หมวดการพยาบาลคนเจ็บ

หมวดการพยาบาลคนเจ็บ (Nursing of the sick)

           

Clinical thermometer– ปรอทวัดไข้

Wheelchair– เก้าอี้เข็น (คนป่วย)

Invalid (อิ๊น-วะ-ลิด) chair - เก้าอี้เข็น (คนป่วย)

Stethoscope(สเท็ทโท-สโคพ) – เครื่องฟังการเต้นหัวใจ

Bandage(แบ๊น-เดจหรือ ดิจ) – ผ้าพันแผล

Medicine– ยา

Balm(บาล์ม) – ยาหม่อง

Aspirin – แอสไพริน, ยาแก้ปวด

First aid – การปฐมพยาบาล

An operation (ออพ-พะ-เร๊-ชั่น) – การผ่าตัด

Prescription (พรีส-คริพ-ชั่น) – ใบสั่งยา

Symptom(ซิ้ม-ท่อม) – อาการของโรค

Blood sample– ตัวอย่างเลือด

Band-aid– ปลาสเตอร์ปิดแผล

Painkiller (หรือanalgesic– แอนนะ-จี๊ซิค) – ยาแก้ปวด

Eye-drops – ยาหยอดตา

Pill – ยาเม็ด

Tablet (แท็บ-เล็ท) – ยาเม็ดชนิดแบน

Capsule – ยาแคปซูล

Side (yoyo) effect– ผลข้างเคียง

Allergy (แอ๊ล-เลอ-จี้) – โรคภูมิแพ้ (ยา-อาหาร)

Operating theatre– ห้องผ่าตัด

Tablet tube(ทู๊บ) – หลอดบรรจุยาเม็ด

Tabloid (แท็บ-ลอยด)– ยาเม็ดเล็ก, หนังสือพิมพ์กรอบเล็ก

Lozenge (ลอส-ซินจ) – ยาอม

Cough lozenge (คัฟ-ลอสซินจ) – ยาอมแก้ไอ

Sugar-coated (ชู้เกอะ-โค้ทเท็ด) pill– ยาเคลือบน้ำตาล

Rubber hot-water bottle– ถุงน้ำร้อน

Irrigator (อิ-ริ-เก๊-เท่อะ) – หม้อสวน

Douche (ดูช) – หม้อสวน

Fountain syringe (เฟ้านเทิ่น-ซีริ้นจ) – หม้อสวน

Artificial arm– แขนเทียม

Artificial leg– ขาเทียม

Arm prosthesis (พรอส-ธี-ซิส) – แขนเทียม

Leg prosthesis – ขาเทียม

Sticking plaster – ปลาสเตอร์ปิดแผล

Cotton bandage– สำลีปิดแผล

Muslin (มัสลิน) bandage– สำลีปิดแผล

Tincture(ทิ้ง-เช่อะ) – ทิงเจอร์ทาแผล

Headache(เฮ้ด-เอ้ค) tablet– ยาเม็ดแก้ปวดหัว

Laxative (แลค-เซ-ทีฟ) – ยาถ่าย, ยาระบาย

Purgative (เพ้อร์-กะ-ทีฟว) – ยาถ่าย, ยาระบาย

Drug(ดรั๊ก)– ยา

Linctus(ลิ้นซ-ทัส) – ยากวาดคอ

Antidote(แอ๊น-ทิ-โดท) – ยาแก้พิษ

Anti-venin(เว้-นิ่น) – ยาแก้พิษงู หรือ serum (เซี้ยร์-รั่ม) – เซรุ่มแก้พิษงู

Diuretic(ได-ยู-เร็ท-ทิค) – ยาขับปัสสาวะ

Carminative(คา-มิ-เน้-ทีฟ) – ยาขับลม

Diaphoretic(ได-อะ-ฟอ-เร็ท-ทิค) – ยาขับเหงื่อ

Sudorific(ซู-โด-ริฟ-ฟิค) – ยาขับเหงื่อ

Ointment (อ๊อย-เม้นท์) – ยาขี้ผึ้งทาแผล, ยาทา

Salve (แซฟว หรือ ซาฟว) - ยาขี้ผึ้งทาแผล, ยาทา

Antiseptic (แอน-ทิ-เซฟ-ติค) – ยาฆ่าเชื้อ

Disinfectant(ดิส-อิน-เฟ็ค-แท่น) – ยาฆ่าเชื้อ

Germicide(เจ๊อ-มิ-ไซด) – ยาฆ่าเชื้อ

Injection – ยาฉีด, การฉีดยา

Digestive(ดิ-เจส-ทีฟว) – ยาช่วยย่อยอาหาร

Anesthetic(แอน-เนส-เธท-ทิค) – ยาชา, ยาสลบ, ยาระงับความรู้สึก

Inhalant (อิน-เฮ้-เลิ่นท) – ยาดม (แก้วิงเวียน)

Smelling salts- ยาดม (แก้วิงเวียน)

Medicated (เม็ด-ดิ-เค้-ทิด) spirits– ยาดอง

Mercurochrome (เมอร์-คิ้ว-โร-โครม) – ยาแดงทาแผล

Cathartic (คะ-ธ้าร์-ทิค) – ยาถ่าย, ยาระบาย

Mosquito repellant (mosquito coil) – ยากันยุง

Sanitary towel(แซ้น-นิ-เทอ-รี่-เท้า-เอิล) –ผ้าอนามัย

Sanitary napkin– ผ้าอนามัย (เรียกแบบอเมริกัน)

Stomachic (สโทแมค-คิค) –ยารักษากระเพาะอาหาร, ยาธาตุ

Potion(โพ้-เชิ่น)(หรือliquid medicine) – ยาน้ำ

Amphetamine (แอม-เฟ็ต-ตา-มีน) หรือspeed (คำสแลง) – ยาบ้า

Tonic(ท้อน-นิค) – ยาบำรุง

Hair tonic– ยาบำรุงผม

Opium(โอ๊-เพี่ยม) – ยาฝิ่น

Poultice(โพ้ล-ทิส) – ยาพอก

Elixir(อิ-ลิค-เซ่อะ) – ยาอายุวัฒนะ

Pastille(แพส-ทีล) หรือpastil– ยาอม

Narcotic– ยาเสพย์ติด

Addictive(อะ-ดิค-ทีฟ) drug– ยาเสพย์ติด

Common household remedy– ยาสามัญประจำบ้าน

Herbal remedy (เร้ม-มะ-ดี้) – ยาสมุนไพร

Herbal (เฮ้อร์-บ้อล) medicine– ยาสมุนไพร

Pharmaceuticals(ฟา-มะ-ซู้-ทิ-คัลส) – ยา

Poison (พ้อย-ซั่น) – ยาพิษ

To take one’s medicine – กินยา

To apply medicine to the skin – ทายา

Pharmacy(ฟ้าร์-มะ-ซี) – ร้านขายยา

Drugstore(ดรั๊ก-สทอร์ หรือ สโทร์) – ร้านขายยา

Chemist’s (เค้ม-มิสทซ์) shop– ร้านขายยา

First aid kit – ชุดปฐมพยาบาล (อุปกรณ์-ยา)

Panacea (แพน-นะ-เซีย) – ยาแก้สารพัดโรค

Tweezers– ปากคีบ (สำลีหรือสิ่งที่ต้องใช้ความสะอาด เวลาทำการปฐมพยาบาล)

Hydrogen peroxide– น้ำยาล้างแผล

Adhesive tape– แถบผ้าปิดแผล

Absorbent(แอบ-ซ้อร์-เบิ้นท) cotton-สำลีก้อน

Elastic support bandage– ผ้ายึดรัดแผล

Antiseptic– น้ำยาฆ่าเชื้อโรค, ยาล้างแผล

Aspirin– ยาแอสไพริน

Sterile(สเท้อ-ไรล หรือ รีล) pad– ผ้าปิดแผลปลอดเชื้อ

Cotton applicator– ไม้พันสำลี

Adhesive bandage(แบ๊น-ดิจ) – ปลาสเตอร์ปิดแผล

Gauze roller bandage– ม้วนผ้ากอซ

Rubbing alcohol– แอลกอฮอล์ล้างแผล

Splints(สพลิ้นท์ส)– เฝือก

First aid manual– คู่มือปฐมพยาบาล

First aid equipment– อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

Syringe(ซี-ริ้นจ์) – เข็มฉีดยา

Cane (หรือ stick) – ไม้เท้า

Cot– เปลรถเข็น (ใช้ตามโรงพยาบาล)

Stretcher(สเทร็ธ-เช่อะ) – เปลหาม

Walking aid– อุปกรณ์ช่วยเดิน

Forearm crutch(ฟ้อร์-อาร์ม-ครัทช์) – ไม้ค้ำยันแขน

Underarm (อั๊น-เด้อะ-อาร์ม) crutch– ไม้เท้ายันรักแร้

Syringe for irrigation (เออ-ริ-เก๊-ชั่น) – หลอดฉีดน้ำ

Quadcane(คว๊อด-เคน) – ไม้เท้าสี่ขา

Quadruped (คว๊อด-ดรู-เพด) stick– ไม้เท้าสี่ขา

Ortho-cane (ortho-stick)– ไม้เท้ายันตรงขาเดียว

Walker (walking frame)– โครงพยุงเดินชนิดสี่ขา

Ear protection– อุปกรณ์ป้องกันหู

Ear plugs(พลักส) – ที่อุดรูหู

Safety earmuff(เอียร์-มัฟฟ) – อุปกรณ์ปิดหูนิรภัย

Eye protection– อุปกรณ์ป้องกันตา

Safety glasses– แว่นตานิรภัย

Safety goggles(ก๊อก-เกิลส) –แว่นครอบตานิรภัย

Head protection – อุปกรณ์ป้องกันหัว

Safety cap – หมวกนิรภัย

Helmet (เฮ้ล-เม็ท) – หมวกนิรภัย

Respiratory(เรส-เพอ-ระ-ทอ-รี่ หรือ ริส-ไพ้-ระ-ทอ-รี่) system protection– อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ

Respirator(เรส-พะ-เร-เทอะ) – เครื่องช่วยหายใจ

Half-mask respirator– เครื่องช่วยหายใจชนิดครึ่งหน้า

Safety vest– เสื้อนิรภัย

Feet protection – อุปกรณ์ป้องกันเท้า

Safety boot– รองเท้าหุ้มข้อนิรภัย

Scissors– กรรไกร (ตัดผ้าพันแผลหรืออื่นๆ)

            

                                   

Subscribe to RSS - หมวดการพยาบาลคนเจ็บ