หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่25)

 • Virtue is health, vice is sickness.

  (ความดี หรือศีลธรรมเป็นเหมือนสุขภาพที่ดี ส่วนความชั่วเป็นเหมือนความเจ็บป่วย)

 • Unlimited power corrupts the possessor.

  (อำนาจที่ไม่มีขอบเขตมักทำลายผู้เป็นเจ้าของอำนาจนั้น)

 • Fortune befriends the bold.

  (โชคลาภเป็นมิตรกับผู้กล้าเสี่ยงภัย)

 • Home is where the heart is.

  (บ้านคือที่ที่หัวใจสถิตย์อยู่)

 • Man is his own worst enemy.

  (ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของมนุษย์คือตัวเขานั่นเอง)

 • Money makes the man.

  (เงินสร้างคน คือ มีเงินเขาเรียกน้องมีทองเขาเรียกพี่)

 • Disappointment is the nurse of wisdom.

  (ความผิดหวังเป็นเสมือนพยาบาล-คือช่วยอุ้มชู-สติปัญญาให้ดีขึ้น)

 • Enjoy your own life without comparing it with that of another.

  (จงพอใจในชีวิตของท่านเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่น)

 • Better an ugly face than an ugly mind.

  (มีหน้าตาที่น่าเกลียดยังดีกว่ามีจิตใจที่สกปรก)

 • All wealth is the product of labour.

  (ทรัพย์สมบัติทั้งหลายเป็นผลผลิตของการทำงาน)

 • All men are poets at heart.

  (ทุกคนย่อมมีหัวใจเป็นกวี)

 • The busy have no time for tears (เทีย).

  (คนมีธุระยุ่งไม่มีเวลาร้องไห้)

 • Silence is one great art of conversation.

  (การรู้จักนิ่งเสียบ้างเป็นศิลปะยิ่งใหญ่ของการสนทนา)

 • Money is a good servant but a bad master.

  (เงินเป็นคนใช้ที่ดีแต่เป็นนายที่เลว หมายถึง ให้เราเป็นฝ่ายใช้เงิน อย่าให้เงินมาใช้เรา)

 • The love of work is the secret of success.

  (ความรักต่อการงานเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จ)

 • Who knows most forgives most.

  (คนที่รู้มากที่สุดเกี่ยวกับชีวิต ย่อมให้อภัยได้มากที่สุด)

 • New brooms sweep clean.

  (ไม้กวาดใหม่กวาดสะอาด หมายถึง พนักงานใหม่ย่อมไฟแรง)

 • Virtue is its own reward.

  (ความดีคือรางวัลในตัวของมันเอง)

 • Speech is the index of the mind.

  (คำพูดเป็นสิ่งบ่งชี้จิตใจ)

 • Variety is the spice of life.

  (ความหลากหลายเป็นรสชาติของชีวิต)

 • He who hesitates is lost.

  (บุคคลผู้ลังเลมักจะสูญเสีย คือโอกาสหลุดมือ)

 • Hungry is the best sauce.

  (ความหิวเป็นเครื่องปรุงรสที่ดีที่สุด)

 • Courtesy (เคอ-เท้-ซี่) costs nothing.

  (ความสุภาพไม่ต้องลงทุนอะไรเลย)

 • Chickens come home to roost.

  (ไก่จะกลับมาที่คอนของมัน หมายถึง คนเราทำกรรมอันใดไว้ กรรมนั้นย่อมตามสนอง)