หมวดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Children) (ตอนที่1)

ในครัว (In the Kitchen)

Frying pan – กระทะก้นตื้น

Saucepan (ซอส-แพน) – หม้อต้มหรือทอดมีฝาปิดและด้ามถือ

Cooker – หม้อสำหรับหุงข้าวหรือต้มอาหาร

Toaster (โทส-เท่อะ) – เครื่องปิ้งขนมปัง

Cookbook – ตำรากับข้าว, ตำราปรุงอาหาร

Cookie (cooky) – คุกกี้, ขนมกินเล่น

Oven – เตาอบ

Microwave oven – เตาอบไมโครเวฟ

Tin opener – ที่เปิดกระป๋อง

Can opener – ที่เปิดกระป๋อง

Bottle – ขวด

Bottle opener – ที่เปิดขวด

Tray (เทร) – ถาด

Jar (จาร์) – กระปุก, เหยือก, โถ, ขวดปากกว้าง

Jug (จั๊ก) – เหยือกน้ำ

Teapot – กาน้ำชา

Funnel (ฟั้น-เน่ล) – กรวยกรอกน้ำ

Colander (คั้ล-แลน-เด่อะ) – ภาชนะกรอง, กระชอนพักผัก (ให้น้ำสะเด็ดออก)

Pail (เพ็ล) – ถังน้ำ

Mop (มอพ)– ไม้กวาด

Basket – ตะกร้า

Shelf (เช้ลฟ์) – หิ้งหรือชั้นวางของ

Match (แมทช) – ไม้ขีดไฟ

Matchbox – กล่องไม้ขีด

Bowl (โบล) – ชาม

Pot – หม้อหุงต้ม, โหล, กาน้ำ, กระถาง

Kettle (เค้ท-เทิ่ล) – กาน้ำ

Rolling pin –  ไม้คลึงแป้ง

Refrigerator (รี-ฟริจ-จะ-เร-เท่อะ) – ตู้เย็น

Fridge (ฟริจด์) – ตู้เย็น (เรียกแบบย่อ)

Sink – อ่างล้างหน้า-ล้างจาน

Spoon (สพูน) – ช้อน

Fork (ฟอร์ค) – ซ่อม

Knife (ไน้ฟ) – มีด

Cup – ถ้วย (กาแฟ)

Glass (กลาส) – ถ้วยแก้ว

Flask (ฟลาสค) – กระติกน้ำ

Pan – กระทะหรือหม้อก้นแบนและตื้น

Plate (เพลท) – จานแบน

Ladle (เล้ท-เดิ้ล) – ทัพพีตักข้าวหรือแกง

Strainer (สเทร้น-เน่อะ) – ที่กรองมีด้ามจับ เช่นที่ใช้ลวกก๋วยเตี๋ยว

Mug (มัก) – เหยือก (นม, เบียร์), แก้วแบบมีหูจับ เช่น แก้วเบียร์

Saucer (ซ้อ-เซ่อะ) – จานรอง

Sugar (ชู้-กะ) – น้ำตาล

Salt (ซ้อลท) – เกลือ

Pepper (เพ็พ-เพ่อะ) – พริกไทย

Straw (ส-ทรอ) – หลอดกาแฟ

Cook (คุค) – กุ๊ก, พ่อครัว, แม่ครัว

ในห้องเรียน (In the classroom)

                          

Teacher – ครู, อาจารย์

Student – นักเรียน, ลูกศิษย์

Pupil (พิ้ว-เพิ่ล) – นักเรียน, ลูกศิษย์

Desk – โต๊ะเรียน, โต๊ะทำงาน

Chair – เก้าอี้

Pen –ปากกา

Pencil – ดินสอดำ

Ink (อิ๊งค์) – หมึก

Rubber – ยางลบ

Eraser (อิ-เร้-เซ่อะ) – ยางลบ

Fountain (เฟ้าน์-เทิ่น) pen – ปากกาหมึกซึม

Ballpoint pen – ปากกาลูกลื่น

Whiteboard – กระดานขาว สำหรับเขียนด้วยปากกาเมจิก

Chalkboard  (ชอล์ค-บอร์ด) – กระดานดำ เขียนด้วยชอล์ก

Chalk – ชอล์กเขียนกระดาน

Duster (ดัส-เทอะ) – แปลงลบกระดาน

Blackboard eraser – แปลงลบกระดาน

Sharpener (ชาร์พ-เพ็น-เน่อะ) – กบเหลาดินสอ

Book – หนังสือ

Book marker – ที่คั่นหนังสือ

Dictionary – พจนานุกรม

Glue (กลู) – กาว, แป้งเปียก

Glue stick – กาวแท่ง

Wastepaper basket – ตะกร้าทิ้งขยะ-กระดาษ

Map – แผนที่

Crayon (เคร้-อั้น) – ดินสอสี, ดินสอเทียน

Slate (สเล้ท) – กระดานชนวน

Ruler (รู้-เล่อะ) – ไม้บรรทัด

Paper – กระดาษ

Note-paper – กระดาษเขียนจดหมาย

Protractor – ไม้โปรแทรคเตอร์

Clip – ตัวหนีบกระดาษแบบมีสองขา

Paper clip – ลวดเสียบกระดาษ

Stapler (สเท้-เพล่อะ) – ที่เย็บกระดาษ

Staple (สเท้-เพิ่ล) – ลวดเย็บกระดาษ ใช้กับที่เย็บ

กระดาษ

Note-book –สมุด, สมุดโน๊ต

Exercise book –สมุดแบบฝึกหัด

Homework – การบ้าน

ในสวน (In the garden)

Gate (เกท) – ประตูใหญ่ (ทางเข้าสวน)

Fence (เฟ้นซ) – รั้ว

Paling (เพ้-ลิ่ง) fence – รั้วโปร่ง

Patio (แพท หรือ พาท-ทิ-โอ้) – ลานในสวน

Bush (บุช) – พุ่มไม้

Pond (พอนด์) – บ่อน้ำ, สระน้ำ

Flower bed – แปลงดอกไม้

Rock garden – สวนหิน (มีหินก้อนเล็กเรียงราย)

Path (แพธ หรือ พาธ) – ทางเดิน (ในสวน)

Tub (ทับ)– กระถางต้นไม้, ถังไม้ใช้ปลูกพืช

Climbing plant (ไคลม์-บิ้ง-แพล้นท หรือ

พล้านท) – ไม้เลื้อย

Tree – ต้นไม้

Nest – รังนก

Trunk (ทรั้งค) – ลำต้น (ของต้นไม้)

Branch (บรานช) – กิ่งไม้ (ของต้นไม้)

Grass (กราส) – หญ้า

Plant (แพล้นท หรือ พล้านท) – พืช, พืชลำต้นอ่อน

Weed (วี้ด) – วัชพืช

Weeder (วี๊ด-เด่อะ) – ช้อนสำหรับถอนวัชพืช

Stick (สติ๊ค) – กิ่งไม้แห้ง (ใช้ทำฟืน-ไม้เท้า)

Fern – ต้นเฟิร์น

Bench – ม้านั่ง, ม้ายาว

Stone – หิน

Earth (เอิ้ร์ธ) – ดิน

Fountain (เฟ้า-เทิ่น) – น้ำพุ

Lawn-mower (ลอน-โม้-เว่อร์) – เครื่องตัดหญ้า

Rake (เร้ค) – คราด (สำหรับพรวนดิน)

Hoe (โฮ) – จอบขุดดิน

Spade (สเพ้ด) – เสียม, จอบ, พลั่วตักทราย

Hand fork – ส้อมพรวนดิน

Watering can – ฝักบัวรดน้ำ

Rose – หัวฝักบัว

Lawn (ลอน) – สนามหญ้า

Hedge (เฮ็ดจ) – รั้วไม้พุ่ม

Hanging basket – กระถางไม้แขวน

Lantern (แล้น-เทิ่ร์น) – โคมไฟสนาม

Seed (ซี้ด) – เมล็ดพืช

Sprayer (สเพร้-เย่อ) – กระบอกฉีดน้ำ (รดต้นไม้)

Tank sprayer – ถังฉีดพ่นยา

ในบ้าน (In the house)

                     

Wall (วอล) – ผนังห้อง, กำแพง

Ceiling (ซี้ล-ลิ่ง) – เพดาน

Floor (ฟลอร์) – พื้น (ห้อง)

Carpet – พรม

Table – โต๊ะ

Chair – เก้าอี้

Armchair – เก้าอี้มีที่วางแขน

Sofa – เก้าอี้โซฟาบุนวม

Book – หนังสือ

Bookcase – ตู้หนังสือ

Piano – เปียโน

Picture – รูปภาพ

Picture frame – กรอบรูป

Lamp (แล้มพ) -ตะเกียง

Clock – นาฬิกาแขวนข้างฝา

Vase (เวซ หรือ วาซ) – แจกัน

Living room – ห้องรับแขก

Fan – พัดลม, พัด

Television – โทรทัศน์

Radio – วิทยุ

CD player – เครื่องเล่นซีดี

Telephone – โทรศัพท์

Record (เร้ค-คอร์ด) – แผ่นเสียง

Record (เร้ค-คอร์ด) player – จานเสียง (เครื่อง

เล่นแผ่นเสียง)

Photograph (โฟ้-โท-กราฟ) – รูปถ่าย

Newspaper – หนังสือพิมพ์

Bedroom – ห้องนอน

Cupboard (คัพ-บอร์ด) – ตู้เสื้อผ้า

Bed – เตียงนอน

Pillow (พิ้ล-โล่ว์) – หมอน

Mattress (แม้ท-เทรส) – ฟูกใช้รองนอน, ที่นอน

Blanket – ผ้าห่ม

Window – หน้าต่าง

Curtain (เค้อ-เท่น) – ม่านบังตา

Drawer (ดร๊อ-เออะ) – ลิ้นชัก

Iron (ไอ๊-เอิ้ร์น) – เตารีด

Ironing board (ไอ๊-เอิร์น-นิ่ง-บอร์ด) – กระดาน

รองรีดผ้า

Cot – เตียงเล็กๆสำหรับเด็ก

Rattle (แร้ท-เทิ่ล) – ของเล่นเด็กที่เขย่าแล้วมีเสียงรัว

Umbrella (อัม-เบร๊ล-ล่า) – ร่ม

Dining (ได๊-นิ่ง) room – ห้องทานอาหาร

Door (ดอร์) – ประตู

Doorbell (ด๊อร์-เบล) – กระดิ่งประตู, ออดสำหรับกดเรียกให้เปิดประตู

Broom (บรูม) – ไม้กวาด

Mop – ไม้กวาด

Calendar (คา-เล้น-เด่อะ) – ปฏิทิน

Tablecloth (เท้-เบิ้ล-คลอธ) – ผ้าปูโต๊ะ

Ladder (แล๊ด-เด่อะ) – บันไดสำหรับปีนทำงาน

Dustbin – ถังขยะ

Bathroom – ห้องน้ำ

Mirror – กระจกส่องหน้า

Rug (รัก)– พรมเช็ดเท้า

ดอกไม้ (Flowers)

Rose (โรส) – กุหลาบ

Orchid (อ๊อร์-คิด) – ดอกกล้วยไม้, กล้วยไม้

Lily (ลิ๊ล-ลี่) – ดอกลิลลี่ (พลับพลึง)

Fern – ต้นเฟิร์น

Sun-flower – ทานตะวัน

Marigold (แม้-ริ-โกลด์) – ดาวเรือง

Cattleya – คัทลียา

Jasmine (jasmin) (แจส-มิน) – มะลิ

Lotus (โล้-ทัส) – บัว

Water lily (ลิ้ล-ลี่) – บัว

Poppy – ฝิ่น

Chrysanthemum (คริส-แซน-ธิ-มั่ม) – เบญจมาศ

Gerbela (เย้อ-เบ-ล่า) – เยอบีล่า

Morning glory (กล๊อ-รี่) – ผักบุ้ง

Daffodil – แดฟโฟดิล

Tulip – ทิวลิป

Hibiscus (ไฮ-บิส-คัส) – ชะบา

Carnation (คาร์-เน้-ชั่น) – คาร์เนชั่น

Cockscomb (ค็อคส-โคม) – หงอนไก่

Temple-flower – ลั่นทม

Flame-tree (เฟลม-ทรี) – หางนกยูง

Leaf (ลีฟ) – ใบไม้

Thorn (ทอร์น) – หนาม

Petal (เพ้ท-เทิ่ล) – กลีบดอกไม้

Stem (สเทม) – ลำต้นของไม้ดอก, ก้านของดอกไม้

Root – ราก

ผัก (Vegetables)

                                          

Broccoli – บรอคโคลี่

Cucumber (คิว-คั้ม-เบอะ) – แตงกวา

Lettuce (เลท-ทิ้วซ) – ผักกาดหอม

Cabbage (แค้บ-เบจ) – กะหล่ำปลี

Pumpkin (พั้ม-คิ่น) – ฟักทอง

Ginger (จิ๊น-เจอะ) – ขิง

Turnip (เท้อร์-นิพ) – หัวผักกาดขาว

Chilli (chili) (ชิ้ล-ลี่) – พริก

Carrot – แครอท,  หัวผักกาดแดง

Cauliflower (คอ-ลิ-เฟล้า-เออะ) – กะหล่ำดอก

Garlic (ก๊าร์-ลิค) – กระเทียม

Radish (แร้-ดิช) – ผักกาดหัว

Potato – มันฝรั่ง

Bean (บีน) – ถั่ว

Pea – ถั่ว

Bird-pepper – พริกขี้หนู

Capsicum (แคพ-ซิ-คัม) – พริกขี้หนู

Pepper (เพ็พ-เพ่อะ) – พริกไทย

Sweet pepper – พริกหวาน

Hot pepper – พริกชี้ฟ้า

Eggplant (เอค-แพล้นท์) – มะเขือสีม่วงเข้ม

Egg apple – มะเขือ

Onion (อั๊น-ยั่น) – หัวหอม

Yellow onion – หอมหัวใหญ่

Pea-sprout (พี-สเพร้าท์) – ถั่วงอก

Chick-pea (ชิค-พี) – ถั่วเขียว

Lime (ไลม์) – มะนาว

Lemon (เล้ม-ม่อน) – มะนาว

Peppermint – สะระแหน่

Lemon grass (เล้มม่อน-กราส) – ตะไคร้

Soybean – ถั่วเหลือง

Sweet potato – มันเทศ

Peanut – ถั่วลิสง

Ground nut (กราวด์-นัท) – ถั่วลิสง

Cowpea (ค้าว-พี) – ถั่วฝักยาว

Celery (เซ-เล้อ-รี่) – ขึ้นฉ่ายฝรั่ง

Scallion (สแค้ล-ยั่น) – ต้นหอม

Coriander (คอ-ริ-แอ๊น-เดอะ) – ผักชี

Bamboo shoot – หน่อไม้

Asparagus (แอส-พะ-ระ-กัส) – หน่อไม้ฝรั่ง

Mushroom (มัช-รูม) – เห็ด

Spinach (สปิ๊น-นิช) – ผักขม, ผักปวยเล้ง

Rice (ไร๊ซ) – ข้าว

Paddy (แพ้ด-ดี้) – ข้าวเปลือก

Sticky rice (สติ๊ค-คี่-ไร๊ซ) – ข้าวเหนียว

Green bean – ถั่วแขก

ผลไม้ (Fruit)

                            

               

                           

Mango (แม้ง-โก้) – มะม่วง

Mangosteen (แม้ง-โกส-ทีน) – มังคุด

Apple (แอพ-เพิ่ล) – แอปเปิ้ล

Pineapple (ไพน์-แอพ-เพิ่ล) – สับปะรด

Orange (อ๊อ-รินจ)– ส้ม

Durian (ดู-เรียน) – ทุเรียน

Banana – กล้วย

Lichi (lichee) (ลี้-ชี่) – ลิ้นจี่

Rambutan (แรม-บู๊-เทิ่น) – เงาะ

Melon (เม้ล-เลิ่น) – แตงไทย

Watermelon (ว๊อ-เทอะ-เม้ล-เลิ่น) – แตงโม

Lemon (เล้ม-เมิ่น) – มะนาว

Grape (เกร๊พ) – องุ่น

Grapefruit (เกร๊พ-ฟรุท) – ส้มโอ

Pomelo (พ้อม-เม-โล) – ส้มโอ

Coconut – มะพร้าว

Cantaloup – แคนตาลูป, แตงโมลาย

Jack-fruit (แจ๊ค-ฟรุท) – ขนุน

Custard (คัส-ตาร์ด) apple – น้อยหน่า

Sugar (ชู้-กะ) apple – น้อยหน่า

Rose-apple – ชมพู่

Jambul (แจม-บุล) – ชมพู่

Papaya (พะ-พ้า-ย่ะ) – มะละกอ

Tomato (โท-เม้-โท่) – มะเขือเทศ

Longan (ล้อง-แก้น) – ลำไย

Langsat – ลางสาด

Potato (โพ-เท้-โท่) – มันฝรั่ง

Potato-fruit – ละมุด

Strawberry (สทร้อ-เบอรี่) – สตรอเบอรี่

Blackberry – ผลเบอรี่ดำ

Pear – แพร์

Kiwi – กีวี่

Cherry – เชอร์รี่

Avocado (แอฟ-โว-ค้า-โด้) – อะโวกาโด

Plum (พลัม) – ลูกเกด

Jujube (จุ-จุ๊บ) – พุทรา

Guava (กั๊ว-ว่า หรือ กว๊า-ว่า) – ฝรั่ง

 

ในห้องน้ำ (In the bathroom)

                                   

 

Bathtub (บาธ-ทับ) – อ่างอาบน้ำ

Bath (บาธ) – อ่างอาบน้ำ, การอาบน้ำ

Shower (เช้า-เออะ) – ฝักบัว

Sink – อ่างล้างหน้า

Basin (เบ๊-ซิ่น) – อ่างล้างหน้า

Heater (ฮีท-เท่อะ)  - เครื่องทำน้ำอุ่น

Tap – หัวก๊อกน้ำ

Towel (เท้า-เอิล) – ผ้าเช็ดตัว

Looking-glass – กระจกส่องหน้า

Wash stand – อ่างล้างหน้า

Toilet (ท้อย-ลิท) – ถังชักโครก, ห้องน้ำ, ห้องส้วม

Toilet paper – กระดาษชำระ

Toilet roll – ม้วนกระดาษชำระ

Toilet seat – ที่นั่งบนถังชักโครกในห้องน้ำ

Shaver (เช้-เว่อะ) – มีดโกน, เครื่องโกนหนวด

Razor (เร้-เซ่อะ) – มีดโกน, เครื่องโกนหนวด

Rug (รัก) – พรมเช็ดเท้า

Bucket (บั๊ค-เค็ท) –  ถังน้ำ

Water closet (โคลธ-เส็ท) – ห้องน้ำ

Scent (เซ้นท์) bottle – ขวดน้ำหอม

Perfume (เพ้อ-ฟูม) – น้ำหอม

Hairbrush – แปรงมีด้ามยาว (ใช้แปรงผมสตรี)

Brush (บรัช) – แปรง (ใช้แปรงผมหรือขน)

Comb (โคมบ) – หวี

Toothbrush – แปรงสีฟัน

Toothpaste (ทู้ธ-เพสท์) – ยาสีฟัน

Soap (โซ้พ) – สบู่

Mat (แมท) – พรมเช็ดเท้า, เสื่อ

ส่วนของร่างกาย (Parts of the body)

                    

                    

Head – ศีรษะ

Forehead (ฟ้อร์-เฮด) – หน้าผาก

Hair – ผม, ขน

Face (เฟซ) – หน้า

Mouth (เม้าธ) – ปาก

Cheek (ชีค) – แก้ม

Neck (เน็ค) – คอ

Nose (โนส) – จมูก

Ear (เอียร์) – หู

Eye (อาย) – ตา

Chin – คาง

Shoulder (โช้ว-เดอะ) – หัวไหล่

Stomach (สทั้ม-มัค) – ท้อง

Lip – ริมฝีปาก

Mouth (เม้าธ) – ปาก

Tooth (ทูธ) – ฟันซี่เดียว (teeth – ฟันหลายซี่)

Tongue (ทั้ง) – ลิ้น

Moustache (mustache) (มัส-แทช) – หนวด

Beard (เบี๊ยร์ด) – เครา

Arm (อาร์ม) – แขน

Hand (แฮนด์) – มือ

Wrist (ริสท) – ข้อมือ

Elbow (เอล-โบ) – ศอก

Finger (ฟิ้ง-เก่อะ) – นิ้วมือ

Thumb (ธัม) – นิ้วหัวแม่มือ

Nail (เนล) – เล็บมือ

Palm (พาล์ม) – ฝ่ามือ

Hip – ตะโพก

Waist (เวสท) – สะเอว

Knee (นี) – หัวเข่า

Ankle (แอ๊ง-เคิ่ล) – ข้อเท้า

Leg (เล้ก)– ขา

Foot – เท้าข้างเดียว (feet – เท้าหลายเท้า)

Heel (ฮีล) – ส้นเท้า

Buttock (บั๊ท-ทอค) – ก้นหรือตะโพกข้างหนึ่ง

Bottom (บ๊อท-เทิ่ม) – ก้น

Skull (สคัล) – กะโหลกศีรษะ

Toe (โท) – นิ้วเท้า, หัวแม่เท้า

อาหารและเครื่องดื่ม (Food and drink)

           

            

Sandwich – แซนวิช

Hamburger – แฮมเบ๊อเก่อะ

Salad (แซ้ล-เลิ่ด) – สลัก, ยำผักสด

Meat (มีท) – เนื้อ

Chicken – ไก่

Hot dog – ฮ้อทด็อก

Bread (เบรด) – ขนมปัง

Pizza – พิซซ่า

Sausage (ซ้อ-ซิจ) – ไส้กรอก

Cheese (ชีส) – เนยเหลว

Butter (บั๊ท-เท่อะ) – เนยแข็ง

Sardine – ปลาซาดีน

Tuna – ปลาทูน่า

Roast (โรสท) chicken – ไก่ย่าง

Fruit salad – สลัดผลไม้

Fried sole (โซล) – ปลาทอด

Lobster (ล๊อบ-สเท่อะ) – กุ้งก้ามกราม

Clear soup (ซูพ) – ซุปน้ำใส

Toast (โทสท) – ขนมปังปิ้ง

Bun (บัน) – ขนมปังนุ่มและค่อนข้างหวาน

Margarine (ม้าร์-จะ-รีน) – มาการีน, เนยเทียม

Biscuit (บิส-คิท) – ขนมปังกรอบ

Spaghetti – สปาเก็ตตี้

Pancake (แพ้น-เคค) – แพนเค้ก, ขนมเบื้อง

Egg – ไข่

Fruit juice (ฟรุท-จูซ) – น้ำผลไม้

Milk – นม

Coffee (คอฟ-ฟี่) – กาแฟ

Tea (ที) – ชา

Honey (ฮั้น-นี่) – น้ำผึ้ง

Cake – ขนมเค็ก

Ham with spinach (แฮม-วิธ-สพิ้น-นิช) – แฮมโรยหน้าด้วยผักขม

Chocolate – ช็อคโกเล็ต

Chocolate pastry (เพส-ทรี่) – แป้งหรือขนมอบ

รสช็อคโกเล็ต

Doughnut – โดนัท

Jam (แจม) – แยม, ผลไม้กวน

Pie (พาย) – ขนมพาย, ขนมยัดไส้ชนิดหนึ่ง

Peanut butter – เนยถั่วลิสง ใช้ทาขนมปัง

Croissant (คระ-ซ้างท์) – ขนมปังครัวซองต์, ขนม

ปังฝรั่งเศสรูปเสี้ยวพระจันทร์

Steak (สเทค) and chips – สเต็กเนื้อและมัน

ฝรั่งทอด