Essential Idioms (ตอนที่ 4)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Make friends ”  -  ผูกมิตร, คบหาสมาคม, เป็นเพื่อน

 • Mrs. Jones invited Bobby to her home to play with Don.  She hoped that they would make friends with each other.

(มิสซิสโจนส์เชิญบ๊อบบี้ไปที่บ้านของเธอเพื่อเล่นกับดอน  เธอหวังว่าพวกเขาจะผูกมิตรกัน)  (เธอเชิญบ๊อบบี้ไปที่บ้านเพื่อเล่นกับลูกชายของเธอ (ดอน)  เพื่อว่าทั้งคู่จะได้คบหาเป็นเพื่อนกัน)

 • You can make friends with an elephant by giving him peanuts.

(คุณสามารถผูกมิตรกับช้างโดยให้ถั่วมันกิน)

 • Nobody wants to make friends with Cindy because she is so arrogant.

(ไม่มีใครต้องการคบหากับซินดี้  เพราะว่าเธอหยิ่งยโสมาก)

 

2. “Make believe”  -  แสร้งทำ, ทำประหนึ่งว่าบางอย่างเป็นเรื่องจริง  ทั้งๆที่รู้ว่าไม่จริง

 • Let’s make believe (that) we have a million dollars.

(เรามาแกล้งทำเป็นว่าเรามีเงิน  ๑  ล้านดอลลาร์กันเถอะ)  (เรามาแกล้งทำเป็นว่า  เราเป็นเศรษฐี  ทั้งๆที่เป็นไปไม่ได้)

 • Jim made believe (that) he didn’t hear his mother calling.

(จิมแสร้งทำเป็นว่าเขาไม่ได้ยินแม่เรียก)  (จริงๆแล้วเขาได้ยิน  แต่แกล้งทำเป็นไม่ได้ยิน)

 • Kim made believe (that) she was sick so that she wouldn’t have to do the work.

(คิมแสร้งทำเป็นป่วย  เพื่อที่ว่าเธอจะได้ไม่ต้องทำงาน)  (แกล้งทำเป็นป่วยเพื่อเลี่ยงงาน)

 

3. “Make up one’s mind”  -  ตัดสินใจ

 • They made up their minds to sell the house.

(พวกเขาตัดสินใจขายบ้าน)

 • Tom couldn’t make up his mind whether he should tell his mother about the broken window, or let her find it herself.

(ทอมไม่สามารถตัดสินใจว่าเขาควรจะบอกแม่เกี่ยวกับกระจกที่แตก  หรือปล่อยให้เธอพบมันเอง)  (ทอมตัดสินใจไม่ถูกว่าควรทำอย่างไรดี)

 • She has made up her mind that she is going to be a doctor.

(เธอได้ตัดสินใจแล้วว่าเธอจะเป็นหมอ)

 • I made up my mind to apply for a scholarship.

(ผมได้ตัดสินใจสมัครรับทุนการศึกษา)

 • He can’t make up his mind which car to buy.

(เขาไม่สามารถตัดสินใจว่าจะซื้อรถคันไหนดี)

 

4. “Up in the air”  (= In midair)  -  ยังไม่ได้ตัดสินใจ, ยังตกลงกันไม่ได้, ยังไม่ยุติ, ไม่แน่นอน  (แปลตรงตัว  คือ  “อยู่สูงในอากาศ”)  (= ในกลางอากาศ)

 • Our plans this summer are still up in the air.  We don’t know where to go.

(แผนของเราสำหรับหน้าร้อนนี้ยังคงไม่แน่นอน (ไม่ได้ตัดสินใจ  หรือยังตกลงกันไม่ได้)  เรายังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดี)

 • I don’t know what Sally plans to do.  Things were up in the air the last time we talked.

(ผมไม่รู้ว่าแซลลี่มีแผนจะทำอะไร  สิ่งต่างๆยังไม่แน่นอน (ไม่ได้ตัดสินใจ  หรือยังตกลงกันไม่ได้) ครั้งสุดท้ายที่เราคุยกัน)

 • Let’s leave this question up in the air till next week.

(เราอย่าเพิ่งไปตัดสินใจในปัญหานี้  จนกระทั่งสัปดาห์หน้า)  (ปล่อยปัญหานี้ไปก่อน  ค่อยมาตัดสินใจอาทิตย์หน้า)

 • Plans for the next meeting have been left up in the air until Jane gets better.

(แผนสำหรับการประชุมคราวหน้ายังไม่แน่นอน  จนกว่าเจนจะอาการดีขึ้น)  (ยังไม่รู้ว่าจะประชุมครั้งหน้าที่ไหน  เมื่อไร หรือ จะได้ประชุมหรือเปล่า  จนกว่าเจนจะอาการดีขึ้น)

 • The result of the game was left hanging in midair because it rained before the finish.

(ผลการแข่งขันยังไม่แน่นอน  เพราะว่าฝนตกก่อนการแข่งขันจะจบ)  (เกมยังไม่จบ  และจะต้องดำเนินต่อไปหลังฝนหยุด  ก่อนที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้ชนะ)

 

5. “Get away with murder”  -  ทำผิด  หรือทำอะไรเลวๆอย่างมากโดยไม่ถูกจับหรือถูกลงโทษ  (แปลตรงตัว  คือ  “หนีไปกับการฆาตกรรม”)

 • I don’t understand Mrs. Black.  She’s so strict with her daughter but her son gets away with murder all the time.

(ผมไม่เข้าใจมิสซิสแบล็ค  เธอเข้มงวดมากกับลูกสาวของเธอ  แต่ลูกชายทำอะไรผิดโดยไม่ถูกลงโทษตลอดเวลาเลย) 

 • John is scolded if he is late with his homework, but Robert gets away with murder.

(จอห์นถูก (ครู) ด่าถ้าเขาส่งการบ้านล่าช้า  แต่โรเบิร์ตไม่ถูกลงโทษเลย)  (โรเบิร์ตส่งการบ้านล่าช้ากว่าจอห์น  หรือไม่ทำการบ้านเลย  แต่ครูไม่เคยจับได้ หรือลงโทษเขาเลย)

 • Mrs. Smith lets her children get away with murder.

(มิสซิสสมิธยอมให้ลูกๆของเธอทำผิดโดยไม่มีการลงโทษ)  (แม้ลูกจะทำผิดหรือประพฤติตัวไม่ดี  แต่เธอไม่ลงโทษพวกเขา)

 

6. “Get away with”  -  หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ, ทำผิดหรือเลวโดยไม่ถูกจับหรือลงโทษ  (คล้ายๆกับ  “Get away with murder”)

 • He is so charming that he can insult people and get away with it.

(เขามีเสน่ห์มากจนกระทั่งเขาสามารถดูถูก-สบประมาทผู้คนโดยไม่ต้องถูกลงโทษ)

 • Some students get away without doing their homework.

(นักเรียนบางคนไม่ถูกลงโทษ (หรือถูกจับได้) ทั้งๆที่ไม่ทำการบ้าน)

 

7. “Tighten one’s belt  -  ประหยัดเพื่อเตรียมพร้อมรับช่วงเวลาลำบากหรือขัดสน,  บริหารเงิน หรือใช้เงินน้อยลง, ดำรงชีวิตด้วยเงินที่น้อยกว่าปกติ, กินอาหารและใช้สิ่งต่างๆน้อยลง  (แปลตรงตัว  คือ  “รัดเข็มขัดของตนให้แน่น”)

 • Due to the oil price rise and increasing cost of living, most people had to tighten their belts to cope with the situation.

(เนื่องมาจากการขึ้นราคาน้ำมันและค่าครองชีพที่สูงขึ้น  คนส่วนใหญ่จำเป็นต้องประหยัดมากขึ้น (กินน้อยใช้น้อยกว่าปกติ) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว)

 • Things are beginning to cost more and more.  It looks like we’ll all have to tighten our belts.

(สิ่งต่างๆกำลังแพงขึ้นและแพงขึ้น  มันดูเหมือนว่า  เราทุกคนจำเป็นต้องประหยัดเพิ่มขึ้น)

 • Times are hard, and prices are high.  I can tighten my belt for so long.

(ช่วงเวลายากลำบากและราคาสินค้าสูงขึ้น  ผมสามารถกินน้อยใช้น้อยลงอีกเป็นเวลานาน)

 • When father lost his job, we had to tighten our belts.

(เมื่อพ่อตกงาน  เราจำเป็นต้องประหยัดมากขึ้น  หรือใช้ชีวิตด้วยเงินที่น้อยกว่าปกติ)

 

8. “Throw the book at”  -  ลงโทษในอัตราสูงสุดเพราะทำผิดกฎหมาย หรือกฎระเบียบ  (แปลตรงตัว  คือ  “ขว้างตำรา (กฎหมาย) ใส่”

 • The judge was angry and threw the book at the criminal.

(ผู้พิพากษาโกรธ  และลงโทษเจ้าอาชญากรด้วยอัตราโทษสูงสุด)

 • Because it was the third time he had been caught speeding that month, the judge threw the book at him.

(เพราะว่ามันเป็นครั้งที่  ๓  ที่เขาถูกจับเพราะขับรถเร็วในเดือนนั้น  ผู้พิพากษาจึงลงโทษเขาในอัตราสูงสุด)  (เขาได้รับโทษสูงสุด  เพราะถูกจับเนื่องจากขับรถเร็ว  ๓  หนในเดือนเดียวกัน)

 

9. “Strike while the iron is hot”  -  รีบฉวยโอกาสหรือลงมือทำขณะที่มีโอกาส, น้ำขึ้นให้รีบตัก  (แปลตรงตัว  คือ  “ตีเหล็กขณะที่มันยังร้อนอยู่”)

 • As soon as Phil heard that his father had won in the lottery, he struck while the iron was hot and asked for an increase in his allowance.

(ในทันทีที่ฟิลได้ยินว่าพ่อของเขาถูกลอตเตอรี่  เขารีบฉวยโอกาสทันที  และขอเพิ่มเงินค่าเบี้ยเลี้ยงของตน)

 

10. “Sold out”  -  ถูกขายไปจนหมดเกลี้ยง

 • All the tickets for the concert have been sold out.

(ตั๋วสำหรับดูคอนเสิร์ตถูกขายไปจนเกลี้ยงแล้ว)

 • That shop is never sold out of bread.

(ร้านนั้นมีขนมปังขายอยู่ตลอด)  (ไม่เคยขายไปจนเกลี้ยงร้าน)

 • We don’t have sun cream now because we’ve sold it out.

(เราไม่มีครีมทากันแดดในขณะนี้  เพราะว่าเราได้ขายมันไปหมดแล้ว)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้