Essential Idioms (ตอนที่ 2)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Hand in glove” (Hand and glove)  =  (ในทางการเมือง, ธุรกิจ, ฯลฯ) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ, เป็นพันธมิตรกัน, ใกล้ชิดกัน หรือเป็นมิตรอย่างมาก, ทำงานร่วมกัน, เห็นพ้องต้องกัน หรือร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมาก  โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่เลวร้าย, เข้ากันได้ดีแบบเป็นปี่เป็นขลุ่ย  (แปลตรงตัว  คือ  มือในถุงมือ  หรือ  มือและถุงมือ)

 • He has obtained some good contracts from the Government.  Of course, he is hand in glove with the people at the Ministry.

(เขาได้รับสัญญาจ้างงานดีๆจากรัฐบาล  แน่ละ  เขามีความสัมพันธ์อันดีกับผู้คน (ข้าราชการ) ในกระทรวง)  (คือ  มีเส้นสายอยู่ในกระทรวง  ทำให้ประมูลงานได้)

 • The Navy and the Coast Guard work hand and glove, especially in war time.

(กองทัพเรือและหน่วยงานยามรักษาฝั่ง (ในสหรัฐฯ) ทำงานเข้าขากันเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะในช่วงเวลาสงคราม)  (พวกเขาร่วมมือกันเพื่อชนะสงคราม)

 • Judges and others in high office sometimes are hand in glove with gangsters to cheat and steal.

(ผู้พิพากษาและข้าราชการในตำแหน่งสูง  บางครั้งร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกของแก๊งอาชญากร  เพื่อหลอกลวงต้มตุ๋นและลักขโมย)  (พวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อทำสิ่งเลวๆ)

 

2. “Live from hand to mouth”  =  (เกี่ยวกับชีวิต  หรือ  สถานการณ์ทางการเงิน)ดำรงชีวิตด้วยเงินเพียงเล็กน้อย  และใช้จ่ายเงินออกไปในทันทีที่ได้มา  ทำให้ไม่มีเงินออม;  ดำรงชีวิตโดยมิได้เก็บออมเงินไว้สำหรับอนาคต; หาเช้ากินค่ำ; ดำรงชีวิตแบบปากกัดตีนถีบ; กินอยู่อย่างฝืดเคือง  แบบหากินไปวันๆ   (แปลตรงตัว  คือ  ดำรงชีวิตจากมือถึงปาก  หมายถึง  หาเงินมาได้ด้วยมือ  คือ ทำงานได้เงิน  เสร็จแล้วก็ซื้ออาหารใส่ปากโดยทันที  ไม่มีเงินเหลือเก็บ  กล่าวคือ  มีชีวิตแบบวันต่อวัน  ไม่มีสตางค์เหลือไว้ใช้สำหรับวันพรุ่งนี้)

 • I’m tired of living from hand to mouth.  I want a job where I can save money.

(ผมเบื่อหน่ายการมีชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ  ผมต้องการได้งานซึ่งผมสามารถเก็บออมเงินได้)

 • Frank got very little pay, and the family lived from hand to mouth when he had no job.

(แฟร้งค์ได้เงินเดือนน้อยมาก  และครอบครัวของเขามีชีวิตแบบฝืดเคือง  เมื่อเขาไม่มีงานทำ)  (ครอบครัวต้องอาศัยเงินของแฟร้งค์  พอเขาตกงาน  ทุกคนเลยอดมื้อกินมื้อ)

 • These Indians live from hand to mouth on berries, nuts, and roots.

(อินเดียนแดงเหล่านี้มีชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ โดยกินพวกเบอรี่  ลูกนัท  และ หน่อพืชต่างๆ)  (คือ  คนเหล่านี้ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร  และอยู่ได้โดยการกินพืช-ผลไม้ที่พบเจอในป่า)

                          สำหรับ  “Hand-to-mouth”  เป็นคุณศัพท์  ใช้ขยายหน้าคำนาม  หมายถึง  “ซึ่งฝืดเคือง, ซึ่งปากกัดตีนถีบ  ไม่มีเงินออมไว้ใช้ในอนาคต”

 • Bill is not a saving boy; he spends his money without thought for the future, and lives a hand-to-mouth life

(บิลมิใช่เด็กที่เก็บออมเงิน  เขาใช้จ่ายเงินโดยไม่คิดถึงอนาคต  และดำรงชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ)  (เขาไม่วิตกกังวลกับอนาคต  และมีชีวิตแบบอยู่ไปวันๆ)

 

3. “At large”  =  ๑. (โจร, ผู้ร้าย) ยังลอยนวล, ยังจับตัวไม่ได้, (สัตว์) มิได้ถูกกักขังไว้ในคอก  หรือรั้ว-กำแพง  หรือพื้นที่ๆจัดไว้ให้โดยเฉพาะ  ๒. (ของกลุ่ม) โดยทั่วไป, โดยส่วนใหญ่

 • Since the dangerous criminal was at large, all the town people began to buy dogs for protection.

(เพราะว่าอาชญากรอันตรายยังลอยนวล (จับตัวไม่ได้)  ผู้คนทั้งหมดในเมืองเริ่มซื้อหมาสำหรับการคุ้มครองตนเอง)

 • The murderer is still at large.

(เจ้าฆาตกรยังคงจับตัวไม่ได้)

 • The killer remained at large for weeks.

(ฆาตกรยังลอยนวลอยู่เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว)

 • Cattle and sheep roamed at large on the big ranch.

(วัวควายและแกะท่องเที่ยว (ตระเวน) ไปอย่างเสรี  ในทุ่งเลี้ยงปศุสัตว์กว้างใหญ่ที่มิได้ล้อมรั้ว)

 • I don’t think the public at large would support such a scheme.

(ผมไม่คิดว่าสาธารณชนโดยทั่วไป (ส่วนใหญ่) จะสนับสนุนโครงการเช่นนั้น)

 • The junior class at large was not interested in a senior yearbook.

(ชั้นเรียนของนักศึกษาปี  ๓  โดยทั่วไป (ส่วนใหญ่) ไม่สนใจในหนังสือประจำปีของนักศึกษาปี  ๔)

 

4. “Show one’s hand”  =  เปิดเผยความตั้งใจ, พูดออกมาในแบบเปิดเผย  (แปลตรงตัว  คือ  แสดงมือของตน  หรือชูมือของตนขึ้นมา)

 • Anyone who seeks to join the club is required to show his hand.

(ใครก็ตามที่พยายามเข้าร่วมกับ (เป็นสมาชิกของ) ชมรม  จะต้อง (ถูกกำหนดให้) เปิดเผยความตั้งใจของเขาออกมา)  (คือ  แสดงตัวออกมาอย่างเปิดเผย)

 

5. “Fair-weather friend”  =  เพื่อนที่พึ่งไม่ได้ในยามยาก (เพื่อนกิน), บุคคลที่เป็นมิตรเฉพาะตอนที่คุณประสบความสำเร็จ  (แปลตรงตัว  คือ  เพื่อนในยามอากาศดี)

 • The general regretted to learn that so many of his supposed supporters were actually fair-weather friends.

(ท่านนายพลเสียใจที่รู้ว่า  ผู้ที่เขาคิดว่าจะสนับสนุนเขาจำนวนมาก  จริงๆแล้วเป็นเพื่อนกินทั้งนั้น)  (ถีบหัวส่ง  เมื่อรู้ว่าท่านนายพลกำลังจะรบแพ้)

 • Everyone knows that Dick is only a fair-weather friend.

(ทุกคนรู้ว่าดิ๊คเป็นเพียงเพื่อนกินเท่านั้น)   (คือ  รู้ว่าเป็นมิตรเฉพาะกับผู้ที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น  เขาจะไม่เป็นมิตรด้วยเลยถ้าผู้นั้นประสบกับโชคร้าย)

 

6. “Pay the piper”  (จ่ายเงินให้คนเป่าปี่)  =  “Pay the fiddler”  (จ่ายเงินให้คนสีซอ)   =  ๑. ใช้หนี้กรรม, รับผลแห่งการกระทำของตน,   ๒. เสียค่าโง่, รับผลแห่งความโง่หรือสะเพร่าของตน, จ่ายเงินหรือเป็นทุกข์เพราะการกระทำโง่ๆ  หรือเพราะใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยของตัวเอง  (มีที่มา  คือ  สมัยโบราณ  ชาวบ้านจ้างคนเป่าปี่ให้ขึ้นไปนั่งบนหลังคาบ้านของตน  และคอยเป่าปี่เตือน  เมื่อหมาป่า-หมาจิ้งจอกจะเข้ามาขโมยกินแกะหรือสัตว์เลี้ยงของตน  และชาวบ้านต้องจ่ายค่าจ้างให้คนเป่าปี่พวกนี้   หรือ  ชาวบ้านบางแห่งนิยมจ้างคนสีซอพเนจรให้สีซอ  เพื่อที่พวกตนจะได้เต้นรำสนุกสนาน  และสุดท้ายก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้คนสีซอเหล่านี้

 • The cruel leader was doing well at the present time, but he knew that one day he might have to pay the piper.

(ผู้นำที่โหดร้ายคนนั้นกำลังไปได้สวยในปัจจุบัน  แต่เขารู้ว่า  สักวันหนึ่ง  เขาอาจจะต้องใช้หนี้กรรมที่เขาได้ก่อไว้)

 • Bob had spent all his money and got into debt, so now he must pay the piper.

(บ๊อบใช้เงินของตนเสียหมดเกลี้ยง และต้องเป็นหนี้  ดังนั้น  ตอนนี้  เขาต้องใช้กรรมของเขาแล้ว)  (คือ  เขาต้องทำงาน  และเดือดร้อนในเรื่องต้องใช้หนี้  เพราะเขาไม่ระวังเรื่องการใช้เงิน  และทำอะไรโง่ๆ มาก่อนหน้านี้)

 • Fred had a fight, broke a window, and quarreled with his boss, so now he must pay the fiddler.

(เฟรดวิวาท-ชกต่อย  ทำกระจกหน้าต่างแตก  และทะเลาะกับเจ้านายของตนเอง  ดังนั้น  ขณะนี้  เขาจะต้องรับผลกรรมแล้ว)  (คือ  จะถูกลงโทษ  เพราะการกระทำของเขาเอง)

 

7. “Save face”  =  รักษาหน้า หรือ หลีกเลี่ยงการเสียชื่อเสียงหรือความอับอาย, รักษาชื่อเสียง หรือ เกียรติเอาไว้  เมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้น และอาจทำความเสื่อมเสียให้กับมัน, ซ่อนอะไรบางอย่างที่อาจก่อให้เกิดความอับอายแก่ตนเอง

 • Instead of firing the corrupt executive, they allowed him to resign in order that he might save face.

(แทนที่จะไล่ออกผู้บริหารที่ทุจริต  พวกเขาอนุญาตให้เขาลาออก  เพื่อที่เขาจะได้รักษาหน้าไว้ได้)

 • They managed to save their faces by saying that they had been let down by their advisers.

(พวกเขาสามารถรักษาหน้าของตัวเองไว้ได้  โดยกล่าวว่าที่ปรึกษาทำให้พวกเขาผิดหวัง)  (คือ  อ้างว่าความล้มเหลวของพวกเขามีสาเหตุมาจากทำตามคำแนะนำของที่ปรึกษา)

 • The policeman was caught accepting a bribe; he tried to save face by claiming it was money owed to him.

(ตำรวจถูกจับได้ในขณะกำลังรับสินบน  (และ) เขาพยายามรักษาหน้าโดยอ้างว่า  มันเป็นเงินที่คนอื่นเป็นหนี้เขา)  (เขาพยายามซ่อนความอายโดยบอกว่า  จริงๆแล้วมันเป็นการชำระหนี้ให้กับเขา  เขามิได้ไถเงินนายคนนั้น)

 • Bill would not play in the game because he knew he could not do well and he wanted to save face.

(บิลจะไม่ลงเล่นในการแข่งขัน  เพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถเล่นได้ดี  และเขาต้องการรักษาหน้าของตนเอง)  (เขาไม่ต้องการอับอายจากความพ่ายแพ้  ถ้าเขาเข้าแข่งขัน)

 

8. “Have (Get) cold feet”  =  เกิดความกลัวขึ้นมาในทันทีทันใด, รู้สึกปอดโดยฉับพลัน  (แปลตรงตัว  คือ  มีเท้าเย็น)

 • My cousin was ready to join the army, but at the last moment he got cold feet.

(ลูกพี่ลูกน้อง (ญาติห่างๆ) ของผมพร้อมที่จะเข้าทำงานในกองทัพอยู่แล้ว  แต่ในนาทีสุดท้าย  เขาเกิดอาการปอดขึ้นมาโดยทันทีทันใด)  (และอาจยกเลิกความคิดที่จะเป็นทหาร)

 

9. “Red-letter day”  =  วันสำคัญ, วันแห่งความสุขหรือความทรงจำ  (แปลตรงตัว  คือ  “วันตัวอักษรสีแดง”  คือ  วันสำคัญต่างๆในปฏิทิน  ที่จะพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดง  เพื่อให้มองเห็นได้เด่นชัด)

 • My red-letter day came when I was chosen as senior class president.

(วันแห่งความสุข-ความทรงจำของผมมาถึง  เมื่อผมได้รับเลือกให้เป็นประธานนักศึกษาชั้นปีที่  ๔)

 

10. “Spill the beans”  =  เปิดเผยความลับ  (แปลตรงตัว  คือ  ทำให้ถั่วกระจาย หรือหกล้น)

 • Although he was naturally reticent when the felon was intimidated by the members of the rival gang, he spilled the beans.

(แม้ว่าเขาจะเงียบขรึม-พูดน้อยโดยธรรมชาติ  เมื่อเจ้าอาชญากร (คนชั่วช้า) ถูกทำให้ตกใจกลัวโดยสมาชิกของแก๊งศัตรู  เขาก็เปิดเผยความลับออกมา)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้