หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 4)

 • Grasp all, lose all. = โลภมาก ลาภหาย (คือพยายามคว้าไว้ทั้งหมด เลยทำให้สูญไปทั้งหมด)
 • Rome cannot be built in a day. = กรุงโรมมิได้สร้างภายในวันเดียว (คือสิ่งทั้งหลายต้องพยายามทำอย่างสม่ำเสมอ จึงจะสำเร็จ)
 • A rolling stone gathers no moss. = คนจับจดมักไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน (หินกลิ้งตะไคร่มักไม่เกาะ)
 • Self-praise is no recommendation. = อย่ายอตนเอง (คือให้คนอื่นเขาชมดีกว่า)  
 • The more one has, the more one wants. = ยิ่งมี ยิ่งโลภ (ยิ่งมีมาก ยิ่งต้องการมาก)
 • A cat has nine lives. = แมวเก้าชีวิต (คือคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก ล้มลุกคลุกคลาน แต่ก็ยืนขึ้นมาได้ ไม่ท้อถอย)  
 • Curiosity killed the cat. = ความอยากรู้อยากเห็นฆ่าแมว (หมายถึงคนที่อยากรู้อยากเห็นจนเกินกว่าเหตุ ทำให้เกิดผลร้ายหรือความเสียหายตามมา อาจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์)    
 • Call a spade a spade. = จงพูดตรงไปตรงมา (คือเรียกพลั่ว-เสียม-ว่าพลั่ว คือไม่ควรเสแสร้ง คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น)
 • Business is business. = ธุรกิจคือธุรกิจ (คือเรื่องการงานก็คือการงาน ไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวหรือพวกพ้องเข้ามาปะปน)  
 • Blood is thicker than water. = เลือดย่อมเข้มข้นกว่าน้ำ (หมายถึงญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง ต้องดีกว่าคนทั่วไป)
 • Charity begins at home. = การกุศลหรือการทำบุญเริ่มต้นที่บ้าน (หมายถึงจะทำดีหรือทำบุญอะไร ควรทำกับสมาชิกในบ้านก่อน แล้วค่อยเผื่อแผ่ออกไปนอกบ้าน คือ ควรทำกับคนใกล้ตัวก่อน)
 • Early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and wise. = นอนหัวค่ำ ตื่นแต่เช้า ทำให้คนมีสุขภาพดี ร่ำรวย และฉลาด (คือสอนให้ขยันทำงาน กล่าวคือ ตื่นแต่เช้า เข้านอนเร็ว ระหว่างนั้นก็ก้มหน้าก้มตาทำงาน)
 • Easier said than done. = พูดง่ายกว่าทำ  
 • Saying is one thing, and doing is another. = พูดก็อย่างหนึ่ง ทำก็อย่างหนึ่ง (คือพูดก็สิ่งหนึ่ง ทำก็สิ่งหนึ่ง ไม่เหมือนกัน คือ การทำไม่ง่ายเหมือนพูด)
 • East or west, home is best. = ไม่ว่าจะอยู่ทิศตะวันออกหรือตก บ้านย่อมน่าอยู่ที่สุด   
 • There is no place like home. = ไม่มีที่ใดอบอุ่นเหมือนบ้านตนเอง