Essential Prepositions (ตอนที่ 2)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Be known for”  -  เป็นที่รู้จักในเรื่อง, มีชื่อเสียงในเรื่อง

 • The country is known for its pleasant climate.

(ประเทศมีชื่อในทางภูมิอากาศสบาย)

 • That man is known for his sense of humor.

(นายคนนั้นมีชื่อเสียงในด้านอารมณ์ขันของเขา)

 • Politicians are known for making vague promises.

(นักการเมืองมีชื่อในเรื่องให้คำมั่นสัญญาที่คลุมเครือ)

 

2. “Be known as”  -  เป็นที่รู้จักในฐานะ, มีชื่อเสียงในฐานะ, มีชื่อเสียงว่าเป็น

 • She has become widely known as a dispenser of large sums of money.

(เธอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่าเป็นคนใช้จ่ายเงินก้อนโต)

 • He is known as a man who always keeps his words.

(เขามีชื่อเสียงว่าเป็นคนที่รักษาคำพูดเสมอ)

 • Stephen was known as a competent doctor.

(สตีเฟนมีชื่อเสียงในฐานะแพทย์ผู้มีความสามารถ)

 

3. “Be made of”  -  ทำด้วย  (ยังสามารถมองเห็นวัสดุที่ใช้ทำ)

 • These shoes are made of the finest leather.

(รองเท้าเหล่านี้ทำด้วยหนังฟอกเนื้อละเอียดที่สุด)

 • My house is made of wood.

(บ้านของผมทำด้วยไม้)

 • Those cottages were made of brick.

(กระท่อมเหล่าโน้นทำด้วยอิฐ)

 • What is it made of ?

(มันทำด้วยอะไรนะ)

 

4. “Be made from” (= “Be made out of”)  -  ทำมาจาก  (ไม่สามารถมองเห็นวัสดุที่ใช้ทำ  เนื่องจากแปรสภาพไปแล้ว)

 • Petroleum can be made out of coal.

(น้ำมันดิบสามารถทำมาจากถ่านหิน)

 • Bread is made from wheat.

(ขนมปังทำมาจากข้าวสาลี)

 • They used to make their own glass from sand and silica.

(พวกเขาเคยทำกระจกของตัวเองจากทรายและซิลิกา)

 • Vine is made from grapes.

(เหล้าไวน์ทำมาจากองุ่น)

 

5. “Think over”  -  คิด, ตรึกตรอง, พิจารณาให้ละเอียด, ทบทวนใหม่

 • I need to think it over before I can let you know my decision.

(ผมจำเป็นต้องขอคิดดู  ก่อนที่ผมจะสามารถบอกให้คุณทราบถึงการตัดสินใจ)

 • I’ll think over your proposal, and give you my answer tomorrow.

(ผมจะพิจารณาข้อเสนอของคุณอย่างรอบคอบ  และจะให้คำตอบคุณในวันพรุ่งนี้)

 • Don’t answer about the plan now; think it over.

(อย่าตอบเกี่ยวกับแผนนั้นเดี๋ยวนี้ พิจารณาให้ละเอียดอีกครั้ง)

 • When you have thought things over, you will probably realize that his offer is fair and mutually benefit both parties.

(เมื่อคุณได้ไตร่ตรองเรื่องต่างๆอย่างละเอียดแล้ว  คุณอาจจะตระหนักได้ว่า  ข้อเสนอของเขายุติธรรม  และให้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง  ๒  ฝ่าย)

 

6. “Turn on” (= Switch on)  -  ๑. เปิด (ไฟ, วิทยุ, ทีวี), เดินเครื่อง  นอกจากนั้น       

“Turn on”  ยังมีความหมาย  ๒. เล่นงาน, จู่โจม, พูดคุยด้วยอย่างโกรธเคือง

                     ๑. เปิด (ไฟ, วิทยุ, ทีวี), เดินเครื่อง

 • People generally turn on the light when night comes.

(ผู้คนโดยทั่วไปเปิดไฟเมื่อกลางคืนมาถึง)

 • They switched on the television to watch the evening news.

(พวกเขาเปิดทีวีเพื่อดูข่าวภาคค่ำ)

 • Workers turned on the machine and started to work.

(คนงานเดินเครื่องจักรและเริ่มต้นทำงาน)

 • We turn on the heater when the weather is very cold.

(เราเปิดเครื่องทำความร้อนเมื่ออากาศหนาวมาก)

 • She turned on the shower.

(เธอเปิดน้ำฝักบัวอาบ)

 • Would you switch the light on, please?

(กรุณาเปิดไฟหน่อยได้ไหมครับ)

                     ๒. เล่นงาน, จู่โจม, พูดคุยด้วยอย่างโกรธเคือง

 • The dog turned on her and bit her.

(เจ้าหมาจู่โจมและกัดเธอ)

 • The lion turned on its keeper.

(สิงโตจู่โจมคนเลี้ยงของมัน)

 • Judy turned on her best friend after years of warm relationship.

(จูดี้เล่นงานเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ  หลังจากความสัมพันธ์ที่อบอุ่นยาวนานหลายปี)

 • She turned on the men.  “How can you treat your daughters like this!”

(เธอพูดกับผู้ชายพวกนั้นอย่างโกรธเคืองว่า  “คุณปฏิบัติต่อลูกสาวของคุณแบบนั้นได้อย่างไร”)

                  ๓. Turn someone on หมายถึง  “ทำให้หลงเสน่ห์และเกิดอารมณ์ทางเพศ

 • Honestly speaking, she doesn’t really turn me on.

(พูดจริงๆเลยนะ  เธอไม่ได้ทำให้ผมหลงใหล หรือเกิดอารมณ์สักนิด)

 

7. “Turn off” (= Switch off)  -  ปิด (ไฟ, วิทยุ, ทีวี)

 • Don’t forget to turn off the light.

(อย่าลืมปิดไฟนะ)

 • If you go out, don’t forget to switch off the light.

(ถ้าคุณออกไป  อย่าลืมปิดไฟนะ)

 • Be sure to turn the stove off when you finish cooking.

(จงแน่ใจว่าปิดเตาอบ  เมื่อคุณทำอาหารเสร็จแล้ว)

 • Children often forget to switch off the light when they go to bed.

(เด็กๆมักจะลืมปิดไฟเมื่อพวกเขาเข้านอน)

 • She switched the radio off.

(เธอปิดวิทยุ)

                                      นอกจากนั้น  “Switch off”  ยังหมายถึง  “เลิกเอาใจใส่อะไรบางอย่าง  เพราะไม่สนใจมันต่อไปอีกแล้ว  เช่น

 • The lecture was so boring that I just switched off half-way through.

(การบรรยายน่าเบื่อมากจนกระทั่งผมเลิกฟังเมื่อไปได้ครึ่งทาง)

 

8. “Turn over”  -  ๑. พลิกคว่ำ   ๒. ให้, ยกให้, โอนให้

 • The bus turned over, killing a dozen of passengers.

(รถบัสพลิกคว่ำทำให้ผู้โดยสารตายไปเป็นโหล)

 • The project is too big for me; I’ll turn it over to my colleagues.

(โครงการใหญ่เกินไปสำหรับผม  ผมจะโอนมันไปให้เพื่อนร่วมงานทำ)

 • He retired and turned over the business to his son.

(เขาเกษียณและยกธุรกิจให้ลูกชาย)

 • Mr. Woods has turned his estate over to the city.

(มิสเตอร์วูดส์ได้ยกที่ดินของตนให้เมือง)

 • He had refused to turn over funds that belonged to Mr. Potter.

(เขาปฏิเสธที่จะยกกองทุนซึ่งเป็นของมิสเตอร์พอตเตอร์  -  ให้ผู้อื่นดูแล)

 • The judge turned the boy over to the juvenile agency.

(ผู้พิพากษาโอนย้ายเด็กให้กับองค์กรเยาวชน)

 

9. “Wait for”  -  รอคอย

 • They are waiting for a taxi.

(พวกเขากำลังรอรถแท็กซี่)

 • We are waiting for an early reply from you.

(เรากำลังรอคำตอบจากคุณในเร็วๆนี้)

 • I’ll wait for Jim to pick me up at the airport.

(ผมจะรอให้จิมมารับผมที่สนามบิน)

 • She has been waiting for you here for over an hour.

(เธอได้กำลังรอคุณอยู่ที่นี่เป็นเวลากว่าชั่วโมงแล้ว)

 • He waited patiently for her.

(เขารอคอยเธออย่างอดทน)

 

10. “Wait on” (= Wait upon)  -  รับใช้, ปรนนิบัติ, ให้บริการ

 • The maid waits on her master from morning till night.

(สาวใช้คอยรับใช้นายของเธอตั้งแต่เช้าจรดค่ำ)

 • They wait on you very well in this shop.

(พวกเขาให้บริการคุณดีมากในร้านนี้)

 • The young wife waits on her husband every day.

(ภรรยาสาวปรนนิบัติสามีของเธอทุกวัน)

 • The girls were very eager to wait on his table.

(เด็กสาว (ในร้าน) ใจจดใจจ่อที่จะได้นำอาหารไปเสิร์ฟที่โต๊ะของเขา)

 • She likes salesgirls who wait on her courteously.

(เธอชอบพนักงานขายสาวที่ให้บริการเธออย่างสุภาพ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้