หมวดสำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 11)

in the same boat : ในเรือลำเดียวกัน คือ ... ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจหรือมีปัญหาหรือยุ่งยากเหมือนๆกันหรือแบบเดียวกัน

  • Dick was disappointed when Jane refused to marry him, but he knew others were in the same boat. (ดิ๊คผิดหวังที่เจนปฏิเสธไม่แต่งงานกับเขา แต่เขารู้ว่าผู้ชายคนอื่นๆก็อยู่ในสภาพเดียวกับเขา คือ ถูกเจนปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานด้วย)

  • Every big city in the nation is having its problems with pollution ; they are all in the same boat. (ทุกเมืองใหญ่ในประเทศมีปัญหาเรื่องมลภาวะ เมืองพวกนี้อยู่ในสภาพย่ำแย่เหมือนๆกัน)

in the soup : อยู่ในซุป คือ มีปัญหาร้ายแรง หรือมีความสับสนอลหม่านไม่เป็นระเบียบ

  • The police misunderstood Jame’s night errand, and arrested him, which put him in the soup with the boss. (ตำรวจเข้าใจผิดธุระกลางคืนของเจมส์และจับกุมเขา ซึ่งทำให้เขามีปัญหากับเจ้านาย คือ เจ้านายมีความคิดผิดๆต่อเจมส์ และหมดศรัทธาในตัวเขา)

in the long run (หรือ over the long run) : ในท้ายที่สุด, ในผลลัพธ์สุดท้าย

  • You may make good grades by studying only before examinations, but you will succeed in the long run only by studying hard every day. (คุณอาจทำคะแนนได้ดี โดยอ่านหนังสือก่อนสอบเพียงไม่กี่วัน แต่ในระยะยาวแล้ว คุณจะสำเร็จได้โดยขยันเรียนทุกวันเท่านั้น)

  • John knew that he could make a success of the little weekly paper in the long run. (จอห์นรู้ว่าถ้าเขามีเวลาพอ เขาจะสามารถทำกำไรจากการขายหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ฉบับเล็กๆได้ในท้ายที่สุด)

up in the air : ยังไม่ตัดสินใจ (อยู่ในอากาศ)

  • Our plans this summer are still up in the air. We don’t know where to go. (แผนของเราสำหรับหน้าร้อนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจ เราไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดี)

size someone (หรือ something) up : ทำการประเมินคนหรือสิ่งของ

  • It only took me 5 minutes to size the man up. He makes an excellent first impression but that is all. (ผมใช้เวลาเพียง 5 นาทีในการประเมินหมอนั่น เขาสร้างความประทับใจยอดเยี่ยมตอนแรกเจอ แต่ก็มีอยู่เท่านั้นเอง เวลาต่อๆมา ก็รู้ว่าไม่ได้ดิบดีอะไรนัก)