หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 16)

 • A work, ill done, must be twice done. = งานที่ทำไม่ดี จะต้องทำเป็นครั้งที่สอง หมายถึง งานที่ทำแบบลวกๆ มักไม่ได้ผลดี จึงต้องทำซ้ำ ดังนั้น จะทำอะไร ต้องทำจริงจัง จึงจะได้ผลดี ไม่ต้องมาแก้ไขทำซ้ำ

 • Let us have faith that right makes might. = ขอให้เรามีศรัทธาว่าความถูกต้องก่อให้เกิดอำนาจหรือพลัง คือไม่เชื่อว่าอำนาจก่อให้เกิดความถูกต้อง เพราะนั่นอาจมาจากความเกรงกลัว จึงยอมรับอำนาจ ซึ่งมักใช้ในทางที่ผิด

 • No man is free who does not command himself. = ไม่มีคนใดเป็นอิสระ ถ้าไม่รู้จักคุมสติตนเอง

 • An angry man is again angry with himself when he returns to reasons. = คนโกรธจะโกรธตัวเองซ้ำมากขึ้นอีกเมื่อเขาคิดถึงเหตุผลในภายหลัง

 • Be slow in choosing a friend and slower in changing. = จงช้าๆในการเลือกเพื่อน และจงช้าให้มากขึ้นอีกเมื่อเวลาจะเปลี่ยนเพื่อน หมายความว่า จะคบใครให้คิดให้รอบคอบก่อน และเมื่อคบกันแล้ว ให้คิดให้รอบคอบมากขึ้นอีกเวลาจะตัดสัมพันธ์กับเพื่อนคนนั้น เพราะอาจทำให้เสียเพื่อนดีๆไป

 • Love needs no teaching. = ความรักไม่ต้องสอนกัน เพราะเกิดจากสัญชาตญาณมนุษย์

 • A true friend is forever a friend. = เพื่อนแท้จะเป็นเพื่อนตลอดไป

 • A friend in need is a friend indeed. = เพื่อนในยามยากคือเพื่อนแท้

 • Business before pleasure. = งานมาก่อนความสนุกสนาน

 • Duty before all. = หน้าที่ย่อมมาก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด

 • Good merchandise finds a ready buyer. = สินค้าดีย่อมมีผู้พร้อมซื้อเสมอ

 • A faithful friend is the medicine of life. = เพื่อนที่ซื่อสัตย์เปรียบเสมือนยาของชีวิต

 • Look before you leap, see before you go. = จงมองก่อนที่ท่านจะกระโดด และดูก่อนที่ท่านจะไป หมายถึงจะทำอะไรต้องมีความรอบคอบ พิจารณาให้ดีเสียก่อน จะได้ไม่ผิดพลาด

 • All men of action are dreamers. = คนที่ทำงานทุกคนคือนักฝัน หมายถึงผู้ไม่ยอมหยุดนิ่งย่อมมีความพยายาม ความหวังที่จะบรรลุความสำเร็จ

 • Laugh and the world laughs with you ; weep and you weep alone. = เมื่อท่านหัวเราะ โลกจะหัวเราะกับท่าน แต่เมื่อท่านร้องไห้ ท่านจะร้องไห้คนเดียว หมายถึงมนุษย์เราชอบคบแต่คนที่มีความสุข ไม่อยากคบกับคนทุกข์หรือเศร้า ดังนั้น ถ้าท่านมีทุกข์อย่าแสดงให้คนอื่นเห็น เพราะจะไม่มีใครเห็นใจ