หมวดเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office furniture)

  

Stationery cabinet – ตู้เก็บเครื่องเขียน

Locker – ตู้เก็บของ, ตู้ล็อกเก้อร์

Display cabinet – ตู้จัดแสดงเอกสาร (มักใช้ในห้องสมุด)

Executive desk – โต๊ะทำงานของผู้บริหาร

Swivel-tilter (สวิฟว์-เวิล-ทิ้วเท่อะ) armchair – เก้าอี้เท้าแขนแบบมีล้อหมุนได้รอบ พนักพิงเอนได้เล็กน้อย)

Lateral filing cabinet – ตู้แขวนแฟ้มแนวขวาง

Credenza (ครี-เด๊น-ซ่า) – ตู้เอกสารวางชิดผนังแบบเตี้ย

Partition (พาร์-ทิช-ชั่น) – ฉากกั้นห้องหรือพื้นที่ในสำนักงาน

Desk mat – แผ่นรองเขียนบนโต๊ะ

Secretarial desk – โต๊ะเลขานุการ

Return – โต๊ะข้างโต๊ะใหญ่ของเลขาๆ ใช้วางโทรศัพท์หรือเอกสาร

Typist’s chair – เก้าอี้พิมพ์ดีดหรือพิมพ์คอมพิวเตอร์

Computer table – โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์

Adjustable platen (แพล้ท-เทิน) – ที่วางคีย์บอร์ด

Modesty panel (แพ้น-เนิ่ล) – แผงบังหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์

Printer table – โต๊ะตั้งพรินเตอร์ (เครื่องพิมพ์)

Paper catcher – ตะแกรงใส่กระดาษบนโต๊ะเครื่องพิมพ์

Paper tray – ถาดใส่กระดาษ

Mobile filing unit – ชั้นแขวนแฟ้มแบบมีล้อ

Mobile drawer unit – ตู้ลิ้นชักเอกสารแบบมีล้อ

Coat hook – ที่แขวนเสื้อ, ราวตะขอแขวนเสื้อ

Coat tree – ที่แขวนเสื้อคลุม (เป็นขาตั้งสูง ปลายมีตะขอเกี่ยวสำหรับแขวนเสื้อ)

Hat stand – ที่แขวนหมวก รูปร่างคล้ายที่แขวนเสื้อคลุม

Coat rack – ราวแขวนเสื้อคลุม มีไม้แขวนเสื้อห้อยอยู่

Calculator – เครื่องคิดเลข

Wallet – ซอง (กระเป๋า) ใส่เครื่องคิดเลข

Display – จอแสดงผลบนเครื่องคิดเลข

Memory cancel (MC) – ปุ่มยกเลิกหน่วยความจำ

Memory recall (MR) – ปุ่มบันทึกหน่วยความจำ

Subtract from memory (M-) – ปุ่มลบหน่วยความจำ

Add in memory (M+) – ปุ่มเพิ่มหน่วยความจำ

Clear key (C) – ปุ่มลบข้อมูล (มีสีแดงบนเครื่องคิดเลข)

Add key – ปุ่มบวก

Subtract key – ปุ่มลบ

Multiply key – ปุ่มคูณ

Divide key – ปุ่มหาร

Clear-entry key (CE) – ปุ่มลบ-ป้อนข้อมูล

Square root key – ปุ่มรากที่สอง

Change sign key (+/-) – ปุ่มเปลี่ยนเครื่องหมาย

Equal key – ปุ่มเท่ากับ

Percent key – ปุ่มร้อยละ

Decimal key – ปุ่มทศนิยม

Number key – ปุ่มตัวเลข (0-9)