หมวดข้อสอบ Scholarship

หมวดข้อสอบ Scholarship (ตอนที่ 8)

Choose the word closest in meaning to the word in bold type.

(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่พิมพ์ตัวดำ)

1.    welter (เว้ล-เท่อะ) (n) – ความสับสนวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความสับสนปนเปความหมกมุ่น-มั่วสุม

    (a) heat (ความร้อน)

    (b) secretion (ซี-ครี้-ชั่น) (การคัดหลั่ง, น้ำคัดหลั่ง)

    (c) turmoil (ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล, ความยุ่งยาก-ยุ่งเหยิง)

    (d) limpness (ความอ่อนกำลัง-ไร้พลัง, ความปวกเปียก-เหนื่อยอ่อน, การกระโผลกกระเผลก)

2.    virulent (เว้อร์-รู-เลิ่นท) (a) – มีพิษ, สามารถทำให้เกิดโรค, ทำให้ติดเชื้อได้สูง, ทำให้ตายได้

     (a)   overpowering (ซึ่งชนะ, มีกำลังเหนือ, พิชิต, ทำให้หมดกำลัง, ใช้กำลังมากกว่าบังคับ)

    (b) venomous (มีพิษ, เป็นพิษ, มุ่งร้าย, ชั่วร้าย)

    (c) manly (เข้มแข็ง, มีความเป็นลูกผู้ชาย, เกี่ยวกับหรือเหมาะสำหรับคน)

    (d) sudden (ทันทีทันใด)

3. tundra (ทั้น-ดระ) (n) – ที่ราบขนาดใหญ่ที่มีอากาศหนาวทางตอนเหนือของยุโรปอเมริกาและเอเชีย

    (a) small cart (รถเข็น-เกวียน-รถม้า ๒ ล้อขนาดเล็ก)

    (b) hooded jacket (เสื้อแจ๊คเก็ตที่มีผ้าดึงคลุมศีรษะ)

    (c) treeless arctic plain (ที่ราบในเขตขั้วโลกเหนือที่ปราศจากต้นไม้) (ทุ่งหญ้าทันดระ)

    (d) mossy growth (พืชที่งอกขึ้นมาและปกคลุมด้วยตะไคร่)

4. tantamount (แท้น-ทะ-เมาน์ท) (a) – เท่ากับ, พอๆกับ, ประหนึ่งเป็น, มีความสำคัญเท่ากับ

    (a) equivalent (เท่ากัน, ซึ่งมีค่าเท่ากัน, เสมอภาค, สิ่งที่เท่ากัน, สิ่งที่มีค่าเท่ากัน)

    (b) gigantic (ใจ-แก๊น-ทิค) (ใหญ่โตผิดปกติ, มหึมา, มหาศาล, คล้ายยักษ์)

    (c) superior (เหนือกว่า, ดีกว่า, เก่งกว่า)

    (d) ostensible (ชัดเจน, แน่ชัด, ที่เห็นภายนอก, เปิดเผยแก่คนทั่วไป, แสร้ง, โอ้อวด)

5. truculent (ทรั้ค-คิว-เลิ่นท) (a) – (โหดร้าย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, ก้าวร้าว, หยาบคาย, รุนแรง)

    (a) juicy (ฉ่ำ, มีน้ำมาก, น่าสนใจมาก, ตื่นเต้น, เร้าอารมณ์, เต็มไปด้วยสีสัน)

    (b) servile (เซ้อร์-วิล หรือ ไวล) (ยอมรับใช้, ประจบประแจง, เหมือนทาส, เหมือนคนใช้, ไม่เป็นตัวของตัวเอง, สิ้นคิด)

    (c) reprehensible (น่าตำหนิ, สมควรถูกตำหนิ)

    (d) ferocious (เฟ-โร้-เชิส) (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, รุนแรง, สุดขีด)

6. talon (แท้ล-เอิ้น) (n) – อุ้งเล็บ, กรงเล็บ, ส่วนคมของดาบ, ไพ่ที่แจกเหลือ

    (a) buzzard (นกแร้ง)

    (b) card game (เกมไพ่)

    (c) claw (คลอ) (อุ้งเล็บ, อุ้งเล็บสัตว์, ก้ามกุ้งและปู, เครื่องมือคล้ายคีม, ส่วนยื่นคล้ายคีม – เช่นค้อนถอนตะปู)

    (d) pacifist (ผู้รักสันติภาพ, ผู้รักความสงบ)

7. terrapin (เท้อร์-ระ-พิน) (n) – เต่าในทวีปอเมริกาเหนือ

    (a) small diamond (เพชรเม็ดเล็กๆ)

    (b) canvas covering (สิ่งปกคลุม – เช่น  ผ้าคลุมเตียง, ผ้าห่ม, เสื้อผ้า – ที่ทำด้วยผ้าใบ)

    (c) turtle (เต่า)

    (d) malaise (มะ-เลซ หรือ แม-เลซ) (อาการป่วย, ความไม่สบายหรืออ่อนแอของร่างกาย, อาการกระเสาะกระแสะ)

8. ablution (แอ-บลู้-ชั่น) (n) – การชำระล้าง, การอาบน้ำ

    (a) washing (การล้าง, การชะล้าง, การซัก, การล้างบาป, สิ่งที่ได้จากการล้าง)

    (b) flight (การบิน, เที่ยวบิน)

    (c) difficult problem (ปัญหายาก)

    (d) innocence (ความบริสุทธิ์, ความไร้เดียงสา, ความไร้มลทิน, ความซื่อ, บุคคลที่ไร้เดียงสา)

9. agronomist (แอก-โกร-น้อม-มิสท) (n) – นักปฐพีวิทยา, นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม

    (a) historian (นักประวัติศาสตร์)

    (b) aggressive nation (ประเทศที่ก้าวร้าว-ชอบรุกราน)

    (c) scientific farmer (ชาวนาในแบบนักวิทยาศาสตร์)

    (d) glutton (กลั๊ท-เทิ่น) (คนที่กินมากเกินไป, คนตะกละ, คนโลภ)

10. amortization (แอม-โมร์-ไท-เซ้-ชั่น) (n) – การผ่อนชำระหนี้, การหักกลบลบล้างหนี้

      (a) sudden death (การตายแบบปัจจุบันทันด่วน)

      (b) small refund (เงินที่คืนให้ก้อนเล็กๆ)

      (c) long delay (ความล่าช้าที่ยาวนาน)

      (d) liquidation (การชำระหนี้, การชำระบัญชี, การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด)

11. arable (แอ๊-ระ-เบิ้ล) (a) – เหมาะแก่การเพาะปลูก

      (a) willing to agree (เต็มใจที่จะตกลง-ยินยอม-เห็นพ้อง)

      (b) dehydrated (สูญเสียน้ำหรือความชื้น)

      (c) suitable for cultivation (เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก)

      (d) scientifically practical (สามารถทำได้ในทางวิทยาศาสตร์)

12. baleful (เบ๊ล-ฟูล) (a) – มุ่งร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย

      (a) envious (อิจฉา, ริษยา, ขี้อิจฉา)

      (b) pernicious (เพอร์-นิ้ช-เชิส) (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ)

      (c) unethical (ไร้ศีลธรรม-จรรยาบรรณ)

      (d) overflowing (ไหลบ่า, ไหลล้น, ล้น, ท่วม, เอ่อล้น)

13. bemused (บิ-มิ้วซท) (a) – งงงัน, งงงวย, ตะลึง

      (a) lost in thought (งงงวย, นึกคิดอะไรไม่ออก, มืดแปดด้าน)

      (b) ridiculous (น่าหัวเราะ, น่าเย้ยหยัน, ไร้สาระ, ไร้เหตุผล)

      (c) entertained (เพลิดเพลิน, สนุกสนาน)

      (d) enchanted (ลุ่มหลง, หลงใหล, หลงเสน่ห์)

14. calumny (แค้ล-ลัม-นี่) (n) – การกล่าวร้าย, การป้ายสี, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

      (a) warmth (ความอบอุ่น)

      (b) retribution (การแก้แค้น, การจองเวร, การตอบแทน-ทดแทน, เวร, กรรมสนอง, ผลกรรมสนอง)

      (c) relaxation (การผ่อนคลาย, การพักผ่อน)

      (d) slander (การกล่าวร้าย, การใส่ร้ายป้ายสี, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, การหมิ่นประมาท, ใส่ร้าย, ป้ายสี, หมิ่นประมาท, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

15. catapult (แค้ท-ทะ-พัลท) (v) – ขว้าง, เหวี่ยง, ขว้างก้อนหิน, ยิงกระสุน, ยิงขีปนาวุธ

      (a) dive (ดำน้ำ, กระโดดลงน้ำ, พุ่งเอาหัวลง)

      (b) struggle (ต่อสู้, ดิ้นรน, พยายาม)

      (c) cause violent change (ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง)

      (d) hurl (ขว้าง, เหวี่ยง, ปา, โยน, ดีด, สลัด)

16. comatose (ค้อม-มะ-โทส) (a) – หมดสติ, สลบ, ไม่รู้สึกตัว, โคม่า, เฉื่อยชา, ไร้พลัง, ขาดความว่องไว

      (a) obstinate (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ดันทุรัง)

      (b) punctual (ตรงเวลา)

      (c) disheveled (ดิส-เช้ฟ-เวิลด) (ยุ่งเหยิง, กระเจิง, ยู่ยี่, ไม่เรียบร้อย)

      (d) unconscious (อัน-ค้อน-เชิส) (ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว, สลบ, ไร้สติไปชั่วคราว,ไม่รู้)

17. compendium (คัม-เพ้น-เดี้ยม) (n) – บทย่อ, บทสรุป, หนังสือย่อเรื่อง

      (a) full explanation (คำอธิบายแบบเต็ม)

      (b) notebook (สมุดโน้ต, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค)

      (c) comprehensive summary (การย่อแบบกว้าง-ครอบคลุม)

      (d) neophyte (นี้-โอ-ไฟท) (ผู้เริ่มฝึกหัด, ผู้เริ่มทำงาน, สมาชิกใหม่, เณร)

18. deleterious (เดล-ลิ-เที้ย-เรียส) (a) – เป็นอันตราย, เป็นภัย, ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     (a) considerate (คัน-ซิ้ด-เดอ-เรท) (ที่คิดถึงคนอื่น, เห็นอกเห็นใจ, ใจดี, ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ)

     (b) informative (ซึ่งให้ความรู้, ซึ่งให้ข้อมูล, ซึ่งแจ้งให้ทราบ)

     (c) harmful (มีอันตราย, เป็นภัย, ซึ่งทำให้เกิดอันตราย)

     (d) decrepit (ชรา, แก่ตัว, อ่อนกำลังด้วยวัยชรา, เก่าแก่, เสื่อมเพราะการใช้มาก)

19. dipsomaniac (ดิพ-ซอม-เม้-นิ-แอค) (n) – คนที่ติดเหล้าอย่างงอมแงม

      (a) unhappy person (คนที่ไม่มีความสุข)

      (b) confirmed drunkard (คนที่ดื่มเหล้าอย่างเรื้อรัง หรือติดเหล้า)

      (c) vampire (แว้ม-ไพ-เออะ) (ค้างคาวดูดเลือด, ผีดูดเลือดมนุษย์, นักต้มตุ๋น, หญิงที่ล่อชายให้หมดเนื้อหมดตัว)

      (d) eloper (อิ-โล้พ-เพ่อะ) (หญิงที่หนีตามผู้ชายไป, หญิงที่หนีตามไปกับคนรัก)

20. disparity (ดิส-แพ้ร์-ริ-ที่) (n) – ความไม่เหมือนกัน, ความแตกต่างกัน

      (a) partiality (ความลำเอียง, ความมีอคติ, ความชอบเฉพาะอย่างหรือเป็นบางส่วน, ความไม่สมบูรณ์)

      (b) unlikeness (ความไม่เหมือนกัน, ความไม่เท่ากัน, ความแตกต่างกัน)

      (c) injustice (ความอยุติธรรม)

      (d) stinginess (ความขี้เหนียว, ความตระหนี่, ความใจแคบ, ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ)

21. emblazon (เอม-เบล๊-ซั่น) (v) – ประดับด้วยสีหลายสี, ประดับด้วยตรา หรือเครื่องหมาย, สรรเสริญ, เยินยอ, ฉลอง

      (a) decorate magnificently (ประดับตกแต่งอย่างงดงาม-โอ่อ่า)

      (b) set fire to (จุดไฟเผา)

      (c) persevere (บากบั่น, พากเพียร, พยายาม)

      (d) set an example (ทำเป็นตัวอย่าง)

22. exacerbate (อิก-แซ้ส-เซอร์-เบท) (v) – ทำให้หนักขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้ทรุดหนัก, ทำให้โกรธเคือง

      (a) make more bitter (ทำให้เผ็ดร้อน-รุนแรง-ดุเดือด-สาหัสมากยิ่งขึ้น)

      (b) scold (ดุด่า, ตำหนิ, ต่อว่า, ด่าด้วยความโกรธ)

      (c) hurl insults (ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, ดูถูก)

      (d) reproach (ต่อว่า, ดุ, ตำหนิ, ประณาม, ทำให้ขายหน้า-ถูกตำหนิ)

23. febrile (ฟี้-เบริ้ล) (a) – เป็นไข้, เกี่ยวกับไข้

     (a) nervous (หงุดหงิด, กังวลใจ, เป็นประสาท, เกี่ยวกับประสาท, มีผลต่อประสาท)

     (b) feverish (ฟี้-เวอะ-ริช) (มีไข้, เป็นไข้, คล้ายอาการเป็นไข้, ซึ่งทำให้เกิดไข้ได้,  เกี่ยวกับอาการของไข้, ตื่นเต้น, กระสับกระส่าย)

      (c) slight (เล็กน้อย, เบา, เบาบาง, บอบบาง, สะโอดสะอง, ไม่แข็งแรง, อ่อนแอ)

      (d) moody (โกรธ, มีอารมณ์ขุ่นหมอง, ซึ่งมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย)

24. frond (ฟรอนด) (n) – ใบไม้ประเภทใบเฟินหรือปาล์ม

      (a) superstructure (โครงสร้างส่วนบน, ส่วนบน, ส่วนที่อยู่เหนือฐาน, ส่วนของสะพานที่อยู่เหนือฐานรองรับ)

      (b) leaf (ใบไม้)

      (c) stem (ลำต้น)

      (d) bending tree (ต้นไม้ที่โค้งงอหรือโน้มลงมา)

25. hibernal (ไฮ-เบ๊อร์-เนิ่ล) (a) – เกี่ยวกับฤดูหนาว

      (a) wintry (เกี่ยวกับหน้าหนาว)

      (b) vegetative (เกี่ยวกับพืช, เกี่ยวกับอาณาจักรพืช, เจริญเติบโตเป็นพืช, เจริญเติบโต, เพิ่มขึ้น)

      (c) Irish (แบบชาวไอริช, ภาษาไอริช)

      (d) petulant (เพ้ช-ชู-เลิ่นท) (เจ้าอารมณ์, โกรธง่าย, ใช้อารมณ์, งอน, กระเง้ากระงอด)

26. impecunious (อิม-พิ-คิ้ว-เนียส) (a) – ยากจน, ไม่มีเงิน

      (a) poor (จน)

      (b) moral (เกี่ยวกับศีลธรรม-จรรยา, เกี่ยวกับธรรมจริยา, เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ)

      (c) begging (ขอทาน, ขอ, อ้อนวอน, ขอความกรุณา)

      (d) niggardly (ขี้เหนียว, ขี้ตืด, เล็กน้อย, นิดหน่อย)

27. importunate (อิม-พ้อร์-ชู-นิท) (a) – ที่รบเร้า, ที่เรียกร้อง, ที่เรียกร้องอย่างไม่หยุด,  ที่รบกวน, ที่รีบด่วน, ที่เร่งด่วน

     (a) sinful (บาป, อกุศล, ชั่วร้าย, ผิดศีลธรรม)

     (b) unyielding (ไม่ยอมแพ้)

     (c) insistent (ยืนหยัด, ยืนกราน, ยืนยัน, หัวรั้น)

      (d) valuable (มีค่า)

28. limpid (ลิ้ม-พิด) (a) – ชัดเจน, ใส, กระจ่าง, เงียบสงบที่สุด, ไร้กังวล

      (a) obscure (อ็อบ-สเคี่ยว) (คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, มืดมัว, มืดมน, มัว, ไม่มีชื่อเสียง)

      (b) crippled (พิการ, เป็นง่อย, ขาเป๋, ทุพพลภาพ)

      (c) transparent (เห็นชัด, ชัดแจ้ง, โปร่งใส, โปร่งตา, ใสเหมือนกระจก, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, เข้าใจง่าย)

      (d) crustacean (สัตว์ทะเลประเภทกุ้ง ปู และสัตว์อื่นๆที่มีเปลือกแข็งหุ้มตัว)

29. malleable (แม้ล-ลี-เอ-เบิ้ล) (a) – ดัดแปลงได้, เปลี่ยนแปลงได้, ซึ่งสามารถถูกตีแผ่เป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้

      (a) permeable (ซึมผ่านได้, ซึมแทรกได้, แผ่ซ่านได้)

      (b) magniloquent (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ)

      (c) pliant (ไพล้-เอิ้นท) (งอได้, ดัดง่าย, ยืดหยุ่น, ว่าง่าย, อ่อน, อ่อนโยน, นิ่มนวล, ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้)

      (d) sanctimonious (แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, แสร้งทำเป็นถูกต้อง, แสร้งทำเป็นซื่อสัตย์)

30. myopic (ไม-โอ๊-พิค) (a) – สายตาสั้น, มองการณ์ไม่ไกล

      (a) negligent (ละเลย, ไม่สนใจ, ทอดทิ้ง)

      (b) malevolent (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย, เป็นภัย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว)

      (c) penitent (สำนึกผิด, เสียใจในความผิดหรือบาปที่ได้ทำลงไป)

      (d) shortsighted (สายตาสั้น, มองการณ์ไม่ไกล)

หมวดข้อสอบ Scholarship (ตอนที่ 7)

Choose the word closest in meaning to the word in bold type.

(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่พิมพ็ตัวดำ)

1.    inadvertence (n) – การขาดความสนใจ, การไม่ตั้งใจ, การเลินเล่อ, การประมาท

     (a)   inflexibility (การไม่ยืดหยุ่น, การไม่เปลี่ยนแปลง, การไม่คล่องตัว, การไม่สามารถงอหรือบิดได้)

    (b) lack of accuracy (การขาดความถูกต้อง-แม่นยำ)

    (c) hatred (เฮ้-ทริด) (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างรุนแรง, ความอาฆาตแค้น)

    (d) oversight (ความผิดพลาดที่เนื่องจากความเลินเล่อ-ไม่เอาใจใส่,  การสังเกตพลาด-พิจารณาพลาด,  การควบคุม, การดูแลอย่างเอาใจใส่)

2. incontinent (a) – ที่ควบคุมไม่อยู่, ที่บังคับไม่ได้, ที่กลั้นไม่อยู่, ที่มักมากในกาม

    (a) not happy (ไม่มีความสุข)

    (b) innumerable (มากมาย, เหลือคณานับ)

    (c) unrestrained (ไม่ยับยั้ง, ไม่อดกลั้น, ไม่หักห้าม, ไม่หน่วงเหนี่ยว, ไม่ควบคุม, ไม่ข่มใจ)

    (d) completely surrounded (ถูกล้อมรอบโดยสิ้นเชิง)

3. innuendo (อิน-นิว-เอ๊น-โด้) (n) – การเหน็บแนม, การพูดเสียดสี

    (a) foul language (ภาษาหยาบคาย-ลามก)

    (b) investigation (การสืบสวน, การสอบสวน)

    (c) injustice (ความอยุติธรรม)

    (d) hinting {การพูดเปรย-พูดเป็นนัย (ในแบบที่หยาบคาย-ฟังไม่รื่นหู) , การแนะนำ, การเตือน, การบอกใบ้}

4. iniquitous (อิ-นิค-ควิ-เทิส) (a) – ชั่วช้า, ไร้ศีลธรรม, ไม่ยุติธรรม, ไม่ซื่อตรง

    (a) biased (มีอคติ, ลำเอียง, มีใจเอนเอียง, เอียง, เฉียง)

    (b) wicked (ชั่วช้า, เลวทราม, โหดร้าย, ร้ายกาจ, มีเจตนาร้าย, น่ารังเกียจ)

    (c) excessively curious (อยากรู้อยากเห็นมากเกิน)

    (d) unequal (ไม่เท่ากัน)

5. lintel (ลิ้น-เทิ่ล) (n) – ขื่อประตู

    (a) flax thread (เส้นด้ายหรือเส้นใยป่าน-ปอ)

    (b) small vegetable (ผักเล็กๆ)

    (c) bar above a door (ท่อนไม้ที่อยู่เหนือประตู)

    (d) bitter spice (เครื่องเทศที่เผ็ดร้อน)

6. lugubrious (ลิว-กู๊-บรี-เอิส) (a) – โศกเศร้า, สลดใจ, ละห้อย

    (a) mournful (ม้อร์น-เฟิ่ล) (เศร้าโศก, เสียใจ, มืดมน, ไม่สดใส, เกี่ยวกับการไว้ทุกข์ให้คนตาย)

    (b) sleek (ลื่น, เรียบเป็นมัน, อ่อนนิ่ม, มันขลับ, หวีผมหรือขนเรียบร้อย)

    (c) deceitful (หลอกลวง, ไม่ซื่อ, เต็มไปด้วยการหลอกลวง)

    (d) consolatory (ซึ่งปลอบโยน-ปลอบขวัญ, ซึ่งช่วยให้สบายใจ)

7. mayhem (เม้-เฮ่ม หรือ เม้-เอิ้ม) (n) – การประทุษร้ายที่ทำให้พิการหรือเสียโฉม,  การกระทำความผิดที่จงใจทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ

    (a) deep sigh (การถอนหายใจลึก)

    (b) act of chance (การกระทำที่บังเอิญ)

    (c) criminal mutilation (การทำให้เสียโฉม-พิการ, การทำอันตราย, การตัดแขนหรือขาหรือส่วนสำคัญของร่างกายออกเพื่อให้ผู้อื่นพิการ – โดยเจตนาร้าย)

    (d) murder (ฆาตกรรม)

8. meticulous (มะ-ทิค-คิว-เลิส) (a) – พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, จู้จี้

    (a) lying (โกหก, พูดปด)

    (b) extremely painstaking (ระมัดระวังมากเกินไป) (นอกจากนั้น “painstaking” ยังหมายถึง อุตสาหะ  บากบั่น  พากเพียร  พยายาม)

    (c) irascible (โกรธง่าย, โมโหร้าย)

    (d) tawdry (ฉูดฉาดแต่ไม่มีราคา, พื้นๆ, เรียบๆ)

9. minaret (มิน-นะ-เร้ท หรือ มิ้น-นะ-เรท) (n) – หอสูงชะลูดที่ติดกับสุเหร่ามุสลิมเป็นที่ซึ่งมีการร้องแจ้งเวลาสวดมนต์

    (a) oriental bazar (ตลาดนัดของประเทศทางตะวันออก)

    (b) slender tower (หอคอยสูงยาวเรียว)

    (c) prayer rug (พรมสำหรับนั่งสวดมนต์)

    (d) tyrant (ไท้-เริ่นท) (ทรราช, ผู้ปกครองแบบเผด็จการ-กดขี่)

10. mollification (มอล-ลิ-ฟิ-เค้-ชั่น) (n) – การทำให้สงบ, การปลอบ, การทำให้อ่อนโยน, การระงับโทสะ, การลดหย่อน

      (a) washing with soap (การชำระล้างหรือฟอกด้วยสบู่)

      (b) softening ruffled feelings (การทำให้ความรู้สึกโกรธเคืองลดน้อยลง)

      (c) dressing expensively (การแต่งตัวอย่างแพง)

      (d) slight change (การเปลี่ยนแปลงแต่เพียงเล็กน้อย)

11. obeisance (โอ-เบ๊ หรือ บี๊- เซิ่นซ) (n) – การเคารพ, การก้มคำนับ, การปฏิบัติตาม

      (a)   justification (การมีเหตุผลอันสมควร, เหตุผลข้อเท็จจริงหรือการอธิบายที่สนับสนุนหรือเป็นหลักฐานแก้ตัว, การพิสูจน์ความบริสุทธิ์จากเหตุผลหรือข้อเท็จจริง)

      (b) conduct (ความประพฤติ)

      (c) deference (เด็ฟ-เฟอะ-เริ่นซ) (การเคารพนับถือ, การเชื่อฟัง, การยอมตาม,  การคล้อยตาม, การอนุโลม)

      (d) forethought (การมองการณ์ไกล, การคาดการณ์ล่วงหน้า)

12. oscillate (ออส-ซิล-เล้ท) (v) – สั่น, ส่าย, แกว่ง, แกว่งไกว, แกว่งไปมา, สองจิตสองใจ, ลังเลใจ, มีความคิดโลเล, ทำให้แกว่ง, ทำให้ส่าย, ทำให้โลเล

      (a) kiss (จูบ)

      (b) vibrate (สั่น, สั่นสะเทือน, สั่นไหว, ระรัว, ระริก, เคลื่อนขึ้นลงอย่างรวดเร็ว และซ้ำๆ, ทำให้ระรัว-ระริก, ทำให้ตื่นเต้น)

      (c) tell time (บอกเวลา)

      (d) seal a document (ปิดผนึกหรือประทับตราเอกสาร)

13. perfidy (เพ้อร์-ฟิ-ดี้) (n) – การทรยศ, การหักหลัง, การโกง, การทุจริต, การไม่ซื่อสัตย์

      (a) confidence (ความมั่นใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, ความมั่นใจในตัวเอง, ความกล้าได้กล้าเสีย)

      (b)  treachery (เทร้ช-เชอะ-รี่) (การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ, การไร้สัตย์, การขายเพื่อน-ขายชาติ, การหลอกลวง, การมีเล่ห์เพทุบาย)

      (c) obstinacy (ความดื้อดึง-ดื้อรั้น-ดันทุรัง, ความหัวแข็ง, การควบคุมได้ยาก)

      (d) insolence (ความอวดดี, ความทะลึ่ง, การไร้มารยาท)

14. peruse (พิ-รู้ซ) (v) อ่าน, อ่านตรวจ, พินิจพิจารณา, มองอย่างละเอียด, สำรวจอย่างละเอียด

       (a)   exhaust (เอ็ก-ซ้อสท) (ทำให้หมดกำลัง-อ่อนเพลีย, ใช้หมด, ทำให้หมด, สูบหรือดูดออกหมด)

      (b) change (เปลี่ยนแปลง)

      (c) read through (อ่านอย่างละเอียด)

      (d) condense (ทำให้แน่นขึ้น, ลดปริมาตร, ทำให้สั้น, ทำให้เป็นของเหลว, ทำให้กะทัดรัด, ย่อให้สั้น, ทำให้ข้น)

15. piscatorial (พิส-คะ-ท้อ-เรี่ยล) (a) – (เกี่ยวกับชาวประมง) pertaining to (เกี่ยวกับ)

      (a) fortunetelling (การดูหมอ, การทำนายโชคชะตา)

      (b) fishing (การทำประมง, การตกปลา)

      (c) letter-writing (การเขียนจดหมาย)

      (d) portraiture (พ้อร์-ทริ-เช่อะ) (ศิลปะในการวาดหรือถ่ายภาพคน, ภาพคน, รูปคน)

16. platitudinous (แพล้ท-ทิ-ทู้ด-ดิ-นัส) (a) – ซึ่งซ้ำซาก-จำเจ

      (a) trite (ไทร้ท) (ซ้ำๆซากๆ, น่าเบื่อหน่าย, จืดชืด, ใช้จนเสียหรือเปื่อย, คร่ำครึ, ธรรมดาๆ, พื้นๆ)

      (b) triple (๓ เท่า, ๓ หน, ๓ ชั้น, สามระดับ, สามชนิด)

      (c) boastful (ขี้โม้-ขี้คุย)

      (d) oratorical (เกี่ยวกับสุนทรพจน์หรือการแสดงสุนทรพจน์, เกี่ยวกับคำโวหาร หรือคำปราศรัย)

17. premonitory (พรี-มอน-นิ้ช-โท-รี่) (a) – ซึ่งเป็นการเตือนล่วงหน้า, ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นล่วงหน้า, ซึ่งเป็นนิมิต, ซึ่งบอกเป็นลาง

      (a) ill-fated (เคราะห์ร้าย, โชคไม่ดี)

      (b) warning in advance (ซึ่งเป็นการเตือนล่วงหน้า)

      (c) peninsular (เพ-นิ้น-ซู-ล่าร์) (ซึ่งเป็นคาบสมุทร, ซึ่งเป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล)

      (d) financial (เกี่ยวกับการเงินการคลัง)

18. probity (โพร้ หรือ พร้อบ-บิ-ที่) (n) – ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา

      (a)   honesty (อ๊อน-นิส-ที่) (ความซื่อสัตย์, ความสุจริต, ความจริงใจ, ความเปิดเผย, ความซื่อตรง)

      (b) nearness (ความใกล้, ความใกล้เคียง, ความหวุดหวิด, ความเกือบจะ)

      (c) definite proof (ข้อพิสูจน์ที่เด่นชัดหรือแน่นอน)

      (d) investigation (การสอบสวน, การสืบสวน)

19. propinquity (โพร-พิ้ง หรือ  พิ้น-ควิ-ที่) (n) – ความใกล้กัน, ความใกล้ชิด, ความสัมพันธ์, ความเป็นญาติ, ความคล้ายคลึงกัน

      (a) absolute fascination (เสน่ห์-แรงดึงดูด-ความตรึงตราตรึงใจโดยสมบูรณ์)

      (b) vituperation (การด่าว่า, การประณาม, การกล่าวร้าย, การใช้คำด่า, การจับผิด)

      (c) nearness (ความใกล้กัน, ความใกล้เคียง)

      (d) stinginess (ความตระหนี่, ความขี้เหนียว)

20. pundit (พั้น-ดิท) (n) – บัณฑิต, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้มีความรู้มาก

      (a) martyr (ม้าร์-เท่อะ) (ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งศาสนาของตน, ผู้ถูกทรมานหรือฆ่าแต่ไม่ยอมละทิ้งความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว, ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ)

      (b) scholar (สค้อล-เล่อะ) (ผู้คงแก่เรียน, นักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ได้รับทุน, นักเรียน, นักศึกษา)

      (c) vain person (คนไร้ประโยชน์, คนไม่มีสาระ)

      (d) gag-writer (ผู้เขียนเรื่องตลกหรือกลอนสด)

21. querulous (เคว้อ-รู-เลิส) (a) – ชอบบ่น, ขี้บ่น, เจ้าอารมณ์, ชอบโทษคนอื่น

      (a) habitually complaining (ชอบบ่น-ร้องทุกข์-โวยวายเป็นนิสัย)

      (b) questioning (ชอบซักถาม)

      (c) seeking anxiously (เสาะหา-แสวงหาอย่างวิตกกังวล)

      (d) whimsical {เพ้อฝัน, (จิตใจ) ไม่แน่นอน, มีกิริยาท่าทางแปลก-พิกล}

22. rancor (แร๊ง-เค่อะ) (n) – ความอาฆาตแค้น, ความเกลียดชัง, ความเจ็บใจ, ความคับแค้นใจ

      (a) bitter resentment (ความแค้นใจ-ขุ่นเคืองใจที่ขมขื่น)

      (b) pride (ความภาคภูมิใจ, ความหยิ่ง)

      (c) attainment (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

      (d) superciliousness (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส-นิส) (ความหยิ่งยโส, ความทะนงตัว, ความอวดภูมิ, การวางมาด)

23. redolent (เร้ด-เดิล-เลิ่นท) (a) – มีกลิ่นหอม, หอมกรุ่น, มีกลิ่นน่าดม, ทำให้หวนระลึกถึง

      (a) grieving (กรีฟ-วิ่ง) (เสียใจ, สลดใจ)

      (b) fragrant (เฟร้-เกริ้นท) (หอม, มีกลิ่นหอม)

      (c) needy (ยากจนมาก, ขัดสน, จำเป็น)

      (d) lazy (เกียจคร้าน)

24. revulsion (ริ-วั้ล-ชั่น) (n) – การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอารมณ์, ความรู้สึกขยะแขยง, ความรังเกียจอย่างแรง, การถอยกลับ, การถอนกลับ)

      (a) backward motion (การเคลื่อนที่ไปข้างหลัง)

      (b) change of government (การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล)

      (c) degradation (เด็ก-กระ-เด๊-ชั่น) (การทำให้เสื่อม, การสึกกร่อน, การลดขั้น-ลดตำแหน่ง, การปลด, การทำให้ขายหน้า)

      (d) sudden change of feeling (การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์อย่างฉับพลัน)

25. runnel (รั้น-เนิ่ล) (n) – ลำธารเล็ก

      (a) small stream (ลำธาร-สายน้ำเล็กๆ)

      (b) arsonist (นักลอบวางเพลิง)

      (c) race track (ลู่วิ่ง, ลู่แข่งขัน)

      (d) underground passage (ทางเดินใต้ดิน)

26. sapient (เซ้-เพี่ยนท) (a) – ฉลาด, ปราดเปรื่อง, วางท่าฉลาด

      (a) juicy (จู๊-ซี่) (ฉ่ำ, มีน้ำมาก, น่าสนใจมาก, ตื่นเต้น, เร้าอารมณ์, เต็มไปด้วยสีสัน)

      (b) flavorful (เฟล้-เว่อะ-ฟุล) (มีกลิ่นหอม, มีรสชาติดี)

      (c) wise (ฉลาด)

       (d) dried up (แห้ง)

27. sartorial (ซาร์-ท้อ-เรี่ยล) (a) – เกี่ยวกับช่างตัดเสื้อ, เกี่ยวกับการตัดเสื้อผ้า

      (a) well-dressed (แต่งตัวดี)

      (b) relating to a tailor (เกี่ยวกับช่างตัดเสื้อ)

      (c) costly (มีราคาแพง)

      (d) flashy (เป็นแสงวาบ, โด่งดังชั่วประเดี๋ยว, ไม่มีรสนิยม, ที่เสแสร้ง, หรูหรา, โอ้อวด)

28. sluice (สลูซ) (n) – ทางระบายน้ำ, ฝายน้ำล้น, ประตูน้ำ, ประตูน้ำชักขึ้นลง, รางน้ำ, น้ำที่เก็บไว้โดยประตูน้ำ, น้ำที่ระบายออก

      (a) period between wars (ช่วงเวลาระหว่างสงคราม)

      (b) artificial water channel (ทางน้ำไหล-ระบายน้ำที่ประดิษฐ์ขึ้น)

      (c) great number (จำนวนมาก)

      (d) microscopic section (ส่วนหรือชิ้นที่เล็กจิ๋ว)

29. soporific (ซอพ-พอ-ริ้ฟ-ฟิค) (a) – ทำให้หลับ, ทำให้ง่วงหลับ, ทำให้หลับใหลทำให้เซื่องซึม)

      (a) adolescent (วัยหนุ่มสาว)

      (b) indiscreet (ไม่รอบคอบ, ไม่ระวัง, เลินเล่อ)

      (c) inducing sleep (ทำให้หลับ)

      (d) trouble-making (ที่สร้างหรือก่อปัญหา)

30. supernumerary (ซู-เพอะ-นู้-เมอะ-แร-รี่) (a) – ที่เป็นส่วนเกิน, เกิน, มากเกิน, มีจำนวนเกิน, ที่สำรองไว้เป็นพิเศษ, ซึ่งมีไว้เพื่อเวลาจำเป็น

      (a) beyond belief (เหลือเชื่อ)

      (b) additional (ส่วนเพิ่มเติม, ส่วนเกิน, ส่วนที่เพิ่มเข้ามา)

      (c) countless (มากมาย, เหลือคณานับ)

      (d) petty officer (เจ้าหน้าที่ตำแหน่งเล็กๆที่ไม่มีความสำคัญอะไร)

หมวดข้อสอบ Scholarship (ชิงทุน) (ตอนที่ 6)

Choose the word closest in meaning to the underlined word in each sentence. (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่   ละประโยค)

1. asteroid (แอส-เทอ-รอยด์) (a) – คล้ายดาว

    (a) canine tooth (ฟันสุนัข)

    (b) flowerlike (คล้ายดอกไม้)

    (c) star-shaped (มีรูปร่างเป็นดาว)

    (d) homogeneous (มีเนื้อเดียวกัน, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เหมือนกัน)

2. attenuate (อะ-เท้น-นู-เอท) (v) – ทำให้เจือจาง, ทำให้เบาบาง, ทำให้น้อยลง

    (a) listen carefully (ฟังอย่างตั้งใจ)

    (b) make thin (ทำให้เบาบางหรือเจือจาง)

    (c) achieve (ทำได้สำเร็จ)

    (d) imply (แสดงเป็นนัย, บอกเป็นนัย, มีความหมายว่า)
3. attrition (อะ-ทริช-ชั่น) (n) – การเสียดสี, การสึกกร่อน, การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี, การลดลงของขนาดหรือจำนวน

    (a) wearing down (การสึก, การสึกกร่อน, การเสื่อมชำรุด, การทำให้เหนื่อย)

    (b) charm (เสน่ห์, ความจับใจ, ความดึงดูดใจคน, ความยั่วยวน, เครื่องราง,คาถาอาคม, เวทมนตร์)

    (c) brashness (ความสะเพร่า, ความหุนหันพลันแล่น, การไม่ไตร่ตรอง, ความทะลึ่ง, ความก๋ากั่น)

    (d) severance (การตัดขาด, การแยกออก, การตัดสัมพันธไมตรี, การแบ่งออกเป็นส่วนๆ, การถูกแยกออกจากกัน, การแตกแยก)

4. bastion (แบส-ชั่น) (n) – ปราการ, หอ, หอรบ, ป้อมแหลม

    (a) column (เสา, เสากลม, เสาหิน, เสาปูน, สิ่งที่เป็นลำ, แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง, คอลัมน์หนังสือพิมพ์)

    (b) stitching (การเย็บปัก, การปักเข็ม, การเย็บตะเข็บ, การเย็บติด, การเย็บเล่ม)

    (c) part of  a fortification (ส่วนของสิ่งก่อสร้างที่ใช้ป้องกันข้าศึก เช่นกำแพงเมือง, ป้อมปราการ, สนามเพลาะ, มูลดิน)

    (d) insurrection (การกบฎ, การต่อต้านรัฐบาลอย่างเปิดเผย, การจลาจล)

5. buffet (บัฟ-ฟิท) (n - v) – การทุบ, การตี, การต่อย, การกระทบอย่างแรง, ทุบ, ตี, ต่อย, กระทบอยู่เรื่อย)

    (a) cold meat (เนื้อเย็น)

    (b) clown (ตัวตลก)

    (c) blow (การตี, การกระแทก, การเป่าลม, ลมแรง, พายุ)

    (d) noise deadener (สิ่งที่ทำให้เสียงไม่สามารถลอดเข้ามาหรือออกไปได้)

6. bumptious (บั๊ม-เชิส) (a) – หยิ่งโอหัง, ทะลึ่ง

    (a) ill-tempered (อารมณ์ร้าย, ขี้โมโห)

    (b) colliding (ปะทะกันโครม, ชนกันโครม, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย)

    (c) brashly self-assertive (อวดดี-เสือก-ทำตามอำเภอใจในแบบไม่ไตร่ตรองหรือ หุนหันพลันแล่น)

    (d) illiterate (ไม่รู้หนังสือ, อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้)

7. censer (เซ้น-เซ่อะ) (n) – กระถางสำหรับปักธูป, ภาชนะเผาเครื่องกำยาน

    (a) pendulum (ลูกตุ้มนาฬิกา)

    (b) container for burning incense (ภาชนะสำหรับปักธูป)

    (c) balance (ตาชั่ง, ความสมดุล, อาการทรงตัว, งบดุล, ยอดเงินเหลือ, จำนวนที่เหลือ)

    (d) guardian of public morals (ผู้พิทักษ์ขวัญของประชาชน)

8. choler (ค้อล-เล่อะ) (n) – ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ลักษณะที่โกรธง่าย

    (a) hunger (ความหิว)

    (b) typhus (โรคไข้รากสาดใหญ่)

    (c) sadness (ความโศกเศร้า)

    (d) anger (ความโกรธ, ความโมโห)

9. concordat (คอน-ค้อร์-แดท) (n) – สัญญา, ข้อตกลงเป็นทางการ

    (a) agreement (สัญญา, ข้อตกลง)

    (b) document (เอกสาร)

    (c) endorsement (การรับรอง, การอนุมัติ, การเซ็นชื่อสลักหลังตั๋วเงิน)

    (d) liaison (ลี-เอ๊-ซาน หรือ เซิน) (การติดต่อ, การติดต่อประสานงาน, ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวระหว่างหญิงกับชาย)

10. conglomeration (คัน-กลอม-เมอ-เร้-ชั่น) (n) – กลุ่ม, ก้อน, การรวมกันเป็นกลุ่ม, การจับกันเป็นก้อน, ภาวะที่รวมกัน

     (a)   folly (ฟ้อล-ลี่) (ความโง่, ความเขลา, การกระทำที่โง่ๆ, เรื่องที่สิ้นเปลืองมากแต่ไร้ประโยชน์)

      (b) cluster (กลุ่ม, ก้อน, พวง, ช่อ, ฝูง, พวก)

      (c) brilliant thought (ความคิดที่ฉลาด)

      (d) introspect (การพิจารณาตนเอง, การมองเข้าไปในตนเอง)

11. construe (v) – แปล, อธิบาย, ชี้แจง, ตีความ, วิเคราะห์)

      (a) confuse (ทำให้สับสน-งงงวย-วุ่นวาย)

      (b) unite (รวมเป็นหนึ่งเดียว)

      (c) scatter {กระจัดกระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย (ฝูงชน)}

      (d) interpret (อธิบาย, แปลความ, ทำหน้าที่เป็นล่าม)

12. contingent (คัน-ทิ้น-เจิ้นท) (a) – ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้, ซึ่งไม่คาดหมายมาก่อน ,ไม่แน่นอน, บังเอิญ, ซึ่งใช้ในยามฉุกเฉิน

      (a) contractual (ที่เกี่ยวกับสัญญา, ตามสัญญา)

      (b) conditional (มีเงื่อนไขหรือข้อแม้, เป็นเงื่อนไขหรือข้อแม้, ขึ้นอยู่กับ ,แล้วแต่)

      (c) expeditionary (เกี่ยวกับการเดินทาง, เกี่ยวกับคณะผู้เดินทาง)

      (d) universal (สากล)

13. corollary (ค้อ-รอล-ละ-รี่) (n) – ผลที่ตามมา, บทพิสูจน์, บทเทียบ

      (a) consequence (ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา)

      (b) artery of the heart (เส้นเลือดหัวใจ)

      (c) enclosure for cattle (คอกสำหรับวัวควาย)

      (d) part of a flower (ส่วนหนึ่งของดอกไม้) {corolla (คอ-ร้อล-ล่ะ) – กลีบในดอกไม้}

14. cubicle (n) – ห้องนอนเล็กๆ (โดยเฉพาะของหอพักนักเรียน), ห้องเล็กๆ, กุฏิ

       (a) geometric figure (รูปทรงเรขาคณิต)

       (b) small bedroom (ห้องนอนขนาดเล็ก)

       (c) measure of length (การวัดความยาว)

       (d) sailing craft (เรือสำหรับแล่นใบ)

15. curmudgeon (เคอร์-มั๊จ-เจิ้น) (n) – คนอารมณ์ร้าย

      (a) churlish fellow (คนอารมณ์ร้าย, คนหยาบคาย, คน ขี้เหนียว, คนเอาใจยาก, คนจัดการยาก, คนคล้ายคนบ้านนอก-ชาวไร่ชาวนา)

      (b) buffoon (ตัวตลก)

      (c) high anger (ความโกรธอย่างมาก)

      (d) tropical fish (ปลาในเขตศูนย์สูตร)

16. debauch (ดิ-บ๊อช) (v) – ทำชั่ว, ทำลายความบริสุทธิ์, ทำให้เสื่อมทราม, ล่อลวงไปกระทำชำเรา, เสเพล, ปล่อยเนื้อปล่อยตัว, มั่วโลกีย์, มึนเมา, การเสเพล, การมั่วโลกีย์

       (a)   corrupt (ทำให้เสื่อม, ทำให้ทุจริต, ทำให้กัดกร่อน, ทำให้เน่าเปื่อย, เน่าเปื่อย, เสื่อม)

      (b) open a bottle (เปิดขวด)

      (c) branch off (แตกกิ่งก้านสาขา)

      (d) cheapen (ทำให้ราคาถูกลง)

17. debilitate (ดิ-บิ๊ล-ลิ-เทท) (v) – ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้ทรุดโทรม)

      (a) attack (จู่โจม, โจมตี)

      (b) weaken (ทำให้อ่อนแอ, ทำให้อ่อนกำลัง, กลายเป็นอ่อนแอ)

      (c) become accustomed (คุ้นเคย, เคยชิน)

      (d) overwhelm (ครอบงำ, ปกคลุม, มีชัยท่วมท้น, คว่ำ, ล้มล้าง, ทำลาย)

18. decadent (เด๊ค-คะ-เดิ้นท) (a) – เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย

      (a) aristocratic (เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยคนกลุ่มหนึ่ง, ซึ่งปกครองโดยพวกขุนนาง)

      (b)   subtle (บาง, ละเอียด, บอบบาง, เข้าใจยาก, ลึกลับ, ลี้ลับ, เฉียบแหลม, ฉลาด, ชำนาญ, มีเล่ห์เหลี่ยม)

      (c) occurring every ten years (เกิดขึ้นทุกๆ ๑๐ ปี)

      (d) deteriorating (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย)

19. demise (n) – การตาย, การสิ้นสุด, การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท, การสืบตำแหน่ง, การสืบราชสมบัติ)

      (a) false statement (การกล่าวเท็จ)

       (b) death (ความตาย, การดับ, การสูญสิ้น, การหมดความรู้สึก, ความเงียบสงัด,ฆาตกรรม, สาเหตุการตาย)

       (c)    potpourri (โพ้-พู-รี หรือ พอท-พั้ว-รี) (ของผสม, จับฉ่าย, ของอะไรที่ผสมกันจนมั่วไปหมด, ดนตรีหรือท่วงทำนองผสมผเส)

      (d) introvert (คนที่ชอบเก็บตัว, คนที่ไม่สุงสิงกับคนอื่น, คนที่คิดแต่เรื่องของตนเอง)

20. depredation (เดพ-พริ-เด๊-ชั่น) (n) – การปล้น, การปล้นสะดม, การโจรกรรมความเสียหาย)

      (a) disapproval (การไม่เห็นด้วย, การไม่อนุมัติ, การไม่ยินยอม)

      (b) decrease in value (การลดค่าลง)

       (c) plundering (การปล้น, การปล้นสะดม, การขโมย, การยักยอก)

      (d) indolence (ความเกียจคร้าน)

21. effigy (เอฟ-ฟิ-จี้) (n) – หุ่นหรือรูปจำลองเพื่อล้อเลียน เสียดสีหรือประณามบุคคล

      (a)   image (รูปปั้น, รูปจำลอง, รูปภาพ, รูปถ่าย, ภาพ, ภาพบนจอ, ภาพบนกระจก, ภาพในใจ)

      (b) fireplace (เตาผิง)

      (c) scaffold (นั่งร้านก่อสร้าง, ตะแลงแกง, ยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ)

      (d) attachment (การติด, การผูกติด, สิ่งยึดติด, สิ่งที่ผูกพัน, ความรู้สึกผูกพัน, อุปกรณ์ติดตั้ง)

22. figment (ฟิ้ก-เมิ่นท) (n) – สิ่งที่กุขึ้น, สิ่งที่เสกสรรขึ้น, เรื่องจินตนาการ

      (a) small part (ส่วนเล็กๆ)

      (b) pure invention (การประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นล้วนๆ)

      (c) art of the novelist (ศิลปะของนักแต่งนิยาย)

      (d) worthlessness (ความไร้ค่า, ความไม่มีค่า)

23. foible (ฟ้อย-เบิ้ล) (n) – จุดอ่อน, ข้อบกพร่องเล็กน้อยๆ

      (a) animal story (เรื่องเกี่ยวกับสัตว์)

      (b) decoration (การตกแต่งประดับประดา)

      (c) frailty (ความเปราะ, ความบอบบาง, การชำรุดง่าย, การมีจิตใจอ่อนแอ)

      (d) deceptive scheme (แผนการหรือเพทุบายหลอกลวง)

24. foment (โฟ-เม่นท) (v) – ปลุกระดม, กระตุ้น, ส่งเสริม, ชโลมด้วยน้ำอุ่น, ทายา)

      (a) cherish (ทะนุถนอม, รัก, ยึดมั่น, สงวนไว้ด้วยความรัก)

       (b) instigate (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น, ส่งเสริม)

      (c) extol (สรรเสริญ, ยกย่อง)

      (d) collaborate (ร่วมมือ)

25. foray (ฟ้อ-เร่) (n) – การโจมตีอย่างรวดเร็ว, การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม)

      (a) food for cattle (อาหารสำหรับวัวควาย)

      (b) hullabaloo (เสียงอึกทึก, เสียงเอะอะโวยวาย)

      (c) hallucination (ฮะ-ลู-ซิ-เน้-ชั่น) (ความเพ้อคลั่ง, ความเพ้อฝัน, อาการประสาทหลอน, ภาพลวงตา)

      (d) raid (การจู่โจม, การโจมตี, การโจมตีอย่างฉับพลัน, การปล้น, การเข้าตรวจค้น)

26. furbelow (เฟ้อร์-บิ-โล) (n) – จีบที่ขอบกระโปรงหรือเพตติโค้ต, รอยจีบ, ขอบริม

      (a) decorative trimming (การตัดหรือเล็มเพื่อประดับประดา)

      (b) small stove (เตาขนาดเล็ก)

     (c) furnace (เตาเผา)

     (d) harbinger (สิ่งที่ล่วงหน้ามาก่อน, สิ่งที่บอกลางหรือเหตุล่วงหน้า, ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า)

27. gainsay (เกน-เซ) (v) – ปฏิเสธ, พูดคัดค้าน, คัดค้าน, ต่อต้าน

      (a) assure (ให้ความมั่นใจ, ให้หลักประกัน)

      (b) sing (ร้องเพลง)

      (c) deny (ปฏิเสธ)

      (d) enunciate (พูดออกมาอย่างชัดเจน, อ่านออกเสียง, ออกเสียง, ประกาศ, แถลง, สาธยาย)

28. garrulity (กะ-รู้-ลิ-ที่) (n) – การพูดมาก, การพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง

      (a) untamable nature (ลักษณะหรือนิสัยที่ไม่อาจทำให้เชื่องได้)

      (b) simple-mindedness (ความใจซื่อ, ความไร้เดียงสา, ความไม่เฉียบแหลม, ความด้อยปัญญา)

      (b) iniquitousness (อิ-นิค-ควิ-เทิส-เนส) (ความไม่ยุติธรรม, ความไม่ซื่อตรง, ความไร้ศีลธรรม, ความชั่วช้า)

      (d) talkativeness (การพูดมาก, การขี้คุย, การช่างคุย, การชอบเจรจา)

29. hybrid (ไฮ้-บริด) (a) – เป็นพันธุ์ผสม, เป็นคำผสม

      (a) of mixed origin (ที่มีจุดกำเนิดแบบผสมกัน)

      (b) spirited (สพิ-ริ-ทิด) (องอาจ, กล้าหาญ, มุ่งมั่น, มีชีวิตชีวา, กระฉับกระเฉง)

      (c) well-mannered (มีกิริยามารยาทดี)

      (d) sophomoric {(ความคิด) ตื้น ,ไม่มีวุฒิภาวะ}

30. imponderable (อิม-พ้อน-เดอะ-ระ-เบิ้ล) (a) – ไม่สามารถประเมินค่าได้, ไม่สามารถประมาณการได้, วัดไม่ได้)

      (a) very small (เล็กมาก)

      (b) unthinkable (คิดไม่ถึง, นึกไม่ถึง, นอกประเด็น, ไม่พิจารณา)

      (c) incapable of being weighed (ไม่สามารถที่จะวัดหรือชั่งน้ำหนักได้)

      (d) of tremendous importance (ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง)

หมวดข้อสอบ Scholarship (ชิงทุน) (ตอนที่ 5)

Select the word or phrase that has most nearly the same meaning as the given word. (จงเลือกคำหรือวลีซึ่งมีความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ให้มา)

1.     pariah (แพ-เรีย หรือ พาร์-เรีย) (n) – คนนอกคอก, จัณฑาล, ผู้ที่สังคมรังเกียจ, คนชั้นต่ำ, คนเลว

    (a)  prophet (ผู้ทำนาย, ผู้พยากรณ์, ผู้ที่พระเจ้าดลใจให้มาสอนมนุษย์, ผู้เผยแพร่, ผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า)

    (b) skin disease (โรคผิวหนัง)

    (c) tribal head (หัวหน้าชนเผ่า)

    (d) outcast (บุคคลที่ถูกขับออก, ผู้ถูกทอดทิ้ง, ผู้ถูกสังคมทอดทิ้ง, คนจรจัด, ผู้ถูกเนรเทศ, ผู้พเนจรที่ไม่มีบ้านอยู่)

2. accruing (อะ-ครู้-อิ้ง) (a) – ซึ่งเพิ่มขึ้น, ซึ่งบังเกิดมากขึ้น

    (a) belonging jointly (เป็นของร่วมกัน)

    (b) accumulating (ที่สะสม, ที่เพิ่มพูน, ที่รวมเป็นกอง)

    (c) deductible (หักลบได้, หักภาษีได้, ซึ่งหักกลบลบหนี้ได้, ซึ่งอนุมานได้)

    (d) accomplished (ซึ่งทำได้สำเร็จ)

3. parsimonious (พาร์-ซิ-โม้-เนียส) (a) – ประหยัดมากเกินไป, ขี้เหนียว, ตระหนี่, ใจแคบ

    (a) stingy (ขี้เหนียว, ตระหนี่, ใจแคบ, ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ)

    (b) hypocritical (ฮิพ-โพ-คริท-ทิ-เคิล) (เสแสร้ง, แสร้งทำ, หลอกลวง)

    (c) stiff (แข็ง, แข็งทื่อ, ตรง, ฝืด, ไม่แคล่วคล่อง, รั้น, เก้งก้าง, แข็งแรง, รุนแรง, เข้มงวด, ยาก, ลำบาก, เหนียว, เหนียวหนืด)

    (d) poverty-stricken (ยากจน)

4. admonitory (แอด-ม้อน-นิ-โท-รี่) (a) – ซึ่งตักเตือน {มาจากคำกริยา admonish (แอด-ม้อน-นิช) – ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม ส่วนคำนาม คือ admonition (แอด-มอน-นิช-ชั่น) – การตักเตือน}

    (a) violent (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ทำลาย, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

    (b) stern (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด, รุนแรง, ไม่ผ่อนผัน, บูดบึ้ง, พิถีพิถัน)

    (c) warning (ซึ่งเป็นการเตือน)

    (d) conciliatory (เป็นการไกล่เกลี่ย, ซึ่งประนีประนอม)

5. pragmatic (แพร็ก-แม้ท-ทิค) (a) – ปฏิบัติได้จริง, ได้ผล, เน้นการปฏิบัติหรือการประยุกต์ใช้, เกี่ยวกับความเป็นจริง

    (a) perplexing (น่างงงวย, น่าฉงน)

    (b) ideal (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม)

    (c) practical (ปฏิบัติได้จริง, ได้ผล, เน้นในทางปฏิบัติ, เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการกระทำ)

    (d) experienced (มีประสบการณ์, ชำนาญ)

6. allay (อะ-เล่) (v) – ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง

    (a) hold off (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา, ต่อสู้โดยใช้กำลัง, ต้านเอาไว้โดยการสู้รบ)

    (b) set at rest (ทำให้สงบ)

    (c) confirm (ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น)

    (d) destroy (ทำลาย)

7. profligacy (พรอฟ-ลิ-เก๊-ซี่) (n) – ความเสเพล-หลงระเริง, ความสุรุ่ยสุร่าย-ฟุ่มเฟือย, ความไร้ศีลธรรมจรรยาเป็นอย่างยิ่ง

    (a) forward motion (การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า)

    (b) wickedness (ความชั่วช้าเลวทราม, ความโหดร้าย, ความร้ายกาจ, ความมีเจตนาร้าย, ความน่ารังเกียจ)

    (c) productivity (ความสามารถในการผลิต, ความอุดมสมบูรณ์, การทำให้เกิดผล, การให้ผลดีมาก)

    (d) ability to foretell the future (ความสามารถในการทำนายอนาคต)

8. adulation (แอ๊ด-ดิว-เล-ชั่น) (n) – การประจบ, การสอพลอ

    (a) wild shouting (การร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่ง)

    (b) public celebration (การฉลองของประชาชน)

    (c) flattering praise (การยกย่องสรรเสริญแบบประจบสอพลอ)

    (d) speech making (การกล่าวสุนทรพจน์)

9. prophylactic (โพร-ฟิ-แลค-ทิค) (a) – ซึ่งป้องกัน, ซึ่งป้องกันโรค

    (a) curative (ซึ่งเยียวยารักษา)

    (b) toxic (เป็นพิษ, มีพิษ)

    (c) preventive (ซึ่งป้องกัน, เกี่ยวกับการป้องกันโรค)

    (d) sterile (ปราศจากเชื้อ, เป็นหมัน, ไม่มีลูก, ไม่ออกผล, ไม่มีผล, ไร้ปุ๋ย, ไร้ประโยชน์)

10. assimilable (อะ-ซิ้ม-มิ-เล-เบิ้ล) (a) – ย่อยและดูดซึมได้, เอาอย่างได้, สามารถกลมกลืนเข้ากันได้

      (a) likable (น่ารัก, น่าชื่นชอบ)

      (b) understood (เป็นที่เข้าใจ)

      (c) absorbed (ซึ่งดูดซับ-ซึมซับ, ที่รับเอามา, ที่หมกมุ่น, ที่ตั้งอกตั้งใจ)

      (d) disposed of  (ซึ่งถูกกำจัดออกไป)

11. proselyte (พรอส-ซี-ไลท) (n) – ผู้เปลี่ยนศาสนา-ลัทธิ-ความเลื่อมใส

      (a) falsifier (ผู้ทำปลอม, ผู้ปลอมแปลง, ผู้กล่าวคำเท็จ, ผู้ใช้ผิด, ผู้ทำผิด)

      (b) converter (= convert) (ผู้เปลี่ยนศาสนา, เตาหลอมเหล็ก, เ ครื่องแปลงไฟ)

      (c) essayist (ผู้เขียนเรียงความ)

      (d) distinguished person (บุคคลมีชื่อเสียง)

12. bootless (บู๊ท-ลิส) (a) – ไร้ประโยชน์

      (a) barefoot (เท้าเปล่า)

      (b) unavailing (อัน-อะ-เว้-ลิ่ง) (ไร้ประโยชน์, ไม่ได้ผล, ไม่มี, ไม่มีให้)

      (c) unceasing (ไม่หยุด)

      (d) frustrating (น่าผิดหวัง, น่าพ่ายแพ้, น่าคับข้องใจ, น่าท้อแท้ใจ)

13. quizzical (ควิซ-ซิ-เคิ่ล) (a) – แปลก, ประหลาด, น่าสงสัย, เป็นปัญหา, น่าขัน, น่าหัวเราะ

      (a) puzzling (ทำให้ฉงนสนเท่ห์, ทำให้งงงวย, ทำให้ยุ่ง)

      (b) queer (เควียร์) (แปลก, ประหลาด, พิกล, พิลึก, ชอบกล, น่าสงสัย, จิตไม่ปกติ, คลื่นเหียน, วิงเวียน)

      (c) ill-tempered (อารมณ์ร้าย, ขี้โมโห)

      (d) antiquated (ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา)

14. burnishing (เบ๊อ-นิช-ชิ่ง) (n) – การขัดเงา, การขัดให้วาว, การทำให้แวววาว

      (a) polishing (พ้อล-ลิช-ชิ่ง) (การขัด, การขัดเงา, การขัดมัน, การทำให้เป็นเงาวาว, การขัดถู, การทำให้งดงาม)

      (b) cleaning (การทำความสะอาด)

      (c) brushing (การแปรงฟัน, การแปรงผม, การแปรงขน, การสัมผัสเบา)

      (d) burning (การเผาไหม้, การติดไฟ, การลุกไหม้, การโกรธจัด, การสันดาป, การตากแดด, การเผา, การทำให้ไหม้, การลวก, การทำให้บาดเจ็บด้วยไฟ, การทำให้ปวดแสบ)

15. recluse (ริ-คลูส) (n) – ผู้อยู่อย่างสันโดษ, ผู้ปลีกตัวจากสังคม, ผู้อยู่โดดเดี่ยว

      (a) miser (คนขี้เหนียว)

      (b) aged person (คนชรา)

      (c) woman-hater (คนเกลียดผู้หญิง)

      (d) hermit (ฤษี, บุคคลที่เก็บตัว, ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก)

16. cadaverous (คะ-แด๊ป-เวอ-รัส) (a) – คล้ายซากศพ, เกี่ยวกับซากศพ, ซีดขาวน่ากลัว

      (a) wrinkled (มีรอยเหี่ยวย่น, มีรอยยับ, เป็นร่อง)

      (b) haggard (ซูบ, ซูบซีด, ซูบผอม, แห้งเหี่ยว, มีหน้าตาดุร้าย, ไม่เชื่อง)

      (c) sensitive (ไวต่อสิ่งกระตุ้น, รู้สึกไว, ประสาทไว, รับอิทธิพลภายนอกได้ง่าย, ไวต่อแสง)

      (d) somber (โศกเศร้า, มืด, สลัว, มืดมน, มัวซัว, น่ากลัว)

17. recrimination (ริ-คริม-มิ-เน้-ชั่น) (n) – การฟ้องแย้ง,  การกล่าวหาแย้ง, การด่ากลับ

      (a) double jeopardy (อันตราย ๒ เท่าหรือ ๒ ชั้น)

      (b) flattery (การประจบสอพลอ)

      (c) needless repetition (การทำซ้ำหรือกล่าวซ้ำที่ไม่จำเป็น)

      (d) counter-accusation (การกล่าวหาแย้ง, การกล่าวหาโต้ตอบ)

18. cajole (คะ-โจล) (v) – ล่อลวง, หลอกลวง, ล่อใจ

      (a) coerce (บังคับ, บีบบังคับ, ขู่เข็ญ)

      (b) equivocate (พูดอ้อมค้อม, พูดสองนัย, พูดกำกวม, พูดหลบหลีก)

      (c) mutilate (ตัดแขน-ขาหรือส่วนสำคัญของร่างกายออก, ทำให้เสียโฉม, ทำให้พิการ, ทำอันตราย)

      (d) coax (หลอก, ลวง, เกลี้ยกล่อม, คะยั้นคะยอ)

19. reproof (ริ-พรูฟ) (n) – การตำหนิ, การติเตียน, การกล่าวหา, การประณาม, การดุด่า

      (a) demonstration (การสาธิต, การแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง, การเดินขบวน)

      (b) censure (เซ้น-เชอะ) (การตำหนิ-ติเตียน, การด่าว่า, การประณามอย่างรุนแรง)

      (c) check (การตรวจสอบ)

      (d) strengthening (การทำให้แข็งแรงหรือมั่นคงขึ้น, การเพิ่มประสิทธิภาพ, การเพิ่มพลัง)

20. canons (แค้น-เนิ่นซ) (n) – วินัยศาสนา, ศีล, วินัยของศาสนาคริสต์, มาตรการ, หลักการ, คัมภีร์

      (a) laws (หลักความประพฤติ, กฎ, กฎข้อบังคับ, กฎหมาย)

      (b) details (รายละเอียด)

      (c) essentials (สิ่งจำเป็น, สิ่งที่จะขาดเสียมิได้)

      (d) defiance (การท้าทาย, การต่อต้าน, การดูหมิ่น)

21. sanguinary (แซ้ง-กวิ-แน-รี่) (a) – เต็มไปด้วยเลือด, นองเลือด, หลั่งเลือด, กระหายเลือด, เปื้อนเลือด, โหดเหี้ยม, ดุร้าย, ชอบสังหาร

      (a) hopeful (มีความหวัง)

      (b) unlimited (ไม่จำกัด)

      (c) unnecessary (ไม่จำเป็น)

      (d) bloody (เปื้อนเลือด, หลั่งเลือด, กระหายเลือด, คล้ายเลือด, แดงฉาน)

22. capricious (คะ-พริซ-เชียส) (a) – เอาแน่ไม่ได้, ไม่แน่นอน, เปลี่ยนแปลงอย่างไม่แน่นอน, ตามอารมณ์

      (a)  thoughtless (ไม่มีหัวคิด, ไม่คิดถึงคนอื่น, ไม่ระมัดระวัง, สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่เอาใจใส่, ประมาท)

      (b) whimsical {(จิตใจ) ไม่แน่นอน, ชอบกล, เพ้อฝัน, เกี่ยวกับความคิดแปลกๆ}

      (c) light-hearted (เบิกบานใจ, ร่าเริง, ไม่มีอะไรเป็นห่วง)

      (d) soundly motivated (ได้รับการกระตุ้นอย่างดี)

23. squalid (สคว้อล-ลิด) (a) – สกปรก, มอซอ, รุ่มร่าม, เสื่อมทราม, ยากแค้น, น่าสงสาร

      (a) stormy (มีลมพายุ, มีมรสุม, โกลาหล, สับสนวุ่นวาย, ดุเดือด, รุนแรง)

      (b) enclosed (ที่ถูกปิดล้อม, ที่ถูกล้อมรอบ, ที่ถูกสอดใส่หรือแนบมาด้วย)

      (c) filthy (สกปรก, โสมม, ลามก, หยาบคาย, เลว, ทุจริต, น่ารังเกียจ)

      (d) humble (ถ่อมตัว, อ่อนน้อม, นอบน้อม, ต่ำต้อย)

24. chaos (เค้-ออส) (n) – ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย, ความไม่มีระเบียบ, ความคลุมเครือ

      (a) complete confusion (ความสับสนวุ่นวายโดยสิ้นเชิง)

      (b) uncontrollable violence (ความรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้)

      (c) malice (ความมุ่งร้าย, ความประสงค์ร้าย, การผูกพยาบาท)

      (d) exasperation (ความโกรธเคืองอย่างมาก, การทำให้โกรธเคืองมาก, การเพิ่มความรุนแรง)

25. truncate (ทรั้ง-เคท) (v) – ตัดให้สั้น, ตัด, เล็ม, ตัดยอด

      (a) end swiftly (จบลงอย่างรวดเร็ว)

      (b) cut off (ตัดออก, ตัดให้สั้น, ตัดบท, ตัดความสัมพันธ์, ยุติการกระทำ)

      (c) act cruelly (กระทำอย่างทารุณโหดร้าย)

      (d) cancel (ยกเลิก)

26. urbane (เออ-เบ้น) (a) – มีลักษณะของชาวเมือง, สุภาพ, มีมารยาท, เป็นผู้ดี, เก๋

      (a) surly (บูดบึ้ง, บึ้งตึง, ไม่เป็นมิตร, ไร้มารยาท, หยาบคาย, มืดมน, มืดมัว)
      (b) congested (แออัด, ยัดเยียด, แน่น, เบียดเสียดเยียดยัด)

      (c) shrewd (ชรูด) (เฉลียวฉลาด, เฉียบแหลม, หลักแหลม)

      (d) polished (เรียบร้อย, งดงาม, สุภาพเพราะได้รับการอบรม-ขัดเกลาแล้ว,ไม่มีมลทิน, ขัดเกลี้ยง, เป็นเงาวาว)

27. adjunct (แอ๊ด-จังค) (n) – สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, ผู้ช่วย

      (a) adaptation (การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, ภาวะที่เหมาะสม)

      (b) addition (สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, การเพิ่ม, การบวก)

      (c) decree (คำสั่ง, คำบัญชา, คำพิพากษา, พระราชกฤษฎีกา, ประกาศิตของสวรรค์)

      (d) solemn oath (การสาบานอย่างขึงขัง-เอาจริงเอาจัง)

28. aphorism (แอฟ-โฟร-ริส-ซึม) (n) – คติพจน์, คำพังเพย

      (a) wise saying (คำพูด-คำกล่าวที่ฉลาด, คำพูดสอนใจ, คติพจน์, สุภาษิต)

      (b) digression (การวกวนนอกเรื่อง-นอกประเด็น, การพูดหรือเขียนนอกประเด็น)

      (c) casual remark (คำพูดไม่เป็นทางการ, คำพูดตามอารมณ์)

      (d) repetition (การทำซ้ำ, การพูดซ้ำ)

29. arbiter (อ๊าร์-บิ-เท่อะ) (n) – ผู้ตัดสิน, ตุลาการ, คนชี้ขาด, ผู้กำชะตาชีวิต, อนุญาโตตุลาการ

      (a) leader of a team (หัวหน้าทีม)

      (b) party to a dispute (ฝ่ายหรือคู่ความในความขัดแย้ง)

      (c) judge (ผู้พิพากษา, ตุลาการ, ผู้ตัดสินในการแข่งขัน, ผู้วินิจฉัย, ผู้ตัดสินชี้ขาด)

      (d) shop worker (คนงานในร้าน)

30. asperity (อัส-เพ้อ-ริ-ที่) (n) – {ความรุนแรง (อากาศ), ความหยาบ, ความไม่ละมุนละม่อม}

      (a)  harshness {ความรุนแรง, ความหยาบ (ของพื้นผิวหรือการทำงาน), ความสาก, ความห้าว, ความแสบ (แก้วหู), ความไม่น่าดู}

      (b) slander (การกล่าวร้าย, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

      (c) sour taste (รสชาติเปรี้ยว)

      (d) lost hope (ความหวังที่สูญสิ้น)

หมวดข้อสอบ Scholarship (ชิงทุน) (ตอนที่ 4)

Select the word or phrase that has most nearly the same meaning as the given word. (จงเลือกคำหรือวลีซึ่งมีความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ให้มา)

1.  amulet (แอ๊ม-มิว-เลท) (n) – เครื่องรางของขลัง

     (a)  turban (หมวกหรือผ้าโพกหัวของแขก – ฮินดู)

     (b)  small village (หมู่บ้านเล็กๆ)

     (c)   charm (เครื่องราง, เวทมนตร์คาถา, เสน่ห์, ความจับใจ, ความดึงดูดใจ, ความยั่วยวน)

    (d) large bottle (ขวดขนาดใหญ่)

2. vernacular (เวอร์-แนค-คิว-ล่าร์) (n) – ภาษาพื้นเมือง, ภาษาท้องถิ่น,ภาษาที่ใช้กันประจำวัน, การพูดภาษาพื้นเมือง

    (a) local custom (ประเพณีท้องถิ่น)

    (b) native speech (ภาษาพื้นเมือง, การพูดภาษาพื้นเมือง)

    (c) slang (ภาษาสแลง, ภาษาตลาด, ภาษาที่ใช้เฉพาะในคนหมู่หนึ่งหรืออาชีพหนึ่ง, คำตลาด)

    (d) uneducated group (กลุ่มคนที่ไม่มีการศึกษา)

3. vituperation (ไว-ทู-เพอะ-เร้-ชั่น) (n) – การด่าว่า, การใช้คำผรุสวาท, การประณาม, การกล่าวร้าย

    (a) bombast (คำพูดโว, คำพูดแบบคุยเขื่อง, คนโวหรือคุยเขื่อง)

    (b) poisonous liquid (ของเหลวที่มีพิษ)

    (c) wordy abuse  (การประทุษร้ายทางวาจา, การด่าว่า)

    (d) violent action (การกระทำที่รุนแรง)

4.  arroyo (อะ-ร้อย-โย่) (n) – ทางน้ำสายเล็กๆ, ลำน้ำที่แห้งขอด

     (a) cliff (หน้าผา)

     (b) plain (ที่ราบ, บริเวณที่ราบ, ทุ่งกว้าง)

     (c) ranch (แร้นช) (ฟาร์มปศุสัตว์, ทุ่งเลี้ยงปศุสัตว์)

     (d) gully (ห้วย, ทางน้ำไหล)

5. protrude (โพร-ทรู้ด) (v) – ยื่นออก, โผล่ออก, ถลน

    (a) insult (ดูถูก, ดูหมิ่นดูแคลน, เหยียดหยาม)

    (b) stick out (ยื่นออกมา, โผล่ออกมา)

    (c) act discourteously (กระทำหรือประพฤติอย่างไม่สุภาพ)

    (d) emigrate (อพยพออกนอกประเทศหรือพื้นที่)

5. bellicose (เบ๊ล-ลิ-โคส) (a) – ชอบต่อสู้, ชอบทะเลาะ

    (a) graceful (สง่างาม, สวยงาม, งดงาม, นิ่มนวล, สุภาพ, มีมารยาท, กรุณา)

    (b) pugnacious (ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบชกต่อย, ชอบต่อยตี, ชอบต่อสู้)

    (c) threatening (มีอันตราย, เป็นภัยคุกคาม)

    (d) horrifying (น่าหวาดกลัว, น่าหวาดผวา, น่าขนพองสยองเกล้า)

6. carrion (แค้-ริ-เอิ้น) (n) – เนื้อตายและเน่า, ซากสัตว์

    (a) large bell (ระฆังใบใหญ่)

    (b) wild animal (สัตว์ป่า)

    (c) decaying flesh (เนื้อเน่า – อาจหมายถึงของคนและสัตว์)

    (d) mechanical belt (สายพานเครื่องจักร)

7. comely (คั้ม-ลี่) (a) – สวยงาม, สะดุดตา, เหมาะสม

    (a) plain (ไม่สวย, จืด, ธรรมดา, เรียบ, ไม่มีการปรุงแต่ง, ไม่รวย, ง่ายๆ, กระจ่าง, ชัดแจ้ง)

    (b) tall (สูง)

    (c) long-haired (มีผมยาว, ไว้ผมยาว)

    (d) handsome (หล่อ, มีสัดส่วนดี, ใจดี, สุภาพเรียบร้อย, มาก, ชำนาญ, แคล่วคล่อง)

8. contiguous (คัน-ทิก-กิว-อัส) (a) – ติดกัน, ประชิดกัน

    (a) infectious (ที่ทำให้ติดเชื้อ-ติดโรค, ที่ติดผู้อื่น, ที่มีผลต่อผู้อื่น)

    (b) adjacent (ใกล้, ชิด, ติดต่อกัน, ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน)

    (c) accidental (บังเอิญ, ซึ่งเป็นอุบัติเหตุ)

    (d) simultaneous (พร้อมกัน, ในเวลาเดียวกัน, เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน)

9. cynosure (ไซ้-โน-ชัว) (n) – สิ่งที่เป็นเครื่องชี้นำทาง, คนหรือสิ่งของที่ดึงดูดความสนใจมาก)

    (a) safe position (ตำแหน่งที่ปลอดภัย)

    (b) guiding star (ดาวชี้ทางหรือนำทาง, ดาวเหนือ)

    (c) minor office (สำนักงานย่อย)

    (d) self-reliant person (บุคคลที่พึ่งพาตนเอง)

10. deference (เดฟ-เฟอะ-เริ่นซ) (n) – การเคารพนับถือ, การเชื่อฟัง, การคล้อยตาม-ยอมตาม, การอนุโลม

      (a)  respect (ความเคารพนับถือ, ความคารวะ, ความยำเกรง, ความเอาใจใส่-ใส่ใจ, ความเกี่ยวข้อง-สัมพันธ์)

      (b) postponement (การเลื่อนเวลาออกไป)

      (c) pride (ความภูมิใจ, ความหยิ่ง, ความทะนง-ลำพองใจ, สิ่งที่น่าภูมิใจ, ฝูงสิงโต)

      (d) obligation (พันธะ, หน้าที่, ภาระหน้าที่, ข้อผูกพัน, หนี้, ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

11. denouement (เด-นู-ม้าน) (ภาษาฝรั่งเศส) (n) – ผลสุดท้าย, ตอนจบ

      (a) negation (การคัดค้าน, การปฏิเสธ, การลบล้าง)

      (b) intricacy (ลักษณะที่ยุ่งยาก, ลักษณะที่ยากแก่การเข้าใจ, ความสลับซับซ้อน, สิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน)

      (c)  condemnation (การประณาม, การตัดสินว่ามีความผิด, ภาวะที่ถูกประณาม, การประกาศว่ามีความผิด)

      (d) outcome (ผลลัพธ์, ผล, ผลสุดท้าย, ผลที่ตามมา, สิ่งที่ปรากฏขึ้นภายหลัง)

12. ebullient (อิ-บุ๊ล-เยิ่นท) (a) – กระตือรือร้นมาก, เดือดพล่าน, มีอารมณ์รุ่มร้อน

      (a) arrogant (หยิ่ง, ยโส,  จองหอง)

      (b) enthusiastic (กระตือรือร้น, มีศรัทธาแรงกล้า, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ)

      (c) luscious (หอมหวาน, หวานฉ่ำ, รสดี, กลิ่นดี, หวานมากเกินไป, กลิ่นมากเกินไป, มีเสน่ห์, ติดอกติดใจ)

      (d) gilt-edged (มีขอบหุ้มด้วยทอง, ชั้นหนึ่ง, มีคุณค่ามาก, มีคุณภาพสูง)

13. eclat (เอค-ล่า) (n) – ความโด่งดังของความสำเร็จ, ความเอิกเกริก, ความชื่นชมยินดี, เกียรติศักดิ์, ชื่อเสียง

      (a) fine pastry (ขนมปิ้งรสหวานที่ทำด้วยแป้งหมี่)

      (b) command (คำสั่ง, การบัญชาการ, การออกคำสั่ง, อำนาจสั่ง, คนในบังคับบัญชา)

      (c) brilliance (ความสำเร็จอย่างงดงาม, ความยอดเยี่ยม-ดีเยี่ยม, ความวิเศษ, ความสุกใสมาก, ความโชติช่วง, ความแวววาว, ความฉลาด-หลักแหลมมาก)

      (d) suddenness (ความฉับพลันทันใด, ความกะทันหัน, ความรวดเร็ว)

14. embryonic (เอม-บรี-อ๊อน-นิค) (a) – ระยะแรกเริ่ม, เบื้องต้น, ซึ่งยังเป็นตัวอ่อนอยู่

      (a) hereditary (เป็นกรรมพันธุ์, เป็นพันธุกรรม, ซึ่งถ่ายทอด, ซึ่งเป็นมรดกตกทอด)

      (b) developed (ที่ได้รับการพัฒนา, ที่พัฒนาแล้ว)

      (c) functioning (ซึ่งทำงาน, ซึ่งทำหน้าที่)

      (d) rudimentary (แรกเริ่ม, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, ยังไม่สมบูรณ์, เกี่ยวกับมูลฐาน-ขั้นต้น, เป็นพื้นฐาน)

15. euphemism (n) – การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สละสลวย, ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล, การใช้คำพูดเพื่อให้ผู้ฟังไม่รู้สึกขัดหู

      (a)  inoffensive expression (คำพูดที่ไม่สแลงหูหรือไม่ทำร้ายคนอื่น, คำพูดที่ไม่น่ารังเกียจ)

      (b) accurate information (ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง)

      (c) lengthy speech (คำพูดหรือสุนทรพจน์ที่ยืดยาว)

      (d) euphoria (ความรู้สึกสบาย, ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข)

16. evince (อิ-วิ้นซ) (v) – แสดงให้เห็น, แสดงออก, ทำให้เห็น, พิสูจน์เปิดเผย, ประจักษ์

      (a) provoke (ยุแหย่, กระตุ้น, ปลุกปั่น, ยั่ว, ก่อให้เกิด)

      (b) reveal (เปิดเผย, เผย, แสดง, แสดงให้เห็น, ทำให้ปรากฏ, แสดงให้เห็นความจริง)

      (c) conquer (พิชิต, เอาชนะ, มีชัย, ปราบ)

      (d) drive out (ขับไล่ไป, ผลักดันออกไป)

17. excision (เอค-ซิส-ชั่น) (n) – การตัดออก, การตัดทิ้ง, การตัดตอน, การขับไล่, การขับออกจากศาสนา

      (a) deletion (การเอาออก, การตัดออก, การลบออก)

      (b) determination (ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจ, การตกลงใจ, การกำหนดความแน่นอน, การยุติ-สิ้นสุด)

      (c) example (ตัวอย่าง)

      (d) migration (การอพยพ, การย้ายถิ่นที่อยู่, กลุ่มผู้ย้ายถิ่น, กลุ่มสัตว์ที่ย้ายถิ่น)

18. extirpate (เอคส-สเทอะ-เพท) (v) – ทำลายล้าง, ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน, เอาออกสิ้น

      (a) plant (เพาะ, ปลูก, เพาะเลี้ยง, ปักวาง)

      (b) make excuses (สร้างข้อแก้ตัว, หาข้อแก้ตัว)

      (c) eradicate (กำจัด, ทำลาย, ถอนรากเหง้า, ถอนรากถอนโคน)

      (d) clear of charges (เคลียร์ให้พ้นข้อกล่าวหา)

19. extrinsic (a) – ภายนอก, มาจากภายนอก, ไม่สำคัญ

      (a) external (ภายนอก, ข้างนอก, ด้านนอก, ผิวเผิน, นอกถิ่น, นอกประเทศ)

      (b) high-priced (มีราคาสูง)

      (c) strange (แปลก, ประหลาด, ผิดปกติ, แปลกหน้า, แปลกถิ่น, ไม่รู้จัก, ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน)

      (d) romantic (เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ)

20. furtive (เฟ้อร์-ทิฟว) (a) – ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์

      (a) baffling (น่างงงัน, น่าสับสน)

      (b) fleeing (หนี, หลบหนี, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว)

      (c) hasty (รีบเร่ง, รีบด่วน, ใจเร็ว, คร่าวๆ, ลวกๆ)

      (d) stealthy (ลึกลับ, แอบทำ, แอบๆซ่อนๆ)

21. gastronomy (แกส-ทร้อน-โน-มี่) (n) – ศิลปะหรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการกินดี, วิธีการกิน, วิธีการทำอาหาร, ธรรมเนียมการกิน

      (a) stomach distress (ความเจ็บปวดหรือทรมานที่ท้องหรือกระเพาะอาหาร)

      (b) fortunetelling (การทำนายโชคชะตา, การดูหมอ)

      (c) art of good eating (ศิลปะของการกินดี)

      (d) study of minerals (การศึกษาแร่ธาตุต่างๆ)

22. grisly (กริ๊ซ-ลี่) (a) – น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าสยดสยอง

      (a) tough (เหนียว, ทนทาน, ไม่เปราะ, บึกบึน, ยาก, ร้าย, ใจแข็ง, แข็งแรง)

      (b) horrifying (น่าหวาดกลัว, น่าขนพองสยองเกล้า)

      (c) white-haired (มีผมขาว)

      (d) shaggy (ปกคลุมไปด้วยขนหยาบยาว, (ขนหรือผม) เป็นกระเซิง-รุงรัง, ยุ่งเหยิง, ไม่เป็นระเบียบ, หยาบ, หนา)

23. immutable (อิม-มิ้ว-ทะ-เบิ้ล) (a) – เปลี่ยนแปลงไม่ได้, ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

      (a) debatable (ซึ่งโต้แย้งได้, ที่ถกเถียงกัน, ที่เป็นปัญหา)

      (b) unalterable (เปลี่ยนแปลงไม่ได้)

      (c) impractical (ที่ทำหรือปฏิบัติไม่ได้, ที่เพ้อฝัน, ที่จัดการไม่ได้)

      (d) not susceptible (ไม่มีจิตใจอ่อนแอ, ไม่สะเทือนใจง่าย, ไม่หวั่นไหวง่าย, ไม่ประทับใจง่ายๆ, ไม่รู้สึกไว)

24. incarcerate (อิน-ค้าร์-เซอะ-เรท) (v) – จำคุก, คุมขัง, กักขัง

      (a) imperil (ทำให้เป็นอันตราย)

      (b) torture (ทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บแก่กายหรือจิตใจ, บิดหรืองอ)

      (c) imprison (จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง)

      (d) behead (ตัดศีรษะ)

25. inscrutable (อิน-สครู้-ทะ-เบิ้ล) (a) – ไม่สามารถหยั่งรู้ได้, ยากที่จะเข้าใจได้, ไม่สามารถวินิจฉัยได้, ลึกลับ, ลับลมคมใน

      (a) mad (บ้า, คลั่ง)

      (b) malicious (มุ่งร้าย, ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, ผูกพยาบาท)

      (c) misleading (ซึ่งชักนำไปในทางที่ผิด, ซึ่งทำให้เข้าใจผิด, นำผิด)

      (d) unfathomable (ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้, ไม่สามารถหยั่งความลึกได้, ซึ่งหยั่งไม่ถึง, ซึ่งไม่อาจวัดปริมาณได้)

26. livid (ลิฟ-วิด) (a) – ซีดเหมือนคนตาย, สีฟกช้ำ, สีเขียวฟกช้ำ, โกรธจัด

      (a) discolored (สีซีด, สีตก, เปลี่ยนสี, เปื้อน)

      (b) sensational (เกรียวกราว, ซึ่งเป็นเรื่องอึกทึกครึกโครม, เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส หรือตื่นเต้น, เกี่ยวกับความฉลาด-ไหวพริบ-เหตุผล)

      (c) bilious (เกี่ยวกับน้ำดี, เป็นโรคเกี่ยวกับตับหรือน้ำดี, มีอารมณ์ร้าย)

      (d) smarting (เจ็บเสียว, เจ็บปวด, เสียว, แสบ, เจ็บแค้น, เสียใจ)

27 mastodon (แมส-โท-ดอน) (n) – ช้างขนาดใหญ่ยุคน้ำแข็ง สูญพันธุ์ไปแล้ว

      (a)  gigantic hound (หมาล่าเนื้อขนาดยักษ์)

      (b) extinct elephant (ช้างซึ่งสูญพันธุ์)

     (c)  threat (ภัย, อันตราย, การขู่กรรโชก, การขู่เข็ญ)

     (d) disease of the ear (โรคหู)

28. motley (ม้อท-ลี่) (a) – มีหลายสี, สลับสี, หลากหลาย, ซึ่งประกอบด้วยหลายอย่าง

      (a) of various colors (มีสีต่างๆกัน)

      (b) undistinguished (ไม่ได้แยกแยะ, ไม่ได้ทำให้แตกต่าง, ธรรมดา, ไม่ชัดเจน)

      (c) dirty (สกปรก)

      (d) abundant (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

29. palpable (แพ้ล-พะ-เบิ้ล) (a) – ชัดเจน, โจ่งแจ้ง, แน่ชัด, สัมผัสได้ชัดเจน, คลำรู้ได้

       (a) subtle (เข้าใจยาก, ลึกลับ, ลี้ลับ, บาง, ละเอียด, บอบบาง, ฉลาด)

      (b) persuasive (ซึ่งชักจูง, โน้มน้าวใจ, สามารถชักจูงได้)

      (c) excited (รู้สึกตื่นเต้น)

      (d) obvious (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย)

30. odium (โอ๊-เดี้ยม) (n) – ความเกลียดชังมาก, ความขยะแขยง, ความไม่ชอบอย่างมาก, ความอัปลักษณ์-น่าเกลียด, ความอัปยศอดสู

      (a) hatred (เฮ้-ทริด) (ความเกลียดชัง, ความไม่ชอบอย่างรุนแรง, ความอาฆาตแค้น)

      (b) rest (การพักผ่อน)

      (c) taste (รสชาติ, รสนิยม, การชิม)

      (d) concern (ความวิตกกังวล, ความห่วงใย)

หมวดข้อสอบ Scholarship (ชิงทุน) (ตอนที่ 3)

Select the word or phrase that has most nearly the same meaning as the bold word. (จงเลือกคำหรือวลีที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์หนา)

1.  abash (v) – ทำให้อับอาย, ทำให้ขวยเขิน

     (a)  squash (กด, รัด, บีบ, คั้น, บด, อัด, เบียด, ทำลาย, ทำให้เกิดเสียงกด-รัด-บีบ-คั้น-อัด-บด)

     (b) embarrass (ทำให้ขวยเขิน, ทำให้ลำบาก-ลำบากใจ-อึดอัดใจ, เป็นอุปสรรค-กีดขวาง)

     (c)  amaze (ทำให้ทึ่ง, ทำให้ฉงนสนเท่ห์)

     (d) refuse (ปฏิเสธ)

2.  abominable (a) – น่ารังเกียจมาก, เลวมาก, น่ารำคาญ

     (a)  unfortunate (เคราะห์ร้าย, โชคไม่ดี)

     (b) cheap (ราคาถูก)

     (c)  loathsome (น่ารังเกียจ, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง)

     (d) stormy (มีพายุจัด)

3. affront (n) – การสบประมาท, การดูถูก

    (a) insult (การดูถูก, การสบประมาท)

    (b) projection (การคาดการ-คาดคะเน-ประเมิน, การวางโครงการ-วางแผน, การคำนวณ, การฉาย, ภาพฉาย)

    (c) invasion (การรุกราน, การบุกรุก)

    (d) success (ความสำเร็จ)

4. berate (v) – ด่า, ตำหนิอย่างรุนแรง

    (a) deny (ปฏิเสธ)

    (b) downgrade (ลดระดับลง, ลดต่ำลง, ลดค่า, ลดขั้น)

    (c) scold (ดุด่า, ด่าด้วยความโกรธ, ตำหนิ, ต่อว่า)

    (d) judge (เป็นผู้พิพากษา, ตัดสิน, ออกความเห็น, พิจารณา)

5. capitulate (v) – ยอมแพ้, ยอมจำนน

    (a) summarize (สรุป, ย่อ)

    (b) execute (บริหาร, ประหารชีวิต, ดำเนินการ, กระทำ, ปฏิบัติ, ทำให้สำเร็จ)

    (c) withdraw (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ, หด, เลิกใช้)

    (d) surrender (ยอม, ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยอมตาม, ละทิ้ง, ปล่อย, คืน, มอบตัว)

6. compliance (n) – การปฏิบัติตาม (กฎ, ระเบียบ), การยอมตาม, การเชื่อฟัง

    (a) flexibility (ความยืดหยุ่น)

    (b) spite (เจตนาร้าย, ความมุ่งร้าย, ความโกรธเคือง, ความอาฆาตแค้น)

    (c) obedience (การปฏิบัติตาม, การเคารพ-เชื่อฟัง, การก้มคำนับ)

    (d) weakness (ความอ่อนแอ-ไม่มีเรี่ยวแรง, ความเบาบาง-เจือจาง)

7. compunction (n) – ความเสียใจต่อการกระทำ, ความสำนึกผิด, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้กระทำไป

    (a) remorse (ความสำนึกผิด, ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป)

    (b) conscience (มโนธรรม, สติสัมปชัญญะ, สติรู้ผิดรู้ชอบ, คุณธรรม, ความกลัวยบาป)

    (c) retaliation (การแก้แค้น, การตอบโต้กลับ)

    (d) satisfaction (ความพึงพอใจ)

8. consternation (n) – ความพิศวงใจ, ความตกตะลึง, ความอกสั่นขวัญหนี, ความน่ากลัว

    (a) group of stars (กลุ่มดาว)

    (b) humble service (บริการอย่างอ่อนน้อม-นอบน้อม)

    (c) large display (การแสดงครั้งใหญ่)

    (d) great amazement (ความประหลาดใจอย่างมาก)

9. debility (n) – ความอ่อนเพลีย, ภาวะที่อ่อนกำลัง

    (a) debit (รายการบัญชีด้านลูกหนี้หรือรายรับ, การลงบัญชีลูกหนี้)

    (b) instability (ความไม่มั่นคง, ความไม่มีเสถียรภาพ)

    (c) pain (ความเจ็บปวด)

    (d) weakness (ความอ่อนแอ-อ่อนกำลัง, ความเบาบาง-เจือจาง)

10. disparage (v) – ดูถูก, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ทำให้เสื่อมเสีย

      (a) separate (แยกออกจากกัน, แ บ่งแยก)

      (b) discourage (ทำให้ท้อใจ-หมดกำลังใจ)

      (c) compare (เปรียบเทียบ)

      (d) belittle (ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม, ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง)

11. dulcet (a) – เสนาะหู, ไพเราะ, ชื่นใจ, น่าดม, อร่อย

      (a) melodious (ไพเราะ, เป็นเสียงหวาน-เสียงดนตรี, สละสลวย)

      (b) zither (เครื่องดนตรีประเภทพิณ)

      (c) pastry (ขนมปิ้งรสหวานที่ทำด้วยแป้งหมี่)

      (d) twofold (เป็น ๒ เท่า, ๒ เท่า)

12. engender (v) – ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด

      (a) maneuver (ซ้อมรบ, วางแผน, ออกอุบาย, ยักย้าย, หลบหลีก)

      (b) cause (เป็นเหตุให้, ก่อให้เกิด)

      (c) fertilize (ทำให้เจริญงอกงาม, ทำให้เจริญพันธุ์)

      (d) incite (ยุยง, ปลุกปั่น)

13. expedient (a) – ได้เปรียบ, ได้ประโยชน์, สะดวก, ง่าย, เหมาะสม

      (a) advantageous (ได้ประโยชน์, มีประโยชน์, ได้กำไร)

      (b) free (อิสระ, ไม่คิดมูลค่า)

      (c) fatigued (เหนื่อยอ่อน, เมื่อยล้า)

      (d) rapid (เร็ว)

14. facet (n) – แง่มุม, ด้าน, เหลี่ยม, หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว, ผิวหน้า

      (a) gem (เพชรพลอย, เพชรนิลจินดา, ของมีค่า)

      (b) aspect (แง่มุม)

      (c) spout (พวยกา, รางน้ำ, ท่อพ่น, หลอดพ่น

      (d) trait (ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ, อุปนิสัย, สันดาน)

15. guise (n) – (ลักษณะภายนอก, ลักษณะท่าทาง, หน้ากาก, เครื่องบังหน้า)

      (a) deceit (การหลอกลวง, การโกง, การกระทำที่มีเจตนาหลอกลวง, กลอุบาย, ความไม่จริง, ความไม่ซื่อ)

      (b) malice (ความมุ่งร้าย, ความประสงค์ร้าย, การผูกพยาบาท)

      (c) protection (ความคุ้มครอง, การป้องกัน, การพิทักษ์, การอารักขา, ค่าคุ้มครอง, ค่าอารักขา)

      (d) appearance (ลักษณะภายนอก, ลักษณะท่าทาง, การปรากฏตัว)

16. heterogeneous (a) – ซึ่งมีเนื้อผสมหรือหลายชนิดปนกัน composed of (ประกอบด้วย)

     (a)  similar parts (ส่วนต่างๆที่เหมือนหรือคล้ายกัน)

     (b) unlike elements (องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน)

     (c)  smooth surfaces (ผิวหน้าที่ราบเรียบ)

     (d) complex problems (ปัญหาที่สลับซับซ้อน)

17. incongruous (a) – ไม่เข้ากัน, ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคีกัน, ไม่เหมาะสมกัน

      (a) unofficial (ไม่เป็นทางการ, ไม่ได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบ)

      (b) incompatible (ไปด้วยกันไม่ได้, เข้ากันไม่ได้)

      (c) poorly timed (กำหนดเวลาที่ไม่เหมาะสม)

      (d) uneven (ไม่ราบเรียบ, ไม่เสมอกัน, ขรุขระ)

18. interloper (n) – ผู้รุกล้ำสถานที่หรือบริเวณ, ผู้ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต

      (a) acrobat (นักการกรรม)

      (b) intruder (ผู้บุกรุก, ผู้รุกล้ำ, ผู้ก้าวก่าย)

      (c) slanderer (ผู้ให้ร้าย-กล่าวร้าย, ผู้สบประมาท)

      (d) malingerer (ผู้แกล้งทำเป็นป่วยเพื่อเลี่ยงงาน)

19. ostentatious (a) – โอ้อวด, เอาหน้า, ชอบแสดง

      (a) modest (ถ่อมตัว, สงบเสงี่ยม, พอประมาณ, เรียบๆ, สุภาพ, ไม่รุนแรง)

      (b) flagrant (เด่นชัด, โจ่งแจ้ง, โต้งๆ, ฉาวโฉ่, เผาไหม้, ลุกไหม้)

      (c) showy (โอ้อวด, หยิ่งยโส, วางท่า, อวดอ้าง, ชอบแสดง)

      (d) diligent (ขยันหมั่นเพียร)

20. prevaricate (v) – โกหก, พูดกลับกลอก, พูดหลบหลีก, พูดปัดภาระ

      (a) authenticate (รับรองเป็นของแท้, ทำให้น่าเชื่อถือ, ทำให้เกิดผล)

      (b) delay (ทำให้ช้า, ทำให้ยืดเวลาออกไป, ผัดเวลา, ถ่วงเวลา, ทำให้เสียเวลา, เลื่อน)

      (c) lie (พูดโกหก, โกหก)

      (d) anticipate (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

21. maudlin (a) – สะอึกสะอื้น, ซึ่งทำให้เศร้า, ฟูมฟาย, เศร้าโดยเฉพาะตอนเมา, ชวนให้เศร้า หรือเร้าอารมณ์, เศร้าในลักษณะของคนอ่อนแอ

      (a) overwrought (พิถีพิถันมากเกินไป, ละเอียดลออมากเกินไป, ประณีตเกินไป, เคร่งเครียดเกินไป)

      (b) weakly sentimental (มีอารมณ์อ่อนไหวหรือสะเทือนอารมณ์อย่างอ่อนแอ, เศร้าแบบคนอ่อนแอ)

      (c) exceedingly discouraged (ท้อใจอย่างมากเกิน)

      (d) dispirited (ท้อใจ, หมดกำลังใจ, ซึมเศร้า, หดหู่ใจ)

22. privation (n) – การขาดแคลน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ, ความคับแค้น

      (a) seclusion (การแยกตัว, การเก็บตัว, การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ, ความสันโดษ, การตัดขาดจากโลกภายนอก, สถานที่สันโดษ)

      (b) sloop

      (c) security (ความมั่นคง, ความปลอดภัย, การป้องกัน, เครื่องป้องกัน, การรับรอง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, หลักทรัพย์ประกัน)

      (d) hardship (ความลำบาก, การทุกข์ทรมาน, การกดขี่, สิ่งที่สุดแสนจะทนได้)

23. reiterate (v) – กล่าวซ้ำ, กระทำซ้ำ

      (a) stutter (พูดติดอ่าง, พูดตะกุกตะกัก)

      (b) repeat (พูดซ้ำ, ทำซ้ำ, ทำใหม่, ทบทวน)

     (c) rewrite (เขียนใหม่, เขียนแก้ไข)

     (d) reassess (ประเมินใหม่, ประเมินซ้ำ)

24. retrospect (n – v) – การมองย้อนหลัง, การพิจารณาอดีต, การนึกย้อนไปในอดีต, มองย้อนหลัง, พิจารณาอดีต

      (a) brief summary (การสรุปแบบสั้นๆ)

      (b) survey of the past (การสำรวจอดีต)

      (c) close examination (การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด)

      (d) full payment (การชำระเงินเต็มจำนวน)

25. ruminate (v) – รำพึง, ครุ่นคิด, ตรึกตรอง, ทบทวน, เคี้ยวเอื้อง

      (a) slander (ใส่ร้ายป้ายสี, หมิ่นประมาท, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

      (b) digest (ย่อย, ช่วยย่อย, ย่อยอาหาร, ทำให้สั้นรัดกุม, สรุป)

      (c) meditate (คิดคำนึง, ไตร่ตรอง, เพ่งพิจารณาดู, ทำสมาธิ)

       (d) remove (เอาออก, ย้าย, โยกย้าย, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด, กำจัด, ปลด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า)

26. subsidy (n) – เงินอุดหนุน, เงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เงินบำรุง, การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

      (a) replacement (การทดแทน, ตัวแทน)

      (b) financial aid (ความช่วยเหลือด้านการเงิน)

      (c) public funds (เงินสาธารณะ, เงินของรัฐ)

      (d) impediment (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

27. roster (n) – บัญชีรายชื่อ, ทะเบียนชื่อ

      (a) nesting place (สถานที่ทำรัง-กกไข่)

      (b) professional team (ทีมมืออาชีพ)

      (c) speaker’s platform (เวทีสำหรับผู้พูด)

      (d) list of persons (รายชื่อบุคคล)

28. tycoon (n) – นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก, โชกุน (ของญี่ปุ่น)

      (a) labor leader (ผู้นำแรงงาน)

     (b) autocratic ruler (ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจเผด็จการ)

     (c) mystic prophet (ผู้พยากรณ์ที่ลึกลับหรือมีอาคมขลัง)

     (d) industrial magnate (นักธุรกิจที่มีอิทธิพลมากด้านอุตสาหกรรม)

29. venerable (a) – น่านับถือ

      (a) antique (โบราณ, เก่าแก่, วัตถุโบราณ)

      (b) retired (ปลดเกษียณแล้ว)

      (c) inimitable (ไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือเอาอย่างได้)

      (d) worthy of respect (ควรค่าต่อการเคารพนับถือ)

30. winnow (v) – ร่อนข้าว (เพื่อเอาสิ่งเจือปนออก), ฝัด, แยกออก, ถอนออก, พัดให้ปลิว, พัดให้แกลบข้าวออก

      (a) blow (พัด, เป่า)

      (b) fish (ตกปลา)

      (c) separate (แยก, แยกออก, แยกดินแดน)

      (d) minimize (ทำให้ลดเหลือน้อยที่สุด, ทำให้ลดเหลือต่ำสุด)

หมวดข้อสอบ Scholarship (ชิงทุน) (ตอนที่ 2)

Select the word or phrase that has most nearly the same meaning as the bold word. (จงเลือกคำหรือวลีที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์หนา)

1.  inexorable (อิน-เอ๊ค-โซ-ระ-เบิ้ล) (a) – ไม่ยอมแพ้, ไม่ย่อท้อ, ยืนหยัด, เหนียวแน่น, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่เปลี่ยนแปลง, ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้, ไม่ปรานี

     (a)  unfavorable (ไม่อำนวย, ไม่เอื้อ, ไม่เหมาะสม, ไม่ราบรื่น, เสียเปรียบ)

     (b) permanent (ถาวร, ยืนยง, คงทน, ยาวนาน, (สี) ไม่ตก)

     (c)  crude (หยาบ, สกปรก, ยังไม่สุก, ยังไม่ผ่านกรรมวิธี, เป็นธรรมชาติ)

    (d) relentless (ไม่ผ่อนผัน, ไม่ยอมผ่อนปรน, ทรหด, บึกบึน, ไม่ระย่อ, ไม่ปรานี, ไม่ไว้หน้า)

    (e)  incomplete (ไม่สมบูรณ์)

2. inveterate (อิน-เว้ท-เทอะ-เรท) (a) – เป็นนิสัย, เป็นสันดาน, เรื้อรัง

    (a) evil (ชั่ว, ร้าย, เลว, ไม่ดี, ไม่เป็นมงคล, เป็นบาป, เป็นอกุศล, เป็นภัย-อันตราย, โชคร้าย, สิ่งที่ชั่ว-เลวร้าย, ความชั่ว, ความเลว)

    (b) habitual (เป็นนิสัย, เป็นความเคยชิน, เป็นประเพณี)

    (c) inconsiderate (ที่ไม่เกรงใจ, ที่ไม่คำนึงถึงคนอื่น, ที่หุนหันพลันแล่น, ที่ไม่สนใจ, ที่เลินเล่อ)

    (d) reformed (ที่ได้รับการปฏิรูป-ปรับปรุง-แก้ไขใหม่, กลับเนื้อกลับตัว, ดัดนิสัย)

    (e) unintentional (ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่มีเจตนา)

3. jettison (เจ๊ท-ทิ-เซิ่น) (n - v) – การโยนสินค้าลงทะเลเพื่อทำให้เรือเบาขึ้นและทรงตัวได้ดีขึ้นในเวลาฉุกเฉิน, สินค้าที่ถูกโยนทิ้งดังกล่าว, โยนของลงทะเลเพื่อทำให้เรือเบาและทรงตัวได้ดีขึ้น, โยนทิ้ง

    (a) throw overboard (โยนทิ้งทะเล, โยนลงจากเรือ)

    (b) dismantle (รื้อ, ถอดออก, ปลด, เปลื้อง)

    (c) scuttle (จมเรือโดยการเจาะรูท้องเรือ, ทอดทิ้ง, ทำลาย)

    (d) unload cargo (เอาสินค้าลงจากเรือหรือรถ)

    (e) camouflage (อำพราง, ซ่อน, ลวงตา, สิ่งลวงตา, การอำพราง, การหลอกลวง)

4. latent (เล้ท-เทิ่นท) (a) – แฝงอยู่, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, ศักยะ

    (a) inherent (ซึ่งมีมาแต่กำเนิด, ประจำตัว, ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน)

    (b) lazy (เกียจคร้าน)

    (c) dormant (แฝง, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, ไม่เปิดเผย, อยู่เฉยๆ, ไม่เคลื่อนที่, สงบ, หยุดเคลื่อนไหว (ชั่วคราว), (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด)

    (d) crushed (ซึ่งแตก, ซึ่งถูกบด-บี้-คั้น-กำจัด, ซึ่งถูกทำลาย)

    (e) anticipated (ซึ่งถูกคาดหวัง, ซึ่งถูกทำนาย)

5. lesion (ลี้-เชิ่น) (n) – แผล, บาดแผล, รอยแผลแถบหนึ่งของผิวหนัง, รอยโรคของเนื้อเยื่อ

    (a) injury (บาดแผล, ภัย, อันตราย, ความเสียหาย, การล่วงละเมิด, คำสบประมาท)

    (b) contortion (ความบูดเบี้ยว, ภาวะที่คดงอ, หน้าคดงอ, สิ่งที่คดงอหรือบูดเบี้ยว)

    (c) suffering (ความเจ็บปวด, ความหายนะ, ความอดทน-อดกลั้น, สิ่งที่อดทน, โรค)

    (d) convulsion (การชัก, การหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง, การสั่นอย่างรุนแรง, ความเกรียวกราว)

    (e) aggravation (การทำให้เลวลง-แย่ลง-รุนแรงขึ้น, การทำให้ระคายเคือง-โมโห, การรบกวน)

6. litigation (ลิ-ทิ-เก๊-ชั่น) (n) – การฟ้องร้อง, การดำเนินคดี

    (a) publication (การตีพิมพ์โฆษณา)

    (b) argument (การให้เหตุผล, การโต้เถียง-โต้แย้ง)

    (c) endeavor (ความพยายาม, พยายาม)

    (d) lawsuit (การฟ้องร้องคดี)

    (e) ceremony (พิธี, พิธีการ, พิธีรีตอง, ระเบียบแบบแผน)

7. lucrative (ลู้-คระ-ทิฟว) (a) – มีกำไรงาม, ให้ผลกำไร, ให้ผลตอบแทน

    (a) debasing (เสื่อมลง, ต่ำลง, ลดคุณค่า, ลดตำแหน่ง-ความสำคัญ, เจือปน)

    (b) fortunate (โชคดี, เคราะห์ดี)

    (c) influential (มีอำนาจ, มีอิทธิพล, ชักจูง, มีผลสะท้อน, มีผลกระทบกระเทือน)

    (d) monetary (เกี่ยวกับเงิน, เกี่ยวกับเงินตรา)

    (e) profitable (ให้ผลกำไร-ทำกำไร, มีประโยชน, ได้ผลประโยชน์)

8. macabre (= macabre) (มะ-ค้า-เบอะ) (a) – น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าขยะแขยง, เกี่ยวกับความตาย)

    (a) gruesome (น่าขยะแขยง, น่ากลัว, น่ารังเกียจ)

    (b) meager (ขาดแคลน, น้อย, ไม่เพียงพอ, ยากจน, ผอม)

    (c) sordid (สกปรก, โสมม, เลวทราม, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เห็นแก่ตัว)

    (d) fantastic (แปลกประหลาด, น่ามหัศจรรย์, เกี่ยวกับการนึกฝัน-จินตนาการ, ใหญ่หรือ  มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ, ดีเยี่ยม, คนที่ประหลาด)

    (e) cringing {งอ, โค้ง, ยืนตัวงอ, ก้มหัวหรือไขว้มือ (ในท่าประจบประแจงหรือแสดงความกลัว)}

9. malediction (แมล-ลิ-ดิ๊ค-ชั่น) (n) – การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง

    (a) curse (คำสาปแช่ง, คำแช่งด่า, คำสบถ, ความอัปมงคล, สิ่งที่ร้าย, สิ่งที่ถูกสาปแช่ง, สิ่งระยำ, คนระยำ, การขับออกจากศาสนา)

    (b) mispronunciation (การออกเสียง (คำ) ผิด)

    (c) grammatical error (การผิดด้านไวยากรณ์)

    (d) tactless remark (คำพูดที่ไม่ฉลาด-ไม่เหมาะ-ไม่มีไหวพริบ-ไม่รู้จักกาลเทศะ)

    (e) epitaph (คำจารึกที่หลุมฝังศพ, ข้อเขียนสั้นๆที่สรรเสริญผู้ตาย)

10. nefarious (เน-แฟ้-เรียส) (a) – ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก

      (a) clever (ฉลาด)

      (b) necessary (จำเป็น)

      (c) negligent (ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ, ละเลย, ทอดทิ้ง)

      (d) shortsighted (สายตาสั้น, มีวิสัยทัศน์ที่แคบ)

      (e) wicked (ชั่วช้า, เลวทราม, น่ารังเกียจ, โหดร้าย, ร้ายกาจ, มีเจตนาร้าย)

11. obsequious (ออบ-ซี้-เควียส) (a) – ประจบ, สอพลอ, เอาใจ, ซื่อสัตย์, เชื่อฟัง

      (a) courteous (สุภาพ, มีสำมาคารวะ, มีมารยาท, สุภาพ, มีอัธยาศัย-เอื้อเฟื้อ)

      (b) fawning (ประจบ, กระดิกหางและแสดงความชอบหรือขอความสงสาร)

      (c) respectful (แสดงความเคารพ, เต็มไปด้วยความเคารพ)

      (d) overbearing (ครอบงำ, ยกตนข่มท่าน, หยิ่งยโส, เผด็จการ, เอาชนะได้)

      (e) inexperienced (ขาดประสบการณ์)

12. paucity (พ้อ-ซิ-ที่) (n) – ความขัดสน, ความขาดแคลน, ความแร้นแค้น, ความยากจนจำนวนเล็กน้อย)

      (a) abundance (ความอุดมสมบูรณ์, ความมากมาย)

      (b) ease (ความง่าย, ความสะดวก, ความสบาย, ความแคล่วคล่อง, ความไร้กังวล, การไม่เดือดร้อนเรื่องการเงิน)

      (c) hardship (ความยากลำบาก, การทนทุกข์ทรมาน, สิ่งที่สุดแสนจะทนได้, การกดขี่)

      (d) lack (การขาดแคลน, ความไม่มี, ความไม่เพียงพอ, ความบกพร่อง, ขาดแคลน, ขาด, ไม่มี, มีน้อย)

      (e) stoppage (การหยุด, การยุติ, การเลิก, การห้าม, การอุด, การกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง, การ     ถูกหยุด, การถูกห้าม)

13. perusal (พิ-รู้-เซิ่ล) (n) – การอ่าน, การอ่านตรวจ, การพินิจพิจารณา, การสำรวจอย่างละเอียด

      (a) approval (การอนุมัติ, การเห็นชอบ, การยินยอม)

      (b) estimate (การประมาณการ-ประมาณราคา, การคาดคะเน, จำนวนเงินที่ประมาณไว้, คาดการ, คาดคะเน, ตีราคา)

      (c) reading (การอ่าน)

      (d) translation (การแปลความหมาย)

      (e) computation (การคำนวณ)

14. petulant (เพ้ช-ชู-เลิ่นท) (a) – เจ้าอารมณ์, โกรธง่าย, ใช้อารมณ์, งอน, กระเง้ากระงอด

      (a) lazy (เกียจคร้าน)

      (b) loving (ชอบ, รัก, รู้สึกรัก, แสดงความรัก)

      (c) patient (อดทน)

      (d) peevish (โกรธง่าย, เจ้าอารมณ์, งอนเก่ง, ฉุน)

      (e) wary (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

15. phlegmatic (เฟลก-แม้ท-ทิค) (a) – เฉื่อยชา, อืดอาด, เนือย, เมินเฉย, ชาเย็น

      (a) tolerant (อดทน, ทนทาน, ใจกว้าง, ให้อภัย)

      (b) careless (สะเพร่า, ประมาท, เลินเล่อ, ไม่รอบคอบ)

      (c) sensitive {ไวต่อความรู้สึก, (เป็นเรื่อง) ละเอียดอ่อน}

      (d) stolid (เฉื่อยชา, เยือกเย็น, ไม่ตื่นเต้นง่าย, ไม่หวั่นไหวง่าย)

      (e) sick (ป่วยไข้, ไม่สบาย, เป็นโรค, มีโรค, คลื่นไส้, คลื่นเหียน, ไม่สบายใจ, รำคาญใจ, เอียน, ร้อนใจ, เจ็บใจ, รังเกียจ, ขยะแขยง)

16. placate (แพล็ค-เคท) (v) – ทำให้สงบ, ปลอบโยน, ปลอบใจ, ปิดปาก, ทำให้พอใจ

      (a) amuse (ทำให้ขบขัน, ทำให้สนุกสนาน)

      (b) appease (ทำให้สงบ, ปลอบใจ, สนองความอยากรู้อยากเห็น, แก้กระหาย, ยอมตาม)

      (c) embroil (นำเข้ามาพัวพัน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ซับซ้อน, ทำให้ไม่ลงรอยกัน)

      (d) pity (สงสาร, ความสงสาร)

      (e) reject (ปฏิเสธ)

17. plagiarize (เพล้-เจีย-ไรซ) (v) – ขโมยความคิด, ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์

      (a) annoy (ทำให้ขุ่นเคือง, ทำให้โมโห)

      (b) borrow (ขอยืม)

      (c) steal ideas (ขโมยความคิด)

      (d) imitate poorly (เลียนแบบอย่างแย่มาก)

      (e) impede (ขัดขวาง, กีดขวาง, เป็นอุปสรรค)

18. proclivity (n) – ความโน้มน้าว, ใจโอนเอียง, ความชอบ, นิสัย

      (a) backwardness (ความล้าหลัง)

      (b) edict (คำสั่ง, กฤษฎีกา, คำประกาศ, พระบรมราชโองการ)

      (c) rainfall (ฝนตก, ปริมาณฝนตก)

      (d) slope  (ความลาดเอียง, ความเอียง, ความชัน)

      (e) tendency (แนวโน้ม, ความโน้มเอียง)

19. propriety (n) – ความเหมาะสม, ความสมควร, ความถูกต้อง, สิทธิ์, กรรมสิทธิ์

      (a) advancement (ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การก้าวไปข้างหน้า, การเลื่อนตำแหน่ง)

      (b) atonement (การชดเชย, การไถ่คืน, การตกลง, การคืนดี)

      (c) fitness (สภาพที่เหมาะสม, ความเหมาะสม, สภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง)

      (d) sobriety (ความมีสติ, ความสุขุม, ความไม่เมา, ความเยือกเย็น, ความสงบเสงี่ยม, ความมีเหตุผล)

      (e) use (การใช้, การใช้ประโยชน์)

20. protracted (a) – ยืดออก, ขยายออก, กางออก, เลื่อนไป, ลากเส้นด้วยไม้โปรฯ

      (a) boring (น่าเบื่อ)

      (b) condensed (สั้น, กะทัดรัด, ข้น, เคี่ยว, กลายเป็นของเหลว)

      (c) prolonged (ถูกต่อหรือทำให้ยาวออกไป, ยืดออก, ขยายออก, ถูกหน่วงเหนี่ยว

      (d) comprehensive (กว้างขวาง, ครอบคลุม, ซึ่งหยั่งรู้, เข้าใจได้กว้าง, ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง, การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง)

      (e) measured (ซึ่งถูกวัด-หาค่า-ประเมิน-พิจารณา-เปรียบเทียบ)

21. pugnacious (พัก-เน้-เชิส) (a) – ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบชกต่อย, ชอบต่อยตี, ชอบต่อสู้)

      (a) bold (กล้าแบบบ้าบิ่น, ใจกล้า, หน้าด้าน, ตัวพิมพ์หนา)

      (b) combative (ชอบต่อสู้, ชอบวิวาท, ชอบรบ, พร้อมรบ)

      (c) brawny (แข็งแรง, กล้ามเนื้อเป็นมัด)

      (d) pug-nosed (มีจมูกงอนที่สั้นและกว้าง, มีจมูกแบบสิงโตหรือหมาจู)

      (e) valiant (กล้าหาญ)

22. pulchritude (พั้ล-คริ-ทูด หรือ ทิวด) (n) – ความสวยงามทางกาย, ความงามของคน

      (a) beauty (ความสวยงาม, สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม, หญิงงาม, คนงาม, คนเด่น, สิ่งที่ดีเด่น, การตกแต่งให้สวยงาม)

      (b) character (ตัวละคร, อุปนิสัย, ตัวอักษร)

      (c) generosity (ความเอื้อเฟื้อ, ความใจกว้าง)

      (d) intelligence (การสืบราชการลับ, งานข่าวกรอง, ความเฉลียวฉลาด)

      (e) wickedness (ความชั่วร้าย, ความเลวร้าย)

23. pusillanimous (พิว-ซิ-แล้น-นิ-เมิส) (a) – ขี้ขลาด, ตาขาว, ใจอ่อนแอ, ใจปลาซิว, ใจไม่เข้มแข็ง)

      (a) cowardly (ขี้ขลาด, ไร้ความกล้า)

      (b) extraordinary (พิเศษ, วิสามัญ, ผิดธรรมดา)

      (c) ailing (เจ็บไข้)

      (d) evil-intentioned (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย)

      (e) excitable (ที่ถูกปลุกปั่นได้, ที่ถูกเร้าได้, ที่ตื่นเต้นได้ง่าย)

24. redundant (a) – ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ, (พูด) น้ำท่วมทุ่ง, เหลือเฟือ, มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น

      (a) necessary (จำเป็น)

      (b) plentiful (มากมาย, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์)

      (c) sufficient (เพียงพอ, พอใจ, เต็มที่)

      (d) diminishing (ลดน้อยลง)

      (e) superfluous (มากเกินพอ, มากเกินไป, ฟุ่มเฟือย, ไม่จำเป็น, เกินความต้องการ)

25. relevant (เร้ล-เล-เวิ่นท) (a) – ตรงประเด็น, เข้าประเด็น, เข้าเรื่องกัน, สัมพันธ์กัน

      (a) ingenious (เฉลียวฉลาด, ช่างประดิษฐ์, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, เจ้าความคิด)

      (b) inspiring (ซึ่งดลใจ, ที่ให้แรงบันดาลใจ)

      (c) obvious (เด่นชัด, เห็นได้ชัดเจน)

      (d) pertinent (ตรงประเด็น, เกี่ยวข้อง, เข้าเรื่อง, ตรงกับปัญหา)

      (e) tentative (ซึ่งเป็นการทดลอง, ลองดูก่อน, ยังไม่แน่นอน, ชั่วคราว, ลังเล

26. seismism (ไซ้-มิส-ซึม) (n) – แผ่นดินไหว

      (a) inundation (การท่วม, การไหลบ่า, การเต็มไปด้วย..........)

      (b) tide (กระแสน้ำ, น้ำขึ้นน้ำลง, สิ่งที่ขึ้นๆลงๆสลับกัน)

      (c) volcano (ภูเขาไฟ)

      (d) earthquake (แผ่นดินไหว)

      (e) tornado (พายุทอร์นาโด)

27. omnivorous (ออม-นิฟ-วอ-เริส) (a) – กินทุกสิ่งทุกอย่าง, กินไม่เลือก, กินทั้งพืชและสัตว์รับทุกอย่าง, อ่านหนังสือทุกประเภท

      (a)  hazardous (มีอันตราย)

      (b) redolent (มีกลิ่นหอม)

      (c)  abstemious (พอประมาณในเรื่องอาหารการกินและดื่ม, ตามอัตภาพ)

      (d) eating any kind of food (กินอาหารทุกชนิด)

     (e)  disparate (ต่างชนิด, แตกต่างกัน, ไม่เหมือนกัน)

28. remuneration (ริ-มิว-เนอะ-เร้-ชั่น) (n) – การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การตอบแทน, ค่าตอบแทน, การชดเชย, รายได้, สินน้ำใจ)

     (a)  comprehension (ความเข้าใจ)

     (b) investigation (การสืบสวน, การสอบสวน)

     (c)  payment or reward (การจ่ายเงินหรือรางวัล)

     (d) prestige (ชื่อเสียง, อิทธิพล, บารมี)

     (e)  integrity (ความซื่อสัตย์สุจริต, ความมีจริยธรรม)

29. inhibition (อิน-ฮิ-บิช-ชั่น) (n) – การขัดขวาง, การยับยั้ง, การห้าม, การสะกดกลั้น, การข่ม ใจ, หิริโอตัปปะ, ตัวสกัดกั้น

      (a) retaliation (การตอบโต้, การโต้กลับ, การแก้แค้น)

      (b) extradition (การส่งผู้ร้ายข้ามแดน, การส่งตัวกลับประเทศ – เพื่อรับโทษ)

      (c) restraint (การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การข่มใจ, การกลั้น, การอดกลั้น, การหน่วงเหนี่ยว, การห้ามปราม)

      (d) exhibition (การแสดง, นิทรรศการ)

      (e) exasperation (ความโกรธเคือง, การทำให้โกรธเคืองมาก, การเพิ่มความรุนแรง)

30. corroborate (คอ-ร้อบ-โบ-เรท) (v) – ยืนยัน, ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น, ทำให้หนักแน่นยิ่งขึ้น

      (a) collaborate (ร่วมมือ)

      (b) confirm or support (ยืนยันหรือสนับสนุน)

      (c) ameliorate (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง)

      (d) proliferate {(สงคราม) ขยายตัวออกไป, ลุกลามออกไป, แพร่พันธุ์, แพร่หลาย, ขยาย, งอก, เพิ่มทวี, แตกกิ่งก้านสาขา}

      (e) extenuate (ลดหย่อน, บรรเทา, ลดโทษ, ทำให้น้อยลง, ทำให้อ่อนลง-เบาบาง)

หมวดข้อสอบ Scholarship (ชิงทุน) (ตอนที่ 1)

Select the word or phrase that has most nearly the same meaning as the bold word.

1.  abacus (แอ๊บ-บะ-เคิส หรือ อะ-แบ๊ค-เคิส) (n) - ลูกคิด

     (a)  casserole (หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มและเคี่ยว, ชามหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง)

     (b) blackboard (กระดานดำ)

     (c)  slide rule (ไม้บรรทัดมีที่เลื่อนไปมาเพื่อคำนวณตามหลัก logarithm)

     (d) long spear (หอกด้ามยาว)

     (e)  adding device (เครื่องมือบวกเลข)

2.  acquiescence (แอ๊ค-ควิ-เอส-เซ่น) (n) – การยินยอม, การยอมทำตาม, การยอมรับในใจ, การนิ่งเฉย)

     (a)  advice (คำแนะนำ, การแนะนำ)

     (b) advocacy (การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง, การเป็นทนาย, ทนาย)

     (c)  compliance (การยินยอม, การยอมให้, การอ่อนข้อให้, การเชื่อฟัง, การร่วมมือ)

     (d) friendliness (ความเป็นมิตร, ความกรุณา, การให้ความช่วยเหลือ-สนับสนุน, ความอบอุ่น-สะดวกสบาย)

     (e)  opposition (การต่อต้าน-คัดค้าน-เป็นปรปักษ์, การต่อสู้-สู้รบ, ความเป็นศัตรู, ศัตรู, พรรคฝ่ายค้าน)

3.  adroit (อะ-ดร๊อยท) (a) – คล่องแคล่ว, มีความชำนาญ

     (a)  hostile (เป็นศัตรู, มุ่งร้าย, ปองร้าย)

     (b) serene (สงบ, เงียบสงบ, ราบรื่น, เยือกเย็น, ปลอดโปร่ง, แจ่มใส)

     (c)  pompous (หยิ่งยโส, ชอบวางท่า)

     (d) skillful (มีทักษะ, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีความสามารถ, มีฝีมือ, ช่ำชอง, แคล่วคล่อง)

     (e)  allergic (แพ้, เป็นโรคภูมิแพ้)

4.  ambulatory (แอม-บิว-ละ-โท้-รี่) (a) – แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว, เหมาะสำหรับเดิน, ที่เดินไปมา, เกี่ยวกับการเดิน)

     (a) able to walk (สามารถเดินได้ – เช่นลงจากเตียงได้)

     (b) confined to bed (นอนแซ่วอยู่กับเตียง)

    (c)  injured (ได้รับบาดเจ็บ)

    (d) quarantined (ถูกกักบริเวณ เพื่อมิให้ออกไปแพร่เชื้อโรค)

    (e) suffering from disease (ได้รับความทรมานจากโรค)

5.  ameliorate (อะ-เม้ล-ยะ-เรท) -  ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง

    (a) favor (ชอบ, โปรดปราน, สนับสนุน)

    (b) improve (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง, แก้ไข)

    (c) interfere (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, สอดแทรก, รบกวน, ขัดขา)

    (d) learn (เรียน, เรียนรู้)

    (e) straddle (ถ่างขา, กางขา, ยืนกางขา, นั่งกางขา, นั่งคร่อม, คร่อม)

6.  antithesis (แอน-ที-ธี้-ซิส) (n) – ความตรงกันข้าม, การต่อต้าน, การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายกลับกัน)

     (a) contrast (ความตรงกันข้าม, ความผิดแผกกัน, การเทียบเคียงเพื่อให้เห็นความผิดแผกกัน)

     (b) conclusion (การสรุป)

     (c)  resemblance (ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน)

     (d) examination (การสอบ, การตรวจสอบ)

     (e)  dislike (ความไม่ชอบ, ไม่ชอบ, เกลียด)

7.  astute (แอส-ทิ้วท์) (a) – ฉลาด, หลักแหลม, มีเชาว์

     (a) shrewd (หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, เฉียบแหลม, ว่องไว)

     (b) futile (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่สำคัญ)

     (c)  potent (มีกำลัง, มีพลัง, มีอำนาจ, สามารถสืบพันธุ์ได้)

     (d) provocative (ซึ่งปลุกปั่น, ซึ่งแหย่, ซึ่งกระตุ้น, ซึ่งยั่ว, ซึ่งก้าวร้าว)

     (e)  ruthless (โหดเหี้ยม, ทารุณ, ไร้ความปรานี, ไม่มีเมตตา)

8.  attrition (อะ-ทริช-ชั่น) (n) – การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี, การสึกกร่อน, การเสียดสี, การลดลงของขนาดหรือจำนวน

    (a) annihilation (การทำลายล้างอย่างย่อยยับ)

    (b) encirclement (การล้อมรอบ, การเวียนรอบ, การตีวง)

    (c) counterattack (การโต้ตอบ, การตีโต้, โต้ตอบ, ตีโต้)

    (d) appeasement (การปลอบใจ, การทำให้สงบ, การสนองความอยากรู้อยากเห็น, แก้กระหาย)

    (e) wearing (การสึกกร่อน, การทำให้สึก)

9. augment (v ออก-เมิ่นท) (n – อ๊อก-เมินท) – เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี, การเพิ่ม, การขยาย

    (a) curtail (ตัดให้สั้น, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ย่อ, จำกัด, ลด)

    (b) change (เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง)

    (c) restore (ฟื้นฟู, ปฏิสังขรณ์, ซ่อมแซม, ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, ทำให้แข็งแรง, บำรุงกำลัง-ร่างกาย, ส่งคืน)

    (d) conceal (ปิดบัง, อำพราง, ซ่อนเร้น)

    (e) increase (เพิ่ม, ทำให้เพิ่ม, การเพิ่มขึ้น)

10. banal (บะ-แน่ล) (a) – (ซ้ำๆซากๆ, น่าเบื่อ, เก่าแก่, ไร้ความสดชื่น)

      (a) commonplace (ซ้ำๆซากๆ, ธรรมดา, สามัญ, ไม่น่าสนใจ, สิ่งธรรมดาๆ, คำพูดซ้ำๆซากๆ)

      (b) flippant (ทะลึ่ง, ทะเล้น, ไม่จริงจัง, ไร้มารยาท, ซึ่งเป็นการหยอกเล่น)

      (c) pathetic (น่าเวทนา, น่าสงสาร, ซึ่งทำให้สงสาร, แร้นแค้น)

      (d) new (ใหม่)

      (e) unexpected (ซึ่งไม่ได้คาดหวังหรือคาดฝัน)

11. bizarre (บิ-ซาร์) (a) – แปลกประหลาด, ผิดปกติ

      (a) boastful (คุยโม้, ขี้คุย, อวดดี)

      (b) warlike (ชอบสงคราม, ชอบรบ, เกี่ยวกับสงคราม)

      (c) sluggish (ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา)

      (d) fantastic (แปลกประหลาด, น่ามหัศจรรย์, ใหญ่หรือมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ, ดีเยี่ยม, เกี่ยวกับการจินตนาการหรือนึกฝัน, คนที่ประหลาด)

      (e) oriental (เกี่ยวกับหรือเป็นลักษณะของประเทศตะวันออก, ชาวตะวันออก โดยเฉพาะคนจีนและญี่ปุ่น)

12. boorish (บั๊ว-ริช) (a) – หยาบคาย, ป่าเถื่อน, คล้ายคนบ้านนอก

      (a) sporting (มีน้ำใจนักกีฬา, ยุติธรรม, ชอบหรือสนใจกีฬา, เกี่ยวกับกีฬา-กรีฑา, เหมาะสำหรับกีฬา-กรีฑา, คล้ายนักกีฬา)

      (b) tiresome (น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ, จืดชืด, ทำให้เหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนเพลีย)

      (c) argumentative (ชอบโต้เถียง, เกี่ยวกับการโต้เถียง, ขัดแย้ง)

      (d) monotonous (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

      (e) rude (หยาบ, หยาบคาย, ไม่สุภาพ, ไม่ละเอียด, ไม่ประณีต, ไม่ไพเราะ, ขรุขระ, สาก, เจ้าอารมณ์, คร่าวๆ)

13. coalesce (โค-อะ-เลส) (v) – รวมกัน, เชื่อมกัน, ต่อกัน, เจริญเติบโตร่วมกันหรือเป็นร่างเดียวกัน

      (a)  associate (เกี่ยวเนื่อง, สัมพันธ์กัน, มีส่วนร่วม, คบค้าสมาคม, ผู้ร่วมงาน, เพื่อน, สมัครพรรคพวก, มิตรสหาย, ผู้ช่วย, ผู้เป็นรอง)

      (b) combine (รวมกัน, ทำให้รวมกัน, ประกอบกัน)

      (c) contact (ติดต่อ, สัมผัส, การติดต่อ-สัมผัส-พบปะ-คบหาสมาคม, จุดเชื่อม, คนรู้จักหรือ คุ้นเคย)

      (d) conspire (สมคบคิด, วางแผนร้ายร่วมกัน, รวมหัวกันคิดอุบาย)

      (e) cover (ปกคลุม, คลุม, กลบ, ปิดบัง, ครอบ, ครอบคลุม, รวมทั้ง, กก (ไข่), ที่ปิด, ฝา, ที่ครอบ, ปก, ยางนอก, ผ้าคลุมเตียง)

14. corpulent (ค้อ-พิว-เลิ่น) (a) – อ้วน, อ้วนท้วน, พุงพลุ้ย

      (a) dead (ตาย)

      (b) fat (อ้วน)

      (c) clandestine (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

      (d) organized (ซึ่งเป็นระบบ, ที่เป็นระเบียบ, ซึ่งได้รับการจัดตั้ง)

      (e) similar (คล้ายกัน, เหมือนกัน, มีรูปร่างหรือสัดส่วนเหมือนกัน, มีมุมเดียวกัน, ทำนองเดียวกัน)

15. decant (ดิ-แค๊นท) (v) – เทของเหลวอย่างแผ่วเบาโดยไม่ให้ตะกอนที่ก้นขวดขุ่น

      (a) bisect (แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน, ตัดแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนเท่าๆกัน, ตัดขวาง)

      (b) speak widely (พูดอย่างกว้างๆ)

      (c) bequeath (ยกมรดกให้, ยกให้, ทำพินัยกรรมยกให้, การยกให้, การยกมรดกให้, มรดก, สิ่งของที่ตกทอด)

     (d) pour off (เท, ริน, ราด, หลั่ง, กรอก, ระบาย, ไหล, ปล่อยออก, (ฝน) ตกลงมาอย่างแรง, การเท, การริน, การไหลอย่างแรง, การตกอย่างแรงของฝน)

     (e) abuse verbally (ดุด่า, ด่าว่า, กล่าวร้าย)

16. deplore (ดิ-พลอร์) (v) – เสียใจมาก, โศกเศร้ามาก, ไม่เห็นด้วย, ตำหนิ)

      (a) condone {ให้อภัย, ไม่เอาโทษ, ไม่เอาผิด, ลบล้าง (ความผิด, ความบกพร่อง)}

      (b) forget (ลืม)

      (c) forgive (ให้อภัย)

      (d) deny (ปฏิเสธ)

      (e) regret (เสียใจ, สลดใจ, ความเสียใจ, ความสลดใจ)

17. dissonance (n) – ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่สามัคคี, ความไม่กลมกลืนกัน, ความไม่ประสานกันของเสียง

      (a)   disapproval (การไม่เห็นด้วย, การไม่อนุญาต, ความไม่พอใจ, สีหน้าหรือคำพูดที่แสดงความไม่เห็นด้วย)

      (b) disaster (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มใจ)

      (c) discord (ความไม่ลงรอยกัน, ความบาดหมาง, ความขัดแย้ง, การทะเลาะ, การต่อสู้, สงคราม, เสียงดนตรีที่ไม่เข้ากัน, ไม่เห็นด้วย)

      (d) disparity (ความไม่เหมือนกัน, ความแตกต่างกัน)

      (e) dissimilarity (ความไม่เหมือนกัน, ความแตกต่างกัน)

18. emolument (อิ-ม้อล-ลิว-เมิ่นท) (n) – เงินค่าตอบแทน, เงินชดเชยเงินเดือน, รายได้

      (a) capital (เงินทุน, พวกนายทุน, เมืองหลวง, ตัวเขียนใหญ่)

      (b) compensation (การชดเชย, การทดแทน, การตอบแทน, สิ่งที่ชดเชย)

      (c) liabilities (หนี้, หนี้สิน, ความรับผิดชอบ, ภาระหน้าที่, ด้านลูกหนี้ของบัญชี, ความโน้มเอียง, ความโน้มน้าว)

      (d) loss (การขาดทุน, การสูญ, การเสีย, การสูญเสีย, การแพ้, การหาย, ความเสียหาย, ความผิดพลาด, การทำลาย, ความหายนะ, การสูญเสียทหาร, จำนวนทหารที่สูญเสียไป, ภาวะที่งงงวย)

      (e) output (ผลลัพธ์, ผล, ผลิตผล, ผลิตภัณฑ์, การผลิต, ปริมาณหรือจำนวนที่ผลิตได้, ข้อมูลที่ส่งออกมา)

19. enigma (อิ-นิก-ม่ะ) (n) - ปริศนา, คำพูดปริศนา, คนลึกลับ, สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์

      (a) ambition (ความทะเยอทะยาน)

      (b) foreigner (ชาวต่างประเทศ)

      (c) instrument (อุปกรณ์, เครื่องมือ)

      (d) officer (เจ้าหน้าที่ – ตำรวจ, ทหาร ฯลฯ)

      (e) riddle (ปริศนา, คำปริศนา, ปัญหา, คำถามที่ทำให้งง, สิ่งที่ทำให้ฉงน, บุคคลที่เป็นปริศนา, ทำให้พิศวงงงงวย)

20. ethnology (เอธ-น้อล-ละ-จี้) (n) – ชาติพันธุ์วิทยา, ชนชาติวิทยา, วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องเชื้อชาติ

      (a) causation (การทำให้เกิดขึ้น, ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล, สาเหตุ, สิ่งที่ทำให้เกิดผล)

      (b) morals (หลักศีลธรรม, หลักธรรมจริยา)

      (c) social psychology (จิตวิทยาสังคม)

      (d) study of races (การศึกษาเรื่องเชื้อชาติ)

      (e) word analysis (การวิเคราะห์คำ)

21. expunge (อิคส-พั้นจ) (v) – ลบออก, ถูออก, เช็ดออก, ลบล้าง, ทำลาย

      (a) clarify (ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, ทำให้บริสุทธิ์, ทำให้ใสสะอาด, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น)

      (b)  copy (ลอกเลียน, เลียนแบบ, จำลอง, ถ่ายสำเนา, สำเนา, ฉบับสำเนา, เล่มคัดลอก, หนึ่งเล่ม, หนึ่งฉบับ, หนึ่งชุด)

      (c) delete (ลบออก, เอาออก, ตัดออก)

      (d) investigate (สืบสวน, สอบสวน)

      (e) underline (ขีดเส้นใต้, เน้นความสำคัญ, ย้ำ, เส้นที่อยู่ข้างใต้, คำอธิบายใต้ภาพ)

22. fiasco (ฟิ-แอส-โค) (n) -  การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

      (a) disappointment (ความผิดหวัง)

      (b) turning point (จุดเปลี่ยน)

      (c) loss (ความสูญเสีย, การสูญหาย, การขาดทุน, ความพ่ายแพ้)

      (d) celebration (การเฉลิมฉลอง)

      (e) complete failure (ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง)

23. finite (ไฟ้-ไนท) (a) – มีขอบเขต, มีเขตจำกัด, ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปจนวัดไม่ได้, (คณิตศาสตร์) ไม่ใช่ศูนย์, สิ่งที่มีขอบเขต

      (a) impure (ไม่บริสุทธิ์, ไม่สะอาด, มีสิ่งเจือปน, ใจไม่สะอาด, ผิดศีลธรรม)

      (b) firm (มั่นคง, เหนียวแน่น, หนักแน่น, เด็ดขาด, แน่นอน, แน่วแน่, แน่นหนา)

      (c) minute (ไม-นิ้วท) (เล็กมาก, เล็กน้อยมาก, ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว, เกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ)

      (d) limited (จำกัด, ถูกจำกัด, แคบ, มีขอบเขต)

      (e) unbounded (ไม่มีจำกัด, ไม่มีขอบเขต, ไม่ถูกควบคุม, มากมาย)

24. flotsam (โฟล้ท-เซิ่ม) (n) – ซากเรืออับปางและสินค้าที่ลอยอยู่, คนที่สิ้นเนื้อประดาตัว

      (a) dark sand (ทรายสีดำ)

      (b) fleet (กองเรือรบ, กองเรือ, กองบิน ขบวนรถยนต์, จำนวนหรือทั้งหมดของบริษัทเดินเรือ)

      (c) life preserver (เครื่องชูชีพ, เครื่องช่วยชีวิต)

      (d) shoreline (แนวชายฝั่ง)

      (e) wreckage (เร้ค-คิจ) (ซากเรือ-เครื่องบิน, ซากปรักหักพัง, การทำลาย, การทำให้พังพินาศ, ความหายนะ)

25. fulminating (ฟั้ล-มิ-เนท) (a) – ฟ้าร้อง, ร้องเสียงดัง, ร้องด่า, กริ้ว, ตำหนิ, ทำให้ระเบิด

      (a) throbbing (เต้นตุ้บๆ, เต้นแรงขึ้น, กระเพื่อม, สั่น, สั่นระริก, แสดงอารมณ์)

      (b) pointed (แหลม, แหลมคม, คมกริบ, ชัดเจน, เด่นชัด, สำคัญ, มีผลโดยตรง)

      (c) wavelike (คล้ายคลื่น)

      (d) thundering (ฟ้าร้อง, ส่งเสียงดังสนั่น-แผดก้อง-ดังกังวานขู่คำราญ, เคลื่อนที่ด้วยเสียงดังสนั่น, ทำให้เกิดเสียงดังสนั่น)

      (e) bubbling (เป็นฟอง, เกิดฟอง, เดือด, พูดจ้อ, พล่าน, ทำให้เป็นฟอง)

26. glib (กลิบ) (a) – (พูด) คล่อง, คล่องแคล่ว, กะล่อน

      (a) cheerful (ร่าเริง, ดีอกดีใจ, ปลื้มปิติ)

      (b) delightful (ที่สุขใจมาก, ที่น่ายินดีมาก)

      (c) dull (จืดชืด, น่าเบื่อ, ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่มีรสชาติ, ไม่น่าสนใจ, ซบเซา, เชื่องช้า, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ)

      (d) fluent (ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว, หลั่งไหล, ราบรื่น, ง่าย)

      (e) gloomy (มืดคลึ้ม, ห่อเหี่ยวใจ, เศร้าหมอง, ซึมเศร้า, หมดหวัง, ซึ่งมองในแง่ร้าย)

27. graphic (แกรฟ-ฟิค) (a) – ชัดเจน, เกี่ยวกับภาพเขียน-ภาพวาด-การเขียน, เกี่ยวกับศิลปะการขีดเขียน)

      (a) serious (ร้ายแรง, รุนแรง, เอาจริงเอาจัง)

      (b) concise (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

      (c) vehement (เร่าร้อน, แรงกล้า, รุนแรง, ดุเดือด, มีพลังสูง, กระตือรือร้น)

      (d) detailed (มีรายละเอียด, ละเอียด)

      (e) vivid (ชัดแจ้ง, ชัดเจน, ร่าเริง, สดใส, เต็มไปด้วยพลังชีวิต, มีชีวิตชีวา, สว่างจ้า, สีจ้า, สีแจ๊ด)

28. imminent (อิ๊ม-มิ-เนิ่นท) (a) – ใกล้เข้ามา, จวนจะเกิด, จวนตัว, ฉุกเฉิน, ใกล้อันตราย, ฉุกละหุก

      (a) declining (ซึ่งลดลง, ลดลง, เสื่อมลง, ถดถอย, ปฏิเสธ)

      (b) distinguished (มีชื่อเสียง, เด่น, พิเศษ, ยอดเยี่ยม)

      (c) impending (ใกล้เข้ามา, ใกล้จะเกิดขึ้น, ที่คุกคาม)

      (d) terrifying (น่ากลัว, น่าตกใจ)

      (e) unlikely (ไม่น่าจะเป็นไปได้, ไม่น่าจะเกิดขึ้น)

29. incipient (อิน-ซิ้พ-เพี่ยนท) (a) – แรกเริ่ม, เริ่มเกิดขึ้น

      (a) beginning (เริ่มต้น, เริ่มแรก)

      (b) perilous (มีอันตราย)

      (c) hasty (รีบเร่ง)

      (d) confidential (ลับ, เป็นความลับ, ซึ่งเป็นที่ไว้ใจ)

      (e) widespread (แพร่หลาย, แพร่ขยายออกไป)

30. indubitable (อิน-ดู๊-บิ-ทะ-เบิ้ล) (a) – แน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย

      (a) doubtful (สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่มั่นใจ, ลังเล, ยังไม่ตัดสินใจ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้)

      (b) fraudulent (หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล)

      (c) honorable (มีเกียรติ, น่าเคารพนับถือ, น่าเชื่อถือ, มีหน้าตา, มีศักดิ์ศรี, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา)

      (d)   formidable (น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าเกรงขาม, ยาก, ลำบาก, ซึ่งเอาชนะยาก, เหนือกว่ามาก, มีอำนาจมาก, มีกำลังมาก)

      (e) undeniable (ปฏิเสธไม่ได้, ไม่อาจโต้แย้งได้, ไม่ผิดพลาดแน่นอน, หลีกเลี่ยงไม่ได้

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ Scholarship