หมวดสำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 12)

keep someone posted : ให้ข่าวแก่บุคคลนั้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

  • I’ll be interested in hearing about the new contract, so keep me posted. (ผมสนใจที่จะทราบเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ ดังนั้น โปรดส่งข่าวให้ผมทราบอยู่เสมอ)

 

clear the air : ทำให้สถานการณ์ซึ่งมีความตึงเครียด หรือข้อสงสัยหวาดระแวงเกิดความชัดเจนหรือกลับสู่สภาพปกติ

  • The atmosphere at the meeting was extremely tense, but the president of the board soon cleared the air by explaining what had happened the day before. (บรรยากาศที่การประชุมตึงเครียดมาก แต่ในไม่ช้าประธานบอร์ดก็แก้สถานการณ์ได้ โดยอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันก่อน)

follow suit (ซูท) : ทำตามคนอื่น

  • Once a few kids started dancing, everyone else followed suit. (เมื่อเด็กๆ 2-3 คน เริ่มเต้นรำ ทุกคนก็ทำตาม คือ เต้นรำเช่นกัน)

follow in one’s footsteps : ทำตามตัวอย่างของผู้อื่น

  • My grandfather hoped I would follow in his footsteps and became a scientist. (ปู่ของผมหวังว่าผมจะทำตามตัวอย่างของท่านและเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนท่าน)

for dear life : ราวกับว่ากลัวสุดชีวิต

  • Mary held on to the rope for dear life. (แมรี่เกาะเชือกไว้เหมือนกับกลัวสุดชีวิต)

  • He was running for dear life toward town. (เขาวิ่งเข้าเมืองแบบกลัวสุดชีวิต คือ คิดว่าชีวิตตกอยู่ในอันตราย)

force one’s hand : บังคับให้ต้องทำ

  • John planned to keep his land until prices went up, but he had so many doctor bills that it forced his hand. (จอห์นมีแผนจะเก็บที่ดินไว้จนกว่าราคาจะสูงขึ้น แต่เขามีบิลค่าหมอจำนวนมากจนกระทั่งมันบังคับให้เขาต้องขายที่ดินไป)

go overboard : ทำอะไรจนเลยเถิดเกินพอดี

  • Please don’t go overboard buying supplies for our camping trip. (อย่าซื้อเสบียงสำหรับการเดินทางพักค้างแรมมากจนเกินพอดี)