หมวดข้อสอบ STRUCTURE

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 172)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Giving Instructions

 

Situation  Kim wants to drink some coffee from an automatic machine in a large office   

                        building but she doesn’t know how to do it.  She asks Mark, who also

                        works there for another company, to help her with this.  The following is

                        a conversation between Kim and Mark.

 

Kim    Excuse me.  I’m new here.  How can I get a drink from this machine ?  It doesn’t work for me.

Mark  :  Well, first             1            .

Kim    I’ve got three.

Mark  Now, let’s see……………  Where are the instructions ?  Ah, here they are.  It says, “Insert a

                50-cent coin.”  O.K.               2            

Kim    Right, what now ?

Mark  “Press the appropriate buttons.”               3             you choose what you want to drink

                and press the buttons.

Kim    Yes.  There are four buttons : tea, coffee, milk and sugar.  Let me see…………..  I want

                white coffee with sugar.

Mark  Well,              4            marked ‘COFFEE.’

Kim    Right.

Mark  That’s it.  Next you press this one marked ‘MILK’, and             5            Right.  Now

                wait……………

Kim    How long do I wait ?  My office hour will be over in half an hour.

Mark  Ah, er………..  We shouldn’t wait that long.  Let’s             6           .  The instructions say,

               “Press the coin-return button above the slot if the machine fails to work.”                7           .   

Kim    (After pressing the button and waiting a few seconds)  Well, where is my money ?

Mark  Let me try…………..Oh dear.  Let’s try again with another 50-cent coin.  You do it. 

                            8            carefully.

Kim    O.K.  I put it in this slot, right ?

Mark  Yes, that’s it.

Kim    It             9           .  Let me see……….......coffee, milk, sugar, O.K. ?

Mark  Oh, yes.  Look, here’s a cup.

Kim    Yes, but              10            !

 

1. (a) you should read the sign    (คุณควรอ่านป้าย)

    (b) it won’t work for me either    (มันจะไม่ทำงานสำหรับผมด้วยเช่นกัน)

    (c) you need a 50-cent coin    (คุณต้องการ (ใช้) เหรียญ ๕๐ เซ็นต์ ๑ อัน)

    (d) I really don’t know how to operate it    (ผมไม่รู้วิธีควบคุมเครื่องจริงๆ)

    (e) we’ve to fix the machine    (เราจำเป็นต้องซ่อมเครื่อง – ตู้เครื่องดื่ม)

2. (a) I guess we don’t need it.    (ผมเดาว่าเราไม่ต้องการมันหรอก)

    (b) You’ve to find a new machine.    (คุณจำเป็นต้องหาตู้ใหม่แล้วละ)

    (c) You should ask other people for help.    (คุณควรขอความช่วยเหลือจากคนอื่น)

    (d) You put it in this slot.    (คุณใส่เหรียญในช่องหยอดเหรียญนี้ของเครื่องอัตโนมัติ)   

    (e) What will you do next ?   (คุณจะทำอะไรต่อไปล่ะ)

3. (a) You wait until    (คุณรอจนกระทั่ง)

    (b) I’m sure that    (ผมมั่นใจว่า)

    (c) I don’t think that means    (ผมไม่คิดว่านั่นหมายความว่า)

    (d) I wonder whether    (ผมสงสัยว่า.........................หรือไม่)

    (e) I suppose that means    (ผมคิด (คาดคะเน) ว่านั่นหมายความว่า)

4. (a) there is no sugar    (ไม่มีน้ำตาลเลย)

    (b) you can get it from the coffee shop    (คุณสามารถได้มันจากร้านกาแฟ)

    (c) press this button    (กดปุ่มนี้สิ)

    (d) I don’t know before that you like coffee    (ผมไม่รู้มาก่อนว่าคุณชอบกาแฟ)

    (e) you should try cream instead of sugar    (คุณควรลอง (ใส่) ครีมแทนน้ำตาลนะ)

5. (a) then this one for sugar    (ต่อจากนั้นก็ (กด) ปุ่มนี้สำหรับน้ำตาล)

    (b) then you get what you want    (ต่อจากนั้นคุณก็ได้สิ่งที่คุณต้องการ)   

    (c) the other is for tea    (อีกปุ่มหนึ่งสำหรับชา)

    (d) then switch off the machine    (ต่อจากนั้นก็ปิดเครื่อง)

    (e) you can buy sugar in the supermarket    (คุณสามารถซื้อน้ำตาลได้ในซูเปอร์มาเก็ต)

6. (a) try again if it doesn’t work    (พยายามอีกครั้ง  ถ้ามันไม่ได้ผล – ไม่ทำงาน)

    (b) go out to buy some coffee for you    (ออกไปข้างนอกเพื่อซื้อกาแฟให้คุณ)

    (c) get your money back    (เอาเงินของคุณคืน)

    (d) call the repair shop    (โทรศัพท์เรียกร้านซ่อม)

    (e) make the machine work    (ทำให้เครื่องจักร (ตู้อัตโนมัติ) ทำงาน)

7. (a) I can’t find the button    (ผมหาปุ่มนั้นไม่เจอ)

    (b) The button is out of reach    (ปุ่มนั้นไม่สามารถเอื้อมถึงได้)  (อยู่สูงเกินไป)

    (c) There’s no such button    (ไม่มีปุ่มที่ว่านั่น)

    (d) You may break that button if you press it    (คุณอาจทำปุ่มนั้นแตก  ถ้าคุณกดมัน)

    (e) Push that button there    (กดปุ่มนั่นตรงนั้น)

8. (a) You should make your coffee    (คุณควรชงกาแฟ)

    (b) Follow the instructions    (ทำตามคำแนะนำ)

    (c) Before you start again you should think    (ก่อนคุณเริ่มใหม่อีกครั้ง  คุณควรคิด)

    (d) You may break the machine if you don’t do it    (คุณอาจทำตู้ฯ พัง  ถ้าคุณไม่ทำมัน)

    (e) There would be no problem if you read the instructions    (ไม่มีปัญหาหรอก  ถ้าคุณอ่านคำแนะนำ)

9. (a) may disappoint me again    (อาจทำให้ฉันผิดหวังอีกครั้ง)

    (b) makes me mad to follow your advice    (ทำให้ฉันคลั่งเมื่อทำตามคำแนะนำของคุณ)

    (c) is nice to have this machine near our office    (ดีนะที่มีตู้ฯ นี้ใกล้ที่ทำงานของเรา)

    (d) should work this time    (ควรจะได้ผลคราวนี้)

    (e) is more expensive to buy some coffee somewhere else    (ราคาแพงกว่ากันที่จะซื้อกาแฟจากที่อื่น)

10. (a) there’s no coffee in it    (ไม่มีกาแฟในถ้วย)

      (b) there’s no sugar in it    (ไม่มีน้ำตาลในถ้วย)

      (c) the cup is too small    (ถ้วยนั้นเล็กเกินไป)

      (d) the cup is made of plastic    (ถ้วยนั้นทำด้วยพลาสติก)

      (e) I think the cup is broken    (ฉันคิดว่าถ้วยนั้นแตก)

 

(คำแปล)

 

การให้คำแนะนำ

 

สถานการณ์  :  คิมต้องการดื่มกาแฟจากเครื่อง (ตู้) ทำกาแฟอัตโนมัติในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่

                           แต่เธอไม่รู้วิธีทำมัน,  เธอขอร้องมาร์ค  ผู้ซึ่งทำงานที่นั่นกับอีกบริษัทหนึ่ง  ให้ช่วย

                           เหลือเธอในเรื่องนี้  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างคิมและมาร์ค

 

คิม      :  ขอโทษค่ะ  ฉัน (เป็นพนักงาน) ใหม่ที่นี่  ฉันจะได้เครื่องดื่มจากตู้นี้อย่างไรคะ  มันไม่ทำงาน

                สำหรับฉันเลยค่ะ

มาร์ค  :  อ้อ  สิ่งแรกเลย                 ๑              

คิม      :  ฉันมี ๓ เหรียญค่ะ

มาร์ค  :  ตอนนี้  มาดูกันซิ (let’s see) .................. คำแนะนำ (instructions) อยู่ตรงไหนล่ะ,  อ้า 

                อยู่ที่นี่เอง (here they are)  มันบอกว่า  “ใส่ (Insert) เหรียญ ๕๐ เซ็นต์เข้าไป”  เอาละ

                                ๒                         

คิม      :  ค่ะ  แล้วทำอะไรอีกตอนนี้ (Right, what now ?)

มาร์ค  :  (คำแนะนำบอกว่า)  “กดปุ่มที่เหมาะสม(Press the appropriate buttons.)

                               ๓               คุณเลือกสิ่งที่คุณต้องการดื่มและกดปุ่มต่างๆ

คิม      :  ใช่ค่ะ  มี ๔ ปุ่ม  คือ  ชา, กาแฟ, นม และน้ำตาล,  ให้ฉันดูซิ (Let me see.) ................. ฉันต้อง

                การกาแฟใส่นม (หรือครีม) (white coffee) กับน้ำตาล   

มาร์ค  :  อ้อ                 ๔               มีเครื่องหมาย (marked) “กาแฟ”

คิม      :  ค่ะ (Right)

มาร์ค  :  นั่นละใช่แล้ว (That’s it.)  ต่อไปคุณกดปุ่มนี้  ซึ่งมีเครื่องหมายว่า “นม”  และ                ๕             

               ถูกต้องแล้ว,  ตอนนี้ก็รอ....................

คิม      :  ฉันต้องรอนานเท่าไร,  ชั่วโมงทำงานของฉันจะสิ้นสุดในอีกครึ่งชั่วโมงแล้ว (My office hour

                will be over in half an hour.)

มาร์ค  :  อ้า,  เอ้อ  เราไม่ควรต้องรอนานขนาดนั้นหรอก (We shouldn’t wait that long.)  เรามา

                              ๖              กันเถอะ,  คำแนะนำบอกว่า “กดปุ่มคืนเหรียญ (coin-return button)

                เหนือช่องหยอดเหรียญถ้าตู้ฯ ไม่ทำงาน (fails to work)                 ๗              

คิม      :  (หลังจากกดปุ่มคืนเหรียญและรอ ๒ – ๓ วินาที)  เอ้อ  เงินของฉันอยู่ที่ไหนล่ะ (กดปุ่มแล้ว

                เหรียญไม่ออกมา)

มาร์ค  :  ให้ผมลองดูซิ....................โอ้  ที่รัก,  เรามาลองทำ (หยอดเหรียญ) กันอีกครั้งด้วยเหรียญ

                ๕๐ เซ็นต์อีกอันหนึ่ง,  คุณหยอดเองเลย (You do it.)              ๘             อย่างระมัดระวัง

                (รอบคอบ) นะ

คิม      :  โอเค  ฉันหยอดเหรียญในช่องนี้  ถูกต้องไหม

มาร์ค  :  ถูกต้อง  นั่นละใช่เลย (That’s it.) 

คิม      :  มัน               ๙             ,  ขอฉันดูซิ......................กาแฟ, นม, น้ำตาล  โอเคไหม  

มาร์ค  :  โอ  ใช่แล้ว,  ดูสิ  นี่ไงล่ะถ้วยกาแฟ (Look, here’s a cup.)

คิม      :  ใช่แล้ว  แต่ว่า                ๑๐             

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์

 

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 171)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  Mr. Roger, the manager of Phuket Island Hotel, needs a female public

                        relations officer.  Jennifer is the last person to be interviewed for the

                        job.  Below is a conversation between them.

 

Mr. Roger   A lot of foreign tourists come to our hotel.               1            ?

Jennifer      Well, I can speak English and a little Chinese.

Mr. Roger   Very good !  How well do you speak English ?

Jennifer                   2            , but I’m not very good at writing.

Mr. Roger   What hours can you work ?

Jennifer      I can work in the morning and afternoon.

Mr. Roger                 3             .

Jennifer      Yes, I can work in the evening, too.

Mr. Roger   Good.  There are several things necessary for our public relations officer.  First,

                                     4             and secondly, deal with people who are angry or bad-tempered. 

                        Do you think you can do that ?

Jennifer      Yes, sir.                5            .  I can get along well with people.

Mr. Roger   Wonderful.  When can you begin your work if you pass this interview ? 

Jennifer      Next month at the latest, sir.              6            .

Mr. Roger   Do you have any question, Miss Jennifer ?

Jennifer      Yes, sir.  How much chance do I have to pass the interview ?

Mr. Roger   :                 7             .

Jennifer      Oh, thank you so much, sir.  I’d be the most happy if I get the job.

 

1. (a)  What do you think about English and Chinese    (คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

    (b) Have you ever been abroad    (คุณเคยไปต่างประเทศไหม)

    (c) How many foreign languages can you speak    (คุณสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้กี่ภาษา)

    (d) Can you speak to the English and Chinese people    (คุณสามารถพูดกับชาวอังกฤษและชาวจีน

           หรือไม่)  (ไม่ใช้สำนวนนี้  แต่ควรถามว่า  “Can you speak English and Chinese ?”)

    (e) Do you know some of them    (คุณรู้จักพวกเขาบ้างไหม)  (หมายถึง  นักท่องเที่ยวต่างชาติ)

2. (a) Very good speaking    (เป็นการพูดที่ดีมาก)

    (b) I speak better most of my friends    (ดิฉันพูดได้ดีกว่าเพื่อนๆ ส่วนใหญ่)

    (c) I always speak English when I talk to foreign tourists    (ดิฉันพูดภาษาอังกฤษเสมอ  เมื่อดิฉัน

           สนทนากับนักท่องเที่ยวต่างชาติ)

    (d) I speak quite well    (ดิฉันพูดได้ดีทีเดียว)

    (e) I speak English only when I’m asked to do so    (ดิฉันพูดภาษาอังกฤษเฉพาะเมื่อดิฉันถูกขอร้อง

           ให้ทำเช่นนั้น)

3. (a) How do you spend your time in the evening    (คุณใช้เวลาในตอนเย็นอย่างไร)

    (b) Do you prefer to work in the evening    (คุณชอบทำงานในตอนเย็นมากกว่าใช่ไหม)

    (c) Do you like to go out in the evening    (คุณชอบออกไปข้างนอกในตอนเย็นไหม)

    (d) What time do you have dinner every evening    (คุณทานอาหารเย็นเวลาใดทุกๆ เย็น)

    (e) What about working in the evening    (แล้วทำงานในตอนเย็นล่ะ  เป็นยังไงบ้าง)

4. (a) she must ask the guests to stop complaining    (เธอจะต้องขอร้องให้แขกโรงแรมเลิกร้องเรียน)

    (b) she sometimes has to listen to the guests’ complaints    (เธอบางครั้งจำเป็นต้องฟังคำ

           ร้องเรียนของแขกโรงแรม)

    (c) she has to complain to the hotel when the guests start complaining    (เธอจำเป็นต้องร้องเรียน

           กับโรงแรม  เมื่อแขกโรงแรมเริ่มร้องเรียน)

    (d) she should argue with the guests if they complain about our services    (เธอควรโต้เถียงกับ

           แขกโรงแรม  ถ้าพวกเขาร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเรา)

    (e) she must complain to the hotel if the guests break the law    (เธอจะต้องร้องเรียนกับโรงแรม 

           ถ้าแขกโรงแรมละเมิดกฎหมาย)

5. (a) I think so    (ดิฉันคิดอย่างนั้น)

    (b) So do I    (ดิฉันก็เช่นเดียวกัน)

    (c) I like to quarrel with other people    (ดิฉันชอบทะเลาะกับคนอื่น)

    (d) I won’t let the guests complain about my work    (ดิฉันจะไม่ยอมให้แขกโรงแรมร้องเรียนเกี่ยวกับ

           งานของดิฉัน)

    (e) I’ll be angry with the guests if they complain to me    (ดิฉันจะโกรธแขกโรงแรม  ถ้าพวกเขาร้อง

           เรียนกับดิฉัน)

6. (a) I’ll further my study abroad the month after next    (ดิฉันจะศึกษาต่อต่างประเทศเดือนถัดไป

           จากเดือนหน้า)

    (b) I’ve to ask my parents’ permission first    (ดิฉันจำเป็นต้องขออนุญาตพ่อแม่ของดิฉันก่อนเป็นสิ่งแรก)

    (c) I’ll resign from my current job by the end of this month    (ดิฉันจะลาออกจากงาน

           ปัจจุบันในตอนสิ้นเดือนนี้)

    (d) I’ll look for another job if I have to    (ดิฉันจะมองหางานใหม่ถ้าจำเป็น)

    (e) If you can wait for me, I’ll work for you    (ถ้าคุณสามารถรอดิฉันได้  ดิฉันก็จะทำงานให้คุณ)

7. (a) I don’t think you’ve any chance because we need a man for the job    (ผมไม่คิดว่าคุณมี

           โอกาสเลย  เพราะว่าเราต้องการผู้ชายสำหรับงานนี้)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากใน “สถานการณ์”

            ระบุว่าโรเจอร์ต้องการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพศหญิง)

    (b) We can’t accept you since you can’t work in the evening    (เราไม่สามารถยอมรับคุณ  เนื่อง

           จากคุณไม่สามารถทำงานในตอนเย็นได้)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากในบทสนทนา  เจนนิเฟอร์กล่าว

           ว่าเธอสามารถทำงานในตอนเย็นได้ด้วย)

    (c) we can’t let you work here because you ask for too high salary    (เราไม่สามารถยอมให้คุณทำ

           งานที่นี่ได้  เพราะว่าคุณเรียกร้องเงินเดือนสูงเกินไป)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากในบทสนทนาไม่ได้

           กล่าวถึงเรื่องนี้)

    (d) I believe you’ve a good chance since you can work in the evening.  Besides, you can

           speak both English and Chinese    (ผมเชื่อว่าคุณมีโอกาสดีทีเดียว  เพราะว่าคุณสามารถ

           ทำงานในตอนเย็นได้  นอกจากนั้น  คุณสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

    (e) I don’t know.  We’ll have to ask your parents’ permission first    (ผมไม่ทราบ  เราจำเป็นต้อง

           ขออนุญาตพ่อแม่ของคุณก่อน)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  :  มิสเตอร์โรเจอร์  ซึ่งเป็นผู้จัดการโรงแรมภูเก็ตไอซ์แลนด์  ต้องการเจ้าหน้าที่ประชา

                           สัมพันธ์หญิง ๑ คน,  เจนนิเฟอร์เป็นบุคคลสุดท้ายที่ได้รับการสัมภาษณ์งาน,  ข้าง

                           ล่างนี้เป็นการสนทนาระหว่างทั้งสองคน

 

โรเจอร์        :  นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากมายมาที่โรงแรมของเรา,                ๑             

เจนนิเฟอร์  :  อ้อ  ดิฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้  และพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย

โรเจอร์        :  ดีมาก  แล้วคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีเพียงไรล่ะ

เจนนิเฟอร์  :                   ๒                แต่ดิฉันเขียนได้ไม่ดีนักหรอกค่ะ

โรเจอร์        :  คุณสามารถทำงานได้ช่วงเวลาใดล่ะ (What hours can you work ?)

เจนนิเฟอร์  :  ดิฉันสามารถทำงานได้ในตอนเช้าและบ่ายค่ะ

โรเจอร์        :                  ๓                             

เจนนิเฟอร์  :  ใช่ค่ะ  ดิฉันสามารถทำงานในตอนเย็นได้ด้วย

โรเจอร์        :  ดีแล้ว  มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเรา,  ประการแรก 

                                       ๔              และ  ประการที่ ๒ (secondly) (จำเป็นต้อง) เกี่ยวข้องกับ (deal with)

                        บุคคลผู้ซึ่งฉุนเฉียว (โกรธ) (angry) หรืออารมณ์ร้าย (อารมณ์ไม่ดี) (bad-tempered),

                        คุณคิดว่าคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้หรือไม่

เจนนิเฟอร์  :  ได้ค่ะ                ๕            ดิฉันสามารถเข้ากับผู้คนได้ดีค่ะ (I can get along well with

                         people.)

โรเจอร์         :  ยอดเยี่ยม (ดีเยี่ยม, มหัศจรรย์, น่าพิศวง) (Wonderful) เลย,  คุณจะสามารถเริ่มงาน

                        ได้เมื่อไร  ถ้าคุณผ่านการสัมภาษณ์ครั้งนี้

เจนนิเฟอร์  :  เดือนหน้าอย่างช้าที่สุดค่ะ (Next month at the latest.)                   ๖               

โรเจอร์        :  คุณมีคำถามบ้างหรือไม่  เจนนิเฟอร์

เจนนิเฟอร์  :  มีค่ะ  ดิฉันมีโอกาสมากเพียงไรที่จะผ่านการสัมภาษณ์นี้

โรเจอร์        :                    ๗              

เจนนิเฟอร์  :  โอ้  ขอบคุณมากค่ะ  ดิฉันจะมีความสุขมากที่สุดถ้าได้ทำงานนี้

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 170)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

At Mr. Smith’s Office

 

Situation  Mr. Smith, a hotel’s manager, advised Teddy, the hotel’s security head, to

                        strengthen the hotel’s security measure to ensure the guests’ safety.

                        Below is a conversation between Mr. Smith and Teddy.

 

Mr. Smith  Has the window in your office been repaired yet, Teddy ?

Teddy         :  Yes.                1             .

Mr. Smith  Good, but we must do something about our security procedures.  I’m sure they could

                         be improved.

Teddy         We should check our present arrangements very carefully and                2            

                        We certainly don’t want any more burglaries.

Mr. Smith  No, we don’t.  We must               3             .  We must remind them to put all their

                        valuables in the hotel safe and never leave their doors unlocked.

Teddy         Perhaps we should                4             on the reception desk.

Mr. Smith  What !  Isn’t there one there, already ?  You must put a notice up immediately, and

                        there should be one in each room, too.

Teddy         :                  5              ?

Mr. Smith  No, I don’t think that’s necessary, but of course, the keys shouldn’t get into the wrong

                        hands.  They mustn’t be left lying around.

Teddy         Well, inevitably               6             .

Mr. Smith  :  In that case, of course, you must change the lock.

Teddy         I’ll remind all the staff to be particularly careful about the keys.  Perhaps, too, the

                        security guard               7             .

Mr. Smith  Yes, that’s a good idea.  And the floor boys must never sleep on duty.                8            

                        They should check on people walking around in the corridors, especially at night.

Teddy         Yes, they should.  But what should we do about the contractor’s men working in

                         the hotel ?

Mr. Smith  Well, they must               9            .  You should see to that immediately, Teddy.

Teddy         Yes, I will.  I think we should               10             at night, too.

Mr. Smith  Yes………  That would make it easier to check people coming into the hotel at night.

 

1. (a) I’ll call the carpenter    (ผมจะโทรศัพท์ไปหาช่างไม้)

    (b) It was fixed yesterday    (มันได้รับการซ่อมแล้วเมื่อวานนี้เอง)

    (c) I’m very forgetful    (ผมขี้ลืมอย่างมาก)

    (d) It was securely barred    (มันถูกใส่กลอนประตูอย่างปลอดภัย)  

2. (a) read English language newspapers    (อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ)

    (b) keep our staff roster confidential    (เก็บบัญชีรายชื่อพนักงานของเราเป็นความลับ)

    (c) see what else we can do    (ดูว่าเราสามารถทำอะไรอื่นได้อีก)

    (d) provide reasonable wage to our staff    (ให้ค่าจ้างที่สมเหตุสมผลแก่พนักงานของเรา) 

3. (a) ask our guests to inform us in case of fire    (ขอให้แขกของเราแจ้งให้เราทราบในกรณีเกิดไฟไหม้)

    (b) report to the police immediately if the robbery is found    (แจ้งตำรวจในทันทีถ้าพบการโจรกรรม-

           ลักทรัพย์)

    (c) be patient with all the staff    (อดทนกับพนักงานทุกคน)

    (d) protect our guests and their property    (คุ้มครองแขกของเราและทรัพย์สินของพวกเขา)  

4. (a) mention our vacation jobs    (กล่าวถึงงานในวันหยุดพักผ่อนของเรา)

    (b) put a notice about that    (ติดประกาศเตือนเกี่ยวกับเรื่องนั้น)

    (c) put a close circuit TV camera    (ติดกล้องทีวีวงจรปิด)

    (d) not let the guests’ children play    {ไม่ (ควร) ให้ลูกๆ ของแขกเล่น}

5. (a) Is there anything else missing    (มีสิ่งอื่นใดหายไปอีกหรือไม่)

    (b) Has any guest been robbed of his or her property    (แขกของโรงแรมถูกลักทรัพย์สินของเขา

           หรือเธอหรือไม่)

    (c) Should we close down our hotel    (เราควรปิดโรงแรมของเราหรือไม่)

    (d) Should we change all the locks    (เราควรเปลี่ยนล๊อค (ประตู) ทั้งหมดหรือไม่)

6. (a) nothing has been done    (ไม่มีการทำอะไรเลย)

    (b) the rooms haven’t been cleaned    (ห้องไม่ได้รับการทำความสะอาด)

    (c) some guests lose their keys    (แขกของโรงแรมบางคนทำลูกกุณแจของตนหาย)

    (d) we’re expecting more guests this weekend    (เรากำลังคาดหวังว่าจะมีแขกเพิ่มขึ้นสุดสัปดาห์นี้)  

7. (a) should check all the doors every hour    (ควรตรวจสอบประตูห้องพักทั้งหมดทุกชั่วโมง)

    (b) should come to work on time    (ควรมาทำงานให้ตรงเวลา)

    (c) should have a long holiday next year    (ควรมีวันหยุดพักผ่อนยาวในปีหน้า)

    (d) should not ask for a raise right now    (ไม่ควรขอเงินเดือนเพิ่มในขณะนี้)   

8. (a) They should drink some coffee to keep themselves awake    (พวกเขาควรดื่มกาแฟเพื่อให้ตน

            เองตื่นอยู่)

    (b) They must be alert at all times    (พวกเขาจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา)

    (c) They should know how to treat guests    (พวกเขาควรรู้วิธีปฏิบัติต่อแขกโรงแรม)

    (d) They mustn’t allow guests to bring their dog with them to the hotel    (พวกเขาจะต้องไม่อนุญาต

           ให้แขกนำสุนัขเข้ามาในโรงแรม)

9. (a) collect their letters at the post office    (รับจดหมายของตนที่ที่ทำการไปรษณีย์)

    (b) work harder to complete the project    (ทำงานให้หนักขึ้นเพื่อทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์)

    (c) carry a pass issued by the hotel    (ถือบัตรผ่านซึ่งโรงแรมออกให้)

    (d) not go back home before the office hour is over    (ไม่กลับบ้านก่อนชั่วโมงทำงานจบสิ้น) 

           (ก่อนงานเลิก)  

10. (a) have a party    (มีงานเลี้ยง)

      (b) make the effort to please our guests    (พยายามทำให้แขกของเราเพลิดเพลิน-พอใจ)

      (c) not allow our guests to go out    {ไม่ (ควร) อนุญาตให้แขกของโรงแรมออกไปข้างนอก}

      (d) close some of the entrances    (ปิดประตูทางเข้าบางแห่ง

 

(คำแปล)

 

ที่ห้องทำงานของมิสเตอร์สมิธ

 

สถานการณ์  :  มิสเตอร์สมิธ  ผู้จัดการโรงแรมแห่งหนึ่ง  แนะนำเท็ดดี  ซึ่งเป็นหัวหน้างานด้านความ

                           ปลอดภัยของโรงแรม  ให้ทำให้มาตรการความปลอดภัยของโรงแรมเข้มข้นยิ่งขึ้น

                           เพื่อให้ความมั่นใจแขกของโรงแรมด้านความปลอดภัย,  ข้างล่างเป็นการสนทนา

                           ระหว่างมิสเตอร์สมิธและเท็ดดี้

 

สมิธ    :  หน้าต่างในห้องทำงานของคุณได้รับการซ่อมแซมหรือยัง  เท็ดดี้

เท็ดดี้  :  ซ่อมแล้วครับ                 ๑             

สมิธ    :  ดีแล้ว  แต่เราจะต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกระบวนการรักษาความปลอดภัย (security

                procedures) ของเรา,  ผมมั่นใจว่ามันสามารถได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ (could be

                improved)

เท็ดดี้   :  เราควรตรวจสอบการเตรียมการในปัจจุบัน (present arrangements) ของเราอย่างรอบ

                คอบมาก  และ                 ๒              ,  แน่นอน  เราไม่ต้องการการขโมยย่องเบา (การปีน

                เข้าไปขโมยของ) (burglaries) เพิ่มมากขึ้นอีกแล้ว

สมิธ    :  ไม่  เราไม่ต้องการ,  เราจะต้อง               ๓            ,  เราจะต้องเตือน (เตือนให้ระลึกถึง)

                (remind) ให้พวกเขาเก็บสิ่งของมีค่าทั้งหมด (put all their valuables) ของพวกตนไว้

                ในตู้นิรภัยของโรงแรม (hotel safe)  และไม่ปล่อยประตูห้องทิ้งไว้โดยไม่ล๊อค (never

                leave their doors unlocked)

เท็ดดี้  :  บางที  เราควร                ๔              บนโต๊ะต้อนรับแขกโรงแรม (reception desk)

สมิธ    :  อะไรหรือ (What !)  ยังไม่มีประกาศเตือน (one) ที่นั่น (บนโต๊ะ) อีกหรือ,  คุณจะต้องติดประ

                กาศเตือนในทันที (put a notice up immediately)  และควรมีประกาศเตือน (one) ในแต่

                ละห้องด้วย

เท็ดดี้  :                  ๕                           

สมิธ    :  ไม่ต้อง,  ผมไม่คิดว่านั่นเป็นสิ่งจำเป็น (หมายถึง  เปลี่ยนล็อคประตูห้องทั้งหมด)  แต่แน่ละ

                (but of course)  กุญแจไม่ควรอยู่ผิดมือ (get into the wrong hands) (คือ  ไม่ควรอยู่ใน

                มือของผู้ที่มิใช่เจ้าของห้องพักกุญแจจะต้องไม่ถูกปล่อยทิ้งไว้เรี่ยราด (They mustn’t

                be left lying around.)

เท็ดดี้  :  อ้อ  หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย (inevitably)                  ๖                              

สมิธ    :  ในกรณีนั้น  แน่ละ  คุณจะต้องเปลี่ยนล๊อคประตูห้อง

เท็ดดี้  :  ผมจะเตือนพนักงานทุกคนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ (particularly careful) เกี่ยวกับลูกกุญแจ, 

                บางทีนะ  เช่นเดียวกัน  ยามรักษาความปลอดภัย (security guard)                ๗             

สมิธ    :  ใช่แล้ว  นั่นเป็นความคิดที่ดีนี่,  และเด็กที่ประจำอยู่ในแต่ละชั้นของโรงแรม (floor boys)

                 จะต้องไม่หลับในขณะปฏิบัติหน้าที่ (must never sleep on duty)               ๘               

                 (และ) พวกเขา (เด็กฯ) ควรตรวจสอบผู้คนซึ่งเดินไปมาอยู่บนระเบียงโรงแรม (walking

                 around in the corridors)  โดยเฉพาะในเวลากลางคืน

เท็ดดี้  :  ใช่แล้ว  พวกเขาควรทำเช่นนั้น  แต่เราควรทำอย่างไรเกี่ยวกับคนของผู้รับจ้าง 

                (contractor’s men) ซึ่งทำงานอยู่ในโรงแรมนี้ 

สมิธ    :  อ้อ  พวกเขาจะต้อง                ๙             คุณควรจัดการกับเรื่องนั้นในทันทีนะ (You

                should see to that immediately) เท็ดดี้

เท็ดดี้  :  ครับ  ผมจะดำเนินการ (I will.),  ผมคิดว่าเราควร                ๑๐              ในเวลากลางคืนด้วย

สมิธ    :  ใช่แล้ว................ นั่นจะทำให้มันง่ายขึ้นที่จะตรวจสอบผู้คนที่เข้ามาข้างในโรงแรมในเวลา

                กลางคืน

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 169)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  Jack is a salesperson of a company.  He has put in a request to his manager

                        for a larger car.

 

Manager  :  But this is out of the question !

Jack          :  But why ?  I do need a bigger car to impress my customers.                1            ?

Manager                2            .  It hasn’t come out yet.

Jack          But it has.  Here !  I’ve brought a copy with me.  The report               3             that my

                     sales figures                4              all the time !  They doubled last month and they

                                   5             by 300% by the end of the year.

Manager  (unwilling to admit that)  Well, I              6            a small mistake.

Jack          (getting angry)  A small one ?  It doesn’t seem so to me !  I’m afraid I’ll have to look for

                     another job if you can’t be more sensible

Manager  Come on, Jack.  I’ll propose your excellent works to the company’s board meeting

                      next week              7            it’ll approve your request for a larger car.

Jack          That’s very kind of you.  Thank you.

 

1. (a) Have you studied the latest catalogues of our company    (คุณได้ศึกษาแค็ตตาล็อกล่าสุดของ

           บริษัทของเราหรือยัง)

    (b) Have you seen the request I’ve just submitted    (คุณได้เห็นคำร้องขอที่ผมเพิ่งยื่นไปหรือยัง)

    (c) Are you having a closer look at my sales figures    (คุณกำลังมองดูตัวเลขการขายของผมใกล้

           ชิดยิ่งขึ้นใช่ไหม)

    (d) Do you happen to have seen the latest sales report    (คุณบังเอิญได้เห็นรายงานการขาย

            ฉบับล่าสุดหรือเปล่าล่ะ)

2. (a) That’s alright    (ดีแล้ว)

    (b) It just depends    (มันก็แล้วแต่)

    (c) Of course not    (ยังไม่ได้เห็นเลย)  (รายงานการขาย)

    (d) I don’t care    (ผมไม่วิตกหรอก)

3. (a) showed 

    (b) shows    (แสดง)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน)

    (c) is showing    (กำลังแสดง)  (ไม่มีความจำเป็นต้องใช้รูป  “Present continuous”)

    (d) is shown    (ถูกแสดง)  (“รายงาน”  เป็นผู้แสดง  มิได้ถูกแสดง)

4. (a) went up    (เพิ่มขึ้น)  (ในอดีต)

    (b) are gone up

    (c) are going up    (กำลังเพิ่มขึ้น)  (ในปัจจุบัน)

    (d) will go up    (จะเพิ่มขึ้น)  (ในอนาคต)

5. (a) must have gone up    (จะต้องได้เพิ่มขึ้น)  (ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้างนี้ใน  หมวดข้อสอบ TOEIC

           ตอนที่ ๓๕๘  ข้อ ๖)

    (b) went up    (เพิ่มขึ้น)  (เป็นเหตุการณ์ในอดีต)

    (c) have to go up    (จำเป็นต้องเพิ่มขึ้น)

    (d) may have gone up    (อาจเพิ่มขึ้น)  (เป็นเพียงการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต)

6. (a) can have made    (สามารถได้ทำ)

    (b) may have made    (อาจจะได้ทำ)  (คือ  อาจจะได้ทำไปแล้วในอดีต)

    (c) should have made    (ควรจะได้ทำ)  (ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้างนี้ใน  หมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่

           ๓๕๒  ข้อ ๙)

    (d) have made    (ได้ทำ)

7. (a) if    (ถ้า,  หรือไม่  = “whether”)

    (b) unless    (ถ้า ...................... ไม่)

    (c) so that    (เพื่อที่ว่า(หรืออาจตอบ  “in order that”  =  “เพื่อที่ว่า  ก็ได้)

    (d) otherwise    (มิฉะนั้น)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  :  แจ๊คเป็นพนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่ง  เขาได้ร้องขอผู้จัดการเพื่อให้ได้รถยนต์

                           (รถตำแหน่ง) คันใหญ่ยิ่งขึ้น

 

ผู้จัดการ  :  แต่เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้หรอก (out of the question)

แจ๊ค         :  แต่ทำไมล่ะผมต้องการรถยนต์คันใหญ่ขึ้นจริงๆ นะ (I do need a bigger car)  เพื่อทำ

                     ให้ลูกค้าของผมประทับใจ (impress my customers)                  ๑               

ผู้จัดการ  :                    ๒                มัน (รายงาน) ยังไม่ออกมาเลยนี่นา

แจ๊ค         :  แต่  มันออกมาแล้วนะ  นี่ไงล่ะ (Here)  ผมนำรายงานฉบับหนึ่งมากับผมด้วย,  รายงาน

                                     ๓              ว่าตัวเลขการขายของผม                   ๔               ตลอดเวลา,  มัน

                     เพิ่มเป็น ๒ เท่า (doubled) เมื่อเดือนที่แล้ว  และมัน (ตัวเลข)                 ๕              เป็น

                     ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ในตอนสิ้นปี

ผู้จัดการ  :  {ไม่เต็มใจ  (unwilling) ที่จะยอมรับสิ่งนั้น},  เอ้อ  ผม               ๖             ความผิดนิด

                     หน่อย (คือ  ไม่ได้ดูตัวเลขการขายของแจ๊ค)

แจ๊ค         :  (โกรธ)  ความผิดนิดหน่อยหรือ (A small one ?)  มันดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะสำ

                    หรับผม  ผมเกรงว่าผมจำเป็นต้องมองหางานใหม่แล้ว  ถ้าคุณไม่สามารถมีเหตุผล

                    (มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ, ฉลาด) (sensible) มากกว่านี้

ผู้จัดการ  :  เอาเถอะน่า (อย่าท้อใจ) (Come on) แจ๊ค,  ผมจะเสนอผลงานดีเยี่ยมของคุณต่อที่ประชุม

                     คณะกรรมการบริษัท (company’s board meeting) สัปดาห์หน้า                 ๗               

                     ที่ประชุมจะได้อนุมัติคำร้องขอของคุณสำหรับรถยนต์คันใหญ่ยิ่งขึ้น (approve your

                     request for a larger car)

แจ๊ค          :  นั่นเป็นความกรุณาของคุณครับ  ขอบคุณ

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 168)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด)

 

1. Some metals are malleable, ________ others are so brittle that they break easily when bent quickly.

(โลหะบางชนิดสามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆ ได้ (ดัดหรืองอได้), __________ โลหะชนิดอื่นๆ เปราะ (งอไม่ได้) มาก  จนกระทั่งมันแตกหักอย่างง่ายดาย  เมื่อถูกทำให้โค้งหรืองออย่างเร็ว)

(a) but    (แต่)

(b) like    (เหมือน, เช่น)

(c) which    (ซึ่ง)

(d) there

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากข้อความข้างหน้าและหลัง  “But”  จะมีความขัดแย้งกัน  (โลหะบางชนิดงอได้  แต่บางชนิดเปราะ หรืองอไม่ได้)

 

2. ________________ a spaceship far out in the solar system, the Earth would appear as a tiny dot.

(________________ ยานอวกาศที่อยู่ไกลออกไปในระบบสุริยะ,  โลกจะปรากฏเป็นเหมือนจุดเล็กจิ๋ว)

(a) When

(b) Where

(c) From    (จาก)

(d) That

ตอบ   -   ข้อ    (c)

                       สำหรับคำคุณศัพท์  (Adjective)  ที่ใช้กับ  “From”  ได้แก่  “Different”  (แตกต่าง)  -  She is very different from her twin sister.  (เธอแตกต่างอย่างมากมาย  จากน้องสาวฝาแฝด),  “Far”  (ไกล)  -  My house is very far from the office.  (บ้านของผมอยู่ไกลจากที่ทำงานมาก), “Free”  (เป็นอิสระ),  “Safe”  (ปลอดภัย)  -  We were not safe from attack, even at night.  (พวกเราไม่ปลอดภัยจากการ (ถูก) โจมตี  แม้แต่เวลากลางคืน),  “Immune”  (ปลอดภัยจาก, ได้รับความคุ้มกันจาก)  -  There were only a few targets that the United States had considered immune from air attack.  (มีเป้าหมายอยู่เพียงสองสามแห่งเท่านั้นที่สหรัฐฯ ได้พิจารณาว่าปลอดภัยจากการโจมตีทางอากาศ),  “Absent”  (ไม่อยู่, ขาดหายไป)  -   Some students are frequently absent from school.  (นักเรียนบางคนขาดเรียนบ่อย),  “Away”  (อยู่ห่าง)  -  Most people don’t like to be away from home for a long time.  (คนส่วนใหญ่ไม่ชอบอยู่ห่างจากบ้านเป็นเวลานานๆ),  “Evident”  (เห็นได้ชัด)  -  Their exact purpose was not evident from my observation.  (วัตถุประสงค์ที่แน่ชัดของพวกเขา  เห็นได้ไม่ชัดเจนจากการสังเกตของผม),  เป็นต้น

                         สำหรับคำกริยา  (Verb)  ที่ใช้กับ  “From”  ได้แก่  “Differ”  (แตกต่าง)  -  She is much different from her sister.  (เธอแตกต่างจากน้องสาวของเธอมาก)  (ในด้านรูปร่างหน้าตา-นิสัยใจคอ),  “Borrow”  (ขอยืม)  -  You can borrow the car from your friend.  (คุณสามารถยืมรถยนต์จากเพื่อนของคุณ),  “Abstain”  (ละเว้น, หลีกเลี่ยง, งดออกเสียง)  -  You should abstain from drinking too much.  (คุณควรหลีกเลี่ยงจากการดื่มมากเกินไป) – He abstained from eating for six days.  (เขาละเว้นการกินอาหารเป็นเวลา ๖ วัน),  “Prevent”  (ขัดขวาง,  ป้องกัน)  -  The rain prevented her from going out.  (ฝนขัดขวางเธอมิให้ออกไปข้างนอก),  “Suffer”  (ป่วยเป็น, ทุกข์ทรมาน, เดือดร้อน)  -  He suffered a great deal from cancer prior to his death.  (เขาทุกข์ทรมานอย่างมากจากมะเร็งก่อนตาย),  “Refrain”  (ละเว้น, หลีกเลี่ยง)  -  We refrained from direct association with the president.  (เราหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์โดยตรงกับท่านประธาน),  “Stop”  (หยุด, ขัดขวาง)  -  The police stopped the robber from moving further.  (ตำรวจขัดขวางนักปล้นมิให้เคลื่อนที่ต่อไป),  “Separate”  (แยก, แยกออก, สกัด) -  He is sensible enough to separate good people from bad ones.  (เขาฉลาดพอที่จะแยกคนดีจากคนเลว),  “Protect”  (ปกป้อง, คุ้มครอง)  -  The soldiers protect the country from the enemies.  (ทหารปกป้องประเทศจากศัตรู),  “Prohibit”  (ห้ามไม่ให้)  -  The club prohibited women from applying for membership.  (สโมสรห้ามผู้หญิงสมัครเป็นสมาชิก),  “Hinder”  (ขัดขวางไม่ให้)  -  Floods and landslides hindered the enemy from attacking the town.  (น้ำท่วมและแผ่นดินถล่มขัดขวางศัตรูมิให้โจมตีเมือง),  “Defend”  (ป้องกัน)  -  The country needs a stronger army to defend itself from the enemy’s invasion.  (ประเทศต้องการกองทัพที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น  เพื่อป้องกันตนเองจากการรุกรานของศัตรู),  “Draw”  (ดึงหรือลากออกมา),  “Recover”  (ฟื้นจาก)  -  I hope you will recover from your illness soon.  (ผมหวังว่าคุณจะฟื้นจากไข้โดยเร็ว),  เป็นต้น

                     ส่วนวลีอื่นๆ  ที่ใช้  “From”  ได้แก่  “From time to time”  (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส),  “Live from hand to mouth”  (ดำรงชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ),  “From the beginning”  (จากเริ่มต้น, จากเริ่มแรก),  “From place to place”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง),  “From one place to another place”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง),  “From the bottom of one’s heart”  (จากก้นบึ้งหัวใจของคนๆนั้น,  ด้วยความจริงใจ),  “From 2 to 4 p.m.”  (จาก  ๒  โมง  ถึง  ๔  โมงเย็น),  “From January to April”  (จากเดือนมกราคม ถึงเมษายน),  “Go from bad to worse”  (เลวร้ายหรือแย่ยิ่งกว่าเดิมที่แย่อยู่แล้ว)  - Jack’s conduct in school has gone from bad to worse.  (ความประพฤติของแจ๊คในโรงเรียนเลวหนักยิ่งกว่าเดิม  ซึ่งก็เลวอยู่แล้ว)  -  Dick’s typing went from bad to  worse when he was tired.  (การพิมพ์ของดิ๊กซึ่งห่วยแตกอยู่แล้ว  กลับห่วยมากขึ้นไปอีก  เมื่อตอนเขามีอาการเหนื่อยล้า),  “From hand to hand”  (จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่ง)  -  The box of candy was passed from hand to hand.  (กล่องลูกอมถูกส่งจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง  และอีกคนหนึ่งจนทั่วถึง),  “Fall from grace”  (กลับไปมีนิสัยเลวเหมือนเดิมอีก, ทำสิ่งเลวๆอีกครั้ง)  -  The boy fell from grace when he lied.  (เด็กคนนั้นทำในสิ่งที่ไม่ดี  เมื่อเขาโกหก),  “From pillar to post”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  หลายๆครั้ง  แบบระเหเร่ร่อน  -  เปรียบเหมือนนกเกาะเสาต้นหนึ่ง  แล้วโผไปอีกต้นหนึ่ง)  -  Jim’s father changed jobs several times a year, and the family was moved from pillar to post  (พ่อของจิมเปลี่ยนงานหลายครั้งในแต่ละปี  และครอบครัวต้องย้ายบ้านหลายครั้งหลายหน),  “From scratch”  (จากศูนย์, จากไม่มีอะไรเลย, จากมือเปล่า)  -  Tom started his business from scratch.  (ทอมเริ่มต้นธุรกิจของเขาจากที่ไม่มีอะไรเลย  -  หรือจากศูนย์),  “From across the world”  (จากทั่วโลก),  “From door to door”  (จากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง)  -  She sells face cream from door to door.  (เธอขายครีมทาหน้าจากบ้านหลังหนึ่ง  สู่บ้านอีกหลังหนึ่ง  และอีกหลังหนึ่ง),  “From head to foot”  (จากหัวถึงเท้า,  อย่างพินิจพิเคราะห์, อย่างรอบคอบ)  -  The stranger looked the boy over from head to foot.  (คนแปลกหน้ามองเด็กคนนั้นอย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง),  “From end to end”  (ทั่วทั้งบริเวณ)  -  The dog sniffed the yard from end to end in search of a bone  (หมาสูดดมสนามทั่วทั้งบริเวณ  เพื่อค้นหากระดูก), “From top to bottom”  (จากบนถึงล่าง, ทั่วทั้งหมด)  -  This new car has been redesigned from top to bottom.  (รถใหม่คันนี้ถูกเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งคัน),  “From now on” = “นับจากนี้เป็นต้นไป”  -  From now on, all employees must come to work on time.  (นับจากนี้เป็นต้นไป  พนักงานทุกคนจะต้องมาทำงานทันเวลา),  เป็นต้น

 

3. Settlers along the whole western frontier were living in log cabins ______________ the American Revolution.

(ผู้ตั้งรกรากถิ่นฐานทางพรมแดน (เขตแดน) ทางตะวันตกทั้งหมด  กำลังอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้ซุง ____________ การปฏิวัติอเมริกัน)  (หมายถึง  สงครามที่ชาวอเมริกันซึ่งอาศัยอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษขณะนั้น  ประกาศเอกราชจากการยึดครองของอังกฤษ)

(a) it was the time of    (มันเป็นเวลาของ)

(b) as long as    (นานเท่ากันกับ, ตราบใดที่, ตราบเท่าที่)

(c) before there was    (ก่อนมี)

(d) by the time of    (ในช่วงเวลาของ,  เมื่อเกิด)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ  “During”  ก็ได้

 

4. Kenyon Cox, an art critic and painter, ______________ best known for his murals, portraits, and decorative designs in public buildings throughout the United States.

(เคนยอน ค้อกซ์,  นักวิจารณ์ศิลปะและช่างเขียนภาพ (จิตรกร), ___________ ถูกรู้จักดีที่สุดในด้าน (ผลงาน) จิตรกรรมฝาผนัง,  ภาพครึ่งตัว,  และการออกแบบตกแต่ง-ประดับประดาของเขา  ในอาคารสาธารณะ (ของรัฐบาล) ทั่วทั้งประเทศสหรัฐฯ)

(a) who is

(b) he is

(c) is   

(d) and he is

ตอบ   -   ข้อ    (c)   {Is (best) known}  เป็นกริยาแท้และเพียงตัวเดียวของประโยคในแบบ  “Passive voice”  (ถูกรู้จัก)

 

5. He possesses all ___________________________________________ makes life agreeable.

(เขาครอบครอง (เป็นเจ้าของ) ทุกสิ่งทุกอย่าง ___________________ ทำให้ชีวิตน่าพอใจ-น่ายินดี)

(a) which    (ซึ่ง, ที่)

(b) what

(c) those

(d) to

ตอบ   -   ข้อ   (a)   หรืออาจตอบ   “that”  ก็ได้

 

6. I bought this cloth ___________________________________________ 100 baht a meter.

(ผมซื้อผ้าชิ้นนี้ _________________________________________ เมตรละ  ๑๐๐  บาท)

(a) at    (ที่,  ในอัตรา)

(b) for

(c) by

(d) with

ตอบ   -   ข้อ   (a)   ใช้   “At”  กับ  “อัตรา”  เช่น  “At twenty baht a kilo”  =  “ที่ราคากิโลกรัมละ ๒๐ บาท”,  “at 100 miles per hour”  =  “ในอัตรา ๑๐๐ ไมล์ต่อชั่วโมง    

                        สำหรับวลีที่ใช้  “At”  ได้แก่   “at a good price”  (ในราคาที่ดี หรือสูง),   “at interest”  (โดยคิดดอกเบี้ย),  “at pains”  (ใช้ความพยายามเป็นพิเศษ)  -  At pains to make a good impression, she was prompt for her appointment.  (โดยใช้ความพยายามเป็นพิเศษที่จะสร้างความประทับใจ  เธอรวดเร็วสำหรับการนัดหมาย  -  คือมาถึงที่นัดหมายตรงเวลา),  “at stake”  (ไม่แน่นอน, อยู่ในภาวะที่เสี่ยง)  -  The team played hard because the championship of the state was at stake.  (ทีมเล่นอย่างสุดฝีมือ  เพราะตำแหน่งแชมเปี้ยนของรัฐไม่แน่นอน   หรืออยู่ในภาวะเสี่ยง  -  คือ  ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการแข่งขัน  ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะ   และจะได้เป็นแชมป์หรือไม่),  “at the same time”   (ในเวลาเดียวกัน),  “at the mercy of   (= at one’s mercy)  (อยู่ในอำนาจของ, ขึ้นอยู่กับความเมตตากรุณาของ)   -  The picnic was at the mercy of the weather.  (การปิกนิกขึ้นอยู่กับความเมตตาของดินฟ้าอากาศ  -  คือจะต้องเลื่อนไปถ้าเกิดฝนตก),  “good at”  (เก่ง)  “at a high speed” = {(บินหรือวิ่ง)  ด้วยความเร็วสูง},  “sit at a table”  (นั่งที่โต๊ะ),  “land at a small airport” (ร่อนลงที่สนามบินเล็กๆ),  “at both ends”  (ที่ปลายทั้ง ๒ ข้าง),  “a knock at the door”  (การเคาะที่ประตู),  “at a beach club” (ที่สโมสร ณ ชายหาด),  “at a funeral”  (ที่งานศพ),  “at a press conference”  (ที่การให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์),  “at a high school dance”  (ที่งานเต้นรำของโรงเรียน),  “at the office”  (ณ ที่ทำงาน),   “at breakfast”  (เมื่อเวลาอาหารเช้า),  “to stare at a garage roof”  (จ้องมองไปที่หลังคาโรงรถ),  “to wave down at him” (โบกมือให้เขา),  “to throw petals at his car”  (โยน – โปรย – กลีบดอกไม้ที่รถของเขา),   “at a distance”  (ในระยะไกล),   “at a standstill”  (หยุดชะงัก, หยุดนิ่งอยู่กับที่),  “at risk”  (เสี่ยง),  “at 10:00 a.m.”  (ตอน ๑๐ โมงเช้า),  “at dawn” (ตอนรุ่งอรุณ),  “at once”  (โดยทันทีทันใด),  “at his wit’s end”  (เขาหมดปัญญา, จนปัญญา, ไม่รู้จะทำอย่างไรดี),   “at loose ends”  (ไม่มีอะไรทำ, ไม่มีงานทำ, ไม่รู้จะทำอะไร ดี, ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรต่อไป, ยังไม่ตัดสินใจ),   “at a later stage”  (ในระยะหรือขั้นตอนต่อไป),   “to speak at great length”  (พูดเสียอย่างยืดยาว),  “at a time of high unemployment”  (ณ ช่วงเวลาที่มีการว่างงานสูง),  “to start work at sixteen”  (เริ่มทำงานตอนอายุ ๑๖),  “to die at eighty-three”  (ตายเมื่ออายุ ๘๓),  “to grow at an astonishing rate”  (เติบโตในอัตราที่น่าพิศวง),  “to buy or sell it at $ 100”  (ซื้อหรือขายที่ราคา ๑๐๐ เหรียญ),  “at 100 miles per hour” (ที่ ๑๐๐  ไมล์ต่อชั่วโมง),   “the radio playing at full volume”  (วิทยุเปิดสุด เสียง),  “to set a pass mark at 60 percent”  (ตั้งคะแนนผ่านที่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์),  “to work harder at his thesis”  (ขยันมากขึ้นกับวิทยานิพนธ์),  “to aim at bringing down the inflation rate” (มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ),   “to go at the invitation of his neighbors”  (ไปเพราะการเชื้อเชิญของเพื่อนบ้าน),  “to leave at the director’s command”  (จากไปเพราะคำสั่งของผู้อำนวยการ),  “at liberty”  (มีอิสรเสรีที่จะทำอะไร, มิได้ถูกขัดขวางหรือหยุดยั้ง),  “to be at war”  (ทำสงคราม),   “to put his life at risk” (ทำให้เขาต้องเสี่ยงชีวิต),  “to read at random”  (อ่านแบบสุ่มๆ – คือไม่เฉพาะเจาะจง),  “at gun point”  (โดยเอาปืนจี้หัว),   “to fly at their expense”  (บินไปโดยค่าใช้จ่ายของพวกเขา),  “to be at her best”  (อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของเธอ), “at a guess”  (โดยการเดาหรือทาย),  “at a rough estimate”  (โดยประมาณการอย่างคร่าวๆ),  “good at swimming”  (ว่ายน้ำเก่ง),  “clever at mathematics” (เก่งคณิตศาสตร์),   “bad at cooking”  (ปรุงอาหารไม่เก่ง),  “an expert at shooting”  (เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงปืน),  “be delighted at the success” (ปลาบปลื้ม-ยินดี กับความสำเร็จ),  “feel sorry at his dismissal” (รู้สึกเสียใจกับการถูกไล่ออกของเขา),   “feel glad at a new job”  (รู้สึกดีใจกับงานใหม่),  “at first”  (ในตอนแรก),  “at last”  (ในที่สุด),   “at least”  (อย่างน้อยที่สุด),  “at leisure”  (มีเวลาว่าง, ไม่ได้ทำงาน, ไม่ได้มีงานยุ่ง),   “at length”  (อย่างละเอียด, อย่างเต็มที่, ในที่สุด), “at most, at the most”  (อย่างมากที่สุด),   “at loggerheads”  (ทะเลาะกัน, ต่อสู้กัน, เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน),  “at present”  (ในปัจจุบัน),  “at the same address”  (ณ ที่อยู่เดิม),   “at 33 Albert Street”  (บ้านเลขที่  ๓๓  ถนนอัลเบิร์ต),  “at the hairdresser’s”  (ที่ร้านทำผม),  “at church”  (ที่โบสถ์ – ไปทำพิธี),  “at home”  (ที่บ้าน),  “to be at work”  (กำลังทำงานหรือยุ่งอยู่กับกิจกรรมอะไรบางอย่าง,  สถานการณ์หรือกระบวนการที่กำลังมีผลกระทบหรืออิทธิพล),   “at school”  (ที่โรงเรียน),   “at college”  (ที่มหาวิทยาลัย),   “arrive at the airport”  (มาถึงที่สนามบิน),  “at night” (ตอนกลางคืน),  “at Easter”  (ช่วงเทศกาลอีสเตอร์),   “at the weekend”  (ตอนสุดสัปดาห์),   “I don’t understand it at all.”  (ผมไม่เข้าใจมันเลย),   “I can hardly hear you at all.”  (ผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงคุณเลย  –  เสียงคุณแผ่วเบามาก),   “It is not at all likely he will come.”  (แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมา  -  คือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก),   “Can it be done at all?”   (มันจะสามารถทำได้ไหมนี่),  “She will walk with a limp, if she walks at all.”  (เธอจะต้องเดินขากระเผลก -ขาเป๋  ถ้าเธอยังเดินได้  -  หมายถึงเธออาจจะเดินไม่ได้อีกเลย),   “at all costs”  (ไม่ว่าจะต้องเสียเงิน เวลา  หรือความพยายามเพียงใด)  “Carl is determined to succeed in his new job at all costs.”   (คาร์ลมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในงานใหม่ของเขา  โดยไม่สนใจว่าจะต้องทำงานหนักเพียงใด)  -   “Regardless of the results, Mr. Jackson intended to save his son’s eyesight at all costs.”   (โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์  มิสเตอร์แจ๊คสันตั้งใจที่จะรักษาสายตาของลูกชายตน   ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาหรือเงินมากมายเพียงใด),   “at a loss”  (ในสภาพที่ไม่แน่นอน, ไม่รู้อะไรเลย,  งุนงงสับสนไปหมดจนทำอะไรไม่ถูก,  จนปัญญา)  -   “A good salesman is never at a loss for words.”  (นักขายที่ดีไม่เคยจนปัญญาที่จะพูดเพื่อขายสินค้า  -  คือมีเรื่องพูดมากมายเพื่อโฆษณาสินค้าของตน)   “When Don missed the last bus, he was at a loss to know what to do.”  (เมื่อดอนตกรถเมล์เที่ยวสุดท้าย  เขางุนงงสับสนจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  -   คือไม่รู้ว่าจะหาทางกลับบ้านอย่างไร),  “at anchor”  (แอ๊ง-เคอะ  -  จอดลอยลำทอดสมออยู่),   “at any rate”  (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี),  “keep him at arms length”  (ไม่คบค้าสมาคมกับเขา, ไม่ทำตัวสนิทสนมกับเขา),   “at a snail’s pace”  (อย่างเชื่องช้าอืดอาด, คืบหน้าไปทีละหน่อยเหมือนหอยทาก),  “one at a time”  {(เข้ามาในห้อง, ขึ้นรถเมล์)  ทีละคน},  “run up the steps two at a time”  (ขึ้นบันไดทีละ ๒ ขั้น),  “at best, at the best”  (อย่างดีที่สุด),  “at ease”  (สบาย, ไม่มีความเจ็บปวดหรือสิ่งรบกวน),   “at every turn”  (ทุกครั้ง, ตลอดเวลา),   “at fault”  (ถูกตำหนิ, รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความล้มเหลว),  “at first glance, at first sight”  (เมื่อแรกเห็น, หลังจากมองครั้งแรกอย่างรวดเร็ว),   “at hand, at close hand”  (อยู่ใกล้ตัว, เอื้อมถึงได้ง่าย, กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้),  “at large” {(คนร้าย) ยังลอยนวล, ยังจับตัวไม่ได้}   เป็นต้น 

 

7. Nothing can compensate ___________________________________ the loss of my husband.

(ไม่มีสิ่งใดสามารถชดเชย _______________________________ การสูญเสียสามีของฉันได้)

(a) in

(b) on

(c) for    (กับ,  สำหรับ)

(d) at

ตอบ   -   ข้อ   (c)   สำหรับวลีที่ใช้กับ  “For”  ดูจากพารากราฟข้างล่าง

                     สำหรับคำคุณศัพท์ (Adjective) ที่ใช้กับ  “For”  ได้แก่  “Responsible”  (He is responsible for the job.  (เขารับผิดชอบต่องาน),  “Ready”  (เตรียมพร้อมต่อ)  -  “Are you ready for your new job?”  (คุณเตรียมพร้อมสำหรับงานใหม่หรือเปล่า),  “Qualified”  (มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ) – She was qualified for the job.  (เธอมีคุณสมบัติตรงกับงาน),  “Essential”  (จำเป็นอย่างยิ่ง),  “Good”  (เป็นประโยชน์ต่อ)  -  “It is good for you to get up early.”  (มันดีสำหรับคุณที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่), “Suitable”  (เหมาะสม),  “Famous”  (มีชื่อเสียง)  -  “Thailand is famous for the hospitality of its people.”  (เมืองไทยมีชื่อเสียงในเรื่องความเอื้อเฟื้อของผู้คน),  “Eager”  (กระตือรือ ร้น), “Sorry”  (เสียใจกับ)  -  “I’m sorry for any damage I may occur.”  (ผมเสียใจสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ผมอาจทำให้เกิดขึ้น), “Sufficient”  (เพียงพอ), “Fit”  (เหมาะสม)  -  “These clothes are fit for me.”  (เสื้อผ้าพวกนี้เหมาะสำหรับผม), “Unfit”,  “Perfect”  (สมบูรณ์แบบ), “Grateful”  (ขอบคุณต่อ) -  I am very grateful to you for your assistance.  (ผมขอบคุณคุณอย่างมาก  สำหรับความช่วยเหลือของคุณป็นต้น

                          ส่วนคำกริยา  (Verb)  ที่ใช้กับ  “For”  เช่น  “Buy something for someone”  (ซื้ออะไรให้ใคร)  -  “I bought a present for her on her birthday.”  (ผมซื้อของขวัญให้เธอสำหรับวันเกิด),  “Wait”  (รอคอย)  -  They were waiting for their old friends at the airport.  (พวกเขากำลังรอคอยเพื่อนเก่าที่สนามบิน),  “Vote”  (ลงคะแนนให้)  -  “They will vote for the Republican only.”  (พวกเขาจะลงคะแนนให้เฉพาะกับพรรครีพับริกันเท่านั้น),  “Pay”  (จ่ายเงินค่า)  -  “I’ ll pay for the meal this time.”  (ผมจะจ่ายค่าอา หารให้มื้อนี้),  “Apply”  (สมัคร)  -  She will apply for a job in a foreign company.  (เธอจะสมัครงานในบริษัทต่างชาติ),  “Thank”  (ขอบคุณ)  -  “Thank you for your help.”  (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ),  “Search  (ค้นหา)  -  “I’ll search for the data in the library.”  (ผมจะค้นหาข้อมูลในห้องสมุด),  “Look”  (ค้นหา)  -  “She is looking for her lost watch.”  (เธอกำลังค้นหานาฬิกาที่หายไป),  “Struggle”  (ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อ)  -  “They have to struggle for their survival.” (พวกเขาจำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด),  “Exchange”  (แลกเปลี่ยนเพื่อ),  “Beg”  (ขอร้อง)  -  “The criminals begged for the judge’s mercy.”  (เจ้าอาชญากรขอความเมตตาจากผู้พิพากษา),  “Ask”  (ขอร้อง),  “Call”  (เรียกร้องให้มี, จำเป็นต้องมี)  -  “The country called for peaceful co-existence.”  (ประเทศนั้นเรียกร้องให้อยู่ร่วมกันโดยสันติ),  “Apologize”  (ขอโทษ),  “Charge”  (คิดค่า),  “Provide”  (จัดให้มี, เตรียมไว้สำหรับ)  -  “The company provided for comprehensive training.”  (บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง),  “Substitute”  (เอามาแทน),  “Hope”  (หวังจะได้-มี)  -  “We hope for better life in the future.”  (พวกเราหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตเป็นต้น

                         สำหรับวลีอื่นๆ ที่ใช้กับ  “For”  ได้แก่  “For good”  (อย่างถาวร, ตลอดกาล, ตลอดไป)  -  The lost money was gone for good.  (เงินที่หายไปหาไม่เจออีกเลย  -  คือสาบสูญอย่างถาวร)  -  He hoped that the repairs would stop the leak for good.  (เขาหวังว่าการซ่อมจะทำให้ท่อหยุดรั่วไหลไปตลอดกาล),  “Demand for food and water”  (ความต้องการอาหารและน้ำ),  “For all I know”  (เท่าที่ผมรู้มา, บางที, เป็นไปได้)  -  For all I know, they had eloped a month before the girl’s parents knew  (บางที หรือ เป็นไปได้ที่ว่า  หนุ่มสาวคู่นั้นได้หนีตามกันไป   เดือน ก่อนหน้าที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะรู้  -  คือ ผมบอกไม่ได้ว่า  เป็นอย่างนั้น จริงๆ  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  หรือไม่  แต่คิดว่า บางที  อาจจะเป็นเช่นนั้น),  “For the time being”  (เดี๋ยวนี้, ในขณะนี้, ชั่วขณะ, ชั่วคราว)  -  I haven’t any note paper, but this envelop will do for the time being.  (ผมไม่มีกระดาษโน้ตเลย  แต่ว่าซองจดหมายนี้ก็ใช้แทนได้  สำหรับในขณะนี้)  -  She hasn’t found an apartment yet; she is staying with her aunt for the time being.  (เธอยังหาห้องเช่าไม่ได้เลย  เธอกำลังพักอยู่กับป้าชั่วคราว  จนกว่าจะห้องเช่าได้)“For instance (= For example)”  (ตัวอย่างเช่น),   “For sure (= For certain”  (อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอนทีเดียว)  -  He didn’t know for sure ( for certain) which bus to take.  (เขาไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าจะต้องขึ้นรถเมล์คันไหน  -  คือ ไม่แน่ใจ),  เป็นต้น

 

8. I am doubtful whether the scheme would be of much advantage to us; _________, we don’t know what it involves.

(ผมสงสัยว่าโครงการนั้นจะเป็นประโยชน์กับเรามากหรือไม่, ________ เราไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไร)

(a) yet     (แม้กระนั้นก็ตาม)

(b) beside    (ข้างเคียง)

(c) except    (ยกเว้น)

(d) besides    (นอกจากนั้น,  นอกเหนือจาก)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ดูเพิ่มเติมการใช้  “Besides”  จากตัวอย่างข้างล่าง

 • Tom was the only blond in the family, besides the mother.

(ทอมเป็นเด็กผมทองคนเดียวในครอบครัวนอกเหนือจากแม่)  (ในครอบครัว  มีทอมและแม่ที่มีผมสีทอง)

 • What languages do you know besides English and Japanese ?

(คุณรู้ภาษาอะไรบ้าง  นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น)

 • He was guilty of six killings, and more besides.

(เขามีความผิดจากการฆ่าคนตาย ๖ ราย  และมีความผิดอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น)

 • She failed the final exam because she had no time to study out of poverty.  Besides, she was seriously ill at the time.

(เธอสอบไล่ตกเพราะเธอไม่มีเวลาเรียนเนื่องจากความยากจน  นอกจากนั้น  เธอป่วยหนักในตอนนั้น)

 • We arrived late at the meeting since our car broke down on the way.  Besides, there was heavy traffic that morning.

(เรามาถึงที่ประชุมล่าช้าเพราะรถของเราเสียระหว่างทาง  นอกจากนั้น  การจราจรก็ติดหนึบเช้าวันนั้น)

 

9. Anna went to work __________________________________________ being exhausted.

(แอนนาไปทำงาน ___________________________________________ เหน็ดเหนื่อย)

(a) though    (แม้ว่า)  (ตามด้วยประโยค  “Subject + Verb”)

(b) because of    (เนื่องมาจาก)

(c) in spite of    (ทั้งๆ ที่)  (ตามด้วยวลี หรือคำนาม หรือ  “Verb + ing”)

(d) for    (เพื่อ, สำหรับ, เป็นเวลา)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ  “Despite” (ทั้งๆ ที่)  ก็ได้

 

10. Janet ______________________________________ headmistress of the school yesterday.

(เจเน็ต  _______________________________________ ครูใหญ่ของโรงเรียนเมื่อวานนี้)

(a) is made

(b) made

(c) had made

(d) was made    (ได้รับการแต่งตั้งเป็น,  ถูกแต่งตั้งเป็น)  (ใช้   “Was”  เพราะเป็นอดีต)

ตอบ   -   ข้อ   (d)

 

11. _____________________________________________ I say, please treat it in confidence.

(_________________________________ (ที่) ผมพูด,  กรุณาเก็บรักษามันเป็นความลับด้วย)

(a) However    (อย่างไรก็ตาม,  อย่างไรก็ดี)

(b) That which

(c) Whatever    (อะไรก็ตาม,  สิ่งใดก็ตาม)

(d) Which    (ที่, ซึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ดูเพิ่มเติมการใช้  “Whatever”  และ  “However”  จากตัวอย่างข้างล่าง  

                                         ตัวอย่างที่ 

 • The work must be done, ____________________________________ difficult it may be.

(งานจะต้องถูกทำ, _____________________ มันอาจจะยาก _____________________)

(a) how

(b) however    {ไม่ว่า ................... (มันอาจจะยาก) ...................... อย่างไรก็ตาม}

(c) whatever

(d) no matter

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “However + Adjective + Subject + Verb to be”  หรือ  “However + Adverb + Subject + Verb”  (ไม่ว่าประธานฯ จะ..................อย่างไรก็ตาม)  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • ______________________________________________________, she is unhappy.

(____________________________________________________,  เธอไม่มีความสุข)

(a) However she is wealthy

(b) However wealthy she may be    (ไม่ว่าเธออาจจะร่ำรวยอย่างไรก็ตาม)

(c) However wealth she has

(d) However she has wealth

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “However + Adjective + Subject + iIs (are, was, were), + Subject + Verb)  ดูเปรียบเทียบกับ  “Whatever”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่  

 • ____________ the truth may have been, many Thai people concluded that the previous government was clearly to blame for the corruption and the police’s abuse of power.

{(ไม่ว่า) ความจริงจะเป็น ____________,  คนไทยจำนวนมากสรุปว่า  รัฐบาลชุดก่อนควรถูกตำหนิอย่างชัดเจนสำหรับการทุจริต  และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องของตำรวจ}

(a) Whoever   (ใครก็ตาม)

(b) However   (อย่างไรก็ตาม)

(c) Whatever    (อะไรก็ตาม, อย่างไรก็ตาม)

(d) Whenever    (เมื่อไรก็ตาม)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ดูการใช้   “Whatever” จากประโยคข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่ 

 • __________________________________________ you may say, I still think I am right.

(คุณอาจจะพูด ___________________________________,  ผมยังคงคิดว่าผมเป็นฝ่ายถูก)

(a) However   (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

(b) Whatever   {ไม่ว่า ........................ (คุณอาจจะพูด) ........................... อะไรก็ตาม}

(c) Though   (ถึงแม้ว่า)

(d) As   (เพราะว่า, ในขณะที่)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ดูเพิ่มเติมการใช้   “Whatever”  และ  “However” จากประโยคข้างล่าง

 • Whatever he may say, she doesn’t believe him.

(ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตาม  เธอไม่เชื่อเขาเลย)

 • Whatever happens, keep calm.

(ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม  ให้นิ่งเข้าไว้  - หรือใจเย็นเข้าไว้)

 • He volunteered to do whatever he could.

(เขารับอาสาทำ  อะไรก็ตามที่เขาสามารถทำได้)

 • Bill had given up whatever hopes he may have had.

(บิลได้ยกเลิกความหวังอะไรก็ตาม  ที่เขาอาจจะเคยมี)

 • I have to bring my family back whatever happens.

(ผมจำเป็นต้องนำครอบครัวกลับมา  ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม)

 • Sam is English by birth whatever anyone may say.

(แซมเป็นคนอังกฤษโดยกำเนิด  ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตาม)

 • I went to the library and read whatever I could find about Robert Owens.

(ผมไปที่ห้องสมุด  และอ่านอะไรก็ตามที่ผมสามารถหาได้เกี่ยวกับโรเบิร์ต โอเวนส์)

 • She had to rely on whatever books were lying around.

(เธอจำเป็นต้องพึ่งพาหนังสืออะไรก็ตามที่กำลังวางกองอยู่รอบๆ)  (ไม่มีเวลาไปค้นหาหนังสือที่อื่นอีกแล้ว)

 • There is no scientific evidence whatever to support such a view.

(ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ตาม  ที่มาสนับสนุนความคิดเห็นเช่นนั้น)

 • He knew nothing whatever about it.

(เขาไม่รู้อะไรเลย – สักนิดเดียว - เกี่ยวกับมัน)

 • You can ask me questions on any topic whatever.

(คุณสามารถถามคำถามผมในหัวเรื่องไม่ว่าจะอะไรก็ตาม)

 • This scheme had no chance whatever of success.

(โครงการไม่มีโอกาสอะไรเลยที่จะประสบความสำเร็จ)

 • Whatever you do, don’t take a trip to the Arctic.

(ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม  จงอย่าเดินทางไปอาร์คติก  - หรือขั้วโลกเหนือ)

 • He will never succeed however hard he may try.

(เขาจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ  ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างหนักอย่างไรก็ตาม)

 • However quickly they walked, they could not catch the bus.

(ไม่ว่าพวกเขาจะเดินเร็วอย่างไรก็ตาม  พวกเขาไม่สามารถไปขึ้นรถได้ทัน)

 • However carefully she walked, she was hit by a car.

(ไม่ว่าเธอจะเดินอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตาม  เธอถูกรถชน)

 • He studied hard; however, he did not pass the exam.

(เขาขยันเรียน   อย่างไรก็ตาม (= แต่)  เขาสอบตก)

 • She is beautiful and wealthy; however, no one man likes her.

(เธอทั้งสวยและรวย,  อย่างไรก็ตาม  ไม่มีผู้ชายสักคนชอบเธอ)

 

12. Football is a game which boys like ____________________________________________.

(ฟุตบอลเป็นกีฬาซึ่งเด็กผู้ชายชอบ __________________________________________)

(a) to play it too much

(b) to play very much    (เล่นอย่างมากๆ)

(c) to play it very much

(d) playing it very much

ตอบ   -   ข้อ   (b)  ไม่ต้องมี  “It”  เนื่องจากใช้  “Which”  แทน  “Game”  แล้ว  หรืออาจตอบว่า  “Playing very much”  ก็ได้  ตามโครงสร้าง  “Like + Verb + ing”  (Like playing)  หรือ  “Like + To + Verb 1”  (Like to play)

 

13. I have very _________________________________________________ money to spend.

(ผมมีเงินใช้จ่าย ___________________________________________________ มาก)

(a) little    (น้อย)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(b) few    (น้อย)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(c) small    (เล็ก, น้อย)  (ใช้กับขนาด)

(d) many    (มาก)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจาก  “Money”  เป็นนามนับไม่ได้

 

14. Please hurry ! __________________________________________________________.

(กรุณารีบๆ เข้า  ! _____________________________________________________)

(a) What for are you waiting?

(b) What are you waiting?

(c) What are you waiting for?    (คุณกำลังรออะไรอยู่หรือ)

(d) Why you are waiting?

ตอบ   -   ข้อ   (a)   “Wait for”  =  “รอคอย

 

15. The snowy egret (อิ-เกรท  หรือ  เอ๊ก-กริท) is about the size ________________________ crow.

(นกกระยางหิมะ  มีขนาดประมาณอีกา _______________________________________)

(a) large

(b) of large

(c) of a large    (ขนาดใหญ่, ตัวใหญ่)

(d) a large

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ต้องใช้  “Size of a large crow” (ขนาดกาตัวใหญ่)

 

16. We do not know ___________________________________________ that he will come.

(เราไม่ทราบ __________ ว่าเขาจะมา)  (คือ  ไม่รู้แน่นอน  ว่าเขาจะมาหรือไม่  -  ไม่สามารถบอกได้)

(a) certainly    (อย่างแน่นอน)

(b) no doubt    (ไม่มีปัญหา, ไม่ต้องสงสัย)

(c) for certain    (แน่นอน)

(d) on a certainty    (รูปนี้ไม่มีใช้)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ  “for sure”  (แน่นอน)  ก็ได้,  ดูการใช้  "Certainly"  จากตัวอย่างข้างล่าง

 • We don't know exactly that he will come.

(เราไม่่ทราบอย่างแน่นอน (แน่ชัด) ว่าเขาจะมาหรือไม่)

 • A : Do you think he is an honest man ?

(คุณคิดว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์หรือเปล่า)

            B : Certainly, he is.

(แน่นอนครับ  เขาเป็น)

 • James was certainly a student at the university but I'm not sure about his brother.

(เจมส์เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่่างแน่นอน  แต่ผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับน้องชายของเขา)

 • If nothing is done, there will certainly be an economic crisis.

(ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่าง  จะต้องเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอน)

 • Your answer is certainly right.

(คำตอบของคุณถุูกต้องอย่างแน่นอน)  (ไม่ต้องสงสัยเลย)

 • It certainly looks wonderful, doesn't it ?

(มันดูยอดเยี่ยม-ดีเลิศอย่างไม่ต้องสงสัยเลย  ใช่ไหม)

 • This isn't a very high temperature.  Certainly not in my opinion.

(นี่ไม่ใช่อุณหภูมิที่สูงอะไรมากมาย,  ไม่ใช่อย่างแน่นอนในความเห็นของผม)

 • Certainly, yes, I think that this is one of the major problems.

(แน่นอนเลย  ใช่แล้วครับ  ผมคิดว่านี่เป็นปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่ง)

 

17. Sidney Lanier was most famous for his poetry, but ____________ a schoolteacher, a literary critic, and a musician.

(ซิดนีย์ เลเนียร์  มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเรื่องการประพันธ์บทกวีของเขา,  แต่ __________ ครูสอนในโรงเรียน,  นักวิจารณ์วรรณกรรม,  และนักดนตรี)

(a) including

(b) moreover he

(c) he was also    (เขาเป็น ................. (ครูฯ..............นักดนตรี) .................. ด้วยเช่นกัน)

(d) together with

ตอบ   -   ข้อ   (c)

 

18. Ice that has floated from the place __________________________ formed is called drift ice.

(น้ำแข็งซึ่งล่องลอยจากสถานที่ _____________ สร้าง (ก่อตัว) ขึ้นมา  ถูกเรียกว่าน้ำแข็งเลื่อนลอย)

(a) where it was    (ที่ซึ่งมันถูก)

(b) it was where

(c) where was it

(d) where was

ตอบ   -   ข้อ  (a)  เนื่องจาก  “Where it was formed”  เป็น  “Adjective clause”  ขยายคำนาม  “Place” 

 

19. A: Whose is this knife?

(มีดเล่มนี้เป็นของใคร)

      B: It ________________________________________________________________.

(มัน _____________________________________________________________)

(a) is Tim

(b) is Tim’s    (เป็นของทิม)

(c) is belonged to Tim

(d) is Tim’s owner.

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ต้องใช้รูป  Apostrophe “s”  เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ  หรือใช้  “It belongs to Tim.”  เนื่องจากกริยา  “Belong” (เป็นของ)  ไม่มีการใช้รูป  “Passive voice”  แบบในข้อ  (c)

 

20. Whenever we meet, we stop ________________________________________________.

(เมื่อใดก็ตามที่เราพบกัน  เราจะหยุด _________________________________________)

(a) talking

(b) talk

(c) to talk    (เพื่อที่จะคุยกัน)

(d) to talking

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “Stop + To + Verb 1”   หมายถึง  “หยุดเพื่อที่จะทำกริยานั้นๆ”   ส่วน  “Stop + Verb + ing”  หมายถึง  “หยุดการกระทำกริยานั้นๆ”  เช่น

 • We stop to have lunch at 11.30 a.m. every day.

(เราหยุด (ทำงาน)  เพื่อกินอาหารเที่ยงตอน  ๑๑.๓๐  น. ทุกๆวัน)

 • We stopped having lunch when the fire broke out.

(เราหยุดการกินอาหารเที่ยง  เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้น)

 • They stopped to work until late at night.

(พวกเขาหยุด (กิน, เล่น, พูดคุย)  เพื่อทำงานจนกระทั่งดึก)

 • They stopped working and went to a restaurant.

(พวกเขาหยุดการทำงาน  และไปภัตตาคารเพื่อกินอาหาร)

 

21. You had best ___________________________________________________ it yourself.

(คุณควรจะ __________________________________________ มันด้วยตัวคุณเองดีที่สุด)

(a) do    (ทำ)

(b) to do

(c) done

(d) doing

ตอบ   –   ข้อ   (a)   เนื่องจาก  “Had best”  (ทำ....................เป็นดีที่สุด)  และ  “Had better”  (ควรจะ......................ดีกว่า)  ต้องตามด้วย  “Infinitive without to” (Verb 1 ไม่ต้องมี  To  นำหน้า)  เสมอ

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 167)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด)

 

1. No longer ________________________ given in countries where the disease is under control.

(ไม่ต่อไปอีกแล้วที่ __________ ถูก (ทำ) ให้ในประเทศที่ซึ่งโรคนี้อยู่ภายใต้การควบคุม)  (หมายถึง  ไม่มีการฉีดวัคซีนต่อไปอีกแล้ว  ในประเทศที่โรคฝีดาษ หรือไข้ทรพิษได้รับการควบคุม)

(a) smallpox vaccinations are

(b) than smallpox vaccinations are

(c) are smallpox vaccinations    (การฉีดวัคซีนโรคฝีดาษ หรือไข้ทรพิษ)

(d) than are smallpox vaccinations

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ตามโครงสร้าง  “No longer + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้) + ส่วนขยาย   ดูเพิ่มเติมโครงสร้างนี้จากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • ______________ was the Panama Canal an engineering triumph, it quickly proved a financial success as well.

(____________ คลองปานามาจะเป็นชัยชนะทางด้านวิศวกรรม  มันได้พิสูจน์อย่างรวดเร็วว่าเป็นความสำเร็จทางการเงินด้วยเช่นกัน)

(a) Only    (เพียง..............เท่านั้น)   

(b) Not only    (ไม่เพียงแต่ ..............(คลองปานามา............วิศวกรรม)............... เท่านั้น)

(c) It

(d) Neither    (ไม่ทั้ง  ๒  คนหรือสิ่ง)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   หรืออาจตอบ  “Not only was the ….........……triumph, but it also quickly proved a financial success”  หรือ  “The Panama Canal was not only an engineering triumph, but it also quickly proved a financial success.”  ก็ได้

                                          ตัวอย่างที่ 

 • My mother doesn’t drink coffee.  ______________________________ does she drink tea.

(แม่ของผมไม่ดื่มกาแฟ  และเธอก็ _______________________________ ดื่มชาด้วยเช่นกัน) 

(a) Not

(b) So

(c) Whether

(d) Neither    (ไม่ ………………….. เช่นกัน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เป็นไปตามโครงสร้าง  “Neither (Nor) + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่  

 • Traveling by air is not cheap.  Neither ________________________________________.

(การเดินทางโดยทางอากาศมิได้ราคาถูก  ______________________________________

(a) it is enjoyable

(b) enjoyable it is

(c) is it enjoyable    (มันมิได้สนุกสนานเช่นเดียวกัน  -  Neither is it enjoyable.)  

(d) enjoyable is it

ตอบ   -   ข้อ  (c)   “Neither + Verb to be + Subject + Adjective”  หรือ  “Neither + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)

                                         ตัวอย่างที่  

 • Never before in my life ___________________________ with such a wonderful welcome.  

(ไม่เคยมาก่อนเลยในชีวิตของผมที่ _______________________ กับการต้อนรับที่วิเศษเช่นนั้น)

(a) I have met

(b) I meet

(c) have I met    (ผมได้พบ)

(d) I met

ตอบ   -   ข้อ   (c)

                                         ตัวอย่างที่  

 • Not only ___________________________________________, but he also took his wife.

(ไม่เพียงแต่  _____________ เท่านั้น  แต่เขายังพาภรรยาไปด้วย)  (=  เขาไม่เพียงแต่ไปเท่านั้น  แต่เขายัง.......................)

(a) he went

(b) did he go   (เขาไป)

(c) had he gone

(d) went he

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “Not only + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)”  เช่น  “Not only did she go………............”  “Not only have they seen……...…….…”  “Not only will we play………......….”  สำหรับ  “Not only” (ไม่เพียงแต่.....................เท่านั้น)   และกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์  ที่โดยปกติวางไว้ข้างในประโยค   อาจจะเอามาวางไว้หน้าประโยค  เพื่อแสดงการเน้นคำนั้นๆ   คำเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความหมายปฏิเสธ  เช่น  “No longer  (ไม่ต่อไปอีกแล้ว), .Never (ไม่เคยเลย), .Hardly  (แทบจะไม่, ไม่ใคร่จะ), .Seldom  (แทบจะไม่,  ไม่ใคร่จะ),  Never before  (ไม่เคยมาก่อนเลย), .Never in my life   (ไม่เคยเลยในชีวิต),  No sooner,  In vain   (ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ),  Not often, Not only  (ไม่เพียงแต่),  Not even once  (ไม่แม้แต่ครั้งเดียว),  Not until   (ไม่จนกระทั่ง)  อย่างไรก็ตาม  จะต้องเรียงรูปประโยคใหม่  ดังนี้ .คือ   {Not only (neither, never, no sooner (ในทันทีที่), hardly, never in my life, not until, etc.) + Verb (พิเศษ)  (has, have, had, is, are, was, were, will, would, shall, should, can, could, may, might must, etc.) + Subject + Verb (แท้)}  เช่น

 • No longer do we use street cars in our city.

(= We no longer use street cars in our city.)

(เราไม่ใช้รถรางต่อไปอีกแล้วในเมืองของเรา)

 • No longer are they friends after a serious conflict.

(= They are no longer friends after a serious conflict.)

(พวกเขาไม่เป็นเพื่อนกันต่อไปอีกแล้ว  หลังจากความขัดแย้งอย่างรุนแรง)

 • Never before has she seen such a beautiful place.

(ไม่เคยมาก่อนเลยที่เธอได้เคยเห็นสถานที่ที่สวยงามเช่นนั้น – เน้นตรงคำว่า  “ไม่เคยมาก่อนเลย”)

(= She has never before seen such a beautiful place.)

(= She has never seen such a beautiful place before.)

 • No sooner had he left than she arrived.

(ในทันทีที่เขาจากไป  เธอก็มาถึง  –  เน้นตรงคำว่า  “ในทันทีที่”)

(= He had no sooner left than she arrived.)

 • Hardly have I met my old college friends.

(ผมแทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลย  –  เน้นตรงคำว่า  “แทบจะไม่”)

(= I have hardly met my old college friends.)

             ทั้งนี้  สามารถสรุปโครงสร้างประโยคที่มีการเน้นแบบนี้  คือ

 • Never before (Never) + have + I + seen + such a beautiful place.  

(ไม่เคยมาก่อนเลย  ที่ผมได้เห็นสถานที่สวยงามเช่นนั้น)

 • Hardly (Seldom) + has + she + met + her old college friends.

(เธอแทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลย) 

 • Never + กริยาพิเศษ  + Subject  + กริยาแท้  +ส่วนขยาย
 • Never has he seen his father since he divorced his mother.

(เขาไม่เคยได้พบพ่อเลย  ตั้งแต่ที่พ่อหย่าร้างกับแม่)

 

2. This letter is ____________________________________ from the one you wrote last week.

(จดหมายฉบับนี้ ____________________________ จากจดหมายที่คุณเขียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

(a) no difference    (ไม่มีความแตกต่าง)

(b) no differing

(c) no different    (ไม่แตกต่าง)

(d) not differently

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ใช้คำคุณศัพท์  (Different) กับ  “Verb to be”  (Is)  หรืออาจตอบ  “Not different”  ก็ได้

 

3. The river has ______________________________ its bank into the surrounding community.

(แม่น้ำได้ _______________________________________ ตลิ่งของมันเข้าสู่ชุมชนรอบๆ)

(a) overflown

(b) overflew

(c) overflowed    (ไหลล้น, เอ่อล้น, ไหลบ่า, ล้น, ท่วม)

(d) overfly

ตอบ  -  ข้อ   (c)   กริยาช่อง    และ    ของ  “Overflow”  คือ  “Overflowed”  สำหรับข้อ  (a), (b), (d)  ไม่มีการใช้รูปนี้

 

4. The demand __________________________________________ our goods is increasing.

(ความต้องการ _____________________________________ สินค้าของเรากำลังเพิ่มขึ้น)

(a) of

(b) in

(c) from

(d) for    (สำหรับ)

ตอบ    –    ข้อ   (d)  เนื่องจาก   “Demand (noun) + For”  เสมอ   สำหรับวลีที่ใช้กับ  “For”  ดูจากพารากราฟข้างล่าง

                           สำหรับคำคุณศัพท์  (Adjective)  ที่ใช้กับ  “For”  ได้แก่  “Responsible”  (He is responsible for the job.  (เขารับผิดชอบต่องาน),  “Ready”  (เตรียมพร้อมต่อ)  -  “Are you ready for your new job?”  (คุณเตรียมพร้อมสำหรับงานใหม่หรือเปล่า),  “Qualified”  (มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ)  –  She was qualified for the job.  (เธอมีคุณสมบัติตรงกับงาน),  “Essential”  (จำเป็นอย่างยิ่ง),  “Good”  (เป็นประโยชน์ต่อ)  -  “It is good for you to get up early.”  (มันดีสำหรับคุณที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่),  “Suitable”  (เหมาะสม),  “Famous”  (มีชื่อเสียง)  -  “Thailand is famous for the hospitality of its people.”  (เมืองไทยมีชื่อเสียงในเรื่องความเอื้อเฟื้อของผู้คน),  “Eager”  (กระตือรือ ร้น), “Sorry”  (เสียใจกับ)  -  “I’m sorry for any damage I may occur.”  (ผมเสียใจสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ผมอาจทำให้เกิดขึ้น), “Sufficient”  (เพียงพอ), “Fit”  (เหมาะสม)  -  “These clothes are fit for me.”  (เสื้อผ้าพวกนี้เหมาะสำหรับผม), “Unfit”,  “Perfect”  (สมบูรณ์แบบ), “Grateful”  (ขอบคุณต่อ) -  I am very grateful to you for your assistance.  (ผมขอบคุณคุณอย่างมาก  สำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นต้น

                          ส่วนคำกริยา  (Verb)  ที่ใช้กับ  “For”  เช่น  “Buy something for someone”  (ซื้ออะไรให้ใคร)  -  “I bought a present for her on her birthday.”  (ผมซื้อของขวัญให้เธอสำหรับวันเกิด),  “Wait”  (รอคอย)  -  They were waiting for their old friends at the airport.  (พวกเขากำลังรอคอยเพื่อนเก่าที่สนามบิน),  “Vote”  (ลงคะแนนให้)  -  “They will vote for the Republican only.”  (พวกเขาจะลงคะแนนให้เฉพาะกับพรรครีพับริกันเท่านั้น),  “Pay”  (จ่ายเงินค่า)  -  “I’ ll pay for the meal this time.”  (ผมจะจ่ายค่าอา หารให้มื้อนี้),  “Apply”  (สมัคร)  -  She will apply for a job in a foreign company.  (เธอจะสมัครงานในบริษัทต่างชาติ),  “Thank”  (ขอบคุณ)  -  “Thank you for your help.”  (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ),  “Search  (ค้นหา)  -  “I’ll search for the data in the library.”  (ผมจะค้นหาข้อมูลในห้องสมุด),  “Look”  (ค้นหา)  -  “She is looking for her lost watch.”  (เธอกำลังค้นหานาฬิกาที่หายไป),  “Struggle”  (ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อ)  -  “They have to struggle for their survival.” (พวกเขาจำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด),  “Exchange”  (แลกเปลี่ยนเพื่อ),  “Beg”  (ขอร้อง)  -  “The criminals begged for the judge’s mercy.”  (เจ้าอาชญากรขอความเมตตาจากผู้พิพากษา),  “Ask”  (ขอร้อง),  “Call”  (เรียกร้องให้มี, จำเป็นต้องมี)  -  “The country called for peaceful co-existence.”  (ประเทศนั้นเรียกร้องให้อยู่ร่วมกันโดยสันติ),  “Apologize”  (ขอโทษ),  “Charge”  (คิดค่า),  “Provide”  (จัดให้มี, เตรียมไว้สำหรับ)  -  “The company provided for comprehensive training.”  (บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง),  “Substitute”  (เอามาแทน),  “Hope”  (หวังจะได้-มี)  -  “We hope for better life in the future.”  (พวกเราหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตเป็นต้น

                           สำหรับวลีอื่นๆ ที่ใช้กับ  “For”  ได้แก่  “For good”  (อย่างถาวร, ตลอดกาล, ตลอดไป)  -  The lost money was gone for good.  (เงินที่หายไปหาไม่เจออีกเลย  -  คือสาบสูญอย่างถาวร)  -  He hoped that the repairs would stop the leak for good.  (เขาหวังว่าการซ่อมจะทำให้ท่อหยุดรั่วไหลไปตลอดกาล),  “For all I Know  (เท่าที่ผมรู้มา, บางที, เป็นไปได้)  -  For all I know, they had eloped a month before the girl’s parents knew  (บางที หรือ เป็นไปได้ที่ว่า  หนุ่มสาวคู่นั้นได้หนีตามกันไป   เดือน ก่อนหน้าที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะรู้  -  คือ ผมบอกไม่ได้ว่า  เป็นอย่างนั้น จริงๆ  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  หรือไม่  แต่คิดว่า บางที  อาจจะเป็นเช่นนั้น),  “For the time being”  (เดี๋ยวนี้, ในขณะนี้, ชั่วขณะ, ชั่วคราว)  -  I haven’t any note paper, but this envelop will do for the time being.  (ผมไม่มีกระดาษโน้ตเลย  แต่ว่าซองจดหมายนี้ก็ใช้แทนได้  สำหรับในขณะนี้)  -  She hasn’t found an apartment yet; she is staying with her aunt for the time being.  (เธอยังหาห้องเช่าไม่ได้เลย  เธอกำลังพักอยู่กับป้าชั่วคราว  จนกว่าจะห้องเช่าได้)“For instance (= For example)”  (ตัวอย่างเช่น),   “For sure (= For certain”  (อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอนทีเดียว)  -  He didn’t know for sure ( for certain) which bus to take.  (เขาไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าจะต้องขึ้นรถเมล์คันไหน  -  คือ ไม่แน่ใจ),  เป็นต้น

 

5. In the eastern part of New Jersey _______________, a major shipping and manufacturing center.

(ทางภาคตะวันออกของรัฐนิวเจอร์ซี  (มี) __________, (ซึ่งเป็น) ศูนย์กลางการขนส่งทางเรือและการผลิตที่สำคัญ)

(a) the city of Elizabeth lies there

(b) there lies the city of Elizabeth around

(c) lies the city of Elizabeth    (เมืองอลิซาเบธตั้งอยู่)

(d) around the city of Elizabeth lies

ตอบ   -   ข้อ   (c)    ตามโครงสร้าง  “Adverb of place + Verb + Subject”  เช่น

 • Here comes your father.

(พ่อของคุณมาที่นี่แล้ว)

 • There goes my friend.

(เพื่อนของผมไปที่โน่นแล้ว)

 • There comes your wife !

(ภรรยาคุณมาที่นั่นแล้ว  หรือตรงนั้นแล้ว !)

 • Behind the house is a big tree.

(ข้างหลังบ้านคือต้นไม้หลังใหญ่)

 • On the bank of the river lies an ancient temple.

(บนชายฝั่งแม่น้ำมีวัดโบราณตั้งอยู่)

 • In the building are a nursery and a public library.

(ในอาคารหลังนั้นคือโรงเลี้ยงเด็กและห้องสมุดประชาชน)

 

6. __________________________________ did the stock market begin its catastrophic plunge.

(_____________ ที่ตลาดหุ้นเริ่มดิ่งลงสู่ความหายนะ)  (ความหมาย  คือ  ตลาดหุ้นมิได้เริ่มต้นดิ่งลงสู่ความหายนะ  จนกระทั่งในปี  ๑๙๒๙)

(a) It was not until 1929

(b) It was in 1929

(c) In 1929

(d) Not until 1929    (ไม่จนกระทั่งในปี  ๑๙๒๙)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ตามโครงสร้าง  “Not until 1929 + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)”  (หรืออาจใช้โครงสร้าง  "It was not until 1929 that the stock market began its catastrophic plunge."  =  "ไม่จนกระทั่งปี ๑๙๒๙ ที่ตลาดหุ้นเริ่มดิ่งลงสู่ความหายนะ"  ซึ่งมีความหมาย  =  "ตลาดหุ้นมิได้เริ่มต้นดิ่งลงสู่ความหายนะ  จนกระทั่งปี ๑๙๒๙")  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างนี้จากประโยคข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่ 

 • Not until the late 1870’s _____________ an outlet for her talents and sympathies in charitable work.

(ไม่จนกระทั่งในปลายทศวรรษ  ๑๘๗๐  (ที่) ____________ ทาง (ระบาย) ออกสำหรับพรสวรรค์และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของเธอ  ในงานการกุศล)

(a) that Anna Hallowell found

(b) did Anna Hallowell find    (แอนนา  แฮลโลเวลล์  พบ)

(c) when did Anna Hallowell find

(d) when Anna Hallowell found

ตอบ   -   ข้อ    (b)   ดูเพิ่มเติมการใช้   “Not until”  จากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • It was not ______________________ last week that Bill ____________________ guilty.

(มันไม่ ____________ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  ที่บิล ___________ ว่ามีความผิด)  (หมายถึง  บิลถูกพบ (ถูกตัดสิน) ว่ามีความผิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เอง)

(a) when ______________ had found

(b) until ______________ was found    (จนกระทั่ง  _____________  ถูกพบ)

(c) after ______________ was found

(d) before ______________ found

ตอบ   -   ข้อ   (b)    เนื่องจากเราใช้  “Not”  คู่กับ  “Until”  ซึ่งมีความหมายว่า  “ไม่........................จนกระทั่ง”  เช่น

 • It was not until 1904 that the first train came into service.

(รถไฟขบวนแรกออกให้บริการในปี  ๑๙๐๔)  (มันไม่จนกระทั่งในปี  ๑๙๐๔  ที่รถไฟขบวนแรกออกให้บริการ)

                          ทั้งนี้  ประโยคในตัวอย่างที่    และประโยคที่ตามมา  เป็นไปตามโครง สร้าง  {It is (was) + วลี + That + Subject + Verb + ส่วนขยาย}  “มันเป็น + (วลี) + ที่ประธาน....................” เช่น  “It is in this house that I was born.”  (มันเป็นในบ้านหลังนี้ที่ผมเกิด),   “It was in 1914 that the First World War took place.”  (มันเป็นในปี  ๑๙๑๔  ที่สงครามโลกครั้งที่    เกิดขึ้น)

                          อย่างไรก็ตาม  เมื่อนำ   “Not until”  มาไว้ข้างหน้าประ โยค  จะต้องเปลี่ยนโครงสร้างเป็น  “Not until + วลี + Verb (พิเศษ)  + Subject + Verb (แท้)”  เช่น

 • Not until 1997 did the United States resume its diplomatic relationship with North Vietnam.

(สหรัฐฯดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตต่อไปกับเวียดนามในปี  ๑๙๙๗  -  หลังจากที่ตัดความสัมพันธ์ไปหลายปี)  (ไม่จนกระทั่งปี  ๑๙๙๗  ที่สหรัฐฯดำเนินความ...........................)

 • Not until when she had come into the room dis she see what had happened.

(เธอมิได้เห็นว่าอะไรได้เกิดขึ้น  จนกระทั่งเมื่อเธอได้เข้ามาในห้อง)  (ไม่จนกระทั่งเมื่อเธอได้เข้ามาในห้อง  ที่เธอได้เห็นว่าอะไรได้เกิดขึ้น)

                          สำหรับตัวอย่างอื่นๆ ของการใช้  “Until”  ได้แก่

 • Ali did not become champion again until 1974.

(=  Not until 1974 did Ali become champion again.)

(อาลีไม่ได้ตำแหน่งแชมเปี้ยนคืนมาอีก  จนกระทั่งปี  ๑๙๗๔)  (คือ  ได้เป็นแชมเปี้ยนอีกวาระหนึ่งในปี  ๑๙๗๔)

 • She missed the 7 o’clock train and did not get to the office until ten o’clock.

(= She missed the 7 o’clock train and not until ten o’clock did she get to the office.)

(เธอพลาดรถไฟเที่ยว    โมง  และกว่าจะไปถึงที่ทำงานก็  ๑๐  โมงเข้าไปแล้ว)  (คือ  ไปไม่ถึงที่ทำงาน  จนกระทั่ง  ๑๐  โมง)

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Hardly _______________________________________ speaking when the door opened.

(ยังไม่ทันที่ ____________ การพูด  เมื่อประตูเปิดออก)  (หมายถึง  ผมพูดยังไม่ทันจบ  เมื่อประตูเปิดออก)

(a) I finished

(b) I had finished

(c) would I finish

(d) had I finished    (ผมได้เสร็จ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ตามโครงสร้าง  “Hardly (Never, Scarcely) + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)”  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Seldom ____________________________________________________________.

(_____________________________ ไม่ใคร่จะ ____________________________)

(a) he arrives on time

(b) arrives he on time

(c) does he arrive on time    (เขา  .................. (ไม่ใคร่จะ) ...................  มาถึงตรงเวลา)

(d) arrive does he on time

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากเป็นการใช้โครงสร้างแบบต้องการเน้นคำว่า  “Seldom” (ไม่ใคร่จะ)  (โครงสร้างปกติ  คือ  “He seldom arrives on time.”)  จึงต้องเรียงประโยคดังนี้  คือ

 • Seldom + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้) + ส่วนขยาย  
 • Seldom did I receive news from her.

(= I seldom received news from her.)

(ผมแทบจะไม่ได้รับข่าวจากเธอเลย)

 • Seldom does he talk to her.

(= He seldom talks to her.)

(เขาไม่ใคร่จะพูดคุยกับเธอ)

หมายเหตุ  -  ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้างแบบนี้ใน ข้อ ๑  ของข้อสอบชุดนี้

 

7. Not all technology is based on science, _________________ is science necessary to all technology.

(มิใช่เทคโนโลยีทั้งหมดที่มีพื้นฐานอยู่บนวิทยาศาสตร์,  (และ) วิทยาศาสตร์ก็ ___________ จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีทั้งหมด _____________)

(a) it

(b) nor    (มิได้ ....................... (จำเป็น.................ทั้งหมด) .......................... เช่นเดียวกัน)

(c) and

(d) but

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ตามโครงสร้าง  “Neither (Nor) + Verb to be + Subject + Adjective”  หรือ  “Neither (Nor) + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่ 

 • My mother doesn’t drink coffee.  ______________________________ does she drink tea.

(แม่ของผมไม่ดื่มกาแฟ  และเธอก็ _______________________________ ดื่มชาด้วยเช่นกัน) 

(a) Not

(b) So

(c) Whether

(d) Neither    (ไม่ ................................. เช่นกัน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  (=  She neither drinks tea.)  เป็นไปตามโครงสร้าง  “Neither (Nor) + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Traveling by air is not cheap.  Neither ________________________________________.

(การเดินทางโดยทางอากาศมิได้ราคาถูก  ______________________________________

(a) it is enjoyable

(b) enjoyable it is

(c) is it enjoyable    (มันมิได้สนุกสนานเช่นเดียวกัน  -  Neither is it enjoyable.)  

(d) enjoyable is it

ตอบ   -   ข้อ  (c)   (=  It is neither enjoyable.)  “Neither + Verb to be + Subject + Adjective”  หรือ  “Neither + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้)

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Mary has never been to Spain, and _________________________________________.

(แมรี่ไม่เคยไปสเปน  และ _______________________________________________)

(a)  I have neither

(b)  neither have I    (ผมก็ไม่ ....................... เคยไป ......................... เช่นเดียวกัน)

(c)  neither I have

(d)  I neither have

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากต้องเรียง   “Neither + Verb (พิเศษ) + Subject

                                         ตัวอย่างที่  

 • A sneeze cannot be performed voluntarily, ____________________ be easily suppressed.

(การจามมิสามารถถูกกระทำได้โดยสมัครใจ ____________________ ถูกระงับได้อย่างง่ายๆ)

(a) nor it can

(b) nor can it    (และมันไม่สามารถ ................ (ถูกระงับได้อย่างง่ายๆ) ................ เช่นเดียวกัน)

(c) it cannot

(d) and cannot it

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากการใช้คำ  “Nor”  หรือ  “Neither”  ที่หมายความว่า   “ไม่....................ด้วยเช่นเดียวกัน”  ทั้ง    คำ  เมื่อนำมาขึ้นหน้าประโยค  มีรูปแบบการใช้ดังนี้  คือ

 • Nor (Neither) + กริยาพิเศษ + ประธาน + กริยาแท้  (ช่องที่    ไม่มี  “To”)                          

                                             หรือ

 • Nor (neither) + กริยาพิเศษ + ประธาน  (จบเพียงแค่นี้)   เช่น  ในประโยค
 • He doesn’t like cats.  Nor (neither) do I.

(เขาไม่ชอบแมว  –  ผมก็ (ไม่ชอบ) เช่นเดียวกัน) 

                                            หรือ

 • He doesn’t like cats and nor (neither) do I.
 • She won’t go to the movies.  Nor (neither) will I.

(เธอจะไม่ไปดูหนัง – ผมก็ (จะไม่ไป) เช่นเดียวกัน)

 • They can’t swim.  Nor (neither) can we.

(พวกเขาว่ายน้ำไม่เป็น – พวกเรา (ก็ว่ายไม่เป็น) เช่นเดียวกัน)

 • She has not cleaned her room, nor has she done her homework.

(เธอยังไม่ได้ทำความสะอาดห้องเลย  และเธอก็ยังไม่ได้ทำการบ้านด้วย)

 • They must not make a loud noise.  Not (neither) must we.

(พวกเขาจะต้องไม่ทำเสียงดัง – พวกเราก็จะต้องไม่ (ทำเสียงดัง) เช่นเดียวกัน)

 

8. Buddhism developed in India, but no longer _______________________ in that country now.

(ศาสนาพุทธมีพัฒนาการ (เจริญ) ในประเทศอินเดีย,  แต่ _______ (มิได้) ______ ต่อไปอีกแล้วในประเทศนั้นในปัจจุบัน)

(a) it is important

(b) is it important    (มัน ................... (มิได้) ...................... มีความสำคัญ)

(c) it important is

(d) important is it

ตอบ   -   ข้อ   (b)   (= ……........... but it is no longer important in that country now)  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบเดียวกันนี้  ในข้อ    และ    ของข้อสอบชุดนี้

 

9. The Earth attracts bodies toward its center, ___________ all bodies fall in a direct line toward that point.

(โลกดึงดูดวัตถุเข้าสู่ศูนย์กลางของมัน, __________ วัตถุทุกชนิดจะหล่นลงมาในแนวเส้นตรงสู่จุดนั้น)

(a) that

(b) nevertheless    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

(c) consequently    (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

(d) furthermore    (นอกจากนั้น, ยิ่งไปกว่านั้น)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากประโยคที่ตามหลัง  “Consequently, Therefore, Accordingly, So, Thus, Hence, As a consequence, As a result”  (ดังนั้น,  เพราะฉะนั้น,  ผลที่ตามมาคือ)  จะบอกผลลัพธ์ของประโยคที่อยู่ข้างหน้ามัน (สาเหตุ)  ซึ่งในกรณีนี้  คือ  “โลกดึงดูดวัตถุเข้าสู่ศูนย์กลางของมัน”  (สาเหตุ)  และ  “วัตถุทุกชนิดจะหล่นลงมาในแนวเส้นตรงสู่จุดนั้น”  (ผลลัพธ์)    

 

10. Tungsten, a grey metal with the _____________, is used to form the wires in electric light bulbs.

(ทังสเตน,  โลหะสีเทาซึ่งมี ___________________________,  ถูกใช้สร้างลวดในหลอดไฟฟ้า)

(a) point at which it melts is the highest of any metal

(b) melting point is the highest of any metal

(c) highest melting point of any metal    (จุดหลอมเหลวสูงที่สุดในบรรดาโลหะใดๆ)

(d) metal’s highest melting point of any

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ต้องเรียงรูปประโยคแบบนี้  

 

11. ______________________________________ incense is made in powder form or in sticks.

(__________________________________ ธูปถูกทำในรูปแบบที่เป็นผง  หรือเป็นก้าน-แท่ง)

(a) It is usually

(b) Usually    (ตามปกติ)

(c) Usually it is

(d) Usually when

ตอบ   -   ข้อ   (b)   หรืออาจตอบ  “Incense is usually made in powder………………”  ก็ได้

 

12. He started to play the piano at a very early age, _____________ an accomplished pianist now.

(เขาเริ่มเล่นเปียโนเมื่ออายุน้อยมาก, ______________ นักเปียโนที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน)

(a) for he is    (เพราะว่าเขาเป็น)

(b) he is for

(c) so he is    (ดังนั้น  เขาเป็น)

(d) he is so

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากประโยคที่ตามหลัง  “So, Consequently, Therefore, Accordingly, Thus, Hence, As a consequence, As a result, In consequence”  (ดังนั้น,  เพราะฉะนั้น,  ผลที่ตามมาคือ)  จะบอกผลลัพธ์ของประโยคที่อยู่ข้างหน้ามัน (สาเหตุ)  ซึ่งในกรณีนี้  คือ  “เขาเริ่มเล่นเปียโนเมื่ออายุน้อยมาก”  (สาเหตุ)  และ  “เขาเป็นนักเปียโนที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน”  (ผลลัพธ์)   

 

13. __________________________________________________ her letter will come today.

(_____________________________________________ จดหมายของเธอจะมาถึงวันนี้)

(a) Sometimes    (บางครั้งบางคราว)

(b) Some time    (= Sometime  =  ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต)

(c) Any time    (เวลาใดก็ตาม,  เวลาใดก็ได้)

(d) Perhaps    (บางที)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  

 

14. In Thailand cloth is generally sold ___________________________________ the meter. 

(ในประเทศไทย  ผ้าโดยทั่วไป (ถูก) ขาย _________________________________ เมตร)

(a) in

(b) with

(c) for

(d) by    (เป็น)

(e) to

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่ 

 • Some workers are paid _____________________________________________ week.

(คนงานบางคนได้รับค่าจ้าง _____________________________________ (ราย) สัปดาห์)

(a) in a

(b) by the    (เป็น)

(c) by a

(d) in the

ตอบ   -   ข้อ   (b)   หลัง  “is (are) paid by” (ได้รับค่าจ้างเป็น)  หรือหลัง  “is (are) sold by”  (ถูกขายเป็น)  มีหลัก  คือ  ถ้าคำนามที่ตามหลัง  “By”  เป็นนามนับได้  (Week, Dozen, Kilo, Pound, Meter, Yard, Foot, etc.)  หน้าคำนามนั้นต้องใช้   “The”  ขยาย,  แต่ถ้าเป็นนามนับไม่ได้  เช่น  {Weight (น้ำหนัก),  Length  (ความยาว),  Time  (เวลา),  etc.}  หน้าคำนามนั้น  ไม่ต้องมี  “Article”  (A, An, The)  ใดๆ ขยายเลย  เช่น

 • In England eggs are sold by the pound.

(ในอังกฤษ  ไข่ถูกขายเป็นปอนด์)  (“Pound”  เป็นนามนับได้)

(= In England eggs are sold by weight.)

(ในอังกฤษ  ไข่ถูกขายเป็น (โดย) น้ำหนัก)  (“Weight”  เป็นนามนับไม่ได้)

 • Cloth is generally sold by the yard.

(ผ้าโดยทั่วๆ ไปถูกขายเป็นหลา)  (“Yard”  เป็นนามนับได้)

(= Cloth is generally sold by length.)

(ผ้าโดยทั่วๆ ไปถูกขายเป็นความยาว  -  ของผ้า)  (“Length”  เป็นนามนับไม่ได้)

 • Sugar is sold by the kilogram.

(น้ำตาลถูกขายเป็นกิโลกรัม)  (“Kilogram”  เป็นนามนับได้)

(= Sugar is sold by weight.)

(น้ำตาลถูกขายเป็น (โดย) น้ำหนัก) (“Weight”  เป็นนามนับไม่ได้)

 • Salaried people are usually paid by the month.

(มนุษย์เงินเดือนตามปกติได้รับค่าจ้างเป็นเดือน)  (“Month”  เป็นนามนับได้)

(= Salaried people are usually paid by time.)

(มนุษย์เงินเดือนตามปกติได้รับค่าจ้างเป็นเวลา  -   การทำงาน)  (“Time”  เป็นนามนับไม่ได้)

 

15. Four days following the _______________________________, her father received a letter.

(สี่วันหลังจาก _______________________________,  พ่อของเธอได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง)

(a) girl disappearing

(b) girl had disappeared

(c) girl’s disappearance    (การหายตัวไปของเด็กหญิง)

(d) girl disappeared

ตอบ   -   ข้อ   (c)   “Following”  เป็น “Preposition”  ต้องตามด้วยคำนามหรือวลี  (the girl’s disappearance)

 

16. A computer can only do _____________________________ you have programmed it to do.

(คอมพิวเตอร์สามารถทำได้เฉพาะ ______________________ คุณตั้งโปรแกรมให้มันทำเท่านั้น)

(a) when    (เมื่อ)

(b) which    (ซึ่ง, ที่)

(c) if    (ถ้า)

(d) what    (สิ่งที่,  อะไร)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากข้อความ  “What you have programmed it to do”  เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา  “Do”  ดูเพิ่มเติม  “Noun clause”  จากตัวอย่างข้างล่าง  

                                         ตัวอย่างที่  

 • Please describe _________________________________________________ you saw.

(โปรดบรรยาย-พรรณนา ____________________________________________คุณเห็น)

(a) which

(b) that

(c) what    (สิ่งที่)

(d) whether

ตอบ   -   ข้อ    (c)   “what you saw”  เป็น   “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา   “Describe”  ดูเพิ่มเติม   “Noun clause”  จากประโยคข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่  

A : I can write and read German.

(ผมสามารถเขียนและอ่านภาษาเยอรมันได้)

B : I would like to ask you _______________________________________ to study German.

(ผมอยากจะถามคุณ (ว่า) __________________________________ ศึกษาภาษาเยอรมัน)

(a) when did you begin

(b) began

(c) when you began    (เมื่อใดคุณเริ่ม)  ( คุณเริ่ม  -  ศึกษาภาษาเยอรมัน  -  เมื่อใด)

(d) when you will begin

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากข้อความ   “When you began to study German”  เป็น   “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยา  “Ask”  (กรรมรอง  คือ  “You”)   โดยต้องเรียงในแบบประโยคบอกเล่า  คือ  “When + Subject + Verb + ส่วนขยาย Verb”   ตัวอย่างอื่นๆของ  “Noun clause”  ได้แก่

                                         ตัวอย่างที่  

 • My friend would not tell me ___________________________________ for his new car.

(เพื่อนของผมจะไม่บอกผม (ว่า) ________________________ สำหรับรถยนต์คันใหม่ของเขา)

(a) how much did he pay

(b) how much he paid    (เขาได้จ่ายเงินไปมากเท่าใด)

(c) how he paid much

(d) how he would pay very much

ตอบ  -  ข้อ   (b)   “How much he paid”   เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยา  “Tell”  (กรรมรอง  คือ “Me

                                         ตัวอย่างที่  

 • I can’t do exactly _______________________________________________ you want.

(ผมไม่สามารถทำได้ตรงเป๊ะ (หรือได้ตรงเผง) ___________________________ คุณต้องการ)

(a) like

(b) while

(c) what   (สิ่งที่  หรือ ในสิ่งที่)

(d) that

ตอบ   -   ข้อ  (c)   เนื่องจาก   “What you want”  (ในสิ่งที่คุณต้องการ)  เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา  “Do”,  สำหรับประโยคข้างบน  อาจใช้   “As you want”  (ดังที่ หรือ ตามที่คุณต้องการ)  ก็ได้

                                          ตัวอย่างที่  

 • Did you hear ___________________________________________ he said to his wife?

(คุณได้ยิน ____________________________________ เขาพูดกับภรรยาของเขาหรือไม่)

(a) that

(b) what    (สิ่งที่,  เรื่องที่)

(c) when

(d) (No word is needed.)  (ไม่ต้องการคำมาเติม)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก  “What he said to his wife”  เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็น  “กรรม”  ของกริยา  “Hear

                                          ตัวอย่างที่  

 • She was unable to tell us _______________________ house she had gone into by mistake.

(เธอไม่สามารถบอกเรา (ว่า)  บ้านหลังใด ______________________ เธอเข้าไปโดยเข้าใจผิด)

(a) what    (อะไร)

(b) where    (ที่ไหน)

(c) that

(d) which    (ที่,  ซึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เพราะได้ใจความดีที่สุด  และไม่สามารถใช้ข้อ  (c)  ได้  เนื่องจากข้อความ  “Which house she had gone into by mistake”  เป็น  “Noun clause”  (ทำหน้าที่เป็น  “กรรมตรง” ของกริยา  “Tell”  โดยมี  “กรรมรอง”  คือ  “Us”)  จึงต้องขึ้นต้นด้วย  “Question word” (What, When, Where, Why, How, Which, etc.)

                                         ตัวอย่างที่  

 • I don’t think I’ll buy this dress; it is not ______________________________ I really want. 

(ผมไม่คิดว่าผมจะซื้อเสื้อผ้าชุดนี้  มันไม่ใช่ ______________________ ผมต้องการอย่างแท้จริง)

(a) what     (สิ่งที่)

(b) whatever    (อะไรก็ตาม)

(c) that    (ที่, ซึ่ง)

(d) which    (ที่, ซึ่ง)

(e) whom    (ผู้ซึ่ง, ผู้ที่)  (ใช้เป็นกรรม)

ตอบ    -    ข้อ   (a)   เนื่องจาก  “What I really want”  เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็น  “Complement”  (สิ่งที่มาช่วยทำให้สมบูรณ์)  ของ  “Verb to be” (Is)

                                         ตัวอย่างที่  

 • Tell me _____________________________________________________________.

(บอกผมซิว่า ________________________________________________________)

(a) what do you want?

(b) you want what

(c) what you want    (คุณต้องการอะไร)

(d) that what you want

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็น   “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็น  “กรรมตรง”  ของกริยา  “Tell”  ทั้งนี้  “Noun clause”  มักขึ้นต้น  (นำหน้า)  ด้วย  “Question words”  (what, when, where, why, how, how much, how many, how often, who, whom, that, whether, if – หรือไม่(โดยไม่ต้องมี  “That”  อยู่ข้างหน้าคำเหล่านี้)   ทั้งนี้   โครงสร้างของ  “Noun clause”  คือ  “Question word + Subject + Verb”  (และต้องเรียงคำแบบประโยคบอกเล่า)  สำหรับ  “Noun clause”  ทำหน้าที่ดังนี้  คือ

                          ๑.  เป็นประธานของ  “Verb”  หรือประโยค  เช่น

 • What he wants is a new house.

(สิ่งที่เขาต้องการคือบ้านหลังใหม่)

 • How he did it surprised everyone.

(วิธีการที่เขาทำมัน – หรือ เขาทำมันอย่างไร – ทำให้ทุกคนประหลาดใจ)

 • Where he lives is not known.

(ที่ที่เขาอาศัยอยู่ – หรือ เขาอาศัยอยู่ที่ไหน – ไม่มีใครรู้)

 • Why he killed his wife is a mysterious thing.

(เหตุผลที่ว่าทำไมเขาฆ่าภรรยา  - หรือ ทำไมเขาฆ่าภรรยา – เป็นเรื่องลึกลับ)

 • That he is a smart person is certain.

(ที่ว่าเขาเป็นคนฉลาดเป็นเรื่องแน่นอน)

 • Whether she will come or not is not my business.

(ไม่ว่าเธอจะมาหรือไม่ก็ตาม  ไม่ใช่ธุระของผม)

                          ๒.  เป็นกรรมของ  “Verb”  หรือประโยค  เช่น

 • I don’t know when he left.

(ผมไม่ทราบว่าเขาจากไปเมื่อใด)

 • She asked me where I lived.

(เธอถามผมว่าผมอาศัยอยู่ที่ไหน)

 • They did what they had promised.

(พวกเขาทำในสิ่งที่ได้ให้สัญญาไว้)

 • We believe that he is innocent.

(เราเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์)

 • She did not believe what he told her.

(เธอไม่เชื่อในสิ่งที่เขาบอกเธอ)

 • The police investigated how the bank was robbed.

(ตำรวจสืบสวนวิธีการที่ธนาคารถูกปล้น – หรือ ธนาคารถูกปล้นอย่างไร)

 • I don’t know whether (if) she is happy with her new workplace.

(ผมไม่รู้ว่าเธอมีความสุขกับสถานที่ทำงานแห่งใหม่ของเธอหรือไม่)

                           ๓.  เป็นกรรมของ  “Preposition”  เช่น

 • She is interested in what he says.

(เธอสนใจในสิ่งที่เขาพูด)

 • They believed in what the minister preached.

(พวกเขาศรัทธาในสิ่งที่บาทหลวงเทศน์)

 • We are surprised at how he could do it.

(เราประหลาดใจว่าเขาสามารถทำมันได้อย่างไร)

 • They were satisfied with what she had provided to them.

(พวกเขาพอใจในสิ่งที่เธอได้จัดหาให้กับพวกเขา)

                         ๔.  เป็น  “Complement”  (สิ่งที่มาช่วยเติมให้สมบูรณ์)  ของ  “Verb to be”  เช่น

 • This is what I want.

(นี่คือสิ่งที่ผมต้องการ)

 • That was why he did it.

(นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาจึงทำมัน)

 • Ten o’clock was when we started our trip.

(๑๐  โมงเป็นเวลาที่เราเริ่มการเดินทางของเรา)

                          ๕.  วางไว้ข้างหลังคำคุณศัพท์  (Adjective)  ที่แสดงความรู้สึก  (Sure, Confident,  Happy, Sorry, Grateful, Doubtful, Suspicious, Certain, Delighted,  Delightful,  Anxious,  Worried, etc.)  เช่น

 • I am sure that he will arrive here on time.

(ผมมั่นใจว่า  เขาจะมาถึงที่นี่ตรงเวลา)

 • He is sorry that he could not keep his words.

(เขาเสียใจว่า  เขาไม่สามารถรักษาคำพูดได้)

 • They are confident that they will get the job.

(พวกเขามั่นใจว่าพวกเขาจะได้งานทำ)

 • We are anxious that the plane will be delayed for a few hours.

(เราวิตกกังวลว่า  เครื่องบินจะล่าช้าไป ๒ - ๓ ชั่วโมง)

                          ๖.  ใช้แทนคำนาม  (Noun) ที่มาข้างหน้ามัน  เช่น

 • The fact that he graduated with first-class honor is known to all.

 (ข้อเท็จจริงที่ว่าเขาจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ  ๑  เป็นที่ทราบกันโดยทุกคน)

คำอธิบาย  -  The fact”  คือ  “that he graduated with first-class honor”  ดังนั้น  “that he graduated with first-class honor”  จึงเป็น  “Noun clause”  อย่างไรก็ตาม  ในประโยค  “The fact that (which) he told me is known to all.”    (ข้อเท็จจริงซึ่งเขาบอกผมเป็นที่ทราบกันโดยทุกคน)  “The fact”  ไม่ใช่  “that (หรือ which) he told me”  แต่เป็นสิ่งอื่นต่างหาก  ดังนั้น  “that (which) he told me”  จึงเป็น  “Adjective clause”  มาขยาย  “the fact

 • The belief that all men are born equal is not held by everyone.

(ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน   มิได้ยึดถือ (ยอมรับ) กันโดยทุกคน)  

คำอธิบาย  -  ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น  “Noun clause”  เนื่องจาก  “The belief”  คือ  “that all men are born equal”  ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกัน

 • The notion that wealthy men are always happy is rejected by many people. 

(ความคิดที่ว่าคนที่ร่ำรวยมีความสุขเสมอ  ถูกปฏิเสธโดยคนจำนวนมาก) 

คำอธิบาย  -  ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น  “Noun clause”  เนื่องจาก  “The notion”  คือสิ่งเดียวกับ  “that wealthy men are always happy

หมายเหตุ   –   จากตัวอย่างข้างบน  ถ้าเป็น  “Noun clause”  จะใช้  “that” (ที่ว่า) นำหน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  (ไม่ใช้  “which”),  และ  “that”  จะไม่ทำหน้าที่ประธาน  หรือกรรม  แต่ถ้าเป็น  “Adjective clause”  จะใช้  “that” หรือ “which”  ก็ได้    (และแปลว่า  “ที่”  หรือ  “ซึ่ง”)  และมันจะทำหน้า ที่ประธาน  หรือกรรมของอนุประโยค  (Adjective clause)  อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น

 • The book which (that) is on the table is mine.

(หนังสือซึ่งอยู่บนโต๊ะเป็นของผม) 

(ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น   “Adjective clause”  ขยาย  “The book”  โดย  “which (that)” ทำหน้าที่เป็นประธานของClause)

 • The book which (that) you gave me is very interesting.

(หนังสือซึ่งคุณให้ผมน่าสนใจอย่างมาก) 

(ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น  “Adjective clause”  ขยาย  “The book”  โดย  “which (that)”  ทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของ  “Clause”  ส่วน  “me”  เป็นกรรมรอง)

 

17. They could barely ___________________________________________ the instructions.

(พวกเขาแทบจะไม่สามารถ ___________________________ คำแนะนำ-คำสั่งสอน-คำชี้แนะ)

(a) to finish reading

(b) finish to read

(c) finish reading    (เสร็จสิ้นการอ่าน)  (คือ  อ่านได้จบ  หรือแล้วเสร็จ)

(d) finishing to read

ตอบ   -   ข้อ    (c)   “Could + Verb 1”  ส่วน   “Finish + Verb + ing

 

18. Dams can be very beneficial to the areas _______________________________________.

(เขื่อนสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากกับพื้นที่ __________________________________)

(a) which they are built

(b) where are they built

(c) in which they are built     (ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น)

(d) in which they build.

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “In which  =  Where”  สำหรับข้อ  (b)  ก็ใช้ได้  แต่ต้องแก้เป็น  “Where they are built”  ส่วนข้อ  (a)  ก็ใช้ได้เช่นกัน  แต่ต้องแก้เป็น  “Which they are built in”  แต่ก็ไม่นิยมใช้เหมือนข้อ (c)  ที่เอา Preposition “In”  มาวางไว้ข้างหน้า  “Which”,  ทั้งนี้ให้สังเกตว่า  ทั้งข้อ  (a),  (b)  และ  (c)  ต่างก็อยู่ในรูป  “Passive voice”  เนื่องจากหมายถึง  “พื้นที่ซึ่งเขื่อนถูกสร้าง”  ส่วนข้อ (d)  ใช้ไม่ได้  เนื่องจากอยู่ในรูป  “Active voice”  หมายถึง   “พื้นที่ซึ่งเขื่อนสร้าง”   ตัวอย่างอื่นๆ  ในแบบเดียวกัน  เช่น

 • The house where I live is on Sukhumvit Road.

(บ้านซึ่งผมอาศัยอยู่  อยู่บนถนนสุขุมวิท)

(= The house in which I live is on Sukhumvit Road.)

(= The house which I live in is on Sukhumvit Road.)

(= The house that I live in is on Sukhumvit Road.)

(= The house I live in is on Sukhumvit Road.)  (สามารถละ  "Which"  หรือ  "That"  ได้  เนื่องจากเป็นกรรมของ  Preposition  "In")

หมายเหตุ   –  ประโยคทั้ง   ประโยคข้างบน  มีความหมายเหมือนกันทุกประการ   แต่ทั้งนี้   ห้ามใช้   ประโยค    ประโยคข้างล่าง

 • The house in that I live is on Sukhumvit Road. 

(ผิด  –  หลัง  “In”  ต้องตามด้วย  “Which”  เสมอ)

 • The house where I live in is on Sukhumvit Road.  

(ผิด  –  เมื่อมี   “Where”  แล้ว  ห้ามใช้   “In”)

 

19. The artistic director of the 1984 National Playwrights Conference was Lloyd Williams, _________

____ the Yale School of Drama.

(ผู้อำนวยการด้านศิลปะของ  “การประชุมนักเขียนบทละครแห่งชาติปี  ๑๙๘๔”  คือ  ลอยด์ วิลเลียม, ___________ สำนักการละครของมหาวิทยาลัยเยล  -  ในสหรัฐฯ)  (เทียบเท่าคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย)

(a) of whom is dean

(b) of whose dean

(c) is dean of

(d) dean of    (คณบดีของ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   โดยลดรูปมาจากอนุประโยค  “…….......….Williams, who was dean of the Yale…….........….

 

20. _________________ on television can be very damaging to children who watch the programs.

(____________ ทางทีวี  สามารถทำความเสียหายอย่างมากแก่เด็กๆ  ผู้ซึ่งดูรายการต่างๆ)  (จากทีวี)

(a) The too great sex and violence

(b) Sex and violence too much

(c) The great numbers of sex and violence

(d) Too much sex and violence    (เรื่องเพศและความรุนแรงที่มากเกินไป)

ตอบ   -   ข้อ   (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

   

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 166)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด)

 

1. He had to leave early.  His daughter was ____________________________ herself at home.

(เขาจำเป็นต้องกลับ (บ้าน) แต่เนิ่นๆ,  ลูกสาวของเขาอยู่ _______________________ ที่บ้าน)

(a) with

(b) for

(c) of

(d) by    (“By herself”  =  “ตามลำพัง,  ด้วยตนเอง”)

ตอบ   -   ข้อ   (d)

                       สำหรับวลีที่ใช้  “By”  ได้แก่  “By my watch”  {(เวลา  ๑๐  โมง)  จากนาฬิกาของผม},  “He died by his own hands.  (เขาตายด้วยน้ำมือของตน เอง),  “by chance” (โดยบังเอิญ)  -  I met my old friend at the party by chance.  (ผมเจอเพื่อนเก่าที่งานเลี้ยงโดยบังเอิญ),   “by birth”  (โดยกำเนิด)  -  She is English by birth.  (เธอเป็นคนอังกฤษโดยกำเนิด),  “by mistake”  (โดยการเข้าใจผิด) -  He took my book by mistake.  (เขาเอาหนังสือของผมไปโดยเข้าใจผิด  คือ คิดว่าเป็นของเขา), “by heart”  (โดยการท่องจำ)  -  I learn English vocabularies by heart.  (ผมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการท่องจำ), “by car” (= in a car) (โดยรถยนต์),  “by bus” (= in a bus) (โดยรถประจำทาง),  “by train” (= in a train) (โดยรถไฟ),  “by plane” (= in a plane)  (โดยเครื่อง บิน),  “by air”  (โดยทางอากาศ),  “by sea”  (โดยทางทะเล),  “by telephone”  (โดยทางโทรศัพท์),  “by telegram” (โดยทางโทรเลข),  “by letter”  (โดยทางจด หมาย),  “by trade”  (โดยทางการค้า),  “by radio” (โดยทางวิทยุ),  “by force” (โดยใช้กำลัง)  “I know him (them) by name” (ผมรู้จักเขาแต่ชื่อ  -  ไม่เคยพบตัว),  “by himself/herself” (โดยตัวเขา/เธอเอง  ตามลำพัง หรือ ไม่มีใครช่วย)  -  He did all the work by himself.  (เขาทำงานทั้งหมดด้วยตนเอง), “by machinery” (โดยเครื่องจักร),  “by hand” (= with his hands) {(ทำ) ด้วยมือ}, “The room is 20 feet by 10 feet.” (ห้องยาว ๒๐ ฟุต กว้าง ๑๐ ฟุต),  “Sugar is sold by the pound/kilogram.” (= by weight) {น้ำตาลถูกขายเป็นปอนด์/กิโล กรัม = (ขาย) เป็นน้ำหนัก},  “The road was widened by 5 meters.”  (ถนนถูกขยายออกไปอีก ๕ เมตร),  “remarks by Mr. Schmidt”  (คำพูดโดยมิสเตอร์ชมิดท์),  “She was brought up by her aunt.” (เธอได้รับการอบรม-เลี้ยงดูโดยป้าของเธอ),  “new legislation announced by the government” (กฎหมายใหม่ประกาศโดยรัฐบาล),  “I was startled by his anger.”  (ผมสะดุ้งตกใจจากความโกรธของเขา),  “by and large” (= on the whole) (โดยทั่วๆ ไป, เมื่อพิจารณาทุกด้านแล้ว), “by mistake”  (โดยการเข้าใจผิด),  “by accident”  (โดยอุบัติเหตุ, โดยมิได้ตั้งใจ),“by degrees” (ทีละน้อย),  “by the way”  (อ้อ, เอ้อ, อนึ่ง – ใช้พูดเกริ่นนำ ก่อนจะเข้าเรื่อง),  “by all means”  (โดยแน่นอน),  “by no means” (ไม่โดยแน่นอน)  “by-pass” (= short cut)  (ทางลัด),  “passer-by” (ผู้ที่ผ่านไปมา),  “by-gone”  (สิ่งหรือเรื่องที่ผ่านไปแล้ว),  “by-product” (ผลพลอยได้),  “I will pay by cheque.” (ผมจะจ่ายเป็นเช็ค),  “read a book by candlelight”(อ่านหนังสือโดยใช้แสงเทียน),  “by chance” (โดยบังเอิญ),  “She came in by the back door.”  (เธอเข้ามาทางประตูหลัง),  “I sat by her bed.” (ผมนั่งข้าง – หรือใกล้ – เตียงของเธอ),  “by 1960”  (ราวๆ ปี ๑๙๖๐),  “By the time I went to bed, I was absolutely exhausted.”  (ราวๆเวลาที่ผมเข้านอน  ผมเหน็ดเหนื่อยโดยสิ้นเชิง),  “He is rich by Chinese standards.”  (เขาร่ำรวย  โดยมาตรฐานของชาวจีน),  “She was standing by herself in a corner of the room.(เธอกำลังยืนอยู่ตามลำพัง – คนเดียว – ที่มุมห้องด้านหนึ่ง),  “I think I could manage by myself.”  (ผมคิดว่าผมสามารถทำสำเร็จด้วยตัวของผมเอง – โดยไม่ต้องมีคนคอยช่วยเหลือ),  “Twelve divided by three is four.”  (๑๒ หารด้วย    เหลือ  ),  “Multiply the amount by three.”  (จงคูณจำนวนนั้นด้วย ๓),  “Cars are now made by the million.” (รถยนต์ในปัจจุบันได้รับการผลิตเป็นล้านๆคัน),  “one by one” (ทีละคน),  “year by year”  (แต่ละปี),  “She took him by the hand.”  (เธอจับมือเขา),  “Hold it by the handle!” (จงถือมันไว้ที่ด้าม หรือมือจับ),  “Her salary went up by half.”  (เงินเดือนของเธอขึ้นไปครึ่งหนึ่ง),  “The economic growth increased by 10 %.” (เศรษฐกิจเติบโต  ๑๐  เปอร์เซ็นต์),  “They are Buddhists by birth, not by practice.”  (พวกเขาเป็นชาวพุทธโดยกำเนิด  มิใช่โดยการปฏิบัติ – ศาสนกิจ),  “By night, a number of animals seek their preys, while by day, they tend to sleep.”  (ระหว่างกลางคืน   สัตว์จำ นวนมากเสาะหาเหยื่อ  ในขณะที่ตอนกลางวัน  พวกมันมักจะนอน),  “walk side by side”  (เดินเคียงข้างกัน),  “walk hand in hand”  (เดินจูงมือกัน),  “by-election”  (การเลือกตั้งซ่อม),  “by comparison (= in comparison)”  (โดยการเปรียบ เทียบ)  -  He made me look, by comparison (= in comparison), a good, calm, reasonable person.  (เขาทำให้ผมดู (มีท่าทาง ), โดยเปรียบเทียบ, เป็นคนดี  เยือกเย็น  และมีเหตุผล)  (หมายถึง  เมื่อเปรียบเทียบผมกับเขา)  (เขาไม่มีลักษณะดังกล่าว),   เป็นต้น

 

2. Because it can transmit, store, process, and print out information at lightning speed, __________ people do business today.

(เพราว่ามันสามารถส่ง, จัดเก็บ, ประมวลผล, และพิมพ์ข้อมูลออกมา  ด้วยความเร็วแบบสายฟ้าแลบ, ___

_______ (ซึ่ง) ผู้คนดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน)

(a) the way a computer has to change

(b) the way computers change

(c) computers that have changed as the way

(d) the computer has changed the way    (คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนรูปแบบ-วิธีการ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นประธาน  (The computer),  กริยา  (Has changed),  และกรรม  (The way)  ของประโยคใหญ่  (Main clause)

 

3. Don’t worry about her; she just feels like staying home _________________________ tonight.

(ไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับเธอ  เธอเพียงแต่อยากที่จะพักอยู่กับบ้าน _________________ ค่ำคืนนี้)

(a) lone    (โดดเดี่ยว, คนเดียว, สันโดษ, โทน, ไร้เพื่อน, อ้างว้าง)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(b) alone    (ตามลำพัง)  (เป็นทั้งคำคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์)

(c) lonely    (เปล่าเปลี่ยว, หงอยเหงา, ว้าเหว่)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(d) lonelier    (โดดเดี่ยว-อ้างว้างกว่า)

ตอบ   -   ข้อ   (b)

 

4. I am disgusted ____________________________________ the weather; it rains all the time.

(ผมรังเกียจ (ขยะแขยง, สะอิดสะเอียน) ______________ อากาศ  (เพราะว่า) ฝนตกตลอดเวลาเลย)

(a) on

(b) for

(c) in

(d) with    (กับ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   สำหรับวลีที่ใช้   “With”  ดูจากพารากราฟข้างล่าง

                         คุณศัพท์  (Adjective)  ที่ใช้กับ  “With”  ได้แก่  “pleased”  (ยินดี, พอใจ)  -  “She is pleased with her new workplace.”  (เธอพอใจ-ยินดีกับที่ทำงานแห่งใหม่),  “popular”  (เป็นที่นิยม) – “Holiday camps are popular with married couples with young children.”  (ค่ายพักแรมวันหยุดเป็นที่นิยมสำหรับคู่สามีภรรยาที่มีลูกเล็กๆ),  “satisfied”  (พอใจ)  -  “The company is satisfied with its employees’ performance.”  (บริษัทพึงพอใจกับการทำงานของพนักงาน),  “angry”  (โกรธ),  “busy”  (มีงานยุ่ง)  -  “She is busy preparing for her exam.”  (เธอยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวสอบ),  “familiar”  (คุ้นเคย)  -  “He is not familiar with his new neighbors.”  (เขาไม่คุ้นเคยกับเพื่อนบ้านใหม่),  “patient”  (อดทน)  -  “His parents are very patient with him.”  (พ่อแม่ของเขามีความอดทนกับเขามาก),  “friendly”  (เป็นมิตร)  -  “She is friendly with everyone she meets.”  (เธอเป็นมิตรกับทุกคนที่เธอพบเจอ),  “careful”  (ระมัดระวัง),  “content”  (พอใจ),  “identical”  (เหมือนกัน),  “annoyed”  (ขุ่นเคือง  -  เหตุการณ์, การกระทำ) (ถ้าขุ่นเคืองคน  ใช้  “At”-  “I was annoyed with his statement.”  (ผมขุ่นเคือง (โกรธ) คำพูดของเขา),  เป็นต้น

                         คำริยา (Verb) ที่ใช้กับ  “With”  ได้แก่  “charge”  (ฟ้องร้อง,  ดำเนิน คดี)  -  “He was arrested and charged with a variety of offences.”  (เขาถูกจับกุมและดำเนินคดีด้วยความผิดหลายกระทง)  -  “He denied the crimes with which he was charged.”  (เขาปฏิเสธอาชญากรรมซึ่งเขาถูกฟ้องร้อง-ดำเนินคดี),  compare  (เปรียบเทียบ)  -  “Compare this car with that one.”  (จงเปรียบเทียบรถยนต์คันนี้กับคันนั้น),  compete  (แข่งขัน)  “I had to compete with a number of candidates for the job.”  (ผมจำเป็นต้องแข่งขันกับผู้สมัครเข้าแข่งขันจำนวนมากเพื่องานนั้น),  “agree”  (ตกลง, เห็นพ้อง)  -  “I agree with you on this point.”  (ผมเห็นด้วยกับคุณในประเด็นนี้),  “disagree”  (ไม่เห็นด้วย),  “acquaint”  (ทำให้คุ้นเคย หรือเคยชิน)  -  You should acquaint yourself with your new job.”  (คุณควรทำตัวเองให้คุ้นเคยกับงานใหม่ของคุณ),  “begin”  (เริ่มต้น)  -  “I will begin my reading with the first chapter.”  (ผมจะเริ่มต้นการอ่านด้วยบทแรก),  “interfere”  (แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเกี่ยว)  -  “We should not interfere with other people’s business.”  (เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับธุระของคนอื่น),  “quarrel”  (ทะเลาะ, วิวาท)  -  “Some people often quarrel with their neighbors.”  (คนบางคนทะเลาะกับเพื่อนบ้านบ่อยๆ),  “argue”  (โต้แย้ง, โต้เถียง),  “help”  (ช่วยเหลือ),  “supply”  (จัดหาให้),  “cooperate”  (ร่วมมือ)  -  “The suspect did not cooperate with the police.  (ผู้ต้องหาไม่ยอมร่วมมือกับตำรวจ),  “deal”  (เกี่ยวข้อง, รับมือ)  -  “I don’t want to deal with that man.”  (ผมไม่ต้องการติดต่อ-เกี่ยวข้องกับเจ้าหมอนั่น),  “contrast”  (ขัดแย้ง, ตรงข้าม, แตกต่างกันอย่างมาก)  -  “This type of machine contrasts sharply with that one.”  (เครื่องจักรชนิดนี้แตกต่างอย่างมากกับชนิดนั้น),  เป็นต้น

 

5. The bad weather resulted in severe frost damage _________________ Brazil’s coffee plantations.

(อากาศเลวร้ายส่งผลให้เกิดความเสียหายที่เกิดจากความเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งอย่างรุนแรง _____

________ ไร่กาแฟของประเทศบราซิล)

(a) for

(b) of

(c) to    (ให้กับ, แก่)

(d) with

ตอบ   -   ข้อ   (c)

                          สำหรับคำคุณศัพท์  (Adjective)   ที่ใช้กับ “To”  ได้แก่  " kind"  (กรุณา, ใจดี)  -  He is very kind to me.  (เขากรุณาต่อผมมาก),  “new”  (ใหม่)  -  (It is new to me.  –  มัน (เป็นเรื่อง) ใหม่สำหรับผม), close  (ใกล้ชิดกับ),  cruel  (โหดร้ายกับ),  hostile  (มุ่งร้าย หรือเป็นปฏิปักษ์กับ),  obvious  (ชัดเจนแก่),  obedient  (เชื่อฟังต่อ),  peculiar  (แปลกประหลาดแก่, เฉพาะกับ),  equal  (เท่ากันกับ),  grateful  (ขอบคุณ, เป็นหนี้บุญคุณ)  -  I’m very grateful to your kind assistance.  (ผมขอบคุณอย่างมากต่อความช่วยเหลือของคุณ),  harmful  (เป็นอันตรายต่อ),  kind  (กรุณาต่อ),  dear  (เป็นที่รักแก่),  faithful  (ศรัทธาต่อ),  junior  (อาวุโสน้อยกว่า),  senior  (อาวุโสมากกว่า)  -  He is senior to me in the army.  (เขาอาวุโสกว่าผมในกองทัพ  -  คือมียศสูงกว่า),  inferior  (ด้อยกว่า, เลวกว่า, แย่กว่า),  superior  (ดีกว่า, เหนือกว่า),  polite  (สุภาพต่อ)  -  He is polite to everyone he meets.  (เขาสุภาพกับทุกคนที่เขาเจอะเจอ),  familiar  (คุ้นเคยกับ)  -  Most people at the party were familiar to me.  (คนส่วนใหญ่ที่งานเลี้ยงคุ้นเคยกับผม,  useful  (เป็นประโยชน์กับ),  similar  (คล้ายกับ),  rude  (หยาบคายกับ),  previous  (ก่อน),  used  (เคย),  accustomed  (คุ้นเคย, เคยชิน)  -  They are accustomed to hot weather.  (พวกเขาคุ้นเคยกับอากาศร้อน),  clear  (ชัดเจนกับ),  essential  (จำเป็นกับ),  necessary  (จำเป็นต่อ),  good  (ปฏิบัติดีต่อ),  identical  (เหมือนกับ)  -  The material is almost identical to limestone.  (วัตถุชิ้นนั้นเกือบจะเหมือนกันเป๊ะกับหินปูน),  satisfactory (เป็นที่พอใจของ),  important  (สำคัญต่อ),  significant  (สำคัญต่อ),  equivalent  (เท่ากับ, เสมือนกับ),  loyal  (จงรักภักดีต่อ)   เป็นต้น

                       สำหรับคำกริยา  (Verb)  ที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่  “happen”  (เกิดขึ้น)  -  The accident happened to his family a long time ago.  (อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานานมาแล้ว),  occur  (เกิดขึ้น),  resort  (หันไปใช้)  -  You must never resort to violence.  (คุณจะต้องไม่หันไปใช้ความรุนแรง),  keep to  (ชิด, ขับชิด)  -  In Germany, traffic keeps to the right.  (ในประเทศเยอรมัน  รถยนต์ขับชิดขวามือของถนน),  compare  (เปรียบเทียบว่าเหมือนกับ)-  Some people compare sleep to death.  (บางคนเปรียบเทียบการนอนหลับว่าเหมือนกับความตาย),  belong  (เป็นของ)  -  That car belongs to me.  (รถยนต์คันนั้นเป็นของผม),  attend  (เอาใจใส่)  -  You should attend to your teacher’s advice.  (คุณควรเอาใจใส่คำแนะนำของอาจารย์),  see to it  (ดูแลในเรื่อง, จัดการในเรื่อง)  -  I will see to it that you get what you want.  (ผมจะดูแลให้ว่า  คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ),  consent  (ยินยอมต่อ)  -  He consented to postponement of the trip.  (เขายินยอมกับการเลื่อนการเดินทางออกไป),  attribute  (มีสาเหตุมาจาก)   -  He attributed the worsening situation to increased conflicts between the government and the people.  (เขาคิดว่าสถานการณ์ที่แย่ลง  มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน),  apply  (สมัคร, ขอ),  reply  (ตอบ),  appeal  (อุทธรณ์, ชวนให้เกิดความสนใจ หรือ หลงใหล),  confine  (จำกัดอยู่ใน),  turn  (หันไปหา, หันไปใช้),  amount  (รวมเป็นจำนวน),  surrender  (ยอมจำนนต่อ),  listen  (ฟัง),  recommend  (แนะนำว่าดี),  devote  (อุทิศแก่),  accustom  (ทำให้คุ้นเคยกับ),  object  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วยกับ),  succumb  (พ่ายแพ้ต่อ, ยอมจำนนกับ)  -  He finally succumbed to injury.  (เขาในที่สุดพ่ายแพ้ต่อการบาดเจ็บ  -  คือตาย),  complain  (บ่น หรือ ร้องเรียนกับ)  They complained to me about the noise.  (เขาร้องเรียนกับผมเกี่ยวกับเรื่องเสียงดัง),  suggest  (แนะนำกับ)   -  I suggested to him that he should work harder.  (ผมแนะนำกับเขาว่า  เขาควรขยันมากขึ้น),  respond  (ตอบสนองต่อ)   - The government should quickly respond to its people’s demand.  (รัฐบาลควรตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว),  look forward to  (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย),  refer  (อ้างถึง, แนะนำให้ไปหา),  yield  (จำนน หรือพ่ายแพ้ต่อ),  introduce  (แนะนำให้รู้จักกับ),  reduce  (ลดลงจนต้อง),  be used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  be accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  เป็นต้น

 

6. For most people working in the service sector, the Coronavirus (COVID- 19) has created the fear ___________ losing their jobs.

(สำหรับผู้คนส่วนใหญ่ซึ่งทำงานในภาคบริการ  เชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด – ๑๙)  ได้ก่อให้เกิดความหวาดกลัว ___________ สูญเสียงานของตน) (กลัวตกงาน)

(a) of    (ที่จะ,  ของการ)

(b) to

(c) from

(d) in

ตอบ   -   ข้อ   (a)

                       สำหรับคำกริยา,  คุณศัพท์  หรือ  วลีที่ใช้กับ  “Of”  ได้แก่   “source of”  (แหล่งของ)  -  Meat is an excellent source of vitamins.  (เนื้อเป็นแหล่งที่ดีเยี่ยมของวิตามิน),  “kind of”  (ค่อนข้างจะ)  -  She is kind of an envious woman.  (เธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะขี้หึง),  “sick of”  (เบื่อ, สะอิดสะเอียน, เกลียดสุดๆ)  -  Jane is sick of some of her colleagues.  (เจนเบื่อระอาเพื่อนร่วมงานของเธอบางคน),  “keep out of”  (อย่ายุ่ง, อยู่ให้ไกล, ออกห่างจาก, ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง)  - Please keep out of my business.  (โปรดอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องของผม),  “in honor of”  (เพื่อเป็นเกียรติแก่)  -  The building was named in honor of the late President.”  (อาคารถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธานาธิบดีผู้ล่วงลับไปแล้ว),  “in charge of” (= take charge of)  (ดูแล, รับผิดชอบ)  -  They are in charge of organizing the meeting.  (พวกเขารับผิดชอบการจัดประชุม), “inform someone of something”  (บอกใครเกี่ยวกับเรื่องอะไร)  -  Please inform me of your decision.  (โปรดบอกผมเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ),   “of age”  (โตพอที่จะทำอะไรบางอย่าง, อายุมากพอที่จะลงคะแนนเลือกตั้งหรือซื้อเหล้า-เบียร์, ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่)  -  Mary will be of driving age on her next birthday  (แมรี่จะถึงวัยที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้  ในวันเกิดของเธอปีหน้า),  “of course”  (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัยเลย, เป็นเรื่องธรรมดา, เหมือนที่คาดหวังไว้)  -  Of course you know that girl; she is in your class  (แน่นอน  คุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้น  เธอเป็นเด็กนักเรียนของคุณ  -  หรือ เธอเรียนอยู่ในชั้นเดียวกับคุณ  –  คือเป็นเพื่อนคุณ),  “remind someone of”  (เตือนใครให้นึกถึงเรื่อง.........)  -  She reminded me of her mother.  (เธอเตือนให้ผมนึกถึงแม่ของเธอ  -  ด้านรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยใจคอ),  “approve”  (อนุมัติ, เห็นชอบ)  -  “The company doses not approve of women smoking.”  (บริษัทไม่เห็นชอบให้ผู้หญิงสูบบุหรี่),  “boast”  (คุยโม้)  -  “He often boasts of his wealth.”  (เขามักคุยอวดความร่ำรวย), “think”  (คิดถึงเรื่อง)  -  “We are thinking of buying her a present.”  (พวกเรากำลังคิดถึงเรื่องซื้อของขวัญให้เธอ),  “warn”  (เตือน)  -  “She warned me of the danger.”  (เธอเตือนผมถึงอันตราย),   “accuse someone of”  (กล่าวหาใครในเรื่อง..........)  -  They accused him of stealing their car.  (พวกเขากล่าวหาเขาว่าขโมยรถยนต์),  “suspect”  (สงสัย),  “consist”  (ประกอบด้วย),  “be composed of”  (ประกอบด้วย)  -  Our team is composed of a number of experts in several fields.   (ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากหลายสาขา),  “dream”  (ฝัน)  -  She never dreams of traveling abroad.  (เธอไม่เคยฝันว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ),  “hear”  (ได้ยิน)  -  “We have never heard of his plan.”  (เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับแผนของเขาเลย)  -  “Have you heard of Lewis Baker?”  (คุณรู้จักลูอิส  เบเกอร์ ไหม),  “beware”  (ระวัง)  -  “Beware of dogs !”  (ระวังสุนัข !),  “complain”  (บ่น, ร้องทุกข์)  -  They never complain of their hardship.  (พวกเขาไม่เคยบ่นอุทธรณ์ความยากลำบากเลย),  “convince”  (ทำให้เชื่อ)  -  “These experiences served to convince me of the drug’s harmful effects.”  (ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมเชื่อในผลกระทบที่เป็นอันตรายของยา),  “disapprove”  (ไม่อนุมัติ, ไม่เห็นด้วย)  -  “The other members disapproved of his methods.”  (สมาชิกคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับวิธีของเขา),  “assure”  (รับรอง, ทำให้มั่นใจ-เชื่อมั่น-  “After he had been assured of his daughter’s safety, he was relaxed.”  (หลังจากที่เขาถูกทำให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยของลูกสาว  เขารู้สึกผ่อนคลาย)  -  “Visitors can always be assured of the best in Manhattan Hotel.”  (ผู้มาเยือน (แขก) สามารถจะมั่นใจได้เสมอ  ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในโรงแรมแมนฮัตตัน  -  ในด้านการให้บริการ),  “cure”  (รักษา  หรือทำให้หายจากโรคหรืออาการบาง อย่าง,  การรักษาโรค),  -  “I’m interested in the cure of cancer.”  (ผมสนใจในการรักษาโรคมะเร็ง)  -  “The shock of losing my purse cured me of all my former absent-mindedness.”  (ความตกใจจากการทำกระเป๋าสตางค์หาย  ทำให้ผมหายจากอาการใจลอยเมื่อก่อนนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น),   “smell”  (กลิ่น, ได้กลิ่น)  -  “We had a smell of fresh bread when we entered the shop.”  (เราได้กลิ่นขนมปังสดเมื่อเราเข้าไปในร้าน)  -  “The room smelled of cigars.”  (ห้องมีกลิ่นซิการ์),  “full”  (เต็มไปด้วย)  - The street was full of water.   (ถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำ), “fond”  (ชอบ, หลงใหล)  -  She is fond of music.  (เธอชอบดนตรี), “careful”  (ระวัง, รอบคอบ)  -  “Be careful of the floor.  I’ve just polished it.”  (ระวังพื้นลื่นนะ  ผมเพิ่งจะขัดมัน),  “frightened”  (ตกใจกลัว)  -  She is frightened of the dark.  (เธอกลัวความมืด), “confident”  (มั่นใจ)  -  You should be confident of yourselves.  (พวกคุณควรมั่นใจในตนเอง), “short”  (ขาดแคลน)  -  They were short of food and water.  (พวกเขาขาดแคลนอาหารและน้ำ),  “tired”  (เบื่อ, เหนื่อย),  “sure”  (มั่นใจ),  “aware”  (ตระหนัก, รู้ดี),  “certain” (มั่นใจ, แน่นอน),  “free”  (ยกเว้น),  “proud”  (ภูมิใจ)  -  She is very proud of her son.  (เธอภูมิใจในตัวลูกชายมาก),  “hopeful”  (มีความหวัง), “glad”  (ดีใจ),  “capable”  (สามารถ)  -  They were capable of doing difficult job.  (พวกเขาสามารถทำงานยากๆ ได้),  “ashamed”  (ละอายใจ)  -  You should be ashamed of your conduct.  (คุณควรละอายใจในความประพฤติของตนเอง), “suspicious”  (สงสัย, ระแว),  “tolerant”   (อดทนต่อ, ใจกว้างต่อ), “considerate”  (เกรงใจ),  “ignorant”  (ไม่รู้)  -  The masses were largely ignorant of the options open to them.  (เหล่ามวลชนส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงทางเลือกต่างๆ ที่เปิดให้แก่พวกเขา),  “convinced”  (เชื่อ), “ahead”  (ล่วงหน้า), “shy”  (อาย, ละอาย), “conscious”  (รู้สึกถึง), “jealous”  (อิจฉา, หึงหวง), “envious”  (อิจฉา, หึงหวง),  “a cup of tea”  (ชา ๑ ถ้วย),  “a sheet of paper”  (กระดาษ ๑ แผ่น),  “a number of dogs”  (หมาจำนวนมาก),  “the number of students”  (จำนวนนักเรียน),  “a pair of trousers”  (กางเกงขายาว ตัว), “millions of dollars”  (เงินหลายล้านดอลลาร์),  “two gallons of water”  (น้ำ แกลลอน),  “10% of the population”  (๑๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร),  “a town of 2,000 people”  (เมืองที่มีประชากร  ๒,๐๐๐ คน),  “Half of the boats sank.”  (เรือจำนวนครึ่งหนึ่งจมลง),  “Your letter of the 25th ”  (จดหมายของคุณซึ่งลงวันที่  ๒๕),  “a bag of gold”  (ทองถุงหนึ่ง),  “at a rate of 20 dollars a day”  (ในอัตรา ๒๐ เหรียญต่อวัน),  “a boy of sixteen”  (เด็กอายุ ๑๖ ปี),  “at the age of five”  (ตอนอายุ ๕ ขวบ),  “a baby of 6 months”  (ทารกอายุ ๖ เดือน),  “the first of a series of movies”  (ตอนแรกของภาพยนตร์ซีรี่ส์),  “one of the problems”  (หนึ่งในหลายปัญหา),  “two of the three”   ( ใน ),  “many of the students”  (นักเรียนหลายคน),  “a meeting of executives”  (การประชุมผู้บริหาร),  “a map of Sweden”  (แผนที่ประเทศสวีเดน),  “a picture of the refugees”  (ภาพของผู้อพยพ),  “an account of the event”  (เรื่องราวของเหตุการณ์),  “a collection of watches”  (การสะสมนาฬิกา),  “a big piece of cake”  (เค้กชิ้นใหญ่),  “Natural gas accounts for about 10% of our total energy consumption.”  (กาซธรรมชาติคิดเป็นประมาณ  ๑๐  เปอร์เซ็นต์  ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของเรา),  “the House of Representatives”  (สภาผู้แทน ราษฎร),  “We must do it with the approval of the trade unions.”  (เราจะต้องทำมันด้วยความเห็นชอบของสหภาพการค้า),  “We need the permission of the judge.”  (เราต้องการการอนุญาตจากผู้พิพากษา),  “the religious beliefs of the ancient people”  (ความเชื่อทางศาสนาของคนโบราณ),  “the average age of participants is over 50”  (อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม  คือ  เกินกว่า  ๕๐  ปี),  “the traditional role of women”  (บทบาทดั้งเดิมของสตรี),  “That is a book of mine.”  (นั่นเป็นหนังสือของผม),  She would like to have a house of her own.”  (เธอต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเอง),  “A child of hers was run over by a car.”  (ลูกคนหนึ่งของเธอถูกรถทับ),  “He is a friend of Stephen’s.”  (เขาเป็นเพื่อนของสตีเฟน),  เป็นต้น

 

7. On our way to Hua-Hin the car _____________________________ after half an hour’s driving.

(ในระหว่างทางไปหัวหิน  รถยนต์ของเรา ___________________ หลังจากขับรถไปได้ครึ่งชั่วโมง)

(a) broke up    (ตัดความสัมพันธ์, เลิกคบค้ากัน)

(b) broke out    {เกิดขึ้น (ไฟ, สงคราม, โรคระบาด, การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้)}

(c) broke down    {เสีย (เครื่องยนต์, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า),  ทุบจนพัง,  (สุข ภาพ) ทรุดโทรม,  ลดหรือทำลายกำลังหรือผลกระทบของ,  แยกออกเป็นส่วนย่อยๆ}

(d) broke apart    (แตกออกเป็นเสี่ยงๆ)

ตอบ   -   ข้อ   (c)

 

8. The main sport at the college are _____________________________________, and baseball.

(กีฬาหลักที่มหาวิทยาลัยคือ _______________________________________ และเบสบอล)

(a) archery, to ride

(b) archery, ride

(c) archery and ride

(d) archery, riding    (การยิงธนู, การขี่จักรยาน)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากนิยมใช้   “Gerund” (Riding)  มากกว่า “Infinitive with to”  (To ride)  (ใน ข้อ “a”)  และใช้  “and” เชื่อมกิจกรรมคู่สุดท้าย  (riding, baseball)

 

9. We hoped ________________ being at the party would help make other guests more pleased and enjoyable.

(เราหวังว่าการไปอยู่ที่งานเลี้ยง __________ จะช่วยทำให้แขกคนอื่นๆ มีความยินดีและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น)

(a) he

(b) him

(c) his    (ของเขา)

(d) himself

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นการใช้การแสดงความเป็นเจ้าของ  ร่วมกับการใช้  “Gerund” (Verb + ing)  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่ 

 • ______________ being elected president came _______________ a surprise to everyone.

(การถูกเลือกเป็นประธาน ______________ เป็น _____________ ความประหลาดใจกับทุกคน)

(a) She _______________ to

(b) Hers _______________ like

(c) She is _______________ for

(d) Her _______________ as    (ของเธอ  ______________  เป็น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เป็นการใช้   “Possessive adjective”  (His, Her, My, Your, Our, Their, Its)  นำหน้า  “Gerund” (Verb + ing)  ในรูป  “Passive voice”  (Her + Being + Verb 3)  ซึ่งในที่นี้  คือ  “Her being elected president”  ส่วนข้อความ  “Come as a surprise”  หมายถึง  “เป็นความประ หลาดใจ”  ดูเพิ่มเติมโครงสร้าง  “Her being”  จากประโยคข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่  

 • Would you mind _______________________________________________ your class?

(คุณจะรังเกียจ ___________________________________ (ใน) ห้องเรียนของคุณหรือไม่) 

(a) me observing

(b) me to observe

(c) my observe

(d) my observing    (การสังเกตการณ์ของผม)  (คือ มาดูคุณสอน  หรือมาดูว่านักเรียนของคุณอยู่กันอย่างไร  เป็นต้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   “Mind + Verb + ing”  หรือคำนาม,  และเนื่องจาก  “Verb + ing” (Gerund)  เป็นคำนามประเภทหนึ่ง  จึงสามารถนำหน้าด้วย  “Possessive adjective”  (my, your, his, her, their, our, its)  ได้  เหมือนคำนามทั่วๆ ไป  ดังประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่  

 • Does Betty object to _______________________________________ for her every night?

(เบ็ตตี้คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย) กับ __________ สำหรับเธอทุกๆ คืน  ใช่หรือไม่)   (หมายถึง  เบ็ตตี้ไม่ต้องการให้คุณมารอเธอทุกๆ คืน  ใช่หรือเปล่า)

(a) your waiting    (การรอคอยของคุณ)

(b) for waiting

(c) that you wait

(d) because you wait

ตอบ  -  ข้อ   (a)   เนื่องจาก  “To”  ใน  “Object to”  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย)  เป็น  “Preposition”  จึงต้องตามด้วยคำนาม หรือ  “Gerund” (Verb + ing)  ซึ่งก็ถือเป็นคำนามประเภทหนึ่งด้วย  ดังนั้น  จึงสามารถใช้  “Possessive adjective”  (His, Her, My, Your, Our, Their, Its)  นำหน้ามันได้เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น  “His walking”,  “Her laughing”  “My singing”,  “Their speaking” เป็นต้น

                    กล่าวโดยสรุป   คือ  “Gerund” (Verb + ing)  อาจมีคำแสดงความเป็นเจ้าของ  (Possessive adjective)  ประกอบข้างหน้าได้  เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น

 • His walking quickly makes him tired.

(การเดินเร็วของเขาทำให้เขาเหนื่อย)

 • We appreciated on your coming.

(เราชื่นชม-ยกย่องกับการมาของคุณ)

 • Her being afraid of snakes is well-known.

(การกลัวงูของเธอเป็นที่รู้กันดี)

 • It was no use your telling him to stop smoking.

(ไม่มีประโยชน์กับการบอกเขาของคุณให้หยุดการสูบบุหรี่)

 • The audiences were informed of his being a great scientist.

(ผู้ชมได้รับการบอกเกี่ยวกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเขา)

 • I had to postpone my writing to him to a later date.

(ผมจำเป็นต้องเลื่อนการเขียน (จดหมาย) ถึงเขาของผมออกไปอีก)

 • You should not delay your sending of the application form.

(คุณไม่ควรเลื่อน (หรือ ถ่วงเวลา) การส่งใบสมัครของคุณ)

 

10. My house, ____________________________________________, is going to be sold soon.

(บ้านของผม, _______________________________________ ,  กำลังจะถูกขายในเร็วๆ นี้)

(a)  which the roof is made of brick

(b)  in which the roof is made of brick

(c)  whose roof is made of brick

(d)  of which the roof is made of brick    (ซึ่งหลังคาของมันทำด้วยอิฐ)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “Of which”  ใช้กับการแสดงความเป็นเจ้าของๆ  “สัตว์และสิ่งของ เช่น  บ้าน, รถ, สะพาน, แมว, หมา, เสือ, นก ฯลฯ”   ส่วน “Whose” ใช้กับการแสดงความเป็นเจ้าของที่เป็นคนเท่านั้น  เช่น

 • The man whose house is next to mine is my teacher.

(ผู้ชายผู้ซึ่งบ้านของเขาอยู่ถัดจากของผมไป  เป็นครูของผมเอง)

 • The woman whose son was killed in the car accident is a company manager.

(ผู้หญิงซึ่งลูกชายของเธอตายในอุบัติเหตุทางรถยนต์  เป็นผู้จัดการบริษัท)  (หมายถึง  ผู้หญิงฯ เป็นผู้จัดการฯ)

 • The man whose car is burnt is dead.

(ชายคนที่ไฟไหม้รถตายเสียแล้ว)

 • Last week I talked to a woman whose husband deserted her.

(สัปดาห์ที่แล้ว  ผมคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้ซึ่งสามีได้ทิ้งเธอไป)

 • There are three witnesses whose testimony I know about.

(มีพยาน ๓ คน  ผู้ซึ่งคำให้การของพวกเขาผมทราบ)  (ทราบคำให้การ)

 • I would like to pay tribute to my constituents without whose loyalty I would not be in this House today.

(ผมขอคารวะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้ซึ่งหากปราศจากความจงรักภักดีของพวกเขา (ที่ลงคะแนนให้ผม)  ผมก็คงมิได้เข้ามาอยู่ในรัฐสภาแห่งนี้ในวันนี้)

 • He used to read aloud to his wife, whose eyesight was failing.

(เขาเคยอ่าน (หนังสือ, หนังสือพิมพ์) ออกเสียงดังให้ภรรยาฟัง  ผู้ซึ่งสายตา (ของเธอ) กำลังเสื่อมถอย)

 • The police arrested the poacher, whose name was Dave.

(ตำรวจจับผู้ลักลอบจับสัตว์อย่างผิดกฎหมาย  ชื่อเดฟ)

****หมายเหตุ“Whose”  ต้องอยู่ข้างหน้าคำนามที่มันประกอบเสมอ  เช่น  “Whose house”, “Whose son”, “Whose car”, “Whose father”, “Whose dog”  เปนต้น

                          ในกรณีแสดงความเป็นเจ้าของกับสัตว์และสิ่งของ  จะใช้  “Of which”  แทน  “Whose”  ดังตัวอย่าง

 • My house, of which the roof is made of brick, is going to be sold soon.

(บ้านของผมซึ่งหลังคาของมันทำด้วยอิฐ  กำลังจะถูกขายในเร็วๆ นี้)

 • The house of which the windows were painted green is now on fire.

(บ้านซึ่งหน้าต่างทาสีเขียวกำลังถูกไฟไหม้)

****หมายเหตุOf which”  สามารถวางไว้ข้างหลังคำนามที่มันประกอบได้  เช่น

 • The house the windows of which were painted green is now on fire.

(บ้านซึ่งหน้าต่างทาสีเขียวกำลังถูกไฟไหม้)

 • My house, the roof of which is made of brick, is going to be sold soon.

(บ้านของผมซึ่งหลังคาของมันทำด้วยอิฐ  กำลังจะถูกขายในเร็วๆ นี้)

                           โปรดสังเกตด้วยว่า  เมื่อใช้  “Whose”  ไม่ต้องมี  “The”  แต่เมื่อใช้  “Of which”  ต้องมี  “The”  เสมอ  เช่น  “Whose son”, “Whose cat”, “Whose car”  แต่ใช้  “Of which the windows”, “The windows of which

****หมายเหตุในปัจจุบัน  มีการใช้  “Whose”  กับทั้งคน, สัตว์ และสิ่งของ  เช่น

 • The house the windows of which…………….
 • The house of which the windows…………….
 • The house whose windows……………………
 • My house, the roof of which………………….
 • My house, of which the roof………………….
 • My house, whose roof………………………..
 • In the countryside the tourists could see small houses whose doors open directly onto the street.

(ในชนบท  นักท่องเที่ยวมองเห็นบ้านหลังเล็กๆ  ซึ่งประตูของมันเปิดตรงไปสู่ถนน)

 

11. Efficient teachers _________________________ and understand the needs of their students.

(ครูที่มีประสิทธิภาพ _______________________ และเข้าใจความต้องการของนักเรียนของตน)

(a) thoroughly know their subjects are    (ข้อนี้ใช้ได้ถ้าตัด  “are” ข้างท้ายทิ้ง)

(b) know their subjects thoroughly    (รู้วิชาของตนอย่างทะลุปรุโปร่ง)

(c) subjects are thoroughly known

(d) whose subjects are thoroughly known

ตอบ    –    ข้อ   (b)    เป็นการเรียง  “ประธาน + กริยา + กรรม + กริยาวิเศษณ์”   ตามปกติ  คือ  “Efficient teachers + know + their subjects + thoroughly

 

12. Mary has never been to Spain, and ___________________________________________.

(แมรี่ไม่เคยไปสเปน  และ ________________________________________________)

(a)  I have neither

(b)  neither have I    (ผมก็ไม่ – เคยไป – เช่นเดียวกัน)

(c)  neither I have
(d)  I neither have

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากต้องเรียง   “Neither + Verb (พิเศษ) + Subject”  ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่  

 • A sneeze cannot be performed voluntarily, _____________________ be easily suppressed.

(การจามมิสามารถถูกกระทำได้โดยสมัครใจ _____________________ ถูกระงับได้อย่างง่ายๆ)

(a) nor it can

(b) nor can it    (และมันไม่สามารถ ..................(ถูกระงับได้อย่างง่ายๆ)............... เช่นเดียวกัน)

(c) it cannot

(d) and cannot it

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากการใช้คำ  “Nor”  หรือ  “Neither”  ที่หมายความว่า   “ไม่....................ด้วยเช่นเดียวกัน”  ทั้ง    คำ  เมื่อนำมาขึ้นหน้าประโยค  มีรูปแบบการใช้ดังนี้  คือ

 • Nor (Neither) + กริยาพิเศษ + ประธาน + กริยาแท้  (ช่องที่    ไม่มี  “To”)                          

                  หรือ

 • Nor (neither) + กริยาพิเศษ + ประธาน  (จบเพียงแค่นี้)   เช่น  ในประโยค
 • He doesn’t like cats.  Nor (neither) do I.

(เขาไม่ชอบแมว  –  ผมก็ (ไม่ชอบ) เช่นเดียวกัน)  หรือ

 • He doesn’t like cats and nor (neither) do I.
 • She won’t go to the movies.  Nor (neither) will I.

(เธอจะไม่ไปดูหนัง – ผมก็ (จะไม่ไป) เช่นเดียวกัน)

 • They can’t swimNor (neither) can we.

(พวกเขาว่ายน้ำไม่เป็น – พวกเรา (ก็ว่ายไม่เป็น) เช่นเดียวกัน)

 • She has not cleaned her room, nor has she done her homework.

(เธอยังไม่ได้ทำความสะอาดห้องเลย  และเธอก็ยังไม่ได้ทำการบ้านด้วย)

 • They must not make a loud noise.  Not (neither) must we.

(พวกเขาจะต้องไม่ทำเสียงดัง – พวกเราก็จะต้องไม่ (ทำเสียงดัง) เช่นเดียวกัน)

 

13. In pantomime actors use gestures (เจส-เช่อะ) ___________________ words to convey ideas.

{ในละครใบ้  นักแสดงใช้อากัปกิริยาที่แสดงออก (การชี้มือชี้ไม้) ______________ คำพูดเพื่อสื่อ (ถ่ายทอด) ความคิด}

(a) in place    (“In place of”  =  แทน, แทนที่)

(b) nonetheless    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

(c) other    (อื่นๆ)

(d) instead of    (แทน, ในฐานะสิ่งทดแทนสำหรับ, แทนที่, มากกว่าจะ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจใช้  “In place of”  (แทน, แทนที่)  ก็ได้  สำหรับตัวอย่างอื่นๆ  เช่น

 • This year we went by car instead of going by air.

(ปีนี้เราไปโดยรถยนต์  แทนที่จะไปทางอากาศ)

 • Do you mind having tea instead of coffee?

(คุณรังเกียจดื่มชาทดแทนกาแฟไหม)

 • You ought to do some work, instead of sitting there reading the paper.

(คุณควรทำงานเสียบ้าง,  มากกว่าที่จะนั่งที่นั่นและอ่านหนังสือพิมพ์)

 • The boys went fishing instead of going to school.

(พวกเด็กผู้ชายไปตกปลาแทนที่จะไปโรงเรียน)

 • I am here in place of Mr. Smith, who is not well.

(ผมมาที่นี่แทนคุณสมิธ,  ผู้ซึ่งไม่ค่อยสบาย)

 • The grown-up had coffee but the children wanted milk in place of coffee.

(ผู้ใหญ่ดื่มกาแฟ  แต่เด็กๆ ต้องการนมมากกว่ากาแฟ)

 

14. Having received over eighty percent of the vote, Jane M. Byrne became the first woman _____

______ elected mayor of Chicago.

(ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า  ๘๐  เปอร์เซ็นต์,  เจน. เอ็ม. เบอร์เน  เป็นสตรีคนแรก (ซึ่ง) _________ เลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองชิคาโก)

(a) who she

(b) she was

(c) was to

(d) to be    (ถูก, ได้รับ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ตามโครงสร้าง  {Subject + Is (Become) + The + First (Second, Third, Last) + (Man, Woman, Person) + To + Verb 1  (ในกรณีที่เป็น  “Active voice)}  ส่วนในกรณีที่เป็น  “Passive voice”  ใช้  “To + Be + Verb 3”  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่ 

 • An innovator, ballerina Augusta Maywood was ___________________ a traveling company.

(เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ,  นักเต้นระบำบัลเลต์หญิง  ออร์กุสตา เมย์วูด  เป็น __________ บริษัท (บัลเลต์)  ซึ่งเดินทางไปแสดง ณ ที่ต่างๆ)

(a) to form the first

(b) the first to form    (บุคคลแรกผู้ซึ่งก่อตั้ง)

(c) who formed the first

(d) forming the first

ตอบ   -   ข้อ   (b)   หรืออาจตอบ  “The first woman (person) to form”  ก็ได้  ดูคำอธิบายจากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Jim was the last ________________________________________ at the party last night.

(จิมเป็นคนสุดท้ายที่ _______________________________________ ที่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้)

(a) came

(b) come

(c) to come    (มา)

(d) coming 

ตอบ    –    ข้อ   (c)   หรือ  อาจตอบ  “Last person to come”  เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง  {The first (second, third……......…...last) + (person, man, woman) + To + Verb 1}  =  (เป็นคนแรก, คนที่สอง.....................คนสุดท้าย + ที่  (กริยาคำไหนก็ได้ .เช่น  มาถึง, สอบผ่าน, บินเดี่ยวรอบโลก, คิดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ)

 • Judy was the second (person, woman) to receive the scholarship from the committee.

(จูดี้เป็นคนที่    ที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการ)  (จูดี้เป็นผู้ได้รับ)

 • Charles Lindberg was the first (person, man) to fly around the world.

(ชาร์ลส์ ลินด์เบิร์ก  เป็นบุคคลแรกที่บินรอบโลก)  (ลินด์เบิร์กเป็นผู้บิน)

 • James was the first (person) to be fired after the workers’ strike.

(เจมส์เป็นบุคคลแรกที่ถูกไล่ออก  หลังจากการนัดหยุดงานของคนงาน)  (เจมส์เป็นผู้ถูกไล่ออก)

 • Evan Stockton was the last (person) to be executed in an electric chair in Nevada in 1984.

(อีแวน สต็อกตัน  เป็นบุคคลสุดท้ายซึ่งถูกประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า  ในรัฐเนวาดาในปี ๑๙๘๔)  (อีแวนฯ  เป็นผู้ถูกประหาร)

 

15. Authorities have found that the addition of antibiotics to livestock fodder ____________ humans immune to the drugs.

(ผู้เชี่ยวชาญได้พบว่า  การเติมสารหรือยาปฏิชีวนะในอาหาร (ของ) ปศุสัตว์ (เช่น  วัว, ควาย, แกะ, แพะ, เป็ด, ไก่) ___________ มนุษย์มีภูมิคุ้มกันต่อยาต่างๆ)  (ที่เติมลงไปในอาหารเหล่านั้น  เมื่อคนกินเนื้อสัตว์ที่กินสารฯ เข้าไป)  (คือ  มนุษย์กินยาแล้ว  บางครั้งไม่ได้ผล  เพราะร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อยา)

(a) be making

(b) can be made

(c) can make    (สามารถทำให้)

(d) make

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากเป็นกริยาของอนุประโยค  ทั้งนี้  อาจตอบ  “Makes” (ทำให้)  ก็ได้   เนื่องจากประธานของอนุประโยค  คือ  “The addition”  (เป็นเอกพจน์  กริยาจึงต้องเติม  “S”)  โดยมี  “Of antibiotics to livestock fodder” เป็นส่วนขยายประธาน

 

16. Cigarette smoke raises your blood pressure ___________________________ 10 to 20 points.

(ควันบุหรี่เพิ่มความดันโลหิตของคุณ _______________________________ ๑๐  ถึง  ๒๐  จุด)

(a) by    (ที่, ราวๆ)

(b) for

(c) at

(d) approximate    (ประมาณ, ราวๆ)

ตอบ   -   ข้อ   (a)   หรืออาจตอบ   “Approximately”  ก็ได้

 

17. Tecumseh, ____________, played an influential role in his tribe both in times of peace and of war.

(เตคัมเซห์, __________,  มีบทบาทที่ทรงอิทธิพลในเผ่าของเขา  ทั้งในยามสันติและยามสงคราม)  (เตคัมเซห์  เป็นนักรบและหัวหน้าอินเดียนแดงเผ่าชอว์นีในรัฐโอไฮโอ  และต่อมาได้เป็นผู้นำของสมาพันธ์อินเดียนแดง (หลายๆ เผ่า) ในตอนต้นศตวรรษที่  ๑๙)

(a) was a strong fighter and gifted orator

(b) a strong fighter and gifted orator whose

(c) a strong fighter and was a gifted orator

(d) a strong fighter and gifted orator    (นักรบผู้เข้มแข็งและนักกล่าวสุนทรพจน์ผู้มีพรสวรรค์)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  “Tecumseh, who was a strong fighter and gifted orator, played an …….....…….”   

 

18. We all suspected him but ______________________________________ he was innocent.

(พวกเราทั้งหมดสงสัยเขา  แต่ __________________________________ เขาเป็นผู้บริสุทธิ์)

(a) for that matter    (ด้วยเหตุนั้น, เพราะเรื่องนั้น)  (ใช้เน้นว่าคำพูดที่ได้กล่าวออกมา  เป็นจริงในอีกสถานการณ์หนึ่ง  สำหรับกับอีกบุคคลหนึ่ง)

(b) no matter    (ไม่สำคัญหรอก, ไม่น่าสนใจหรอก, ไม่ว่า.....................ก็ตาม)

(c) as a matter of course    (เป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ตามปกติ  และไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติหรือข้อยกเว้น)   

(d) as a matter of fact    (จริงๆ แล้ว, แท้ที่จริงแล้ว)  (ใช้พูดเพื่อเรียกร้องความสนใจในสิ่งที่กำลังจะพูดออกไป  โดยเฉพาะเมื่อให้ความเห็นเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เพิ่งพูดออกไป  หรือให้ข้อมูลพิเศษซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราหรือใครบางคนเพิ่งกล่าวขึ้นมา)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ  “In fact”  (ตามความเป็นจริงแล้ว)  ก็ได้  สำหรับคำอื่นๆ ใช้ดังนี้  คือ

 • I told him to report to me after the job was completed, no matter how late it was.

(ผมบอกให้เขารายงานให้ผมทราบหลังจากงานเสร็จสิ้นแล้ว  ไม่ว่ามันจะล่าช้าอย่างไรก็ตาม)

 • They smiled almost continuously, no matter what she said.

(พวกเขายิ้มเกือบตลอดเวลา  ไม่ว่าเธอจะพูดอะไรก็ตาม)

 • That may have spared me a bloody nose.  But no matter.  I had my revenge in due time.

(นั่นอาจจะช่วยให้ผมไม่ต้องเลือดกำเดาไหล  แต่ไม่สำคัญหรอก  ผมได้แก้แค้นในเวลาอันสมควรแล้ว)  (หมายความว่า  ถ้าผมไม่ทำอย่างนั้น  ผมก็อาจไม่โดยชกจนเลือดกำเดาไหล  แต่ผมก็ทำและถูกชก  ซึ่งนั่นก็ไม่สำคัญ  เพราะผมได้ล้างแค้นแล้ว)

 • He is shaking with the cold.  So am I, for that matter.

(เขากำลังตัวสั่นด้วยพิษไข้หวัด  ผมก็เช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้น)  (ผมสั่นด้วยพิษไข้หวัด)

 • As a matter of fact I bought a copy of it this afternoon.

(จริงๆ แล้ว  ผมซื้อมันมาเล่มหนึ่งเมื่อบ่ายนี้)

 • It’s my mother-in-law’s birthday present, as a matter of fact.

(แท้ที่จริงแล้ว  มันเป็นของขวัญวันเกิดของแม่ยายผม)  (ที่คุณเห็นผมกำลังห่อของขวัญอยู่นี่)

 • The father does his share of the housework as a matter of course when at home.

(พ่อทำงานบ้านในส่วนของตนตามปกติ  เมื่ออยู่บ้าน)

 

19. As you pass the courthouse, you’ll be able to see Mr. Walter’s orange groves ______________.

(ในขณะที่คุณผ่านที่ทำการศาล  คุณจะสามารถเห็นสวนส้มของมิสเตอร์วอลเตอร์ _____________)

(a) on your right hand    (บนมือขวาของคุณ) 

(b) on your right    (ทางด้านขวามือของคุณ)

(c) to your right side

(d) to your right-handed side

ตอบ   -   ข้อ   (b)   หรืออาจตอบ   “To your right-hand side”  ก็ได้

 

20. After _____________ all night, I noticed that only three cigarettes ____________ in the pack.

(หลังจาก _____________ ตลอดคืน,  ผมสังเกตว่า  มีบุหรี่เพียง    มวน ____________ ในซอง)

(a) smoke _______________ still had left

(b) smoking _______________ still left

(c) having smoked ___________ were still left    (ได้สูบบุหรี่ ____________ ยังคงเหลืออยู่)

(d) I had smoked _______________ were still leaving

ตอบ   -   ข้อ    (c)   หรืออาจตอบ  “smoking (สูบบุหรี่)  หรือ  “I had smoked” (ผมได้สูบบุหรี่)  ก็ได้  แต่ต้องใช้  “Were still left”  (Passive voice)  เนื่องจาก  บุหรี่    มวน  “ถูกเหลือ  หรือ ถูกทิ้งไว้”  ในซอง

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 165)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด)

 

1. It is because he is very rich _________________________________________ she loves him.

(มันเป็นเพราะว่าเขารวยมาก ________________________________________ เธอรักเขา)

(a) so    (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

(b) that    (ที่)

(c) why

(d) therefore     (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “It + Is (Was) +วลี {มักนำหน้า ด้วย  “Preposition” (in, on, at, with)  หรือ  “Because” + ประโยค} + That + Subject + Verb”  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่  

 • _________________________________ on Saturday morning that we had our meeting.

(______________________________________  เช้าวันเสาร์  ที่พวกเรามีการประชุมกัน)

(a) There had

(b) It was    (มันเป็น)

(c) It is

(d) There was

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ต้องใช้   “It was” เพราะกริยาในอนุประโยค  คือ  “Had”  และยังเป็นไปตามโครงสร้าง  “It + Is (Was) + วลี  (มักนำหน้าด้วย  “Preposition”) + That + Subject + Verb”  เช่น

 • It is in this house that I was born.

(มันเป็นในบ้านหลังนี้แหละ  ที่ผมเกิด)

 • It is at night that we go to bed.

(มันเป็นเวลากลางคืนที่พวกเราเข้านอน)

 • It is on Sunday morning that people go to church.

(มันเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ผู้คนไปโบสถ์)

 • It is in the country that we like to stay.

(มันเป็นในชนบท  ที่พวกเราชอบพัก)

 • It was in January that we went to England.

(มันเป็นในเดือนมกราคม  ที่เราไปอังกฤษ)

 • It was by mistake that she took my book.

(มันเป็นการเข้าใจผิด  ที่เธอเอาหนังสือของผมไป)

 • It was in 1917 that the First World War took place.

(มันเป็นในปี  ๑๙๑๗  ที่สงครามโลกครั้งที่  ๑  เกิดขึ้น)

 • It was because he was lazy that he failed.

(มันเป็นเพราะว่าเขาเกียจคร้าน  ที่เขาล้มเหลว)

 • It was under that sea that the nuclear weapon had been tested.

(มันเป็นใต้ทะเล  ที่อาวุธนิวเคลียร์ถูกทดลอง)

 

2. If you know what you want, you should have no difficulty ____________________________ it.

(ถ้าคุณทราบว่าคุณต้องการอะไร  คุณจะไม่ประสบความยากลำบากที่จะ _______________ มันมา)

(a) to get

(b) at getting

(c) getting    (ได้)

(d) on getting

ตอบ   -   ข้อ   (c)   “Have (no) difficulty {(ไม่) ประสบความยากลำบาก} + Verb + ing”  เช่น

 • They had some difficulties learning English.

(พวกเขาประสบความยากลำบากในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)

 • We had no difficulty living with our new neighbors.

(เราไม่พบความยากลำบากในการอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านใหม่ของเรา)

 

3. Currently, the Coronavirus (COVID – 19) has caused tremendous loss of life and ____________ of most countries it attacks.

(ในปัจจุบัน  เชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด – ๑๙)  ได้ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตอย่างใหญ่หลวง  และ __________ กับประเทศส่วนใหญ่ที่เชื้อฯ นี้จู่โจม)

(a) irreparable damage to the economy    (ความเสียหายแก่เศรษฐกิจที่มิอาจเยียวยาได้)  (“Damage”  ในที่นี้เป็นคำนาม)

(b) irreparably damaged the economy    (ทำความเสียหายแก่เศรษฐกิจอย่างมิอาจเยียวยาได้)  (“Damaged”  ในที่นี้เป็นคำกริยา)

(c) irreparably damaging the economy    (ทำความเสียหายแก่เศรษฐกิจอย่างมิอาจเยียวยาได้)

(d) irreparably damages the economy    (ทำความเสียหายแก่เศรษฐกิจอย่างมิอาจเยียวยาได้)  (“Damages”  ในที่นี้เป็นคำกริยา)

ตอบ   -   ข้อ    (a)  เนื่องจากต้องใช้คำในประโยคให้สมดุล (Balance) กัน  คือ  หลังกริยา  “Caused” (ก่อให้เกิด)  ต้องการกรรม  ซึ่งเป็นคำนาม  โดยกรรมตัวแรก  คือ  “Loss of life" (การสูญเสียชีวิต)  และกรรมตัวที่ ๒  คือ  “Damage to the economy” (ความเสียหายแก่เศรษฐกิจ)  ดูเพิ่มเติมโครง สร้างในประโยคแบบสมดุล  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                   ตัวอย่างที่ 

 • My parents always stressed the importance of honesty, fairness, and __________________.

(พ่อแม่ของผมเน้นย้ำอยู่เสมอถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์,  ความยุติธรรม,  และ ___________)

(a) to be punctual

(b) punctually

(c) punctuality    (การตรงต่อเวลา)  (เป็นคำนาม)

(d) punctual    (ตรงต่อเวลา)  (เป็นคำคุณศัพท์)

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เนื่องจากต้องใช้คำในประโยคให้สมดุลกัน  คือ  หลัง  “Of”  เป็นกรรม  ซึ่งต้องเป็นคำนาม  (ความซื่อสัตย์,  ความยุติธรรม,  การตรงต่อเวลา)

                                          ตัวอย่างที่ 

 • Tanya Holm is a dancer, choreographer, and __________________________________.

(ทานย่า  โฮล์ม  เป็นนักเต้นรำ, นักออกแบบท่าเต้นรำ, และ ___________________________)

(a) dance teacher    (ครูสอนเต้นรำ)

(b) teach dancing

(c) she teaches dancing

(d) teacher for dance

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากเป็นการใช้โครงสร้างในประโยคให้สมดุลกัน  คือ  ๑. นักเต้นรำ,  ๒. นักออกแบบท่าเต้นรำ,  และ  ๓. ครูสอนเต้นรำ  ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้างแบบสมดุลจากตัวอย่างข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่ 

 • That restaurant offers ________________________________________ and the elderly.

(ภัตตาคารแห่งนั้นเสนอ (มอบ) ____________________________________ และผู้สูงอายุ)

(a) inexpensive meals and special services for children    (อาหารราคาถูกและบริการพิเศษสำหรับเด็ก)

(b) meals and special services for children that are inexpensive

(c) children to inexpensive meals and special services

(d) inexpensive meals for children and special services for

ตอบ   -   ข้อ  (a)   เนื่องจากเป็นการใช้โครงสร้างในประโยคแบบสมดุล  คือ  (.............เสนอ............ “อาหารราคาถูกและบริการพิเศษ”  และ  “สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ”)  หรืออาจตอบ  ข้อ  (d)  แต่ต้องแก้เป็น  “Inexpensive meals for children and special services for the elderly”  (อาหารราคาถูกสำหรับเด็ก  และบริการพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ)

                                         ตัวอย่างที่ 

 • The two most important problems facing the country today are _____________________.

(ปัญหาสำคัญที่สุด    ประการที่เผชิญหน้ากับประเทศอยู่ในปัจจุบัน  คือ __________________)

(a) crime prevention and controlling pollution

(b) preventing crime and pollution control

(c) crime prevention and pollution control    (การป้องกันอาชญากรรมและการควบคุมมลภาวะ)

(d) preventing crime and the control of pollution

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากเป็นการใช้โครงสร้างประโยคแบบสมดุล   คือ  “การป้องกันอาชญากรรม”  และ  “การควบคุมมลภาวะ

                                         ตัวอย่างที่ 

 • The technique of recording, classifying, and _________________ is known as accounting.

(เทคนิคของการบันทึก, แยกประเภท, และ ____________ เป็นที่รู้จักกันในฐานะวิชาการทำบัญชี)

(a) an enterprise’s transactions summary

(b) the summarizing of an enterprise’s transactions

(c) transactions of an enterprise are summarized

(d) summarizing the transactions of an enterprise    {สรุปธุรกิจการค้าของกิจการ (บริษัท) แห่งหนึ่ง}

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นการทำรูปประโยคให้สมดุล  หรือมี  “Format”  เดียวกัน  โดยถือว่าตามหลัง  “Preposition” (Of)  ต้องอยู่ในรูป  “Verb + ing”  (Of recording, classifying, and summarizing ……...........…..)

                                          ตัวอย่างที่ 

 • A lumberjack, or logger, is a worker who cuts down trees in a forest, saws them into logs, and __________.

(ช่างตัดไม้, หรือคนทำ (ตัด) ไม้, คือคนงานผู้ซึ่งตัด (โค่น) ต้นไม้ในป่า, เลื่อยมันเป็นท่อน, และ ______

______)

(a) he takes them to the mill

(b) takes them to the mill    (นำมันไปยังโรงสี)

(c) taking them to the mill

(d) to take them to the mill

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นการใช้ข้อความในประโยคให้สมดุลกัน  คือ  ช่างตัดไม้ทำหน้าที่  (กริยา)    อย่าง  คือ  ๑. โค่นต้นไม้ในป่า,  ๒. เลื่อยมันเป็นท่อน, และ  ๓. นำมันไปยังโรงสี

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Eddy’s classmates at the college still talk about him as an excellent writer ______________.

(เพื่อนร่วมชั้นของเอ็ดดี้ที่มหาวิทยาลัย  ยังคงพูดเกี่ยวกับตัวเขาว่าเป็นนักเขียนยอดเยี่ยม ________)

(a) and he taught at the college, too

(b) who also played football

(c) and a good football player    (และนักฟุตบอลที่เก่ง)

(d) good football player

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เป็นการใช้คำในประโยคให้สมดุลกัน  คือ  “นักเขียนยอดเยี่ยม”  และ  “นักฟุตบอลที่เก่ง” 

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Freezing preserves meat because ______________, slows down the rate of enzyme action, and lowers the speed of spoilage.

(การทำให้เย็นจนแข็งตัวรักษาเนื้อไว้ได้  เพราะว่า __________,  ทำให้อัตราการเอนไซม์ (การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารอื่น โดยตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลง) ช้าลง,  และทำให้ความเร็วของการเน่าเสียลดลง)

(a) the growth of microorganisms is prevented    (การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ถูกขัดขวาง)

(b) preventing microorganisms from growing    (ขัดขวางเชื้อจุลินทรีย์จากการเจริญเติบโต)

(c) microorganisms are prevented from growing    (เชื้อจุลินทรีย์ถูกขัดขวางจากการเจริญเติบโต)

(d) it prevents the growth of microorganisms    (มันขัดขวางการเจริญ เติบโตของเชื้อจุลินทรีย์)

ตอบ   -   ข้อ  (d)  เนื่องจากต้องทำโครงสร้างในอนุประโยค  (ขึ้นต้นด้วย  “Because”) ให้มีความสมดุลกัน  คือ  “มัน (การทำให้เย็นจนแข็ง)  ๑. ขัดขวางการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์,  ๒. ทำให้อัตราการเอนไซม์ช้าลง,  และ  ๓. ทำให้ความเร็วของการเน่าเสียลดลง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Idaho’s natural resources include fertile soil, rich mineral deposits, thick forests, and ________.

(ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐไอดาโฮประกอบด้วยดินดี, แหล่งแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์, ป่าทึบ, และ _______)

(a) water supplies are abundant

(b) abundant water supplies    (แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์)

(c) supplies of water are abundant

(d) supplies abundant water

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากต้องใช้รูปคำนาม (วลี)  (แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์)  ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา  “Include”  เพื่อให้สมดุลกับคำนาม-วลี  (ทำหน้าที่กรรม)  อื่นๆ อีก  ๓  ตัว  คือ  ๑. ดินดี,  ๒. แหล่งแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์,  และ  ๓. ป่าทึบ 

                                        ตัวอย่างที่  ๑๐

 • Before starting on a sea voyage, prudent navigators learn the sea charts, ____________ and memorize lighthouse locations to prepare themselves for any conditions they might encounter.

(ก่อนเริ่มต้นออกเดินทางทางทะเล  นักเดินเรือที่รอบคอบจะเรียนรู้แผนภูมิของทะเล, __________ และจดจำสถานที่ตั้งของประภาคารไฟ  เพื่อเตรียมพร้อมตนเองสำหรับสภาวะใดๆ ที่พวกเขาอาจจะต้องเผชิญ)

(a) sailing directions are studied

(b) to study the sailing directions   

(c) study the sailing directions    (ศึกษาทิศทางการเดินเรือ)

(d) studies direct sailing

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องใช้รูปแบบของกริยาในประโยค  ซึ่งมี    ตัว ให้สมดุลกัน  คือ  “นักเดินเรือที่รอบคอบ (จะ) () เรียนรู้แผนภูมิของทะเล,  () ศึกษาทิศทางการเดินเรือ  และ  () จดจำสถานที่ตั้งของประภาคารไฟ

                                         ตัวอย่างที่  ๑๑

 • As a physiologist, Ida Hyde showed originality, breadth of interest, and _________________.

(ในฐานะนักสรีรวิทยา, ไอดา ไฮด์  ได้แสดงความคิดริเริ่ม (ความไม่ซ้ำแบบใคร), ความกว้างขวางของความสนใจ, และ __________)

(a) scientific precision was admirable

(b) admirably scientifically precise

(c) admirable scientific precision    (ความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์ที่น่าชมเชย)

(d) that precision was admirably scientific

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องใช้โครงสร้างคำนาม (วลี)  เนื่องจากเป็นกรรมของกริยา  “Showed”  โดยมีความสมดุลกับคำนามอื่นๆ อีก  ๒  คำ ซึ่งเป็นกรรมของกริยา  “Showed”  เช่นเดียวกัน  คือ  ๑. ความคิดริเริ่ม,  ๒. ความกว้างของความสนใจ

                                         ตัวอย่างที่  ๑๒

 • We turn to books in moments of ___________________________________________.

(เราหันไปหา (อ่าน) หนังสือ  ในช่วงเวลาของ ____________________________________)

(a) sorrow, having boredom, or solitude is with us

(b) sorrow, boredom, or solitude    (ความเศร้าโศกเสียใจ  ความเบื่อหน่าย  หรือ ความโดดเดี่ยวอ้างว้าง)

(c) sorrow and solitude as well as boredom

(d) sorrow that attacks us

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เป็นการใช้กรรม    ตัว  หลัง  “Preposition” (Of)  ให้สมดุลกัน  คือ  Sorrow, Boredom, Solitude”  สำหรับ  ข้อ  (c)  ก็ใช้ได้เช่นกัน  แต่ต้องแก้เป็น  “sorrow, solitude as well as boredom

                                          ตัวอย่างที่  ๑๓

 • Nearly all trees have seeds that fall to the earth, take root, and eventually ______________.

(ต้นไม้เกือบทั้งหมดมีเมล็ดซึ่งหล่นลงสู่พื้นดิน, งอกราก, และ ____________________ ในที่สุด)

(a) generate new seeds    (สร้างเมล็ดใหม่)

(b) new seeds generated

(c) by generating new seeds

(d) new seeds generated there

ตอบ   -   ข้อ    (a)   เนื่องจากต้องใช้คำกริยา    ตัว ในอนุประโยค  (……....…...that fall to earth, take root, and eventually generate new seeds)  ให้สมดุลกัน  (Balance)  คือ  “Fall to earth”,  “Take root”  และ  “Generate new seeds” 

                                        ตัวอย่างที่  ๑๔

 • Among the advantages which Mr. Barlow has given his children  are a good college education and ___________.

(ในบรรดาข้อได้เปรียบต่างๆ ซึ่งมิสเตอร์บาร์โลว์ได้ให้แก่ลูกๆ ของเขา  คือ  การศึกษาอย่างดีในมหาวิทยาลัย  และ ___________)

(a) extensive travel abroad   (การเดินทางอย่างกว้างขวางมากในต่างประเทศ)

(b) to travel extensively abroad

(c) travel extensively abroad

(d) of extensive travelling abroad

ตอบ   -   ข้อ   (a)   ต้องใช้ในรูปคำนาม (วลี)   (“Travel”  ในที่นี้เป็นคำนาม)  ให้สมดุลกับคำนาม (วลี)   “A good college education”  ที่อยู่ข้างหน้า  “And

                                         ตัวอย่างที่  ๑๕

 • James likes reading, hiking, and ___________________________________________. 

(เจมส์ชอบการอ่านหนังสือ,  การเดินทางไกลด้วยเท้า,  และ __________________________)

(a) he listens to music

(b) to listen to music

(c) listen to music

(d) listening to music    (การฟังดนตรี)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากต้องให้ข้อความสมดุลกัน   คือ  “Like + Gerund (Verb + ing)”  คือ  “Like reading, hiking and listening…….........….”  ทั้งนี้  กริยา  “Like”  อาจตามด้วย  “Infinitive with to” (To + Verb 1  ก็ได้  ดังนั้น  ข้อนี้จึงอาจตอบ  “Like to read, to hike, and to listen to music”  โดยต้องให้สมดุลกัน  คือ  เป็น  “Format”  เดียวกัน

 

4. Tim plays tennis _______________________________________ than his younger brother.

(ทิมเล่นเทนนิส ___________________________________________ น้องชายชองเขา)

(a) more worse    (รูปนี้ไม่ใช้)

(b) worse    (แย่กว่า)  (เป็นทั้งคำคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์)  (ในที่นี้เป็นกริยาวิเศษณ์  ขยายกริยา “Plays”)

(c) worser    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(d) badly more

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นกว่า”  (Comparative degree)  โดยมาจาก  “Bad,  Worse,  Worst”  (แย่,  แย่กว่า,  แย่ที่สุด),  ทั้งนี้  อาจตอบ  “More badly”  ก็ได้  แต่ไม่เป็นที่นิยม

 

5. Natural resources provide the raw materials __________________ to produce finished goods.

(ทรัพยากรธรรมชาติให้วัตถุดิบ (ซึ่ง) ______________________ เพื่อที่จะผลิตสินค้าสำเร็จรูป)

(a) are needed

(b) needed    (ถูกต้องการ)

(c) need

(d) needing

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  “…….....……raw materials which are needed to produce finished goods

 

6. I asked her ________________________________________________ was on the phone.

(ผมถามเธอ (ว่า) __________ กำลังพูดโทรศัพท์อยู่)  (หมายถึงพูดอยู่ปลายสายอีกด้านหนึ่ง  หรือถามว่า  ใครโทรฯ มานั่นเอง)

(a) which

(b) whom

(c) who    (ใคร)  (เป็นประธานประโยคย่อย  “Who was on the phone” )

(d) whoever    (ใครก็ตาม)  

(e) (No word is needed.)  (ไม่ต้องเติมคำใดเลย) 

ตอบ   -   ข้อ   (c)

 

7. ___________________________ the hall is already full, I think the meeting should now begin. 

(_______________________ ห้องโถงมีคนเต็มแล้ว  ผมคิดว่าการประชุมควรเริ่มต้นได้ในขณะนี้)

(a) Seeing that    (เห็นว่า)

(b) Providing that    (ถ้า)  (= If)

(c) Whereas    (ในทางตรงกันข้าม, อย่างไรก็ตาม, แต่ทว่า)

(d) As a result of     (เป็นผลมาจาก)

ตอบ   -   ข้อ   (a)   ดูคำอธิบายจากประโยคข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่  

 • Walking down the street the other day, ______________________________________.

(ขณะเดินไปตามถนนเมื่อวันก่อน __________________________________________)

(a) I saw unusual something happen

(b) a terrible accident occurred    (อุบัติเหตุน่ากลัวเกิดขึ้น)

(c) something unusual was seen by me    (บางสิ่งที่ผิดปกติถูกเห็นโดยผม)

(d) I witnessed a terrible accident    (ผมเห็นอุบัติเหตุน่ากลัว)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  เนื่องจากประโยคขึ้นต้นด้วย  “Walking”  (Present participle)  แสดงว่าประธานของประโยค  ซึ่งอยู่หลังเครื่องหมายคอมม่า  (ในที่นี้ คือ “I” )  จะต้องเป็นผู้ทำกริยา  “เดิน”  ดังนั้น  จึงตัดข้อ  B, C  ทิ้งไป ,  สำหรับ ข้อ  (a)  ก็ใช้ได้เช่นกัน  แต่ต้องแก้เป็น   “I saw something unusual happen.”  (ผมเห็นบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น)  เนื่องจาก  “Something”  เป็นคำสรรพนาม  (Pronoun)  ไม่สามารถใช้คำคุณศัพท์  (Unusual)  ขยายข้างหน้าได้  ต้องเอามาขยายข้างหลังแทน

 

8. I think you ought to pay, _________________ it was you who _________________ the glass.

(ผมคิดว่าคุณควรจ่ายเงิน __________ (ว่า) คุณเป็นคนซึ่ง __________ กระจก)  (ทำกระจกแตก)

(a) considered _______________ broke

(b) considering _______________ breaking

(c) to consider _______________ break

(d) considering ______________ broke    (เมื่อพิจารณา __________ ทำแตก)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ต้องใช้  “Broke”  เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในอดีต (ทำกระจกแตก)  โดยดูจาก  “It was you”  ทั้งนี้  “Considering”  ลดรูปมาจากอนุประโยค  “when I consider………...…..glass”  หรือ  “because I consider……...…..…glass

 

9. A : “Would you like to have your sandwiches now?”

(คุณอยากจะทานแซนด์วิชของคุณตอนนี้ไหม)

    B : “Yes, I’d ____________________________________________________________.”

(ใช่ครับ  ผม _______________________________________________________)

(a) like

(b) like to    (อยากทาน)

(c) liked to

(d) had them

ตอบ  -  ข้อ   (b)   เนื่องจากย่อมาจากข้อความเต็มๆ ว่า   “Yes, I would like to have my sandwiches now.”  แต่นิยมตอบเพียงสั้นๆว่า  “I would like to.”  ทั้งนี้  ต้องมี  To  แต่ไม่ต้องมีกริยา  (Have)”  กล่าวคือ  เราใช้  “To + Verb 1”  โดยละ  “Verb”  นั้นไว้    ใช้แต่  “To”  เพียงคำเดียว  เพื่อแทนคำกริยาที่พูดไว้ครั้งหนึ่งแล้ว  เพื่อที่จะไม่ต้องกล่าวคำกริยาตัวนั้นซ้ำอีกครั้ง  เช่น

 • I am not going to read this book.  Would you like to (read)?

(ผมจะไม่อ่านหนังสือเล่มนี้นะ  คุณอยากจะอ่านไหมล่ะ)  (ไม่นิยมพูดหรือเขียน  “read”  ต่อท้าย  “to”)

 • She has not finished the work yet, but she has to (finish) very soon.

(เธอยังทำงานไม่เสร็จเลย  แต่เธอจำเป็นต้องทำให้เสร็จโดยเร็ว)  (ไม่นิยมพูดหรือเขียน  “finish”  ต่อท้าย  “to”)

 

10. If you have a bad cold, you _____________________________________ go to the doctor.

(ถ้าคุณเป็นไข้หวัดอย่างรุนแรง  คุณ ________________________________ไปพบแพทย์)

(a) ought    (“Ought to”  =  “ควรจะ” )

(b) might    (อาจจะ)

(c) had

(d) should    (ควรจะ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นการแนะนำให้ทำ (ไปหาหมอ)  หรืออาจตอบ  “Ought to”  ก็ได้

 

11. Every girl ought to learn ______________________________________________ to cook.

(เด็กผู้หญิงทุกคนควรที่จะเรียนรู้ ____________________________________ ปรุงอาหาร)

(a) where

(b) what

(c) when

(d) how    (วิธี) 

ตอบ   -   ข้อ   (d)   “เรียนรู้วิธีปรุงอาหาร”   =  “เรียนรู้ว่าจะปรุงอาหารอย่างไร”,  สำหรับการจะปรุงอาหาร “ที่ไหน”, “อะไร”  หรือ  “เมื่อใด”  ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้,  สำหรับตัวอย่างอื่นๆ  เช่น  Learn  “how to swim”, “how to play golf”, “how to speak Japanese”, “how to dive”, “how to live together peacefully” etc.

 

12. Is all this money _______________________________________________________?

(เงินทั้งหมดนี้เป็น _____________________________________________ ใช่หรือไม่)

(a) your

(b) yours    (ของคุณ)   (= your money)

(c) of you

(d) belong to you    (เป็นของคุณ)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ส่วนถ้าต้องการใช้   “Belong”  (เป็นของ – เป็นคำกริยา)  จะต้องใช้รูปประโยคเป็น  “Does all this money belong to you ?”  คือ  ต้องใช้  “Verb to do” (Does)  ช่วยในการสร้างประโยคคำถาม หรือปฏิเสธ  เหมือนคำกริยาทั่วๆ ไป

 

13. We find it ___________ to believe all what he said since he changed his story every time we asked him.

(เราพบมัน ___________ ที่จะเชื่อทุกสิ่งที่เขาพูด   เพราะว่าเขาเปลี่ยนเรื่องทุกครั้งที่เราถามเขา)  (หมายถึง  เล่าเรื่องแต่ละครั้งไม่เคยตรงกัน)

(a) very and more difficult

(b) more and very difficult

(c) more and most difficult

(d) more and more difficult    (ยากขึ้นและยากขึ้น)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   ต้องใช้รูปนี้เสมอ

 

14. ____________________________, glasses can correct most sight defects in healthy eyes.

(_____________, แว่นตาสามารถแก้ไขความบกพร่องทางสายตาส่วนใหญ่  ในดวงตาที่แข็งแรง-สมบูรณ์)

(a) If well fitted when

(b) Well fitted if

(c) Well fitted when

(d) When well fitted    (เมื่อถูกปรับอย่างดีหรือเหมาะสม)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  (When they are well fitted)  ทั้งนี้  อาจตอบ  “If well fitted”  หรือ  “If they are well fitted”  (ถ้ามันถูกปรับอย่างเหมาะสม)  ก็ได้

 

15. One major advertiser phoned me to say that _____________ the paper stopped my editorials, he would withdraw his advertisements.

(ผู้โฆษณารายใหญ่รายหนึ่งโทรฯ มาบอกผมว่า ___________ หนังสือพิมพ์ยุติ (เลิกพิมพ์) บทบรรณาธิการของผม  เขาจะถอนโฆษณาของเขาออกเสีย)  (หมายถึง  ถ้าไม่เลิกพิมพ์บทบรรณาธิการของผม  เขาจะเลิกลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์)

(a) if not    (ถ้าไม่)

(b) why    (ทำไม)

(c) unless    (ถ้า..........................ไม่)  (ถ้า..............หนังสือพิมพ์................ไม่ยุติบทฯ)

(d) in order that    (เพื่อที่ว่า)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากถูกหลักไวยากรณ์  และได้ใจความ  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Unless”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่  

 • If my father moved away, I suppose I would live with my uncle __________ I went with him.

(ถ้าพ่อของผมย้ายออกไป  ผมคาดคะเน (คิด) ว่า  ผมจะอาศัยอยู่กับลุง __________ ผมไปกับพ่อ)

(a) or    (หรือ, มิฉะนั้น)    

(b) accordingly    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

(c) unless    (ถ้า..........................ไม่)  (= ถ้า  (ผม)  ไม่ไปกับพ่อ)

(d) otherwise    (มิฉะนั้น)  

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เพราะได้ใจความดีที่สุด  และ  “Unless” +  “ประโยคบอกเล่าเสมอ)  เช่น

                                         ตัวอย่างที่  

 • Don’t open a shop ________________________________ to smile.  (Chinese proverb)

(จงอย่าเปิดร้าน (ทำการค้า) ________________________________ ที่จะยิ้ม)  (สุภาษิตจีน)

(a) if you like

(b) as you don’t like

(c) not like

(d) unless you like   (ถ้าคุณไม่ชอบ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ดูตัวอย่างการใช้  “Unless”  จากประโยคข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่  

 • I won’t give it to you ____________________________________ you come and get it.

(ผมจะไม่ให้มันแก่คุณ ________________________ คุณมาและรับมันไป  -  ด้วยตัวคุณเอง)

(a) without    (โดยปราศจาก, โดยไม่มี)  (เป็น  “Preposition”  ต้องตามด้วยคำนามหรือวลี  หรือ  Verb + ing)

(b) except    (ยกเว้น)  (เป็น  “Preposition”  ต้องตามด้วยคำนามหรือวลี)

(c) because    (เพราะว่า)

(d) unless    (ถ้า........................ไม่)  (ถ้าคุณไม่มาและรับมันไป.........................)

ตอบ   -   ข้อ   (d                                  

                                         ตัวอย่างที่  

 • I don’t like to begin writing a letter, _________________________________________.

(ผมไม่ชอบที่จะเริ่มต้นเขียนจดหมาย ________________________________________)

(a) unless I don’t have time

(b) unless I have plenty of time    (ถ้าผมมีเวลาไม่มาก)

(c) If I have plenty of time

(d) unless I have no time

ตอบ   -  ข้อ   (b)

                                         ตัวอย่างที่  

 • He won’t pass his examination ____________________________________________.

(เขาจะสอบไม่ผ่าน ___________________________________________________)

(a) if he is not enough diligent   (ต้องใช้  “diligent enough”)

(b) unless he is not diligent enough   (หลัง “Unless” ต้องเป็นรูปบอกเล่า)

(c) unless he is not enough diligent

(d) unless he is diligent enough   (ถ้าเขาไม่ขยันเพียงพอ)

ตอบ   –   ข้อ  (d)   เนื่องจาก  “Unless  =  If………..…… not”  แต่ต้องอยู่ในโครง สร้าง  “Unless + Subject + Verb  (บอกเล่า)  ทั้งนี้  “อนุประโยคที่ตามหลัง “Unless” จะต้องอยู่ในรูปบอกเล่าเสมอ”  เนื่องจาก  “Unless”  มี  “Not”  ซึ่งเป็นปฏิเสธรวมอยู่ในคำด้วยแล้ว  ตัวอย่าง  เช่น

 • He will not come unless he has time.

(เขาจะไม่มาถ้าเขาไม่มีเวลา)

 • I shall not help him unless he asks me.

(ผมจะไม่ช่วยเขา  ถ้าเขาไม่ขอร้องผม)

 • You couldn’t get a grant unless you had five years’ teaching experience.

(คุณไม่สามารถได้รับเงินช่วยเหลือ  ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์สอน    ปี)

 • Unless you work hard, you won’t succeed.

(ถ้าคุณไม่ขยัน  คุณจะไม่ประสบความสำเร็จ)

 • She said nothing unless she was spoken to.

(เธอไม่พูดอะไร  ถ้าเธอไม่ถูกพูดด้วย)  (คือ  ถ้าไม่มีใครพูดกับเธอ)

 • Unless they respected us, we wouldn’t care for what they said.

(ถ้าพวกเขาไม่เคารพเรา  เราจะไม่ใส่ใจในสิ่งที่เขาพูด)

 • Unless I was very much mistaken, there was something wrong with Jenny.

(ถ้าผมไม่ผิดพลาดไปอย่างมากละก็  จะต้องมีอะไรผิดปกติกับเจนนี่)

 • There might be a problem finding a house unless you can build your own.

(อาจจะมีปัญหาในการหาบ้านอยู่อาศัย  ถ้าคุณไม่สามารถสร้างบ้านของคุณเองได้)

 

16. We wanted to give him _______________________________ help, but he turned us down.

(เราต้องการให้ความช่วยเหลือเขา _______________ ,  แต่เขาปฏิเสธ (ความช่วยเหลือของ) เรา)

(a) few    (น้อยมากจนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)    

(b) a few    (นิดหน่อย, เล็กน้อย, บ้าง)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(c) little    (น้อยมากจนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)   

(d) a little    (นิดหน่อย, เล็กน้อย, บ้าง)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “Help”  เป็นคำนามนับไม่ได้  ดูเพิ่มเติมการใช้   “Few, A few, Little, A little”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่  

 • Since the weather was bad, ____________________________________ people came.

(เพราะว่าอากาศเลว  ผู้คน _______________ มา  -  ดูการแข่งขัน, เที่ยวในงานแสดงสินค้า ฯลฯ)

(a) little     (น้อยมาก  จนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(b) a little    (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(c) few    (น้อยมาก  จนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(d) a few    (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากข้อความในประโยคเป็น  “ลบ”  (อากาศเลว)  คนจึงมากันน้อยมาก  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่  

 • There are ______________________________ apples left.  Let’s have them for dessert.

(มีแอบเปิ้ลเหลืออยู่ __________________________ พวกเรามากินมันเป็นของหวานกันเถอะ)

(a) little    (น้อย)  (จนแทบไม่มีเลย – ความหมายเป็นไปในทางลบ)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ)

(b) a little    (น้อย)  (แต่พอมีอยู่บ้าง – ความหมายเป็นไปในทางบวก)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ)

(c) few   (น้อย)  (จนแทบไม่มีเลย – ความหมายเป็นไปในทางลบ)  (ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์)

(d) a few    (น้อย, เล็กน้อย)  (แต่พอมีอยู่บ้าง –  ความหมายเป็นไปในทางบวก)  (ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์)

(e) the few    (น้อย  ใช้แสดงการเน้นจำนวนที่เหลือจากจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้ว)  (ใช้กับคำนามพหูพจน์)

(f) very few    (น้อยมากๆ)  (ใช้กับคำนามพหูพจน์)

ตอบ  -  ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องการบอกว่า  “มีแอบเปิ้ลเหลืออยู่บ้าง  จึงชวนกันกินเป็นของหวาน”  ดังนั้น  การจะเลือกข้อใด  จึงต้องดูว่าใช้ขยายคำนามนับได้ (พหูพจน์) (ใช้  “Few”  หรือ  “A few”),  หรือนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  (ใช้ “Little”  หรือ  “A little”)  และดูด้วยว่า  “มีน้อยมาก”  (ใช้ “Few” หรือ  “Little” )  หรือ  “พอมีอยู่บ้าง”  (ใช้  “A few”  หรือ  “A little”)  ดังประโยคตัวอย่างข้างล่าง

 • She has a few friends at school, so she is not lonely.

(เธอมีเพื่อนอยู่บ้างที่โรงเรียน  ดังนั้น  เธอจึงไม่เหงา)  (ความหมายเป็นไปในทางบวก)

 • She has few friends at school, so she is very lonely.

(เธอมีเพื่อนน้อยมากที่โรงเรียน  ดังนั้น  เธอจึงเหงามาก)  (ความหมายเป็นไปในทางลบ)

 • I have a little money, so I’ll buy you some coffee.

(ผมพอมีเงินอยู่บ้าง  ดังนั้น  ผมจะเลี้ยงกาแฟคุณ)  (ความหมายเป็นไปในทางบวก)

 • I have little money, so I can’t lend you some.

(ผมมีเงินน้อยมาก  ดังนั้น  ผมไม่สามารถให้คุณยืมได้)  (ความหมายเป็นไปในทางลบ)

 

17. ________________________________________________ of the children is sick today.

(เด็ก _______________________________________________________ ป่วยวันนี้)

(a) One    (คนหนึ่ง)

(b) Fewer

(c) Many

(d) Some

ตอบ   -   ข้อ    (a)   เนื่องจากกริยา  คือ  “Is”,  ถ้าเลือกข้ออื่นๆ ต้องใช้กริยา  “Are”  ทุกข้อ

 

18. My father said that he would let __________________________ go to the dance tomorrow.

(พ่อของผมพูดว่า  เขาจะอนุญาตให้ __________________________ ไปงานเต้นรำวันพรุ่งนี้)

(a) you and I

(b) I and you

(c) you and me    (คุณและผม)

(d) I with you

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ต้องใช้สรรพนาม   “You”  และ   “Me”  ซึ่งอยู่ในรูปกรรม  เนื่องจากเป็นกรรมของกริยา  “Let”,  และต้องเอา  “Me”  (หรือ  “I”  ในกรณีเป็นประธานฯ)  ไว้หลังสรรพนามตัวอื่นเสมอ  เนื่องจากฝรั่งถือว่าเป็นความสุภาพและให้เกียรติผู้อื่น  โดยการกล่าวถึงตัวเองทีหลังสุด  เช่น  “They enjoyed talking with him, her and me.”  หรือ  “He, you and I will go to the party together tomorrow.”  เป็นต้น

 

19. His mother told him to keep a list of all the jobs that need __________________________.

(แม่ของเขาบอกให้เขาเก็บรักษารายการของงานทั้งหมดซึ่งต้องการ ____________________)

(a) to do

(b) to be doing 

(c) doing    (การทำ)

(d) done

ตอบ   -   ข้อ   (c)  หรืออาจตอบ  “To be done” (ถูกทำ)  ก็ได้,  ทั้งนี้  ถ้าบางสิ่งบางอย่างต้องการการกระทำอะไรสักอย่าง  หรือ  จำเป็นต้องมีการกระทำในเรื่องนั้น  หมายความว่า  การกระทำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์  หรือทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้น  ดังเช่นประโยคข้างบน  หมายถึง  เมื่อมีการทำงานในรายการนั้นแล้ว  สภาพภายในบ้านจะดีขึ้น  ดูเพิ่มเติมโครงสร้าง  “Need + Verb + ing”  หรือ  “Need + To be + Verb 3”  (ต้องการให้มีการกระทำ (กริยาอะไรก็ได้) เรื่อง  หรือสิ่งที่อยู่ข้างหน้า  “Need”  เพราะจะทำให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น)  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่  

 • This house needs ______________________________________________________.

(บ้านหลังนี้ต้องการ ___________________________________________________)

(a) being repaired

(b) repairing    (ซ่อมแซม)

(c) repaired

(d) to repair

ตอบ   -   ข้อ   (b)  “Need”   เมื่อหมายถึง  “ต้องการ”   มีโครงสร้าง    แบบ  คือ  “Need + Verb + ing”  หรือ  “Need + To + Be + Verb 3”  สำหรับข้อนี้  อาจตอบอีกแบบว่า  “…………..….needs to be repaired”  ก็ได้  (ทั้ง ๒ โครงสร้าง  หมายถึง  เมื่อซ่อมบ้านแล้ว  จะขายได้ราคาสูงขึ้น  หรือมีคนมาเช่า  หรือบ้านน่าอยู่มากขึ้น),  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่  

 • That little child will need _________________________________________________.

(เด็กเล็กๆ คนนั้นจะต้องการ _______________________________________________)

(a) looking after    (การดูแล, การเอาใจใส่)

(b) to look after

(c) being looked after

(d) to be looking after

ตอบ   -   ข้อ  (a)   เนื่องจาก  “Need”  (ต้องการ)  สามารถตามด้วยโครงสร้าง ๒ แบบ  โดยมีความหมายเหมือนกัน  คือ  “Need + Verb + ing”  (Need + Looking after)  และ “Need + To + Be + Verb 3”  (Need + To + Be + Looked after)  คือ  อาจตอบ  “need to be looked after”  ก็ได้

                                          ตัวอย่างที่  

 • Our car needs _________________________________________________________.

(รถยนต์ของเราต้องการ _________________________________________________)

(a) mend

(b) mended

(c) being mended

(d) to mend

(e) to be mended    (ได้รับการซ่อมแซม,  ถูกซ่อมแซม)

ตอบ   -   ข้อ   (e)   หรืออาจตอบว่า   “…........……...needs mending” (ต้องการการซ่อมแซม)  ก็ได้

 

20. Author Edith Wharton thoroughly understood the society ___________________________.

(นักเขียน  เอดิธ วอร์ตัน  เข้าใจสังคม ________ อย่างละเอียดลึกซึ้ง)  (หมายถึง  เข้าใจฯ อย่างลึกซึ้ง)

(a) she has grown up

(b) which she had grown up in it

(c) she had grown up in it

(d) in which she had grown up    (ซึ่งเธอได้เติบโตขึ้นมา)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ   “Where she had grown up”  หรือ  “Which she had grown up in”  หรือ  “She had grown up in”  (สามารถละ  “Which”  ได้  เนื่องจากเป็นกรรมของ  “Preposition  -  In”)  ก็ได้  แต่ไม่ต้องมี   “It”  ข้างท้ายอนุประโยค  เนื่องจาก  “Where”  หรือ  “Which”  แทน  “It”  อยู่แล้ว

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 164)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด)

 

1. Alex Bradford is one of the world’s _________________________ exponents of gospel music.

(อเล็กซ์  แบรดฟอร์ด  เป็นหนึ่งในบรรดาสัญลักษณ์ (ตัวแทน) __________ ของดนตรีเกี่ยวกับคำสั่งสอน หรือเรื่องราวชีวิตของพระเยซูคริสต์  ของโลก)

(a) very most    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(b) the most    (มากที่สุด)

(c) mostly    (ส่วนมาก, ส่วนใหญ่)

(d) foremost    (ชั้นเยี่ยม, สำคัญที่สุด)

ตอบ   -   ข้อ   (d)

 

2. It is prohibited by law to mail through parcel post any merchandise that might prove _________ in transport.

(มันถูกห้ามโดยกฎหมาย  ในการส่ง  -  ทางไปรษณียภัณฑ์ประเภทหีบห่อ  -  สินค้า (หรือวัตถุที่ซื้อขายกัน) ใดๆ  ซึ่งอาจจะพิสูจน์ได้ว่า __________ ในการขนส่ง)  (คือ  ห้ามส่งหีบห่อของสินค้า-วัตถุที่มีอันตราย  ทางไปรษณีย์)  (เนื่องจากอาจไม่ปลอดภัยในการขนส่ง)

(a) dangerous    (มีอันตราย, เป็นอันตราย)

(b) with danger

(c) dangerously

(d) to the danger

ตอบ   -   ข้อ    (a)   เนื่องจากกริยา  “Prove”  มีการใช้หลายโครงสร้าง  เช่น

                           ๑. Prove + Adjective

 • Our internal security has so far proved excellent.

(ระบบความปลอดภัยภายในของเราเท่าที่ผ่านมา  ได้พิสูจน์แล้วว่ายอดเยี่ยม)

 • This information has proved useful to a great many people.

(ข่าวสารนี้ได้พิสูจน์ว่ามีประโยชน์กับคนจำนวนมาก)

                          ๒. Prove + That + ส่วนขยาย

 • The autopsy proved that she had drowned.

(การชันสูตรศพพิสูจน์ว่าเธอจมน้ำตาย)

 • He has proved that his hypothesis is correct.

(เขาได้พิสูจน์ว่าสมมติฐานของเขาถูกต้อง)

                             ๓. Prove + กรรม + (ส่วนขยาย)

 • I have proved it to be sound.

(ผมได้พิสูจน์มันแล้วว่าดี)

 • He has proved himself untrustworthy.

(เขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไม่น่าเชื่อถือ  -  ไม่น่าไว้วางใจ)

 • Statistics never prove anything.

(สถิติ (ตัวเลข) ไม่เคยพิสูจน์อะไรเลย)  (เชื่อถือไม่ได้เลย)

 • Our strategy was proven (proved) correct.

(ยุทธศาสตร์ของเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง)  (อยู่ในรูป  “Passive voice”)

 • It has been scientifically proven.

(มันได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์)  (“Proven” หรือ “Proved”  เป็นกริยาช่องที่  ๓  ของ  “Prove”)  (อยู่ในรูป  “Passive voice”)

 

3. ______________________________ furniture helps to protect it from damage due to weather.

(___________________ เครื่องเรือน  ช่วยป้องกันมันจากความชำรุดเสียหายอันเนื่อง มาจากอากาศ)

(a) Varnished

(b) To be varnished

(c) Varnishing    (การชักเงา (ขัดมัน) ด้วยน้ำมัน)

(d) With varnishing on

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เป็นการใช้  “Verb + ing”  (Gerund)  หรือ  “To + Verb 1”  (Infinitive with to)  เป็นประธานของประโยค  หรือของกริยา  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • ________________________ raw materials into useful products is called manufacturing.

(__________________ วัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้า) ที่มีประโยชน์  ถูกเรียกว่า “การผลิต”)

(a) In transforming

(b) For transforming

(c) Transforming    (การเปลี่ยนรูป)

(d) To be transformed

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เป็นการใช้  “Verb + ing”  (Gerund)  หรือ  “To + Verb 1”  (Infinitive with to)  ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Is called”  เป็นกริยา  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • __________ is statistically much safer than most other forms of transport, but this fact doesn’t stop many people feeling nervous about it.

(____________ ในทางสถิติแล้วปลอดภัยกว่ารูปแบบอื่นๆ ของการขนส่งอย่างมาก,  แต่ข้อเท็จจริงนี้มิได้หยุดยั้งผู้คนจำนวนมากมิให้รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับมัน)  (หมายถึง  กับผู้ที่คิดจะเดินทางโดยเครื่องบิน)

(a) Having flown

(b) To have flown

(c) Flying    (การบิน, การโดยสารเครื่องบิน)

(d) In flying

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เป็นการใช้  “Verb + ing”  (Gerund)  หรือ  “To + Verb 1” (Infinitive with to)  ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค

                                         ตัวอย่างที่ 

 • She told me she looked sleepy because ___________ ten hours a day in the hospital was quite tiring.

(เธอบอกผมว่าเธอมีอาการง่วงนอน  เพราะว่า ___________ ๑๐  ชั่วโมงใน   วันในโรงพยาบาล  น่าเหน็ดเหนื่อยมาก)

(a) in working

(b) by working

(c) work

(d) working    (การทำงาน)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจาก  “Working”  เป็นประธานของประโยคย่อย  “Because working ten hours a day in the hospital was quite tiring”  โดยมี   “Ten hours a day in the hospital”  เป็นส่วนขยายประธาน  และมี  “Was”  เป็นกริยา  และ  “Quite tiring”  เป็น  “Complement”  ของ  “Verb to be”  (Was)                                                     

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Refrigerating meats ___________________________________ the spread of bacteria.

(การแช่เย็นเนื้อ _________________________________ การแพร่กระจายของแบคทีเรีย)

(a) is retarded

(b) retards    (ขัดขวาง, ทำให้ช้า, หน่วงเหนี่ยว)

(c) to retard

(d) retarding

ตอบ   -   ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “Refrigerating” (การแช่เย็น)  เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Meats”  เป็นส่วนขยายประธาน  (เป็นกรรมของประธาน  ซึ่งมีรูปร่างเหมือนคำกริยา  หรือ  “Gerund”  คือ  “Verb + ing”)  และมี  “Retards”  เป็นกริยาของประโยค  ซึ่งต้องเติม  “S” เนื่องจาก  “Refrigerating”  (Gerund)  ถือเป็นคำนามเอกพจน์,  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Verb + ing”  (Gerund)  หรือ  “To + Verb 1”  (Infinitive with to)  เป็นประธานของประโยค  จากประโยคข้างล่าง

 • Swimming is a good exercise.

(= To swim is a good exercise.)

(การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดี)

 • Playing badminton is his favorite hobby.

(= To play badminton is his favorite hobby.)

(การเล่นแบดมินตันเป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานของเขา)

 • Working in cool weather is pleasure.

(= To work in cool weather is pleasure.)

(การทำงานในอากาศที่เย็นเป็นความรื่นรมย์)

 • Breathing is indispensable to all living things.

(= To breathe is indispensable to all living things.)

(การหายใจเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด)

 • Sleeping is necessary to health.

(= To sleep is necessary to health.)

(การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ)

 • Walking for three hours makes him tired.

(= To walk for three hours makes him tired.)

(การเดินเป็นเวลา  ๓  ชั่วโมงทำให้เขาเหนื่อย)

 • Fishing in the river gave them much relaxation.

(= To fish in the river gave them much relaxation.)

(การตกปลาในแม่น้ำให้ความผ่อนคลายกับพวกเขาอย่างมาก)

 

4. This is the ____________________________________________ fashion news from Paris.

(นี่เป็นแฟชั่น _________________________________________________ จากปารีส)

(a) late    (สาย, ช้า, ล่า, ล่วงเลยมานาน, ดึก, ค่ำ)

(b) later    (สายกว่า, ช้ากว่า, ต่อมา)

(c) latest    (ล่าสุด, ทันสมัยที่สุด, เกิดขึ้นหลังสุด)

(d) last    (สุดท้าย, ที่ผ่านมา)

ตอบ   -   ข้อ   (c)

 

5. As a result, war _____________________________________________ out ten years later.

(ผลที่ตามมาคือ  สงคราม _________________________________________ สิบปีต่อมา)

(a) breaks

(b) broke   {“Break out”  =  เกิดขึ้น (ไฟ, สงคราม, โรคระบาด)}

(c) was broken

(d) had broken

ตอบ   -   ข้อ   (b)   “Break out”  ไม่ใช้ในรูป  “Passive voice”  เช่นใน ข้อ  (c),  และเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในอดีตทั่วไป  จึงใช้รูป  “Past tense” (Verb 2)  (broke out)  ไม่ใช้  “Past perfect tense” ดังในข้อ  (d)

 

6. It’s not very useful.  It’s pretty, _______________________________________________.

(มันไม่มีประโยชน์มากนัก,  มันสวย __________________________________________)

(a) too

(b) also

(c) though    (แม้กระนั้นก็ตาม)

(d) either

ตอบ   -   ข้อ   (c)  “Though”  ใช้ในโครงสร้างดังนี้  คือ

                           ๑. ถึงแม้ว่า,  ทั้งๆที่  (= Although, Even though, Even if)  จะวางไว้ข้างหน้าอนุประโยค

 • Though + Subject + Verb, Subject + Verb
 • Though he is lazy, he behaves well.

(แม้เขาจะขี้เกียจ  เขาประพฤติตัวดี)

(= He behaves well though he is lazy.)

 • Though the weather was fine, few people came.

(แม้อากาศจะดี  ผู้คนมากันน้อยมาก)

(= Few people came though the weather was fine.)

 • Though he has a big salary, he often borrows money.

(แม้เขาจะเงินเดือนมาก  เขายืมเงินอยู่บ่อยๆ)

(= He often borrows money though he has a big salary.)

 • Though he is poor, he is contented.

(แม้เขาจะยากจน  เขามีความพอใจ)

(= He is contented though he is poor.)

                          ๒. แม้กระนั้นก็ตาม, แม้กระนั้นก็ดี  ซึ่งในกรณีนี้  “Though”  จะอยู่ท้ายประโยคเสมอ  โดยใช้เมื่อข้อความที่อยู่ข้างหน้ามัน  ขัดแย้งหรือตรงข้ามกับข้อความที่กล่าวมาก่อนแล้ว  เช่น

 • Subject + Verb + though (Subject + Verb, though)
 • He said he would come; he didn’t, though.

(เขาพูดว่าเขาจะมา  เขาไม่มา  แม้กระนั้นก็ตาม)

 • She is very rude to him; he loves her, though.

(เธอหยาบคายกับเขามาก  เขารักเธอ  แม้กระนั้นก็ตาม)

 • He is poor.  He is contented, though.

(เขายากจน  เขาพอใจ  แม้กระนั้นก็ดี)

 • That old man is very wealthy.  He is never contented, though.

(ชายชราคนนั้นร่ำรวยมาก  เขาไม่เคยพอใจ  แม้กระนั้นก็ตาม)

 • He has a big salary.  He often borrows money, though.

(เขาเงินเดือนสูง  เขายืมเงินอยู่บ่อยๆ  แม้กระนั้นก็ตาม)

 • The weather was fine.  Few people came, though.

(อากาศดี  ผู้คนมากันน้อยมาก  แม้กระนั้นก็ดี)

 • He has a car; he often walks to the office, though.

(เขามีรถยนต์  เขามักจะเดินมาที่ทำงานบ่อยๆ  แม้กระนั้นก็ตาม)

 

7. We’ve lived in this town ___________________________________________________.

(เราได้อาศัยอยู่ในเมืองนี้ _______________________________________________)

(a) during six years

(b) since six years

(c) six years ago    (๖  ปีผ่านมาแล้ว)

(d) for six years    (เป็นเวลา    ปี)  (ปัจจุบันก็ยังอยู่)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   “For”  +   “ความยาวของเวลา”  เช่น  “For ten minutes (two days, three weeks, four months, centuries, a decade, a long time, the last two weeks)   ส่วน   “Since”  +    “จุดเริ่มต้นของเวลา”  เช่น  “Since yesterday (Tuesday, last week, last year, last winter, last June, January, the morning, 10 a.m., 1980, Christmas, New Year, the last election, she was young, we were at college, etc.)”  เช่น

 • They’ve studied in the library since the morning.

(พวกเขาอ่านหนังสือในห้องสมุดตั้งแต่เช้า)  (ขณะนี้ก็ยังอ่านอยู่)

 • She’s come to live in New York since last winter.

(เธอมาอาศัยอยู่ในนิวยอร์กตั้งแต่ฤดูหนาวปีที่แล้ว)  (ปัจจุบันก็ยังอยู่)

 • He's played football since he was at college.

(เขาเล่นฟุตบอลตั้งแต่เขาเรียนมหาวิทยาลัย)  (ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่่)

 

8. A crocodile often fools its preys ______________________________________ to be dead.

(จระเข้หลอกเหยื่อของมันบ่อยๆ ______________________________________ เป็นตาย)

(a) to pretend

(b) by pretending    (โดยการแสร้งทำ)

(c) pretend

(d) to be pretending

ตอบ   -   ข้อ   (b)

 

9. I was late arriving at the examination room; _________________________ I couldn’t get in.

(ผมล่าช้าในการมาถึงห้องสอบ ________________________ ผมไม่สามารถเข้าห้องสอบได้)

(a) subsequently    (ในเวลาต่อมา)

(b) generally    (โดยทั่วไป)

(c) consequently    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

(d) indeed     (จริงๆ, อย่างแท้จริง)   

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เนื่องจากข้อความในประโยคใหญ่และประโยคย่อย (นำหน้าด้วย  “Consequently”)  เป็นเหตุเป็นผลกัน  กล่าวคือ  “ผมมาถึงห้องสอบสายเป็นเหตุ”  ส่วน  “ผมไม่สามารถเข้าห้องสอบเป็นผล”  ทั้งนี้  อาจใช้  “Accordingly, Hence, Thus, Therefore, So, As a consequence, As a result, In consequence”  (ทุกคำ  หมายถึง  เพราะฉะนั้น, ดังนั้น, ผลที่ตามมา)  แทนก็ได้

 

10. This book is too difficult.  I spent more time __________ up words in the dictionary than _____

_____ it.

(หนังสือเล่มนี้ยากเกินไป  ผมใช้เวลา __________ คำในพจนานุกรม  มากกว่า ___________ มัน

(a) to look ______________ to read

(b) to look ______________ reading

(c) looking ______________ reading    (ค้นหา ______________ อ่าน)

(d) looking ______________ read

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เป็นไปตามโครงสร้าง  “Subject + Spend + Time + Verb + ing +  (ส่วนขยาย) + (Than) + (Verb + ing)”  (ข้อความในวงเล็บจะมีหรือไม่ก็ได้)  และต้องใช้โครงสร้างให้สมดุล  คือ  “Looking”  และ  “Reading

 

11. His daughter wrote to him that she was looking forward to __________________ home soon.

(ลูกสาวของเขาเขียนจดหมายถึงเขา  บอกว่าเธอกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอย _________ บ้านเร็วๆ นี้)

(a) come

(b) coming    (การกลับมา)

(c) be coming

(d) have come

ตอบ  -  ข้อ   (b)   เนื่องจาก   “Look  forward to + Verb + ing”  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคตัวอย่างข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่  

 • I shall look forward _________________________________________ from you soon.

(ผมจะตั้งตารอ ____________________________________________ จากคุณโดยเร็ว)

(a) to hear

(b) for hear

(c) to hearing     (ที่จะได้ยินข่าว – คือได้รับจดหมายหรือการติดต่อด้วยวิธีอื่นๆ)

(d) for hearing

ตอบ  -  ข้อ (c)

                                         ตัวอย่างที่  

 • I wish you and your wife many years of happiness together and look forward ________ you both.

(ผมขออวยพรให้คุณและภรรยามีความสุขด้วยกันตลอดไป  และหวังอย่างยิ่งกับ (หรือ “ตั้งตารอ”) _________ คุณทั้ง    คน)  (หมายถึง  ในวันข้างหน้า) 

(a) to see

(b) to seeing    (การได้พบ)

(c) for seeing

(d) to be seeing

ตอบ  -  ข้อ    (b)   เนื่องจาก  “To”  ที่ตามหลังคำกริยาต่อไปนี้  ถือเป็น  “Preposition”  จึงต้องตามด้วย  “คำนาม”  หรือ  “Gerund” (Verb + ing)  ได้แก่   “Look forward to”  (ตั้งตารอคอย),  “Be opposed to”  (คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง),  “Object to” (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย),  “Admit”  (ยอมรับ),  “Devote….............to”   (อุทิศ.................ให้กับ), “Dedicate…….......…to” (อุทิศ..................ให้กับ),   “Apply…….……to”  (ประยุกต์.................เข้ากับ)   ดังประโยคตัวอย่าง

 • She looks forward to buying a new home next year.

(เธอตั้งตาคอยซื้อรถคันใหม่ปีหน้า)

 • He looks forward to his birthday party next week.

(เขาตั้งตารอคอยงานเลี้ยงวันเกิดของเขาในสัปดาห์หน้า)       

 • We object to going to bed late tonight as we will have to start our trip early tomorrow.

(เราไม่เห็นด้วยกับการนอนดึกคืนนี้  เพราะเราจะต้องออกเดินทางแต่เช้าวันพรุ่งนี้)

 • She objected to his plan to move to London after their marriage.

(เธอคัดค้านแผนการของเขาที่จะย้ายไปลอนดอนหลังการแต่งงาน)

 • He admitted to having an extramarital affair that ended in a pregnancy.

(เขายอมรับว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนอื่นที่มิใช่ภรรยา  ซึ่งจบลงด้วยการตั้งครรภ์)

 • He devotes most of his time to studying in the library.

(เขาอุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กับการศึกษาในห้องสมุด)

 • We were opposed to paying a lot of money for luxurious goods.

(เราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจ่ายเงินจำนวนมากกับสินค้าฟุ่มเฟือย)

 • The President was opposed to the development of nuclear weapons.  (หรือwas opposed to developing nuclear weapons”)

(ท่านประธานาธิบดีไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์)        

 • They applied their knowledge gained from training overseas to performing their daily work. 

(พวกเขาประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการอบรมในต่างประเทศ  เข้ากับการทำงานประจำวัน)

 

12. __________________________________________________________ are eggs today?

(ไข่ ___________________________________________________________ วันนี้)

(a) How

(b) What    (ราคาเท่าใด)

(c) What about

(d) What a price

ตอบ   -   ข้อ   (b)   หรืออาจตอบ  “How much are eggs today?”  (ไข่วันนี้ราคาเท่าใด)  ก็ได้

 

13. Where am I ___________________________________________________ this box, sir ?

(ผมจะต้องเอากล่องใบนี้ _______________________________________ ที่ไหนครับท่าน)

(a) putting

(b) to put    (วาง)

(c) put

(d) to be put

ตอบ   -   ข้อ    (b)   ดูคำอธิบาย   “Subject + Is (am, are, was, were) + To + Verb 1”  จากประโยคข้างล่าง

                          ๑. To be + To + Verb 1”  =   “ต้อง,  กำหนดที่จะ  เช่น

 • We are to leave now.

(เราจะต้องไปกันเดี๋ยวนี้เลย)

 • You are to pay back what you owe me.

(คุณจะต้องชำระคืนในสิ่งที่คุณเป็นหนี้ผม)

 • They were to ask for their teacher’s advice.

(พวกเขาจะต้องขอคำแนะนำจากครู)

 • The plane is to arrive at noon.

(เครื่องบินมีกำหนดที่จะมาถึงตอนเที่ยง)

                           ๒. “If + Subject + Is (am, are, was, were) + To + Verb 1”  =  “มีเจตจำนงที่จะ,  มีความตั้งใจที่จะ”   เช่น

 • If you are to pass the exam, you must work harder.

(ถ้าเขาตั้งใจจะสอบผ่าน  เขาจะต้องขยันมากขึ้น)

 • If he is to succeed, he should try again.

(ถ้าเขามุ่งมั่นจะประสบความสำเร็จ  เขาควรพยายามอีกครั้ง)

 

14. An increase in a nation’s money supply, without an accompanying increase in economic activity, __

________ result in higher prices.

(การเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินตราของประเทศหนึ่ง,  โดยไม่มีการเพิ่มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตามมาด้วย,  __________ ส่งผลให้เกิดราคาสินค้าซึ่งเพิ่มสูงขึ้น)

(a) tends    (มีแนวโน้ม)

(b) tends the

(c) tending to

(d6) will tend to    (จะมีแนวโน้มที่จะ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นกริยาของประโยค  แสดงเหตุการณ์ในอนาคต,  หรืออาจตอบข้อ  (a) ซึ่งเป็น  “Present simple tense”  (เหตุการณ์ปัจจุบัน)  ก็ได้  แต่ต้องแก้เป็น  “Tends to”  (มีแนวโน้มที่จะ)  เนื่องจากกริยา  “Tend + To + Verb 1

 

15. I didn’t ________________________________________ work until almost eight o’clock.

(ผมมิได้ ________________________________________ งาน  จนกระทั่งเกือบ  ๒  ทุ่ม)

(a) get into

(b) get up

(c) get through    (ทำสำเร็จ,  ทำจนเสร็จสิ้น)  (“Get through work”  หมายถึง ทำงานแล้วเสร็จ)

(d) get in

ตอบ   -   ข้อ   (c)   “Get through”  =  complete

 

16. At present _____________________________________ bad drivers are often punished.

(ในปัจจุบัน _____________________________ คนขับรถ (นิสัย) เลวๆ ถูกลงโทษอยู่บ่อย ๆ)

(a) the

(b) every

(c) each

(d) (No word is needed.)   (ไม่ต้องเติมคำใดเลย)

ตอบ   -   ข้อ   (d),  สำหรับ  ข้อ  (b)  และ  (c)  ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ นับได้  เท่านั้น,  และข้อนี้  ไม่ต้องใช้  “The”  เพราะกล่าวถึงคนขับรถนิสัยเลวๆ ทั่วไป   มิได้มีการเน้น หรือชี้เฉพาะว่าเป็นผู้ใด หรือกลุ่มใด  ดังนั้น  ข้อนี้จึงไม่ต้องเติมคำใดเลย

 

17. My son knocked this ___________________________________ off the table and broke it.

(ลูกชายของผมทำ ______________________________ ใบนี้หล่นจากโต๊ะ  และทำมันแตก)

(a) tea’s cup    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(b) cup of tea    (ชา  ๑  ถ้วย)

(c) teacup    (ถ้วยชา)

(d) cup-tea    (รูปนี้ไม่มีใช้)

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เนื่องจาก   “Teacup”  เป็น  “นามประกอบ”  (Compound noun)   และผู้พูดเพียงต้องการจะบอกว่า  “ลูกชายทำถ้วยชาหล่น  และแตกไปแล้ว”  เท่านั้น  มิได้ต้องการบอกว่า  “ทำชา  ๑  ถ้วยหล่นฯ”  เพราะตอนนี้ถ้วยแตกไปแล้ว  ไม่มีน้ำชาเหลืออยู่แล้ว  ดูเพิ่มเติม  “นามประกอบ”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • He is always at the bottom of the ____________________.  He can never remember dates!

(เขามักจะได้ที่โหล่ใน _____________________ (เนื่องจาก) เขาไม่เคยจดจำวันที่ต่างๆ ได้เลย)

(a) history class    (ชั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์, ห้องเรียน (วิชา) ประวัติศาสตร์)

(b) class history

(c) historical class    (ห้องเรียนในประวัติศาสตร์, ห้องเรียนสมัยโบราณ)

(d) historic class    (ห้องเรียนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์)

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากเป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  หรือ  “นามประกอบ”  (Compound noun)

                                   ตัวอย่างที่ 

 • Wait a minute, I’ll look up Mary’s phone number in the _________________ and then call her.

(รอประเดี๋ยวนึงนะ  ผมจะค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของแมรีใน ________ และ (ต่อจากนั้น) จะโทรฯ ไปที่เธอ)

(a) phone’s book

(b) phone book    (สมุดโทรศัพท์)

(c) phones book

(d) book of phone

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากเป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  ที่เรียกว่า  “นามประกอบ” (Compound noun)

                                         ตัวอย่างที่ 

 • I told my mom that I had bought this bulb for the _______________________________.

(ผมบอกแม่ว่า  ผมซื้อหลอดไฟดวงนี้เพื่อใช้กับ __________________________________)

(a) desk’s lamp

(b) lamp of the desk

(c) lamp on desk

(d) desk lamp    (โคมไฟตั้งโต๊ะ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  ที่เรียกว่า  “นามประกอบ”  (Compound noun)

                                         ตัวอย่างที่ 

 • To the best of my knowledge, all of them are efficient ____________________________.

(เท่าที่ผมรู้มาอย่างดีที่สุด  พวกเขาทุกคนเป็น ________________________ ที่มีประสิทธิภาพ)

(a) language’s teachers

(b) languages teachers

(c) teaching languages

(d) language teachers    (ครูสอนภาษา)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เป็นการใช้นามขยายนาม  หรือ  “นามประกอบ”  (Compound noun)

                                          ตัวอย่างที่ 

 • She broke a ______________________________________ while she was washing up.

(เธอทำ _____________________________________ แตก  ในขณะที่เธอกำลังล้างจาน)

(a) glass wine

(b) wine glass    (แก้วไวน์)

(c) glass for wine

(d) glass of wine

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  ซึ่งเรียกว่า  “นามประกอบ”  (Compound noun)  

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Jim bought his new shoes from the ______________________________ near his house.

(จิมซื้อรองเท้าใหม่จาก _________________________________________ ใกล้บ้านของเขา)

(a) shoes’ store

(b) shoes store

(c) shoes’s store

(d) shoe store    (ร้านรองเท้า)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นการใช้นามขยายนาม  หรือ  “นามประกอบ”  (Compound noun)  โดยนามตัวหน้ามักอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ  และถ้าต้องการใช้คำนามประกอบในรูปพหูพจน์  จะแสดงรูปพหูพจน์ที่คำนามตัวหลัง,  ตัวอย่าง  เช่น

 • service bus (es)  (รถบริการ – คือรถรับ-ส่งพนักงาน)
 • bus service (s)   (บริการรถประจำทาง)
 • flower garden (s)  (สวนดอกไม้)
 • color television (s)   (ทีวีสี)
 • room number (s)   (หมายเลขห้อง)
 • bookstore (s)   (ร้านขายหนังสือ)
 • development plan (s)   (แผนการพัฒนา)
 • population increase   (การเพิ่มประชากร)
 • table lamp (s)   (ตะเกียง-โคมไฟตั้งโต๊ะ)
 • war criminal (s)   (อาชญากรสงคราม)
 • traffic jam   (รถติด)
 • newspaper article   (บทความหนังสือพิมพ์)
 • conference room   (ห้องประชุม)
 • peace talk   (การเจรจาสันติภาพ)
 • car key   (กุญแจรถ)
 • car park   (ที่จอดรถ)
 • railway station   (สถานีรถไฟ)
 • art exhibition   (นิทรรศการศิลปะ)
 • show room   (ห้องแสดงสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า)
 • show business   (ธุรกิจการแสดง)
 • flood victim   (เหยื่ออุทกภัย)
 • energy management   (การบริหารพลังงาน)
 • drain pipe   (ท่อระบายน้ำ)
 • wastewater disposal   (การกำจัดน้ำเสีย)
 • energy conservation   (การอนุรักษ์พลังงาน)
 • interest rate   (อัตราดอกเบี้ย)
 • premium payment   (การจ่ายเบี้ยประกัน)
 • office building   (อาคารสำนักงาน)
 • rubbish bin   (ถังขยะ)
 • community development   (การพัฒนาชุมชน)
 • road safety rally   (การรณรงค์ความปลอดภัยบนถนน)
 • flood relief center   (ศูนย์บรรเทาน้ำท่วม)
 • production method   (วิธีการผลิต)
 • goods outlet  (ตลาด-ช่องทางระบายสินค้า)
 • distribution channel   (ช่องทางการจำหน่าย)
 • contract period  (ระยะเวลาของสัญญา)
 • loan amount limit   (การจำกัดปริมาณเงินกู้)
 • debt payment   (การชำระหนี้)
 • audit procedure   (กระบวนการตรวจสอบ)
 • risk assessment   (การประเมินความเสี่ยง)
 • reforestation activity   (กิจกรรมการปลูกป่า)
 • government sector   (ภาครัฐบาล)
 • tourism sector   (ภาคการท่องเที่ยว)
 • border patrol police school   (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน)
 • toilet construction   (การสร้างห้องน้ำ)
 • implementation plan   (แผนการดำเนินงาน)
 • duty performance   (การปฏิบัติหน้าที่)
 • business partner   (คู่ค้า, หุ้นส่วนธุรกิจ)
 • business competitor   (คู่แข่งทางธุรกิจ)
 • business growth   (การเติบโตของธุรกิจ)
 • emergency use   (การใช้กรณีฉุกเฉิน)
 • donation reception   (การรับบริจาค)
 • wood house (s)   (บ้านไม้)
 • steel table (s)   (โต๊ะเหล็ก)
 • government policy  (นโยบายรัฐบาล)
 • personnel development   (การพัฒนาบุคลากร)
 • insurance policy   (กรมธรรม์ประกันภัย)
 • growth rate   (อัตราการเติบโต)
 • oil price rise  (การขึ้นราคาน้ำมัน)
 • birthday party   (งานเลี้ยงวันเกิด)
 • dividend payment   (การจ่ายเงินปันผล)
 • debt payment  (การชำระหนี้)
 • income tax deduction   (การหักภาษีเงินได้)
 • motor insurance   (การประกันภัยรถยนต์)
 • fire insurance   (การประกันอัคคีภัย)
 • capital market   (ตลาดทุน)
 • exchange rate (s)   (อัตราการแลกเปลี่ยน)
 • traffic problem (s)  (ปัญหาจราจร)
 • greenhouse gas   (กาซเรือนกระจก)
 • tourism sector   (ภาคการท่องเที่ยว)
 • climate change   (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
 • terrorism risk (s)  (การเสี่ยงภัยการก่อการร้าย)
 • commodity price (s)  (ราคาสินค้า)
 • price competition   (การแข่งขันด้านราคา)
 • household debt   (หนี้ครัวเรือน)
 • car sale (s)   (การขายรถยนต์)
 • distribution channel   (ช่องทางการจำหน่าย)
 • accident occurrence   (การเกิดอุบัติเหตุ)
 • branch office (s)   (สำนักงานสาขา)
 • insurance company   (บริษัทประกันภัย)
 • business partner (s)   (คู่ค้า)
 • leather belt   (เข็มขัดหนัง)
 • business transaction (s)   (การดำเนินธุรกิจ)
 • business mind   (จิตใจคิดแต่เรื่องธุรกิจ)
 • heart disease treatment   (การรักษาโรคหัวใจ)

 

18. The juice contained in the bristles of the nettle causes an intensive itch when ____________ a person’s skin.

(น้ำที่ (ถูก) บรรจุอยู่ในขนแข็งของพืชที่มีขนคัน (เช่น หมามุ่ย) ทำให้เกิดความคันอย่างรุนแรงเมื่อ ___

_______ ผิวหนังของคน)

(a) entering it

(b) it enters    (มันเข้าสู่)

(c) it is entered    (ไม่ใช้รูปนี้เนื่องจากเป็น  “Passive voice”)

(d) its entry into

ตอบ   -   ข้อ   (b)   “When”  ตามด้วยประโยค  (Subject + Verb)  หรืออาจตอบ  “Entering”  ก็ได้  ซึ่งเป็นการลดรูปอนุประโยค  (When it enters)  ให้เหลือเพียงวลี

 

19. You two boys won’t start a fight today, ________________________________________?

(พวกแก  ๒  คน  จะไม่ชกต่อยกันวันนี้, _______________________________________)

(a) would you

(b) will you    (ใช่ไหม)

(c) would they

(d) will they

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากประธานของประโยค  คือ  “You”  โดยมี  “Two boys”  เป็นส่วนขยาย  และกริยาในประโยค  คือ  “Won’t (Will not) start”  กริยาในส่วน  “Tag”   จึงเป็น  “Will you

 

20. He will _________________________________________ my duties a week after I leave.

(เขาจะ _______________________________ หน้าที่ของผม  หนึ่งสัปดาห์หลังจากผมจากไป)

(a) take down    (จด, บันทึก)

(b) take after    (เหมือน, คล้าย)  (ด้านรูปร่างหน้าตา-นิสัยใจคอ)

(c) take over    (รับช่วงงาน, รับหน้าที่, รับผิดชอบ)  (หมายถึง  ทำงานแทน)

(d) take turns    (สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียน)

ตอบ   -   ข้อ   (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 163)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด)

 

1. _____________ any aspect of society, the sociologists must determine the laws influencing human behavior in social context.

(_________ แง่มุมใดๆ ของสังคม,  นักสังคมวิทยาจะต้องกำหนดกฎข้อบังคับซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบททางสังคม)

(a) In explaining    (ในการอธิบาย)

(b) To explain    (เพื่อที่จะอธิบาย)

(c) One explains    (คนเราอธิบาย)

(d) The explanation of    (การอธิบายของ)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เป็นการใช้  “Infinitive with to” (To + Verb 1)  นำหน้าวลีที่ขึ้นต้นประโยค  เพื่อบอกว่าประธานที่อยู่ข้างในประโยค  (หลังเครื่องหมายคอมมา)  ทำกริยาของประโยคเพื่อวัตถุประสงค์ใด  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • __________ time and labor, cartoonists generally draw the hands of their characters with only three fingers and a thumb.

(___________ เวลาและแรงงาน,  นักเขียนการ์ตูนโดยทั่วไปจะวาดมือของตัวละคร (ตัวการ์ตูน) เพียงนิ้วมือ    นิ้ว  และนิ้วหัวแม่มือเท่านั้น)  (คือ  วาดนิ้วมือของตัวการ์ตูนเพียง    นิ้ว)

(a) Save

(b) Saving

(c) Having saved

(d) To save    (เพื่อที่จะประหยัด)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เป็นการใช้  “To + Verb 1”  (Infinitive with to)  นำหน้าวลีที่ขึ้นต้นประโยค  เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของประธานประโยค  (อยู่หลังเครื่องหมายคอมมา)  ว่าทำกริยาเพื่อวัตถุประสงค์ใด

                                         ตัวอย่างที่ 

 • _________________________________, you must make an appointment with him.

(__________________________________________, คุณจะต้องทำการนัดหมายกับเขา)

(a) Seeing the doctor at his office

(b) If you see the doctor at his office

(c) You see the doctor at his office

(d) To see the doctor at his office    (เพื่อที่จะพบแพทย์ที่สำนักงานของเขา)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องใช้วลีที่ขึ้นต้นด้วย  “Infinitive with to” (To + Verb 1)  เพื่อแสดงวัตถุประสงค์  หมายถึง   “เพื่อที่จะ....................”   หรืออาจใช้  “in order to”   หรือ  “so as to”  แทนก็ได้,  นอกจากนั้น  ยังสามารถเอาวลีที่ขึ้นต้นด้วย  “To + Verb 1”   ไปไว้ข้างท้ายประโยคก็ได้  โดยมีความหมายเหมือนเดิมทุกประการ  (แต่ควรมีการเปลี่ยนสรรพนามให้เหมาะสม)  ดังเช่นประโยคข้างบน  สามารถเขียนได้ใหม่เป็น

 • You must make an appointment with the doctor to see (so as to see  หรือ  in order to see) him at his office.

                             ตัวอย่างประโยคอื่นๆ ในแบบนี้  เช่น

 • To succeed in life, one must work hard.

(เพื่อจะประสบความสำเร็จในชีวิต  คนเราต้องทำงานหนัก)

                             ประโยคข้างบน  สามารถเขียนใหม่ได้อีก ๔ แบบ  โดยมีความหมายเหมือนกัน  คือ

(= One must work hard to succeed in life.)

(= In order to succeed in life, one must work hard.)

(= So as to succeed in life, one must work hard.)

(= One must work hard in order to (so as to) succeed in life.)

 • To speak good English, you must practice speaking it every day.

(เพื่อที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ดี  คุณจะต้องฝึกพูดมันทุกวัน)

(= You must practice speaking it every day to speak good English.)

 • To be there in time, you must get up early.

(เพื่อที่จะไปที่นั่นให้ทันเวลา  คุณจะต้องตื่นแต่เช้า)

(= You must get up early to be there in time.)

 • To get a scholarship to study abroad, you must spend more time with your study.

(เพื่อให้ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ  คุณจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการเรียนของคุณ)

(= You must spend more time with your study to get a scholarship to study abroad.)

 • To see the manager, she made an appointment with him.

(เพื่อที่จะพบผู้จัดการ,  เธอทำการนัดหมายกับเขา)

(= She made an appointment with the manager to see him.)

 • To pass the exam, he studied hard.

(เพื่อที่จะสอบให้ผ่าน, เขาศึกษาอย่างหนัก)

(= He studied hard to pass the exam.)

 

2. _____________________________________, Rosemary catches men’s attention easily.

(___________________________________, โรสแมรี่ได้รับความสนใจจากผู้ชายอย่างง่ายดาย)

(a) Blond-haired and with blue eyes

(b) Blond hair and blue eyes

(c) Blond hairs and blue eyes

(d) Blond-haired and blue-eyed    (มีผมสีบลอนด์และตาสีฟ้า)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่ 

 • He is ______________________________________________________________.

(เขาเป็น ___________________________________________________________)

(a) man with round face

(b) man whose face round

(c) round-face man

(d) round-faced man    (ชายใบหน้ากลม)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   หรืออาจตอบ  “Man with a round face”  หรือ  “Man whose face is round”  ก็ได้,  ดูเพิ่มเติมการใช้รูป  A round-faced man”  จากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • A dog is a ______________________________________________________ animal.

(สุนัขเป็นสัตว์ _______________________________________________________)

(a) four-legs

(b) four-leg

(c) four-legged    (๔  เท้า)

(d) four-legging    (รูปนี้ไม่มีใช้)

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากประโยคข้างล่าง

                              ตัวอย่างที่ 

 • Anna is a ______________________________________________________ woman.

(แอนนาเป็นผู้หญิงที่ __________________________________________________)

(a) kind-heart

(b) kind heart

(c) kind-hearted    (ใจกรุณา, ใจบุญ)

(d) kind hearted

ตอบ   -   ข้อ   (c)

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Guava fruit is round or _________________________ and about the size of a hen’s egg.

(ผลฝรั่งมีลักษณะกลม  หรือ ___________________________ และมีขนาดประมาณไข่ไก่)

(a) shape of a pear

(b) pear in shape

(c) shaped pear

(d) pear-shaped    (มีรูปร่างเหมือนลูกแพร์)

ตอบ   -   ข้อ   (d)

                                         ตัวอย่างที่   

 • They are _______________________________________________________ people.

(พวกเขาเป็นคน _____________________________________________________)

(a) skin-dark

(b) dark-skin

(c) skinned-dark

(d) dark-skinned    (ผิวดำคล้ำ)

ตอบ   -   ข้อ  (d)

                                         ตัวอย่างที่ 

 • A woman with white hair is a ________________________________________ woman.

(ผู้หญิงที่มีผมสีขาว  คือผู้หญิง _____________________________________________)

(a) white hair

(b) white-hair

(c) white haired

(d) white-haired    (ผมขาว)

ตอบ   -   ข้อ  (d)  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

 • True hibernation takes place only among warm-blooded animals.

(การจำศีลหน้าหนาวของสัตว์อย่างแท้จริง  เกิดขึ้นเฉพาะในบรรดาสัตว์เลือดอุ่น)

                           ประโยคข้างบนต้องใช้  “Warm-blooded”  เนื่องจากมีโครงสร้างเป็น  (Compound adjective)  คือ  คำ  ๒  คำ ที่รวมกันเป็นคุณศัพท์  (Adjective)  คำเดียว จะต้องมีขีด  ( - )  คั่นกลางเสมอ  และเป็นกรณีเดียวที่สามารถเติม  “Ed”  หลังคำนามได้  ตัวอย่าง  เช่น

 • a shame-faced look – ท่าทางเสียใจเพราะความละอาย
 • an absent-minded man – คนใจลอย
 • service-minded people – คนจิตอาสา
 • a short-sighted girl – เด็กหญิงสายตาสั้น หรือไม่มีวิสัยทัศน์
 • a black-haired boy – เด็กชายผมดำ
 • a big-eyed girl – เด็กหญิงตาโต
 • red-faced people – คนหน้าแดง
 • a baby-faced man – ผู้ชายหน้าทารก
 • a thick-skinned man  – คนที่ใจคอหนักแน่น  ไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆ
 • a right-handed man – ชายถนัดมือขวา
 • a left-handed woman – หญิงถนัดมือซ้าย
 • a light-fingered boy – เด็กมือเบา คือ มีนิสัยชอบล้วงกระเป๋าขโมยเงินคน
 • a light-headed man – คนที่วิงเวียนและเป็นลม  เนื่องจากป่วยหรือดื่มเหล้าจัด
 • a light-hearted girl – เด็กหญิงที่ร่าเริงและมีความสุข
 • a light-hearted remark – คำพูดที่ให้ความบันเทิงและสนุกขบขัน
 • a cold-blooded animal – สัตว์เลือดเย็น
 • a long-sighted woman – ผู้หญิงสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์
 • a long-legged man – ผู้ชายขายาว
 • a big-headed boy– เด็กหัวโต
 • a far-sighted person– คนสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์
 • a round-eared girl– เด็กผู้หญิงหูกลม

 

3. It is so sad to consider the number of people who ______________________ in car accidents.

(มันน่าเศร้ามากเมื่อพิจารณาถึงจำนวนผู้คน  ผู้ซึ่ง _________________ ในอุบัติเหตุทางรถยนต์)

(a) dead    (ตาย)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(b) death    (ความตาย)  (เป็นคำนาม)

(c) are killed    (ตาย, ถูกฆ่าตาย)

(d) are died     (“Die” =  ตาย  เป็นคำกริยา)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจใช้  “Die”  หรือ  “Are dead”  ก็ได้,  แต่นิยมใช้  “Are killed”  และ  “Die”  มากกว่า

 

4. _______________ in the latter part of the fifteenth century as a substitute for richly embroidered tapestries.

(___________ ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่  ๑๕  ในฐานะสิ่งทดแทนสำหรับม่านลายดอกใช้แขวนประดับผนังบ้าน  ที่ได้รับการเย็บปักถักร้อยอย่างสวยงาม-หรูหรา)

(a) Wallpaper that originated    (กระดาษบุผนังซึ่งเกิดขึ้น)

(b) The origination of wallpaper    (การกำเนิดขึ้นของกระดาษบุผนัง)

(c) Originated the wallpaper

(d) Wallpaper originated    (กระดาษบุผนังเกิดขึ้น-เริ่มต้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นประธาน  (Wallpaper)  และกริยา  (Originated)  ของประโยค  โดยมี  “in the latter part of the fifteenth century”  เป็นวลีกริยาวิเศษณ์บอกเวลา  (Adverbial phrase of time)  และมี  “as a substitute for richly embroidered tapestries”  เป็นส่วนขยายกริยา

 

5. ______________________________________________________, she was still thirsty.

(__________________________________________________ เธอยังคงกระหายน้ำ)

(a) In spite of Lucy drank a glass of juice    (“In spite of”  (ทั้งๆที่)  + คำนาม หรือวลี  หรือ Verb + ing)

(b) Even Lucy drank a glass of juice    (แม้กระทั่งลูซี่ดื่มน้ำส้มไปแก้วหนึ่ง)

(c) Though Lucy drank a glass of juice    (แม้ว่าลูซี่ดื่มน้ำส้มไปแก้วหนึ่ง)

(d) Though Lucy drinks a glass of juice     (แม้ว่าลูซี่ดื่มน้ำส้มไปแก้วหนึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เนื่องจากกริยาในประโยคใหญ่  (She was still thirsty)  อยู่ในรูป  “Past tense” (was),  กริยาในประโยคย่อย  (Though…………………juice)  จึงต้องเป็น  “Past tense” (drank) ด้วย,  หรืออาจตอบ  ข้อ  (b)  แต่ต้องแก้เป็น  “Even though Lucy drank………...…”  หรือ  “Even if

Lucy drank............”   (แม้ว่าลูซี่ดื่ม...................)

 

6. It is less expensive to build machine parts ____________________ than to build a few at a time.

(มันราคาแพงน้อยกว่ากันที่จะสร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร ___________ (เมื่อเทียบกับ) สร้างทีละ  ๒ – ๓  ชิ้นในแต่ละครั้ง)

(a) mass quantities in

(b) mass in quantities

(c) quantities in mass

(d) in mass quantities    (ในปริมาณมากๆ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ต้องเรียงคำแบบนี้

 

7. ________________ colonial period the great majority of New York’s settlers came from Holland.

(____________ ช่วงเวลาการเป็นอาณานิคม (ของอังกฤษ)  ผู้ตั้งรกรากถิ่นฐานในนิวยอร์กส่วนใหญ่มาจากประเทศฮอลแลนด์)

(a) Since

(b) The time

(c) During the    (ในระหว่าง)

(d) It was

ตอบ   -   ข้อ   (c)

 

8. Please read ________________ thoroughly before answering the questions on the backboard.

(โปรดอ่าน _______________________ อย่างละเอียดถี่ถ้วน  ก่อนตอบคำถามบนกระดานดำ)

(a) chapter two    (บทที่  ๒)

(b) second chapter

(c) two chapter

(d) chapter second

ตอบ   -   ข้อ    (a)   หรืออาจตอบ   “the second chapter”  ก็ได้

 

9. Would you please ______________________________ the door open when it is cold outside?

(คุณจะกรุณา __________ ประตูเปิดไว้  เมื่ออากาศเย็นข้างนอก  ได้หรือไม่)  (อย่าเปิดประตูทิ้งไว้  เมื่ออากาศข้างนอกเย็น)

(a) don’t leave

(b) don’t to leave

(c) not to leave

(d) not leave    (ไม่ทิ้ง, ไม่ปล่อย)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   “Would + Verb 1”  โดย  “Not”  ต้องอยู่ระหว่าง  “Please”   และ  “Verb 1”  (please not leave)  เสมอ

 

10. Tomorrow at 8.00 a.m. Jenny has to __________________________ a history examination.

(พรุ่งนี้  เวลา    โมงเช้า  เจนนี่จำเป็นต้อง ____________________ การสอบวิชาประวัติ ศาสตร์)

(a) pass

(b) take    (เข้ารับ)

(c) succeed

(d) fail

ตอบ   -   ข้อ   (b)   “Take an examination  -  เข้าสอบ

 

11. One of the ___________________ Black poets in America, Lucy Terry, was a slave in Deerfield, Massachusetts.

(หนึ่งในบรรดากวีผิวดำ __________ ในอเมริกา, คือ ลูซี่ เทอร์รี่, เป็นทาสอยู่ในเมืองเดียร์ฟิวด์, รัฐแมซซาชูเซตส์)

(a) first to

(b) first was

(c) first    (คนแรกๆ, รุ่นแรกๆ)

(d) first has the

ตอบ   -   ข้อ   (c)

 

12. If a rectangle has equal sides, _____________________________________ is a square.

(ถ้าสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านเท่ากันทุกด้าน, _____________________ คือ (เป็น) สี่เหลี่ยมจัตุรัส)

(a) therefore    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

(b) it    (มัน)

(c) but    (แต่)

(d) then    (ต่อจากนั้น, หลังจากนั้น)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นประธานของประโยคใหญ่  (Main clause)  คือ  “it is a square

 

13. _________________________ wild dogs have very keen sense of sight, hearing, and smell.

(___________ หมาป่ามีประสาทสัมผัสที่ไวมาก (ดีเยี่ยม) ในด้านสายตา (การมองเห็น), การได้ยิน, และการดมกลิ่น)

(a) Cats are like    (แมวเหมือน-คล้ายกับ)

(b) Like the cats,    (เหมือนกับแมว,)

(c) Although the cats like    (แม้ว่าแมวชอบ)

(d) They are like the cats,    (พวกมันเหมือนกับแมว)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นวลีนำหน้าประโยค  ทำหน้าที่ขยายประธาน “Wild dogs  

 

14. We like our doctor, so we hope he doesn’t decide to go away for a long time ______________.

(เราชอบหมอของเรา  ดังนั้น  เราหวังว่าเขาจะไม่ตัดสินใจเดินทางไปไหนๆ เป็นเวลานาน ________)

(a) yet    (เลย)  (คือ  ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไป.......................เลย)

(b) still

(c) already

(d) before

ตอบ   -   ข้อ    (a)   ใช้   “Yet”  (เลย, หรือยัง)  กับประโยคปฏิเสธ  หรือคำถาม  เช่น

 • It is not dark yet.

(ยังไม่มืดเลย  -  ขณะนี้)

 • I haven’t yet met Peter.

(ผมยังไม่ได้พบปีเตอร์เลย)

 • His uncle isn’t married yet.

(ลุงของเขายังไม่แต่งงานเลย)

 • By good fortune the leak has done no damage yet.

(เพราะว่าโชคดี  การรั่วไหลยังมิได้ทำความเสียหายเลย)

 • Have you had your lunch yet?

(คุณกินอาหารกลางวันแล้วหรือยัง)

 

15. I wish I could ___________________________________________________ smoking.

(ผมปรารถนาว่าผมสามารถ ________________________________________ สูบบุหรี่) 

(a) cut down    (ลดปริมาณลง, ทำให้น้อยลง)

(b) cut up    (ตัดออกเป็นชิ้นๆ)

(c) cut away    (รูปนี้  ไม่มีใช้)

(d) cut out    (ยุติ,  เลิก)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากใจความดีกว่า  ข้อ  (a)

 

16. Automatons programmed to perform a given task ___________ the flexibility and adaptability of human beings.

(หุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมให้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ___________ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์)

(a) without

(b) lack    (ขาด, ขาดแคลน, ไม่มี, ปราศจาก)  ("Lack"  ในที่นี้เป็นคำกริยา)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  "การขาดแคลน, ความไม่มี-ไม่เพียงพอ, ความบกพร่อง")  

(c) together

(d) have no

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นกริยาแท้ของประโยค,  หรืออาจตอบ  “Are without” (ปราศจาก, ไม่มี)  หรือ  “Have not”  (ไม่มี)  ก็ได้,  สำหรับกริยาไม่แท้  (Programmed)  ซึ่งเรียกว่า  “Past participle”  ลดรูปมาจากอนุประโยค  “Automatons which are programmed to perform a given task

 

17. In ____________, the advent of the telephone, radio, and television has made rapid long-distance communication possible.

(ใน __________,  การปรากฏขึ้นของโทรศัพท์, วิทยุ, และโทรทัศน์  ได้ทำให้การสื่อสารทางไกลที่รวดเร็วเป็นไปได้)

(a) one hundred years later    (๑๐๐  ปีต่อมา)

(b) one hundred years ago    (๑๐๐  ปีล่วงมาแล้ว)

(c) the one hundred years since

(d) the last one hundred years    {ช่วงเวลา  ๑๐๐  ปีสุดท้าย (ล่าสุด)}  (หมายถึง  เวลา  ๑๐๐  ปีที่ผ่านมา)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ  ข้อ  (a)  หรือ  (b)  ก็ได้   แต่ต้องตัด  “In”  หน้าประโยคทิ้งไป

 

18. Many people want to wear clothes like ________________________________________.

(ผู้คนจำนวนมากต้องการสวมเสื้อผ้าเหมือนกับ __________________________________)

(a) those wear by film stars

(b) those wore by film stars

(c) those worn by film stars    {เสื้อผ้าที่ (ถูก) สวมโดยดาราภาพยนตร์}

(d) that worn by film stars

ตอบ   -   ข้อ   (c)  ใช้   “Those”  แทน  “Clothes”  (คำนามพหูพจน์)  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำคำนี้,  สำหรับ  “That”  ใช้แทนคำนามนับไม่ได้  ซึ่งต้องเป็นเอกพจน์เสมอ  เช่น  “Water, Weather, Air, Information, Advice, Equipment, Rice, Sugar, etc.”  และใช้  “One”  แทนคำนามนับได้  เอก พจน์  (Boy, Girl, Car, House, Dog, Cat, Pen, Radio, etc.)  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวคำซ้ำ,  สำหรับ  “Worn”  ลดรูปมาจากอนุประโยค   “…….........….those which (that) are worn by film stars”  และต้องใช้ในรูป  “Passive voice”  เนื่องจากเสื้อผ้า  “ถูกสวม”,  ดูเพิ่มเติมการใช้สรรพนาม  (Those, That, One)  แทนคำนาม  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวคำนามนั้นๆ ซ้ำ  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Unlike the budget of some countries, __________________ focuses chiefly on expenditures.

(ไม่เหมือนกับงบประมาณของบางประเทศ, ___________________ เน้นด้านการใช้จ่ายเป็นหลัก)

(a) and the United States

(b) that of the United States    (งบประมาณของสหรัฐฯ)

(c) the United States, which

(d) which the United States

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ใช้  “That”  แทน  “Budget”  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวคำนี้ซ้ำ  ดูเพิ่มเติมการใช้คำแทนคำนาม  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำ  จากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • His wages as a truck-driver were considerably higher _________________ a ditch-digger.

(ค่าจ้างของเขาในฐานะคนขับรถบรรทุก  สูงกว่า _________________ คนขุดคูน้ำอย่างมากมาย)

(a) than

(b) in comparison to the wages of

(c) than those of    (ค่าจ้างของ)

(d) if not higher than, better than

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ใช้  “Those”  แทน  “Wages”  ซึ่งเป็นคำนามนับได้  พหูพจน์

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Fossil evidence indicates that the earliest cockroaches looked very much like ____________.

(หลักฐาน (จาก) ฟอสซิล (ซากพืชหรือสัตว์ที่เป็นหิน)  บ่งชี้ว่า  แมลงสาบยุคแรกสุด  มีลักษณะเหมือนกันมากกับ __________)

(a) today does

(b) those of today    (แมลงสาบในปัจจุบัน)

(c) what do cockroaches now

(d) the cockroaches which are now

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากใช้  “Those”  แทน  “Cockroaches”  ซึ่งเป็นคำนามนับได้  พหูพจน์

                                        ตัวอย่างที่ 

 • This school has a new pool, so _____________ should have ________________ too.

(โรงเรียนนี้มีสระว่ายน้ำใหม่  ดังนั้น _____________ ควรมี ______________ เช่นเดียวกัน)

(a) our school __________ new pool

(b) our __________ new one

(c) we __________ pool

(d) ours __________ one    (โรงเรียนของเรา ....................... สระว่ายน้ำใหม่)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นการใช้คำแทนคำนามที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งคู่  คือ  ใช้   “Ours”  แทน  “Our school”  (ต้องใช้คำให้สมดุลกัน  คือ  “Our school”  และ  “This school” )  และใช้  “One”  แทน  “A new pool”  ซึ่งเป็นคำนามนับได้  เอกพจน์

                                         ตัวอย่างที่ 

 • People in highly developed countries are generally better fed than _________________ in underdeveloped countries.

(ผู้คนในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมาก  โดยทั่วไปจะมีอาหารการกินที่ดีกว่า __________ ในประเทศด้อยพัฒนา)

(a) that

(b) those    (ผู้คน)

(c) them

(d) the one

ตอบ   -   ข้อ    (b)    เนื่องจากต้องใช้  “Those”  แทนคำนามนับได้  พหูพจน์  (People)   

                                         ตัวอย่างที่ 

 • The furniture __________ is manufactured here is as good as __________ made anywhere else in the world.

(เฟอร์นิเจอร์ __________ ถูกผลิตที่นี่  ดีพอๆ กับ __________ (ซึ่งถูก) ผลิต (ทำ) ที่อื่นใดในโลก)

(a) that ____________ which

(b) which ____________ that    (ซึ่ง  .........................  เฟอร์นิเจอร์)

(c) that ____________ those

(d) which ____________ which

ตอบ   -   ข้อ    (b)   ในช่องแรกอาจตอบ  “Which”  หรือ  “That”  ก็ได้  โดยทั้ง ๒ คำแทน  “Furniture”  แต่ในช่องหลัง   ต้องตอบ  “That”  เพียงอย่างเดียว  เนื่องจาก  ใช้แทน  “Furniture”  ซึ่งเป็นคำนามนับไม่ได้  ดูคำอธิบายการใช้คำแทนนามนับได้  และนับไม่ได้จากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • I’ve lost my pen.  Have you got __________________________________ I can borrow?

(ผมได้ทำปากกาหาย  คุณมี _____________________________________ ให้ผมยืมไหม)

(a) them

(b) anyone

(c) it

(d) one    (ปากกาด้ามหนึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ใช้   “One”  แทนนามนับได้เอกพจน์  (Pen)

                                         ตัวอย่างที่ 

 • The Prime Minister is giving a press conference now; he also gave __________ at this time last week.

(นายกรัฐมนตรีกำลังประชุมให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อยู่ในขณะนี้   และเขาได้จัดประชุม __________ ด้วย  ในเวลาเดียวกันนี้  เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

(a) it

(b) the same

(c) them

(d) one    (ครั้งหนึ่ง, หนหนึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากใช้แทนคำนามนับได้  เอกพจน์  "Press conference"

                                         ตัวอย่างที่ 

 • The houses here are a little less modern than __________________________ in the city.  

(บ้านที่นี่ทันสมัยน้อยกว่า ___________________________________ ในเมืองอยู่เล็กน้อย)

(a) that

(b) those    (บ้าน)

(c) they

(d) ones

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากแทน  “Houses”  ซึ่งเป็นคำนามนับได้พหูพจน์  แต่ถ้าเป็นคำนามนับได้เอกพจน์  (House, Car, Book, Pen, Dog)  ให้แทนด้วย  “One”  และถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  เช่น  Furniture, Advice, News, Information, Equipment, Evidence, etc.   ให้แทนด้วย  “That

                                         ตัวอย่างที่  ๑๐

 • When the boy saw the kite I had made, he asked me to make __________________ for him. 

(เมื่อเด็กคนนั้นเห็นว่าวที่ผมทำ  เขาขอร้องผมให้ทำ ___________________________ ให้แก่เขา)

(a) other

(b) it

(c) one    (ตัวหนึ่ง)

(d) the kite

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “Kite”   เป็นคำนามนับได้ เอกพจน์  เมื่อจะกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ง (กล่าวซ้ำ)  ต้องใช้  “One”  แทน

                                        ตัวอย่างที่  ๑๑

 • The air of the hills is cooler than ___________________________________________.

(อากาศของเนินเขาเย็นกว่า _______________________________________________)

(a) one of the plains

(b) of the plains

(c) that of the plains    (อากาศของที่ราบ)

(d) the plains

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจาก   “Air”  เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงต้องแทนด้วย  “That”  และตามด้วย  “of the plains”  เพื่อให้สมดุลกัน,  ทั้งนี้  ในกรณีเป็นนามนับได้  ให้ใช้  “One”  แทน,  และถ้าเป็นนามพหูพจน์  ให้ใช้  “Those”  แทน,  สำหรับเหตุผลที่ไม่เลือก ข้อ  (d)  เนื่องจาก  จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง  “อากาศ”  และ  “ที่ราบ”   มิใช่   “อากาศของเนินเขา”  และ  “อากาศของที่ราบ”  ซึ่งผิดความหมายที่ต้องการเปรียบเทียบ  ตัวอย่างอื่นๆ  เช่น

 • The book you gave me is more informative than the one I bought from a bookstore.

(หนังสือที่คุณให้ผมให้ข้อมูลข่าวสารมากกว่าเล่มที่ผมซื้อจากร้านหนังสือ)  (Book  เป็นนามเอกพจน์นับได้  จึงต้องใช้  One  แทน เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 • The students in this class are more hard-working than those in that class.

(นักเรียนในห้องนี้ขยันมากกว่านักเรียนในห้องนั้น)  (Students  เป็นนามพหูพจน์  จึงต้องใช้  Those”  แทน  เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 • The knowledge one obtains from self-study is sometimes much higher than that one derives from class.

(ความรู้ที่คนเราได้รับจากการศึกษาด้วยตนเอง  บางทีมากกว่าความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนมากมายทีเดียว)  (Knowledge เป็นนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ – จึงต้องใช้   That”  แทน  เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 

19. I want everything _____________________________________________ by four o’clock.

(ผมต้องการให้ทุกอย่าง ______________________________________ ตอน    โมงเย็น)

(a) is ready

(b) already    (แล้ว, เรียบร้อยแล้ว)

(c) ready    (พร้อม, เตรียมพร้อม, เสร็จ)

(d) readily    (อย่างรวดเร็ว, อย่างทันที, อย่างสะดวก, อย่างง่าย)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ตามโครงสร้าง  “Subject + Verb + กรรม + คุณศัพท์  เช่น

 • She always keeps her house clean.

(เธอรักษาบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ)

 • They get themselves ready for the job.

(พวกเขาเตรียมตัวพร้อมสำหรับงาน)

 • We found the building useful to everybody.

(เราพบอาคารเป็นประโยชน์กับทุกคน)

 • He builds his house big enough to live in.

(เขาสร้างบ้านใหญ่พอที่จะอยู่อาศัย)

 

20. The work must be done, _____________________________________ difficult it may be.

(งานจะต้องถูกทำ, _____________________ มันอาจจะยาก _____________________)

(a) how

(b) however    {ไม่ว่า .................. (มันอาจจะยาก) .................. อย่างไรก็ตาม}

(c) whatever

(d) no matter

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “However + Adjective + Subject + Verb to be”  หรือ  “However + Adverb + Subject + Verb”  (ไม่ว่าประธานฯ จะ.....................อย่างไรก็ตาม)  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่  

 • ______________________________________________________, she is unhappy.

(____________________________________________________,  เธอไม่มีความสุข)

(a) However she is wealthy

(b) However wealthy she may be    (ไม่ว่าเธออาจจะร่ำรวยอย่างไรก็ตาม)

(c) However wealth she has

(d) However she has wealth

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง   “However + Adjective + Subject + Is (are, was, were), + Subject + Verb)  ดูเปรียบเทียบกับ  “Whatever”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่  

 • ________________ the truth may have been, many Thai people concluded that the previous government was clearly to blame for the corruption and the police’s abuse of power.

{(ไม่ว่า) ความจริงจะเป็น ___________,  คนไทยจำนวนมากสรุปว่า  รัฐบาลชุดก่อนควรถูกตำหนิอย่างชัดเจนสำหรับการทุจริต  และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องของตำรวจ}

(a) Whoever   (ใครก็ตาม)

(b) However   (อย่างไรก็ตาม)

(c) Whatever    (อะไรก็ตาม, อย่างไรก็ตาม)

(d) Whenever    (เมื่อไรก็ตาม)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ดูการใช้   “Whatever”  จากประโยคข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่  

 • _________________________________________ you may say, I still think I am right.

(คุณอาจจะพูด __________________________________,  ผมยังคงคิดว่าผมเป็นฝ่ายถูก)

(a) However   (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

(b) Whatever   {ไม่ว่า ................... (คุณอาจจะพูด) ................... อะไรก็ตาม}

(c) Though   (ถึงแม้ว่า)

(d) As   (เพราะว่า, ในขณะที่)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ดูเพิ่มเติมการใช้   “Whatever”  และ  “However”  จากประโยคข้างล่าง

 • Whatever he may say, she doesn’t believe him.

(ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตาม  เธอไม่เชื่อเขาเลย)

 • Whatever happens, keep calm.

(ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม  ให้นิ่งเข้าไว้  - หรือใจเย็นเข้าไว้)

 • He volunteered to do whatever he could.

(เขารับอาสาทำ  อะไรก็ตามที่เขาสามารถทำได้)

 • Bill had given up whatever hopes he may have had.

(บิลได้ยกเลิกความหวังอะไรก็ตาม  ที่เขาอาจจะเคยมี)

 • I have to bring my family back whatever happens.

(ผมจำเป็นต้องนำครอบครัวกลับมา  ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม)

 • Whatever you do, don’t take a trip to the Arctic.

(ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม  จงอย่าเดินทางไปอาร์คติก  - หรือขั้วโลกเหนือ)

 • He will never succeed however hard he may try.

(เขาจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ  ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างหนักอย่างไรก็ตาม)

 • However quickly they walked, they could not catch the bus.

(ไม่ว่าพวกเขาจะเดินเร็วอย่างไรก็ตาม  พวกเขาไม่สามารถไปขึ้นรถได้ทัน)

 • However carefully she walked, she was hit by a car.

(ไม่ว่าเธอจะเดินอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตาม  เธอถูกรถชน)

 • He studied hard; however, he did not pass the exam.

(เขาขยันเรียน   อย่างไรก็ตาม (= แต่)  เขาสอบตก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ STRUCTURE