หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 8)

 • Money talks. = เงินพูด (หมายถึงเงินใช้ซื้อสิ่งต่างๆได้ เช่น ซื้อคน (ตำรวจ-เจ้าหน้าที่) หรือใช้เงินซื้อสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น ตำแหน่ง ชื่อเสียง ซึ่งมักสำเร็จเมื่อใช้เงินเข้าล่อหรือช่วย)  
 • Money can’t buy everything. = เงินไม่สามารถซื้อได้ทุกสิ่ง (หมายถึงเงินซื้อได้เพียงบางอย่างเท่านั้น แต่ไม่อาจใช้ซื้อ ความสุข สงบ หรือเกียรติยศชื่อเสียงได้)
 • Money can’t buy happiness. = เงินไม่สามารถซื้อหาความสุขได้ (เพราะความสุขเกิดจากความสันโดษ พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่)   
 • The bigger they are, the harder they fall. = ตัวใหญ่ล้มดัง (หมายถึงคนยิ่งใหญ่โต มีชื่อเสียงหรือร่ำรวย พอเกิดพลาดท่าขึ้นมาแล้วมักเสียหายมาก เช่น สิ้นเนื้อประดาตัว สังคมดูถูก รังเกียจ)
 • Might makes right. = อำนาจทำให้เกิดความชอบทำ-ถูกต้อง (หมายถึงอำนาจทำให้คนเกรงกลัวและยินยอมผู้มีอำนาจ แม้จะเป็นในเรื่องที่ผิด แต่อำนาจก็ช่วยให้ถูกได้ คนเราเลยมักแสวงหาอำนาจ)  
 • When the cat’s away, the mice will play. = แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง (เช่นหัวหน้าไม่อยู่ ลูกน้องเลยสนุกสนานกันใหญ่)
 • A friend in need is a friend indeed. = มิตรในยามยากคือมิตรแท้)  
 • Better a foe than a false friend. = จงเป็นศัตรูดีกว่าเป็นมิตรเทียม (คือสอนให้คนจริงใจกับเพื่อน ไม่เสแสร้งปอกลอกเพื่อน กล่าวคือ เป็นศัตรูกับเพื่อนแบบเปิดเผย ดีกว่าทำตัวเป็นมิตรแบบเทียมพร้อมจะทรยศหักหลัง)                                     

 • A friend who shares is a friend who cares. = เพื่อนที่แบ่งปันเรา คือเพื่อนที่เอาใจใส่เรา (คือมิตรแท้มักแบ่งปันให้เพื่อน ไม่หวงไว้ใช้คนเดียว)
 • Don’t cry over spilt milk. = อย่าร้องไห้เพราะนมหก (คืออย่าเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว ให้ลืมมันเสียและเริ่มต้นใหม่)
 • Books and friends should be few but good. = หนังสือและเพื่อนควรมีแต่น้อย แต่ขอให้เป็นของดี (คือดีกว่ามีเยอะแต่เป็นหนังสือไม่มีประโยชน์ หรือเพื่อนสอพลอ ปอกลอก)  
 • History repeats itself. = ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
 • When a friend asks, there is no tomorrow. = เมื่อเพื่อนขอร้อง ไม่มีวันพรุ่งนี้    (หมายถึงเมื่อเพื่อนขอความช่วยเหลือ เราต้องช่วยทันที ไม่ผัดผ่อนเวลาแม้แต่น้อย)
 • It’s better to give than to take. = เป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นผู้รับ