หมวดบทสนทนาภาษาอังกฤษ

หมวดบทสนทนาภาษาอังกฤษ

บริการรถยนต์ (Servicing the car)

Ÿ Where is there a good garage?

   (มีอู่ซ่อมรถดีๆ ที่ไหนบ้าง)

Ÿ Please fill it up

   (กรุณาเติมน้ำมันเต็มถัง)

 Ÿ Give me 20 liters of gasoline.

   (เติมน้ำมันให้ผม 20 ลิตร)

Ÿ I want regular (super) gas.

   (ผมต้องการน้ำมันแบบธรรมดา – ซูเปอร์)

Ÿ How much is a liter of gasoline?

   (น้ำมันลิตรละเท่าไหร่)

Ÿ Please check the oil.

   (ตรวจน้ำมันเครื่องด้วย)

Ÿ Please change the oil.

   (เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วย)

 Ÿ I want the car lubricated.

   (ผมต้องการอัดจารบีด้วยนะ)

Ÿ How much is lubrication?

   (ค่าอัดจารบีเท่าไหร่)

Ÿ My battery is rundown.

   (แบตเตอรี่ของผมอ่อน)

Ÿ How much is it to recharge it?

   (คิดค่าชาร์ตแบตเตอรี่เท่าไหร่ครับ)

Ÿ I want the car washed.

   (ผมต้องการล้างรถครับ)

Ÿ When can I have it?

   (ผมจะมาเอารถคืนได้เมื่อไหร่)

Ÿ I need the car at 3 o’clock.

   (ผมต้องการใช้รถตอน 3 โมง)

Ÿ See if I need water.

   (ดูซิว่าต้องเติม(หม้อ)น้ำมั๊ย)

Ÿ Check the tires, the battery and the spark plugs.

   (ช่วยตรวจยาง แบตเตอรี่ และหัวเทียนด้วย)

Ÿ Do I need more air in the front (rear) tires?

   (ต้องเติมลมล้อหน้า (ล้อหลัง) ไหม)