หมวดสำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 9)

happy hour : เวลาเย็นระหว่าง 6 โมง ถึง 1 ทุ่ม หรือ 2 ทุ่ม ซึ่งทางร้านขายเหล้า-เบียร์ ลดราคา

 • Happy hour is between 6 and 7 pm. at that restaurant. (happy hour อยู่ช่วง 6 โมง ถึง 1 ทุ่ม ที่ภัตตาคารนั้น)

have a ball : สนุกสนานอย่างมาก, มีความสุขมาก

 • We had a ball at camp. (เราสนุกสนานกันมากที่แคมป์)

 • They had a ball exploring the town. (พวกเขามีความสุข-สนุกสนานมากในการสำรวจไปทั่วเมือง)

have a way with : สามารถจูงใจ, ชักชวน หรือมีอิทธิพลต่อผู้อื่น

 • That teacher has a way with her students. (ครูคนนั้นมีวิธีการเอานักเรียนไว้อยู่หมัด คือควบคุมเด็กได้อย่างเรียบร้อย)

 • Dang had a way with the campers. They did everything he told them to do. (แดงสามารถชี้นำหรือครอบพวกชาวค่ายไว้ได้ พวกนั้นยอมทำตามทุกอย่างที่เขาบอก)

make believe : แสร้งทำ ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆ

 • He makes believe that he is ill so that he won’t have to go to school. (เขาแกล้งทำเป็นป่วย เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียน)

 • Let’s make believe we have a million baht. (เรามาแสร้งทำเป็นว่าพวกเราเป็นเศรษฐีกันดีกว่า)

make do : ใช้แบบถูไถ, ใช้สิ่งทดแทนที่แย่ๆไปก่อน เพราะว่าไม่มีของดีที่จำเป็นต้องใช้

 • We did not have a hammer, and we had to make do with a heavy rock. (เราจำเป็นต้องใช้ก้อนหินแทนค้อน)

 • This car is not what they want, but they must make do. (นี่ไม่ใช่รถที่พวกเขาต้องการ แต่เขาก็จะต้องพอใจกับมัน)

 • Many families manage to make do on very little income. (หลายครอบครัวสามารถอยู่แบบถูไถกับรายได้เพียงน้อยนิด)

promise the moon : สัญญาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

 • I can’t promise you the moon, but I’ ll do the best job I can. (ผมไม่สามารถสัญญาว่าจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ว่าจะทำอย่างดีที่สุด)

 • A politician who promises the moon during a campaign loses the voters’ respect. (นักการเมืองที่ให้สัญญาในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ระหว่างการหาเสียง สูญเสียความเคารพจากผู้ลงคะแนนเสียง)