันได้มาถึง  ทางตัน-สภาวะที่อับจน)  (คือ  เดินหน้าต่อไปก็ไม่ได้  ถอยหลังก็ไม่ได้  ติดแหงกอยู่กับที่)

(a)  agreement    (ข้อตกลง, ความตกลง, การเห็นพ้องต้องกัน, สัญญา)

(b) escalation    (การขยายออกไป, การลุกลามออกไป)

(c) deadlock    (ทางตัน, ภาวะชงักงัน)

(d) destination    (จุดหมายปลายทาง)

(e) prestige     (เพรส-ที้จ)  (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, เกียรติภูมิ, ศักดิ์ศรี, บารมี)

(f) desperation    (ความสิ้นหวัง, ภาวะที่ล่อแหลม, ภาวะที่ร้ายแรง)

 

10. There used to be an extensive (a) Roman settlement in north-west England.

(เคยมีการตั้งรกรากถิ่นฐานของชาวโรมันที่  กว้างขวางมาก-ครอบคลุม-กว้าง-แพร่หลาย-ถ้วนทั่ว-ซึ่งเพาะปลูกห่างๆกัน    ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ)

(a) amphibious    (ซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก)

(b) diminutive    (เล็กมาก, จิ๋ว)

(c) comprehensive    (กว้างขวาง, ครอบคลุม, เข้าใจได้กว้าง, ซึ่งหยั่งรู้, ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง)

(d) intensive    (เข้มข้น, ละเอียด, รุนแรง, คร่ำเคร่ง, (การเพาะปลูก) หนาแน่น)

(e) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(f) cohesive    (ซึ่งเกาะกัน, ซึ่งติดกัน, เป็นกลุ่มก้อน, เป็นปึกแผ่น, ซึ่งยึดติดกัน)

 

11. Some dishonest entrepreneurs exploit (v) a large number of children as cheap labor in their factories.

(ผู้ประกอบการ (เจ้าของธุรกิจ) ที่ไม่ซื่อสัตย์บางคน  ใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ-ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว-ใช้ประโยชน์   เด็กๆ จำนวนมาก  ในฐานะแรงงานราคาถูกในโรงงานของตน)

(a) strengthen    (ทำให้แข็งแรง, ทำให้เข้มแข็ง, ทำให้แน่นแฟ้น)

(b) take advantage over    (เอารัดเอาเปรียบ, หาประโยชน์จาก)

(c) deceive    (โกง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ฉ้อโกง)

(d) molest    (รุกรานทางเพศ, รบกวน, เข้าไปยุ่ง)

(e) contaminate    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์, เจือปน)

(f) prohibit    (โพร-ฮิ้บ-บิท)  (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

 

12. Rising prices will stimulate (v) demands for higher incomes.

(ราคา (สินค้า) ที่สูงขึ้นจะ  กระตุ้น-เร้าใจ-เร้า-ปลุกใจ-ส่งเสริม-กระตุ้นประสาท-ชูกำลัง   ความต้องการรายได้ที่สูงขึ้น)

(a) incite    (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น)

(b) elucidate    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, อธิบายอย่างละเอียด, ชี้แจง)

(c) abominate    (อะ-บ๊อม-มิ-เนท)  (เกลียดชัง, เกลียดอย่างแรง)

(d) capitulate    (คะ-พิช-ชุ-เลท)  (ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยินยอม, หยุดต่อต้าน)

(e) jeopardize    (ทำให้เป็นอันตราย, ทำอันตราย, เป็นภัยต่อ, ทำร้าย)

(f) mitigate   (ทำให้บรรเทาเบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง)

 

13. The doctor said he would make an assessment (n) of the patient’s symptoms and told her the result later.

(หมอกล่าวว่าเขาจะทำ  การประเมิน-การกำหนด-ปริมาณที่ประเมิน   อาการของผู้ป่วย  และบอกให้เธอทราบผลลัพธ์ในเวลาต่อมา)

(a) examination    (การสอบ, การตรวจสอบ, การตรวจ)

(b) appraisal    (อะ-เพร้-เซิ่ล) (การประเมิน, การตีราคา)

(c) operation    (การปฏิบัติงาน, การดำเนินงาน, การควบคุมเครื่องจักร, การผ่าตัด)

(d) investigation    (การสืบสวน, การสอบสวน)

(e) residence    (ที่พักอาศัย, ถิ่นที่อยู่, ที่อยู่, การอยู่อาศัย, การมีถิ่นที่อยู่)

(f) complaint    (การอุทธรณ์-ร้องทุกข์, การบ่น)

 

14. We felt impotent (a) in the face of their overpowering opposition to our plan.

(เรารู้สึก  ไร้อำนาจ-ไร้หรืออ่อนกำลัง-ไร้สมรรถภาพ-ไร้หรือหย่อนสมรรถภาพ   เมื่อเผชิญหน้ากับการต่อต้านที่มีอำนาจเหนือกว่าแผนการของเรา)

(a) powerless; helpless; unable to perform    (ไม่มีกำลังหรืออำนาจ; ช่วยตัวเองไม่ได้; ไม่สามารถดำเนินการ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(b) repentant    (สำนึกผิดหรือบาป, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป)

(c) despondent    (ดิส-พ้อน-เดิ้นท)  (หดหู่ใจ, ท้อแท้ใจ, หมดกำลังใจ, หมดหวัง)  

(d) diffident    (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล) 

(e) robust    (แข็งแรง, แข็งแกร่ง)

(f) ignorant    (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา, โง่เขลา)

 

15. Jim appears to belong to a contentious (a) family.

(จิมดูเหมือนว่า (แสดงตัวว่า) เป็นของ (หรือมาจาก) ครอบครัวที่  ชอบทะเลาะ-ชอบโต้ เถียง-ชอบต่อสู้)

(a) insolent    (อิ๊น-โซ-เลิ่นท)  (ทะลึ่ง, อวดดี, ไร้มารยาท) 

(b) argumentative; quarrelsome    (ชอบโต้เถียง; ชอบทะเลาะ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(c) destitute    (เดส-ทิ-ทิวท)  (๑. ยากจน,  ขัดสน,  ๒. ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ไม่มี, อดอยาก, ใช้หมดไป)

(d) incorrigible    (อิน-ค้อ-ริ-จิ-บึ้ล)  (ที่แก้ไขไม่ได้, ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ที่แก้ไม่ไหว, ที่ติดแน่น)

(e) disgraced    (อัปยศอดสู, อับอาย, ขายหน้า)

(f) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

 

16. Apartment living is vexing (a) to some people because of the nearness of neighbors.

(การอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์   น่าโมโห-น่าขุ่นเคือง   สำหรับบางคน  เนื่องมาจากความใกล้ชิด (อยู่ติด) กับเพื่อนบ้าน)  (คือ  ถูกเพื่อนบ้านรบกวน  เช่น  ส่งเสียงดัง,  หรือขาดความเป็นส่วนตัว)

(a) comforting    (ช่วยปลอบประโลม, ซึ่งปลอบโยน-ปลอบใจ, ให้ความสุขสบาย)

(b) delighting    (น่ายินดี, น่าปลาบปลื้ม, น่าพอใจ)

(c) thrilling    (น่าตื่นเต้น-เร้าใจ, น่าเสียวซ่าน)

(d) irritating    (น่าฉุนเฉียว, น่าโมโห, ซึ่งกวนประสาท, น่าระคายเคือง)

(e) perplexing    (น่างงงัน, น่าสับสน)

(f) controversial    (ซึ่งโต้แย้งหรือถกเถียงกัน)

 

17. Many cities have made significant cutbacks (n) in their spending on free public services.

(หลายเมืองได้ทำ  การตัดทอน-การลดลง   อย่างสำคัญ  ในด้านค่าใช้จ่ายของตนในด้านการบริการสาธารณะแบบให้เปล่า)  (คือ  ไม่เก็บสตางค์ เช่น รถเมล์-รถไฟฟรี)

(a) improvements    (การปรับปรุง, การทำให้ดีขึ้น)

(b) augmentations    (การเพิ่มขึ้น)

(c) reductions    (การลดลง)

(d) disclosures    (การเปิดเผย)

(e) hesitations    (การรีรอ, การลังเลใจ, การชักช้า)

(f) disgraces    (ความอัปยศอดสู, ความอับอาย, ความขายหน้า)

 

18. The prolonged war depleted (ดิ-พลี้ท) (v) the country’s national treasury.

(สงครามที่ยืดเยื้อได้    ใช้หมดไป-ทำให้สูญเสีย-ทำให้หมดสิ้นหรือลดน้อยลงมาก-ทำให้ว่างเปล่า    ทรัพย์สมบัติของประเทศ)  (คือ  ใช้ทรัพย์สมบัติฯ จนหมด)

(a) interrupted    (ขัดจังหวะ, ทำให้หยุด, พูดแทรก, พูดตัดบท)

(b) exterminated    (ทำลายสิ้น, กำจัดให้สิ้น, ขุดรากถอนโคน, ถอนราก)

(c) amassed    (สะสม, รวบรวม)

(d) used up    (ใช้หมดไป)

(e) annihilated    (อะ-ไน้-ฮิ-เลท-ทิด)  (ทำลายล้าง, ทำลายสิ้นซาก, บดขยี้)

(f) reinforced    (เพิ่มกำลังทางทหาร, เสริมกำลังทหาร, ทำให้แข็งแกร่งขึ้น, เสริม, สนับสนุน)

 

19. By paying close attention, you may be able to garner (v) some information which will elucidate the situation.

(โดยการให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด,  คุณอาจจะสามารถ  รวบรวม-เก็บ-สะสม   ข้อมูลบางอย่าง  ซึ่งจะทำให้สถานการณ์กระจ่างขึ้น)

(a) analyze    (วิเคราะห์)

(b) collect; gather    (รวบรวม; เก็บสะสม)

(c) disseminate    (เผยแพร่, แพร่กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย)

(d) delete    (ลบออก, เอาออก, ตัดออก)

(e) impede    (อิม-พี้ด)  (ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว, ต้าน, ต้านทาน)

(f) monitor    (ตรวจสอบ)

 

20. A tropical climate can quickly debilitate (ดิ-บิ๊ล-ลิ-เทท) (v) those who are not used to it.

(ภูมิอากาศในเขตร้อนสามารถ  ทำให้อ่อนกำลัง-ทำให้อ่อนเพลีย-ทำให้ทรุดโทรม   อย่างรวดเร็ว  แก่บุคคลผู้ซึ่งไม่คุ้นเคยกับมัน)

(a) irritate    (ทำให้โมโห, รำคาญ หรือหงุดหงิด)

(b) impede    (กีดขวาง, ขัดขวาง, ทำให้ล่าช้า)

(c) weaken    (ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้อ่อน, กลายเป็นอ่อน, กลายเป็นอ่อนแอ)

(d) harm    (เป็นอันตรายต่อ, ทำอันตราย, ทำร้าย)

(e) compel    (บังคับ, ผลักดัน, เกณฑ์, ใช้วิธีบังคับ, ต้อน)

(f) pioneer    (นำทาง, บุกเบิก, ริเริ่ม, หักร้างถางพง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 331)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Dave was integral (อิ๊น-ที-เกริ้ล) (a) to the organization; it could never have gone so well without him.

(เดฟ   สำคัญ-สมบูรณ์-ทั้งหมด-ถ้วนทั่ว   ต่อองค์กร  (ทั้งนี้)  มัน (องค์กร) คงดำเนินไปไม่ได้ดีมากเช่นนี้  ถ้าปราศจากเขา)

(a) intransigent    (อิน-แทร้น-ซิ-เจิ้นท)  (ไม่ประนีประนอม, ไม่ยอม, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ดื้อ, หัวแข็ง) 

(b) essential    (จำเป็นยิ่ง, สำคัญ, จะขาดเสียมิได้)

(c) insidious     (อิน-ซิ้ด-เดียส)  (มีเล่ห์กระเท่ห์, ร้ายกาจ, ที่ทำอย่างลับๆ, ที่หลอกลวง, ไม่น่าไว้ใจ, ทรยศหักหลัง) 

(d) indolent    (อิ๊น-โด-เลิ่นท)  (เกียจคร้าน) 

(e) indulgent    (อิน-ดั๊ล-เจิ้นท)  (ผ่อนปรน, ตามใจตัว, ที่ปล่อยตัว, หมกมุ่น, ที่หลงผิด, ที่ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา) 

(f) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน) 

 

2. She realized that the manager was angry from the blunt (บลั๊นท) (a) tone she heard.  

(เธอตระหนักดีว่าผู้จัดการโกรธ  จากน้ำเสียง  ห้วน-ขวานผ่าซาก-เถรตรงเกินไป-ไม่เฉียบแหลม-ทื่อ-ทู่ไม่คม-ไม่ว่องไว-อืดอาด   ที่เธอได้ยิน)

(a) smooth    (ราบเรียบ, เรียบ, ราบ, ราบรื่น, สงบ, เงียบสงบ, ระรื่นหู, ไพเราะ, กลมกล่อม, (ยางรถ) หัวโล้น, ไม่มีอุปสรรคไม่ถูกรบกวน, ไม่มีหนวดเครา, ไม่มีขน)

(b) curt    (ห้วน, สั้น, หยาบ)

(c) brief    (สั้น)

(d) high    (สูง)

(e) garrulous    (พูดมาก, ชอบจ้อ)

(f) degenerate    (ดิ-เจ๊น-เนอะ-เรท)  (ที่เสื่อม, ที่เสื่อมทราม) 

 

3. It is not a good business policy to cut cost by buying inferior (อิน-เฟี้ย-เรีย) (a) materials. 

{มันมิใช่นโยบายธุรกิจที่ดีที่จะลดต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) โดยการซื้อวัสดุ   ต่ำกว่ามาตรฐาน-ชั้นต่ำ-ชั้นเลว-แย่-รอง-ด้อยกว่า-อยู่ใต้-อยู่ล่าง-อยู่ต่ำ   (เพื่อมาทำการผลิตสินค้า)}

(a) shoddy    (คุณภาพเลว, ทำอย่างลวกๆ, กำมะลอ, ซึ่งเอาของเลวมาทำให้คล้ายของดี, เลว, เลวทราม)

(b) slovenly    (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ)

(c) sedentary    (เซ้ด-ดัน-เทอ-รี่)  (อยู่ประจำที่, ไม่เคลื่อนย้าย, คุ้นเคยกับการนั่ง, นั่ง, ในลักษณะนั่ง)

(d) ostentatious    (โอ้อวด, เอาหน้า)

(e) obscure    (ออบ (เอิบ)-สเคี่ยว)  (คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, มืดมัว, มืดมน, เข้าใจยาก, ไม่มีชื่อเสียง)

(f) sensible     (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

 

4. Mr. Thomson, a veteran politician, was not daunted by his formidable opponent (n).

(มิสเตอร์ทอมสัน, นักการเมืองผู้ช่ำชอง,  ไม่หวั่นเกรง  คู่ปรปักษ์-คู่แข่ง-ฝ่ายตรงข้าม   ที่น่าเกรงขามของเขา)

(a) foe    (ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้ที่อยู่ฝ่ายศัตรู, คู่ต่อสู้, ผู้ต่อต้าน)

(b) colleague    (ค้อล-ลีก)  (เพื่อนร่วมงาน, ผู้ร่วมงาน)

(c) rogue    (โรก)  (คนพาล, อันธพาล, คนโกง, คนทุจริต, คนจรจัด, คนเกเร, ช้างหรือสัตว์อื่นที่ดุร้ายและแยกตัวออกจากกลุ่ม)

(d) candidate    (ผู้สมัครเข้าแข่งขัน, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน)

(e) bully    (คนพาล, อันธพาล, นักเลง, คนขี้รังแก, คนลวง)

(f) villain    {วายร้าย, ผู้ร้าย, คนชั่วร้าย, คนเลว, ตัวโกง, ตัววายร้าย (ในละคร, นวนิยาย)}

 

5. A rash (แรช) (a) decision, not allowing time for adequate consideration, is seldom wise. 

(การตัดสินใจที่  หุนหันพลันแล่น-ใจร้อน-ไม่รอบคอบ-ไม่ยั้งคิด-สะเพร่า,   ซึ่งไม่ยอมให้มีเวลาสำหรับการพินิจพิจารณาอย่างเพียงพอ,  ไม่ใคร่จะ (เป็นการตัดสินใจที่) ฉลาด)

(a) hasty    (รีบเร่ง, รีบด่วน, ใจเร็ว, คร่าวๆ, ลวกๆ)

(b) nasty    (แนส-ที่)  (น่าชัง, น่ารังเกียจ, มีกลิ่นเหม็น, สกปรกอย่างน่าชัง, ลามก, หยาบคาย, สามหาว, ร้าย, ฉุนเฉียว, เลว)

(c) testy    (โกรธง่าย, ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, ขี้โมโห, ใจน้อย)

(d) dormant    (อยู่เฉยๆ, ไม่เคลื่อนที่, สงบ, แฝง, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, ไม่เปิดเผย, (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด)

(e) exultant    (ปิติยินดี, ยินดีปรีดา)

(f) penitent    (สำนึกผิด, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป, สำนึกบาป)    

 

6. Speech difficulties may sometimes be surmounted (v) if a person is shown where to place the tongue and teeth to make sounds.

(ความยากลำบากในการพูดบางครั้งอาจจะถูก  เอาชนะ-พิชิต-ปีน-ป่าย-ขึ้น-อยู่เหนือ-อยู่ข้างบน-วางบน-ข้าม-คลุมยอด   ได้  ถ้าบุคคล (ที่มีปัญหาในการพูด) ได้รับการแสดงให้เห็นว่า  จะวางลิ้นและฟันเอาไว้ที่ไหนเพื่อทำให้เกิดเสียง)

(a) identified    (ระบุ, บ่งชี้)

(b) minimized     (ทำให้เหลือน้อยที่สุด, ทำให้ลดเหลือต่ำสุด)

(c) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัย)

(d) surmised    (คาดการณ์, เดา, ทาย, คาดคะเน, นึก, คิด)

(e) revolutionized    (เร-วะ-ลู้-เชิ่น-ไนซ)  (ปฏิวัติ, เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง)

(f) abolished    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, ทำลาย)

 

7. People usually think cats are naturally ferocious (a), but it depends on the type of cat.

(ผู้คนมักคิดว่าแมว  ดุร้าย-ทารุณ-โหดร้าย-สุดขีด-รุนแรง   โดยธรรมชาติ,  แต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของแมวด้วย)

(a) friendly    (เป็นมิตร)

(b) savage    (ดุร้าย, ป่าเถื่อน, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, หยาบคาย, รุนแรง)

(c) furry     (มีขนปุกปุย)

(d) playful    (ขี้เล่น)

(e) isolated    (ที่แยกตัวออกไป, ที่แยกอยู่ต่างหาก, ที่แยกตัวโดดเดี่ยว)

(f) eccentric    (อิค-เซ้น-ทริค)  (ประหลาดๆ, ไม่ปกติ)  (ใช้กับคนเท่านั้น)

 

8. The earthquake was a terrible catastrophe (คะ-แท้ส-ทระ-ฟี) (n).

(แผ่นดินไหวเป็น  ความหายนะ-ภัยพิบัติ-เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ-ตอนจบของละคร-จุดจบ   ที่น่าสะพรึงกลัว (ร้ายแรง)}

(a) punishment    (การลงโทษ)

(b) unexpected event    (เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน)

(c) jeopardy    (อันตราย)

(d) disaster    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

(e) treason    (ทรี้-เซิ่น)  (การกบฏ, การทรยศขายชาติ)

(f) restoration    (การปฏิสังขรณ์, การบูรณะ, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม)

 

9. He has been having a clandestine (a) affair with his secretary since she first came to work in the company.

(เขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว  แบบลับๆ-ปิดบังซ่อนเร้น   กับเลขาฯ ของเขา  ตั้งแต่เธอเริ่มเข้ามาทำงานในบริษัท)

(a) reticent    (เร้ท-ทิ-เซิ่นท) (เงียบขรึม, พูดน้อย, เงียบ, ไม่พูด,สงวนท่าที)

(b) hostile    (ฮอส-ไทล) (มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์)

(c) secret    (ลับ, เร้นลับ, เป็นความลับ, ปิดบัง, อำพราง, ลึกลับ)

(d) harmonious    (เสนาะหู, คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน, ประสานกัน, เข้ากันได้, สามัคคี)

(e) conspicuous    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(f) ambitious     (ทะเยอทะยาน, มักใหญ่ใฝ่สูง, ปรารถนาอย่างแรงกล้า)

 

10. The struggle (n - v) between native peoples and colonial governments has been central to the politics of many Third World countries.

(การต่อสู้-การดิ้นรน-การแข่งขัน-ดิ้นรน-ต่อสู้-แข่งขัน   ระหว่างคนพื้นเมืองเชื้อชาติต่างๆ และรัฐบาลที่ล่าอาณานิคม  (หรือปกครองอาณานิคม)  เป็นแก่นกลาง  (หรือมีความสำคัญ)  ต่อการเมืองของประเทศในโลกที่    จำนวนมาก) 

(a) competition    (การแข่งขัน, คู่แข่ง)

(b) negotiation    (การเจรจา)

(c) conflict    (การต่อสู้, การขัดแย้ง, การทะเลาะ, การสู้รบ, สงคราม, การเป็นปรปักษ์)

(d) interaction    (ปฏิสัมพันธ์, การมีความสัมพันธ์หรือกิจกรรมร่วมกัน)

(e) reputation    (ชื่อเสียง, กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความมีหน้ามีตา)

(f) faith    (ความศรัทธาเลื่อมใส)

 

11. Thai consumers have been taught by unscrupulous (a) imitators to be suspicious of even the slightest change in label or package.

(ผู้บริโภคชาวไทยได้ถูกสอนโดยนักลอกเลียนแบบที่   ไร้ธรรมะ-ไร้ยางอาย-ไม่มีหลักการ-ไม่ระมัดระวัง    ให้ต้องระแวง-สงสัยแม้กระทั่งความเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยที่สุดในฉลากหรือหีบห่อ)  (ของสินค้าที่ตนคิดจะซื้อ)  (หมายถึง  ผู้บริโภคชาวไทยถูกสอนให้ระวังของปลอม  โดยสังเกตจากฉลากหรือหีบห่อที่เปลี่ยนแปลงไปแม้เพียงเล็กน้อย)

(a) honorable    (มีเกียรติ, น่าเคารพนับถือ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา, น่าเชื่อถือ, มีศักดิ์ศรี)

(b) ambitious    (ทะเยอทะยาน, มักใหญ่ใฝ่สูง, ปรารถนาอย่างแรงกล้า)

(c) dishonest    (ไม่ซื่อสัตย์)

(d) superb    (ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

(e) undisputed    (ไม่อาจโต้แย้งได้, แน่นอน)

(f) wary    (แว้-รี่)  (ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ)

 

12. The bookkeeper was arrested after the auditors found evidence of embezzlement (n) in his accounts.

(พนักงานบัญชีถูกจับกุมหลังจากผู้ตรวจสอบบัญชีพบพยานหลักฐานของ  การยักยอก-การฉ้อฉล    ในบัญชีของเขา)

(a) gambling    (การพนัน, การเล่นพนัน)

(b) espionage    (การจารกรรม)

(c) theft of money    (การลักขโมยเงิน

(d) withdrawal    {การถอนออก (เงิน, ทหาร), การเอาออก, การดึงกลับ, การหด, การเลิก}

(e) ecstasy    (เอ๊ค-สทะ-ซี่)  (ความดีใจอย่างเหลือล้น, ความปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความเคลิบเคลิ้ม)

(f) enthusiasm    (ความกระตือรือร้น, ความกระฉับกระเฉง)

 

13. The company launched (v) a new program to attract more clients.

(บริษัท  เริ่ม-ทำให้เริ่มปฏิบัติการ-ปล่อย (เรือ) ลงน้ำ-ปล่อย (ดาวเทียม)-เหวี่ยง-ยิง-ยื่น (คำคัดค้าน)-ออกคำสั่ง   โครงการใหม่  เพื่อดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น)

(a) initiated    (ริเริ่ม, เริ่มนำ, นำเข้า, นำไปให้รู้จัก)

(b) postponed    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

(c) encouraged    (ให้กำลังใจ, กระตุ้น, เร่งรัด, ส่งเสริม)

(d) prohibited    (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

(e) scattered    (กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, ทำให้กระจัดกระจาย, ทำให้แตกกระเจิง, สาด, โปรย, หว่าน)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “การทำให้กระจัดกระจาย-แตกกระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน”)

(f) ridiculed    (ริ้ด-ดิ-คิวล)  (หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “การหัวเราะเยาะ, การเยาะเย้ย, การยั่วเย้า, การหยอกล้อ”)

 

14. In order to maintain physical well-being, a person should eat wholesome (a) food and get sufficient exercise.

(เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย  บุคคลควรกินอาหารที่  ส่งเสริมสุขภาพ-เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ   และออกกำลังกายอย่างเพียงพอ)

(a) well-cooked    (ปรุงอย่างดี)

(b) healthy    (เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย, แข็งแรง, สมบูรณ์, มีสุขภาพดี)

(c) superb    (ซู-เพิ้ร์บ)  (ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

(d) savory    (มีรสชาติ, อร่อย, ดึงดูดใจ)

(e) obdurate    (อ๊อบ-ดุ-ริท)  (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ใจแข็ง, ไม่ยอม)

(f) productive    (มีผลผลิตหรือผลงาน, ให้ผลดีมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์)

 

15. “Do as you would be done by.” is a well-known precept (n).

(“จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา”  เป็น  สุภาษิต-คำสอน   ที่เป็นที่รู้จักกันดี)

(a) rule    (กฎ, ระเบียบ)

(b) proverb    (พรอฟ-เวิร์บ)  (สุภาษิต, คติพจน์, คำพังเพย, คำสอนใจ)

(c) belief    (ความเชื่อ, ความเชื่อมั่น, ความศรัทธา)

(d) remark    (คำกล่าว, คำพูด, หมายเหตุ)

(e) concept    (แนวความคิด, ความคิด, มโนคติ, มโนภาพ, ข้อคิดเห็น)

(f) summary    (การสรุป, บทความย่อ, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

 

16. In southwestern Australia, horses are still valued for their stamina (n) and speed in controlling cattle.

(ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย  ม้ายังคงถูกให้คุณค่า (ราคา) สำหรับ  ความแข็งแรง-ความแข็งแกร่ง-ความทรหดอดทน-สุขภาพ   และความเร็วในการควบคุมฝูงวัว)  (คือ  พวกคาวบอยยังขี่ม้าไล่ต้อนวัว)

(a) stability    (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

(b) courage    (ความกล้าหาญ)

(c) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

(d) efficiency    (ประสิทธิภาพ)

(e) equanimity   (ความใจเย็น, ความสงบใจ, ความมีอารมณ์เย็น, ความสมดุลของใจ)

(f) maturity    (ความเป็นผู้ใหญ่, ความมีวุฒิภาวะ, การบรรลุนิติภาวะ)

 

17. Look at them closely when they occur separately and the distinction (n) between them is then clear.

(จงมองดูพวกมันอย่างใกล้ชิดเมื่อพวกมันปรากฏขึ้นแยกกัน (ทีละครั้ง)  และ  ความแตกต่าง-การแบ่งแยก-การแยกแยะ-ลักษณะพิเศษ-ลักษณะที่เด่น-ความมีชื่อเสียง-เกียรติยศ   ระหว่างพวกมัน  ก็จะเห็นได้ชัดเจนในตอนนั้น)

(a) attraction    (การดึงดูดใจ, แรงดึงดูด, เสน่ห์, บุคคลหรือสิ่งที่ดึงดูด)

(b) similarity    (ความคล้ายคลึง, ความเหมือนกัน)

(c) difference    (ความแตกต่าง)

(d) relation    (ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้อง)

(e) extravagance    (ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย, ความมากเกินไป)

(f) disclosure    (การเปิดเผย)

 

18. The expansion of public services has caused concern that the civil service branches are becoming autonomous (a) powers.

(การขยายการบริการสาธารณะได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่า  สาขางานราชการกำลังจะกลายเป็นอำนาจ (ซึ่ง)   เป็นอิสระ-ที่ปกครองตนเอง-เกิดขึ้นเอง)  (คือ  ไม่สามารถควบคุมได้  เนื่องจากความใหญ่โต-เทอะทะของมัน)

(a) independent    (เป็นอิสระ, ไม่ขึ้นกับใคร, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, เป็นตัวของตัวเอง)

(b) superior    (เหนือกว่า, ดีกว่า, เก่งกว่า)

(c) perilous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(d) robust    (แข็งแรง, แข็งแกร่ง, เข้มแข็ง, กำยำ, มีกำลังมาก, เอาการเอางาน)

(e) temporary    (ชั่วคราว)

(f) unreasonable    (ไร้เหตุผล, ขาดสติ, เขลา, ไม่เหมาะสม, เลยเถิด, ไม่ฟังเหตุผล)

 

19. Much air cargo includes items that spoil (v - n) rapidly.

(สินค้า (ขนส่ง) ทางอากาศจำนวนมาก  รวมไปถึง (ประกอบด้วย) สิ่งของซึ่ง  เสีย-เน่าเสีย -เสื่อมเสีย-แย่ลง-ปล้น-แย่ง-ทำให้ (เสื่อม) เสีย-ทำให้แย่-ทำอันตราย-โอ๋จนเสียคน-ของโจร-สิ่งที่ปล้นมา-ของเสีย   อย่างรวดเร็ว)

(a) ripen    (ไร้-เพิ่น)  (สุก, ทำให้สุก, ทำให้สุกงอม, ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่, ทำให้สมบูรณ์)

(b) depreciate    (ดิ-พรี้-ชี-เอท)  (ลดค่า, ลดราคา, ลดอำนาจซื้อของเงิน, หักค่าเสื่อม, พูดดูถูก)

(c) sell    (ขาย)

(d) go bad    (เน่า, เสีย)

(e) perceive    (มองเห็น, สังเกตเห็น)

(f) crumble    (แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย, ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย)

 

20. President Donald Trump believes that America must radically alter (v) its traditional economic policy. 

(ประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมพ์  เชื่อว่าอเมริกาจะต้อง  เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-ผันแปร   อย่างรุนแรง  ในนโยบายทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของตน)

(a) enlarge    (ขยายออก, ทำให้ใหญ่ขึ้น)

(b) change    (เปลี่ยนแปลง)

(c) design    (ออกแบบ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

(e) halt    (หยุด, ทำให้หยุด)

(f) initiate    (ริเริ่ม, เริ่มนำ, นำเข้า, นำไปให้รู้จัก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 330)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The knee-jerk reflex is activated when a person stumbles (v).

(ปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งกระตุ้นโดยอัตโนมัติ  (คือ  เหยียดขาเมื่อเคาะที่หัวเข่า – ที่เอ็นกระ ดูกสะบ้า)  ถูกกระตุ้นเมื่อบุคคล   สะดุด-สะดุดเท้า-ก้าวพลาด-เดินโซเซ-ทำผิดพลาด-ทำให้สะดุด-เกี่ยวขา)

(a) jumps in the air    (กระโดดตัวลอย)

(b) prays    (สวดมนต์, อธิษฐาน, ขอร้อง, วิงวอน, ภาวนา, ขอได้โปรด)

(c) trips    (เดินสะดุด, สะดุดล้ม, ขัดขวาง, ทำให้ล้ม, เดินหรือวิ่งอย่างรวดเร็ว, ทำพลาด, ท่องเที่ยว, เดินทาง)

(d) hits the ground    (หกล้ม)

(e) giggles    (หัวเราะคิกคัก)

(f) yawns    (ยอน)  (หาว, หาวนอน, อ้าปากกว้าง)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “การหาว, การหาวนอน, การอ้าปากกว้าง, รูเปิด, ช่อง, ช่องแตกร้าว)

 

2. Some features of the moon’s surface are so distinct (a) that they can be seen even without the use of a high-powered telescope.

(ลักษณะบางอย่างของพื้นผิวหน้าดวงจันทร์   ชัดเจน- แจ่มแจ้ง-เป็นที่สังเกตได้ง่าย-แน่นอน-จำเพาะ-หายาก-แตกต่าง   มาก  จนกระทั่งมันสามารถมองเห็นได้แม้กระทั่ง (เมื่อ) ไม่ต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ที่มีกำลังสูง)

(a) attractive    (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ, น่าหลงใหล)

(b) harsh-looking    (บาดตา, ไม่น่าดู, ดูห้าว, หยาบ, สาก)

(c) well-defined    (ระบุไว้ชัดเจน, อธิบายหรือชี้แจงไว้ชัดเจน, ให้ความหมายว่าชัดเจน)

(d) noteworthy    (เด่น, น่าสังเกต, สำคัญ, น่าจดจำ, น่าเอาใจใส่)

(e) improvident    (อิม-พรอฟ-วิ-เดิ้นท)  (๑. เลินเล่อ, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,  ๒. ไม่ประหยัด, สุรุ่ยสุร่าย) 

(f) prodigal    (พร้อด-ดิ-เกิ้ล)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ไม่มีความเสียดาย, ใจป้ำ, สิ้นเปลืองยิ่ง)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย) 

 

3. A repetition (n) of such a blunder can be disastrous.

(การทำซ้ำ-การพูดซ้ำ-เรื่องซ้ำ-สำเนา-สิ่งที่อัดใหม่-การท่อง-การบรรเลงซ้ำ   (ของ) ความผิดพลาดเช่นนั้น  อาจเป็นอันตราย  -  หรือทำให้เกิดความหายนะ)

(a) dissemination    (การแพร่กระจาย, การเผยแพร่, การทำให้กระจัดกระจาย)

(b) collaboration    (ความร่วมมือ) 

(c) superstition    (การเชื่อโชคเชื่อลาง, การเชื่อเรื่องไสยศาสตร์, การเชื่อเรื่องงมงาย, การเชื่อผีถือสาง)

(d) invasion    (อิน-เว้-ชั่น)  {การรุกราน, การบุกรุก, การถลันเข้าไป, การแพร่ (ของกาซ, โรค)}

(e) repetitiousness; recurrence; redoing; reiteration; iteration    (การซ้ำ, การซ้ำๆ ซากๆ; การเกิดขึ้นอีก, การกลับมาทำอีก, การกำเริบ, การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก; การทำซ้ำ, การประดับใหม่; การกระทำซ้ำ, การกล่าวซ้ำ; การทำซ้ำ, การกล่าวซ้ำ, การกล่าวย้ำ, การย้ำ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(f) procrastination    (โพร-แครส-ทิ-เน้-ชั่น)  (การผัดวันประกันพรุ่ง, การเลื่อน, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ชักช้า) 

 

4. With a sinister (a) smile, the gangster invited Pauline into his Ferrari.

(ด้วยการยิ้มที่  มุ่งร้าย-ชั่วร้าย-ร้าย-ร้ายกาจ-ลางร้าย-ไม่เป็นมงคล-อุบาทว์-อัปรีย์,   สมาชิกของแก๊งอาชญากรรายนั้น  เชื้อเชิญพอลลีนเข้าไปนั่งในรถยนต์เฟอรารี่ของตน)

(a) ambiguous    (แอม-บี๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(b) outspoken    (พูดโผงผาง, พูดจาขวานผ่าซาก, พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย)

(c) unprecedented    (อัน-เพรส-ซิ-เดิน-ทิด)  (ไม่เคยมีมาก่อน, ไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใดทัดเทียมได้, ไม่มีที่เปรียบหรือเสมอเหมือน, คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน) 

(d) majestic    (มีอำนาจ, สง่าผ่าเผย, น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ, สูงส่ง, ตระหง่าน)

(e) ceaseless    (ซีส-เลส)  (ไม่หยุดนิ่ง, ไม่สิ้นสุด, ไม่ขาดสาย, ไม่รู้จักจบ, ไม่หยุดหย่อน) 

(f) malevolent; hostile; malign; baleful     (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, ชั่ว, เลว, เป็นภัย, เป็นอันตราย; มีเจตนาร้าย, มุ่งร้าย, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, เป็นศัตรู, ต่อต้าน, ไม่รับแขก; มีเจตนาร้าย, ร้าย, มีผลร้าย, เป็นภัย; มุ่งร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

 

5. Under certain conditions, oxygen will unite (v) with hydrogen to form water.

(ภายใต้สภาวการณ์บางอย่าง, ออกซิเจนจะ  รวม-รวมกัน-ร่วมกัน-สามัคคี-สมรสกัน-ปรองดองกัน-สอดคล้องกัน   กับไฮโดรเจน  เพื่อสร้างน้ำขึ้นมา)

(a) comply    (คัม-ไพล่)  (ทำตาม, เชื่อฟัง, ยินยอม)

(b) interrogate    (สอบถาม, ซักถาม) 

(c) emulate    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า) 

(d) combine; merge; mingle; blend; mix    (รวมกัน, ทำปฏิกิริยาทางเคมี, ทำให้รวมกัน, ประกอบกัน; รวมกับ, ผสมกับ, กลมกลืน, กลายเป็น, ทำให้รวมตัว; ผสม, รวมกัน, ปนกัน, ประสาน, เข้าร่วม, ทำให้เข้าร่วม; ผสม, คลุก, กลมกลืน, คลุกเคล้าให้เข้ากัน, ทำให้เหมาะกับ; รวมกัน, ผสม, ปนกัน, ปรุง, ใส่รวมกัน, คบค้า, ผสมพันธุ์)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) contradict    (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, ปฏิเสธ)  

(f) articulate    (พูดอย่างชัดเจน, ออกเสียงชัดเจน)  (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “ชัดเจน, ออกเสียงชัดเจน, สามารถพูดได้, มีความหมาย”) 

 

6. As photographic techniques have become more sophisticated, the scope of their application has expanded enormously (adv.).

(ในขณะที่เทคนิคในการถ่ายภาพได้ทันสมัยมากขึ้น,  ขอบเขตของการประยุกต์ใช้มันได้ขยายตัวออกไป   อย่างมากมาย-อย่างใหญ่โต-อย่างมหึมา-อย่างร้ายกาจหรือชั่วร้าย)

(a) flagrantly    (อย่างเด่นชัด-โจ่งแจ้ง-โต้งๆ-ฉาวโฉ่)

(b) swiftly    (อย่างรวดเร็ว)

(c) gradually    (ทีละน้อย, อย่างช้าๆ, ค่อยเป็นค่อยไป)

(d) tremendously    (อย่างมากมาย-มหึมา-ใหญ่โตมาก-อย่างยิ่ง-น่ากลัว-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม)

(e) indistinctly    (อย่างไม่ชัดเจน, อย่างสลัว, อย่างคลุมเครือ)

(f) frighteningly    (อย่างน่าตกใจ, อย่างน่ากลัว)

 

7. Home economists recommend buying basic food items in large quantities (n).

(นักเคหเศรษฐศาสตร์แนะนำให้ซื้อสิ่งของที่เป็นอาหารพื้นฐานใน  ปริมาณ  มาก)

(a) stores    (ร้าน, ร้านค้า, พัสดุ, ห้องเก็บของ)

(b) shopping malls    (ศูนย์การค้าครบวงจรขนาดใหญ่)

(c) amounts    (ปริมาณ, จำนวน)

(d) qualities    (คุณภาพ)

(e) density    (ความหนาแน่น)

(f) values    (ค่า, คุณค่า, ค่านิยม)

 

8. When telephone calls are transmitted by satellite, a dim (a) echo can often be heard on the line.

(เมื่อการโทรศัพท์ถูกส่ง (สัญญาณ) โดยดาวเทียม  เสียงก้อง (ที่)   พร่า-เลือนราง-ไม่แจ่มแจ้ง-สลัว-ไม่สว่าง-คลุมเครือ-หมอง-ท้อแท้   สามารถได้ยินบ่อยๆ ทางสาย  -  โทรศัพท์)   

(a) weak    (เสียงอ่อน, แผ่วบาง, จาง, อ่อน, อ่อนแอ, อ่อนลง, อ่อนกำลัง, ใจอ่อน, เหลาะแหละ, ไม่หนักแน่น, ไม่กล้าหาญ)

(b) harsh    (รุนแรง, ห้าว, หยาบ, สาก, บาด (ตา), แสบ (แก้วหู), ไม่น่าดู)

(c) loud    (เสียงดัง)

(d) decent    (ดี, เหมาะสม, สุภาพ) 

(e) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(f) myriad    (มากมาย, จำนวนมาก)

 

9. She acquires (v) all her wealth by working in the entertainment business since she was very young.

(เธอ   ได้มา-เข้าถือสิทธิ์-เข้ายึด-ได้เรียนรู้   ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเธอ  โดยทำงานในธุรกิจบันเทิง  ตั้งแต่เธอยังเด็กมาก)  (คือ  ได้ทรัพย์ฯ มา)

(a) loses    (พ่ายแพ้, ทำหาย, ขาดทุน, สูญเสีย)

(b) conceals    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(c) gains    (ได้มา, ได้รับ, ได้กำไร, ชนะ, บรรลุ, ได้เปรียบ, มีภาษีดีกว่า, ก้าวหน้า, คืบหน้า, ผลประโยชน์, ผลกำไร, การเพิ่ม, การได้มา, ของที่ได้มา, การก้าวหน้า, การคืบหน้า)

(d) swindles    (โกง, หลอกลวง, หลอกต้ม, ฉ้อโกง)

(e) proliferates    (แพร่หลาย, เพิ่มมากขึ้น)

(f) comforts    (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

 

10. The government didn’t want to start a panic (แพ้น-นิค) (n) on the Stock Exchange.

(รัฐบาลไม่ต้องการจะก่อให้เกิด  ความตกใจกลัว-ความอกสั่นขวัญหาย-ความวิตกมากจนทำอะไรไม่ถูก   ในตลาดหุ้น)

(a) amusement    (ความสนุกขบขัน, มหรสพ, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ)

(b) amazement    (ความทึ่ง, ความประหลาดใจ)

(c) terror    (ความหวาดกลัว, ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ)

(d) conflict    (ความขัดแย้ง)

(e) competency    (ความสามารถ)

(f) deficiency    (ดิ-ฟิช-เชิน-ซี่)  (ความขาดแคลน, ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, ความไม่สมบูรณ์)

 

11. Peter is a young man with big ideas and keen business acumen (อะ-คู้-เม่น) (n).

{ปีเตอร์เป็นชายหนุ่มที่มีความคิดกว้างไกล  และ (มี)   ไหวพริบและความเฉียบแหลม-ความสามารถในการใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง   ทางธุรกิจที่หลักแหลม (ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, กระตือรือร้น)}

(a) investment    (การลงทุน)

(b) initiative    (การริเริ่ม, ความคิดริเริ่ม)

(c) shrewdness    (ชรู้ด-นิส)  (ความเฉียบแหลม-หลักแหลม, ความเฉลียวฉลาดความว่องไว)

(d) organization    (องค์กร, การจัดองค์กร)

(e) intrusion    (การล่วงล้ำ, การบุกรุก, การก้าวก่าย, การผลักดันของแกสอันตราย)

(f) torture   (ท้อร์-เช่อะ)  (การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส)

 

12. Insects live in complex (a) ecological systems.

(แมลงอาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่   สลับซับช้อน-ยุ่งยาก-ประกอบด้วยส่วนต่างๆ)

(a) insecure    (ไม่มั่นคง)

(b) dramatic    (ตื่นเต้นเร้าใจ, เกิดขึ้นกะทันหัน, เกี่ยวกับละคร)

(c) celebrated    (มีชื่อเสียง)

(d) complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ยุ่งเหยิง, ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

(e) vague   (เว้ก)  (คลุมเครือ, เคลือบคลุม, ไม่ชัดแจ้ง, เลือน, เลอะเลือน)

(f) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ด้อย, ไม่เต็มเต็ง, เบาบาง) 

 

13. As early as the eleventh century, the Pueblo people dwelt (v) in large cities that were constructed from boulders and mud bricks.

(เริ่มแรกพอๆ กับศตวรรษที่  ๑๑  ชนเผ่าพิวโบล (อินเดียนแดง)   อาศัยอยู่   ในเมืองใหญ่ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากก้อนหินใหญ่กลม  และอิฐที่ทำด้วยโคลน)  (กริยา   ช่อง  คือ “Dwell, Dwelt, Dwelt”)

(a) planned for    (วางแผน)

(b) longed for    (อยากได้, ปรารถนาจะได้)

(c) resided in    (อาศัยอยู่ใน)

(d) emerged from    (โผล่ออกมาจาก)

(e) departed from    (ออกจาก)

(f) roamed across    (ตระเวนหรือเร่ร่อนข้าม)

 

14. Failure to express emotions (n) may actually cause illness.

(ความล้มเหลวที่จะแสดง  อารมณ์-ความรู้สึกโกรธ, เกลียด, รัก, ดีใจ, เสียใจ-ความสะเทือนใจ   อาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างแท้จริง)

(a) pains    (ความเจ็บปวด)

(b) feelings    (ความรู้สึก, อารมณ์, จิตใจ, ความรับรู้)

(c) troubles    (ปัญหา)

(d) movements    (การเคลื่อนไหว, ขบวนการ)

(e) torments    (ท้อร์-เมิ่นท)  (การทรมาน, ความเจ็บปวด, ความทรมาน, ความระทมทุกข์)

(f) impoverishments   (อิม-พ้อฟ-เวอะ-ริช-เมนต์)  (การทำให้ยากจน, การทำให้เสื่อม, การทำให้อ่อนกำลัง, การทำให้มีคุณภาพเลว) 

 

15. A fundamental hypothesis of a free–enterprise economic system is that all small businesses face (v) difficult competition.

(สมมติฐานพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจการค้าเสรีคือว่า  ธุรกิจขนาดเล็กทั้งหมด   เผชิญกับ-เผชิญหน้าโดยตรงกับ-หันหน้าไปทาง   การแข่งขันที่ยากลำบาก)

(a) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

(b) confront    (เผชิญหน้ากับ, พบกับ)

(c) mingle    (ปะปน, ปนกัน, ผสม, รวมกัน, ประสาน, เข้าร่วม, คบหา)

(d) pursue    (ติดตาม, ตามจับ)

(e) annihilate    (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

(f) sneer   (เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เหน็บแนม)

 

16. Most hard-working people abominate (อะ-บ๊อม-มิ-เนท) (v) gambling and illegal acts.

(คนทำงานหนักส่วนใหญ่  เกลียดชัง-ไม่ชอบ   การพนันและการกระทำที่ผิดกฎหมาย)

(a) despise    (ดิส-ไพ้ซ) (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

(b) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

(c) legalize    (ทำให้เป็นเรื่องถูกกฎหมาย)

(d) detest    (เกลียดชัง, ไม่ชอบมาก)

(e) shield    (ปกป้อง, ป้องกัน, คุ้มครอง)

(f) grumble    (บ่น, ครวญ, แสดงความไม่พอใจ)

 

17. There is a large area of swamp (n) that will have to be cleared before construction can begin. 

(มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของ  บึง-หนอง-หนองน้ำ-ที่ลุ่มหนอง-ปลัก-ตม   ซึ่งจะต้องเคลียร์ให้เสร็จ (ถมให้หมด)  ก่อนที่การก่อสร้างจะสามารถเริ่มต้นได้)

(a) forest    (ป่าไม้)

(b) soft, wet land    (พื้นดินที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)

(c) dry, sandy soil    (ดินทรายที่แห้ง)

(d) prairie    (ทุ่งหญ้าแพรรี่)

(e) vegetation    (พืชพันธุ์ที่ขึ้นอยู่เฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง)

(f) habitat    (ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชหรือสัตว์)

 

18. Non-professional teachers are often accused of using too many personal anecdotes (แอ๊น-นิ-โดทส) (n) during their presentations.

(ครูที่มิใช่มืออาชีพมักถูกกล่าวหาอยู่บ่อยๆ ว่าใช้  เกร็ดความรู้-เรื่องราวเล็กๆน้อยๆ   ที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไป  ในระหว่างการนำเสนอของพวกเขา)

(a) stories    (เรื่องราว, นิยาย, นิทาน, เรื่องเล่าลือ, ประวัติ, พงศาวดาร, รายงานข่าว, การเล่านิยาย)

(b) slides    (ภาพสไลด์)

(c) quotations    (คำกล่าวอ้าง, คำพูดที่ยกมาอ้าง)

(d) charts    (แผนภูมิ)

(e) influences   (อิทธิพล)

(f) adventures    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตราย)

 

19. Some fables became children’s favorites because of their simple, lucid (a) examples of right and wrong and their animal characters.

(นิทานที่ให้คติสอนใจบางเรื่อง  กลายเป็นของโปรดปรานของเด็กๆ  เนื่องมาจากตัวอย่างที่ง่ายๆ และ  ชัดเจน-แจ่มแจ้ง-เข้าใจได้ง่าย-สว่าง-โปร่งใส-ฉลาด-หลักแหลม-มีเหตุผล-มีจิตที่ปกติ   ของสิ่งที่ถูกและผิด  และตัวละครที่เป็นสัตว์ในนิทานนั้นๆ)

(a) clear    (ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย, แจ่มแจ้ง, ใส, สว่าง, ใสสะอาด, แจ้ง, โล่ง, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, ไม่มีหนี้สิน, ไร้มลทิน)

(b) valuable    (มีค่า)

(c) comparative    (ซึ่งเปรียบเทียบ)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำแนะนำหรือสั่งสอน)

(e) reckless  (สะเพร่า, ไม่รอบคอบ)

(f) complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

 

20. The idea that both the parents and the community are responsible for the well-being (n) of minors has gained acceptance only in the twentieth century. 

(ความคิดที่ว่า  ทั้งพ่อแม่และชุมชนรับผิดชอบต่อ  ความกินดีอยู่ดี   ของผู้เยาว์ (เพิ่ง) ได้รับการยอมรับในศตวรรษที่  ๒๐  เท่านั้น)  (คือ  ก่อนหน้านั้นไม่ได้รับการยอมรับ)

(a) delinquency    (การกระทำผิด, ความผิด, การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, การไม่ชำระหนี้, ความเหลวไหล)

(b) welfare    (สวัสดิภาพ, ความสุขความสบาย, สวัสดิการ)

(c) advancement    (ความก้าวหน้า, ความทันสมัย)

(d) maturity    (ความเป็นผู้ใหญ่, ความมีวุฒิภาวะ, การบรรลุนิติภาวะ)

(e) indication    (สิ่งที่บ่งชี้-ชี้บอก, การชี้บอก, เครื่องหมายแสดง)

(f) vanity    (แว้น-นิ-ที่)  (ความทะนงตัว, ความภูมิใจในตนเอง, ความหยิ่งยโส)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 329)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Their ingrained (a) conventions of design were changed by conservative architects only when the need for skyscrapers became obvious.

(ประเพณีนิยม (ธรรมเนียมปฏิบัติ) ซึ่ง   ฝังแน่น-ติดแน่น-ติดตัว-ฝังอยู่ในเนื้อเส้นใย   ของการออกแบบ (อาคาร)  ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยสถาปนิกอนุรักษ์นิยม  ก็เพียงแต่เมื่อความต้องการตึกระฟ้า (อาคารสูงหลายสิบชั้น) ปรากฏชัดขึ้น)  (ความหมาย  คือ  ก่อนหน้านั้น  สถาปนิกอนุรักษ์นิยม  มีธรรมเนียมปฏิบัติไม่ออกแบบอาคารที่สูงมากๆ  เนื่องจากบดบังภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมือง  แต่ต่อมาความคิดของพวกเขาเปลี่ยนไป  เมื่อธุรกิจต้องการตึกระฟ้า  เพราะประหยัดพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างตึก  แต่สามารถบรรจุคนได้มาก มาย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท)

(a) unknown    (ไม่เป็นที่รู้จัก, ไม่มีใครทราบ)

(b) idealized    (ถูกทำให้เป็นอุดมคติ หรืออุดมการณ์, ถูกทำให้เป็นแบบอย่าง, ถูกทำให้ดีเลิศ)

(c) firmly fixed    (ติดแน่น, ฝังแน่น, กำหนดไว้แน่นอน, มั่นคงถาวร, แน่นอน, ไม่ผันแปร, เป็นระเบียบ)

(d) indomitable    (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ) 

(e) berserk    (เบอร์-เซ้อร์ค)  (บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ, คลุ้มคลั่ง) 

(f) incipient    (อิน-ซิพ-เพี่ยนท)  (เริ่มเกิดขึ้น, แรกเริ่ม) 

 

2. The earthquake provided a clue to the previously unexplainable dearth (n) of vegetation along the shores of the bay.

(แผ่นดินไหว­ให้ร่องรอย (เบาะแส) กับ   ความขาดแคลน-ความไม่เพียงพอ-ภาวะข้าวยากหมากแพง-ความอดอยาก   ที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ก่อนนี้  ของพืชทั้งหลายตามชายฝั่งของอ่าวนั้น)  (หมายถึง  ชายฝั่งของอ่าวแห่งนั้นแทบจะไม่มีพืชพันธุ์เกิดขึ้นมา  เนื่องมาจากมีแผ่นดินไหวนั่นเอง)

(a) variety    (ความหลากหลาย, ลักษณะหลากหลาย, ความแตกต่างกัน, ชนิดต่างๆ, ประเภทต่างๆ)

(b) presence    (การมีอยู่, การปรากฏ, การเข้าร่วม, การอยู่ต่อหน้า)

(c) candor   (แค้น-เดอะ)  (๑. ความเปิดเผย, ความตรงไปตรงมา, ความจริงใจ,  ๒. ความยุติธรรม, ความซื่อสัตย์สุจริต) 

(d) scarcity; shortage; lack; paucity    (ความขาดแคลน, การมีน้อย, การหายาก, ความไม่เพียงพอ; ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, จำนวนที่ขาด; ความขาดแคลน, ความไม่มี, ความไม่เพียงพอ, ความบกพร่อง; ความแร้นแค้น, ความขัดสน, จำนวนเล็กน้อย, ความยากจน)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) chicanery   (ชิ-เค้-เนอะ-รี่)  (เล่ห์, เล่ห์กล, การใช้เล่ห์หลอกลวง, การใช้เล่ห์เพทุบายต้มตุ๋น)   

(f) anomaly   (อะ-น้อม-มะ-ลี่)  (ความผิดปกติ, ความวิปริต, ความผิดหลักหรือบรรทัดฐาน, สิ่งหรือบุคคลที่ผิดจากปกติ) 

 

3. As the general pondered (v) the situation, he realized that resistance was in vain.

(เมื่อท่านนายพล  พิจารณา-ไตร่ตรอง-ครุ่นคิด-คำนึง   สถานการณ์,  เขาตระหนักว่าการต้านทาน (ศัตรู) ไร้ผล-ไม่สำเร็จ)

(a) spilt   (ทำหก, ทำล้น, ทำให้ทะลัก, ทำหกคะเมน, ทำให้กระเด็น-กระจาย, เปิดเผยความลับ)  (กริยา  ๓  ช่อง  คือ  “Spill, Spilled, Spilled”  หรือ  “Spill, Spilt, Spilt”)

(b) distorted    {บิดเบือน (ข้อเท็จจริง), ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน}

(c) implored    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(d) considered; contemplated; deliberated    (พิจารณา, ครุ่นคิด, คิดคำนึง, รำลึก, ถือว่า; ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, พิจารณาอย่างระมัดระวัง, เข้าฌาน; คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) denounced    (ประณาม, ติเตียน, กล่าวโทษ, ปรักปรำ, ประกาศเลิก, บอกเลิก)

(f) slipped    (ลื่น, ลื่นไหล, หลุดมือไป, เลื่อน, เลื่อนไหล, ถลา, ไถล, ลอด, หลุด, หลบ, ก้าวพลาด, พลาด)

 

4. Business persons can prosper (v) if they are honest with their customers.

(นักธุรกิจสามารถ  เจริญ-รุ่งเรือง-ร่ำรวย-ประสบความสำเร็จ-ทำให้เจริญ   ถ้าพวกเขาซื่อสัตย์กับลูกค้า)

(a) rejoice    (ดีใจ, ยินดี, ปลื้มปิติ, รื่นเริง, ทำให้ยินดี-ดีใจ-ปลื้มปิติ)

(b) wail    (ร่ำไห้, คร่ำครวญ, ร้องคร่ำครวญ, ร้องสะอึกสะอื้น, ร้องโหยหวน, (ลม) พัดเสียงดังโหยหวน)

(c) discriminate    (เห็นความแตกต่าง, บอกความแตกต่าง, เลือกปฏิบัติ, เลือกที่รัก   มักที่ชัง)

(d) loiter    (เดินเตร่, เตร็ดเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)

(e) succeed; thrive; flourish    (ประสบความสำเร็จ, บรรลุผล, เจริญ, รับช่วง, เกิดต่อเนื่อง; เจริญ, รุ่งเรือง, ก้าวหน้า, เติบโต, งอกงาม, เฟื่องฟู; เจริญ, รุ่งเรือง, มั่งคั่ง, เฟื่องฟู, งอกงาม, โอ้อวด, แกว่ง, โบก, ประดับหรูหรา)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(f) sneak    (สนีค)  (เดินหลบ, เดินลับๆล่อๆ, ทำลับๆล่อๆ, แอบ, แอบทำ, ด้อม, ดอด, ลัก, ขโมย)

 

5. One example (n) of a lake that has no streams running out of it is Utah’s Great Salt Lake.

(ตัวอย่าง-อุทาหรณ์-แบบอย่าง-แบบฉบับ-ข้อแนะนำ   หนึ่งของทะเลสาบที่ไม่มีลำธารไหลออกจากมัน  คือ  ทะเลสาบเกรทซอล์ทเลคของรัฐยูทาห์)

(a) particle    (อนุภาค, ธุลี, อณู, ผงคลี, ส่วนที่น้อยที่สุด, ปริมาณที่น้อยที่สุด)

(b) pattern    (รูปแบบ, แบบ, แบบฉบับ, แบบอย่าง, แบบแผน, ลีลา, ลวดลาย)

(c) element    (ธาตุ, ธาตุแท้, ส่วนประกอบสำคัญ, ปัจจัยสำคัญ, หน่วย, รากฐาน, พื้นฐาน, ขั้วไฟฟ้า, สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ)

(d) instance    (ตัวอย่าง, กรณี, ข้อแนะนำ, การฟ้องร้องคดี, ความรีบด่วน)

(e) debtor   (ลูกหนี้)

(f) orchard    (สวนผลไม้)

 

6. The United Nations has stockpiled (v) supplies of food throughout the world for use in time of emergency.

(สหประชาชาติได้   เก็บไว้ในคลังพัสดุ-คลังสินค้า-คลังแสง   เสบียงอาหารทั่วโลก  สำหรับใช้ในยามฉุกเฉิน)  (คือ  เก็บเสบียงฯ ไว้ในคลังพัสดุ  หรือคลังสินค้า)

(a) scrutinized    (สครู้-ทิ-ไนซ)  (พิจารณาอย่างละเอียดลออ, พิจารณาอย่างรอบคอบ, ตรวจสอบอย่างรอบคอบ) 

(b) intervened    (อิน-เทอะ-วี่น)  (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัด ขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง)  

(c) intruded    (อิน-ทรู้ด)  (บุกรุก, รุกล้ำ, ก้าวก่าย, ก้าวร้าว)  

(d) loathed    (โลธ)  (เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(e) traded    (ค้าขาย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยนสินค้า, แลกเปลี่ยน)

(f) amassed; accumulated; hoarded    (รวบรวม, สะสม; สะสม, เพิ่มพูน, กอง; เก็บสะสม, กักตุน)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(g) stockaded    (ล้อมด้วยรั้วเพนียด, ใช้รั้วเพนียดล้อมป้องกัน)

 

7. My aunt has a tendency (n) to repeat the same story over and over again.

(ป้าของผมมี  แนวโน้ม-ความโน้มเอียง-ความโน้มน้าว-นิสัย-การบริการ-จุดประสงค์พิเศษหรือเฉพาะ   ที่จะพูดเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก)

(a) premise    (เพร้ม-มิส  หรือ  พริ-ไม้ซ)  (สมมติฐาน, พื้นฐานสำหรับการสรุป, ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง)

(b) mercy    (เม้อร์-ซี่)  (ความเมตตา, ความกรุณาปรานี, ความอนุเคราะห์, ความเห็นอกเห็นใจ) 

(c) enigma    (อิ-นิ้ก-ม่ะ)  (ปริศนา, คำพูดปริศนา, คนลึกลับ, สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์) 

(d) inclination; propensity; disposition   (ความโน้มเอียง, สิ่งที่ชอบ, การเบี่ยงเบน, ผิวหน้าที่เอียงลาด; ความโน้มเอียง, ความชอบ, ความโน้มน้าว; แนวโน้ม, นิสัย, อารมณ์, การจัดการ, อำนาจในการควบคุม)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) tolerance    (ความอดทน, ความทนทาน, ลักษณะใจกว้าง, การให้อภัย)

(f) priority    (ความสำคัญ, สิทธิพิเศษ, การมีสิทธิก่อน, บุริมสิทธิ)  

 

8. Since I was the cause of your accident, I cannot help feeling remorseful (a).

(เพราะว่าผมเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุของคุณ  ผมอดไม่ได้ที่จะรู้สึก   สำนึกผิด-เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป)

(a) helpful    (ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์)

(b) painful    (เจ็บปวด, ทุกข์ทรมาน, ยากลำบาก)

(c) regretful    (เสียใจ, สำนึกผิด)

(d) truthful    (พูดความจริง, เปิดเผยความจริง, เกี่ยวกับความจริง)

(e) inane    (อิน-เน่น)  (โง่, ขาดสติ, ขาดความคิด, ว่างเปล่า)

(f) staunch    (สทอนช)  (แข็งขัน, เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, ซื่อสัตย์, ภักดี, แข็งแรง) 

 

9. Some people feel that examination should be abolished (อะ-บ๊อล-ลิช)  (v) to reduce stress in young people.

(บางคนรู้สึกว่าการสอบควรถูก  ยกเลิก-เลิกล้ม-ล้มล้าง-ทำลาย   เพื่อลดความเครียดในคนหนุ่มสาว)

(a) established    (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง)

(b) demolished    (รื้อทิ้ง (ตึก, อาคาร), ทำลาย, โค่น)

(c) put an end to    (ยุติ, เลิก, ทำให้จบสิ้น)

(d) disapproved    (ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นชอบ)

(e) coerced   (โค-เอิ้ร์ซ)  (บังคับใครให้ทำ หรือ ไม่ทำอะไรบางอย่าง, บีบบังคับ, บังคับขู่เข็ญ)

(f) admonished   (แอด-ม้อน-นิช)  (๑. ตักเตือน, ให้สติ, ห้าม,  ๒. ด่าว่า, ว่ากล่าว, ตำ หนิอย่างรุนแรง)   

 

10. Jessica never acted hastily but was deliberate (a) in everything she said and did.

(เจสซิกาไม่เคยทำอะไรแบบรีบร้อน  แต่  รอบคอบ-สุขุม-ใคร่ครวญ-ระมัดระวัง-โดยเจตนา   ในทุกสิ่งที่เธอพูดและทำ)

(a) ignorant    (โง่เขลา, ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา)

(b) indifferent    (ไม่แยแส, ไม่สนใจ, เฉยเมย, ไม่ใยดี, เป็นกลาง, ไม่ลำเอียง)

(c) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(d) delightful    (ที่น่าปลื้มปิติ, ที่ยินดีมาก, ที่สุขใจมาก)

(e) adamant    (แอ๊ด-ดะ-แม่น)  (ใจแข็ง, ไม่เปลี่ยนใจ, ยืนกราน, ไม่ยืดหยุ่น, แข็ง แกร่ง)

(f) ardent   (อ๊าร์-เดิ้นท)  (มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง) 

 

11. Compared to the spacious (a) homes one might see in the countryside, city apartments are quite cramped.

(เปรียบเทียบกับบ้านที่  กว้างขวาง-มีเนื้อที่มาก-กว้างใหญ่ไพศาล   ที่คนเราอาจจะพบเห็นได้ในชนบท,  อพาร์ตเมนต์ในเมืองคับแคบ (แออัดยัดเยียด) อย่างมาก)

(a) luxurious    (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย)

(b) commodious    (กว้างขวาง, กว้าง, มีบริเวณเนื้อที่มาก, มากพอเพียง)

(c) elegant    (สง่างาม, งดงาม, สวยงาม, เก๋, สละสลวย, เรียบร้อย, ดีเลิศ)

(d) blissful    (มีความสุข)

(e) inflexible    (๑. ไม่ยืดหยุ่น, แน่วแน่, ดื้อรั้น, ไม่ยอม, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ปรับตัว,  ๒. งอไม่ได้, ดัดไม่ได้, แข็งเหมือนเหล็ก) 

(f) deplorable   (ดิ-พล้อ-ระ-เบิ้ล)  (น่าเสียใจ, น่าเสียดาย, น่าเวทนา, น่าโศกเศร้า, เลว, น่าตำหนิ) 

 

12. He was in a state of profound (a) shock when he heard the news of his daughter’s accident.

(เขาอยู่ในสภาวะตกใจอย่าง  ลึกซึ้ง-ล้ำลึก-สุดซึ้ง-สนิท-แน่นแฟ้น   เมื่อเขาได้ยินข่าวอุบัติเหตุของลูกสาว)

(a) superficial    (ตื้นๆ, ไม่ลึกซึ้ง, ผิวเผิน, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า, ไม่สำคัญ)

(b) partial    (เป็นบางส่วน, ส่วนหนึ่ง, ไม่ทั้งหมด, ไม่สมบูรณ์, มีอคติ, ไม่ยุติธรรม, ลำเอียง)

(c) deep    {ลึกล้ำ, ลึกซึ้ง, มาก, อย่างยิ่ง, ลึก, (สี) เข้มมาก, (หลับ) สนิท, (ถอนใจ) ใหญ่, ห่างไกล, กลาง (ฤดูหนาว, ป่า)}

(d) unprecedented    (อัน-เพรส-ซิ-เดน-ทิด) (ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน)

(e) congenial   (คัน-จี๊-เนี่ยล)  (๑. ซึ่งเข้ากันได้, ไปกันได้, เห็นอกเห็นใจ, คงเส้นคงวา,  ๒.  ถูกใจ, เป็นที่พอใจ)

(f) sickly    (ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิด สะเอียน)

 

13. Because it withstands (v) the effects of high temperature, rhenium is a valuable ingredient in certain alloys. 

(เพราะว่ามัน  ทนทาน-ต้านทาน-สกัดกั้น-ต่อต้าน-อดทน-อดกลั้น   ผลกระทบของอุณหภูมิที่สูง,  แร่เรเนียมจึงเป็นองค์ประกอบ  (ส่วนผสม)  ในโลหะผสมบางชนิด)

(a) ameliorates    (ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง)

(b) alleviates    (ทำให้บรรเทาลง, ทำให้ลดลง)

(c) resists    (ทนต่อ,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ขัดขืน, ขัดขวาง)

(d) deteriorates    (เลวลง, แย่ลง)

(e) congregates   (ค้อง-กรี-เกท)  (ชุมนุม, จับกลุ่มกัน, รวบรวม)  

(f) censures    (เซ้น-เช่อะ)  (ตำหนิ, ติเตียน, ด่า, ว่า, วิจารณ์อย่างรุนแรง, การตำหนิ, การติเตียน) 

 

14. The deluge (เด๊ล-ลูจ) (n) of information generated in recent years has placed a new burden on education. 

(การท่วมท้น-การไหลทะลัก-น้ำท่วม-อุทกภัย-ฝนที่ตกลงมาพักใหญ่   ของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้  ได้ทำให้เกิดภาระใหม่ต่อการศึกษา)

(a) distortion    (การบิดเบือน)

(b) flood    (การท่วมท้น, การไหลบ่า, น้ำท่วม, อุทกภัย)

(c) quality    (คุณภาพ)

(d) drought    (ความแห้งแล้ง, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนน้ำที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)

(e) prerogative    (พรี-ร้อก-กะ-ทิฟว)  (สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์)

(f) debris   (เด๊บ-บรี  หรือ  เด๊-บรี)   (ซากสลักหักพัง, เศษ, เศษอิฐ หิน ปูน ฯลฯ, ขยะ, การสะสมของเศษหิน ดิน ทราย ที่ถูกลมพัดพามา) 

 

15. Though many American men help with household chores (ชอร์ส) (n), women still take responsibility for 70 percent.

(แม้ว่าผู้ชายอเมริกันจำนวนมากช่วย  งานบ้าน-งานจิปาถะภายในบ้าน   ผู้หญิงยังคงรับผิดชอบงานเหล่านี้อยู่ถึง  ๗๐  เปอร์เซ็นต์)

(a) tasks    (ทาสค)  (งาน, ภาระหน้าที่, งานหนัก, เรื่องที่ยาก)

(b) industries    (อุตสาหกรรม)

(c) shopping    (การซื้อของ, การจ่ายตลาด)

(d) debts    (เด็ทส)  (หนี้สิน)

(e) pinnacle   (พิ้น-นะ-เคิ่ล)  (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดภูเขา เจดีย์ ตึก หอ หรืออื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(f) consumptions    (การบริโภค, การเผาผลาญ, ปริมาณที่บริโภค หรือเผาผลาญ, การใช้สินค้า หรือบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์)

 

16. Due to its vivid (a) yellow, black, and orange coloring, the emperor penguin stands out against the usually bleak landscape of its habitat.

(เนื่องมาจากรูปโฉมภายนอก (สีผิว) ที่เป็นสีเหลือง,  สีดำ, และสีส้มที่  สว่างจ้า-มีสีเจิดจ้า-สีแจ๊ด-มีชีวิตชีวา-ชัดแจ้ง-ชัดเจน-ร่าเริง-สดใส-เต็มไปด้วยชีวิต-เต็มไปด้วยพลังชีวิต   ของมัน  นกเพนกวินจักรพรรดิมีความโดดเด่นตัดกับภูมิประเทศ  ที่ปกติมักจะดูหม่นหมอง (เศร้าสร้อย) ของถิ่นที่อยู่ของมัน)  (หมายถึง  ของนกเพนกวิน)

(a) odd    (แปลก, ประหลาด)

(b) pale    (ซีด, จาง)

(c) bright    (สว่างจ้า)

(d) simple    (เรียบๆ, เรียบง่าย, ธรรมดา)

(e) compulsory    (เป็นเชิงบังคับ, บังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ, ซึ่งต้องกระทำ)

(f) trivial   (ทริฟ-เวียล)  (ไม่สำคัญ, มีค่าน้อย, ขี้ปะติ๋ว, หยุมหยิม, ไร้สาระ)

 

17. The new tax law is explicit (a); that type of business is tax-exempt.

(กฎหมายภาษีฉบับใหม่  ชัดเจน-ชัดแจ้ง-แน่นอน-เปิดเผย,   (กล่าวคือ)  ธุรกิจประเภทนั้นได้รับการยกเว้นภาษี)

(a) deficient    (ดิ-ฟิช-เชิ่นท)  (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, บกพร่อง)

(b) exorbitant    {(ราคา) แพงลิ่ว, สูงลิ่ว}

(c) definite    (แน่นอน, แน่ชัด, ชัดเจน, เด็ดขาด)

(d) harsh    (หยาบ, สาก, ฝาด, บาด (ตา), แสบ (แก้วหู), ห้าว, ไม่น่าดู)

(e) urgent    (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(f) irresistible    (เออ-ริ-ซิส-ทิ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่อาจต้านทานได้, มีเสน่ห์, ยั่วยวนใจ, เย้ายวนใจ)

 

18. In the United States, the eroded (v) value of the dollar is considered to be a result of inflation.

(ในสหรัฐฯ,  ค่าที่ถูก  กัดกร่อน-ทำให้สึกกร่อน-เซาะ-ชะ-สึกกร่อน   ของเงินดอลลาร์  ถูกพิจารณาว่าเป็นผลลัพธ์ของเงินเฟ้อ)

(a) earned    (หาได้, หามาได้, ได้รับ, มีรายได้, ได้กำไร)

(b) stabilized    (ทำให้มั่นคง หรือมีเสถียรภาพ)

(c) recorded    (บันทึก)

(d) diminished    (ลดลง, ลดน้อยลง)

(e) depicted    (พรรณนา, วาดให้เห็น, อธิบาย)

(f) deprived    (ดี-ไพร้ฟว)  (เอาไปเสียจาก, พรากไปเสียจาก, ทำให้สูญเสีย, ทำให้ไม่ได้รับ, ตัดสิทธิ, ถอดถอน, ไล่ออก, กีดกัน)

 

19. Newton’s explanation of gravity enabled (v) astronomers to predict events such as eclipse with great precision.

(คำอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงของนิวตัน  ทำให้สามารถ-ทำให้เป็นไปได้-ทำให้ง่ายเข้า-มอบอำนาจ   นักดาราศาสตร์  ที่จะทำนายเหตุการณ์  เช่น  สุริยคราส-จันทรคราส  ด้วยความแม่นยำอย่างยิ่ง)  (คือ  ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถทำนายเหตุการณ์ฯ)

(a) challenged    (ท้าทาย)

(b) compelled    (บังคับ)

(c) trained    (ฝึกฝน, ฝึกซ้อม, อบรม)

(d) allowed    (ยอมให้, ทำให้เป็นไปได้, อนุญาตให้)

(e) eliminated    (กำจัด, ทำลายหมดสิ้น, คัดออก)

(f) enervated    (ทำให้หมดแรง, ทำให้หมดกำลัง)

 

20. Contrary to most people’s belief, Cleopatra, the famous Egyptian queen, was Greek, spoke six languages, and was a brilliant (a - nmilitary strategist.

(ตรงกันข้ามกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่  พระนางคลีโอพัตรา,  ราชินีของอียิปต์ผู้มีชื่อเสียง, เป็นชาวกรีก, สามารถพูดได้    ภาษา, และเป็นนักยุทธศาสตร์ด้านการทหารที่   ฉลาดมาก-หลักแหลมมาก-สุกใส-โชติช่วง-แวววาว)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  เพชรนิลจินดา)

(a) celebrated    (มีชื่อเสียง)

(b) intelligent    (ฉลาด, มีสติปัญญา, มีไหวพริบดี, มีความเข้าใจ หรือความรู้ดี)

(c) professional    (มืออาชีพ, เกี่ยวกับวิชาชีพ)

(d) skillful    (มีทักษะ, มีความชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง)

(e) credulous    (เคร้ด-จุ-ลัส)  (หูเบา, เชื่อคนง่ายเกินไป, ไว้ใจคนง่ายเกินไป) 

(f) urbane    (เออ-เบ้น)  (สุภาพ, มีมารยาท, เก๋, เป็นผู้ดี, มีลักษณะของชาวเมือง) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL