Essential Idioms (ตอนที่ 15)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

 

1.  to eat humble pie  =  ยอมรับผิดและขออภัย  (แปลตรงตัว  คือ  กินขนมพายที่ต่ำต้อย)   

 • After his candidate had lost the election, the boastful (ขี้โม้) campaign manager had to eat humble pie.  

(หลังจากที่ผู้สมัครเข้าแข่งขันแพ้เลือกตั้ง, ผู้จัดการรณรงค์ (หาเสียงเลือกตั้ง) ซึ่งขี้โม้ (ของเขา) จำเป็นต้องยอมรับผิดและขออภัย)

 

2.  a pig in a poke  =  สิ่งของที่ซื้อมาโดยไม่ดูให้ดีเสียก่อน และเป็นของเลว, ความผิดหวัง  (แปลตรงตัว  คือ  หมูในกระสอบ)

 • The mail order bicycle that my nephew bought turned out to be a pig in a poke, and he is now trying to get his money back.

(รถจักรยานที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์  ซึ่งหลานชายของผมซื้อมา  กลายเป็นความผิดหวัง (หรือ  ของเลวที่ไม่ได้พิจารณาให้ดีก่อนซื้อ), และขณะนี้เขา (หลานชาย) กำลังพยายามขอเงินคืน)

(สำนวนนี้มาจากพฤติกรรมสมัยโบราณที่คนขายหมูเอาหมูเป็นๆ ใส่ไว้ในกระสอบเพื่อให้คนเลือกซื้อ  (โดยไม่ยอมให้เห็นว่าหมูนั้นดีหรือเลวอย่างไร)  ซึ่งบ่อยครั้งปรากฏว่าเป็นหมูไม่มีคุณภาพ  และสร้างความผิดหวังให้แก่ผู้ซื้อ)

 

3.  a flash in the pan  =  สิ่งที่ให้ความหวังในตอนต้นแต่ต่อมากลายเป็นความผิดหวัง; ผู้ประสบความสำเร็จชั่วประเดี๋ยว  (แปลตรงตัว  คือ  แสงวาบ หรือแลบในกระทะทอด  ซึ่งเกิดขึ้นประเดี๋ยวเดียว  แล้วก็หายไป)

 • John seemed to be a good student at first but soon he proved to be a flash in the pan.  

(จอห์นดูเหมือนว่าเป็นนักเรียนที่ดีในตอนแรก  แต่ในไม่ช้าเขาได้พิสูจน์ (ตัวเอง) ว่าเป็นความผิดหวัง)  (ของคนที่เคยมองเขาว่าเป็นเด็กดี  แต่ตอนนี้เขาทำตัวเละเทะ  ไม่เรียนหนังสือ  เอาแต่เที่ยวเตร่)

 

4.  to pour oil on troubled waters  =  สงบศึกหรือปลอบคนใดคนหนึ่งให้หายโกรธ  (แปลตรงตัว  คือ  เทน้ำมันลงบนน่านน้ำที่มีปัญหา)

 • When I tried to pour oil on troubled waters, both the angry husband and his wife stopped their quarrel and began to attack me. 

(เมื่อผมพยายามทำให้ผัวเมียคู่นั้นเลิกทะเลาะกัน,  ทั้งผัวเมียที่กำลังโกรธกลับหยุดทะเลาะกัน  และเริ่มต้นเล่นงาน (จู่โจมทำร้าย) ผม)

 

5.  the sword of Damocles  =  ภยันตรายที่อยู่ใกล้ตัว  หรือกำลังจะเกิดขึ้น  (แปลตรงตัว  คือ  ดาบของแดมโมเคลส) 

 • Although the president of the company seemed quite secure (มั่นคง, ปลอดภัย), he always complained that there was a sword of Damocles hanging over his head. 

(แม้ว่าประธานบริษัทดูเหมือนว่ามั่นคง-ปลอดภัยมาก, เขาโวยวาย (ร้องทุกข์) อยู่เสมอว่า  มีอันตรายอยู่ใกล้ตัวเขา  -  หรือจวนจะเกิดขึ้นกับเขา)  (หรือ  มีดาบของแดมโมเคลสห้อยอยู่ตรงศีรษะเขาพอดี  พร้อมจะหล่นใส่หัวเมื่อใดก็ได้)

 

6.  Pyrrhic victory  =  ชัยชนะที่ได้มาด้วยราคาแพง หรือต้องเสียเลือดเนื้อไปมากเช่นเดียวกัน  (แปลตรงตัว  คือ  ชัยชนะแบบพีริค)       

 • In heavy fighting the troops managed to recaptured the hill, but it could only be considered a Pyrrhic victory.

(ในการสู้รบอย่างหนักหน่วง  กองทหารสามารถยึดเนินเขากลับมาได้อีกครั้ง  แต่มันสา มารถถือ (พิจารณา) ได้ว่าเป็นเพียงชัยชนะที่ได้มาด้วยราคาแพง (สูญเสียเลือดเนื้อไปมากมาย) เท่านั้น)

(มีที่มาจากกษัตริย์พีรัส (Pyrrhus) ของกรีกโบราณ  ที่สามารถเอาชนะกองทัพโรมันได้  แต่ต้องสูญเสียทหารไปเกือบหมดกองทัพ)

 

7.  a wet blanket  =  คนที่ทำให้ผู้อื่นหมดสนุก  (แปลตรงตัว  คือ  ผ้าห่มเปียก)

 • Everyone wanted the party to go on, but Ronnie, the wet blanket, decided to go home to bed. 

(ทุกคนต้องการให้งานเลี้ยงดำเนินต่อไป, แต่รอนนี่, เจ้าคนที่ทำให้คนอื่นหมดสนุก, ตัดสินใจกลับบ้านไปนอน)

 

8.  to beard the lion in his den  =  ไปเยือนหรือท้าทายอีกฝ่ายหนึ่งถึงถิ่น  (แปลตรงตัว  คือ  ดึง (ถอน) หนวด (เครา) สิงโตในถ้ำของมัน)

 • Having decided to beard the lion in his den, I stormed into (พรวดพราดเข้าไป) the manager’s office to ask for a raise (การขึ้นเงินเดือน).

(เมื่อได้ตัดสินใจที่จะท้าทายอีกฝ่ายหนึ่งถึงถิ่นแล้ว, ผมก็พรวดพราดเข้าไปในห้องทำงานของผู้จัดการ  เพื่อขอเงินเดือนขึ้น)

 

9.  Skid Row  =  ย่านของเมืองที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดี  (แปลตรงตัว  คือ  แถวไม้ค้ำยัน)

 • The presence of so many bars has turned our neighborhood into another Skid Row

(การมีอยู่ของบาร์จำนวนมาก  ได้เปลี่ยนละแวกบ้านของเราให้กลายเป็นย่านที่มีชื่อเสียงไม่ดีอีกแห่งหนึ่ง)

 

10.  crocodile tears  =  การแสร้งบีบน้ำตา  หรือ  แกล้งทำเป็นเสียใจ (แปลตรงตัว  คือ  น้ำตาจระเข้)

 • When the football player broke his leg, his substitute (ตัวสำรอง) wept crocodile tears.

(เมื่อนักฟุตบอลขาหัก, ตัวสำรองของเขาแสร้งทำเป็นเสียใจ  -  หรือ  ร้องไห้แบบน้ำตาจระเข้)  (ความจริง  คือ  ดีใจที่จะได้ลงเล่นแทน  ได้แสดงฝีมือ)

(สำนวนนี้มีที่มา  คือ  มีผู้สังเกตเห็นว่า  ขณะที่จระเข้กินเหยื่อของมัน  จะมีน้ำไหลออกจากตา  เหมือนกับว่ากินเหยื่อแบบเสียใจไปพร้อมกัน  หรือกินแบบจำใจต้องทำ  เลยเป็นที่มาของความหมาย  แสร้งบีบน้ำตาหรือเสียใจ  ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วมิได้เป็นเช่นนั้น)

 

11.  to carry the day  =  ได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่

 • The secretary’s proposal that we stopped for lunch carried the day, and we headed (มุ่งหน้า) for the restaurant. 

(ข้อเสนอของเลขานุการที่ว่า  ให้พวกเราหยุดทำงานเพื่อกินอาหารกลางวัน  ได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่,  และพวกเราก็มุ่งหน้าไปภัตตาคารกัน)

 

12.  to go up in smoke  =  ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ, ล้มเหลว  (แปลตรงตัว  คือ  พุ่งสูงขึ้นเป็นควัน)   

 • My friend’s plan to hold a party went up in smoke when he could not find time to do it. 

(แผนของเพื่อนผมที่จะจัดงานเลี้ยงต้องล้มเหลว  เมื่อเขาไม่สามารถหาเวลาทำมันได้)

 

13.  to throw down the gauntlet  (ถุงมือนักรบ)  =  ท้าทาย  (แปลตรงตัว  คือ  ขว้างถุงมือนักรบลง  -  ต่อหน้าศัตรูหรืออีกฝ่ายหนึ่ง)    

 • The headmaster of our rival school threw down the gauntlet, and we had no choice but to accept the challenge. 

(ครูใหญ่ของโรงเรียนคู่แข่งของเราท้าทายเรา,  และเราก็ไม่มีทางเลือก  นอกจากยอมรับคำท้านั้น)

 

14.  feeling no pain  =  เมา  (แปลตรงตัว  คือ  ไม่รู้สึกเจ็บปวด)    

 • Although the party had just begun, after his first drink he was feeling no pain

(แม้ว่างานเลี้ยงเพิ่งจะเริ่มต้น, หลังจากเขาดื่มแก้วแรกเข้าไป  เขาก็เมาเสียแล้ว)

 

15.  Hobson’s choice  =  ไม่มีทางเลือกอย่างอื่น; มีให้เลือกอย่างเดียวว่าจะเอาหรือไม่เอา  (แปลตรงตัว  คือ  ทางเลือกของนายฮอบสัน)

 • Despite all the talk about democracy in my family, my father usually gives the rest of us Hobson’s choice

(ทั้งๆ ที่คุยกันแต่เรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยในครอบครัวของผม,  พ่อของผมโดยปกติแล้วไม่ให้ทางเลือก (หรือให้เลือกแบบว่าจะเอาหรือไม่เอา) (ไม่ว่าในเรื่องใดๆ) กับคนอื่นๆ ที่เหลือในครอบครัว)

(สำนวนนี้มีที่มาจากนายฮอบสันซึ่งเป็นพ่อค้าม้าในอังกฤษสมัยก่อน  เมื่อมีคนมาขอซื้อม้าของเขา  เขาจะไม่ยอมให้มีการเลือกม้าเลย  แต่ใช้วิธีจูงม้าออกจากคอกและขายให้ผู้ซื้อเลย  โดยผู้ซื้อไม่มีทางเลือกอื่น  นอกจากว่าจะเอาม้าตัวนั้นหรือไม่เอา)

 

16.  to rule the roost  =  เป็นนายหรือรับผิดชอบ, ควบคุม, ครอบงำ  (แปลตรงตัว  คือ  ปกครอง หรือเป็นใหญ่บนคอน  หรือ ราวที่นกเกาะ)    

 • Although he is a private (พลทหาร) in the army, at home he rules the roost

(แม้ว่าเขาจะเป็นพลทหารในกองทัพ, (แต่) ที่บ้าน  เขาเป็นใหญ่)  (หรือ  เป็นนาย  หรือรับผิดชอบเลี้ยงดูคนในครอบครัว)

 

17.  stock in trade  =  สินค้า, อุปกรณ์ หรือสิ่งจำเป็นอื่นๆ ในการประกอบอาชีพ  (แปลตรงตัว  คือ  สินค้าในการค้าขาย)

 • A quick wit (ปัญญา) and a warm smile were the salesman’s stock in trade

(ปัญญาไวและยิ้มแบบอบอุ่น  เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาชีพของพนักงานขาย)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

 

                         ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป