หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 10)

 • Don’t put all your eggs in one basket. = อย่าเอาไข่ทั้งหมดใส่ไว้ในตระกร้าเพียงใบเดียว (คือ คนเราต้องเผื่อไว้บ้าง เมื่อจะทำอะไรต้องคิดถึงทีได้ทีเสีย ถ้าทุ่มหมดตัว พลาดไป อาจล้มละลาย เช่น ถ้าคิดจะลงทุน ควรแบ่งทางเลือกหลายๆทาง เช่น เล่นหุ้น ซื้อพันธบัตร ฝากธนาคาร อย่าเลือกทางใดเพียงอย่างเดียว เพราะถ้าพลาดจะเสียหายหมด)   

 • Poverty is not a crime. = ความยากจนมิใช่อาชญากรรม (คือไม่ต้องอาย)

 • Don’t cross the bridge before you come to it. = ไม่เห็นน้ำอย่าเพิ่งตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกอย่าเพิ่งโก่งหน้าไม้ (คืออย่าข้ามสะพานก่อนจะมาถึงสะพาน หมายความว่าจะทำอะไรอย่าผลีผลาม รอให้ถึงเวลาสมควรก่อน คือทำให้ถูกกาลเวลา โอกาสสำเร็จจะมีมาก     เช่น อย่าแต่งงานขณะอยู่ในวัยเรียน เพราะจะทำให้เรียนไม่จบ หรืออย่าห่วงกังวลเรื่องอนาคต เพราะยังมาไม่ถึง วิตกไปก็ไม่เกิดประโยชน์)   

 • Poverty is no sin. = ความจนมิใช่ความเลวร้าย (บาป) คือ แม้จนก็ไม่ต้องอายใคร ให้ ขวนขวายพยายามต่อไป ก็อาจหายจนได้

 • There is no sureness about anything = ไม่มีความแน่นอนในสิ่งใดๆ

 • Pleasure (เพลส-เช่อ) is labour too. = การหาความสนุกสนานเพลิดเพลินก็เป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยเช่นกัน

 • A plain face hides a good heart. = ใบหน้าที่ไม่งดงามมักจะซ่อนความดีงามของจิตใจไว้ภายใน

 • Jealousy (จีล-ลัส-ซี่) is love’s enemy. = ความหึงหวงเป็นศัตรูของความรัก

 • A good example is the best sermon. = การประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีนั้น คือ  คำสั่งสอนที่ดีที่สุด

 • Human joys are short - lived. = ความสนุกสนานในชีวิตมนุษย์ไม่จีรัง

 • There is a black sheep in every flock = แกะทุกฝูง ต้องมีตัวที่เลวปะปนอยู่เสมอ

 • Life is no bed of roses = ชีวิตมิใช่คันร่องกุหลาบ คือ มิได้มีแต่สุขเสมอไป มีทุกข์เข้ามาปะปนอยู่เนืองๆ ดังนั้น ควรเตรียมตัวเตรียมใจไว้

 • Life is half spent before we know what it is. = กว่าจะรู้จักว่าชีวิตคืออะไร ชีวิตของเราก็หมดไปครึ่งหนึ่งแล้ว