หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 9)

 • A friend is easier lost than found. = เสียเพื่อนง่ายกว่าได้เพื่อน (หมายถึง คนเรากว่าจะหาเพื่อนดีๆซักคนเป็นเรื่องยาก เพราะต้องลงทุนทำดีกับเพื่อนด้วย แต่อาจทำอะไรผิดใจเพื่อนนิดเดียว แล้วต้องเลิกคบกัน ซึ่งเป็นเรื่องง่ายกว่าการผูกมิตร)  

 • Unity is strength. = สามัคคีคือพลัง

 • Friendship is a plant which must be often watered. = มิตรภาพเป็นพืช (ต้นไม้) ที่ต้องรดน้ำอยู่เสมอ (หมายความว่า ถ้าอยากคบมิตรไปนานๆ ต้องลงทุนปลูกไมตรีอย่าง   ต่อเนื่อง เพื่อมิตรภาพจะได้ยั่งยืน)

 • Time lost cannot be recalled. = เวลาที่เสียไปไม่อาจเรียกกลับคืนมา  

 • Time flies. = เวลาติดปีกบิน (หมายความว่า เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นมีอะไรควรรีบลงมือทำ)

 • Time has wings. = เวลามีปีก (หมายความว่า เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นมีอะไรควรรีบลงมือทำ)

 • Time is the great healer. = เวลาเป็นเครื่องเยียวยาที่วิเศษ (หมายถึง เวลาจะช่วยให้คนเรา  ลืมอดีตที่เจ็บปวดหรือขมขื่นได้ในที่สุด)

 • Time cures all things. = เวลารักษาเยียวยาได้ทุกสิ่ง

 • Time heals all wounds. = เวลารักษาเยียวยาแผลทั้งหลายได้

 • Those whom God loves die young. = คนที่พระเจ้ารักมักตายเร็ว (ตายแต่ยังเด็กหรือหนุ่มสาว)  

 • United we stand, divided we fall. = รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย

 • Nothing is impossible to a willing heart. = ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ (ทำไม่ได้)     สำหรับหัวใจที่มุมานะ  

 • A word is enough to the wise. = สำหรับนักปราชญ์ พูดคำเดียวก็รู้เรื่อง (คือพูดกับคนฉลาด นิดเดียวก็เข้าใจแล้ว ไม่ต้องเสียเวลามาก)

 • Too many cooks spoil the broth. = มากคน มากความ (คนปรุงเยอะเกินไปทำให้น้ำซุปเสีย คือ คนยิ่งเยอะ เรื่องยิ่งมาก)  

 • Many hands make light work. = หลายมือช่วยให้งานเบา (คือ หลายคนช่วยกัน ทำให้งานเสร็จเร็ว)