หมวดข้อสอบ GRE

หมวดข้อสอบ GRE (ตอนที่ 1)

Synonyms (คำเหมือน)

For each of the words that appear in italics, choose from the words numbered 1 through 5 the one that most nearly approaches the italicized word in meaning. (สำหรับคำแต่ละคำที่ปรากฏเป็นตัวพิมพ์เอน  ให้เลือกจากคำหมายเลข ๑ – ๕ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่พิมพ์ตัวเอน)

1.  abet (ยุยงส่งเสริมให้กระทำผิด, สนับสนุน, ให้กำลังใจ)

    a.     wager (พนันขันต่อ, ท้าพนัน, การพนัน, การวางเดิมพัน, สิ่งที่พนันหรือเสี่ยง)

    b.     divan (เก้าอี้นวมที่ไม่มีพนักหลัง, ห้องอาหารหรือห้องสำหรับสูบบุหรี่)

    c.     assist (ช่วยเหลือ, สนับสนุน)

    d.     promote (ส่งเสริม, เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง)

    e.     disguise (ปลอมตัว, การปลอมตัว)

2.  abash (ทำให้อับอาย, ทำให้ขวยเขิน)

     a.     smash (ทำให้แตกละเอียด, ตีแตกละเอียด, ทำลายสิ้นเชิง, ตีแตกพ่าย, ชนอย่างแรง, ชนพัง, แตกละเอียด, การตี-ตบ-ต่อย, การทำให้แตกละเอียด, การทำลายสิ้นเชิง, การชนกันอย่างแรง, การล้มละลาย, ความหายนะทางการเงิน, การประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง, สิ่งที่ประสบความสำเร็จ)

     b.     consolidate (ทำให้เป็นปึกแผ่น-มั่นคง)

     c.     allocate (แบ่งสรร, จัดสรร, แบ่งปันให้)

     d.     debilitate (ทำให้อ่อนแอ-หมดกำลัง-หมดแรง-อ่อนเพลีย, ทำให้ทรุดโทรม)

     e.     embarrass (ทำให้กระดากอาย-ขวยเขิน-กระอักกระอ่วน)

3.  ablution (การชำระล้าง, การลงอาบน้ำ)

     a.     wash (ล้าง, ชำระล้าง, ซัก, การซักล้าง-ชำระล้าง)

     b.     solvent (สารละลาย, ตัวทำละลาย)

     c.     confession (การสารภาพ, คำสารภาพ)

    d.     hatred (ความเกลียดชัง)

    e.     distress (ความเศร้าโศก-เสียใจ-ลำบาก-ทุกข์ยาก, ภัยพิบัติ, ความเคราะห์ร้าย,  ทำให้เศร้าโศก-ทุกข์ยาก)

4.  abrogate (ยกเลิก, เพิกถอน)

     a.     dismiss (ปล่อยตัว, ยกฟ้อง, ยกคำร้อง, ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน, ปล่อยทหารจากค่าย, ปฏิเสธ)

     b.     cancel (ยกเลิก)

     c.     disclose (เปิดเผย)

     d.     reveal (เปิดเผย, แสดงให้เห็น)

     e.     interrogate (สอบถาม, ซักถาม)

6.  abstain (งดเว้น, ละเว้นจาก, หลบเลี่ยง)

     a.     mar (ทำให้เสียหาย-เสียโฉม-เสียรูปร่าง, ทำลาย, ทำให้เสื่อมเสีย, สิ่งที่เสียหาย)

     b.     refrain from (ละเว้นจาก, หลีกเลี่ยงจาก)

     c.     link (เชื่อมโยง, เกี่ยวโยง, เกี่ยวพัน)

     d.     capitulate (ยอมแพ้, ยอมจำนน)

     e.     decipher (แปลความหมาย, ถอดความหมาย, ถอดระหัส)

7. abominate (เกลียดชัง, ไม่ชอบ)

    a. loathe (รังเกียจ, เกลียด, เกลียดชัง, ไม่ชอบ)

    b. yield (ยอมแพ้, ให้ผล, ผลผลิต)

    c. halt (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุด, การหยุด, การชะงัก)

    d. overcome (เอาชนะ, มีชัยเหนือ)

    e. contaminate (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เป็นพิษ)

8. aborigine (ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของออสเตรเลีย)

    a. effervescent (ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, ซึ่งเป็นฟอง)

    b. ancient (เก่าแก่, โบราณ)

    c. earliest inhabitant (ผู้อยู่อาศัยดั้งเดิม-แรกเริ่มที่สุด)

    d. native (คนพื้นเมือง, คนท้องถิ่น, สัตว์-ต้นไม้พื้นเมือง, ของพื้นเมือง, ของท้องถิ่น, เกี่ยวกับคนพื้นเมือง, โดยกำเนิด, แต่กำเนิด)

    e. citizen (พลเมือง)

9. accede (ตกลง, เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, ยินยอม)

    a. agree (ตกลง, เห็นพ้อง, เห็นด้วย)

    b. retreat (ล่าถอย, ถอย, ถอนกลับ, เพิกถอน, หลบหนี, สละสิทธิ์, การล่าถอย-ถอยกลับ, การปลดเกษียณ, การถอนตัวจากวงการ, ความสันโดษ, สถานที่ลี้ภัยหรือพักฟื้น)

    c. admonish (เตือน, ตำหนิอย่างนุ่มนวล, ว่ากล่าวตักเตือน)

    d. resume (ทำต่อไป, เริ่มต้นอีกครั้ง)

    e. liquefy (ทำให้เป็นของเหลว, กลายเป็นของเหลว)

10. accolade (รางวัล, การแต่งตั้งเป็นขุนนาง, การใช้ดาบแตะที่ไหล่เพื่อตั้งเป็นอัศวิน,  การให้เกียรติ์)

     a. burden (ภาระ, ภาระหน้าที่, น้ำหนักที่แบก, ความยากลำบาก, ทำให้ยุ่งยาก)

     b. award (รางวัล, ให้รางวัล, มอบให้, ตัดสิน)

     c. reflection (การคิด-ไตร่ตรอง-พิจารณา, การสะท้อน)

     d. stamina (ความทรหดอดทน, ความแข็งแรง)

     e. avarice (ความโลภ, ความตะกละ, ความงก, ความอยากอย่างแรงกล้า)

11. erratic (เบี่ยงเบน, เอาแน่ไม่ได้, ไม่มีกฏเกณฑ์, ไม่มั่นคง, ไร้จุดหมายปลายทาง, คนที่เอาแน่ไม่ได้, คนที่ผิดๆพลาดๆ)

      a. lovable (น่ารัก, น่าชื่นชอบ)

      b. straight (ตรง, เหยียดตรง)

      c. confused (งง, สับสน, ขวยเขิน)

      d. dull (ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ, ไม่มีชีวิตชีวา, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ)

      e. extreme (สุดโต่ง, รุนแรง, ขาดความพอดี)

12. eulogize (ยกย่อง, สรรเสริญ, เขียน-กล่าวคำสรรเสริญ)

      a. praise (สรรเสริญ, ยกย่อง)

      b. bury (ฝัง)

      c. mourn (ไว้ทุกข์, อาลัย, เศร้าโศก, เสียใจ, คร่ำครวญ)

      d. condemn (ประณาม, ตำหนิ, ตราหน้า, ด่าว่า, ประกาศว่ามีความผิด)

      e. collide (ชน, ขัดกัน)

13. euphoria (ความปิติ, ความปลาบปลื้ม, ความรู้สึกสบาย, ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข)

      a. harmony (ความกลมกลืนกัน, ความลงรอยกัน, ความตกลงกันได้)

      b. togetherness (การมารวมกัน-ชุมนุมกัน)

      c. doom (เคราะห์ร้าย, ชะตาขาด, ความตาย, ความหายนะ, คำพิพากษา, วาระสุดท้าย, วาระที่โลกวินาศ, กำหนด, ถึงวาระ, พิพากษา, ชี้ชะตากรรม)

      d. joy (ความปลาบปลื้ม-ปิติยินดี, ความสุข)

      e. opportunist (นักฉวยโอกาส)

14. exhort (คะยั้นคะยอ, เคี่ยวเข็ญ, สนับสนุน, ให้คำแนะนำ, ตักเตือน)

      a. blame (ตำหนิ, คำตำหนิ, การตำหนิ)

      b. coerce (บังคับ)

      c. enjoin (สั่งการ, สั่ง, บัญชา, กำชับ, กำหนด, ห้าม, สั่งห้าม)

      d. kindle (จุดไฟ, ก่อไฟ, ทำให้ลุกเป็นไฟ, ปลุกเร้าหรือดลใจ, กระตุ้น, เร้าอารมณ์, เริ่มลุกไหม้, มีอารมณ์เร่าร้อน)

      e. encourage (ให้กำลังใจ, ส่งเสริม, กระตุ้น, เร้า)

15. evince (แสดงให้เห็น, แสดงออก, ทำให้เห็น, พิสูจน์เปิดเผย)

      a. hide (ซ่อน)

      b. summon (เรียก, เรียกตัว, เรียกประชุม, ออกหมายเรียก, ปลุกเร้า, ปลุกให้ตื่น, กระตุ้น)

      c. conquer (มีชัยชนะ, พิชิต, ชัยชนะ)

      d. rub (ถู, ขัด, เช็ด)

      e. show (แสดง)

16. excise (ตัดทิ้ง, ตัดออก, ตัดตอน, ตัดข้อความออก)

      a. add (เพิ่ม, เติม, เสริม)

      b. eliminate (ขจัด, กำจัด, คัดออก, ขับไล่, ทำลาย, ลบทิ้ง, ขับออก)

      c. tax (ภาษี, เก็บภาษี)

      d. buttress (สนับสนุน, ค้ำจุน, ให้กำลังใจ, ยื่นค้ำ, ส่วนยื่นค้ำ, กำแพงค้ำ, ส่วนค้ำจุน)

      e. extol (ยกย่องสรรเสริญอย่างสูง)

17. exuberant (ร่าเริงมาก, ลิงโลด, อุดมสมบูรณ์, ฟุ่มเฟือยมาก, เจริญงอกงาม)

     a. joyful (รื่นเริง, เบิกบานใจ, ดีอกดีใจ, ปิติยินดี, ปลื้มปิติ)

     b. dormant (อยู่เฉยๆ, ไม่เคลื่อนที่, สงบ, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, หยุดเคลื่อนไหว (ชั่วคราว, (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด)

     c. emaciated (ผอมแห้ง, ซูบผอม)

     d. exemplary (ซึ่งเป็นตัวอย่าง)

     e. bombastic (ซึ่งฟังดูระรื่นหูแต่ไม่มีเนื้อหาสาระ)

18. facetious (ทะเล้น, ชอบเล่นตลก, เป็นเชิงตลก, ขบขัน)

      a. funny (ตลก, ขบขัน)

      b. doleful (เสียใจ, โศกเศร้า, ละห้อย)

      c. imaginary (ซึ่งเป็นเรื่องในจิตนาการ-ในนิยาย, ที่ไม่ใช่เรื่องจริง)

      d. bright (สว่างจ้า, ฉลาด)

      e. gullible (หูเบา, เชื่อคนง่าย, ถูกต้มได้ง่าย)

19. fatuous (ทึ่ม, โง่, ไม่จริง, ลวงตา)

     a. pithy (เป็นสาระสำคัญ, เป็นแก่นสาร, เต็มไปด้วยพลัง, มีความหมาย)

     b. stout (แข็งแรง, มีพลัง, กำยำล่ำสัน, แน่วแน่, เด็ดเดี่ยว, องอาจ, กล้าหาญ, มั่นคง)

     c. silly (โง่เขลา)

     d. grim (เคร่งขรึม, เข้มงวด, น่ากลัว, ดุร้าย, ร้ายกาจ)

     e. opulent (มั่งคั่งร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์, มากมาย)

20. flaw (ข้อบกพร่อง, จุดด่างพร้อย, ช่องโหว่, รอยร้าว, มลทิน, ตำหนิ, ทำให้เกิดรอยร้าว-มลทิน-ตำหนิ-ข้อบกพร่อง-จุดด่างพร้อย-ช่องโหว่, เป็นรอยร้าว, เกิดจุดด่างพร้อย)

     a. blend (การผสมผสาน-คลุกเคล้า, ของผสม, ของเจือปน, ผสม, คลุกเคล้า, กลมกลืน)

     b. wander (เดินทาง, ท่องเที่ยว, เดินเตร่, เตร็ดเตร่, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน)

     c. blemish (จุดด่างพร้อย, มลทิน, จุดอ่อน, ทำให้ด่างพร้อย-เป็นมลทิน-เสื่อมเสีย)

     d. bleach (การฟอกให้ขาว, ยาฟอกขาว, ฟอก, ทำให้สีซีด-สีตก, สีซีด, สีตก, กลายเป็นขาว)

     e. jargon (ภาษาเฉพาะอาชีพ, คำพูดที่ทำให้เข้าใจยาก, คำพูดที่เหลวไหล-ไร้สาระ)

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ GRE