หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 12)

 • Every dog has his day. = คนทุกคนต้องมีความสมหวัง-ความสุขเข้าสักคราว ดังนั้น จงอย่าท้อถอย ให้ก้มหน้าสู้ต่อไป

 • Don’t be a dog in the manger (เม้น-เจอะ). = อย่าทำตัวเป็นสุนัขในรางหญ้า หมายถึง สิ่งใดที่เราไม่อาจใช้ได้หรือไม่เป็นประโยชน์กับเรา แต่คนอื่นใช้ประโยชน์ได้ ก็จงให้เขาใช้ไป อย่าไปขัดขวาง เหมือนหมายืนขวางรางหญ้า ไม่ยอมให้วัวควายเข้าไปกิน ทั้งๆที่หญ้านั้นไม่เป็นประโยชน์กับตน

 • Content is better than riches. = ความพอใจดีกว่าความร่ำรวย หมายถึง แม้มีเงินทองมากมาย แต่ไม่รู้จักพอ ก็ไม่มีความสุข

 • The course of true love never runs smooth. = เส้นทางแห่งรักแท้นั้นไม่ราบเรียบ ย่อมมีอุปสรรคขวากหนามเสมอ

 • Better safe than sorry. = ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่ามาเสียใจภายหลัง หมายถึง ก่อนทำอะไรควรคิดให้รอบคอบเสียก่อน ดีกว่าบุ่มบ่ามทำลงไป แล้วต้องมาเสียใจในภายหลัง

 • Old habits die hard. = นิสัยเก่าๆแก้ยาก หรือสันดานคนเปลี่ยนยาก เนื่องจากฝังรากลึกแล้ว

 • You can’t teach an old dog new tricks. = เป็นการยากที่จะสอนให้คนแก่หรือคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนความคิด ให้ยอบรับหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 •  Money does not grow on trees. = เงินไม่ได้โตหรือโผล่ขึ้นจากต้นไม้ หมายความว่า เงินทองเป็นของหายาก จึงไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นบ้าง

 • History (ฮีส-ทรี) repeats itself. = ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย มักใช้กับสิ่งหรือเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก เพราะคนเราไม่ใช้อดีตเป็นบทเรียน จึงไม่ระวัง ทำให้สิ่งไม่ดีนั้นเกิดซ้ำขึ้นมาอีก

 • Man does not live by bread alone. = คนเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยขนมปังเพียงอย่างเดียว คือมิได้อยู่ได้โดยกินแต่อาหารเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยความอบอุ่นทางจิตใจควบคู่ไปด้วย ดังนั้นคนเราจึงต้องพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน

 • A fool and his money are soon parted. = คนโง่และเงินนั้นไม่ช้าก็ต้องแยกจากกันไป คือคนโง่มักใช้เงินไม่เป็นหรือไม่คุ้มค่า และในไม่ช้าเงินนั้นก็หมดไป แล้วคนโง่ก็กลับมีความทุกข์อีก

 • Practice makes perfect. = การฝึกซ้อมทำให้สมบูรณ์ คือการจะทำอะไรให้ได้ดี ต้องหมั่นฝึกซ้อมบ่อยๆ

 • Nothing ventured, nothing gained. = ไม่ยอมเสี่ยงหรือลงทุน ก็จะไม่ได้อะไรเลย หมายถึง คนเราถ้าอยากรวยหรืออยากได้อะไร เช่น อยากมีแฟนก็ต้องกล้าจีบ อยากมีเงินเยอะๆก็ต้องลงทุนซื้อล็อตเตอรี่ หรือลงทุนประเภทอื่นๆ

 • Violence is a sign of weakness. = ความรุนแรงเป็นเครื่องหมายของความอ่อนแอของคนเรา

 • Every life is a tragedy (แทร้จ-เจ-ดี้). = ทุกชีวิตมนุษย์ล้วนเป็นเรื่องโศกสลดทั้งนั้น