หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 7)

 • The first step is always the hardest. = ก้าวแรกมักจะยากที่สุดเสมอ (หมายถึงเมื่อเริ่มลงมือทำสิ่งใดมักพบว่ายากลำบาก แต่เมื่อทำต่อไปเรื่อยๆ ก็จะพบว่าง่ายขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีประสบการณ์)  
 • Dying is as natural as living. = การตายเป็นเรื่องธรรมชาติพอๆกับการมีชีวิต (หมายถึง อย่ากลัวความตาย ให้กล้าหาญเข้าไว้ คิดจะทำอะไรก็รีบเร่งลงมือทำจนกว่าจะสำเร็จ)
 • A journey of a thousand miles begins with a single step. = การเดินทางหนึ่งพันไมล์ เริ่มต้นจากก้าวเดียว (คือก้าวแรก หมายถึงกว่าจะทำเรื่องใดสำเร็จได้ ต้องเริ่มลงมือทำเป็นครั้งแรกก่อน จนนานไปนานไปก็ถึงจุดหมายปลายทางเอง ดังนั้นจึงควรเริ่มลงมือทำเลย)
 • All men are mortal. = ทุกคนต้องตาย (หมายถึงอย่ากลัวตาย เพราะเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต จงกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกที่ควร)    
 • We live only once. = เรามีชีวิตอยู่เพียงครั้งเดียว (หมายถึงอย่าหวาดกลัวสิ่งใดหรืออุปสรรคใดต้องฝ่าฟันเอาชนะให้ได้)  
 • The best things in life are free. = สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคนเราได้มาเปล่าๆโดยไม่ต้องซื้อหา (หมายถึงความสุขจริงๆของคนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ เช่น การมีเสรีภาพ อิสรภาพ , ครอบครัว มิตรสหายที่ดี และสุขภาพแข็งแรง เป็นต้น)
 • As soon as a man is born, he begins to die. = ทันทีที่มนุษย์เกิดมา เค้าก็เริ่มก้าวไปสู่ความตาย (หมายความว่าความตายกับการเกิดเป็นของคู่กัน ชีวิตคนเราก้าวเข้าหาความตายทุกวัน ดังนั้นจงอย่าประมาท มีอะไรควรทำก็ให้รีบๆทำ)  
 • Bad news travels fast. = ข่าวร้าย (เรื่องชั่วๆ) เดินทางได้เร็ว (หมายถึงมนุษย์เราชอบพูดถึงความชั่ว ความเลวของผู้อื่น และมักรู้กันในเวลารวดเร็ว)
 • The grass is always greener on the other side of the fence. = หญ้านอกรั้วบ้านมักเขียวกว่าหญ้าในรั้วบ้านเสมอ (หมายถึงคนเรามักเห็นของของคนอื่นดีกว่าของตน จึงมักอยากได้สิ่งที่ตนเองยังไม่มีอยู่เสมอ คือ ไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และทำให้เกิดทุกข์ เปรียบเหมือนกับการมองเห็นสนามหญ้าของเพื่อนบ้านเขียวชอุ่มกว่าสนามของตนเอง ทำให้ความอยากได้ไม่สิ้นสุด)
 • Every horse thinks its own pack heaviest. = ม้าทุกตัวคิดว่าสัมภาระบนหลังของตนหนักที่สุด (คือคนเราทุกคนมักคิดว่าภาระของตนเองสำคัญกว่าหรือมากกว่าของคนอื่น คือ เห็นว่าตนเองดีกว่าหรือเก่งกว่าคนอื่นเสมอ)
 • Don’t keep up with the Joneses. = เห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้าง (คืออย่าทำตามคนอื่น ในสิ่งที่เกินกำลังความสามารถของตนเอง จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี)