หมวดคำอุปมาอุปไมยในภาษาอังกฤษ (ตอนที่1)

 • As drunk as a fiddler  = เมาเหมือนคนสีซอ ( งานตามบ้านนอกของฝรั่ง มักมีคนสีซอเข้าร่วม และมีคนให้เหล้ากินเป็นสิ่งตอบแทนจนเมา )
 • As hot as fire = ร้อนเหมือนไฟ
 • As easy as ABC = ง่ายเหมือนเอบีซี
 • As keen as razor = คมเหมือนมีดโกน ( ฝรั่งกับไทยเห็นตรงกัน )
 • As green as grass = เขียวเหมือนหญ้า
 • As hot as hell = ร้อนเหมือนนรก ( ไทยว่าร้อนเหมือนตับจะแตก )
 • As red as a rose = แดงเหมือนกุหลาบ
 • As free as the air = มีอิสระเหมือนลม
 • As deaf as a post = หูหนวกเหมือนเสา
 • As blind as a bat = ตาบอดเหมือนค้างคาว
 • As busy as a bee = มีธุระยุ่งเหมือนผึ้ง
 • As busy as an ant = มีงานยุ่งเหมือนมด
 • As eager as a beaver = กระตือรือร้นหรือทำงานหนักเหมือนตัวบีเวอร์
 • As cold as ice = เย็นเหมือนน้ำแข็ง
 • As cold as stone = ใจเย็นหรือเหี้ยมเหมือนหิน
 • As sour as vinegar = เปรี้ยวเหมือนน้ำส้มสายชู ( ไทยว่าเปรี้ยวเหมือนมะดัน )
 • As quiet as a mouse = เงียบเหมือนหนู
 • As hungry as a hawk = หิวเหมือนเหยี่ยว
 • As tall as a maypole = สูงเหมือนเสาเมโพล ( ไทยว่าสูงเป็นเปรต )
 • As smooth as velvet = เรียบเหมือนกำมะหยี่ ( ไทยว่าเรียบเป็นหน้ากลอง หรือ เหมือนไหม – Silk )
 • As fierce as a tiger = ดุเหมือนเสือ
 • As light as a feather = เบาเหมือนขนนก ( ไทยว่าเบาเหมือนสำลี )
 • As sharp as a needle = แหลมเหมือนเข็ม