หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 20)

 • Self-done is soon done. = การทำอะไรโดยตนเองมักสำเร็จเร็ว หมายถึง มีงานอะไรในมือ ก็ให้ลงมือทำด้วยตนเอง อย่าหวังพึ่งพาผู้อื่น แล้วงานจะสำเร็จได้เร็ว
 • Love at first sight. = รักแรกเห็น
 • Do not marry money. = อย่าแต่งงานกับเงิน หมายถึง อย่าแต่งงานเพราะความร่ำรวยของอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะชีวิตคู่อาจล้มเหลวถ้าขาดความรักแท้
 • Knowledge is itself a power. = ความรู้เป็นอำนาจในตัวของมันเอง
 • The first sign of love is the last wisdom. = พอเริ่มรักก็เริ่มหมดความมีปัญญา (คือ เสื่อมสติหรือความยั้งคิด)
 • Soon ripe, soon rotten. = สุกเร็ว ก็เน่าเร็ว หมายถึง รักง่ายมักหน่ายเร็ว
 • A merry heart makes a cheerful countenance. = หัวใจที่เบิกบานทำให้หน้าตาแจ่มใส
 • Beautiful flowers are soon picked. = ดอกไม้งามย่อมถูกเด็ดเร็ว หมายถึง ของสวยงาม (รวมทั้งผู้หญิง) หรือของมีค่าย่อมเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย จึงมักถูกครอบครองเป็นเจ้าของในไม่ช้า
 • Love does much, but money more. = ความรักมีอำนาจมาก แต่เงินมีอำนาจกว่า
 • Out of sight, out of mind. =  พอพ้นสายตาไปก็ลืม หมายถึง ธรรมชาติของมนุษย์ พอจากกันไป ไม่นานก็มักลืม (รวมทั้งคนรักด้วย) เนื่องจากไปเจอคนใหม่ ตรงกับสุภาษิตที่ว่า "สามวันนารีจากเป็นอื่น"
 • Respect yourself first and the other will respect you. = จงนับถือตัวท่านเองก่อน แล้วคนอื่นจึงจะนับถือท่าน
 • Love and pity are twins. = ความรักและความสงสารเป็นฝาแฝด (เป็นของคู่กัน)
 • More beautiful, more dangerous. = สวยมากเท่าใดก็มีอันตรายมากเท่านั้น สุภาษิตนี้มี 2 ความหมาย คือ 1. ผู้หญิงบางคนยิ่งสวยมาก ยิ่งมีความเลวร้ายซ่อนอยู่มาก ดังนั้นใครจะคบหากับคนประเภทนี้จะต้องระวังตัวให้มาก 2. ผู้หญิงยิ่งสวยมาก ยิ่งต้องระวังตนเองให้มาก เพราะจะมีชายหมายปองมากมาย ซึ่งมีทั้งคนดีและคนเลว ความสวยจึงเป็นดาบสองคม
 • All men, great and little, must die. = มนุษย์ไม่ว่าจะใหญ่โตหรือต่ำต้อยล้วนต้องตายทุกคน ดังนั้น จึงอย่าทะนงตนให้มากเกินไป
 • All men are brothers. = มนุษย์เป็นญาติพี่น้องกันทั้งสิ้น หมายถึง ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างเพื่อนมนุษย์ อย่าแบ่งแยกซึ่งกันและกันเพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนา จริงๆแล้วทุกคนล้วนเป็นเพื่อนร่วมโลกกัน
 • Good luck comes behind bad luck. = โชคดีย่อมตามมาหลังโชคร้าย หมายความว่า คนเราเมื่อประสบโชคร้าย จงอย่าท้อแท้ ให้ก้มหน้าสู้ต่อไป แล้วจะพบโชคดีเอง
 • All men are equal. = มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันหมด หมายถึง ในแง่ของกฎหมาย และเวลาที่มีเท่ากัน คือ วันละ 24 ชั่วโมง ดังนั้นจงอย่าท้อแท้สิ้นหวัง ถ้าเกิดมาจนหรือด้วยกว่าคนอื่น จงมุมานะต่อสู้ดิ้นรน แล้วจะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน
 • Money finds friends. = มีเงินย่อมหาเพื่อนได้ง่าย
 • Keep company with the good, not the bad. = จงคบหาสมาคมกับคนดี อย่าคบคนชั่ว (company ในที่นี้หมายถึง หมู่เพื่อนฝูง วงสมาคม)
 • Use your head, not your heart. = จงใช้สมองของคุณ อย่าทำตามอารมณ์
 • Kindness begets kindness. = ความกรุณานำมาซึ่งความกรุณา
 • Your dress and handwriting show your character. = เครื่องแต่งกายและลายมือแสดงอุปนิสัยใจคอของท่าน
 • Spare the rod, spoil the child. = ทิ้งไม้เรียวทำให้เด็กเสีย = รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
 • No man's credit is as good as his money. = ไม่มีเครดิตของคนใดเลยที่จะดีเท่ากับเงินของเขา = เงินดีกว่าเกียรติ
 • Full bellies make empty skulls. = ท้องอิ่มเกินไปทำให้สมอง (กะโหลก) ว่างเปล่า หมายถึง คนเราเมื่ออิ่มท้องเสียแล้ว ก็ไม่อยากทำหรือคิดอะไรมาก เรียกกว่าเป็นความสบายเสียจนเคยตัว ไม่ต้องใช้สมองความคิดอะไรอีก
 • Fame, like a river, is narrowest at its source and broadest afar off. = ชื่อเสียงก็เหมือนแม่น้ำ จะแคบที่สุดตอนเริ่มต้น (แหล่งกำเนิด) และกว้างออกไปเรื่อยๆ หมายถึง การกระทำความดีต่างๆ ที่จะให้ได้รับชื่อเสียงเกียรติยศนั้น จะต้องใช้เวลาอยู่บ้าง อย่าคิดว่า เพียงการกระทำอย่างเดียวในเวลาสั้นๆ จะได้รับชื่อเสียง เราจะต้องหมั่นทำความดีสะสมไว้ ไปภายหน้าความดีของเราจะค่อยๆแผ่ขยายไปเอง