หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่23)

·       A friend is proved in distress. = จะพิสูจน์เพื่อนได้ก็ยามทุกข์ยาก

·       Cheerful company ( เพื่อน,กลุ่มที่คบหาสมาคม ) shortens the miles. = มีเพื่อนร่าเริงร่วมไปด้วยช่วยเร่งหนทาง ( การเดินทาง ) ให้สั้นเข้า

·       Everything is good when new, but friendship when old.  = ทุกอย่างดีหมดเมื่อยังใหม่อยู่ แต่มิตรภาพยิ่งเก่ายิ่งดี

·       Old friends and old wine are best. = เพื่อนเก่าและเหล้าเก่าย่อมดีที่สุด

·       No road is long with good company. ( เพื่อน ) = ทางไม่ไกลถ้ามีเพื่อนดีไปด้วย

·       Lend your money and lose your friend. = ให้เพื่อนยืมเงินเมื่อใด ท่านก็จะต้องสูญเสียเพื่อนคนนั้นไป

·       Be quick to hear and slow to speak. = รับฟังให้เร็ว แต่พูดให้ช้า       ( คือคิดก่อนพูด )

·       Speech is the picture of the mind. = คำผูดเผยให้เห็นภาพของความคิดหรือจิตใจ

·       Saying is one thing, doing another. = การพูดเป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนการกระทำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ( หมายถึงพูดอย่างแต่ทำอีกอย่าง ไม่เหมือนที่พูด )

·       Better the foot slip than the tongue. = พลาดเท้า ( ลื่นหกล้ม ) ดีกว่าพลั้งปาก ( พูดพล่อยๆแบบไม่คิดก่อน )

·       The second vice is lying,the first being,that of owing money. = ความชั่วครั้งที่สองคือการโกหก ส่วนครั้งแรกคือการเป็นหนี้

·       In at one ear, out at the other. = เข้าหูข้างหนึ่ง ออกอีกข้างหนึ่ง ( เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา หมายถึง ไม่ยอมฟังใคร )

·       A word once out flies everywhere. = คำพูดที่ออกมาแต่ละคำย่อมกระจายไปทั่ว

·       No one is harmed by thinking. = การไตร่ตรองยั้งคิดไม่เคยทำอันตรายใคร

·       No rose without a thorn. = ไม่มีกุหลาบใดที่ปราศจากหนาม ( หมายถึงความสำเร็จย่อมมีอุปสรรคเสมอ )

·       Better it is to die than to beg. = ตายเสียดีกว่าขอทาน

·       A tree is known by its fruit. = จะรู้ว่าเป็นต้นอะไรก็ดูที่ผลของมัน

        ( หมายถึงให้ดูคนที่การกระทำของเขา หรือ พ่อแม่เป็นคนเช่นใดให้ดูที่ลูก )

·       A trouble shared is a trouble halved. = ปัญหาที่แบ่งปัน ( ช่วยกันแก้ ) เป็นปัญหาที่เหลือครึ่งเดียว

·       Better be envied than pitied. = ให้เขาอิจฉาดีกว่าให้เขาสงสาร

·       He laughs best who laughs last. = หัวเราะทีหลังดังกว่า