วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ

วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ (Festivals and holidays)

            

                                       

 National Day – วันชาติ

Chakri Day – วันจักรี (6  เมษายน)

Chulalongkorn Day – วันปิยมหาราช (23 ตุลาคม)

Taksin Day (28 ธันวาคม)

The King’s Birthday – วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง (5 ธันวาคม)

The Queen’s Birthday – วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี (12 สิงหาคม)

The first day of the Buddhist Lent – วันเข้าพรรษา

The end of the Buddhist Lent – วันออกพรรษา

Chinese New Year – วันตรุษจีน

New Year’s Day – วันขึ้นปีใหม่

Christmas Day – วันคริสต์มาส

United Nations Day – วันสหประชาชาติ

Constitution Day – วันรัฐธรรมนูญ

The King’s Coronation Day – วันฉัตรมงคล

Buddhist Holiday – วันพระ

Asalaha Bucha Day – วันอาสาฬหบูชา

Makha Bucha Day – วันมาฆบูชา

Wisakha Bucha Day – วันวิสาขบูชา

Songkran Day – วันสงกรานต์

Harvest-Festival Day – วันพืชมงคล (แรกนาขวัญ)

May Day – วันแรงงาน-วันกรรมกร (1 พฤษภาคม)

Army’s Day – วันกองทัพบก

Armed Forces’ Day – วันกองทัพไทย

War Veteran Day – วันทหารผ่านศึก

Bank Holiday – วันหยุดธนาคาร (กลางปี – 1 กรกฎาคม)

School Term Holiday – วันปิดภาคเรียน

Payday – วันเงินเดือนออก

Loy Kratong Day – วันลอยกระทง

Birthday – วันเกิด

Birthday Anniversary – วันครบรอบวันเกิด

Summer – ฤดูร้อน

Autumn (อเมริกันใช้ Fall) – ฤดูใบไม้ร่วง

Winter – ฤดูหนาว

Spring - ฤดูใบไม้ผลิ

Sunday – วันอาทิตย์

Monday – วันจันทร์

Tuesday (ทิ้วส-เดย์) – วันอังคาร

Wednesday (เว้นส-เดย์) – วันพุธ

Thursday (เธิส-เดย์) – วันพฤหัสบดี

Friday (ฟราย-เดย์) – วันศุกร์

Saturday (แซท-เท่อะ-เดย์) – วันเสาร์

January (แจน-ยู-แอ๊-รี่) – เดือนมกราคม

February (เฟ็บ-บรู-แอ๊-รี่) – เดือนกุมภาพันธ์

March – เดือนมีนาคม

April (เอ๊-พริล) – เดือนเมษายน

May - พฤษภาคม

June – มิถุนายน

July (จู-ลาย) – กรกฎาคม

August (อ๊อ-กัสท์) – สิงหาคม

September – กั นยายน

October – ตุลาคม

November – พฤศจิกายน

December – ธันวาคม

First – วันที่  1

Second (เซค-เคินด) – วันที่  2

Third วันที่  3

Fourth (โฟธ) – วันที่  4

Fifth (ฟิฟธ์) – วันที่  5

Sixth – วันที่  6

Seventh – วันที่  7

Eighth (เอธ) – วันที่  8

Ninth (ไนนธ์) – วันที่  9

Tenth (เท็นธ์) – วันที่  10

Eleventh – วันที่  11

Twelfth – วันที่  12

Thirteenth – วันที่  13

Fourteenth – วันที่  14

Fifteenth – วันที่  15

Sixteenth – วันที่  16

Seventeenth – วันที่  17

Eighteenth – วันที่  18

Nineteenth – วันที่  19

Twentieth (ทเว็น-ที่ธ์) – วันที่  20

Twenty-first (ทเว็น-ที่-เฟิสท์) – วันที่  21

Twenty-second – วันที่ 22

Twenty-third – วันที่  23

Twenty-fourth (โฟธ) – วันที่  24

Twenty-fifth – วันที่  25

Twenty-sixth – วันที่  26

Twenty-seventh – วันที่  27

Twenty-eighth – วันที่  28

Twenty-ninth (ไนนธ์) – วันที่  29

Thirtieth (เธอ-ทีธ์) – วันที่  30

Thirty (เธอ-ที่) -first – วันที่  31

                                 

Subscribe to RSS - วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ