หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 6)

 • Where there’s a will there’s a way. = มีความพยายามที่ไหน ย่อมมีช่องทาง (ความสำเร็จ) ที่นั่น
 • When one door shuts, another door opens. = เมื่อประตูหนึ่งปิด อีกประตูหนึ่งก็จะเปิด (หมายถึงถ้าทำวิธีนี้แล้วไม่สำเร็จ ให้ลองใช้วิธีอื่น อาจสำเร็จได้)   
 • Let bygones be bygones. = เรื่องที่แล้วก็ให้แล้วกันไป
 • Let sleeping dogs lie. = อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ (ให้หมาที่หลับอยู่นอนต่อไป)   
 • The leopard cannot change its spots. = เสือดาวเปลี่ยนจุด (ลาย) บนตัวมันไม่ได้ (หมายถึงสันดานคนเราเปลี่ยนยาก – จะให้คนเลวกลายมาเป็นคนดีเป็นเรื่องยาก)
 • Laugh and the world laughs with you; weep and you weep alone. =    หัวเราะแล้วโลกจะหัวเราะกับท่าน ร้องไห้แล้วท่านจะร้องคนเดียว (หมายถึงมนุษย์เราชอบความสุขสนุกสนาน ไม่ต้องการความทุกข์ ดังนั้นจงอย่าทุกข์ให้คนอื่นเห็น เพราะไม่มีใครต้องการความทุกข์)
 • The child is father of the man. = เด็กเป็นพ่อของคน (หมายถึงเด็กจะกลายเป็น  ผู้ใหญ่หรือพ่อคนในอนาคต ดังนั้นต้องอบรมสั่งสอนเขาให้เป็นคนดี)   
 • Spare the rod and spoil the child. = ว่างไม้เรียวทำให้เด็กเสีย (คือรักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี)
 • Don’t train the child in the way parents desire. = จงอย่าอบรมเด็กตามวิธีที่พ่อแม่ชอบ (คืออย่าไปบังคับเด็ก ให้อิสระ และเลือกทางเดินของเขาเอง)  
 • Every dog has its day. = ทุกคนย่อมมีโอกาส-ลู่ทางของตนเอง คือให้พากเพียรต่อไปก็จะสำเร็จ สมหวังได้
 • Every family has a skeleton in the cupboard. = ทุกครอบครัวมีเรื่องอับอายที่ไม่อยากให้คนนอกรู้ (มีโครงกระดูกอยู่ในตู้เสื้อผ้า – หมายถึง แต่ละครอบครัวมักมีเรื่องไม่ดี ที่ไม่อยากให้คนนอกรู้ เช่น พ่อบ้านขี้เมา ลูกติดยา ฯลฯ)
 • Every flow must have its ebb. = กระแสน้ำย่อมไหลกลับเสมอ (หมายถึงทุกอย่างไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน)  
 • Bad luck often brings good luck. = โชคร้ายมักนำมาซึ่งโชคดี (หมายถึง ถ้าพลาดหวังแล้ว จงอย่าท้อถอย พยายามต่อไป แล้วจะพบกับโชคดีเอง)
 • Extremes are dangerous. = อะไรที่สุดโต่งมักอันตราย (คือจงเดินทางสายกลาง)  
 • Moderation in all things is best. = ความพอประมาณในทุกเรื่องดีที่สุด (คือ เดินทางสายกลางดีที่สุด)