หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 19)

 • Rome was not built in one day. = กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว หมายถึง งานทุกอย่างจะต้องค่อยทำค่อยไปจึงจะสำเร็จ ถ้าเป็นงานใหญ่ก็อาจต้องใช้เวลาทำนาน ดังนั้นจงอย่าย่อท้อ ให้พากเพียรทำต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ เหมือนกรุงโรมต้องใช้เวลาสร้างหลายสิบปี แต่พอสร้างเสร็จแล้ว เป็นเมืองที่สวยงามมีชื่อเสียงก้องโลก
   
 • A drowning man will catch at a straw. = คนที่ใกล้จมน้ำตายอยู่แล้วจะคว้าแม้กระทั่งฟางหญ้า หมายถึง คนที่กำลังประสบเคราะห์หรือภัยอันตราย ย่อมจะไขว่คว้าหาที่พึ่งหรือคนช่วยที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดไว้ก่อน โดยไม่คำนึงว่าผู้นั้นจะช่วยได้หรือไม่
   
 • We never know the worth of water till the well runs dry. = เราไม่รู้คุณค่าของน้ำจนกว่าบ่อน้ำจะแห้งแล้ว หมายถึง บุคคลที่มีของดีอยู่กับตัวหรือมีเพื่อนที่คอยให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตลอดมา แต่ก็ไม่เคยเห็นความดีของเพื่อนหรือคุณค่าของของสิ่งนั้น ว่ามีประโยชน์แก่ตน จนกว่าจะขาดเพื่อนหรือสิ่งมีค่านั้นไป จึงจะสำนึกขึ้นมาได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือสิ่งของมีค่าที่ต้องสูญไป
   
 • The cow knows not the value of her tail till she has lost it. = วัวย่อมไม่รู้ค่าของหางตนเอง จนกว่าเมื่อหางได้หายไปแล้ว หมายถึง หางวัวมีประโยชน์สำหรับวัว เพราะใช้แทนแซ่ที่คอยปัดไล่ยุงหรือแมลงมารบกวน แต่วัวก็ไม่เห็นประโยชน์ของหางจนกว่าจะเสียหางไป เปรียบเหมือนบุคคลมีของดีอยู่กับตัวแต่ไม่รู้คุณค่า จนกระทั้งเมื่อเสียของมีค่านั้นไปจึงสำนึกได้ มีความหมายเหมือนสุภาษิต "We never know the worth of water till the well runs dry."
   
 • It is no use  crying over spilt milk. = ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้ต่อนมที่ทำหกไปแล้ว หมายถึง อย่าไปมัวทุกข์ร้อนหรือเสียดายต่อสิ่งที่สูญเสียไปแล้ว เพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีทางได้กลับคืนมา ทางที่ดีควรลืมมันเสีย และมาเริ่มลงมือทำหรือตั้งต้นกันใหม่จะได้ประโยชน์มากกว่า หรือหาทางแก้ไขไม่ให้ผิดพลาดซ้ำอีก
   
 • Quick feet and busy hands fill the mouth. = เท้าไวมือไม่นิ่งจึงจะบรรจุ (อาหาร) ได้เต็มปาก หมายถึง คนเราต้องไม่งอมืองอเท้า จึงจะสามารถหาเลี้ยงชีพตนเองหรือครอบครัวได้อย่างเต็มที่
   
 • Look before you leap, see before you go. = จงมองก่อนกระโดด จงดูก่อนก้าวไปข้างหน้า หมายถึง ก่อนจะทำอะไรสักอย่าง จะต้องพินิจพิจารณาให้รอบครอบ อย่าด่วนผลีผลามโดยไม่คำนึงว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
   
 • No path of flowers leads to glory. = ไม่มีทางที่ลาดด้วยดอกไม้จะนำไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้ หมายถึง งานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง มักเต็มไปด้วยอุปสรรคนานาประการ ดังนั้น จะต้องพยายามต่อสู้ทุกวิถีทางจึงจะเอาชนะได้ ส่วนทางเดิน (หรืองาน) ที่สะดวกสบายจะไม่นำไปสู่ความรุ่งโรจน์หรือสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
 • He, who climbs too high, will have a fall. =  คนที่ปีนขึ้นไปสูงเกินไป มักจะตกลงมา หมายถึง คนที่คิดทำการใหญ่เกินกำลังหรือสติปัญญาของตน (ไม่รู้จักประมาณตน) มักจะล้มเหลว ดังนั้นทำอะไรจึงควรรู้จักประมาณตน
   
 • If you wish to reach the highest, begin at the lowest. = ถ้าคุณอยากจะไปถึงจุดสูงสุด ก็จงเริ่มต้นที่จุดต่ำสุด
   
 • He who climbs a ladder must begin at the first rung. = คนที่ปีนขึ้นบันได ก็ต้องปีนตั้งแต่ขั้นแรกขึ้นไป หมายถึง จะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องเริ่มลงมือทำตั้งแต่แรกก่อน เหมือนสุภาษิต "If you wish to reach the highest, begin at the lowest."
   
 • A journey of a thousand miles begins with a single step. = การเดินทาง 1,000 ไมล์ เริ่มต้นจากก้าวแรกก่อน ความหมายเหมือนสุภาษิต "He who climbs a ladder must begin at the first rung." และ "If you wish to reach the highest, begin at the lowest."
   
 • A close mouth catches no flies. = แมลงจะไม่บินเข้าปากที่หุบไว้ หมายถึง ถ้ากบหรือเขียดหุบปากของมัน ก็จะไม่ได้กินแมลง เปรียบเหมือนคนเรา ถ้ามัวแต่งอมืองอเท้า นั่งๆนอนๆ ก็จะไม่มีวันทำอะไรสำเร็จ ดังนั้นจงขยันและตื่นตัวอยู่เสมอ
   
 • Nothing falls into a mouth of a sleeping fox. = ไม่มีอะไรที่จะตกลงในปากของสุนัขจิ้งจอกที่หลับใหล ความหมายเหมือน "A close mouth catches no flies."
   
 • Self-praise is no recommendation. = การยกย่องตนเองมิใช่การแนะนำที่ดี หมายถึง การยกย่องหรือยกยอตนเองเพื่อที่จะแนะนำตนเองให้เป็นที่ชื่นชมแก่คนอื่นนั้น ไม่ใช่การแนะนำตนเองที่ดีนัก เพราะจะทำให้ผู้อื่นหมั่นไส้ได้
   
 • Personality is to a man, what perfume is to the flower. = บุคลิกลักษณะเป็นของคู่กับคน เหมือนกับกลิ่นหอมหรือน้ำหอมเป็นของคู่กับดอกไม้ หมายถึง คนเราต้องรู้จักรักษาบุคลิกหรือการวางตัวของตนไว้ เพื่อเป็นคุณสมบัติประจำตัวที่คนอื่นชื่นชม เช่นเดียวกับดอกไม้ที่ต้องมีกลิ่นหอมไว้เป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น
   
 • Judge not according to the appearance. = จงอย่าตัดสินแต่เพียงรูปกายภายนอกเท่านั้น หมายถึง จงอย่าวัดคนด้วยรูปร่าง-หน้าตาเท่านั้น ให้ดูจิตใจภายในของเขาด้วย
   
 • The lion is not so fierce as painted. = สิงโตไม่ดุร้ายตามที่วาดกันไว้ หมายถึง อย่าปักใจเชื่อเมื่อได้ยินว่าคนนั้นดุร้ายหรือชั่วช้า ควรต้องคบหาสมาคมหรือวิสาสะกับผู้นั้นก่อน จึงค่อยตัดสินว่าเป็นไปตามนั้น
   
 • Out of debt, out of danger. = ไร้หนี้สินก็ไร้อันตราย
   
 • Better to go to bed supperless than rise in debt. = ไปนอนโดยไม่กินอาหารค่ำดีกว่าตื่นขึ้นมาเป็นหนี้สิน
   
 • He, who goes a borrowing, goes a sorrowing. = คนที่เอาแต่กู้ยืมเขาก็ต้องเสียใจอยู่เรื่อยไป