หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 13)

 • Be kind when you are top dog. = จงมีความกรุณาเมื่อท่านเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นใหญ่

 • Think of many things, but do only one. = จงคิดหลายๆอย่าง แต่กระทำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คืออย่าจับปลาหลายมือ

 • Sin yields bitter fruit. = ความชั่วย่อมให้ผลอันขมขื่นแก่ผู้ประพฤติ

 • Every vice has a cloak. = ความชั่วทุกอย่างมีเสื้อคลุมหรือสิ่งห่อหุ้มไว้

 • Sleep is better than medicine = นอนหลับพักผ่อนดีกว่ากินยา

 • Sleep is the poor man’s wealth. = นิทราคือโภคทรัพย์ของคนจน หมายถึง คนจนแค่ได้นอนหลับก็มีความสุขแล้ว

 • A poet is born, not made. = กวีนั้น เป็นผู้มีความสามารถตั้งแต่เกิด มิใช่ฝึกหัดขึ้นมาภายหลัง

 • Work is the source of wealth. = การงานเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์

 • Our life is but a span. = ชีวิตของคนเรานี้สั้นนัก

 • Soundness comes with age. = ความมีสติมาถึงพร้อมกับวัย

 • Men must live and learn. = มนุษย์เราต้องอยู่และหาความรู้ไปเรื่อย

 • We learn not in school, but in life. = เราไม่ได้เรียนรู้จากโรงเรียน แต่จากประสบการณ์ชีวิต

 • It is difficult to be strong and not rash. = ผู้ที่มีพละกำลังนั้นยากนักที่จะไม่หุนหันพลันแล่น

 • The wise learn by fools. = คนฉลาดเรียนรู้จากคนโง่

 • Corruption among judges can be regarded as a rape of justice. = การกินสินบนโดยผู้พิพากษานั้น ถือได้ว่าเป็นการข่มขืนความยุติธรรม

 • Hunger is the best sauce. = ความหิวเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่ดีที่สุด

 • The clever but honest man is rare. = คนที่ฉลาดแต่ซื่อสัตย์หาได้ยาก

 • Luxury (ลักซ์-ซู-รี่) is an invitation to robbery. = ความหรูหราฟุ่มเฟือยเป็นการเชื้อเชิญให้มีการปล้นจี้กัน

 • Virtue is our life spring. = คุณความดีเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตของเรา

 • A lie travels around the world while truth is putting on her boots. = คำเท็จเที่ยวไปรอบโลกแล้ว ในขณะที่ความจริงเพิ่งจะสวมรองเท้า ความหมายคือ คำเท็จแพร่หลายเร็วกว่าความจริง

 • Least said, soonest mended. = การพูดให้น้อยที่สุดนั่นแหละจะแก้ไขความยุ่งยากได้เร็วที่สุด

 • Marriage is a lifelong partnership. = การแต่งงานคือหุ้นส่วนชั่วชีวิต