หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 11)

 • Time conquers (คอง-เคอะ) all. = เวลาย่อมเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้

 • A woman’ s hell is old age. = นรกของผู้หญิงคือความแก่

 • Lost time does not return. = เวลาที่สูญเสียล่วงเลยไปแล้วไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้

 • There is a worm (เวิม) in the sweetest flower. = แม้แต่ดอกไม้งามที่สุดก็ยังมีหนอน

 • An ill workman quarrels with his tools. = ช่างที่ไม่ชำนาญงานมักจะโทษเครื่องมือของตน – รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

 • Many hands make light work. = ช่วยเหลือกันหลายมือทำให้งานเบาแรงมากขึ้น – หลายคนช่วยกัน งานก็เบาลง

 • The more people talk, the less they think. = คนเรายิ่งพูดมาก ก็ยิ่งคิดน้อยลง – คนพูดมากมักไม่ค่อยได้คิดไตร่ตรอง

 •  Life is full of troubles. = ชีวิตของคนเรานี้เต็มไปด้วยความเดือดร้อนยุ่งยาก – ดังนั้นจงก้มหน้าต่อสู้ต่อไป

 • Death comes to young and old. = ความตายย่อมมาถึงทั้งคนหนุ่มและคนแก่ – คือความตายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ จึงไม่ต้องกลัวตาย)

 • Virtue is opposed to vice. = ความดีเป็นศัตรูกับความชั่ว – ความดีตรงข้ามกับความชั่ว

 • When the powerful disagree, the humble suffer. = เมื่อผู้มีอำนาจทะเลาะกัน ผู้ต่ำต้อยก็ต้องได้รับความเดือดร้อน – ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกย่อมแหลกลาญ

 • Take no notice of scandals. = อย่าเสียเวลาเอาใจใส่กับเรื่องนินทา หรือเรื่องอัปยศอื้อฉาวของคนอื่นเลย

 • If you can’t find an opportunity, make one. = ถ้าท่านยังหาโอกาสไม่ได้ ก็จงสร้างมันขึ้นมา

 • Reap while you may. = จงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้มากที่สุดในขณะที่ท่านมีโอกาสจะทำได้ – คือ จงเร่งรีบทำขณะยังมีโอกาส

 • Mightiness commands awe (ออ), but not love. = อานุภาพ (อำนาจ) ทำให้เกิดความเกรงขาม แต่ไม่ทำให้เกิดความรัก

 • If one knows, it is secret ; if two, it is public. = ถ้าคนเดียวรู้ก็คือความลับ แต่ถ้าสองคนรู้ก็ไม่ใช่ความลับอีกต่อไป