หมวดอุปมาอุปไมยในภาษาอังกฤษ

หมวดอุปมาอุปไมยในภาษาอังกฤษ                    

                    คำอุปมาอุปไมย (Metaphor หรือ Figure of Speech) คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง ว่าเหมือนหรือคล้ายกับอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการเน้นย้ำให้ผู้ฟัง หรือผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้น เช่น ขาวเหมือนสำลีหรือหยวกกล้วย ดำเหมือนถ่านหรือตอตะโก ราคาถูกเหมือนกล้วยน้ำว้า หรือบางทีเป็นคำอุปมาที่ไม่เป็นทางการแต่นิยมใช้กันมาก เช่น ราคาถูกเหมือนอุจจาระ เป็นต้น

                    คำอุปมาฯ ในภาษาอังกฤษก็คล้ายกับในภาษาไทย แต่มักเปรียบเทียบต่างจากในภาษาไทย อาจเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมหรือการมองที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม  คำอุปมาฯ ในภาษาอังกฤษหลายคำอาศัยความคล้องจองของตัวอักษร เช่น As dry as dust (แห้งเหมือนฝุ่นละออง) As cool as a cucumber (ใจเย็นเหมือนแตงกวา) และ As thick as thieves (สนิทสนมกันเหมือนพวกหัวขโมย) เป็นต้น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างอุปมาฯ ที่พบในภาษาอังกฤษ

Ÿ As silent as the grave = เงียบเหมือนหลุมฝังศพ (ไทยว่า เงียบเหมือนป่าช้า หรือเงียบเหมือนเป่าสาก)

Ÿ As wise as an owl = ฉลาด (สุขุม) เหมือนนกเค้าแมว

Ÿ As happy as a king = มีความสุขเหมือนพระราชา

Ÿ As clear as a bell = เสียงใสเหมือนระฆัง

Ÿ As clear as crystal = ใสเหมือนแก้ว (ไทยว่าใสเหมือนตาตั๊กแตน)

Ÿ As clear as daylight = สว่างเหมือนกลางวัน (หมายถึง กระจ่างแจ้งไม่มีข้อสงสัยเลย)

Ÿ As free as a bird = มีอิสระเหมือนนก

Ÿ As cheap as dirt = ถูกเหมือนของโสโครก (ไทยว่าถูกเหมือนได้เปล่า หรือถูกเหมือนกล้วยน้ำว้า)

Ÿ As easy as a pie = ง่ายเหมือนขนมพาย (ไทยว่าง่ายเหมือนปอกกล้วยใส่ปาก)

Ÿ As playful as a kitten = ขี้เล่นเหมือนลูกแมว

Ÿ As safe as houses = ปลอดภัยเหมือนบ้าน

Ÿ As grave as a judge = เคร่งขรึมเหมือนผู้พิพากษา

Ÿ As still as a statue = นิ่งเฉยเหมือนรูปปั้น

Ÿ As sick as a dog = เจ็บเหมือนหมา

Ÿ As tough as leather = เหนียวเหมือนหนัง

Ÿ As red as a turkey = แดงก่ำเหมือนไก่งวง (ไทยว่าแดงเป็นลูกตำลึง)

 Ÿ As sure as death = แน่เหมือนความตาย (ไทยว่าแน่เหมือนแช่แป้ง)

Ÿ As fresh as paint = ใหม่สดเหมือนสีทาบ้าน

Ÿ As stupid as a donkey = โง่เหมือนลา (ไทยว่าโง่เหมือนควาย)

Ÿ As white as a sheet = ขาวเหมือนผ้าปูที่นอน (ไทยว่าขาวเหมือสำลีหรือหยวกกล้วย)

Ÿ As soft as butter = อ่อนเหมือนเนยเหลว (ไทยว่าอ่อนเป็นขี้ผึ้ง)

Ÿ As pale as death = ซีดเหมือนความตาย (ไทยว่าซีดเหมือนศพ)

Ÿ As flat as a pancake = แบนเหมือนขนมเบื้อง

Ÿ As old as the hills = เก่าแก่เหมือนภูเขา

Ÿ AS ugly as sin = น่าเกลียดเหมือนบาป

Ÿ As mad as a March hare = บ้าเหมือนกระต่ายเดือนมีนาคม (เพราะเป็นฤดูผสมพันธุ์)

Ÿ As tight as a drum = ตึงเหมือนกลอง

Ÿ As slow as a snail = ช้าเหมือนหอยทาก (ไทยว่าช้าเหมือนเต่า)

Ÿ As bright as a button = วาววับเหมือนกระดุม