หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 17)

 • Make good use of the sun while it shines. = จงใช้ดวงอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์ในขณะที่ยังส่องแสงอยู่ หมายถึงเมื่อมีโอกาสแล้วควรรีบคว้าเอาไว้ และหาประโยชน์จากโอกาสนั้น อย่าปล่อยให้หลุดลอยไป เหมือนดวงอาทิตย์เมื่อลับขอบฟ้าแล้วมนุษย์ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมัน

 • Never answer a letter, while you are angry. = อย่าตอบจดหมายในขณะท่านกำลังโมโห หมายถึง ขณะเราโกรธ ความคิดมักไม่รอบคอบหรือขาดสติ ดังนั้นจึงไม่ควรทำอะไรระหว่างโกรธ ควรรอให้หายโกรธเสียก่อน ใช้กับทุกเรื่อง มิใช่เฉพาะกับการตอบจดหมาย

 •  Man is born for work as the bird for flying. = คนเกิดมาเพื่อทำงานฉันใด นกก็เกิดมาเพื่อจะบินฉันนั้น

 • A wise man does not put all his eggs in one basket. = คนฉลาดจะไม่ฝากสมบัติทั้งหมดของเขาไว้ ณ ที่แห่งเดียว คือ จะกระจายไปไว้หลายๆที่ ถ้าสมบัติ ณ ที่แห่งหนึ่งต้องเสียไป ก็ยังมีสมบัติเหลืออยู่ในที่อื่นๆ สุภาษิตนี้ยังสามารถเปรียบเทียบได้กับเรื่องอื่นๆ เช่น การลงทุน ไม่ควรลงทุนที่หุ้นตัวเดียวจนหมด แต่ควรกระจายไปที่ตัวอื่นๆด้วย เพื่อป้องกันการขาดทุนจนหมดตัว – เปรียบกับการเก็บไข่ทั้งหมดไว้ในตระกร้าใบเดียว ซึ่งเสี่ยงสูญเสียไข่ทั้งหมดถ้าตะกร้าหล่น จึงควรแยกเก็บไว้หลายๆที่

 • Too much rest is rust = การอยู่เฉยมากเกินไปจะทำให้ขึ้นสนิม

 • Nobody is enemy but his own = ไม่มีใครเป็นศัตรูของเรานอกจากตัวเราเอง หมายถึง คนอื่นสร้างความพินาศให้เราไม่ได้ นอกจากตัวเราเอง ถ้าทำชั่วลงไป

 • None is so blind as those who won’t see. = ไม่มีคนใดจะตาบอดเหมือนคนที่ไม่ยอมมอง – หมายถึง คนโง่ซึ่งไม่ยอมฟังเหตุผล เหมือนคนตาบอด ไม่อาจมองเห็นอะไรได้

 • Beauty without grace is the hook without bait. = ความสวยที่ปราศจากคุณงามความดีเปรียบเสมือนเบ็ดที่ปราศจากเหยื่อ

 • What you don’t know would make a great book. = สิ่งที่คนเราไม่รู้มีอยู่มากมาย สามารถนำมาเขียนเป็นหนังสือเล่มใหญ่

 • Nature has given us two ears but only one mouth. = ธรรมชาติให้เรามีหู 2 ข้าง แต่ปากเดียว หมายถึง จงฟังให้มากแต่พูดให้น้อย

 • While I breathe (บรีธ) I hope. = ฉันยังมีความหวังอยู่ ตราบใดที่ฉันยังมีลมหายใจ