หมวดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for children) (ตอนที่ 6)

คำศัพท์และการแต่งประโยค (Vocabulary and sentence building)

(v – verb = คำกริยา, n - noun = คำนาม, a – adjective = คำคุณศัพท์, p – preposition = คำบุรพบท)

1. agree (อะ-กรี) (v) = ตกลง, เห็นพ้อง, เห็นด้วย

    ● I agree with your suggestion. (ผมเห็นด้วยกับคำแนะนำของคุณ)

    ● We agree to go home early today. (เราตกลงกันที่จะกลับบ้านแต่วันเลยวันนี้)

    ● John does not agree with me. (จอห์นไม่เห็นด้วยกับผม)

2. agreement (อะ-กรี-เมิ่นท) (n) = ข้อตกลง, การตกลงกัน, การเห็นพ้อง, สัญญา

    ● We are in agreement with them on the matter. (เราเห็นพ้องกับพวกเขาในเรื่องนั้น)

    ● We must draw up an agreement for signature. (เราต้องร่างสัญญา – ข้อตกลง – ขึ้นมาเพื่อการลงนาม)

3. answer (อ๊าน-เซอะ) (v) = ตอบ

    ● She wants to answer the question. (เธอต้องการตอบคำถาม)

    ● He did not answer his girlfriend’s call. (เขาไม่ตอบ – รับ – โทรศัพท์ของแฟน)

    ● They answered in a loud voice. (พวกเขาตอบด้วยเสียงอันดัง)

4. answer (อ๊าน-เซอะ) (n) = คำตอบ, การตอบ

    ● Jim knows the answer. (จิมรู้คำตอบ)

    ● What is the answer to this question? (อะไรคือคำตอบของคำถามนี้)

    ● You must write an answer to her letter. (คุณจะต้องเขียนตอบจดหมายของเธอ)

5. allow (อะ-เลา) (v) = ยอมให้, อนุญาตให้, ยกให้, เผื่อไว้

    ● Parents allow their children to go to the party. (พ่อแม่อนุญาตให้ลูกๆไปงานเลี้ยง)

    ● He does not allow himself to get (หรือ be) lazy. (เขาไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองขี้เกียจ)

    ● They allow dogs in the park. (เขาอนุญาตให้ (นำ) สุนัขเข้ามาในสวนสาธารณะได้)

    ● Allow an hour to get to the airport. (เผื่อไว้หนึ่งชั่วโมงนะในการเดินทางไปสนามบิน)

    ● Smoking is not allowed in this office. (ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องทำงานนี้ – การสูบบุหรี่ไม่ได้รับอนุญาตในห้องทำงานนี้)

6. add (v) = บวก, เพิ่ม, เติม, พูดเสริม

    ● Mother adds one more egg in the basket. (แม่เอาไข่เติมลงในตะกร้าอีกหนึ่งใบ)

    ● If you add 3 and 3 together you get 6. (ถ้าคุณเอาสามบวกกับสาม คุณจะได้หก)

    ● You may add some sugar in your coffee if you want it sweet. (คุณอาจจะเติมน้ำตาลในกาแฟ ถ้าคุณต้องการให้มันหวาน)

    ● Peter adds that he has not the money. (ปีเตอร์กล่าวเสริมว่าเขาไม่มีเงิน)

7. admit (v) = ยอมรับ, รับสารภาพ, ยอมให้เข้ามา, ยอมให้, ให้สิทธิเข้าได้

    ● I admit the truth of the story. (ฉันยอมรับความจริงของเรื่องนั้น – รับว่าเรื่องนั้นเป็นจริง)

    ● She admits it to be true. (เธอยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริง)

    ● He admits he is wrong. (เขารับว่าเขาเป็นฝ่ายผิด)

    ● That small window admits very little air. (หน้าต่างเล็กบานนั้นให้อากาศเข้ามาน้อยมาก)

    ● This ticket will admit you to the concert. (ตั๋วใบนี้จะให้สิทธิคุณเข้าชมคอนเสิร์ตได้)

8. build (v) = สร้าง, ก่อสร้าง

    ● They will build houses on that land. (พวกเขาสร้างบ้านบนที่ดินนั้น)

    ● He builds a model aeroplane which flies. (เขาสร้างเครื่องบินจำลองซึ่งบินได้)

    ● A new bridge is built over the river. (สะพานใหม่ถูกสร้างขึ้นเหนือแม่น้ำ)

    ● Rome was not built in one day. (กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จในวันเดียว – ดังนั้นจงพยายามต่อไป)

9. break (v) = แตก, ทำแตก, ทุบแตก, ทำลาย, ทำให้บาดเจ็บ, ฝ่าฝืน, แหก (คุก), เลิก, ละเมิด

    ● Glass will break if you drop it. (แก้วจะแตกถ้าคุณทำมันหล่น)

    ● The boy broke the window and then ran away. (เจ้าเด็กคนนั้นทำกระจกหน้าต่างแตก และวิ่งหนีไป)

    ● He broke his leg in the accident. (เขาขาหักตอนประสบอุบัติเหตุ)

    ● Try to break that habit of biting your nails. (จงพยายามเลิกนิสัยกัดเล็บของคุณซะ)

    ● A sudden scream broke the silence. (เสียงกรีดร้องทันทีทันใดทำลายความเงียบลงไป)

    ● Speeding motorists break the law. (นักขับรถเร็วฝ่าฝืนกฎหมาย)

    ● She broke her promise. (เธอไม่ทำตามสัญญา)

10. break (n) = การแตกออก, การหยุดพัก, การหยุดชะงัก, มิตรภาพที่แตกสลาย

    ● How long is your lunch break? (เวลาพักทานอาหารกลางวันของคุณนานเท่าไรครับ)

    ● We will have a coffee break for 20 minutes at 10.30 am. (เราจะหยุดพักดื่มกาแฟยี่สิบนาทีตอนสิบโมงครึ่ง)

    ● Commercial breaks on TV can be irritating. (การหยุดพักเพื่อโฆษณาทางทีวีเป็นเรื่องน่าโมโห)

11. fight (v) = ต่อสู้, สู้รบ, ทะเลาะ, โต้เถียง, ดับ (ไฟ)

    ● The dogs are fighting over the bone. (พวกหมากำลังต่อสู้กันเพื่อแย่งกระดูก)

    ● Their grandfather fought in the second world war. (ปู่ของพวกเขาสู้รบในสงครามโลกครั้งที่สอง)

    ● Those soldiers fight for their country. (ทหารเหล่าโน้นสู้รบเพื่อประเทศของเขา)

    ● Do you fight with your sister again? (คุณทะเลาะ – โต้เถียง – กับน้องสาวอีกแล้วละสิ)

    ● They tried to fight the fire with buckets of water. (เขาพยายามดับไฟด้วยถังน้ำ)

12. fight (n) = การต่อสู้ (ด้วยกำลังหรืออาวุธ), การสู้รบ, การแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะมวย-มวยปล้ำ, ความกล้าหาญ, ความมุ่งมั่น

    ● His son got into a fight at school and came home with bruises. (ลูกชายของเขาต่อสู้กับเพื่อนที่โรงเรียนและกลับมาบ้านพร้อมด้วยแผลฟกช้ำ)

    ● Which boxer won the fight? (นักมวยคนไหนชนะการต่อสู้นะ)

    ● Despite the operation, he has plenty of fight left in him. (ทั้งๆที่ได้รับการผ่าตัด เขายังมีความกล้าหาญเหลืออยู่เยอะแยะในตัว)

13. finish (v) = ทำเสร็จ, จบ, ไม่ใช้แล้ว

    ● He finished his work in the evening. (เขาทำงานเสร็จในตอนค่ำ)

    ● Finish your homework before you go to bed. (ทำการบ้านให้เสร็จก่อนเข้านอนนะ)

    ● Have you finished with this book? (คุณไม่ใช้หนังสือนี้แล้วใช่ไหม – อ่านจบแล้วใช่ไหม)

14. finish (n) = การยุติ, การจบสิ้น

    ● It was an exciting finish to the race. (มันเป็นการจบการแข่งขันที่น่าตื่นเต้น)