หมวดคำศัพท์ SAT (ตอนที่ 2)

Autonomous (ออ-ท้อน-โน-มัส) (a) – เป็นอิสระ, ที่ปกครองตนเอง

Autonomy (ออ-ท้อน-โน-มี่) (n) – การปก ครองตนเอง,  ความอิสระ, เอกราช, สิทธิในการปกครองตัวเอง

Aversion (อะ-เว้อ-ชั่น) (n) – ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ

Belittle (บี-ลิท-เทิ่ล) (v) – ทำให้ความสำคัญ(ของบุคลหรือบางสิ่ง)ลดน้อยลงโดยการพูดหรือทำบางอย่าง, ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม

Belittlement (n) – การทำให้ความสำคัญลดลง, การดูถูกเหยียดหยาม

Bequeath (บี-ควี้ธ) (v - n) – ยกมรดกให้, ทำพินัยกรรมยกให้, ยกให้, สิ่งของที่ตกทอด, มรดก

Bizarre (บิ-ซาร์) (a) – แปลกประหลาด, ผิดปกติคำนาม คือ bizarreness

Blithe (ไบล้ธ) (a) – ร่าเริง, สนุกสนาน, ไร้กังวล, บันเทิงใจ, สะเพร่า, ไม่ระวัง, ไม่ไตร่ตรอง, ขาดสติ คำนามคือ blitheness

Bombastic (บอม-แบส-ติค) (a) – ซึ่งคุยโว, ซึ่งคุยเขื่อง, ฟังดูระรื่นหูแต่ไม่ค่อยมีความหมาย, (คำพูด) ที่พยายามให้คนฟังประทับใจแต่มิได้มุ่ง

หมายให้ความหมายที่ชัดเจน

Buffoon (บัฟ-ฟู่น) (n) – ตัวตลก, ตัวตลกโปกฮา

Cache (แคช) (n – v) – ที่ซ่อน, ที่เก็บ, สิ่งที่ซ่อนไว้-เก็บไว้, ซ่อน, เก็บ

Cacophony (คะ-คอฟ-โฟ-นี่) (n) – เสียงดังขรม, เสียงที่ไม่ประสานกัน, เสียงผิดปกติ, เสียง แหบ, เสียงห้าว

Cacophonous (คะ-คอฟ-โฟ-เนิส) (a) – ซึ่งมีเสียงดังขรม, ดังแสบแก้วหู, มีเสียงแหบหรือห้าว

 

การใช้คำศัพท์ในประโยค

1.     a) Greater autonomy was the candidate’s promise if he was elected. (อำนาจปกครองตนเองมากยิ่งขึ้นเป็นคำสัญญาของผู้สมัครเข้าแข่งขัน – ผู้แทนราษฎรหรืออื่นๆ – ถ้าหากเขาได้รับการเลือกตั้ง)

       b) In search of autonomy, the settlers refused to pay taxes to their mother country. (เพื่อแสวงหาความอิสระ – หรือเอกราช – ผู้ตั้งรกราก (ที่อพยพมาจากดินแดนอื่น) ปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีให้กับประเทศแม่ของตน)

       c) Since the judge was an authoritarian, the lawyers could not look for any autonomy in her court. (เนื่องจากผู้พิพากษา – หญิง – เป็นคนใช้อำนาจแบบเผด็จการ พวกทนายความไม่สามารถมองหาความเป็นอิสระในศาลของเธอ – คือผู้พิพากษาว่าอย่างไรก็ต้องเอาอย่างนั้น)

2.     a) Having an aversion toward cheese, I avoid eating pizza. (เนื่องจากมีความไม่ชอบเนยเหลว ผมเลยหลีกเลี่ยงการกินพิซซา)                                                                           

        b) Jimmy’s aversion to arduous work is well known. (การไม่ชอบงานที่ตรากตรำของจิมมี่เป็นที่รู้กันดี)

        c) Coach Billy has an aversion toward players who are unwilling to pass the ball. (โค้ชบิลลี่มีความไม่พอใจ – หรือความรังเกียจ – ผู้เล่นซึ่งไม่เต็มใจที่จะส่งผ่านลูกบอล – ไปให้ผู้เล่นคนอื่นๆ)

3.     a) We all realized that Roger belittled the painting because he could not compare with the artist. (เราทุกคนตระหนักว่าโรเจอร์ดูหมิ่นดูแคลนภาพเขียนเพราะว่า (ภาพเขียนของ) เขาไม่สามารถเทียบได้กับ (ของ) ศิลปินคนนั้น)

        b) My feelings were hurt when the neighbors tried to belittle my abundant crop of tomatoes and squash. (ความรู้สึกของผมถูกทำร้ายเมื่อเพื่อนบ้านพยายามลดความสำคัญของพืชพวกมะเขือเทศและฟักทองที่มีอย่างมากมายของผม)

        c) The press gave the by-election no publicity and belittled its significance. (หนังสือพิมพ์ไม่ประชาสัมพันธ์ – เผยแพร่ – การเลือกตั้งซ่อมและลดความสำคัญของมัน – คือของการเลือกตั้ง)

        d) Don’t belittle yourself. (อย่าดูถูกตัวเอง)

4.     a) That stingy old woman would not bequeath even one penny to charity. (หญิงชราขี้เหนียวคนนั้นจะไม่ยกเงินแม้เพนนีเดียวให้การกุศล)

        b) One of the skills I would like to bequeath to my children is piano playing. (ทักษะอันหนึ่งที่ผมอยากมอบเป็นมรดกให้ลูกๆของผมคือการเล่นเปียโน)

        c) Due to Paul’s well-known aversion to religion, we were stunned by his plans to bequeath money to the church. (เพราะความรังเกียจศาสนาที่เป็นที่รู้กันดีของพอล เราประหลาดใจในแผนการของพอลที่จะยกเงินให้เป็นมรดกแก่โบสถ์)

5.     a) Bizarre costumes are for our annual Halloween party. (เครื่องแต่งกายแปลกประหลาดมีไว้สำหรับงานเลี้ยงฮัลโลวีนประจำปีของพวกเรา)

        b) I thought it rather bizarre for Mrs. Greene to bequeath her entire fortune to her cats. (ผมคิดว่ามันค่อนข้างแปลกประหลาด ผิดปกติ – สำหรับมิสกรีเน่ที่จะยกทรัพย์สมบัติก้อนโตทั้งหมดของเธอให้แมว)

        c) The beggar’s bizarre street behavior alerted the police to question him.(พฤติกรรมบนถนนที่ผิดปกติของขอทานกระตุ้นเตือนตำรวจให้ซักถามเขา)

6.     a) He is feeling unusually blithe and dauntless. (เขารู้สึกไร้กังวลและไม่หวาดหวั่นอย่างผิดธรรมดา)

        b) Mollie strolled blithely into the yard. (มอลลี่เดินทอดน่องอย่างไร้กังวลและเริงร่าเข้ามาในลานบ้าน)

        c) I made a blithe comment about the project. (ผมทำการวิพากวิจารณ์แบบไม่ไตร่ตรอง – หรือไม่รอบคอบ – เกี่ยวกับโครงการนั้น)

        d) The decision makers proceed in blithe ignorance of their adviser’s suggestions. (ผู้ตัดสินใจดำเนินการต่อไปด้วยความไม่ใส่ใจแบบขาดสติ – หรือไม่รอบคอบ – กับคำแนะนำของที่ปรึกษาของพวกเขา)

7.     a) The citizens failed to be aroused by their mayor’s bombastic speech. (พลเมืองไม่สามารถถูกปลุกเร้าโดยสุนทรพจน์ที่ฟังดูระรื่นหู (แต่ไม่ค่อยมีความหมาย) ของนายกเทศมนตรี)

        b) Bill didn’t get the part because the director had an aversion to his bombastic style. (บิลไม่ได้รับบทบาทให้แสดงเพราะว่าผู้อำนวยการสร้างมีความไม่พอใจในสไตล์คุยโวคุยเขื่องของเขา)

        c) The president’s inauguration address is nothing but bombastic. (คำกล่าวในพิธีเข้ารับตำแหน่งของท่านประธานาธิบดีไม่มีอะไรเลยนอกจากฟังระรื่นหู – แต่ไม่มีความหมายหรือเนื้อหาสาระอะไร)

8.     a) After Bert had a few drinks, he became a willing buffoon at the party. (หลังจากเบิร์ตดื่มเหล้าเข้าไปสองสามแก้ว เขากลายเป็นตัวตลกอย่างเต็มใจที่งานเลี้ยง)

        b) The other players told Roger that they didn’t appreciate his performance as a buffoon. (ผู้เล่นคนอื่นๆบอกโรเจอร์ว่าพวกเขาไม่ชื่นชอบการแสดงเป็นตัวตลกของโรเจอร์)

        c) Keller was content to act the buffoon, but in reality he was a brilliant undercover agent. (เคลเล่อร์พอใจ – หรือเต็มใจ – ที่จะแสดงเป็นตัวตลก แต่ในความเป็นจริงเขาเป็นสายลับหาข่าวลับที่เฉลียวฉลาด)

9.     a) Without access to their cache of weapons, the terrorists were forced to surrender. (เมื่อไม่สามารถเข้าถึงที่ซ่อนของอาวุธ ผู้ก่อการร้ายถูกบังคับให้ยอมจำนน)

        b) Police searched in vain for the cache of jewels which the thieves had skillfully concealed. (ตำรวจค้นหาอย่างไร้ผลสำหรับที่ซ่อนเพชรซึ่งหัวขโมยได้ซ่อนเร้นอย่างชำนาญ)

        c) The hungry mountain climbers gave thanks when they discovered the cache of canned food. (นักไต่เขาผู้หิวโหยขอบคุณ เมื่อพวกเขาค้นพบของที่ซ่อนหรือเก็บไว้จำพวกอาหารกระป๋อง)

10.   a) Instead of mellow sounds, the conductor was greeted with ear-splitting cacophony. (แทนที่จะเป็นเสียงหวานนุ่มนวล ผู้ควบคุมวงได้รับการต้อนรับด้วยเสียงดังขรมหูแทบแตก – คือนักดนตรีเล่นดนตรีได้ไม่เพราะ)

        b) The teacher came into the room just to find her students with their cacophony of laughter. (ครูเข้ามาในห้องและพบว่านักเรียนของเธอส่งเสียงดังขรมด้วยเสียงหัวเราะ)

        c) The junior high band was born in cacophony, but their swift improvement was noted by all. (วงดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมต้นเกิดมา (เริ่มต้นวงๆ) ด้วยการเล่นดนตรีเสียงแสบแก้วหู – คือเล่นไม่เพราะ – แต่การปรับปรุงตัวเองอย่างรวดเร็วของวงๆสามารถสังเกตเห็นได้โดยทุกคน)

 

การใช้คำศัพท์ในประโยคเพิ่มเติม

1.     Despite the lengthy interrogation, the thief would not reveal the location of his cache of jewels. (ทั้งๆที่มีการซักถามอย่างยืดยาว เจ้าหัวขโมยจะไม่ยอมเปิดเผยแหล่งที่ซ่อนของเพชร – ที่ขโมยไป)

2.     My fellow stockholders pleaded for greater autonomy in the management of the company. (เพื่อนผู้ถือหุ้นของผมขอร้องเพื่อความอิสระมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการบริษัท)

3.     With a personal aversion toward smoking, Marilyn made it hard on her coworkers. (ด้วยความรังเกียจเป็นส่วนตัวกับการสูบบุหรี่ มาริลีนทำให้ยากลำบากสำหรับผู้ร่วมงาน – ที่ชอบสูบบุหรี่ เพราะเธอเป็นผู้จัดการ สามารถห้ามพนักงานสูบบุหรี่ได้)

4.     Bombastic threats were ignored because the general now lacked the muscle to enforce them. (คำขู่แบบคุยโวไม่ได้รับความสนใจเพราะว่าท่านนายพลในปัจจุบันไม่มีกล้ามเนื้อ – เป็นคำเปรียบเปรย หมายถึงอำนาจ – ที่จะบังคับให้เป็นไปตามคำขู่นั้น)

5.     The comedian’s intentional attempts to belittle the audience led to loud booing. (ความพยายามอย่างมีเจตนาของนักแสดงตลกที่จะดูหมิ่นดูแคลนคนดูนำไปสู่การโห่ฮาป่าเสียงดังลั่น)

6.     Cindy’s bizarre punk hairdo alienated her more conservative friends. (ทรงผมแบบพั้งค์ที่แปลกประหลาดของซินดี้ทำให้เธอต้องห่างเหินกับเพื่อนที่มีความเป็นอนุรักษ์มากกว่าตัวเธอ – คือเพื่อนหัวเก่าไม่ชอบทรงผมบ้าบอของซินดี้)

7.     Tom was content to act the hard-drinking buffoon in the play. (ทอมพอใจที่จะแสดงเป็นตัวตลกดื่มเหล้าจัดในละคร)

8.     A cacophony of howls came from the kennel where the dogs were housed. (เสียงดังขรมของเสียงหมาหอนมาจากบ้านสุนัขซึ่งพวกหมาอยู่กัน)

9.     The sight of Sonny’s blithe smile could turn a dull day into a joyous one. (ภาพของการยิ้มที่ร่าเริงไร้กังวลของซอนนี่สามารถเปลี่ยนวันที่น่าเบื่อหน่ายให้กลายเป็นวันที่เบิกบานใจ)

10.    I was hoping that the widower would bequeath his wife’s law library to our school. (ผมกำลังหวังว่าพ่อม่ายคนนั้นจะยกห้องสมุดด้านกฎหมายของภรรยาของเขาให้กับโรงเรียนของเรา)

 

คำศัพท์เพิ่มเติม

Complacent (คัม-เพล้-เซิ่นท) (a) – อิ่มอกอิ่มใจ, พึงพอใจ, ย่ามใจ

Complacence (= complacency) (n) – ความพึงพอใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ

Somber (a) – เศร้าใจ, มืดมัว, สลัว, มัวซัว, โศรกเศร้า

Debilitate (ดี-บิ๊ล-ลิ-เทท) (v) – ทำให้อ่อนกำ ลัง, ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้ทรุดโทรม

Debilitation (n) – การทำให้อ่อนกำลัง-อ่อนเพลีย

Impetuous (อิม-เพ้ช-ชู-เอิส) (a) – หุนหันพลันแล่น, ไม่ไตร่ตรอง, บุ่มบ่าม, ใจร้อน, รุนแรง (พายุ)

Impetuousness (n) – ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม-ไม่ไตร่ตรอง, ความรุนแรง

Occult (อะ-คั้ลท) (a) – ลึกลับ, ลี้ลับ, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, ไม่เปิดเผย, เข้าใจยาก, เหนือธรรมชาติ

Occultation (= occultness) (n) – ความลึกลับ-ลี้ลับ, ความเหนือธรรมชาติ

Cursory (เค้อ-ซอ-รี่) (a) – อย่างเร่งรีบ, คร่าวๆ, ลวกๆ, หยาบ, สะเพร่า คำนามคือ cursoriness

Prudent (พรู้-เดิ้นท) (a) – รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, มองการณ์ไกล, ประหยัด, มัธยัสถ์

Prudence (n) – ความรอบคอบ-สุขุม-ระมัด ระวัง, ความประหยัด-มัธยัสถ์

Idyllic (ไอ-ดิ๊ล-ลิค) (a) – ที่งดงามอย่างเรียบๆ,เกี่ยวกับบทกวีที่ว่าด้วยความงามของภูมิประเทศตามธรรมชาติ

Surreptitious (เซอะ-เรพ-ทิช-เชิส) (a) – ลับๆล่อๆ, ซ่อนเร้น, แอบทำ, ลอบทำ, มีเลศนัย คำนาม คือ surreptitiousness

 

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ในประโยคและพารากราฟ

1.     The guard was so complacent about the danger of escape that he gave the prisoner only a cursory inspection. (ยามย่ามใจกับอันตรายของการหลบหนีมากจนกระทั่งเขาตรวจตรานักโทษอย่างลวกๆ)

2.     We should be prudent in our play or work during very hot weather, because the sun has the power to enervate and debilitate those that scoff at its effects. (เราควรจะรอบคอบ-ระมัดระวัง (prudent) ในการเล่นหรือการทำงานระหว่างที่อากาศร้อนมาก เพราะว่าดวงอาทิตย์มีพลังที่จะทำให้หมดแรงและอ่อนกำลัง (debilitate) กับบุคคลซึ่ง         พูดล้อเลียน (scoff) ผลกระทบของมัน)

3.     He looked for a propitious moment to exhibit his occult abilities. (เขามองหาช่วงเวลาที่เอื้ออำนวย (propitious)ที่จะแสดงความสามารถที่ลี้ลับ-เหนือธรรมชาติ (occult) ของเขา)

4.     The deleterious results of his irate outburst put the previously jocose audience in a somber mood. (ผลลัพธ์ที่เป็นโทษ (deleterious) ของการระเบิดอารมณ์ (outburst) โกรธ (irate) ของเขาทำให้คนดูที่ร่าเริงสนุกสนาน (jocose) ก่อนหน้านี้เข้าสู่อารมณ์ที่โศรกเศร้า (somber)

5.     They were so moved by idyllic setting, they exchanged surreptitious, impetuous kisses. (หนุ่มสาวคู่นั้นหวั่นไหวกับสภาพแวดล้อม (setting) ที่งดงามอย่างเรียบๆ (idyllic) ทั้งสองเลยแลกจูบกันอย่างลับๆ (surreptitious) และหุนหันพลันแล่น  – ไม่ได้คิดให้รอบคอบ (impetuous) 

6.     An impetuous man often does things that he regret s later. (คนที่บุ่มบ่าม-หุนหันพลันแล่นมักจะทำสิ่งต่างๆที่เขาเสียใจในเวลาต่อมา)

 

ศัพท์ในพารากราฟ        With the trivial sum of five dollars in his pockets, Robert was feeling far from complacent about the future.  In fact, it was his somber estimate that no matter how frugal he was, his money would run out before the next day.  He owed $ 3.50 in debts to friends; with the remainder he would have to eat enough to maintain his strength.  Hunger would debilitate him to the point where he could not continue his fervid search for Evelyn.  There was no hope of an impetuous stranger suddenly thrusting money upon him.  There was still less solace for him in the hope that, after all this time, he might develop the occult power that would give him a mental image of where Evelyn could be found.

คำแปล       ด้วยจำนวนเงินเล็กน้อย (trivial) เพียง ๕ ดอลล่าร์ในกระเป๋า โรเบิร์ตกำลังรู้สึกห่างไกลจากความพึงพอใจ (complacent) เกี่ยวกับอนาคต  อันที่จริงแล้ว มันเป็นการประมาณการที่น่าเศร้า (somber) ของเขาว่า ไม่ว่าเขาจะประหยัดอดออม (frugal) อย่างไรก็ตาม เงินของเขาจะหมดสิ้น (run out) ก่อนวันถัดไป เขาเป็นหนี้เพื่อนอยู่ ๓.๕ เหรียญ และด้วยเงินที่เหลืออยู่ (remainder) เขาจำเป็นต้องกินอย่างเพียงพอเพื่อรักษากำลังเรี่ยวแรงเอาไว้ ความหิวจะทำให้เขาอ่อนแรงลง (debilitate) ถึงจุดที่เขาไม่สามารถทำการค้นหาเอเวลีนอย่างกระตือรือร้น (fervid) ต่อไป และไม่มีความหวังที่คนแปลกหน้าที่หุนหันพลันแล่น (impetuous) จะยัด (thrusting) เงินให้เขาในทันทีทันใด รวมทั้ง มีความปลอบประโลมใจ (solace) น้อยลงไปอีกสำหรับเขาในความหวังที่ว่า  หลังจากเวลานี้แล้ว  เขาอาจจะสร้างอำนาจลี้ลับ-เหนือธรรมชาติ (occult) ที่ให้ภาพทางใจแก่เขาว่าจะพบเจอเอเวลีนได้ที่ไหน

 

Discreet (ดิส-ครี้ท) (a) – รอบคอบ, ระมัดระวัง, สุขุม, พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง

Discretion (ดิส-เครท-ชั่น) (= discreetness) (n) – ความสุขุม-ระมัดระวัง, การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

Foment (โฟ-เม้นท) (v) – กระตุ้น, ปลุกระดม,

Fomentation (โฟ-เมน-เท้-ชั่น) (n) – การกระตุ้น-ปลุกระดม

Glean (กลีน) (v) – รวบรวม, ผสมผสาน

Quarry (คว้อ หรือ คว้า-รี่) (n) – เหยื่อ, สัตว์หรือนกที่ถูกล่า

Slovenly (สลัฟ-เวิน-ลี่) (a) – สะเพร่า, ประมาทเลินเล่อ, ไม่เป็นระเบียบ, ไม่เอาไหน, สกปรก  คำนามคือ slovenliness

 

Inane (อิน-เน่น) (a) – โง่, ขาดความคิด, ว่างเปล่า

Rustic (รัส-ทิค) (a) – เป็นแบบบ้านนอกหรือชนบท

Blatant (a) – ครึกโครม, โอ้อวด, บาดตา, ห้าว, ชัดเจน คำนามคือ blatancy

 

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ในประโยคและพารากราฟ

1.     In order to foment trouble, they fabricated a deplorable and blatant untruth. (เพื่อจะปลุกระดมให้เกิดความยุ่งยาก พวกเขากุเรื่อง (fabricated) ที่ไม่เป็นความจริงแบบน่าเวทนา (deplorable) และครึกโครม (blatant)

2.     She loathed doing menial tasks, and she did them in a slovenly manner. (เธอเกลียด (loathed) การทำงาน (tasks) ที่ต่ำต้อยแบบคนรับใช้ (menial) และเธอทำมันด้วยอาการที่สะเพร่า-ประมาทเลินเล่อ (slovenly)

3.     The reporter could not glean anything from her servants. (ผู้สื่อข่าวไม่สามารถรวบรวมอะไรได้เลยจากคนใช้ของเธอ)

4.     Despite the plethora of offers to write her life story, the recently divorced movie star kept a discreet silence. (ทั้งๆความมากมาย (plethora) ของข้อเสนอที่จะเขียนเรื่องราวชีวิตของเธอ ดาราหนังซึ่งเพิ่งหย่าร้างเมื่อเร็วๆนี้อุบเงียบแบบพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ (discreet) – คือยังไม่ตกลงกับข้อเสนอของใคร)

5.     Although it seemed inane, they sought their quarry in the midst of rustic surroundings that were not its natural habitat. (แม้ว่ามันดูเหมือนโง่หรือขาดความคิด (inane) พวกเขาเสาะหาเหยื่อ (quarry) ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบบ้านนอก (rustic) ซึ่งไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (habitat) ตามธรรมชาติของมัน)

 

ศัพท์ในพารากราฟ

               Robert had arrived in New York a week earlier.  He had begun by asking discreet questions of Evelyn’s former landlord.  There was no need to foment opposition at the very beginning.  The landlord was recondite, and all Robert had been able to glean from the cryptic replies was that Evelyn had moved to a residence that catered to single women.  Robert was in a hapless situation; in this immense city his quarry could be hiding in one of dozens of such places.  This would obviate the possibility of his dashing from one place to another in an impetuous manner.  His search, while it had to be concluded with celerity, could not be carried out in such slovenly fashion.  He required a succinct and meticulous plan.

คำแปล        โรเบิร์ตมาถึงในนิวยอร์ค ๑ สัปดาห์ก่อนหน้านั้น เขาเริ่มต้นโดยการถามคำถามที่รอบคอบ-สุขุม (discreet) เกี่ยวกับอดีตเจ้าของบ้านเช่า (landlord) ของเอเวลีน ไม่มีความจำเป็นที่จะปลุกปั่นยั่วยุ (foment) ฝ่ายตรงข้าม (opposition) ในตอนเริ่มต้น ทั้งนี้ เจ้าของบ้านเช่าเป็นคนลึกลับมาก (recondite) และทั้งหมดที่โรเบิร์ตสามารถเก็บรวบรวม (glean) จากคำตอบที่ซ่อนเร้น-คลุมเครือ (cryptic) ก็คือว่าเอเวลีนได้ย้ายไปอยู่ที่พัก (residence) แห่งหนึ่งซึ่งจัดหาสิ่งที่ต้องการหรืออาหาร (catered) ให้ผู้หญิงโสด โรเบิร์ตเลยตกอยู่ในสถานะโชคไม่ดี (hapless) เพราะในเมืองใหญ่มหึมา (immense) นี้ เหยื่อ (quarry) ของเขาสามารถหลบซ่อนตัวอยู่ในหนึ่งในบรรดาสถานที่ที่ว่า เรื่องนี้ทำให้ขจัด (obviate)  ความเป็นไปได้ที่เขาจะต้องไปอย่างรวดเร็ว (dashing) จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในอาการแบบบุ่มบ่าม-หุนหันพลันแล่น (impetuous) การค้นหา (เอเวลีน) ของเขา, ในขณะที่ต้องทำให้เสร็จสิ้น (concluded) ด้วยความรวดเร็ว (celerity), ไม่สามารถดำเนินการได้ในแบบสะเพร่า-ประมาทเลินเล่อ (slovenly) เขาต้องการแผนการที่สั้น (succinct) และละเอียดพิถีพิถัน (meticulous)